L. Ahlbergs Bokhandel 2017:108-111 (passim)
Laaland, tremastskonare 1990:123
Laaland, tremastskonare se även Fylgia 2004:69, 2008:118f*
Lada (gård) 1987:108
Lada, torp Kärleken 1991:91
Laga skifte 1823-32 1990:174 f
Lagadalen 1972:78
Lagaholm 1946:158
Lagaholm 1953:20
Lagaholm 1969:6
Lagaholm 1975:22
Lagalund, poliohemmet i Mellbystrand 1998:205
Lagan 1969:7
Lagan 1971:37
Lagan 1972:76
Lagan 1983:7
Lagan 1984:36
Lagan 1992:48
Lagan, galeas 1999:228, 231 f
Lagan, ångare 2006:63*
Lagan, ångfartyg 1999:228, 235
Lagaoset 1977:59
Lagergrenska hemmet (interiörer) 1945:171-175*
Lagerhusföreningen 2002:283
Laholm 1925:55
Laholm 1926:107,11
Laholm 1931:33
Laholm 1934:24 ff
Laholm 1944:48, 90
Laholm 1946:11, 26
Laholm 1947:36, 40, 48 f, 67, 78
Laholm 1948:61, 132, 138
Laholm 1949:41, 103, 134
Laholm 1950:103, 146 ff
Laholm 1952:59 f, 65 f
Laholm 1965:29, 42
Laholm 1966:45
Laholm 1968:66 ff
Laholm 1970:120
Laholm 1972:39 f
Laholm 1973:20
Laholm 1974:52 f
Laholm 1975:20 ff
Laholm 1976:35
Laholm 1981:45, 69
Laholm 1987:24
Laholm 1990:83, 1992:36, 46 f, 1993:69, 72-76 (passim), 79 f, 143, 198, 200, 1997:26 f, 1998:81, 88, 1999:112
Laholm (lok) 1973:85
Laholm, belägringen 1657 2001:51 f
Laholm, S:ta Gertruds kapell 1968:26, 29
Laholm, S:ta Gertruds kapell 1973:41
Laholms bro 2000:54
Laholms län 1934:58, 65 f, 68, 70, 72
Laholms län 1946:11
Laholms län 1949:40 f
Laholms län 1965:33
Laholms län 1977:53
Laholms skola 1924:72
Laholms skola 1939:108 ff, 125 ff
Laholms slott 1949:40
Laholms slott 1953:19
Laholmsbukten, se även:Lovafjorden 1977:57
Laholmsbukten, se även:Lovafjorden 1987:45-49
Laholmsvägen 1932:143 f
Laholmsvägen 1944:59
Laholmsvägen 1945:123
Laholmsvägen 1953:261
Laholmsvägen 1956:250*
Laholmsvägen 1958:277
Laholmsvägen 1969:168
Laholmsvägen 1974:78 f*, 81 ff*
Laholmsvägen 1975:134, 138
Laholmsvägen 1980:206*
Laholmsvägen 1988:208
Laholmsvägen 1989:51-57, 1991:245
Laholmsvägen 2012:10
Laholmsvägen 2004:44, 2009:204
Laholmsvägen, bostäder 2012:229*
Lambert Jepsson 2013:18f*
Lambert Jepsson 2013:43f*
Lambert Jepsson sportbutik 2010:219
Lambert Jepssons sportaffär 2004:258*, 2006:170*
Lancasterskolan, se Folkskolor :
Lancasterskolan, se:Folkskolor
Lancasterskolan, se:Folkskolor
Landa, kyrkan 1988:82
Landala 1990:192, 197 f, 1991:83
Landala (gård) 1987:107
Landala grushåla, Kärleken 1991:79
Landalasjön 1945:121
Landalasjön 1949:262
Landalasjön 1985:131 f
Landalasjön 2014:68
Landalasjön 2009:291*
Landebok, se Lunds stifts landebok av 1569 :
Landebok, se Lunds stifts landebok av 1569
Landeryd 2002:152
Landins skofabrik 2011:193*
Landshövdingar 1934:74-100*
