v Mönnster Hans (Hanns) 1942:107
Wachenfeldt von C. F, tullförvaltare 1962:60 ff*
Wachenfeldt von Harald 1946:256, 258*
Wachenfeldt von Miles 1963:134
Wachenfeldt, von C F 1928:116 f*)
Wachenfeldt, von C F 1928:94
Wachtmeister G, landshövding 1973:86
Wachtmeister H 1953:35 ff
Wachtmeister Hans, greve 1995:229*
Wadén I P J 1939:242
Wadén, se Smuling Amalia Wilhelmina
Wadensten D 1950:224 f*
Wadensten J 1941:125
Wadensten Josua, sjökapten 1958:297*
Wadner Martin, överste 1995:242
Wadner Tyra 1986:220, 224
Wadsjö H 1944:164
Wadsjö Harald, arkitekt 1997:73, 216
Wadst Johan Ulrik 1981:137
Wadstein Ruth 1940:202
Wadsten, Jan Bertil, major 2006:288*
Waern E 1949:271 ff*
Waern Gunnar, försäljare 2012:138*
Waern Wester Brita 2012:138-147*
Wagnefors, Bengt, bensinstationsinnehavare 2005:240
Wagner P 1947:75
Wagner P 1951:43 f, 53, 71 f, 80, 87, 89
Wagner P J 1928:142 ff
Wagner P J 1932:60 f
Wagner P J 1938:109
Wagner P J 1938:125
Wagner Petrus, kyrkoherde 1970:56, 60
Wagner Petrus, kyrkoherde 1977:55
Wagner Petrus, kyrkoherde 1988:33
Wagner Petrus, kyrkoherde 1994:21
Wahl S 1932:102
Wahl Sven, jordbrukare 1995:98
Wahlbeck Alb J 1967:215, 218, 220 f, 226
Wahlbeck Alb J 1971:152
Wahlbeck Alb. J 1945:183, 180*
Wahlbeck Albert Julius, ingenjör 2010:169, 171, 174-178*
Wahlbeck Alfr , led sf 1971:172
Wahlbeck Anders Kristian, modellsnickare 2010:169, 171, 178*
Wahlbeck Carl-Eric 2010:176
Wahlbeck Carl-Erik, företagare 1991:267*
Wahlbeck Frans, bonde 2010:173
Wahlbeck G F 1941:182
Wahlbeck Gustav Fredrik, handlande, bonde 2010:169, 171ff*
Wahlbeck Julius, förman 1955:214
Wahlbeck Lars Julius, muddermästare 2010:169, 171*
Wahlbeck Ruth 2010:171, 179*
Wahlbeck Selma 2010:176
Wahlbeck Signe, specerihandl 1985:160
Wahlbeck Åke 2010:176
Wahlberg Alfred, konstnär 1996:49*
Wahlberg C 1937:248
Wahlberg N 1937:248
Wahlberg, se Koch Johanna Maria Dotothea
Wahlberg, se Löfwing Maria Elisabeth
Wahlberg, se Thunberg Ulrica
Wahlblom f Bödker Louise, förskollärare 2000:239-245* (passim)
Wahlblom Helge, konstnär (målningar) 2000:239-245*
Wahlbom Louise, förskollärare 2014:204f
Wahlgren C. Fredrik, häradshövding 1964:41 f
Wahlgren Ingegerd, sjuksköterska 2013:300*
Wahlgren Magnus, timmerman 1977:69, 74
Wahlin Blända, fröken 1955:359*
Wahlin Elsa, f Färgh 1988:274*
Wahlin L. Th. 1947:240*
Wahlin Rosa 1974:125, 123*
Wahlin Rosa 1986:245*
Wahlin Sven 1977:199 f*
Wahlin Sven, lantbrukare 1973:183*
Wahlquist Corner, bodbetjänt 1999:116
Wahlquist, Claes, programledare 2007:199*
Wahlqvist Alfhild 1950:212, 210*
Wahlqvist Anette 1950:212, 210*
Wahlqvist F A, polis 1966:199 f*
Wahlqvist F A, polis 1973:155
Wahlqvist F A, polis 1981:93*
Wahlqvist F. A 1947:317*
Wahlqvist F. A 1949:225
Wahlqvist F. A 1950:212, 210*
Wahlqvist Fr B, ångbåtskommissionär 1979:45
Wahlqvist Matilda 1987:107
Wahlqvist N. S 1958:134
Wahlqvist W 1950:212, 210*
Wahlstedt Ina, fritidspedagog 2008:110-115*
Wahlstedt, Ina, fritidspedagog 2006:257*, 2007:137f
Wahlstedt, Olle 2006:255*
Wahlstedt-Janson, Carina, 2006:255*
Wahlstrand Anders, fastighetschef 1986:269*
Wahlstrand Anders, fastighetschef 2014:11
Wahlstrand Anders, fastighetschef 2009:74, 150f
Wahlstrand Anders, fastighetschef 2011:166
Wahlström Ingrid, lärare 2009:85ff*
Wahlström Lydia 1984:82
Wahlström Lydia, författarinna 2008:36
Wahlström P 1927:179
Wahlter, Kiddy, steppmästare 2003:174
Wahlund C 1940:189
Wahlund C 1940:192
Wahrlund , pastor i Halmstad 1962:98
Wahrlund , pastor i Halmstad 1964:164
Wahrlund A G 1931:149 f
Wahrlund A G 1932:65
Wahrlund A G, pastor 1970:63
Wahrlund A G, pastor 1976:33
Wahtra Arnold, ingenjör 2008:123
Vaide Arnold, idrottsman 2009:274
Waide Arnold, löpare 2010:26
Waide Arnold, löpare, idrottsman 1998:189 f
Waide, Arnold, idrottsman 2003:158ff*
Waldebrand Gösta, kommunråd 1992:145
Valdemar Atterdag da kung 1985:22 ff
Valdemar Atterdag, dansk kung 1995:66
Valdemar Atterdag, dansk kung 2008:13, 17f
Valdemar den store da kung 1969:5, 7
Valdemar den store da kung 1981:11
Waldemar E, byggmästare 2008:121
Valdemar II Sejr, dansk kung 2000:35*
Valdemar II Sejr, dansk kung 2003:28, 2004:17, 2006:7
Valdemar III, dansk kung 2008:17
Valdemar Sejr da kung 1973:43
Valdemar Sejr da kung 1981:13, 15
Valdemar Sejr, dansk kung 1995:65
Waldemar, E, byggmästare 2004:71
Waldén Barbro, guldsmed 1983:203
Valerius Adelaide 1927:151 ff
Valerius Adelaide 1934:232 ff
Walerius Adelaide 1955:181 ff
Valerius J D 1934:189 ff
Valerius J D 1934:232
Walfridson Bo, hamnchef 1968:219
Walfridson Bo, hamnchef 1983:175
Walfridson Karl A, löjtnant 1970:216*
Walfridson Signe, f Jönsson 1987:102
Walfridsson Bo, hamnchef 2009:154
Valinder Berit 2012:214
Valinder Göran 2012:214
Wall Daniel, bokbindare 1978:9
Wall, Anders, finansman 2005:102
Wall, Charlotte 2005:102
Wallander Anna 1967:163
Wallander Anna 1974:120
Wallander Anna 1982:100
Wallander Anna, Röda Kors- ordf Halmstadkretsen 2010:146
Wallander Edvard, överstelöjtnant 1988:276*
Wallander J O F 1928:102
Wallander J O F 1931:54*)
Wallander J O F 1940:235
Wallander J O F, led sf 1971:172
Wallander J O F, led sf 1984:99, 104
Wallander kansliskrivare 1937:12 f
Wallander O, intendent 1951:259 f*
Wallander O, intendent 1963:180
Wallberg Alfred Wilhelm, fabrikör, led sf 1965:102-109
Wallberg Alfred Wilhelm, fabrikör, led sf 1967:144, 146, 214
Wallberg Alfred Wilhelm, fabrikör, led sf 1968:226, 224*
Wallberg Alfred Wilhelm, fabrikör, led sf 1969:90
Wallberg Alfred Wilhelm, fabrikör, led sf 1970:112, 125, 198
Wallberg Alfred Wilhelm, fabrikör, led sf 1971:172
Wallberg Alfred Wilhelm, fabrikör, led sf 1972:103, 105, 113, 121
Wallberg Alfred Wilhelm, fabrikör, led sf 1973:7 f
Wallberg Alfred Wilhelm, fabrikör, led sf 1974:176
Wallberg Alfred Wilhelm, fabrikör, led sf 1975:16, 125
Wallberg Alfred Wilhelm, fabrikör, led sf 1978:159, 164
Wallberg Alfred Wilhelm, fabrikör, led sf 1979:58
Wallberg Alfred Wilhelm, fabrikör, led sf 1980:6, 123f
Wallberg Alfred Wilhelm, fabrikör, led sf 1981:34
Wallberg Alfred Wilhelm, fabrikör, led sf 1984:10
Wallberg Alfred Wilhelm, fabrikör, led sf 1987:160 f, 167
Wallberg Anna 1968:169 f
Wallberg Anna 1970:126
Wallberg C W, fabrikör, led sf 1968:160-163*
Wallberg C W, fabrikör, led sf 1970:176
Wallberg C W, fabrikör, led sf 1971:100, 171
Wallberg C W, fabrikör, led sf 1974:51 f
Wallberg C W, fabrikör, led sf 1975:91
Wallberg C W, fabrikör, led sf 1977:121
Wallberg C W, fabrikör, led sf 1978:164
Wallberg C W, fabrikör, led sf 1986:128, 132, 137, 139
Wallberg Carolina 1966:36 f*
Wallberg Carolina 1971:221
Wallberg E A 1978:164
Wallberg Elin 1968:166-170*
Wallberg Elin 1971:220 ff*
Wallberg Elsa Maria 1983:238*
Wallberg Gerda 1968:224, 226*
Wallberg Gertrud 1981:185
Wallberg Greta 1965:204 f*
Wallberg Greta 1969:158
Wallberg Greta 1970:126
Wallberg Greta 1971:220 f*
Wallberg I R 1966:46, 91
Wallberg I R 1967:68
Wallberg I R 1969:84, 99
Wallberg Ingrid, arkitekt 1965:212*
Wallberg Ingrid, arkitekt 1971:220 f*
Wallberg Ingrid, arkitekt 1978:164
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, led sf 1965:103
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, led sf 1966:36, 44 f
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, led sf 1968:54 f, 217
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, led sf 1970:125, 175 f
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, led sf 1971:118 ff, 171, 221
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, led sf 1972:80, 83, 87, 105, 121
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, led sf 1973:86
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, led sf 1974:100, 178
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, led sf 1975:91, 93, 102
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, led sf 1977:80 ff, 121, 134*
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, led sf 1978:72 f, 164
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, led sf 1979:57
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, led sf 1980:83, 168 ff
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, led sf 1981:38
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, led sf 1986:137, 139 ff
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, led sf 1987:139
Wallberg Isak Reinhold d ä 1979:50-53, 58
Wallberg Isak Reinhold d ä 1985:264
Wallberg Isak Reinhold jr 1972:191*
Wallberg Isak Reinhold jr 1975:124
Wallberg Isak Reinhold jr 1978:71, 164
Wallberg Isak Wilhelm, färgare 1976:62
Wallberg Johan Reinhold 1965:103
Wallberg Johan Reinhold 1978:146, 148
Wallberg Johan Reinhold 1979:37 f
Wallberg Karin 1968:169 f
Wallberg Karin 1970:197
Wallberg Karin 1971:220 f*
Wallberg Lotten 1965:105
Wallberg Lotten 1970:114
Wallberg Lotten 1972:113
Wallberg Lotten 1987:167
Wallberg Märta,f Bökman 1973:188*
Wallberg Olof, direktör, led sf 1971:151, 171
Wallberg Olof, direktör, led sf 1978:148 f, 164
Wallberg Olof, direktör, led sf 1979:55
Wallberg Olof, direktör, led sf 1985:265
Wallberg Reinhold, dir 1968:171 f, 200 f*
Wallberg Reinhold, dir 1975:158
Wallberg Reinhold, dir 1978:164
Wallberg Reinhold, dir 1979:38
Wallberg Ruth, f Hansson 1967:163
Wallberg Sven 1968:200 f*
Wallberg Tekla, f Beckeman 1978:146
Wallberg Trude 1974:180
Wallberg Wilhelm 1965:103
Wallberg Wilhelm 1972:87
Wallberg Wilhelm 1978:72 f, 147 f
Wallberg Wilhelm 1987:139
Wallberg (släkten) 1937:248-261*)
Wallberg (släkten) 1943:178
Wallberg (släkten) 1966:60 f
Wallberg (släkten) 1968:58
Wallberg (släkten) 1970:124
Wallberg (släkten) 1975:159
Wallberg (släkten) 1978:146 ff
Wallberg (släkten) A J 1937:260
Wallberg (släkten) A W 1924:24
Wallberg (släkten) A W 1925:144 ff
Wallberg (släkten) A W 1925:73
Wallberg (släkten) A W 1926:72
Wallberg (släkten) A W 1928:134
Wallberg (släkten) A W 1929:62*) f
Wallberg (släkten) A W 1929:65
Wallberg (släkten) A W 1929:67
Wallberg (släkten) A W 1929:70 f
Wallberg (släkten) A W 1930:126
Wallberg (släkten) A W 1930:18
Wallberg (släkten) A W 1930:22
Wallberg (släkten) A W 1931:225-228*)
Wallberg (släkten) A W 1933:170*)
Wallberg (släkten) A W 1935:23
Wallberg (släkten) A W 1935:246
Wallberg (släkten) A W 1936:200
Wallberg (släkten) A W 1937:255*) f
Wallberg (släkten) A W 1939:161
Wallberg (släkten) A W 1939:174 f
Wallberg (släkten) A W 1939:205
Wallberg (släkten) A W 1940:224
Wallberg (släkten) A W 1941:168
