Siffrorna hänvisar till nummren på kartan från 1698.

1 Jöns Jönsson, dito Recardus
2 Hr Major Ranck
3 Maren Hommers
4 Jesper Vitråcks änkia
5 Rådman Frosts änkia
6 Hr Jöran i Försslöf
7 Rådman Thor Persson
8 Dito, Rådman Tohr Person
9 Sahl Tvists arfvingar
10 Dito
11 Dito
12 Pernilla Petters
13 Kiempus
14 Svenborg Hillethons
15 Sahl. Tygvacht: Figrels änkia
16 Jöns Jönssons arfvingar
17 Nilla Hans Crämmerss
18 Nillss Christensson
19 Lenart Crämmerss
20 Anders Jönsons
21 Petter Kåcks
22 Sahl. Inspect: Wettmans änkia
23 Hans Brandenborgs
24 Recardus
25 Conterleurens
26 Rådman Pehr Heningson
27 Nillss Ruuth
28 Rådstugu
29 Pehr Håkanson
30 Ellsa Guldsmeds
31 Hans Albrächtss
32 Tullaren Schnningh
33 Bokebindaren Augustins
34 Cronans
35 Fältskiär Adolph
36 Stadswachtmesterens
37 Cronans
38 Ödetompt
39 Anders Jönssons
40 Corps de Gardie
41 Svenborg Hillethons
42 Cronans
43 Cronans
44 Rådman Frosts änkia
45 Cronans brukas till bakerijet
46 Johanna Korralls
47 Hr Gyllencrants
48 Johanna Lorents
49 Pehr Olufson
50 Till Stiernarp
51 Anders Jönsons
52 Skarprättarens
53 Pehr Svenson
54 Klåkare tompten
55 Anders Cronosmedh
56 Cronones hästmölle tompt kåhlgård
57 Anna Böckers
58 Erich Besökiaress
59 Maren Hummerss
60 Hospitalet
61 Petter Krukemakeres
62 Pehr Svensons
63 Anders Jönsons
64 Petter Heggårds
65 Kiörkioherrdens tompt till kiörk:
66 Scholen och Skollehagen
67 Trägårdstompt till Slåttet
68 Ödetompt
69 Kiörkogården
70 Kiörkian
71 Rådman Frosts änkia
72 Pehr Biärboo
73 Pehr Pehrson bagare
74 Nillss Hanson
75 Petter Kåck
76 Cornelius Hermansons
77 Petter Ruuths
78 Lennart Vortius och Johanna Crämmers
79 Pehr Bagge
80 Fortifications materialgården
81 Carin Hermansdotter
82 Johan mussicant
83 Jöns Jönsons
84 Ödetompt
85 Pehr Knuthsons
86 Pehr Gudmundsons
87 Anna Sven bryggars
88 Matties Reemans
89 Pehr Larsson
90 Ellna murmästers
91 Cattarina Albraechs
92 Recardus
93 Björn Pehrsons arfvingar
94 Tvijst arfvingar
95 Maren Hummers
96 Nillss hattemakers
97 Hr Christen i Harplinge
98 Hr Måns i Wästergiötland
99 Johan besökiare
100 Hr Major Rancks
101 Jacht Lieut Schansbergh
102 Adam mussicant
103 Johan Hanssons
104 Jonass Skoomakare
105 Johan Hansson
106 Petter Kåcks
107 Per Larssons
108 Stadsens ödetompt
109 Hans Brandenborg
110 Johan Christophers
111 Hr Major Rancks
112 Cronans
113 Lieutenant Schansbergh
114 Johan Christophers
115 Sven Månson i Laholm
116 Anna Andersons bryggare Enkia
117 Hr Major Rancks
118 Mattiess Reeman
119 Bengt Hermanson
120 Lars Christenson
121 Anna Sevedsons
122 Hr Major Rancks
123 Jöns Pehrson
124 Lars smeds
125 Jöns Wällason Cronosmed
126 Ellssa Guldsmdes
127 Tore Pehrson
128 Matties Reeman
129 Anders Besökiare
130 Anders Jönsons
131 Albrächt Börgessons
132 Nillss Ruuts arfvingar
133 Hieronimus Bolm
134 Michell hattemakere
135 Constabel Sven Pehrson
136 Oluf
137 Sahl. Figrells änkia
138 Margareta Anders Torson
139 Gunnell Sågerss
140 Siergant Jöns Möllers
141 Hieronimus Bolm
142 Anders Andersons
143 Albrächt Börgesons
144 Corporal Jön Bengtsons
145 Svenborg Hillethons
146 Jöran i Tollestorp
147 Anders Timmermans
148 Tomass wäfvaress
149 Styckjunkaren Coritz
150 Matties Reemanss
151 Ruutens arfvingar
152 Lars Christenssons smedh
153 Margareta Anders Torssons
154 Oluf Jönssons
155 Jöns Murmäster
156 Petter Pettersson bagare
157 Hieronimus Feltskier
158 Lenart Vortius
159 Johanna Crämmerss
160 Hieronimus Bolm
161 Hindrick Hummer
162 Anderss Clemetson
163 Arnolt Kiempis
164 Johan Erasmj
165 Gabriel Hilethons
166 Adam mussicant
167 Recandus
168 Apeloniuss glasmäst:
169 Rådman Frosts enkia
170 Sahl. Lindeflychts arfving:
171 Christoper Tengiuters
172 Ruutens arfvingar
173 Albrächt Börgesons arfv:
174 Pehr Bagges
175 Sifvid Felboredaress
176 Skomaker Anders Kroks
177 Biörn Pehrsons arfving:
178 Jacob Brådesons arfving:
179 Jacob Hanssons
180 Pehr Bagges
181 Pehr Jönsons
182 Constabel Nilss Pyhls
183 Ellsa Guldsmedh
184 Recardus
185 Jesper Witråcks
186 Petter Skoomakares
187 Jöns Pehrssons
188 Artollerie tygården
189 Grundmurat stenhus MunkeClosteret ?
190 Ödetompt
191 Anders Timmermans
192 Magareta Börssons
193 Ödetompt
194 Jonas skomakars
195 Jöns Wellasons Cronosmedh
196 Oluf Jönsons
197 Michell hattemakers
198 Bengt Johansons
199 Lars besökares
200 Anders Tullskrifvares

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"