Landshövdingar 1973:17-26
Landshövdingar 1974:36-40
Landshövdingar 1978:5 f
Landshövdingar 1982:96-104*
Landshövdingar 1984:164, 62-76*
Landshövdingejordarna, se:Slottsjorden
Landskansliet 1976:127-132*
Landskap med kvinna, konstverk 2017:180*
Landsknektar 1949:13*
Landsköp 1925:58 f
Landstatshusen (Länsstyrelsens förvaltningsbyggnader) 2002:203-210
Landstatshuset 1946:161
Landstatshuset 1953:255 f*
Landstingets seminariekurser 1956:262
Landstormen 1972:175 ff*
Landstormsmän 1989:238 ff
Landsvägshusen 1990:178
Landsvägskommunikationer 1953:196-203*
Landtullen 1992:65
Landvinning, konstverk 2008:196-199*
Lansen, flygplan 2010:90-101*
Lansen, flygplan 2011:157*
Lantbruksmötet 1912 1956:266f*
Lantbruksutställning 1912 2010:194
Lantfolk, teckning 2016:175*
Lantmannagatan 1943:182
Lantmätaregatan 1943:64
Lantmäteriförrättning 1994:47-59 (passim)
Lantvärn 1937:28 f
Lantvärn 1940:25 ff
Largo av Göteborg, motorfartyg 2009:135*
Lars Montins väg 1987:87
Lars Montins väg 2004:53-59*
Lars Torssons gård 1953:142
Lars, Jeanna och Axel Wallgrens stipendiefond 1971:203 f
Larsfrid 1931:38
Larsfrid 1941:22
Larsfrid 1952:246*
Larsfrid 1953:236
Larsfrid 1969:62
Larsfrid 1987:27
Larsfrid, gård 2003:213, 2006:82, 155ff, 2008:251
Larsfält, Furet 1991:134
Larsgård (Skintaby) 1953:19
Larslund, Furet 1991:151
Larssons bokhandel 2009:238, 242ff*
Lasarett 1925:135
Lasarett 1927:72, 167
Lasarett 1930:158-169*
Lasarett 1944:64, 73
Lasarett 1947:303
Lasarett, Gamla Lasarettet vid Snöstorpsvägen 1964:91 f*
Lasarettet Halmstad 2017:138-144
Lasarettet, nya se även Gamla lasarettet, Hospital 2001:96
Lasarettet, se även:Epidemisjukhuset, Gamla lasarettet, Hosptial, Länslasarettet 1971:66-81, 37-65*
Lasarettet, se även:Epidemisjukhuset, Gamla lasarettet, Hosptial, Länslasarettet 1975:208 f*
Lasarettet, stenbordet 2002:89
Lasarettsbyggen 2015:78-101*
Lasarettskiosken 2002:272-280
Lasarettsområdet, stenpelare 1975:120 ff
Lasarettsvägen 1943:17
Lastagebryggan 1949:175
Lastbil med gengasaggregat 2004:271*
Lastbil med lyftkran, AB Birger Johansson 2013:99*
Lastbil med lyftkran, AB Birger Johansson 2013:106*
Latinskola 1973:44, 57 f
Latinskola 1988:21-43
Latinskolan 1992:90-99
Laufke, Rak- och Frisérsalong 1965:149
Laufke, Rak- och Frisérsalong 1970:128-135*
Laura (galeas) 1984:196
Laura, damkonfektionsaffär 2007:76
Laura, fartyg 2012:159
Lauterbachska fonden 1971:186 f
Lauwe-Aa (Lagan) 1946:21
Lawntennisklubb 1963:145
Laxatrappan 2011:219
Laxblecket 2013:126
Laxblecket, blåsorkester 2003:10*, 12
Laxbuggarna 2006:250
Laxbuggarna 2011:284*
Laxeholmen 1949:175
Laxen (simklubb) 1980:183