Wallberg (släkten) A W 1941:52
Wallberg (släkten) A W 1941:54
Wallberg (släkten) A W 1942:52
Wallberg (släkten) A W 1943:11
Wallberg (släkten) A W 1943:178
Wallberg (släkten) A W 1943:181
Wallberg (släkten) Anna Margareta 1937:257
Wallberg (släkten) Astrid 1937:254
Wallberg (släkten) Birgit Gunhild 1937:261
Wallberg (släkten) Birgitta 1937:257
Wallberg (släkten) C E 1937:254
Wallberg (släkten) C W 1925:124
Wallberg (släkten) C W 1927:201
Wallberg (släkten) C W 1927:39
Wallberg (släkten) C W 1928:91
Wallberg (släkten) C W 1929:158 f*)
Wallberg (släkten) C W 1930:10
Wallberg (släkten) C W 1930:188
Wallberg (släkten) C W 1931:195*)
Wallberg (släkten) C W 1931:198 f
Wallberg (släkten) C W 1933:31
Wallberg (släkten) C W 1936:131
Wallberg (släkten) C W 1936:149
Wallberg (släkten) C W 1936:154 ff
Wallberg (släkten) C W 1936:158 ff
Wallberg (släkten) C W 1936:164 f
Wallberg (släkten) C W 1936:181
Wallberg (släkten) C W 1936:197 ff
Wallberg (släkten) C W 1937:101 f
Wallberg (släkten) C W 1937:105 f
Wallberg (släkten) C W 1937:110
Wallberg (släkten) C W 1937:116
Wallberg (släkten) C W 1937:181
Wallberg (släkten) C W 1937:258 ff*)
Wallberg (släkten) C W 1937:96
Wallberg (släkten) C W 1938:76 f
Wallberg (släkten) C W 1938:83
Wallberg (släkten) C W 1939:169
Wallberg (släkten) C W 1940:224
Wallberg (släkten) C W 1942:51
Wallberg (släkten) C W 1942:57
Wallberg (släkten) C W 1942:63
Wallberg (släkten) E A 1931:208*)
Wallberg (släkten) E A 1932:210
Wallberg (släkten) E A 1937:258
Wallberg (släkten) E A 1940:225
Wallberg (släkten) Elin Kristina 1931:208*)
Wallberg (släkten) Elin Kristina 1932:210
Wallberg (släkten) Elin Kristina 1935:246
Wallberg (släkten) Elin Kristina 1937:258
Wallberg (släkten) Elisabet (f 1907) 1937:255
Wallberg (släkten) Elisabet Margareta (f 1881) 1937:255
Wallberg (släkten) G 1937:261
Wallberg (släkten) G R 1937:255
Wallberg (släkten) Gerda (f 1854) 1937:258
Wallberg (släkten) Gerda Maria (f 1883) 1937:255
Wallberg (släkten) Greta 1937:258
Wallberg (släkten) H 1937:258
Wallberg (släkten) H G 1937:261
Wallberg (släkten) H I 1937:254
Wallberg (släkten) Hilda 1937:261
Wallberg (släkten) I A 1925:32
Wallberg (släkten) I A 1925:34
Wallberg (släkten) I A 1928:54
Wallberg (släkten) I A 1928:56*) f
Wallberg (släkten) I A 1928:86
Wallberg (släkten) I A 1928:88
Wallberg (släkten) I A 1930:10
Wallberg (släkten) I A 1931:191
Wallberg (släkten) I A 1931:194*)
Wallberg (släkten) I A 1931:198
Wallberg (släkten) I A 1931:203
Wallberg (släkten) I A 1931:75
Wallberg (släkten) I A 1932:103
Wallberg (släkten) I A 1933:11
Wallberg (släkten) I A 1933:25
Wallberg (släkten) I A 1934:198*)
Wallberg (släkten) I A 1936:129 ff
Wallberg (släkten) I A 1936:144
Wallberg (släkten) I A 1936:149
Wallberg (släkten) I A 1937:105
Wallberg (släkten) I A 1937:107
Wallberg (släkten) I A 1937:110
Wallberg (släkten) I A 1937:118
Wallberg (släkten) I A 1937:181
Wallberg (släkten) I A 1937:197
Wallberg (släkten) I A 1937:203
Wallberg (släkten) I A 1937:251*) f
Wallberg (släkten) I A 1937:46
Wallberg (släkten) I A 1938:38
Wallberg (släkten) I A 1939:162 f
Wallberg (släkten) I A 1939:167 ff
Wallberg (släkten) I A 1939:173 ff
Wallberg (släkten) I A 1940:224
Wallberg (släkten) I A 1942:43
Wallberg (släkten) I A 1943:103
Wallberg (släkten) I A 1943:113
Wallberg (släkten) I A 1943:121
Wallberg (släkten) I A 1943:68*)
Wallberg (släkten) I A 1943:98
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1926:50
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1926:60
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1927:140
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1927:145
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1927:34 f
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1927:39
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1927:51 f
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1928:196
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1928:198
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1928:201
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1928:46
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1929:141 ff*)
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1929:208 ff
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1929:57
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1930:208
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1930:212 ff
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1930:223
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1930:229
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1931:198
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1931:201
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1932:137
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1932:77
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1935:199
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1935:202 f
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1935:208
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1935:210
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1936:50
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1937:23
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1937:249*) ff
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1937:26
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1940:30
Wallberg (släkten) I R (f 1877) 1933:170*)
Wallberg (släkten) I R (f 1877) 1936:155 f
Wallberg (släkten) I R (f 1877) 1937:253 f*)
Wallberg (släkten) Ingrid 1937:258
Wallberg (släkten) J R 1937:252 f*)
Wallberg (släkten) J R 1938:84
Wallberg (släkten) J R 1940:225
Wallberg (släkten) K I 1924:88*)
Wallberg (släkten) K I 1932:208*)
Wallberg (släkten) K I 1936:155 f
Wallberg (släkten) K I 1936:158
Wallberg (släkten) K I 1937:260
Wallberg (släkten) Karin (f 1909) 1937:257
Wallberg (släkten) Karin Gerda (f 1882) 1937:257
Wallberg (släkten) Kerstin Elisabet 1937:255
Wallberg (släkten) Lotten (Lotti) Maria 1931:208*)
Wallberg (släkten) Lotten (Lotti) Maria 1932:210
Wallberg (släkten) Lotten (Lotti) Maria 1937:258
Wallberg (släkten) Maria Regina 1937:248
Wallberg (släkten) N 1937:261
Wallberg (släkten) O 1937:261
Wallberg (släkten) O A 1934:243 f*)
Wallberg (släkten) O A 1937:256 f*)
Wallberg (släkten) O A 1940:235
Wallberg (släkten) O R 1937:254
Wallberg (släkten) S R 1937:254
Wallberg (släkten) Ulrika 1937:257
Wallberg (släkten) Å G 1937:261
Wallberg (släkten), se Andersson Alida Charlotta
Wallberg (släkten), se Backman Signe Margareta
Wallberg (släkten), se Beckeman Tekla Elisabeth
Wallberg (släkten), se Bredberg Carolina Margaretha
Wallberg (släkten), se Bökman Märta
Wallberg (släkten), se Erikson Charlotta (Lotten) Benedikte
Wallberg (släkten), se Hansson Ruth
Wallberg (släkten), se Holmberg Thora
Wallberg (släkten), se Lehmann Gertrude
Wallberg (släkten), se Ljunggren Göthilda Wilhelmina Augusta
Wallberg (släkten), se Nordström Gunhild
Wallberg (släkten), se Signeul Christina Wilhelmina
Wallberg (släkten), se Söderberg Lisa
Wallberg (släkten), se Wretman Inga Ida Matilda
Wallberg A. W 1945:101, 108, 115
Wallberg A. W 1948:7 f, 269
Wallberg A. W 1950:221
Wallberg A. W 1951:251, 273, 270*
Wallberg A. W 1954:202
Wallberg Alfred, fabrikör 1990:194, 1991:80, 106, 137, 1993:6, 1996:88, 1998:18, 99, 2002:92
Wallberg Alfred, fabrikör 2008:31-35*
Wallberg Alfred, fabrikör 2009:105
Wallberg B 2009:63, 66
Wallberg Carl Wilhelm 1947:194
Wallberg Carl Wilhelm 1951:194 ff
Wallberg Carl Wilhelm 1952:83 f*
Wallberg Carl Wilhelm 1963:213
Wallberg Carl Wilhelm, fabrikör 1991:98, 123 f, 137 f, 165, 1995:97 f, 1999:127, 2002:92, 109
Wallberg Carl Wilhelm, fabrikör 2008:33
Wallberg Carolina 2008:32
Wallberg Caroline, fru 1962:117
Wallberg Elin 1944:34
Wallberg Elin 1953:271, 269*
Wallberg Erik 1945:104
Wallberg Erik 1946:262*
Wallberg Erik 1951:254
Wallberg Erik, direktör 2002:92
Wallberg f Bredberg Carolina Margaretha 1999:159-163*
Wallberg Gerda 1964:107
Wallberg Hugo 1963:146
Wallberg I. R (f. 1800) 1945:54, 61
Wallberg I. R (f. 1800) 1946:36, 110
Wallberg I. R (f. 1800) 1947:260, 271, 268*
Wallberg I. R (f. 1800) 1948:234
Wallberg I. R (f. 1800) 1952:83
Wallberg I. R (f. 1800) 1963:73 f, 77
Wallberg Ingrid 1951:266, 268*
Wallberg Ingrid 2016:69f
Wallberg Ingrid, arkitekt, direktör 1991:162-165 (passim), 171, 1996:216, 2002:92, 241 f*
Wallberg Ingrid, arkitekt, direktör 2015:40-41*
Wallberg Ingrid, direktör 2009:110ff*
Wallberg Ingrid, direktör, arkitekt 2010:251
Wallberg Isaac 2016:64
Wallberg Isak 2016:64
Wallberg Isak A 2016:79
Wallberg Isak A, fabrikör 1945:101, 108, 115
Wallberg Isak A, fabrikör 1946:57, 116, 120
Wallberg Isak A, fabrikör 1947:156, 212, 233, 225*
Wallberg Isak A, fabrikör 1950:221
Wallberg Isak A, fabrikör 1951:196
Wallberg Isak A, fabrikör 1953:156
Wallberg Isak A, fabrikör 1958:140
Wallberg Isak A, fabrikör 1959:203 f
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, led sf 1999:159-163*, 2002:109, 111
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, riksdagsman 2009:105
Wallberg Isak Reinhold 2016:76
Wallberg Isak Reinhold (f. 1877), disponent 1947:229
Wallberg Isak Reinhold, fabrikör 2011:108
Wallberg Isak Reinhold, fabrikör, led sf 1990:88, 175, 1991:137, 156, 1996:97, 2002:92
Wallberg Isak Reinhold, färgare, fabrikör 2009:105
Wallberg Isak, fabrikör 2013:242
Wallberg Isak, fabrikör 2013:79
Wallberg Isak, industriidkare 1989:112, 2002:92
Wallberg J. R 1951:198, 221
Wallberg Lotten 2008:28-35*
Wallberg Lotten (Lotti) 1951:266 f*
Wallberg Lotten (Lotti) 1953:271, 269*
Wallberg O A Olle 2002:92
Wallberg Olof (Olle), fabrikör 2008:136, 139
Wallberg Olof (Olle), fabrikör 2009:105, 111
Wallberg Olof Olle 1991:166
Wallberg Olof, direktör 1964:158
Wallberg Reinhold, direktör 1994:107 ff
Wallberg Reinhold, generalkonsul 1950:213 f*
Wallberg Reinhold, generalkonsul 1952:238 f*
Wallberg Reinhold, generalkonsul 1963:128
Wallberg Wilhelm 2016:72ff*
Wallberg Wilhelm 2016:76
Wallberg, Alfred, fabrikör 2003:11, 147-150*, 2006:46
Wallberg, familjen 2016:64-83
Wallberg, Ingrid, direktör 2005:53, 2005:151f
Wallberg, Lotten 2003:148
Wallberg, Olof (Olle), fabrikör 2003:147
Wallberg-Jeanneret Lotti 1968:167*
Wallberg-Jeanneret Lotti 1969:211
Wallberg-Jeanneret Lotti 1971:220 f*
Wallberg-Jeanneret Lotti 1973:178 f*
Wallefors Rolf, lärare, led fullm 1998:309*
