Fabricius K 1946:14 ff, 18 f
Fabricius K 1947:46
Fabricius K 1953:30
Fack Frans, befallningsman 1972:39 f
Faessi P 1947:117, 119
Fagerberg Birgitta 2014:87
Fagerberg E G 1940:101
Fagerberg E G 1940:105
Fagerberg E G 1940:99*)
Fagerberg Edv, ombudsman 1964:227 f*
Fagerberg Elisabeth 2017:301*
Fagerberg Folke, ingenjör 1984:152
Fagerberg Gösta, veterinär 1974:102 f*
Fagerberg Gösta, veterinär 1980:194
Fagerberg Gösta, veterinär 1960:309*
Fagerberg Gösta, veterinär 1962:178
Fagerflod , polis 1981:70
Fagerström Axel 1977:203*
Fagerström G, polis 1966:199 f*
Fagerström G, polis 1985:119
Fagerström Gustaf, redaktör 1973:130
Fagerström Gustaf, redaktör 1986:183, 185
Fagerström Hans, konstnär 1997:80
Fagerström Hans, konstnär 2008:188
Fagerström Lia 1949:277 f*
Fagerström Ragnhild 1951:266 f*
Fagerström Ragnhild 1953:267*
Fagerström Ragnhild 1955:298
Fagerström Ragnhild 1968:168
Fagerström Ragnhild 1969:211 f*
Fagerström S O , polis 1969:102
Fagerström S O , polis 1981:93*
Fagerström S. O, poliskonstapel 1947:318, 312*, 317*
Fagerström S. O, poliskonstapel 1951:248 f
Fagerström S. O, poliskonstapel 1955:272
Fagerström S. O, poliskonstapel 1960:150
Fagerström Sven, tillskärare 1974:160
Faggelia Anna 1968:43 ff
Fahlander 1984:73
Fahlesson, målare 1964:213
Fahlgren A, lärare 1973:122
Fahlgren Eugen, musiklärare 1973:122
Fahlgren Eugen, musiklärare 1980:80, 99, 109 f
Fahlin Åke, kontorschef, led sf 1971:165
Fahlström L 1940:217
Fahlström, se Ranck Kristina Elisabet
Fahnehielm, major 1991:95 f
Fahnehjelm major 1928:132
Faith-Ell Bernhard, Sophus övering 1958:298*
Faith-Ell, släktnamn (fel:Elg) 1944:37
Fajersson Anne-Maria 1994:188*
Fajersson Harry 1994:201*
Falch Ingeborg Bengtsdotter (från Köpenhamn) 1951:44
Falch S 1953:82, 84, 86
Falchenberg, se Falchovius Jens Pedersson
Falchovius Ingrid 1927:120
Falchovius Jens Pedersson 1932:153 f
Falchovius Jöns Pedersson 1970:44 f
Falck A 1928:104 ff
Falck A 1932:65
Falck Anders, tullförvaltare i Halmstad d. 1774 1962:48 ff
Falck Anders, tullnär i Halmstad (1713) 1962:44 ff
Falck Andreas 1988:36
Falck B, rådman 1944:93, 104 ff
Falck Bertil, arkitekt 1990:235*
Falck C G 1942:223 f
Falck G E 1925:135
Falck G E 1934:121*)
Falck G E 1934:124
Falck G E 1936:197
Falck G E 1937:185 f
Falck G E 1942:226
Falck G E 1942:228
Falck G E 1942:36
Falck G E 1942:43
Falck G E 1943:177
Falck G E, handlande 1990:175, 1993:122, 142
Falck G. E, handlande 1944:37
Falck G. E, handlande 1945:138*
Falck G. E, handlande 1947:132, 136, 129*
Falck G. E, handlande 1952:92
Falck G. E, handlande 1955:183
Falck G. E, handlande 1958:140
Falck G. E, handlande 1962:213
Falck Gustaf, handl 1967:146
Falck Gustaf, handl 1970:16
Falck Gustaf, handl 1971:165
Falck Gustaf, handl 1972:80, 83
Falck H 1938:237
Falck häradsskrivare 1937:11
Falck J, krögare 1950:95
Falck J, lektor 1946:260 f*
Falck Jacob 1928:106
Falck Jacob 1929:76
Falck Jacob 1929:81 f
Falck Jacob 1929:87 ff
Falck Jacob 1929:98
Falck Jacob 1932:65
Falck Jacob 1938:237
Falck Jacob, kyrkoherde 1970:56, 63
Falck Jacob, kyrkoherde 1976:33
Falck Jacob, kyrkoherde 1978:27
Falck Jonas 1935:195
Falck Jöns 1936:8
Falck Olaus 1988:36
Falck S. N 1953:80
Falck Thomas, Laurentii-hallänning d. 1709 1961:33-41
Falck, August, skådespelare 2006:91-98
Falck, kyrkoherde (1793) 1959:132
Falck, se Bergius Helena
Falck, se Printzler Ingeborg Gustafva
Falckenheim A 1947:85
Falckenholm Ingrid 1981:133
Falckenström Anders 1969:36
Falckman Johan Larsson, guldsmed 1969:35