Laxen (simklubb) 1984:160
Laxen (värdshus) 1984:167 f
Laxen går upp, konstverk 2012:31ff*
Laxen se Simklubben Laxen
Laxen, hukert 1990:121
Laxen, motorbåt 1990:121, 2002:222
Laxen, värdshus 1998:168, 179-186
Laxen, värdshus 2004:222, 2009:210, 268
Laxens Sjötaxi 2002:222
Laxfiske 1936:74 ff
Laxfiske 1946:24 f
Laxfiske 1947:193 ff
Laxfiske 1955:81*, 95*
Laxfiske 1970:38
Laxfiske 1972:163-168
Laxfiske 1983:7-17
Laxfiske 1995:112 f
Laxfiske 2013:52-59
Laxgårdar, Slottsmöllans 1955:98*
Laxgården 1925:71, 98*
Laxgården 1930:152, 160 f
Laxgården 1946:32
Laxholmen 1941:11
Laxholmen 1983:16 f, 14*
Laxivalen 2002:267
Laxivalen 2014:271f*
Laxivalen 2017:45*
Laxivalen, evenemang 2016:35-36
Laxman, seriefigur 1991:211 ff
Laxrökeri 2015:37-38
Laxrökning 1926:139-142
Laxrökning 1927:32
Laxtrappan 1943:183
Laxön 1924:52
Laxön 1925:72, 107
Laxön 1926:117
Laxön 1927:154
Laxön 1934:214 f
Laxön 1946:95
Laxön 1947:194
Laxön 1949:221, 244
Laxön 1953:211
Laxön 1954:107, 198*, 201*
Laxön 1956:187
Laxön 1962:167
Laxön 1965:89, 201
Laxön 1967:213
Laxön 1969:7 f
Laxön 1970:113
Laxön 1976:169*
Laxön 1978:138, 142
Laxön 1981:47, 126, 161 f*
Laxön 1983:15
Laxön 1984:158, 168-172, 174
Laxön 1991:103, 110, 138, 141, 145, 161, 169, 1992:234 f, 1995:107-110, 111 ff, 1997:163, 2002:128-134, 199, 222
Laxön 2003:68f, 174, 2004:42, 61
Laxön 2010:192
Laxön, dragfärjan 1998:293
Laxövägen 1943:63
Laxövägen, även kallad Nissastigen 1991:107 f, 112
Ledningscentral, civilförsvar 2013:146-157*
Legenda aurea, ritualbok 1993:35, 39, 43, 45
Leikin se Idrottsföreningen Leikin
Lejdbåt 2008:92
Lejonet, jakt 1990:122
Lekna (skonertskepp) 1977:160, 139*
Lekplats, Tallvik 2012:283*
Leksaksfabrik 1954:260 f
Lekskola 1949:269*
Lekskola 1956:264*
Lekstugister 1951:269*
Lektor P J Gustafssons premiefond 1971:201
Lena av Gravarne, tremastskonare 2009:135
Lennart Berglöfs minnesfond 1971:204
Lensmaend 1934:65-72
Lensmand, se även:Befallningsman 1949:40, 42
Lerlaxen 2012:25
Levin & Nilsson 1992:239
Levin & Nilsson, cykelaffär 2013:16f*
Levin & Nilsson, cykelaffär 2014:79
Levin & Nilsson, Welociped & Gummiaffär 2003:274*, 2008:152-166*
Levin & Nilssons Cykelaffär 2002:238 ff
Levnadskostnader 1947:74 ff
Lewyska kapellet 1949:221
Liberatorflygmaskin 2008:88ff
Liberatorflygplan 2014:142-148*
Lidbecks ö 1934:215
Lidbergska huset(skomakarhuset) 2010:164f*
Lidhult 1966:144, 149
Lidhult 1967:191 f
Lidhult 1969:166, 175-179
Lidhult 1981:143 ff, 149*
Lidhult (lok) 1966:149, 177
Lidhult, kyrkan 1965:62
Lidhult, träskulptur 1998:48
Lidhults sn 1992:208
Lidl, matvarukedja 2007:102
Lidmanska gården 1933:170*
Lidmanska huset 1971:94
