Norre Port

Norre Port

Halmstad hade stor betydelse som utpost i det danska riket mot det allt starkare grannlandet Sverige.

Den danske kungen Christian IV satte under 1600-talets första decennium igång en febril verksamhet för att rusta upp Halmstads befästningsverk.

Norre Port

Norre Port

På några år förvandlades Halmstad till ett starkt fäste och arbetet sysselsatte mängder av murare, kalkslagare, timmermän och andra yrkesgrupper. Fångar fick bära sten och kalk och stadens egna hantverkare fick massor av arbete.

Fyra stadsportar byggdes upp, mäktigast var Öster Port, som hade till uppgift att skydda bron över Nissan.

Stadens portar stängdes vid mörkrets inbrott och förblev stängda för alla. Det berättas att inte ens Karl XII blev insläppt utan fick söka sig natthärbärge utanför staden och så tillkom namnet Karlstorp.

Norre Port i kvällsljus

Norre Port i kvällsljus

Norre Port stod klar 1601. Sedan Halland blivit svenskt började Halmstads fästningsverk förfalla och under 1700-talet raserades det till stor del. 1780 köpte Halmstads stad porten och motiveringen var att … ”porten i nuvarande skickelse ej allenast är på sitt sätt nyttig utan också prydelig för staden”. 1833-1862 användes Norre Port som förråd för Hallands bataljon och skarpskyttekåren. 1870 motionerade Carl Wilhelm Wallberg i stadsfullmäktige om rivning och 1872 även hans bror Isak Wallberg.

Norre Port

Norre Port

Porten fridlystes dock 1873 av Konungens Befallningshavande. Diskussionen om rivning fortsatte och 1879 beslöt stadsfullmäktige att porten skulle skatta åt förgängelsen. Stadsfullmäktige fick emellertid sina fiskar varma av riksantikvarien Hans Hildebrand och backade slokörat. Porten fick stå kvar. 1887 blir porten museum. 1929 får Norre Port Halmstads första trafiksignal. 1939 enkelriktas trafiken från norr till söder. 1971 förbjuds motortrafik genom porten. 1974-75 restaureras Norre Port och 2007 förklaras den som byggnadsminne.

Norre Port på 2000-talet.

Norre Port på 2000-talet.

Kerstin Wedin

Källor:

Erik Hägge, Norre Port rediviva. 1981

K B Bjering, Halmstad i årtal. 2011.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"