Falike Berna, arkivarbetare 1992:251, 254
Falk A 1937:12
Falk C H 1931:44 f*)
Falk Elvira 1983:189
Falk G J 1933:50*)
Falk Gustaf Johan, stadsfiskal 1968:145, 129*
Falk Gustaf Johan, stadsfiskal 1979:69, 72-77*
Falk Gustaf Johan, stadsfiskal 1981:96
Falk Gustaf Johan, stadsfiskal 1982:60, 131*
Falk Gustaf, stadsfiskal 2009:63
Falk H A 1931:44
Falk Hedvig 1934:88
Falk J 1931:98
Falk Johan, lektor 1972:125*
Falk K G, bokhållare 1966:88
Falk Peder Bengtsson 1970:45
Falk Sven Nilsson, strandridare 1968:50
Falk Sven Nilsson, strandridare 1970:53
Falk Sven Nilsson, strandridare 1978:8
Falk Sven, strandridare 1994:37, 1990:68
Falk, Anders, kanotist 2006:165
Falk, se Geijer Brita Christina
Falk, se Julin Anna Elisabeth
Falk, se Laurell Regina Amalia
Falkenberg Conrad Axel 1957:21
Falkenberg Henrik Conradson 1977:9, 30
Falkenberg Henrik Conradson 1978:13
Falkenberg Magnus Johannes 1957:21
Falkengren Fredrik 1976:87
Falkengren Jens, major 1959:273*
Falkengren Ulla 1948:275
Falkengren Ulla 1986:223 f*
Falkengren, stadsbud 1961:132
Falkenholm Bengt, präst 1970:45
Falkenholm Ingrid 1970:45
Falkenstierna , korpral 1970:79
Falkenström Petter, f d fältväbel 2013:62
Falkenström, skräddare 1950:96
Falkholt Carolina, graffitikonstnär 2014:296
Falkman C J F 1939:246
Falkman Catharina Maria 1932:17
Falkman Catharina Maria 1933:231
Falkman C-J 1939:246
Falkman H F 1939:246
Falkman Helena 1978:9
Falkman J 1935:225
Falkman J 1939:228 f
Falkman Johan 1963:38 ff
Falkman Johan, guldsmed 1965:55
Falkman Johan, guldsmed 1971:24
Falkman Johan, kammarråd 1987:32
Falkman, se Bissmarck Aina
Falkman-Larsson Johan (1721-1734) 1963:40 ff
Falkström Roland, ordf Halmia 2014:275
Falkström, Bertil, bensinstationsinnehavare 2004:153
Falster (Bielke) Josef 1981:16
Falster J 1930:51
Falster J 1934:33
Falster J 1939:105
Falster J 1941:8
Faltin Bergliot 1992:260*
Faltzburg A 1934:80 f
Faltzburg A 1935:77 f
Faltzburg A 1939:126
Faltzburg A 1939:230
Faltzburg A 1941:68
Faltzburg A von, landshövding 1947:90, 111, 115 ff, 310, 107 f*
Faltzburg A von, landshövding 1948:137, 168, 185
Faltzburg A von, landshövding 1957:65
Faltzburg von J 1934:80
Faltzburg, se Hagemeister Anna Eleonora
Faltzburg, se Örnestedt Sophia
Fanér John, kyrkvärd 1997:201, 203
Fant Anna Brita 1948:227
Fant Anna Brita 1950:146
Fass Birgitte, se: Birgittte Henningsdotter (Lichtenberg)
Fass Gustaf, byfogde 1948:49, 158
Fass Gustaf, byfogde 1951:37, 50 f, 71, 84
Fass Gustaf, byfogde 1963:18
Fass(er) Gustaf, byfogde 1970:41
Fass(er) Gustaf, byfogde 1975:63
Fass(er) Henning Gustafsson 1970:41
Fass, Gustaf, byfogde 2005:16
Fasse P 1947:90
Fast G 1925:62
Fast J A, soldathemsförest 1974:176
Faster Joseph, ämbetsman 2013:56
Fasth Bengt, handbollsspelare 2002:231*
”Fattighusa-Gustav” 2006:156f
Faurell , bagarmästare 1969:80
Faurell A B 1929:26 f
Faurell A. B 1947:70
Faurell Andreas Benedictus, fältskär 1969:35
Faurell Andreas Benedictus, stadsfältskär 1994:76, 1995:124, 1996:39
Faurell Anna Maria 1994:74 f, 1995:124
Faurell F A 1927:180
Faurell H H 1924:78
Faurell H H 1925:113
Faurell H H 1925:115
Faurell H H 1926:19
Faurell H H 1926:48
Faurell H H 1926:50
Faurell H H 1927:48
Faurell H H 1928:40
Faurell H H 1928:42
Faurell H H 1929:132
Faurell H H 1929:140 f
Faurell H H 1929:27
Faurell H H 1930:137
Faurell H H 1931:185 f
Faurell H H 1932:19
Faurell H H 1934:225 ff
Faurell H H 1935:199
Faurell H H 1935:201
Faurell H H 1936:47 ff
Faurell H H 1937:12
Faurell H H 1937:42