Wallefors Sture, kyrkoherde 2000:286*
Vallen Anna Maria 1967:112
Wallén Astrid 1934:241
Wallén E 1927:130
Wallén Greta 1986:73
Wallén Maria Carolina 1986:73
Wallén O E 1927:129*) ff
Wallén Oscar Emil, apotekare 2002:77
Wallén Oskar Emil, apotekare 1979:95
Wallén Oskar Emil, apotekare 1986:73, 80 f
Wallén, se Engberg Petronella
Wallenberg A O 2012:257, 259
Wallenberg A O 1972:92
Wallenberg Carol 2012:259
Wallenberg Jacob 2012:265
Wallenberg Marcus junior 2012:259
Wallenberg Marcus senior 2012:259, 265
Wallenberg O 1937:142
Wallenberg O 1937:148 f
Wallenberg O 1937:151
Wallenberg Oscar 2012:259
Wallengren Carl Jöran 1965:62
Wallengren Carolina Amalia 1945:111
Wallengren Ingrid Sophia 1965:62
Wallengren Johan Magnus, klockare 1965:61
Wallengren M 1925:113
Wallengren M 1928:40
Wallengren M 1928:42
Wallengren M 1930:135
Wallengren M 1936:47 f
Wallengren M 1937:30
Wallengren M 1938:218
Wallengren M 1946:250, 253*
Wallengren Magnus, guldsmed 1965:61 f, 64 f
Wallengren Sture, konditor 1988:270*
Wallengren, Magnus, guldsmed, kyrkvärd 2003:41, 46
Vallentin Klara 1947:299 f*
Waller E 1930:86
Waller E 1941:60
Waller Erik, häradsfogde 1969:128
Waller Laurentius 1988:36, 38
Wallerius Adolf, kyrkoherde 1974:163, 165*
Wallerius Christina 1949:185
Wallerius D 1938:129
Wallerius J 1941:125
Wallerius Johan, organist 1978:53
Wallerius Johan, organist 2002:34
Wallerius Johan, organist 2013:63
Wallerius kustvakt 1932:180 f
Wallerius L 1927:35
Wallerius N. A 1949:185
Wallerman Astrid 2017:300*
Wallerström Carl Samuel, kronofogde 1965:65
Wallerström E J 1927:137
Wallerström Hildegard Maria Elisabeth 1940:256 f*)
Wallerström Hildegard Maria Elisabeth 1965:64
Wallerström K S 1940:256
Wallerström, se Engberg Augusta
Wallgren , isburmästare 1977:71
Wallgren A 1930:156
Wallgren A 1940:262*)
Wallgren A 1940:265
Wallgren A 1942:248 f
Wallgren A R 1927:198*)
Wallgren A R 1928:82
Wallgren A R 1933:170*)
Wallgren A R 1936:208
Wallgren A R 1938:57*) f
Wallgren A R 1941:260*)
Wallgren A R 1941:264
Wallgren A R 1942:244
Wallgren Amalia Bernhardina 2013:89
Wallgren Anders, tunnbindare 1967:52
Wallgren Anna 1949:176
Wallgren Anna-Lisa 1965:204 f*
Wallgren Axel, drätselkamrer 1995:53-57 (passim)
Wallgren Axel, drätselkamrerare 2012:244
Wallgren Axel, grosshandlare 1950:106
Wallgren Axel, prokurist 1971:203
Wallgren Axel, stadskamrer 1969:172*
Wallgren Axel, stadskamrer 1973:5, 9 ff*
Wallgren Axel, stadskamrer 1976:170*
Wallgren Axel, stadskamrer 1981:152
Wallgren Axel, stadskamrer 1982:133
Wallgren Axel, stadskamrer 1987:195
Wallgren Axel, stadskamrerare 1944:183
Wallgren Axel, stadskamrerare 1946:103
Wallgren Axel, stadskamrerare 1948:287-290*
Wallgren Axel, stadskamrerare 1951:222 ff
Wallgren Axel, stadskamrerare 1953:212
Wallgren B, målare 1968:215
Wallgren Beata 1952:85
Wallgren C A 1928:86
Wallgren Carl, murare 1974:172
Wallgren G 1951:238
Wallgren G A, sadelmakare, led sf 1968:164
Wallgren G A, sadelmakare, led sf 1971:172
Wallgren Gustaf A, skomakarmästare 1974:200*
Wallgren H 1927:198*)
Wallgren H 1935:250*) f
Wallgren I A 1966:48
Wallgren J A bagare 1926:68
Wallgren J A bagare 1936:129 f
Wallgren J A sadelmakare 1925:95
Wallgren J A sadelmakare 1929:142
Wallgren J A sadelmakare 1929:58
Wallgren J A sadelmakare 1932:137 f*)
Wallgren J A sadelmakare 1935:216
Wallgren J A sadelmakare 1936:51 f
Wallgren J A sadelmakare 1937:207*) f
Wallgren J A sadelmakare 1937:46
Wallgren J A sadelmakare 1938:12
Wallgren J A sadelmakare 1938:38
Wallgren J A sadelmakare 1939:16
Wallgren J A sadelmakare 1941:100
Wallgren J A, bagarmästare 1966:44 f
Wallgren J A, bagarmästare 1967:58
Wallgren Jean Kasimir, gesäll 1977:95
Wallgren Jeanna 1971:203 f
Wallgren Johan Anton, sadelmakare 1993:141
Wallgren Johan Anton, sadelmakare 1946:242
Wallgren Johan Anton, sadelmakare 1953:156
Wallgren Johan Anton, sadelmakare 1955:59
Wallgren Johan Anton, sadelmakare 1958:198
Wallgren L C 1936:52
Wallgren L C 1942:248 f
Wallgren Lars Christian, bleckslagarmästare 1971:204
Wallgren Lars Christian, bleckslagarmästare 1972:66
Wallgren Magnus , tunnbindare 1967:51-81
Wallgren Magnus , tunnbindare 1987:94
Wallgren O 1946:254, 257*
Wallgren P 1932:14
Wallgren P 1932:18
Wallgren Pernilla, se Bengtsdotter, Pernilla
Wallgren R 1930:151
Wallgren R 1939:51
Wallgren R 1939:59
Wallgren R 1939:66
Wallgren R 1943:36 f
Wallgren R, byråföreståndare, syssloman 1960:206, 308*
Wallgren R, byråföreståndare, syssloman 1964:212
Wallgren Reinhold, byråförest, led sf 1970:182
Wallgren Reinhold, byråförest, led sf 1971:172
Wallgren Reinhold, byråförest, led sf 1975:210
Wallgren Reinhold, byråförest, led sf 1976:81
Wallgren Reinhold, byråförest, led sf 1977:176
Wallgren Reinhold, byråförest, led sf 1984:54 f*
Wallgren Reinhold, byråförest, led sf 1988:196, 200
Wallgren Sullen 1976:174
Wallgren, se Brandt Jeanna Elisabeth
Wallin Alma 1973:138
Wallin Per Erik, snickarmästare, led sf 1966:48
Wallin Per Erik, snickarmästare, led sf 1971:172
Wallin Per Erik, snickarmästare, led sf 1976:81
Wallin Per Erik, snickarmästare, led sf 1977:89-102
Wallin Per Erik, snickarmästare, led sf 1978:85 f
Wallin Per Erik, snickarmästare, led sf 1982:44
Wallin Per Erik, snickarmästare, led sf 1983:211
Wallin Ragnar, folkskoleinsp, led sf 1971:172
Wallin Ragnar, folkskoleinsp, led sf 1977:106
Wallin Wilhelm 1966:52
Wallin Wilhelm 1983:211*
Wallin Vilhelmina, f Almström 1977
Wallin (familjen) 1977:93
Wallin A 1950:62, 69, 86
Wallin Anders 2013:176*
Wallin Anders 2013:181*
Wallin Anna 1948:306, 311*
Wallin Anna-Stina, butiksägare 2013:170-183*
Wallin C G, konstnär 1990:försättsblad*, 146
Wallin Christer 2013:174, 178, 180 f
Wallin David, konstnär 2012:247
Wallin G, biskop 1944:80
Wallin H 1936:108
Wallin hattmakare 1928:32
Wallin hattmakare 1937:10
Wallin Helga, konditor 2015:209f
Wallin Helga, konditor 2015:212*
Wallin Kurt, kyrkoherde 1991:20
Wallin Marianne 2013:181*
Wallin Nisse, armétekniker 2013:172,175
Wallin Nisse, armétekniker 2013:181*
Wallin P E 1925:77
Wallin P E, snickarmästare 1994:95
Wallin P. E, snickarmästare 1950:193
Wallin P. E, snickarmästare 1951:148
Wallin P. E, snickarmästare 1962:114
Wallin P. E, snickarmästare 1964:76, 90, 106
Wallin Peter 2013:181*
Wallin R 1940:189
Wallin R 1940:198 f
Wallin Ragnar, folkskoleinspektör 1960:206
Wallin S M 1929:102 f
Wallin Stefan 2013:174,177f
Wallin Stefan 2013:180f*
Wallin Stellan, bagare 2015:209-214*
Wallin Åke, tävlingsledare SMK Hallandsavd 2008:245
Wallinder , dr 1984:146
Wallinder , prost 1946:132
Wallinder , prost 1949:220, 239 ff*
Wallinder , prost 1950:167-179*
Wallinder , prost 1952:217 f
Wallinder , prost 1953:210
Wallinder , prost 1960:204
Wallinder , prost 1961:224
Wallinder , prost 1963:70
Wallinder , prost 1964:132
Wallinder Agne, notarie 1971:219*
Wallinder Dagmar 1968:170
Wallinder J 1928:56
Wallinder J 1931:89 f
Wallinder J 1931:98
Wallinder J 1932:190
Wallinder J 1932:68*) ff
Wallinder J 1933:42
Wallinder J 1943:150
Wallinder Jan, professor 1990:234 f*
Wallinder Johannes, kontraktsprost 1993:154 f*, 1998:109
Wallinder Johannes, prost 1970:56, 137 f, 156, 64*
Wallinder Johannes, prost 1975:120, 139
Wallinder Johannes, prost 1976:168
Wallinder Johannes, prost 1977:106
Wallinder Johannes, prost 1980:187
Wallinder Johannes, prost 1982:106
Wallinder Johannes, prost 1983:86
Wallinder Ragnhild Maria 1931:206
Wallinder Ragnhild Maria 1933:42
Wallinder Ragnhild Maria 1937:262*)
Wallinder Ragnhild Maria 1937:265
Wallinder Ragnhild Maria 1942:211 f
Wallinder Ragnhild Maria 1942:243
Wallinder Ragnhild Maria 1946:224
Wallinder, se Gillblad Augusta
Vallkvist Gunnar 1984:25
Wallman Anders, handl 1986:72, 75, 84
Wallman J. (i Varberg) 1950:76 f, 79 f
Wallman Maria 1965:54
Wallmark A 1927:126
Wallmark A 1931:221
Wallmark A E 1939:235
Wallmark Anders, kyrkoherde 1973:60, 62
Wallmark Anders, kyrkoherde i Harplinge 1960:84
Wallmark C A , handlande 1993:141
Wallmark C A W 1928:91
Wallmark C A W 1930:16
Wallmark C A W 1934:123*)
Wallmark C A W 1934:126 f
Wallmark C A W 1937:105
Wallmark C A W 1937:203
Wallmark C A W 1939:166*)
Wallmark C A W 1939:168
Wallmark C A W 1942:222
Wallmark C A W 1943:178
Wallmark C. A, handlande 1955:59
Wallmark C. A, handlande 1961:117
Wallmark Carl Anders Wolmer, handl, led sf 1971:102, 172, 197
Wallmark Carl Anders Wolmer, handl, led sf 1976:81
Wallmark Carl Otto, jägmästare 1973:61 f
Wallmark Carl Otto, överjägmästare på gården Knobesholm 1960:85
Wallmark H 1936:183
Wallmark J S 1941:47
Wallmark J S 1942:70
Wallmark J, trädgårdsmästare 1997:69
Wallmark J, trädgårdsmästare 1944:162
Wallmark Johan, skolynglilng 1948:312 f*
Wallmark P. A 1959:151
Wallmark Per Adam 1973:63
Wallmark Sofia Catharina 1927:126
Wallmark Sofia Catharina 1931:221
Wallmark Sofia Chatarina 1973:60 f
Wallmark, se Bissmarck Fredrika Elisabeth
Wallmark, se Revigin Hedvig Sofia
Wallquist G, löjtnant 1974:130
Vallquist G. R:son 1951:259 f*
Wallqvist Sven, konstnär 1967:145
Wallqvist, Micke 2007:255*
Wallström Oluf, hattmakare 1969:24
Walter Guldsmed 1948:221
Walter Julie 1929:66
van Ameringen A, tandläkare 1957:133
van Egen Gert (Gierdt, Gerit(t), Gjert 1937:73 ff
van Emden, Johannes se Stenwinkwl d ä, H von Hans (Hanns)
van Opbergen Antonis 1942:99
van Orttrandt Hans (Hanns) 1942:107
Wandelin I 1932:154
Wangö Joel, adjunkt 1971:231*
Vannas Helju, grindvakt 2012:64f*
Wannborg Emil, telegrafkommissarie 2000:264*
Wanngård Hanna 1947:157
Wanngård T 1947:157
”Vanta-Larsson” 1925:131
”Vanta-Lovisa” 1953:238 f
Warberg A. B, se: Börgeson Warberg, A
Warberg Albert Börjesson, postmästare 1993:72
Warberg Albert Börjesson, rådman 1970:35, 52
Warberg Albert Börjesson, rådman 1983:31-40
Warberg Göran, kyrkoherde, (1688) 1961:33
Warberg Hans, präst 1970:50
Warberg(h) A B 1928:125
Warberg(h) A B 1930:81
Warberg(h) A B 1934:207
Warberg(h) Anna-Maria 1934:207
Warberg(h), se Baaz Annika
Warbergensis Anders (Andreas) Birgeri, kyrkoherde 1983:31-40
Varenius D 1926:62-72
Varenius Daniel, kyrkoherde 1966:142
Varenius Daniel, kyrkoherde 1983:126
Wargren Lennart, maskinchef 2002:248, 265
Wargren Torsten 1963:179
Varlund A G 1925:19
Varlund A G 1935:231 f
Varlund A G 1938:225 f
Warlund A. G 1944:157
Warlund, Anders Gustaf, präst 2003:45
Warmelinck J 1934:165
Vasell Sven, överingenjör 1975:221*