Lifregementet 1948:61
Likbärarlag 1928:214-217
Likström 2014:22
Lilian (skonert) 1974:105 f, 108
Lilian, tremastskonare 1990:123
Lilian, tremastskonare 2004:67, 2008:118
Lilla Bekymret, gård 2008:251
Lilla Berg, Kärleken 1990:193 f, 196
Lilla Betel (gård) 1987:107
Lilla Bolunda 1946:236
Lilla Edet (Söder) 1988:135
Lilla Edet, Söder 1995:99
Lilla Edets Våffelbageri 2004:222
Lilla Ettarp 1969:100 f
Lilla Freden 1942:45
Lilla Freden 1974:77
Lilla Fredsgatan 1996:272
Lilla Fridhem (Fridhemsgatan 10) 1993:131 ff
Lilla Fyr 1992:231, 1995:217
Lilla fyr 2006:56*
Lilla Haga 1988:138
Lilla Hagas trädgårdsodlingar 1956:206 ff
Lilla Hallsbogården 1990:205
Lilla Helvetet 1925:120
Lilla Helvetet 1933:152
Lilla Helvetet 1941:47
Lilla helvetet 1944:141, 150
Lilla helvetet 1958:274
Lilla helvetet 1961:190
Lilla Helvetet (krog), se även:Helfweteskrogen 1968:53
Lilla Helvetet (krog), se även:Helfweteskrogen 1972:95 ff*
Lilla Helvetet (krog), se även:Helfweteskrogen 1974:125
Lilla Helvetet, krog 2013:82ff*
Lilla Helvetet, krogen 1994:36-39
Lilla Hembageriet 2004:221
Lilla Karolinehed, gård 2008:251
Lilla Lugnet 1987:88
Lilla Lugnet, Norr 1992:76
Lilla Lund 1988:136
Lilla Lund, Söder 1995:99
Lilla Ostboden 2007:76*
Lilla ostboden 2010:156-162*
Lilla Strandstugan 1988:137
Lilla Strandstugan, Söder 1995:98 f
Lilla stugan, Västra stranden 2005:124*
Lilla Tjärby 1998:81
Lilla Torg 1924:29 f*, 85 f*
Lilla Torg 1925:105, 132
Lilla Torg 1926:11, 98, 150
Lilla Torg 1930:143*
Lilla Torg 1933:108 ff, 145, 159
Lilla Torg 1941:6
Lilla Torg 1942:42*
Lilla Torg 1944:156
Lilla Torg 1945:121, 152
Lilla Torg 1946:24
Lilla Torg 1948:304, 308*
Lilla Torg 1950:98
Lilla Torg 1952:91
Lilla Torg 1966:9 f, 17, 182
Lilla Torg 1969:16 ff, 103
Lilla Torg 1970:74, 97
Lilla Torg 1971:13 ff
Lilla Torg 1973:173 f*
Lilla Torg 1975:140, 142 ff
Lilla Torg 1976:18
Lilla Torg 1983:214 f*
Lilla Torg 1986:160 f
Lilla Torg 1987:17, 70
Lilla Torg 1988:25
Lilla Torg 1992:160, 162, 201 f, 1994:67, 90-105 (passim), 197, 262, 1995:186, 224, 1996:148, 1997:279, 1998:168 f, 1999:12 f, 16 f, 2000:37, 182, 236, 2001:105-108, 2002:71
Lilla Torg 2006:203-207*, 2007:34f’, 2008:68f*
Lilla Torg, arkeologiska utgrävningar 1994:9-16
Lilla Torg, brandstationen, tillbyggnad 2017:295*
Lilla Torg, fynd av guldring 2000:204-212
Lilla Torg, konstverk 2017:175*
Lilla Torggatan (Lilla Torvgaden) 1925:10
Lilla Torggatan (Lilla Torvgaden) 1941:6
Lille Tullen 1951:89
Lilliehöökska gravkoret 2010:67*
Lillienborg, grevskap 1973:18
Lillienburgs (Laholms) slott 1953:19
Lilljäntan, häst 2013:98*
Lillys Wienerkonditori 2004:222