Faurell H H 1937:44
Faurell H H 1938:22
Faurell H H 1938:224 f
Faurell H H 1938:237
Faurell H H 1940:30
Faurell H H 1941:111
Faurell H H 1941:124
Faurell H H 1942:206
Faurell H H 1943:187 ff
Faurell H, bagare 1993:112
Faurell H. H 1945:61
Faurell H. H 1952:60 ff*
Faurell Maria 1943:187
Faurell, H, bagare, kyrkvärd 2003:45
Faxe Anna Maria 1934:87
Faxe C G 1940:185
Feddersson J 1947:40
Fehrman Carl, kyrkoherde 1971:196
Fehrman D 1925:31
Fehrman Daniel, häradshövding 1970:169
Fehrman Daniel, häradshövding 1971:196
Fehrman Daniel, häradshövding 1972:48 f
Felbereder (Feldbereder, Feldtbereder, Fällboredare) se, Hans, Morten, Wessberg, Påhl,
Feltborg Gunnar, kapten 1998:15*
Feltborg, Gunnar se Johnsson, Gunnar
Felterus Olof Classon, fiskal 1965:36
Feltström E T, lasarettsläkare 1971:62
Ferguson Alex, fotbollstränare 2012:75*
Ferm Carl Oscar 2011:133*
Ferm Oscar, ordf Halmstads Motorbåtsklubb 2011:124f, 127f, 131ff, 135ff*
Ferm Sten, fotbollsspelare 2008:243
Fernborg A J 1930:176
Fernborg A J 1930:188 ff*)
Ferner Bengt, prof, kansliråd 1957:22
Fernfelt, Margareta, kanotist 2006:164
Ferntoft, Nils E, bankdirektör 2007:258*
”Ferox”, se: Anderson F, lektor
”Ferox”, se Anderson F lektor
Fersen Reinhold Johan von, landshövding 1972:138
Fersen Reinhold Johan von, landshövding 1987:54
Fersen von Charlotta Fredrika 1940:215
Fersen von F 1934:73
Fersen von F 1935:42
Fersen von F 1935:47
Fersen von H 1934:80
Fersen von R J 1927:155
Fersen von R J 1927:18
Fersen von R J 1934:80
Fersen von R J 1939:125
Fersen von, se Burth Catharina Elisabeth
Fersen von, se Ungern-Sternberg Anna Sophia
Fexen, se Lundberg Johan Henning
”Fia på mitten ” 1946:219
Ficherström Charlotte 1947:181
Ficherström Maria Katarina, se: Malm
Ficherström, landskamrer 1964:90
Fick Lovisa (Lisen) Ulrika, f Lundgren 1971:202
Fick Lovisa (Lisen) Ulrika, f Lundgren 1973:138
Fick V O A 1930:162
Fick V O A 1930:23
Fick V O A 1936:202
Fick V O A 1938:65
Fick V O A 1938:90 ff
Fick V O A 1942:210 f
Fick V O A 1942:52
Fick V O A 1943:156 ff*)
Fick V O A 1943:162 f
Fick V, ingenjör 1963:152
Fick Victor, ingenjör 1971:202
Fick Victor, ingenjör 1976:74, 79
Fick Victor, ingenjör 1979:34
Fick Victor, ingenjör 1980:170
Fick, se Lundgren Lovisa Ulrika
Fieandt Alma von, f Wendler, hushållslärare 1972:192*
Figrelius Jöns, tygvaktare 1970:44
Figrelius Jöns, tygvaktare 1975:70
Figrell (Figräl) tygvaktare 1935:71
Figrell (Figräl) tygvaktare 1935:73
Figrell (Figräl) tygvaktare 1943:170
Figrell Bengt, fyrvaktare 1970:44
Filander P 1950:42 f
Filip av Mansfelt 1928:24
Filip av Mansfelt 1935:237
Filqvist adjutant 1927:86
Finde Aage 1934:170
Finde se Aage
Finkanett, Lars, båtsman, spelman 2007:176
Finn Arnesön , jarl 1968:28
Finn Arnesön , jarl 1971:37, 84
Finn Arnesön , jarl 1979:15 f
Finn Arnesön , jarl 1981:5 ff, 10
Finn Arnesön , jarl 1982:6
Finnberg Viktor A, polis 1973:155
Finnberg Viktor A, polis 1975:78 ff*
Finnberg Viktor A, polis 1979:76 f
Finnberg Viktor A, polis 1981:101
Finnberg Viktor, polisman 1992:199
Finnegan Larry, sångare 2014:27
Finnilä Birgit, sångerska 1988:228, 235, 239
Fischer Ann-Hild 2013:78
Fischer C, skarpskytt 1971:70
Fischer E 1954:120
Fischer Emma Charlotta, f Simonsdotter 1976:106-111
Fischer Fredrik, stenhuggare 1976:110
Fischer M 1934:182
Fischerström Chr 1927:48
Fischerström Chr 1928:37
Fischerström Chr 1936:46 f
Fischerström Chr 1937:30
Fischerström J E 1969:91
Fischerström J, landskamrerare 1994:81
Fischerström Maria Margaretha Sofia 1932:182