Vasell, Sven ingenjör 2003:190 f
Wass , banarb 1969:168
Wass O 1947:317*
Wass Oscar, polis 1966:200 f*
Wass Oscar, polis 1973:172 f*
Wass Oscar, polis 1980:188
Wass Oskar, polis 1994:160
Wassén O H 1937:261
Wassén, se Wallberg Hilda
Wassenius K. A, bataljonsadjunkt 1963:147
Wassenius K. G, chefredaktör 1960:306*
Wassenius Karl-A, adjutant, fanjunkare 2000:148 ff*, 152, 154
Wassman Otto Johan , fänrik 1970:44, 50
Wathra, Arnold, ingenjör 2004:74
”Vatten-Erik2 1949:216
”Vatten-Erik” 1927:193-195*)
Wavrinsky löjtnant 1933:187
Weber Constance Bissmarck 1939:245
Weber Joan 1939:245
Weber Patricia Ann 1939:245
Weber W C 1939:245
Weber, se Bissmarck Karin
Weddig Ossian, 2:e styrman 2010:42*
Wedekind J H, konstnär 1989:17
Wedekind J H, konstär 1973:18, 40
Wedekind J H, konstär 1988:55
Wedén Amalia 1949:183
Wedén, (trädgårdsmästare på Sperlingsholm) 1949:183
Wedenryd Nils-Johan, byrådirektör 1999:274*
Wedin Kerstin 2013:283*
Wedin Kerstin 2016:300*
Wedin Kerstin 2017:301*
Wedin Kerstin, vice ordf Gamla Halmstad 2012:275*
Wedin, Kerstin 2004:96*, 2006:264*
Wedrup Bo 1978:55
Wedrup Bo, orgelbyggare 2002:49 ff, 53
Wegdell Sven, verkställande direktör 1991:264*
Wegebrand, Dan, travkusk 2005:182
Vegesack, von Anna 1934:200
Vegesack, von J F E 1931:45
Vegesack, von S T 1931:45 f*)
Vegesack, von, se Arenander Catharina Gunilla
Vegesack, von, se Knös Henrika Charlotta Axelina
Wehtje Walter 2012:264f
Weibull Jörgen, professor 2014:180*
Weibull Lauritz 1960:16
Weibull Lauritz 1961:138
Weibull Lauritz, fil dr 1995:33*, 50 ff
Weili (Weilman) Hugo, häradshövding 1973:29
Weili (Weilman) Hugo, häradshövding 1983:18, 28
Weili (Weilman) Hugo, häradshövding 1988:85 f, 91 ff
Weili (Weilman) Paul, häradshövding 1987:16
Weili A 1939:131
Weili A, assessor 1993:126
Weili Elisabet Catharina 1951:86
Weili H 1949:105
Weilman H 1949:104 f
Weilman H 1951:86
Weilman, se även:Weili H 1961:37
Weinberg J 1934:241
Weinberg John Fr, konstnär 1975:73 f
Weinberg Märtha 1983:111
Weinberg, se Nyman Valborg
Weiner Carl, bokbindare 1987:124, 131
Weiner Carl, bokbindare 1989:107-140* (passim)
Weiner Sven 1989:108, 118, 120 f*
Weingartner Rudolf, arkitekt 1997:30
Weinheim Margareta 1953:48
Wejanus, se Chytræus H
Wejfjord Karl-Erik, reparatör 1997:288*
Wekman L 1941:124
Welamsson A 1948:97
Welamsson J 1948:97
Welander J 1940:37
Velde, van de A 1934:181
Welin Anders 1988:229, 227*
Welin C 1947:241*
Welin Carl , köpman 1965:210
Welin Carl , köpman 1967:130
Welin Carl, handlare 1992:244
Welin Hanna 1965:210*
Welin Hanna 1983:190
Velin Hilda 1932:199*) f
Welin Kerstin 1992:70
Welin Lars, direktör 1988:221, 229, 227*
Welin Maja, f Ahlström 1988:226, 229
Welin Olle 1988:229, 227*
Welin Sven Åke, musikdir 1971:203
Welin Sven Åke, musikdir 1972:171
Welin Sven Åke, musikdir 1988:221-241*
Welin Sven Åke, musikdirektör 2000:260, 2002:49 ff*, 54 ff*
Welin Sven, musikdirektör 2013:38
Welin Sven-Åke, kantor 2012:146
Welin Sven-Åke, kantor 2012:30*
Welin Sven-Åke, musikdirektör 2008:212, 216
Welin Sven-Åke, musikdirektör 2009:246, 254, 272*
Welin S-Å 1948:251 f*
Welin S-Å 1949:19 f*
Welin Sölve, professor 1973:130
Welin Sölve, professor 1978:116
Welin Sölve, överläkare 1994:283*
Welin, Sven-Åke, musikdirektör 2004:242
Vellander, klockare 1946:211
Wellason J 1935:73 f
Wellason J 1943:170
Wellmark Olle 1983:209*
Wellner H, disponent 1947:244
Wendel Sven 1983:174, 176
Wendelboo S L 1932:152
Wendelboo S L 1934:158
Wendels löjtnant 1926:92*)
Wendler Alfred, direktör 1973:150
Wendler Anton, direktör 1955:357*
Wendler Bo, företagare 2001:294*
Wendler Tage, direktör 1968:200 f*
Wendler Tage, direktör 1972:196*
Wendt Eskil, direktör 2014:266
Wendt J G 1936:192*)
Wendt J G 1940:192
Wendt J G 1940:198
Wendt J G 1943:165*) f
Wendt Johan, disponent, led sf 1971:172
Wendt Johan, disponent, led sf 1977:166
Wendt Johan, disponent, led sf 1978:150
Wendt John 1978:116
Wengren J P, handskmakare 1989:80
Vennberg Olof, bataljonspredikant 1989:18
Wennelberg Anna Johanna 1943:80
Wennerberg A 1949:179
Wennerberg Anna Maria 1932:155
Wennerberg Anna Maria 1986:72, 79
Wennerberg August 1986:175
Wennerberg Berta, f Svensson 1986:174-177*
Wennerberg E. N 1945:148
Wennerberg Edvard (Evert) Niclas, tullkontrollör 1986:72, 79
Wennerberg F. M 1945:140, 147 f
Wennerberg F. M 1960:28 ff
Wennerberg F. M 1962:50 ff
Wennerberg Fredrik Magnus, tullförvaltare 1976:32
Wennerberg Fredrik Magnus, tullförvaltare 1977:69
Wennerberg Fredrik Magnus, tullförvaltare 1981:82
Wennerberg Fredrik Magnus, tullförvaltare 1986:72-85
Wennerberg Gunnar, landssekr 1976:128 f*
Wennerberg Gunnar, landssekr 1984:68
Wennerberg L F M 1928:106 f
Wennerberg L F M 1928:30
Wennerberg L F M 1937:11 f
Wennerberg L F M 1938:235
Wennerberg L F M 1942:47
Wennerberg, Bengt, dessinatör 2003:295 *
Wennerberg, Gunnar, bensinstationsinnehavare 2005:242
Wennerberg, Oscar 2004:172
Wennergren Sten, säljchef 2010:27
Wennergren, Gunnar, landssekreterare 2003:163
Wennerholm Anders, målare 1988:82
Wennerholm Anna, husföreståndarinna 2012:155
Wennerholm Axel Fredrik Leonard 1977:94
Wennerholm Carl Ivar, köpman 2001:276*
Wennerholm Christina 1987:98
Wennerholm Cornelia 1989:54
Wennerholm David, direktör 2002:175, 177, 180
Wennerholm David, köpman 1959:273*
Wennerholm Elin, lärare 1977:106
Wennerholm Ellen Maria Hildsgard 1977:94
Wennerholm Gudrun 2001:276*
Wennerholm Helga 2012:154 f
Wennerholm Hieronymus 2012:154
Wennerholm Hugo 2001:276*
Wennerholm Hulda 2012:154 f, 164
Wennerholm Hulda 2012:157*
Wennerholm I 1947:240 f*
Wennerholm Ivar Leonard Torvald, handl 1977:94
Wennerholm Ivar Leonard Torvald, handl 1987:175
Wennerholm Ivar, direktör 2009:68
Vennerholm J 1932:236*) f
Wennerholm J, gesäll 1992:77
Wennerholm John 2012:155
Wennerholm Karin, f Bruzelius, lärare 1977:106, 108*
Wennerholm Karin, f Bruzelius, lärare 1981:181*
Wennerholm Matilda, husföreståndarinna 2011:202f*
Wennerholm R 1951:275
Wennerholm Rudolf, stationsskrivare 1994:106
Wennerholm Signe 1983:190
Wennerholm, Carl-Ivar, köpman 2006:287*
Wennersten kyrkoherde 1943:95
Wennerström Stig, överste 2013:11
Wennström A 1925:83
Wennström A 1925:85
Wennström Bo, företagare 2014:168
Wennström Elis, stadsdirektör Hangö 2017:216f*
Wennström Elis, stadsdirektör Hangö 2017:221
Wentzell Frédrique 1929:63
Wentzer Anders, löjtnant 1993:165*
Wenzel E, verkmästare 1972:108
Werbro Wiking, byrådirektör, led sf 1971:160-181
Werbro Wiking, byrådirektör, led sf 1976:81
Werbro, Viking, sergeant 2004:199*
Werling löjtnant 1936:11
Verling Nils, löjtnant 1990:61
Werling Nils, löjtnant 1970:35
Wernberg Sven , målare 1988:73
Werner A, lots 1945:147
Werner Alexander 1944:104
Werner Alexander 1950:146, 159
Werner Alexander, skeppsbyggmästare 2012:216
Werner Aron 1946:254, 257*
Werner E 1946:254, 257*
Werner M 1937:146
Werner M L W 1934:198*)
Werner M. L. W 1947:225*, 229*
Werner Magnus, stationsförest 1966:149
Werner Magnus, stationsförest 1967:193, 198*
Werner Magnus, stationsförest 1969:170
Werner Magnus, stationsförest 1981:142, 153*
Werner Torsten, trafikinsp 1979:179*
Werngren Lars, handskmakare 1969:36
Wernstedt Lage, överste, chef I 16 2011:240
Wessberg A 1927:182
Wessberg A 1948:227
Wessberg Anna Barbara 1927:35
Wessberg Anna Barbara 1936:246
Wessberg Anna Barbara 1947:174, 176 f, 182
Wessberg Anna Barbara 1948:227
Wessberg Anna Barbara 1950:146, 157, 159 f
Wessberg Anna Barbara 1983:70
Wessberg Anna Barbara 1986:38 f
Wessberg Anna Cathrina, se: Sandbeck
Wessberg Anna Margareta 1950:155, 161
Wessberg Barbara, se: Sjöström
Wessberg Beata Elisabeth 1950:155, 161
Wessberg C 1948:227
Wessberg C 1950:146, 156 f, 159 f
Wessberg C (1750-t) 1927:87
Wessberg C (1750-t) 1936:9
Wessberg C (1830-t) 1928:33
Wessberg C (1830-t) 1928:47
Wessberg C (1830-t) 1929:122
Wessberg C (1830-t) 1936:50
Wessberg C (1830-t) 1937:11
Wessberg C (1830-t) 1938:235
Wessberg C (1830-t) 1941:49
Wessberg C, sämskmakare 1994:54
Wessberg C, sämskmakare 1958:112
Wessberg C. I 1948:228
Wessberg C. I 1950:155
Wessberg Carl Thomas, fällberedare 1970:103
Wessberg Carl Thomas, fällberedare 1978:29
Wessberg Carl Thomas, fällberedare 1986:38
Wessberg Carolina Agneta 1950:155, 161
Wessberg Catharina 1942:219 f
Wessberg E 1950:157, 160
Wessberg Eva Catarina, jungfru 1993:128
Wessberg Eva Fredrika 1950:155, 161
Wessberg f Kollberg Ingrid Sofia 1993:89
Wessberg F. M, skeppsklarerare 1946:111
Wessberg F. M, skeppsklarerare 1948:228
Wessberg F. M, skeppsklarerare 1950:155
Wessberg Gustafva Agneta 1930:7
Wessberg Gustafva Agneta 1931:188 f
Wessberg Gustafva Agneta 1932:228
Wessberg Gustafva Agneta 1932:232
Wessberg Gustafva Agneta 1942:218 f
Wessberg Gustafva Agneta 1942:246 f
Wessberg H. G 1947:174
Wessberg H. G 1950:155
Wessberg Ingrid Catharina, f Granbäck 1986:63, 66
Wessberg Ingrid Sophia, se: Kollberg
Wessberg Ingrid, f Kollberg 1978:163*
Wessberg J L 1927:139*)
Wessberg J L 1928:48
Wessberg J L 1929:142
Wessberg J L 1932:226
Wessberg J P 1936:51
Wessberg J. L (kallad Janne) 1945:61
Wessberg J. L (kallad Janne) 1947:174, 180 f
Wessberg J. L (kallad Janne) 1948:227 f
Wessberg J. L (kallad Janne) 1950:146, 155,161
Wessberg J. W 1950:155, 160 f
Wessberg Johan Ludvig, handlande 1993:89 f
Wessberg Johan Petter, bokbindare 1980:53
Wessberg Johan Petter, bokbindare 1986:50, 63
Wessberg Johan Petter, bokbindare 1987:118 ff
Wessberg Johanna Elisabeth 1987:119
Wessberg Johanna Fredrika, se: Bundy
Wessberg Johanna Kristina 1993:80
Wessberg Johanna Petronella 1950:160
Wessberg K 1950:155, 161
Wessberg L 1948:227
Wessberg L 1950:146 ff, 159 f
Wessberg Ludvig, rådman 1993:80, 89
Wessberg Maria Elisabet 1950:155, 161
Wessberg Maria Fredrika 1948:228
Wessberg Maria Fredrika (Frédrique) 1925:110 ff*)
Wessberg Maria Fredrika (Frédrique) 1925:123
Wessberg Maria Fredrika (Frédrique) 1936:243
Wessberg Martina Charlotta 1999:117
Wessberg N 1936:46 f
Wessberg N 1937:11
Wessberg N 1937:17
Wessberg N J 1925:145
Wessberg N J 1927:51 f
Wessberg N J 1929:130
Wessberg N J 1936:49 ff
Wessberg N J 1937:14
Wessberg N J 1937:50
Wessberg N J 1938:235
Wessberg N, gördelmakare 1950:156, 160
Wessberg N, traktör 1950:157, 160
Wessberg N. J 1947:260, 271
Wessberg N. J 1952:88
Wessberg Nils Jöran, bokbindare 1969:83
Wessberg Nils Jöran, bokbindare 1972:66
Wessberg Nils Jöran, bokbindare 1986:50, 62 f
Wessberg Nils Jöran, bokbindare 1987:112-119
