karta

Här följer en förteckning över de viktigaste kartorna över Halmstad.

Information om kartorna över stadskärnan 1695-1797 med fastigheternas roteindelning på respektive karta hänvisar till nuvarande fastighetsbeteckning och gatuadresser. Se GHÅ 1986 sid 15-34.

 

 

 

Söderlings karta 1695 GHÅ 1981 sid 20-25 med borgarnas namn
GHÅ 1987 sid 50-73
Söderlings karta 1698

Söderlings karta 1698 avritad

GHÅ 1974 sid 21 tomtindelning och ägarnas namn
Aveleens koppastick över Halmstad 1710

Detaljbild av kyrkan

Detaljbild av slottet

Wetters karta 1750 med tomtindelning och ägarnas namn
Ekholms karta 1797 med tomtindelning
Stadskarta 1847 GHÅ 1970 sid 96
Stadskarta 1857 GHÅ 1970 sid 97
Utanför stadskärnan
Örnehufvuds rekognonceringsskiss 1644 GHÅ 1981 sid 18-19
Övraby 1775
Slottsmöllan 1776 GHÅ 1979 sid 49
Västra Gärdet och Söder Storskifte 1801
Sperlingsholms arrendegårdar 1802 GHÅ 1974 sid 80
Snöstorps bys utmarker 1806 GHÅ 1989 sid 51-57 med alla fastigheter på Östra utmarken, Laholmvägen och Snöstorpsvägen
GHÅ 1990 sid 172-183
Karta över trädgårdarna på Norr 1811 GHÅ 1978 sid 28-32 med jordägarnas namn
Halmstads norra vång 1811
Norr utom staden Storskifte 1819 GHÅ 1992 sid 58-78
Halmstad med dess omgivning, Ljunggren 1855

Detaljbild centrum

Fredriksvall 1859 GHÅ 1989 sid 58-71
Tomtindelning utanför stadskärnan 1874

Halmstad 1870

Halmstad 1878

Halmstad 1910

Halmstad 1923

 

Halmstads slottsjord 1915 GHÅ 1995 sid 100-101
Karta över Halmstad 1949

Hallands turisttrafikförening

 image001
Turistkarta över Halmstad 1960

Register till karta 1960

Halmstads stadsingenjörskontor

 image002
Karta Halmstad 1986

Karta småorterna 1986

Karta Halmstad 2000

Karta småorterna 2000

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"