Fischerström Maria Margaretha Sofia 1934:238
Fischerström N J 1926:136
Fischerström N J 1929:132
Fischerström N J 1932:182
Fischerström N J 1934:238
Fischerström N, landskamrer 1973:59
Fischerström N, landskamrer 1976:85
Fischerström N, landskamrer 1983:66
Fischerström N, landskamrer 1985:57
Fischerström, se Malm Maria Katarina
Fitinghoff Fabian von, kommendant 1975:67
Fjaestad, Gustaf, konstnär 2006:120
Fjaestad, Maja, konstnär 2006:120, 122f
Flech W 1936:119
Flech W 1936:126
Fleetwood 1934:82
Fleetwood C M 1933:204 f
Fleetwood C M 1934:82
Fleetwood C M 1943:74
Fleetwood Gwendolen 1991:227
Fleetwood Hedvig Beata 1934:82
Fleetwood Jörgen 1965:204*
Fleetwood, se Rehnberg Hedvig Charlotta
Fleetwood, se Stralenberg Maria Eleonora
Fleming (Flemming) C 1928:25
Fleming (Flemming) C 1935:238
Fleming (Flemming) Ingeborg 1934:81
Fleming (Flemming) Märtha 1934:78
Fleming (Flemming) Märtha 1939:149
Fleming (Flemming) Märtha 1940:214
Fleming Klas 1988:48
Fleming, Märtha 2003:36
Flenner f Andersson Birgit, handsktillskärerska 2002:298*
Flenner f Jönsson Iris Hilda, ekonomiöreståndare 1995:279*
Flenner Filip, åkeriägare 1980:221*
Flensburg Theodor, konsul 1974:69
Flinck C M 1926:53*) f
Flinck C M 1926:70
Flinck C M 1928:129
Flinck C M 1932:183
Flinck C M 1940:32
Flinck C. M 1948:230-248*
Flinck C. M 1949:183, 185
Flinck C. M 1950:187
Flinck C. M 1954:105
Flinck C. M 1964:81-90
Flinck Carl Magnus, folkskollärare 1967:96 f
Flinck Carl Magnus, folkskollärare 1971:59
Flinck Carl Magnus, folkskollärare 1976:85
Flinck Carl Magnus, folkskollärare 1992:81, 84, 105
Flinck Johannes 1988:36
Flinck M. L 1950:244 f*
Flinck Petrus 1988:36
Flinck, Carl Magnus, folkskollärare 2003:103
Flink , vagnsynare 1974:193 f*
Flink Knut 1981:168, 164*
Flink Olof, konstapel 1970:49
Flink-Johansson Ester, lärare 1977:108*
Floberg Runis 1959:256
Flodin C E 1927:59
Flodin Carl-Erik, arkitekt 2008:169
Flodin Carl-Erik, arkitekt 2009:154*
Flogerus Daniel 1988:36
Florell provisor 1938:234
Florén Hj 1947:317*
Florenberg Zacharias, löjtnant 1970:53
Florin Hj, polis 1966:199 f*
Floris de Vriendt Cornelis 1937:73
Florman Arvid, professor 1973:64
Fobban , biografvaktmästare 2017:11
Fock färgare 1936:8
Fock H 1934:206
Fock H A 1926:92*)
Fock H A 1926:94*) f
Fock H J 1934:206 f
Fock H J 1935:80
Fock H J 1942:18
Fock Jacob Abrahamsson, färgare 1969:26
Fock Jacob Abrahamsson, färgare 1986:37 ff
Fock, se Möller Johanna Juliana
Fock, se: Creutz Brita
Fock, se: Dellwig Anna Margaretha
Fock, se: Uggla Christina
Fockler Carl Axel 2009:221f, 224f
Fogelberg Vera 1983:189
Fogelgren G 1946:261, 259*
Fogelgren G 1952:251
Fogelklou , notarie 1968:170
Fogelklou Asse 1961:240
Fogelklou Asse 1967:163
Fogelklou Asse 1983:189
Fogelklou Asse 1984:81*
Fogelklou E W 1928:101
Fogelklou E W 1931:54*)
Fogelklou E W 1933:44*) ff
Fogelklou E W 1933:53
Fogelklou E W 1933:59
Fogelklou E W 1937:141
Fogelklou E W 1938:42
Fogelklou E W 1938:58
Fogelklou E W 1940:45
Fogelklou E, rådman 1947:240*
Fogelklou E, rådman 1956:214
Fogelklou E, rådman 1961:240
Fogelklou Elsa, f Olsson 1970:146 f*
Fogelklou Elsa, se: Ohlsson
Fogelklou Emilia 2013:159
Fogelklou Ernst , rådman 1969:172*
Fogelklou Ernst , rådman 1971:173
Fogelklou Ernst , rådman 1974:201*
Fogelklou Ernst , rådman 1976:77, 79
Fogelklou Ernst , rådman 1979:62-65*
Fogelklou Ernst , rådman 1981:152
Fogelklou Ernst , rådman 1982:60, 131 f*
Fogelklou Ernst , rådman 1984:107*
Fogelklou Ernst, rådman 1993:222 f*