Wessberg Nils, gördelmakare 1986:39
Wessberg O, bokbindare 1950:156, 160
Wessberg O, handlande 1950:157, 160
Wessberg och Kollberg, släkterna 1950:159 ff
Wessberg Olof Petter, bokbindare 1986:63, 66
Wessberg Ove, trafikmästare 2017:16*
Wessberg P. E 1950:155
Wessberg Paul 1950:155
Wessberg Paul, fällberedare 1986:38
Wessberg Petronella, f Jönsdotter 1987:117 ff
Wessberg Påhl, fellberedare 1944:104
Wessberg Påhl, fellberedare 1947:174
Wessberg Påhl, fellberedare 1948:226 f
Wessberg Påhl, fellberedare 1950:146, 156, 159
Wessberg Sigrid, se: Westerdahl
Wessberg Tabea Elisabeth, se: Hausknecht
Wessberg, Kent 2006:234
Wessberg, provinsialläkare 1944:35
Wessberg, se Kollberg Ingrid Sophia
Wessborg Lars Johan, kommissionslantmätare 1994:55 f
Wessel Johan, skräddare 1990:68 f
Wessel Johan, skräddare 1968:49 f
Wessel Johan, skräddare 1970:36, 44
Wessén Claes, major 1957:293*
Wessén Margit, f Drakenberg 1986:267*
Wesser Hans, ordf sf 1981:179*
Wessle J F 1934:86
Wessle, se Hammar Inga Regina
Wessman , sjötullsvaktmästare 1949:176
Wessman Ingvar, musiker 1981:180*
Wessman J 1925:114
Wessman J 1928:40
Wessman J 1929:130
Wessman J 1937:10
Wessman Johan M, skomakarmästare 1967:49
Wessman Ulrika Fredrika 1965:63
Westam, Olle, musiker 2005:203
Westberg A G 1933:133
Westberg Anna Maria Ruth, f Björk 1980:44 ff
Westberg Aug. 1947:317*
Westberg Aug. 1950:212, 210*
Westberg August, polis 1966:199 f*
Westberg August, polis 1974:183 f
Westberg August, polis 1981:93*
Westberg Berndt, ombudsman 2012:23
Westberg Brita Katarina 1941:10
Westberg f Björk Anna Maria Ruth (Annette) 1989:43 ff, 49
Westberg J L 1924:56
Westberg J L 1927:125 f
Westberg J L 1927:30
Westberg J L 1927:32
Westberg J L 1927:34
Westberg J L 1929:122
Westberg J L 1930:164
Westberg J L 1931:40
Westberg J L 1933:133 f
Westberg J L 1936:18 f
Westberg J L 1937:14
Westberg J L 1937:19
Westberg J L 1938:233
Westberg J L 1939:157
Westberg J L 1940:25
Westberg J L 1940:28 ff
Westberg J L 1940:284
Westberg J L 1943:88 f
Westberg J. L , medicinalråd, professor 1949:180
Westberg J. L , medicinalråd, professor 1952:73 f, 77
Westberg J. L , medicinalråd, professor 1953:253
Westberg J. L , medicinalråd, professor 1955:49-59
Westberg J. L , medicinalråd, professor 1959:133
Westberg J. L, medicinalråd, professor 1961:61
Westberg J. L, medicinalråd, professor 1963:116
Westberg Johan Lorentz, medicinalråd, professor 1965:71
Westberg Johan Lorentz, medicinalråd, professor 1967:212
Westberg Johan Lorentz, medicinalråd, professor 1968:50 f
Westberg Johan Lorentz, medicinalråd, professor 1969:54
Westberg Johan Lorentz, medicinalråd, professor 1971:56, 59, 62, 189
Westberg Johan Lorentz, medicinalråd, professor 1976:33, 40
Westberg Johan Lorentz, medicinalråd, professor 1980:44-52
Westberg Johan Lorentz, medicinalråd, professor 1988:99 f
Westberg Johan Lorentz, provinsialläkare, professor 1989:43 ff, 1992:75, 1993:141
Westberg Johanna Anna (Anette) Christina 1925:56
Westberg Johanna Anna (Anette) Christina 1931:40 f
Westberg Johanna Anna (Anette) Christina 1933:134
Westberg Johanna Anna (Anette) Christina 1939:63
Westberg Kristina 1974:183
Westberg Maria 1950:212, 210*
Westberg Nils Göran, bokbindare 1966:47
Westberg Nils Göran, bokbindare 1986:66
Westberg O 1936:18
Westberg O 1938:234
Westberg Olof, bokbindare 1986:63
Westberg skeppare 1930:144
Westberg Thure, fängelsedir 1967:113
Westberg, Johan Lorentz, provinsialläkare, professor 2006:49
Westberg, se Björk Anna Maria
Westberg, se Jung Christina Catharina
Weste Jöns Nilsson 1970:45
Wester D 1941:124
Wester I, kapten 1972:82
Wester P P, sjökapten 1974:104
Wester W 1931:204
Westerberg A. J 1945:159
Westerberg A. M 1945:156*f
Westerberg Anders Magnus, lotsförman 1982:86 f
Westerberg Anders Magnus, lotsförman 1986:162
Westerberg Anders Magnus, lotsförman 1987:238 f
Westerberg Benedikta, änka 1993:112
Westerberg Bernt 2014:33
Westerberg C. O 1953:270 f*
Westerberg Ellen, f Brauns 1988:167
Westerberg f Stefansson Gullan 1992:263, 1995:276*
Westerberg Gottfrid, konsul 1988:163-168*
Westerberg Gottfrid, konsul, direktör 1998:218-222 (passim)
Westerberg Gottfrid, konsul, direktör 2009:94, 100
Westerberg Gottfrid, VD 2013:30
Westerberg Gottfrid, vice konsul 1963:254 *ff
Westerberg Gunnar O, konsul 1988:163
Westerberg Gunnar O, konsul, civilingenjör 1998:215, 221, 224 f*, 2001:283-284*
Westerberg Gunnar O, konsul, civilingenjör 2009:94-104*
Westerberg Inga Lisa 1997:205
Westerberg Jöns, jordbrukare 1993:138
Westerberg K 1945:178 f*
Westerberg N 1950:212, 210*
Westerberg R 1963:179
Westerberg Sven, köpman 1974:159
Westerberg U. N 1945:158 f
Westerberg Uno, lots 1987:239
Westerberg Yngve, kanslisekr 1976:128 ff*
Westerberg Yngve, kanslisekr 1982:189
Westerberg, fru 1950:212, 210*
Westerberg, se Brauns Ellen
Westerdahl Anna Petronella 1929:204 f
Westerdahl Anna Petronella 1933:104
Westerdahl Anna Petronella 1933:98
Westerdahl Gustaf 1978:35
Westerdahl kopparslagare 1937:11
Westerdahl S 1950:159
Westerdahl Sigrid 1950:156, 160
Westergaard(t) l 1926:98
Westergaard(t) l 1934:159
Westergaard(t) l 1934:182
Westergaard(t) L 1948:16
Westergaard(t) N L 1934:159
Westergaard(t) N M 1941:235
Westergaard(t) N. M 1951:81
Westergren Calle 1979:145
Westergren Lennart, fotbollsspelare 2008:242
Westergren Lennart, fotbollsspelare 2011:139, 142, 149f, 152, 154*
Westergård (Nilsson) Egron 1974:165 f*
Westergård David Bernhard, bankdir 1971:208
Westergård Nils, kaplan 1970:49, 51
Westergård P C 1924:80
Westergård P C 1925:95
Westergård P C 1926:153
Westergård P C 1926:62*)
Westergård P C 1926:64
Westergård P C 1927:202
Westergård P C 1930:177 ff*)
Westergård P C 1930:188
Westergård P C 1937:203
Westergård P. C 1951:172
Westergård P. C 1952:193
Vesterhav Nisse, kapten i Frälsningsarmén 1980:225*
Westerhult E 1931:208*)
Westerhult E 1932:210
Westerhult E, kammarskrivare, tullförvaltare 1948:8
Westerhult E, kammarskrivare, tullförvaltare 1955:285 ff
Westerhult E, kammarskrivare, tullförvaltare 1959:278*
Westerhult f Larsson Ellen 1996:277*
Westerhult Greta 1953:270 f*
Westerhult H 1931:208*)
Westerhult H 1932:210
Westerhult Helge 1946:256, 258*
Westerhult Helge 1953:267, 265*
Westerhult Hulda 1969:137
Westerhult P O 1928:137 f*)
Westerhult Sigrid 1931:208*)
Westerhult Sigrid 1932:208*)
Westerhult Sigrid 1932:210
Westerhult, P O, telegrafkommissarie 2006:67
Westerhult, se Wetterlind Hulda
Westerhult-Hanson Sigrid 1978:175*
Westerlund , skomakare 1953:226
Westerlund A 1951:261*, 265 f*
Westerlund Aron, professor 1966:139
Westerlund Klas, brandman 1971:154*
Westerlund Krister 2014:167
Westerlund, Håkan 2006:234
Westerlund, Sture, företagare 2006:184f*
Westerman A (i Laholm) 1953:57
Westerman skeppare 1937:11
Westerman skeppare 1942:39
Westerman T 1927:58
Westerman T 1930:104
Westerman T 1936:66 ff
Westerman T 1937:15
Westerstrand , informator 1988:34
Westerstrand A 1931:186 f
Westerstrand J 1951:86
Westerstrand Jonas 1983:29
Westerstrand S. A 1951:86
Westessenn Per 1940:160
Westesönn Jören (Jörenn 1936:124
Westling E 1949:270 f*
Westling Erik 1969:223*
Westling Thor 1974:165 f*
Westling, se Thorsson Ida
Westlund Ann-Charlotte, ordf kommunfullmäktige 2014:282f*
Westman A 1927:198*)
Westman A 1928:101
Westman A 1928:99
Westman A 1929:173
Westman A 1931:100
Westman A 1931:204*) ff
Westman A 1931:48*)
Westman A 1931:92
Westman A 1931:98
Westman A 1933:40*)
Westman A 1933:42 f
Westman A 1933:52 f
Westman A 1935:5-8*)
Westman A 1936:200
Westman A 1938:57 f
Westman A 1938:76
Westman A 1938:89
Westman A 1938:97
Westman A 1939:51
Westman A 1939:53
Westman A 1940:243 ff
Westman A 1940:45
Westman A 1942:211 f
Westman A 1942:243
Westman A 1943:178
Westman Axel, riksdagsman 1968:20
Westman Axel, riksdagsman 1969:122 ff*
Westman Axel, riksdagsman 1970:57
Westman Axel, riksdagsman 1972:105
Westman Axel, riksdagsman 1973:9, 12
Westman Axel, riksdagsman 1976:81, 75*
Westman Axel, riksdagsman 1978:43
Westman Axel, rådman 2012:259
Westman Axel, vice häradshövding 1948:10
Westman Axel, vice häradshövding 1950:106, 132, 134*
Westman Axel, vice häradshövding 1955:77, 274, 277*
Westman Axel, vice häradshövding 1961:45, 148
Westman Axel, vice häradshövding 1963:116
Westman Axel, vice häradshövding 1964:37
Westman Axel, vice häradshövding, rådman 1990:172, 1991:27, 1992:70, 136, 1994:20, 81, 137-141*, 1997:5, 54, 59 f, 1998:18 f, 1999:46, 48 f, 65, 2001:12, 2002:118
Westman E C 1941:55
Westman G A 1928:131
Westman G C 1932:179
Westman G H N 1928:130 f*)
Westman G H N, postmästare 1974:7
Westman Gustaf Herman, postmästare 1993:76 f*
Westman Isak, länsman 1970:42
Westman J A 1933:139*) ff
Westman K A 1933:42
Westman R 1946:223 ff*
Westman R, sjötullvaktmästare 1993:112
Westman Ragnhild 1974:118, 120
Westman Ragnhild Maria, se: Wallinder
Westman Wilhelm, ordf stadsfullmäktige Hangö 2017:217f*
Westman Wilhelm, ordf stadsfullmäktige Hangö 2017:220
Westman Wilhelm, ordf stadsfullmäktige Hangö 2017:226
Westman, Axel, vice häradshövding, rådman 2003:21-24*, 2004:162, 2006:26
Westman, se Elgstrand Edla Dorotea Elisabeth
Westman, se Norling Anna Margareta
Westman, se Strömberg Hildur Anna Wilhelmina
Westman, se Wallinder Ragnhild Maria
Vestnes G L 1929:142
Westrell D H 1931:208*)
Westrell D H 1932:210
Westrell K H 1931:208*)
Westrell K H 1932:210
Westrell U H 1931:208*)
Westrell U H 1932:210
Weström Charlotta 1933:138
Wetter , köpman 1950:96
Wetter D 1927:121
Wetter D 1927:86
Wetter D 1933:192
Wetter D 1933:197
Wetter D 1933:217
Wetter D 1933:226
Wetter Daniel, handelsman 2002:34
Wetter Daniel, kramhandl, rådman 1969:32
Wetter Daniel, kramhandl, rådman 1970:47
Wetter Daniel, kramhandl, rådman 1978:53
Wetter Erik, stationsskrivare, led sf 1971:172
Wetter Greta 2012:299*
Wetter J 1941:43
Wetter J , kartograf 1986:16, 19 f
Wetter L 1950:86
Wetter Oscar, HNJ-chef 1991:245
Wetter Oscar, järnverksdirektör 1962:249, 244*
Wetter Oscar, trafikchef 1967:195 ff, 200
Wetter Oscar, trafikchef 1969:172*
Wetter Oscar, trafikchef 1981:153*
Wetter Oscar, VD 2012:259*
Wetter Sven, tandläkare 1979:158 f*
Wetter Sven, tandläkare 1988:286*
Wetterberg , lektor 1969:210
Wetterberg A fru 1937:226
Wetterberg A L 1941:78 f
Wetterberg M 1943:91
Wetterberg M, prost 1965:71
Wetterberg M, prost 1969:49
Wetterberg Martin, kyrkoherde 1990:172
