Texten på denna sid är den text man kommer till om man skannar den QR-kod som finns på utställningsaffischerna. Det som visas på utställningsaffischerna saknas på dessa sidor.

1958 utlyser ägarna till restaurangen en tävling. Ämnet är mycket enkelt – vad ska den heta? Av ca 250 inskickade bidrag så vann Erik G Dahlman, Norra vägen 9B, och hans förslag ”Norre Kavaljeren”. Han hade även skickat in förslaget Kavaljeren, men juryn ansåg att ”Norre” var en alltför väsentlig del för att kunna lämna därhän. På andra plats kom förslaget ”Twistens källare” då huset gick under namnet Twistens hus. Bronspengen gick till ”Mäster Mats” – ett förslag som kommit in från hela åtta personer. Dahlman erhöll en blomsterkvast samt 200 kronor kontant för vinsten.

Ovanför ingången till Norre Kavaljeren fanns Don Quijote till häst, statyn är gjord av Valter Bengtsson och kom på plats 1959.

En intressant del av restaurangen var känslan för detaljer och i synnerhet konsten. Ut mot gatan monterades fyra fönster designade av glaskonstnären Erik Höglund, till vardags hemmahörande vid Boda glasbruk.

Dessa fönster finns idag inte kvar att beskåda på Storgatan 38.
De har blivit offentlig utsmyckning på Köpmansgatan.

I källaren fanns ett så kallat ”Klubbrum” som helt och hållet utsmyckats med konst av Halmstadgruppen. Även Hardy Strid, Lejf Knutsen, S. O. Frick, Alvar Jonsson och Gudrun Orgren-Lundgren fanns representerade med konst i lokalerna. Förutom de icke helt obekanta Walter Bengtsson och Axel Olsson.

Byggnaden har tjänstgjort inom en rad områden. Fastigheten som den står idag byggdes på 1660-talet efter att den tidigare byggnaden skadats i branden 1619. Hyresgästen som fanns innan restaurangen tog över lokalen var Spritbolaget. Innan dess har lokalen använts som stadskällare, rådhus, skola, gästgiveri och patricierhem. 
Foto från Bilstationen.

En anekdot gör gällande att en ung man vid namn Hans Seefeld spelade bort två av sina gårdar i stadskällaren. En annan historia är den när landshövding Hård ska avtackas 1786 så slutar det inte bättre än att överste Sten Holck stack ner stadsmajor Nesner med värja.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"