Fogelklou f Olsson Elsa 1991:249*
Fogelklou Gösta, scoutavdelningschef 2008:210ff*
Fogelklou J F 1933:44
Fogelklou Lars, jur kand 1975:222*
Fogelklou, Ernst, rådman 2003:171f
Fogelklou, se Olsson Elsa
Fogelklou, se Persson Maria
Fogelqvist Gustaf, lärare 1973:149, 168*
Fogelqvist Gustaf, lärare 1977:106 f*
Fogelqvist Gustaf, lärare 1983:98
Fogelqvist Gustaf, lärare 1984:136, 138, 129*
Fogelqvist, Gustav, överlärare 2005:272*
Fogelström Emma 1947:299 f*
Fogelström Nikolaus, stationskarl 1979:122*
Fok J 1950:95
Folkesson Mats, länsantikvarie 2009:119
Folkow F U 1936:192*)
Folkow F U 1940:192
Folkow F U 1940:199
Folkow F. U 1944:133
Folkow F. U 1947:249, 255, 258, 241*
Folkow F. U 1950:224, 227*
Folkow Folke Uno, direktör, led sf 1971:165
Folkow Folke Uno, direktör, led sf 1975:162
Folkow Folke Uno, direktör, led sf 1979:77
Folkow, Sigrid 2004:273*
Follin, sjökapten 1947:193
Fontell Ernst , polismästare 1979:76
Fonthin N G 1929:80 f
Fonthin N G 1929:85
Fonthin N G 1932:155
Foratt Margareta 1939:150
Forbe (Forbus) E 1948:73, 82, 84
Forbes (Forbuss) J 1948:83 f
Forman Daniel, handl 1969:28
Fornander Axel, bruksdisponent 2016:119
Fornander Katarina Helena 1933:136
Fornell Rolf 1998:205 f*, 209*, 214
Fornevik Karin, f Olsson, telefonist 1979:180*
Fornstedt Ulf 2008:170
Forsberg Alfred 1974:125, 123*
Forsberg Aug, transportarbetare 1954:195
Forsberg August 1971:114-118*
Forsberg August, transportarbetare 2001:61
Forsberg Bernhard, vägare 1988:170
Forsberg Bertil, överstelöjtnant 1994:276*
Forsberg C G 1937:263*)
Forsberg Ellen 1967:229*
Forsberg F 1947:138
Forsberg f Hellström Anne-Marie, kartriterska 1993:315*
Forsberg Karl , stuveriarb 1977:148*
Forsberg Leif, fotbollsspelare 2011:151*
Forsberg N A 1932:234
Forsberg N A 1938:143*) f
Forsberg N A 1938:40
Forsberg Napoleon, badmästare 1979:64, 140-148*
Forsberg Napoleon, badmästare 1981:174*
Forsberg Napoleon, badvakt 2012:143
Forsberg Napoleon, brottare 2008:82
Forsberg Napoleon, brottare 2009:66
Forsberg Napoleon, brottare, fotbollsspelare 1995:214, 1997:128*, 141, 2001:144*
Forsberg Nikolaus August, lektor 1949:234
Forsberg Nikolaus August, lektor 1954:143
Forsberg Nikolaus August, lektor 1956:202
Forsberg Nikolaus August, lektor 1959:197
Forsberg Nikolaus August, lektor 1962:131-137, 133*
Forsberg Nikolaus August, lektor, led sf 1971:159-181*
Forsberg Nils, konstnär 1970:123
Forsberg Nils, ordf ks Kalmar 2011:230
Forsberg P R 1936:155 f
Forsberg P R, kamrer, led sf 1971:165
Forsberg P. R 1945:108 f,111
Forsberg P. S, kamrer 1947:220
Forsberg Patrik, kronofogde 1978:101
Forsberg Rudolf, stuveriarb 1977:148*, 150*
Forsberg Våge, landskanslist, led sf 1971:165
Forsberg, se Hammar Ulrika Lovisa
Forsberg, Sten, försäljare 2003:301 *
Forsbäck P 1928:102
Forsbäck P 1946:225
Forsbäck P 1953:211
Forsbäck Patrik, kronofogde 1991:191 f
Forsbäck Patrik, kronofogde, led sf 1971:165
Forsbäck Patrik, kronofogde, led sf 1976:79
Forsbäck Patrik, kronofogde, led sf 1984:96 f
Forsell John, operachef 2014:114
Forsell Anna 1932:55*) f
Forsell Anna, lärare 1975:190
Forsell C G af 1967:86-91
Forsell Carl Gustaf af 2014:114
Forsell Emma och Marie.Louise 1954:85
Forsell Harriett, sångerska 2014:176
Forsell Harriett, sångerska 2014:186
Forsell John, hovsångare 1983:116
Forsell Marie Luise 1927:7 f
Forsell Marie-Louise af 2014:113-117*
Forselles C, af 1946:36
Forselles C, af 1954:85
Forser Bengt, arkitekt 2001:103
Forserus Gerd 2009:68
Forseth Einar, konstnär 1968:204-212