Wetterberg P 1927:86
Wetterberg P 1929:92
Wetterberg, lektor 1949:235
Wetterberg, prost 61:
Wetterborg Anna-Lisa, köksföreståndare 2015:121
Wetterdahl Anna 1986:38 f
Wetterdahl Anna Catharina 1986:39
Wetterdahl Anna Petronella 1986:39
Wetterdahl Håkan, hattmakare 1969:27
Wetterdahl Håkan, hattmakare 1986:37
Wetterdahl Severin, kopparslagare 1986:39
Wetterdahl Sigrid 1986:39
Wetterdal Anna Petronella, änka 1993:81
Wettergren I 1944:7*
Wettergren Inge 1972:133*
Wettergren K A 1940:202
Wetterhamn (Riddermark) A 1951:83, 86
Wetterhamn (Riddermark) L 1951:83
Wetterhamn (Ridderström) H 1951:83
Wetterhamn I (från Jönköping) 1951:46, 48, 51 f, 56 ff
Wetterhamn P (från Jönköping) 1951:56 ff
Wetterhamn-Riddermark Lars 1978:7
Wetterholm, Fritz 2006:120
Wetterholtz Andreas, klockgjutare 2001:26, 40
Wetterlind Hulda 1928:137
Wetterling C F 1939:11*) ff
Wetterling C F 1942:26
Wetterling F, ingenjör 1971:86
Wetterling Filip, civilingenjör 1961:144
Wetterling, se Carlström Inez
Wetterlund Carola 1993:133
Wetterlund E 1944:71*
Wetterlund E 1949:271 f*
Wetterlund Erik 1972:133*
Vetterlund F 1924:13-17
Vetterlund F 1924:27
Vetterlund F 1924:31
Vetterlund F 1924:85
Vetterlund F 1925:123
Vetterlund F 1925:41-44
Vetterlund F 1926:16
Vetterlund F 1927:75-83
Vetterlund F 1928:60-72*)
Vetterlund F 1929:41-55
Vetterlund F 1930:30-45
Vetterlund F 1931:62-68
Vetterlund F 1932:141-151
Vetterlund F 1933:61-93
Vetterlund F 1934:116-136
Vetterlund F 1935:158-167
Vetterlund F 1937:85-92
Vetterlund F 1943:176
Vetterlund F 1943:183
Vetterlund F 1943:185-192
Wetterlund Fredrik 1965:153-160
Wetterlund Fredrik 1966:141
Wetterlund Fredrik 1968:25, 91, 188, 197, 199 ff*
Wetterlund Fredrik 1970:144 ff
Wetterlund Fredrik 1971:92, 110, 195
Wetterlund Fredrik 1972:178
Wetterlund Fredrik 1973:9, 12-15
Wetterlund Fredrik 1974:78 f, 158
Wetterlund Fredrik 1975:190
Wetterlund Fredrik 1979:136
Wetterlund Fredrik 1982:84, 138
Wetterlund Fredrik 1983:84
Wetterlund Fredrik 1986:161, 170, 180, 190
Wetterlund Fredrik 1987:98
Wetterlund Fredrik 1988:40, 224 f
Wetterlund Fredrik, författare 1944:139, 145*
Wetterlund Fredrik, författare 1945:15, 117, 123
Wetterlund Fredrik, författare 1946:58 ff
Wetterlund Fredrik, författare 1949:162 f, 192, 205*
Wetterlund Fredrik, författare 1950:162, 166*
Wetterlund Fredrik, författare 1955:278* ff
Wetterlund Fredrik, författare 1959:193
Wetterlund Fredrik, författare 1960:186, 297*
Wetterlund Fredrik, författare 1962:141* ff
Wetterlund Fredrik, författare 1963:75
Vetterlund Fredrik, författare 2010:9*
Vetterlund Fredrik, författare 2011:116
Wetterlund Fredrik, författare (Skrev sig Vetterlund) 1964:96, 62*
Vetterlund Fredrik, författare 1990:79, 1992:256, 1993:113, 1995:214, 1996:13, 1998:297, 1999:214, 216, 226, 2000:23 f, 98, 101, 2001:70, 73
Wetterlund Henriette, f Hansson 1965:153-160*
Wetterlund Hj 1947:318, 311*
Vetterlund L M 1925:72
Vetterlund L M 1926:170*)
Vetterlund L M 1926:19
Vetterlund L M 1929:149
Vetterlund L M 1937:203
Wetterlund L. M, konsul 1958:140
Wetterlund L. M, konsul 1961:190
Wetterlund L. M, konsul 1962:144
Wetterlund Lars Jonsson, lantbrukare 1993:133
Wetterlund Mauritz, konsul 1965:153 f*
Vetterlund, Fredrik, författare 2004:160-168*, 2006:38
Wetterman , rådman (i Laholm) 1950:150
Wettermark , bageriidkerska 1945:92 f
Wettermark , bageriidkerska 1950:196
Wettermark A 1944:145*
Wettermark Hedvig 1971:220
Wettermark Isak Gabriel, länsman 1967:99
Wettermark J G 1925:120
Wettermark J G 1928:132
Wettermark J G 1932:121
Wettermark J G 1937:187
Wettermark J G 1937:189 f
Wettermark J G 1937:192
Wettermark J G 1937:194 f
Wettermark J G 1938:17
Wettermark J G 1938:20
Wettermark J G 1939:16
Wettermark J M, auditör 1967:98 f
Wettermark J M, auditör 1968:55-58
Wetterquist , stadsfiskal 1967:60
Wetterqvist A F, arkitekt 2016:154
Wetterqvist A. F, stadsarkitekt 1955:337*
Wetterqvist Anders Jakob 1992:77
Wetterqvist Elsa Brita, hustru 1992:77
Wetterqvist F 1938:77*)
Wetterqvist F 1943:183
Wetterqvist Fredrik, stadsarkitekt 1978:107
Wetterqvist Fredrik, stadsarkitekt 1981:115
Wetterqvist Fredrik, stadsarkitekt 1982:134
Wetterqvist Fredrik, stadsarkitekt 1986:226
Wetterqvist Fredrik, stadsarkitekt 1993:166, 2000:170
Wetterqvist S 1928:40
Wetterqvist S 1930:108
Wetterqvist S 1932:14
Wetterqvist S 1938:234
Wetterqvist S 1938:237
Wetterqvist Samuel, stadsfiskal 1992:75, 77
Wetterqvist Samuel, stadsfiskal 1964:161
Wetterqvist, Fredrik, stadsarkitekt 2006:52
Wetterqvist, Samuel, stadsfiskal 2003:41, 2005:27-32
Wetterstedt Gustaf af 1966:29
Wetterstedt, af Elina Sofia Charlotta Lovisa 1931:43
Wetterstedt, af kustsergeant 1932:173
Wetterstrand G 1952:239, 237*
Wetterstrand Ivar , telegrafdir 1987:284*
Wetterstrand J N 1928:102
Wetterstrand J N 1930:150
Wetterstrand J N 1937:226
Wetterstrand J N 1939:56
Wetterstrand J N 1939:58
Wetterstrand J N 1940:119*) f
Wetterstrand J N 1940:180
Wetterstrand J N 1940:237
Wetterstrand J N 1940:243
Wetterstrand J N 1940:245 ff
Wetterstrand J N 1940:251 f
Wetterstrand J N, folkskollärare 1992:125, 1995:144
Wetterstrand J N, folkskollärare 2015:156
Wetterstrand J N, folkskollärare 2015:159
Wetterstrand J N, lärare, led sf 1971:172
Wetterstrand J N, lärare, led sf 1973:146
Wetterstrand J N, lärare, led sf 1975:135
Wetterstrand J N, lärare, led sf 1984:129*, 149*
Wetterstrand J N, lärare, led sf 1986:195
Wetterstrand J. N, folkskollärare 1948:249
Wetterstrand J. N, folkskollärare 1960:204, 206, 207*
Wetterstrand Margit, skolkökslärarinna 1993:168
Wetterström Helena Catharina 1965:57
Wetterström S 1927:86 ff
Wetterström S 1929:76
Wetterström S 1939:225 ff
Wetter-Svensson Ingrid 1992:260
Wettman inspektor 1935:71
Wettman inspektor 1943:170
Wettman M 1949:80, 89
Wettman M 1951:13, 89
Wettman Mattias, tullinsp 1970:47
Wettman S 1951:89
Wexionius, se Gyldenstolpe Michael
Whalgren E H 1929:7
Whalgren E H 1930:188
Whalgren K H 1932:237*) f
Whalgren K H 1933:170*)
Whalgren L H 1925:99
Whalgren Lotta 1937:176 f*)
Whalgren Malin 1937:174 ff*)
Whalgren Theodora Eleonora Charlotta 1934:199
Whalman Betzy 1940:224*)
Whalman Hilda 1934:98
Whalman Hilda 1940:224*)
Whalman Johnny 1940:224*)
Wiberg , bagare 1945:92
Wiberg , fotbollstränare 2013:194
Wiberg B. E 1951:217
Wiberg C 1947:271, 268*
Wiberg C M 1937:147
Wiberg Erik A , fabrikör 1966:52 f
Wiberg Erik A , fabrikör 1967:226, 231
Wiberg Erik A , fabrikör 1969:232*
Wiberg Erik, verkstadsinnehavare 2011:68, 74f
Wiberg kustvakt 1932:180
Wiberg O 1933:241*) f
Wiberg Sigrid 1938:212*)
Wiberg Stellan, konstnär 2001:264
Wiberg Tommy, konstnär 2001:264
Wiberg Torsten 2017:85*
Wiberg, Bertil 2005:277*
Wiberg, Torsten, fotbollslagledare 2005:178
Wibers Frans, dräng 2008:19, 23
Wich Helmut, färgmästare 2002:242
Vickelgren J F 1937:142
Wickelgren L 1937:114
Vicken von H 1953:66
Vicken, von H 1934:202 f
Vicken, von J 1934:202 f
Vicken, von, se Müller von der Lühnen Margaretha
Vicken, von, se Posse Anna
Wickerström Åke 1986:45
Wickerström Åke 1987:112
Wickerström Åke 1989:105*
Wickholm Torsten, VD Halmstads Sparbank 2012:249
Wickholm Torsten, VD Halmstads Sparbank 2014:60
Wickman F, kopparslagaremästare 1990:188
Wickström Bengt, fotbollsspelare 2011:152, 154
Wickström Bo 2014:74-81*
Wickström E. G 1951:259 f*
Wickström Elsa, f von Porat 1984:216*
Wickström Elsa, f von Porat 1986:224
Wickström Elsa, se: von Porat
Wickström Eva 2014:81
Wickström Harry, fotbollsspelare 1998:288*
Wickström Lars, stenhuggare 1995:160 f
Wickström, järnvägstjänsteman 1953:271, 268*
Victorin E 1933:202
Victorin E 1933:215
Victorin E 1933:222
Victorin E 1933:224
Widberg Gustaf, betjänt 1992:74
Widéen Harald, fil dr 1972:19 f
Widéen Ivar, tonsättare 1983:95
Widegren, Dan, travkusk 2005:182
Widell A. C 1952:59
Widell O 1947:317*
Widell Oscar, polis 1966:200 f*
Widell Oscar, polis 1973:155, 172 f*
Widell Oscar, polis 1981:93*
Widell Oscar, polis 1987:232
Widén A W, fängelsedir 1967:113
Widerström C W, kyrkoherde 1967:141
Widerström Ingegärd, länsarkitekt 2002:209
Widholm Gunnar (teckning) 1999:29*
Widman Kurt, köpman 1974:167, 165*
Widman Märta, f Larsson 1985:108*
Widman U 1946:254, 258*
Widman U 1953:267, 265*
Widmark G W 1936:191
Widstrand Adolf 1974:199
Widstrand Elin, f Jönsson 1974:208*
Widstrand Folke, advokat 1974:199
Wiede Henry, korvförsäljare, fotbollsdomare 2017:268f*
Wiedesheim Aina 1953:267, 265*
Wiedesheim L. V. P:son, byråassistent 1954:116, 124 ff, 122*
Wiedesheim Pontus 1946:254, 257*
Wiegert J A E 1928:137 ff*)
Wiegert, se Hallencreutz Ebba Emilia
Wienecke Gustaf, körsnär 1966:53
Wienecke Gustaf, körsnär 1967:215-226
Wienecke Gustaf, körsnär 1971:227*
Wienecke Gustaf, körsnär 1988:85
Wienecke Hedvig 1965:123, 134, 205 f*
Wienecke Herman 1965:123
Wienecke Jennie 1965:123, 134
Wienecke Jennie 1973:182
Wienecke (familjen) 1965:123-152*
Wienecke G 1946:261, 259*
Wienecke G 1947:271, 269*
Wienecke H 1946:224
Wieneke Gunnar 1999:249*
Wieneke Lars 1999:249*
Wier krutbrænder 1934:150
Wier Pedersson 1950:17, 19
Wieslander Annie Elenora 1983:132
Wieslander Aste Stellan Fredrik 1983:132
Wieslander Axel 1978:117
Wieslander Carl Uno 1983:132
Wieslander Carolina Catarina, f Wetterström 1983:132
Wieslander Elin Gabriella, f Estberg 1983:132
Wieslander Eva 1983:209*
Wieslander Henning, länsbibliotekarie 1975:43
Wieslander Henning, länsbibliotekarie 1986:69
Wieslander Henning, länsbibliotekarie 1991:237-241 (passim), 1992:272*, 1995:232
Wieslander Henning, stadsbibliotekarie 2009:63, 69
Wieslander Johan, kyrkoherde 1983:131-163
Wieslander Lamech, kyrkoherde 1983:132
Wieslander M, överfältläkare 1960:35
Wieslander Magnus, lantbruksdirektör 1998:315*
Wieslander Marianne, se: Berggren
Wieslander N I, murarmästare 1971:58
Wieslander Nils, länsjägmästare 1973:175*
Wieslander Nils, länsjägmästare 1990:260*
Wieslander Torsten 1978:116
Wieslander, Henning, stadsbibliotekarie 2003:163, 167*, 2006:51
Vietinghoff von F 1947:93 ff
Wifstrand, Henny, telefonist 2006:66
Wigardt Gösta, överstelöjtnant 2002:255, 265
Wiger , läroverksadjunkt 1982:122
Wiger Johan, lektor 1994:255
Wigforss Ernst 1966:138 f, 142
Wigforss Ernst 1969:144, 146, 155
Wigforss Ernst 1976:161 f
Wigforss Ernst 1977:61, 205-209*
Wigforss Ernst 1978:77, 137-142
Wigforss Ernst 1979:65
Wigforss Ernst 1981:94
Wigforss Ernst, finansminister 2012:14