Lillån 1981:49, 55
Lillån 1983:9 f, 15
Lindahls skrädderiaffär 1992:241
Lindblom & Co 2006:275*
Lindblom & Co AB 1967:192
Lindblom & Co AB 1977:141
Lindbloms hus 1955:241 ff*
Lindbloms hus 1962:159-171*
Lindbloms svagdrycksbryggeri 2003:70
Lindblomska huset 1974:78 f*
Lindelund 1988:136
Lindelöfs Eftr, speceriaffär 1983:208, 210*
Lindelöfs eftr. 2012:107*
Lindelöfs, J, gård 1945:124
Lindelöfska fastigheten 1966:195
Linderholmska sextetten 1990:95
Lindgrens hus, Öster 1990:178
Lindgrens Konditori 1946:137
Lindgrens Konditori 1958:190*
Lindgrens konditori 1997:97
Lindgrens konditori 2010:244
Lindgrenska konditoriet 1926:152
Lindgrenska konditoriet 1930:174
Lindhult 1928:143 ff
Lindhult 1961:38 ff
Lindhult 1970:60
Lindhult 1976:48
Lindqvists dansskola 1931:69-73
Lindströms konditori 1940:246
Lindströms konditori 1953:204
Lindströms konditori 1992:238
Lindwalls J. W, fastighet 1948:304
Lindwalls, d:r villa 1960:131
Linehed 2012:10
Linehed 2013:20
Linehed 2008:251
Linehed 2010:11*
Linehed 2011:158
Linehed 2011:50-60*
Lineheds amfiteater 2007:166f*
Lineheds Cykel & Motor 2005:156
Lineheds torg 2006:199, 2007:34
Linehedsskolan 2015:16
Linelund 1929:156
Ling-fest 1939, folkskolans 1989:251
Linjeflyg 2010:24
Linnéas Finbageri 2000:254, 257
Linneas Finbageri 2004:221
Linnégatan 1979:129-132*
Linnégatan 1988:180
Linnégatan 2013:288*
Linnégatan 2012:289*
Linnégatan 2014:138
Linnégatan 2004:266*, 2007:232*, 2008:276*
Linnégatan 16 1997:210
Linnemagasinet 1968:189, 192 ff
Linnemagasinet, affären 2001:129
Linnéparken 2009:278*
Lion Ferry 1977:127
Lion Ferry 2013:35
Lion Ferry, rederi 1989:223-234, 2002:245-265 (passim)
Lion Ferry, rederi 2010:17
Lion Steamship, rederi 2011:163
Lions Club Halmstad 1998:200-217
Lisa av Bergkvara, fyrmastskonare 2009:134
Lisa av Halmstad (galeas) 1967:172
Litorinavallen 1933:147
Litorinavallen 1981:22, 47, 49, 57
Litorinavallen 1985:10
Litorinavallen 1994:251, 1995:11
Litorinavallen 2004:18
Litteratur-sällskapet 2017:114ff
Litteratur-sällskapet 2017:121
Litteratur-Sällskapet Athenaeum 1927:149 f
Livgardet (Hovregementet) 1948:64, 70, 72 f, 84 ff, 96, 98, 101
Livräddartorn, Tylösand 2008:285f*
Livräddarverksamhet 2010:24
Livräddarverksamhet, Tylösand 2008:285f*, 2009:272
Livräddningsstation 1943:14
Livräddningsstation 1945:157 f
Livräddningsstationen, se även:Särdals livräddningsstation 1982:86-95
Ljungatorpet, Öster 1989:56
Ljungbergsgatan 1943:17
Ljungbergska Garveriet 1964:133
Ljungbergska stiftelsen 1926:120
Ljungbergska stiftelsen 1931:157 ff*
Ljungbergska stiftelsen 1944:36
Ljungbergska stiftelsen 1945:100-116*