Forseth Einar, konstnär 1978:151-157*
Forseth Einar, konstnär, professor 1989:210-222, 2000:218
Forsgren, Lennart, travkusk 2005:181f*
Forslund Carl, ingenjör 1975:150, 154, 156
Forslund E 1958:260
Forslund John, sjökapten 1967:175 f
Forsman köpman 1950:95
Forsner Thorild, rektor 2010:15
Forsner Torild, rektor 2013:22f*
Forsner Torild, rektor 2013:25
Forssman E 1937:255
Forssman, se Wallberg Gerda Maria
Forster Peter, tullskrivare 1970:50
Forthmeiier A 1946:261, 259*
Forthmeiier Axel, major 1965:215*
Forthmeiier Axel, major 1982:164 f*
Forthmeiier Ester 1984:81*
Forthmeiier Hanna, fotograf 2009:190f*
Forthmeiier Hans, major 2009:189, 196, 203
Forthmeiier Inga, f Åberg 1980:225*
Forthmeiier Johansson Anna 2009:190
Forthmeiier Johansson Axel 2009:190
Forthmeiier Johansson Torsten 2009:190
Forthmeiier Lars-Uno 2009:212
Forthmeiier Margareta, f Årsén, skolkökslärare 1981:175*
Forthmeiier Margareta, f Årsén, skolkökslärare 1983:189
Forthmeiier Margareta, f Årsén, skolkökslärare 1986:223*
Forthmeiier Olof (Ola), fotograf 2009:190f*
Forthmeiier S U 1929:71
Forthmeiier S U 1943:36 f
Forthmeiier S U 1943:57
Forthmeiier S Uno, arkitekt 1965:123
Forthmeiier S Uno, arkitekt 1966:120
Forthmeiier S Uno, arkitekt 1967:214 f, 217, 226
Forthmeiier S Uno, arkitekt 1969:184, 224
Forthmeiier S Uno, arkitekt 1971:138*
Forthmeiier S Uno, arkitekt 1974:180
Forthmeiier S Uno, arkitekt 1975:165
Forthmeiier S Uno, arkitekt 1976:171, 177
Forthmeiier S Uno, arkitekt 1977:108
Forthmeiier S Uno, arkitekt 1980:194*
Forthmeiier S Uno, arkitekt 1982:83
Forthmeiier S Uno, arkitekt 1992:87, 239, 1993:162, 1997:161, 163, 2001:88, 93 f, 103
Forthmeiier S Uno, arkitekt 2012:95
Forthmeiier Sten 2012:301*
Forthmeiier U 1947:251
Forthmeiier U 1948:270
Forthmeiier Uno, arkitekt 2008:142
Forthmeiier Uno, arkitekt 2009:189-215*
Forthmeiier-Johansson Anna 1983:189
Forthmeiier-Johansson Anna 1984:80
”Fostingen” se: Peterson, S
Frænkel F M 1929:209
Fraenkel Martin, mjölnare 1979:50
Franchell Anders, major 1982:181*
Franchell Bengt, sjökapten 1993:306*
Franchell M P 1931:208*)
Franchell M P 1932:210
Franchell Mia 1992:146
Franchell O 1944:129*
Franchell Olof Viggo 1989:147 f
Franchell, Ingrid, se: Andersson
Franck Bertil, kyrkoherde 2012:29
Francke C 1947:229*
Francke C 1951:192
Francke C P S 1942:232
Francke C P S, läderhandl 1969:103
Francke Carl, direktör 1975:167
Francke Carl, direktör 1983:227*
Francke Carl, fabrikör 1995:247
Francke Carl, fabrikör 2009:221, 225
Francke Curt, fabrikör, konsul 1996:142
Francke D O 1972:93
Francke Elisabeth 1946:223*
Francke Ella 1974:121
Francke Gurli 1965:205 f*
Francke Gurli 2009:222
Francke W G 1929:163
Francke, Christer, musiker 2005:251-256*
Francois Mathilda Victoria 1996:103
Frandsen J F M (Hasse), direktör 1968:227*
Frandsen V 1939:5
Frandsen V 1946:215 f
Frandsen V 1961:134
Frandsen Viggo, skeppsbyggmästare 1990:122, 1992:269, 1994:111-124*
Frandsen Wiggo, skeppsbyggmästare 1965:92-95*
Frandsen Wiggo, skeppsbyggmästare 1970:177
Frandsen Wiggo, skeppsbyggmästare 1977:128
Frandsen Wiggo, skeppsbyggmästare 1983:164 ff
Frandsen Viggo, skeppsbyggmästare 2008:116, 128
Frandsen, Viggo, skeppsbyggmästare 2004:63 – 66, 79, 81
Frankel John, tandläkare 1957:141
Franson K 1947:138
Fransson f Johansson Greta, föreståndare 1993:312*
Fransson Fredrik, predikant 1974:32-35
Fransson Fredrik, predikant 1981:89
Fransson Gullan, tekn bitr 2002:79*
Fransson Nils, skolmästare 1988:28
Frantzich A 1951:259 f*