Wigforss Ernst, finansminister 2013:18
Wigforss Ernst, finansminister 1949:209, 242 f*
Wigforss Ernst, finansminister 1950:192
Wigforss Ernst, finansminister 1951:127 ff*
Wigforss Ernst, finansminister 1952:138*, 162*
Wigforss Ernst, finansminister 1955:291
Wigforss Ernst, finansminister 1962:152
Wigforss Ernst, finansminister 1963:137, 161
Wigforss Ernst, finansminister 2008:61
Wigforss Ernst, lektor, finansminister, författare 1995:144, 200, 222, 1999:221, 2001:67
Wigforss F J, målarmästare 1966:48
Wigforss F J, målarmästare 1968:93
Wigforss F J, målarmästare 1973:96
Wigforss F J, målarmästare 1974:181, 189
Wigforss F J, målarmästare 1986:122
Wigforss F, lärare 1982:164 f*
Wigforss Frans, målarmästare 1949:209
Wigforss Frans, målarmästare 1950:181, 196
Wigforss Frans, målarmästare 1951:130 ff
Wigforss Frans, målarmästare 1962:152 ff
Wigforss Fritz, adjunkt 1946:256, 258*
Wigforss Fritz, adjunkt 1962:198 ff
Wigforss Fritz, adjunkt 1963:208
Wigforss J 1930:232*)
Wigforss J. I 1952:95 f
Wigforss John, red. sekr. 1949:242
Wigforss John, red. sekr. 1952:135
Wigforss John, red. sekr. 1960:188, 234
Wigforss John, redaktör 1971:97*
Wigforss John, redaktör 1983:110 f
Wigforss Tekla, se: Lindquist
Wigforss, Ernst, vik adjunkt 2004:267*
Wigman Jean, köpman 1969:31
Wigman Jean, köpman 1973:28
Wigman Olof, jaktkarl 1970:50
Wigren Augusta, affärsiderska 1974:95
Wigren Augusta, affärsiderska 1975:138
Wigren Elna 1975:135 ff
Wigren handskmakare 1940:38
Wigren J P 1929:163
Wigren J P 1930:147
Wigren J P 1930:232*)
Wigren J P 1937:122
Wigren J P 1938:76
Wigren J P 1942:50 f
Wigren J P 1943:9
Wigren Jöns Peter, byggmästare 1950:212 f*
Wigren Jöns Peter, byggmästare 1961:220 ff, 219*
Wigren Jöns Petter, byggmästare 1991:124, 1994:99 f, 110
Wigren Jöns Petter, byggmästare, led sf 1966:48
Wigren Jöns Petter, byggmästare, led sf 1969:108
Wigren Jöns Petter, byggmästare, led sf 1971:172, 97*
Wigren Jöns Petter, byggmästare, led sf 1975:134-138*
Wigren Jöns Petter, byggmästare, led sf 1982:153
Wigren, Kjell, bensinstationsinnehavare 2005:245
Wiig A 1925:7
Wiig A 1930:58
Wiig A 1934:172
Wiig A 1934:174
Wiig P 1925:7
Wijk H 1941:54*)
Wijk Hilda 1927:11
Wijk Hilda 1927:13
Wijk Hilda 1927:16
Wijk Hilda 1927:9
Wijk Hj 1973:13*
Wijk O P 1966:90
Wijkander E A 1938:92
Wijkman W 1951:259 f*
Wijkman W 1952:247 f*
Wijkmark H 1949:240
Vik Tryggve, lektor 1992:55
Wikander Ingeborg 1942:192
Wikfors Gösta, arkitekt 1997:79 f
Wiklund , brandman 1971:154*
Wiklund Agne 1988:148*
Wiklund Agne, brandman 1999:284*
Wiklund Georg 1988:148*
Wiklund Hildur Kristina 1935:246
Wiklund John 1988:148*
Wiklund Nils Peter 1988:147 ff*
Wiklund Nils Petter, smed 1994:172-181 (passim)
Wiklund P 1935:246
Wikman (Wickman) , kopparslagare 1950:184
Wikman (Wickman) , kopparslagare 1951:246
Wikman Johan, handl 1970:42
Wikman kapten 1931:54*)
Wikrén Arne, kyrkoherde 1997:205, 211
Wikrén Stefan, musikdirektör 2009:248, 252, 255*
Wikström C 1947:229*
Wikström Jan-Erik, utbildningsminister 2008:180
Wikström Knut Olof, köpman 1972:190*
Wikström Nils S 1992:248 ff*
Wikström Swea Maria Charlotta Sofia 1941:254
Wiktorén Bo 2013:205*
Wiktorén Bo 2013:209*
Viktoria , drottning 1986:128 ff
Wiland Amanda 2001:58 f, 62
Wiland F A, rörläggare 1971:115, 220
Wiland F A, rörläggare 1980:84
Wiland Frans August, vattenledningsentreprenör 2001:57-63*
Wiland Kenneth, reklamman 1999:245-253*, 2002:234-244*
Wiland-Ahlm Edith 2001:62*
Wilchens Henrich, tullkontrollör 1962:40 f
Wilde Knut 1998:202
Wilderoth Rigmor, skådespelare 2014:279
Wilgot, Rune, revyartist 2005:202
Vilhelm Erövraren 1986:6 f
Wilhelm II, tysk kejsare 2011:118
Vilhelm, svensk prins 1989:186
Wilhelms Catharina Christina 1930:87
Vilhelmsson A H, polis 1973:171 ff*
Vilhelmsson Erik Anton 1967:102, 117
Wilke Henning, fanjunkare, vice ordf SMK Hallandsavd 2008:246
Willadtz Brögger 1934:148
Willadz Brögger 1951:81
Willæ (Wyllæ) Hans (Hanns) 1925:9
Willæ (Wyllæ) Hans (Hanns) 1934:172
Willæ (Wyllæ) Hans (Hanns) 1934:174
Willæ Mattis 1934:172
Willatson Jöns, smed 1975:45
Villaume Emil 1965:204*
Villaume Emil 1966:142
Willaume G 1949:270 f*
Willaume Jean, tapetserare 1962:231 f
Willaume L. S 1953:219
Willby Julius, kronolots 1977:199 f*
Willby Julius, kronolots 1987:252, 239 ff*
Willby Julius, lots 1995:163 f*
Willby Julius, lots 2011:122*
Wille Hans, präst 1991:26, 1993:45
Willemoth G 1927:155
Willemoth G 1936:12
Willemoth Gustaf 1969:41
Willemssen (Willemsön) H 1926:107
Willemssen (Willemsön) H 1934:168
Willemssen (Willemsön) H 1941:230
Willers B 1943:50
Willers B W, doktor, led sf 1971:172
Willhusen Elisabeth 1949:57
Willhusen Elisabeth 1951:87
Williams Jerry, artist 2016:162f*
Williams Jerry, artist 2016:165
Willman H 1930:86
Willner Tora 1965:190
Willners Bo, doktor 1993:236
Willners J H 1937:146
Willners J H, banmästare 1966:149 f
Willners J H, banmästare 1967:193, 198*
Willners J H, banmästare 1969:171
Willners J H, banmästare 1978:102
Willners J H, banmästare 1981:149, 153*
Willners J, banmästare 1955:207
Willners Lilly, småskollärare 2002:298*
Willumsdotter Alheed, se: Alheed
Willumsen H 1948:16
Wilshusen Elisabet 1970:40
Wiman A 1941:132
Wiman A, arkitekt (Växiö) 1944:166
Wiman Adolf, arkitekt 1997:75
Wiman Anna 1970:197
Wiman Å 1929:106
Wiman Å 1929:71
Wiman Å 1937:142*) f
Wiman Å 1943:37
Wiman Åke, major 1969:191, 172*
Wiman Åke, major 1976:81
Wiman Åke, VD 2012:259
Wiman, Åke, major 2003:133, 135 f, 138, 140, 163
Wimarson N 1946:260 f*
Wimarson N, lektor 1972:125*
Wimer N 1950:216, 214*
Wimer N, läkare 1992:125
Wimer Nils, läkare 1969:113, 116
Wimer Nils, läkare 1974:118
Wimer Nils, läkare 1976:170 f*
Vinberg , snickare 1974:181
Winberg Artur, v. konsul, direktör 1962:241*-246
Vinberg Aug, byggmästare 1969:108
Winberg Aug. 1950:213 f*
Winberg Aug. 1952:240, 246*
Winberg Axel 1963:175 f
Winberg Axel, styrelseordf HBK 2014:54
Winberg Christina 1948:225
Winberg Christina 1951:86
Winberg Cort Ditmarson 1948:223
Winberg Cort Ditmarson 1951:89
Winberg Cort Markusson 1948:225 f
Winberg Didrich 1948:225
Winberg Ditmar 1948:223
Winberg Ditmar 1951:89
Vinberg Ditmar, skomakare 1970:47
Winberg Ebbe 2001:276*
Winberg Edvard, byggmästare 1963:128
Vinberg Erik, landsfogde 1979:71 f*
Vinberg Ester, kassörska 1969:222*
Winberg Fridolf, byggmästare 1991:262*
Vinberg Gustaf, arkitekt 1978:179*
Vinberg Harry, ingenjör 1974:167, 165*
Winberg Hildur, se: Andersson
Winberg Jochum 1951:86, 89
Winberg Jochum, handl 1970:35
Winberg Johan Petter, arrendator 1967:48
Winberg Jöns 1950:151
Winberg Karl 1963:176
Winberg Karl, styrelseledamot HBK 2014:54
Vinberg M 1943:202
Winberg Magdalena 1970:47
Winberg Magdalena Ditmarsdotter, se: Magdalena D
Winberg Magdalena, se: Magdalena Samuelsdotter
Winberg Maria, lärare 1975:222*
Winberg Metta Ditmersdotter, se: Metta D.
Winberg S 1951:89
Winberg Sven, arbetsborgare 1995:98
Winberg Tora, f Larsson 1985:108*
Winberg Werner, lärare 1973:185*
Winberg, Lars 2006:234
Winblad 1969:93
Vinblad Anna 1950:212, 210*
Winblad Carl P, skomakare 1985:66, 76
Vinblad Ida 1950:212, 210*
Vinblad J 1950:207, 212, 210*
Vinblad Jenny 1950:212, 210*
Winblad Ulla 2017:299*
Winbladh Edvin, tjänsteman 1960:132
Winbladh Josef, polis 1973:171 ff*
Winbladh Klara Augusta 1930:168
Winbladh, Knut, boxare 2003:154, 156f*
Winbladh, änkefru 1960:132
Windahl Anna, affärsiderska 1975:183
Windahl J L 1927:164
Windahl J L, premiärlöjtnant 1993:94
Winding Kristina Elisabet 1940:254
Windsön Lasse 1936:125
Wine Maria, författare 2013:169
Wineke borgare 1934:162 f
Winge Bengt 1976:228*
Winge Bengt 1987:233
Winge Bengt 2017:85*
Winge Bengt, fotbollsspelare 1990:205
Winge bengt, lagledare 2011:152
Winge Bengt, ordf HBK 2013:198f
Winge Gunnar 1986:273*
Winge Harald 1977:150*
Winge Harald, fotbollsspelare 1990:205
Winge Nils, fotbollsspelare 1990:205
Winge R 1946:261, 259*
Winge tullskrivare 1937:14
Wingren , fru 1960:127
Vingren , handskmakare 1969:74
Wingren Carl (i Skottorp) 1947:245
Vingren Carolina 1929:155
Vingren Carolina 1942:35
Vingren J B, brandman 1971:154*
Vingren J P 1936:51 f
Vingren J P 1937:188
Vingren, Boris 2003:229, 232, 234 f
Vingren, Ragnar, fiskare 2003:229
Vingren, Torsten, fiskare 2003:229
Wingård , komminister 1978:36
Wingård af C. J 1949:156
Wingård C F af, biskop 1967:88 f
Wingård C F af, biskop 1976:46
Wingård C F af, biskop 1986:91
Wingård C F af, biskop 1988:38
Wingård Elias, komminister 1955:179
Wingård J 1929:87
Wingård, af C F 1926:44
Wingård, af C F 1926:55
Wingård, af C F 1927:178
Wingård, af C F 1928:10 ff
Wingård, af C F 1930:110-124
Wingård, af C F 1931:162 ff
Wingård, af C F 1934:225
Wingård, af C F 1937:241
Wingård, af C F 1938:217
Winkler N 1945:151
Winquist 1950:188
Winquist 1954:109
Winquist Nathalia 1932:194
Winquist Nathalia 1932:198*)
Winquist Nathalia 1932:204
Winquist Nathalia, lärarinna 1947:134
Vinranke-Munkarna , dansk adelssläkt 1952:10
Winroth J 1934:189 f
Winstedt Eric, gymnast 2002:188*
Vinstedt J L 1977:198 f*
Vinstedt J L 1981:109
Winstedt K 1952:97
Winstedt Wiktor, maskinchef 2002:265
Winstrand Börje 2016:131
Winstrand Börje, fotbollsspelare 1997:136*
Winstrand f Mattsson Emmy, butiksbiträde 1998:316*
Winstrand Folke, kranmaskinist 1993:304*
Winstrand Uno 1983:176
Winstrand, Emmy 2003:123
Winstrand, Folke, simmare 2003:179
Vinstrup , biskop 1947:46
Winstrup biskop 1927:85 f
Winstrup Peter, biskop 1970:59
Winterfeldt Hedvig Sophia 1934:85
Wintz Didrich 1949:63
Wintz Didrich 1963:18, 28
Vippentorp, Anne 2007:171*
Virack Mats 2014:301
Virack Mats 2016:249*
Wirænius A 1932:62 ff
Wiraenius A 1948:51
Wiraenius A 1949:62, 92
Wiraenius A 1950:23 ff
Wiraenius A 1962:27
Viraenius Alexander, kyrkoherde 1995:80
Wiraenius Alexander, kyrkoherde 1970:25, 36, 56, 61
Wiraenius Alexander, kyrkoherde 1978:20 ff
Wirdheim Lars-Gunnar, konsulent 2017:280*
Wireen Gösta, folkskollärare 1994:274*
Wireen Gösta, rektor 1970:194*
Wireen Gösta, rektor 1978:155
Wireen Margareta 1970:194*
Wireen Sigrid 1970:194*
Wirén 1988:122, 126 ff
Wirén G 1947:138
Virgin 1963:56 ff*
Virgin A amiral 1931:42
Virgin A major 1931:42
Virgin Amalia (Amalie) Jacobina Sophia, se: Tornerhielm 1954:86
Virgin Amelie, f Tornérhielm 1967:86-91
Virgin Amelie, f Tornérhielm 1976:12, 70, 37-61*
Virgin Amelie, f Tornérhielm 1988:114
Virgin Amélie, landshövdingska 1996:61*