Ljungbergska stiftelsen 1947:218
Ljungbergska stiftelsen 1972:140
Ljungbergska stiftelsen 1978:115-118
Ljungbergska stiftelsen 1993:130, 1999:131
Ljungbergska stiftelsens barnhem 1997:191, 196
Ljungbergska Stiftelsens barnhem 2014:103
Ljungbergska Stiftelsens barnhem 2014:91f
Ljungbergska stiftelsens barnhem 2008:76-86*
Ljungby 1947:242
Ljungby 1953:196
Ljungby 1986:88
Ljungby 1987:82
Ljungbyvägen, gravfältet 1998:80 f
Ljungdal (gård) 1987:104
Ljunghed 2012:187f
Ljungslätt (gård) 1987:103
Logement 2013:117*
Logen Carl Ifvarsson nr 33 1995:143, 2001:61
Logen Framåt 1998:128
Logen Magnus Stenbock 1998:134
Logen Nordstjärnan 1998:126
Logen Orion 1947:299
Logen Orion 1957:216
Logen Orion 1990:244
Logen Sirius 1991:250
Logen Vapnös Frid 1998:134
Logen Vega 1998:125-134
Lokalbussar 2010:286*
Lokalhistoria som läromedel 2015:72-76*
Lokalradio 2014:275-279*
Lokförare 2017:257-265
Lokföraregatan 1 1997:140
Lokförarehuset 1974:87-101*
Lokstallar 2003:253*, 257*
Loppcirkus 1981:116 ff
Loppet mellan broarna, kanottävling 2006:164
Lorenslund 1988:136
Lorentz Källare 1951:88
Lotsar 1945:147-159*
Lotsbryggan 2008:143*
Lotsbåt 2011:122*
Lotshyddan 1925:102
Lotshyddan 1930:47, 52
Lotshyddan 1945:122
Lotshyddan 1947:303
Lotshyddan 1995:93, 98, 105
Lotshyddedammen 1925:130
Lotskolonien 1925:139
Lotskolonien 1987:237-257*
Lotskolonien 2011:121
Lotskolonien, se även:Springbacken 1944:64
Lotskolonien, se även:Springbacken 1945:141, 158 ff
Lotsplatsen 2011:116-123*
Lotsstationen 1947:301
Lotsstationen 2006:140*
Lotsutkik 2011:118-123*
Lotsvägen 1966:14, 18
Lotsväsen 1965:81 ff
Lotsväsen 1967:82 ff
Lotsväsen 1977:136 f
Lotsväsen 1986:113-117
Lotsväsen 1987:237-253
Lotsväsen 1995:157-164
Lotte, arbetsbåt 2006:219
Lotteri 1957:234*
Lotteri, se även:Hantverkslotteri 1973:48-58
Lotteri, se även:Hantverkslotteri 1974:45-49
Lotteri, se även:Hantverkslotteri 1977:168, 165*
Lovafjorden, se även:Laholmsbukten 1977:56 f, 61
Love & Stewart Ltd, firma 1977:157 ff
Lovefjärd (Laholmsbukten) 1924:44
Lovéns blomsteraffär 2005:145
Lovisa, skonare 1990:122, 1994:116
Lovisa, skonare 2004:65
Lovufjorden eller Lófufjordr (Laholmsbukten) 1945:17
Lucie, passagerarmotorbåt 1990:151, 1993:187, 238, 243-249 (passim), 1997:274, 276
Ludvig Kollberg, ångfartyg 1993:95
Luftskyddstorn, Galgberget 2006:74
Luftvärn 2003:184-196
Luftvärnet 2012:282*
Luftvärnsregementet 2013:115*
Lugnarohögen 1987:256
Lugnet 1936:189, 248*
Lugnet 1942:45, 59
Lugnet 1944:57, 59
Lugnet 1945:122
Lugnet 1947:178, 194, 182 ff*
Lugnet 1954:24*
Lugnet 1961:216
Lugnet 1969:50
Lugnet 1974:77
Lugnet 1977:78
Lugnet 1980:68, 141 ff*