Franzén Arne 1986:229*
Franzén Ella Margareta, f Alstermark 1986:229*
Franzén F. M 1952:169
Franzén Helena 1952:169
Franzén John 2009:66
Franzén R 1947:135
Franzén Rolf, komminister 2012:22
Franzén Rolf, teol kand 1986:228
Franzén Torsten, rektor 1969:61
Franzén Torsten, rektor 1971:200, 208
Franzén Torsten, skoldirektör 1959:256*
Franzén Torsten, skoldirektör 2010:15
Freckman C A 2010:195
Freckman C A, direktör 1975:158
Freckman C A, direktör 1984:170
Freckman C A, direktör 1985:112
Freckman C A, direktör 1986:196
Freckman C. A, direktör 1954:193*ff
Freckman C. A, direktör 1963:173-174*
Freckman Christian August, tivoliföreståndare 1991:143, 1995:113, 1997:160, 2001:140
Freckman f Petersen Anna 1991:143
Freckman Klara, fröken 1954:193*
Freckman Walborg, fröken 1954:193 ff
Freckman Walborg, fröken 1958:294-298*
Fredblad Gösta, arkitekt 1965:203
Fredblad Gösta, arkitekt 2013:279
Fredblad Gösta, arkitekt 2008:198
Frederik II , kung 2013:52
Frederik II , kung 2013:54f*
Frederiksen T 1935:117
Frederiksen T 1935:119
Frederiksen T 1935:121
Frederiksen T 1935:123
Frederiksen T 1935:125
Fredholm Emil, apotekare 1956:130
Fredlund , lokförare 1974:100
Fredrich Bardskærer 1934:148
Fredrich Henrik (Henrich, Hendri(c)k, Hen(n)drich, Hinrigh, Hinrik) 1936:126
Fredrich Kremmer 1934:150
Fredrichsen, Pechter, handelsman 2005:18
Fredrichsson B 1950:16
Fredrichsson H 1950:18
Fredrici P 1927:125
Fredrici, se Göthendahl Anna Brita
Fredricksen van den Enden, Loreens 2005:18
Fredrickzon P 1949:87
Fredrickzon P 1951:31, 36, 38, 47, 66
Fredricson J, borgmästare 2012:209
Fredrik , bardskär 1971:46
Fredrik av Hessen 1949:109 f, 115 f,125, 138
Fredrik I 1925:10 f
Fredrik I 1926:10
Fredrik I 1926:12
Fredrik I 1926:5
Fredrik I 1928:190
Fredrik I 1928:28
Fredrik I 1930:126 f
Fredrik I 1933:129
Fredrik I 1933:161
Fredrik I 1933:166
Fredrik I 1934:25 f
Fredrik I 1934:32 f
Fredrik I 1939:104
Fredrik I 1941:89
Fredrik I 1969:125
Fredrik I (svensk konung) 1949:125, 153
Fredrik I , da kung 1970:57
Fredrik I , da kung 1973:36
Fredrik I , da kung 1981:28, 38
Fredrik I , da kung 1987:69
Fredrik I svensk konung 1941:60
Fredrik I svensk konung 1943:75
Fredrik II 1924:71
Fredrik II 1925:11
Fredrik II 1926:10
Fredrik II 1926:12 f
Fredrik II 1928:190
Fredrik II 1928:23
Fredrik II 1929:14 f
Fredrik II 1929:194
Fredrik II 1930:128
Fredrik II 1930:51
Fredrik II 1931:16
Fredrik II 1931:174
Fredrik II 1933:165
Fredrik II 1933:167
Fredrik II 1934:33
Fredrik II 1934:37 ff
Fredrik II 1934:70
Fredrik II 1937:69
Fredrik II 1937:73
Fredrik II 1937:76 ff
Fredrik II 1938:108
Fredrik II 1938:117
Fredrik II 1938:124
Fredrik II 1938:217
Fredrik II 1939:106
Fredrik II 1940:145
Fredrik II 1940:149
Fredrik II 1941:62
Fredrik II 1941:8
Fredrik II 1941:89 f
Fredrik II 1941:93
Fredrik II 1942:105
Fredrik II 1942:98 ff
Fredrik II 1943:173
Fredrik II 1943:176
Fredrik II , da kung 1967:44
Fredrik II , da kung 1968:18-maj
Fredrik II , da kung 1969:7
Fredrik II , da kung 1973:43
Fredrik II , da kung 1974:14
Fredrik II , da kung 1981:28, 30, 32
Fredrik II , da kung 1983:23
Fredrik II , da kung 1984:14-18
Fredrik II , da kung 1986:69 f
Fredrik II , da kung 1988:44, 47
Fredrik II, dansk konung 1944:178
Fredrik II, dansk konung 1945:31 f, 34
Fredrik II, dansk konung 1949:8 ff, 153
Fredrik II, dansk konung 1957:53
Fredrik II, dansk kung 2003:28, 76, 2006:40-45
Fredrik III 1930:70
Fredrik III 1941:64
Fredrik III , da kung 1973:24
Fredrik III, dansk kung 2001:50, 53 f