Virgin Amélie, landshövdingska 2014:115
Virgin C L 1926:45
Virgin C L 1927:140
Virgin C L 1927:148
Virgin C L 1927:5 f*)
Virgin C L 1928:197 f
Virgin C L 1928:201
Virgin C L 1930:139
Virgin C L 1930:210
Virgin C L 1930:212 ff
Virgin C L 1930:222
Virgin C L 1930:224
Virgin C L 1930:228
Virgin C L 1932:136
Virgin C L 1932:76
Virgin C L 1934:91*) f
Virgin C L 1935:184 ff
Virgin C L 1935:204
Virgin C L 1935:218 ff
Virgin C L 1937:43 f
Virgin C. L, landshövding 1949:156 f
Virgin C. L, landshövding 1954:86*
Virgin C. L, landshövding 1960:60-64
Virgin Claes Ludvig, landshövding 2012:249
Virgin Claes Ludvig, landshövding 2014:115
Virgin Claes, landshövding 1966:29-34
Virgin Claes, landshövding 1967:64, 82 f, 91
Virgin Claes, landshövding 1970:104, 174
Virgin Claes, landshövding 1972:46 f
Virgin Claes, landshövding 1975:74
Virgin Claes, landshövding 1976:12, 36-61*
Virgin Claes, landshövding 1977:76, 86 f, 116
Virgin Claes, landshövding 1987:91 f
Virgin G 1947:241*
Virgin G F 1934:91
Virgin Gustaf, direktör 1979:71
Wirgin Gustaf, direktör 1994:217
Virgin Jakobina Christén (Jaquette) 1976:37-61
Virgin Jaquette 1947:179
Virgin Jaquette 1954:87
Virgin, se Arfvidsson Carolina Levina
Virgin, se Grooth Anna Christina
Virgin, se Tarras Augusta Sophia
Virgin, se Tornérhielm Amalia (Amélie) Jacobina Sophia
Wirsén B 1935:247
Wirsén Elsa Anna Maria 1935:247
Wirsén G. F, statssekr. 1960:46
Wirsén, se Åström Alma
Wirwaks J M 1933:219
Visch von der J 1949:14 f
Wisjö Alvar, befälhavare 2002:248, 251*, 259*, 264
Wisjö Alvar, befälhavare 2010:34,45, 48*
Wisjö, Björn 2006:142
Wislander Elonora Agneta, hustru 1992:77
Wislander J, kardmakare 1990:192, 1992:77
Wislander Joachim, cardemakare 1967:69
Wislander Joachim, cardemakare 1987:101
Wiss , murarmästare 1977:77
Wissén Axel, lärare 1994:187 ff*, 193
Wissén Axel-Hjalmar, lärare 1995:241
Wissén Edith, lärare 1995:241
Wisslander (Wieslander) N J 1927:37
Wisslander (Wieslander) N J 1927:39
Wisslander (Wieslander) N J 1927:51
Wisslander (Wieslander) N J 1928:47 f
Wisslander (Wieslander) N J 1929:141
Wisslander (Wieslander) N J 1931:141 f
Wisslander (Wieslander) N J 1932:83
Wisslander (Wieslander) N J 1935:200
Wisslander (Wieslander) N J 1935:203
Wisslander (Wieslander) N J 1935:209
Wisslander (Wieslander) N J 1936:51
Wisslander N. J 1945:64
Wisslander N. J 1947:260
Wisslander Niklas Janne, murarmästare 1967:95, 97
Wisslander Niklas Janne, murarmästare 1969:84
Wisslander Niklas Janne, murarmästare 1972:48
Wistenius ingenjör 1937:217
Wistrand A 1931:219
Wistrand, se Appeltofft Alma Göthilda Amalia
”Vite Johannes” 1937:234
”Vite Johannes” 1946:128
Witråck J 1935:71
Witråck J 1935:74
Witråck J 1943:170
Wittbaum G 1931:221
Wittbaum Gunilla Catharina 1927:125
Wittbaum Gunilla Catharina 1931:221
Wittbaum, se Salling Anna Catharina
Wittberg Bengta 1999:87
Wittberg Jonas, sämskmakare 1969:33
Wittberg L 1950:24, 96
Wittberg sämskmakare 1936:10
Wittberg sämskmakare 1936:12
Witting Gordon, skeppsbyggmästare 1977:199 f*
Witting Gordon, skeppsbyggmästare 1981:108
Witting Gordon, skeppsbyggmästare 1987:250
Witting Gordon, skeppsbyggmästare 2001:196
Witting Gordon, varvschef 2008:121
Witting, Gordon, varvschef 2004:71
Vittinghoff, von F 1934:204
Wittlander , vagnmakare 1974:75
Wittlander Ida 1932:200
Wittlander Ida 1937:226 ff
Wittrock Hans Caspar 1970:43
Wittrock Jesper, handl 1970:43
Wittrock Jesper, handl 1987:12 f
Wittråck J 1949:61, 69, 73
Wladislawowsky Elias Marcus, handl 1979:93
Wladislawowsky Salomon 1977:189
Wladislawowsky Salomon 1978:140, 142
Wladislawowsky Salomon 1980:181
Wladislawowsky Samuel 1973:149
Wladislawowsky Samuel 1983:207
Wladislawowsky (familjen) 1977:93
Wladislawowsky Lina 1932:208*)
Wladislawowsky M L 1935:216
Wladislawowsky Noak, grosshandlare 1996:181-192*
Wladislawowsky O 1946:254, 257*
Wladislawowsky Salomon 1946:261, 258*
Wladislawowsky Samuel, kortvaruhandlare 1946:232
Wladislawowsky Samuel, kortvaruhandlare 1955:73
Vogt John 1975:41
Vogtlender (1750-t) 1936:10
Voigtlender , överstelöjtnant 2012:209
Voigtlender Jacob von 1970:83 ff
Voigtlender Jacob von 1976:27
Voigtländer Elisabeth 2013:62
Wold G, skräddarmästare 1969:83
Wold G. I, urmakare 1958:139
Wold Gunder I, skräddaremästare 1944:37
Wold Gunder I, skräddaremästare 1947:268*-271
Wold Gunder I, skräddaremästare 1952:88
Wold Gunder Jensen, urmakare 2012:154
Wold Therese 1940:264*) f
Wold Therese 1976:96
Wold Thérése 1944:37
Wolderpass J 1934:173
Woldt Nicolaus, fältskär 1970:49
Wolf J. L 1946:13, 25
Wolff Sven Georg, bokbindare 1986:64
Wolffertz T 1934:181
Vollbrecht , gipsmakare 1949:213*
Vollbrecht A 1949:213 f
Wollentz Lars, socionom 1998:208*, 214
Vollsönn Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) 1936:124
Wollter Ebba 1953:266 f*
Wollter Ebba 1964:214
Wollter Kjell 1951:266, 264*
Woltman I C, kapten 2002:92
von Bothmer Hans Kaspar, diplomat 1963:31 ff
von Braun G 1946:256, 258*
von Braun G 1951:266 f*
von Braun R 1950:114
von Heidenstam Gustaf, fyrarkitekt 2010:288
von Krassow H. 1946:256, 258*
von Köhler Carl Eric Wilhelm, kapten 1993:92, 129
von Renteln Dorrit 2010:295*
von Segebaden Eleonora Christina, prästfru 2010:70, 72, 74
von Segebaden Elise 2010:70
von Sydow, Jeanna Helena (Ellen), flickskollärarinna, led sf 2005:71, 79, 82f*, 2006:120
von Sydow, Wendela Maria (Mia), 2005:73, 93f
Wong D 1950:150
Vorstius H 1951:89
Vorstius L 1951:28 f, 45, 47, 49, 51 f, 54 ff, 60, 64, 88 f
Vorstius Leonard, borgare 2011:84-90
Vorstius Leonard, handl 1970:47
Vorstius Leonard, kämnär 1990:54
Vortius L 1935:72
Vortius L 1935:74
Vortius L 1943:170
Wougt Sofia 1995:104
Wrang Lage 1934:173
Wrang Lage 1936:122
Wrangel 1969:128-140
Wrangel 1969:49 ff, 129-140
Wrangel Carl Adam, landshövding (Kristianstad) 1967:44, 49, 56, 63
Wrangel Carl Gustaf 1977:9
Wrangel Carl Henrik , fältmarskalk 1969:128
Wrangel Carl Henrik , fältmarskalk 1973:67-71*
Wrangel Charlotta, f Cedercreutz 1969:129
Wrangel Georg Gustaf (”Brännvins-Wrangel”), landshövding 1967:46, 63 f
Wrangel Georg Gustaf (”Brännvins-Wrangel”), landshövding 1969:53, 128-140
Wrangel Georg Gustaf (”Brännvins-Wrangel”), landshövding 1971:53
Wrangel Georg Gustaf (”Brännvins-Wrangel”), landshövding 1973:55, 57
Wrangel Georg Gustaf (”Brännvins-Wrangel”), landshövding 1984:165 f
Wrangel Georg Gustaf (”Brännvins-Wrangel”), landshövding 1986:78
Wrangel Georg Gustaf (”Brännvins-Wrangel”), landshövding 1988:111
Wrangel Gustaf 1967:48
Wrangel Gustaf 1969:129
Wrangel Henning Gustaf 1965:71
Wrangel Henning Gustaf 1966:26
Wrangel Henning Gustaf 1967:64 f
Wrangel Henning Gustaf 1973:67, 71
Wrangel Henning Gustaf 1978:36 f
Wrangel Henning Gustaf 1980:45
Wrangel (släkten) 1967:44, 62 f
Wrangel Anna Hedvig (Hedda), se: Lewenhaupt
Wrangel C 1948:87
Wrangel C A 1934:192
Wrangel C A 1934:85 f
Wrangel C A 1936:45
Wrangel C A 1941:114
Wrangel C G 1927:66
Wrangel C G 1929:26
Wrangel C G 1929:84 f
Wrangel C G 1935:188 f
Wrangel C G 1943:83
Wrangel C H 1934:84
Wrangel C H 1939:154 ff
Wrangel C H 1940:221 f
Wrangel Carl Adam, baron 1990:172
Wrangel Carl Adam, landshövding 1955:28 ff*
Wrangel Carl Henrik, fältmarskalk 1997:64
Wrangel G. G 1946:173 f
Wrangel G. G 1952:50
Wrangel Henning G 1944:157
Wrangel Henning G 1946:41
Wrangel Henning G 1949:179 f
Wrangel Henning G 1950:99
Wrangel Henning G 1964:163 ff
Wrangel Henning Gustaf 1925:68
Wrangel Henning Gustaf 1927:201
Wrangel Henning Gustaf 1930:206
Wrangel Henning Gustaf 1934:183-197*)
Wrangel Henning Gustaf 1935:184 ff
Wrangel Henning Rudolf 1934:85
Wrangel Henning, överste 1990:174
Wrangel Henrik 1943:174
Wrangel Herman 1928:24
Wrangel Herman 1935:237
Wrangel Magdalena Sophia 1931:39
Wrangel Märta Helena, se: Horn
Wrangel R 1939:154
Wrangel, se Barnewitz Dorothea Albertina
Wrangel, se Cedercreutz Maria Charlotta
Wrangel, se Hamilton Anna Margaretha (g m C A Wrangel)
Wrangel, se Horn Märtha Helena
Wrangel, se Lewenhaupt Hedda
Wrangel, se Winterfeldt Hedvig Sophia
Wrangel, se Zöge von Manteufel Anna Margareta (g m R Wrangel)
Wranning, Per 2004:12
Wred Henriette 1944:11, 187 f*
Wred Henriette 1946:104
Wred Henriette 1949:244
Wred Oscar 1982:44
Wred W A 1924:83
Wred W A 1927:151
Wred W A 1928:91
Wred W A 1929:62
Wred W A 1930:16
Wred W A 1932:84
Wred W A 1934:199
Wred W A 1937:105 f
Wred W A 1938:12
Wred W A 1938:17
Wred W A 1938:56*) f
Wred W A 1938:78
Wred W A 1938:92
Wred W A 1939:16 f
Wred W A 1941:31
Wred W A 1942:36
Wred W A 1943:114
Wred W A, handlande, konsul 1989:60
Wred W. A, handlande, v. konsul 1944:63
Wred W. A, handlande, v. konsul 1950:222
Wred W. A, handlande, v. konsul 1954:97
Wred W. A, handlande, v. konsul 1960:170
Wred W. A, handlande, v. konsul 1961:167
Wred Wilh Aug, konsul, led sf 1966:137
Wred Wilh Aug, konsul, led sf 1971:172
Wred Wilh Aug, konsul, led sf 1976:75, 77, 81, 73*
Wred Wilh Aug, konsul, led sf 1979:37, 42
Wred Wilh Aug, konsul, led sf 1980:146
Wred Wilh Aug, konsul, led sf 1982:44
Wrede , överste 2013:132
Wretman Fredrik, konstnär 2008:196, 206, 270
Wretman Fredrik, konstnär 2009:15
Wretman Inga Ida Matilda 1937:254
Wright, Alec, arkitekt 2003:249
Wrigstad Per, chefredaktör 2011:225f
Wrååk E 1940:184
Wulff A 1950:116, 133
Wulff Hugo 1982:164 f*
Wulff S F, befälhavare 2012:219
Wulfklou , överste 1975:66
Wunderlig Albreckt, husar 2012:209-213
Wyllæ (Wyle), se Willæ
Våghals Börge, soldat 2013:61
Wågnert Justus 1975:167
Wågnert Justus, distriktschef 1998:209*, 214
Wågnert, Justus 2006:282*
Wåhlin T 1930:22
Wåhlin T 1941:177
Wåhlin Th , arkitekt 1961:117
Wångsten Gösta, speciallärare 1991:265*
Wägner Ria 2011:172*
Wänström Agnes 1986:96
Vära-Lovisa 1946:206
Wärle, Bertil, simmare 2003:179
Värn , korpral 1965:203*
Wärn Arne 1995:264 f*
Wärnschiöldh J A L 1939:115 ff
Wärnschiöldh J A L 1942:147 ff
Wärnschöld J. A. L 1946:158
Wässber N J, bokbindarmästare 1967:97
Wässber N J, bokbindarmästare 1980:53
Wässberg J. P 1945:62
Wässberg J. P 1947:271
Wässberg J. P 1964:143
Wässberg N J, bokhandlare 2009:240
Wässberg Nils Jöran, bokhandlare 2017:104
Wässberg Nils Jöran, bokhandlare 2017:107
Wässberg Nils Jöran, bokhandlare 2017:111-121
Wässel J 1949:91
Wässel J 1953:87
Wässel Johan 1978:8
Wästberg kapten 1931:54*)
Västergård Peter Conrad, magister 2000:104
Wöhler W (på Klinteby) 1947:276
Völsch, fänrik 1953:57

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"