Lugnet 1987:197-208*
Lugnet (Söder) 1988:135
Lugnet, egendom 2005:261*
Lugnet, fastighet 1990:176, 1993:84, 90, 2002:116
Lugnet, Furet 1991:153
Lugnet, villa, Västra stranden 1998:246 f
Lumpa Lena (ångfartyg) se även:Brädgårdskonflikten 1982:63 f, 66 f, 58 f*
Lumpalena, logementsfartyg 2001:192 f
Lund, Furet 1991:150
Lundbergs stuga 2014:144*
Lundbergs stuga 2014:146*
Lundeldtstorpet, se även Kjerrgrens hus, Norr 1992:59, 62, 67, 75
Lunden 1934:226 f
Lunden se Peterslund
Lunden, fastighet, Krogsereds sn 1997:63
Lunden, skepp 1990:120
Lunden, Träslöv sn 1996:81, 84
Lundfeldtska torpet 1974:17
Lundfeldtska torpet 1987:88
Lundgrens Gjuteri 1995:268
Lundgrens Gjuteri AB 2013:288*
Lundgrens Gjuteri AB 2013:31
Lundgrens Gjuteri AB 2005:100, 2009:12
Lundgrens Gjuteri, AB 2013:212-226*
Lundgrens krog 2003:86, 2004:50
Lundgrens kvarn 1992:171
Lundgrens pyrotekniska verkstad 1975:139
Lunds stifts Landebog 1988:26
Lunds stifts landebok av 1569 1940:144-161
Lundstorp 1987:102
Lungkliniken, Lasarettet 2015:17*
Lutherska Missionskyrkan 2002:284
Lv 6 2010:84
Lübeck 1928:57
Lübeck 1944:57
Lübeck, ångfartyg 1990:118
Lyckåkern 1943:182
Lyckåkersgatan 1943:61
Lyckåkersgatan 2002:159-174
Lyckåkersgatan 11 2002:167
Lyckåkersgatan 16 2002:163
Lüders modeaffär 1946:227
Lüders modeaffär 1961:191
Lykkebo 1993:279 f, 283
Lysekil av Marstrand, fartyg 2004:72*
Lysekil, passagerarfartyg 2009:132*
Lysningssedlar 1943:79 ff
Lützowgatan 1943:42
Lützowstenen 1975:72-75*
Lützowstenen 1976:41958
Lützowstenen, Kistinge 2002:96 f
Långaryd 1966:67
Långaryd 1984:17
Långaryd 1997:222, 229, 2000:91
Långaryd, kyrkan 1998:83
Långe Lyna 1942:30
Långe-Nilssons hus 1946:206
Långenäs 2004:60f
Långenäsudden 1994:256
Långfärdsroddare 2008:229-238*
Långgatan 1974:83 f*
Långgatan 1977:182 f*
Långnäsudden 1930:208
Långnäsudden 1936:142
Långnäsudden 1977:56 f, 87
Långvårdskliniken 2014:25f*
Läderbolaget 1996:190
Lägersmål, 1700-talet 2013:60-65
Lägre tekniska yrkesskolan, se Halmstads lärlings- och yrkesskolor :
Lägre tekniska yrkesskolan, se Halmstads lärlings- och yrkesskolor
Läkare, se även Provinsialläkare, Stadsläkare 1939:73-90*
Lämpegård II, Mickedala 2000:223
Lämpegård, Mickedala 2000:224
Länsfängelset se även Fängelset 1992:233
Länshospitalet 1964:162
Länsindelningen, utredningsförslag 2017:28
Länslasarettet 1945:104
Länslasarettet, se även:Lasarett 1969:104
Länsmuseet Halmstad 1992:148, 153, 1993:200, 1996:81, 1997:178 f, 1998:182, 2000:128
Länsmuseet Halmstad 2006:208f*, 2007:280*, 290f*, 2008:187-190
Länssjukhuset 2012:82-93
Länssjukhuset 2007:202-209*, 2008:277*
Länsstyrelsen 2002:203 f
