Brandstationen 1913.

Brandstationen 1913.

Året 1913 slutade inte muntert för de människor som bodde i municipalsamhället Nyhem. Där inträffade en storbrand den 29 december. Kylan var sträng och vinden var hård. Delar av den eldfängda träbebyggelsen utmed Laholmsvägen och Möllersgatan (senare Spensgatan) gick till förgängelsen.

Ett barn hade råkat välta en fotogenlampa och de vuxna hade inte lyckats kväva den begynnande branden.

Brandkåren från Halmstad möttes av stora problem då släckningsarbetet skulle påbörjas. Brandposterna i Nyhem var för klent dimensionerade för en storbrand av detta slag. Vattenmängden var för liten och trycket för lågt. Vattnet hotade att frysa i slangarna i den stränga kylan. Motorsprutan arbetade ojämnt. Den snabba släckningseffekt alla hoppats på uteblev. Först när ångsprutan kommit igång och slangar blivit utlagda till stadens brandposter blev vattentillförseln jämn. Tack vare brandkårens insats kunde dock en verklig brandkatastrof undvikas.
Fyra bostadshus och ett uthus lades i aska och 22 familjer, totalt 100 personer, blev husvilla inför nyåret. De materiella skadorna blev mycket stora och många av de drabbade saknade brandförsäkring. Deras nödsituation lindrades till viss del genom penninginsamlingar på listor i banker och på tidningarnas expeditioner samt med nettot av en välgörenhetsföreställning på teatern.

Källa: GHÅ 1979, s.120-134. Ludvig Kollberg, Nyhem – händelser under dess första decennium.

Bilden är tagen framför brandstationen 1903. Bakom slangtornet skymtar övningstornet, sedermera rivet. Ur boken ”Återsken-ett sekel i elden”.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"