Länsstyrelsen, se Landskansliet
Lärarkonflikt 2016:29f
Lärdomsskolan 1970:98, 171
Lärdomsskolan 1992:240, 1989:49, 2000:102-105
Lärkan (lok) 1966:149
Lärkan (lok) 1967:190, 196
Lärkan (lok) 1969:171
Lärkan (lok) 1981:149
Lärlings- och yrkesskola 1947:243 f, 267
Läroverk, Halmstads Högre Allmänna 2016:84f
Läroverket 1924:62, 70-84*
Läroverket 1926:34 ff, 62-72*
Läroverket 1927:84-101, 177-192
Läroverket 1928:74 ff, 89, 99
Läroverket 1929:74-99, 187 f, 1*, 41-55*
Läroverket 1930:30-45*
Läroverket 1931:162-179
Läroverket 1933:94-107
Läroverket 1938:101-136
Läroverket 1939:161, 214-227
Läroverket 1940:144-161
Läroverket 1944:43-47, 103 f
Läroverket 1947:177
Läroverket 1948:316*
Läroverket 1949:231-245*
Läroverket 1950:217 ff
Läroverket 1951:170-190*, 261*
Läroverket 1953:157, 255 f*
Läroverket 1954:97, 102
Läroverket 1964:202
Läroverket 2011:183-186*
Läroverket 2010:132-136*
Läroverket se Lärdomsskolan, Gamla läroverket
Läroverket, gamla 2005:224-230*, 2006:50f*, 2008:40
Läroverket, gruppbilder av elever 1977:203 f*
Läroverket, gruppbilder av elever 1982:114*, 164*, 168*
Läroverket, gruppbilder av elever 1983:208 f*
Läroverket, kollegium 1906 1982:163*
Läroverket, nya 2005:64f*, 2006:239ff*, 2008:106-109*
Läroverket, nya se även Örjansskolan 1989:245 f, 1994:204-210, 1995:249, 1997:251, 1998:291, 1999:217-226 (passim), 2000:128
Läroverket, se även:Gamla läroverket, Lärdomsskolan, Studentexamen 1966:55-59
Läroverket, se även:Gamla läroverket, Lärdomsskolan, Studentexamen 1968:59, 196-202
Läroverket, se även:Gamla läroverket, Lärdomsskolan, Studentexamen 1969:104, 182
Läroverket, se även:Gamla läroverket, Lärdomsskolan, Studentexamen 1970:185
Läroverket, se även:Gamla läroverket, Lärdomsskolan, Studentexamen 1971:186-209
Läroverket, se även:Gamla läroverket, Lärdomsskolan, Studentexamen 1972:123-136*
Läroverket, se även:Gamla läroverket, Lärdomsskolan, Studentexamen 1978:131
Läroverket, se även:Gamla läroverket, Lärdomsskolan, Studentexamen 1980:135-139
Läroverket, se även:Gamla läroverket, Lärdomsskolan, Studentexamen 1982:46, 113-123
Läroverket, se även:Gamla läroverket, Lärdomsskolan, Studentexamen 1983:83 f, 88 f
Läroverket, se även:Gamla läroverket, Lärdomsskolan, Studentexamen 1988:40 ff*
Läroverkets musikförening 1988:222-225
Läroverksfrågan 1845 1958:114 ff
Läsesällskap, se även Litteratur-Sällskapet Athenaeum 1925:69
Löfgren & Jönsson 1999:185-202
Löfgren & Jönsson AB 1967:243
Löfgren & Jönsson AB 1969:166, 214
Löfgren & Jönsson AB 2014:22
Löfgren & Jönsson, AB 1947:257
Lönnagård, Vallås 1993:152

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"