Fredrik III, dansk kung 2008:12
Fredrik VIII , da kung 1983:177, 157*
Fredrika Dorothea Wilhelmina 1928:34
Fredrika Dorothea Wilhelmina 1928:39
Fredrikson 1963:18
Fredrikson Anders 1948:50
Fredrikson Chr 1948:50
Fredrikson J 1948:50
Fredrikson Per H, hamnchef 2009:164f, 166*
Fredrikson Per, hamnchef 1993:119
Fredrikson Per-Hugo 2009:162, 164, 166ff*
Fredrikson Signe, se Diebitsch, Signe
Fredriksson Anders, löjtnant 1983:23
Fredriksson B , lotsålderman 1965:82 f
Fredriksson B , lotsålderman 1969:52
Fredriksson B. H 1945:152 f*
Fredriksson B. H 1948:292 ff
Fredriksson Birger H, lotsålderman 1994:100
Fredriksson C J 1928:102
Fredriksson C J 1930:232*)
Fredriksson C J 1934:198*)
Fredriksson C J 1939:205
Fredriksson C J , konsul, led sf 1971:165, 97*
Fredriksson C J , konsul, led sf 1975:159
Fredriksson C J , konsul, led sf 1976:170*
Fredriksson C J , konsul, led sf 1982:154
Fredriksson C J, konsul 1993:138, 223, 1997:191
Fredriksson C. J, konsul 1947:235-229*
Fredriksson C. J, konsul 1950:106 ff
Fredriksson C. J, konsul 1961:205-223 ff*
Fredriksson Curt, läroverksadjunkt 1972:178
Fredriksson Greta, skrivbitr 1976:130
Fredriksson Hj, snickarmästare 1970:191
Fredriksson J 1930:87
Fredriksson L 1941:124
Fredriksson Lennart ”Fredde”, handbollsspelare 2010:202
Fredriksson Marie, artist 2010:291*
Fredriksson Oskar (i Halmia) 1963:172
Fredriksson Oskar, järnarb, led sf 1971:165
Fredriksson Per, hamnchef 1968:216
Fredriksson Per, hamnchef 1975:220*
Fredriksson Per, hamnchef 1983:174 f
Fredriksson Signe, f Diebitsch, affärsinnehavare 1983:226*
Fredriksson, familjen (Jutagård) 1998:151
Fredriksson, Gert, kanotist 2006:164
Fredriksson, kassaskåpssmed 1953:226
Fredriksson, Marie, sångerska 2005:252-255*
Fredriksson, se Enbohm Christina Maria
Frejdh, Uno, skogsinspektor 2006:284*
Fremdling Erik, frisörmästare 1998:268
Frende 1936:123
Frende Michelssenn 1940:151
Frende Michelssenn 1940:159
Frenne Erik, advokat 1979:71
Frenne Lisa 1979:71
Frennesen N O R, veterinär 1975:143
Frennesen Torsten 1951:265 f*
Fresk L 1937:250
Frey , sjökapten 1966:98
Friberg Agneta 1993:125
Friberg Arne, skorstensfejarmästare 2009:188
Friberg Berndt, programledare 2013:11
Friberg Calle 1979:147 f
Friberg Carl, kriminalöverkonstapel 1973:172, 168*
Friberg Carl, kriminalöverkonstapel 1979:155
Friberg Carl, kriminalöverkonstapel 1980:226*
Friberg Carl, kriminalöverkonstapel 1981:93, 99*
Friberg Chr 1928:160
Friberg Chr 1937:15
Friberg Christian, slottsvaktkarl 1993:119
Friberg Erik, slottsvaktare 1966:28
Friberg Jöns Johansson, arbetskarl 1995:99
Friberg K, lokeldare 1967:191, 198*
Friberg K, lokeldare 1969:177
Friberg P 1937:15
Friberg, Elsa, affärsföreståndarinna 2006:79
Friberg, tullvaktmästare 1945:44
Friborg von J 1931:13
Friborg von M 1942:107
Friborg, J von? Jörgen (Jörgenn, Görgen Murmester 1931:17
Friborg, J von? Jörgen (Jörgenn, Görgen Murmester 1934:151
Friborg, J von? Jörgen (Jörgenn, Görgen Murmester 1939:109
Friborg, J von? Jörgen (Jörgenn, Görgen Murmester 1942:114
Frick Gudrun 1953:270 f*
Frid Artur 1983:174
Frid Sven 1977:150*
Frid Sven 1983:174
Fridefelt Lennart, adjukt 1977:220*
Fridh Arvid 2010:202
Fridh Arvid, handbollsledare 2002:228
Fridh Erik, fotbollsspelare 1994:184*, 186*
Fridh Ludvig, kyrkomålare 1967:137-147*
Fridh Ludvig, kyrkomålare 1970:125
Fridlizius Hilma, f Peterson 1968:99, 103 f
Fridlizius Peter Andreas, kyrkoherde 1968:100, 104
Fridlund T , lärare 1975:159 f*
Fridman Sigrid, konstnär 1966:191
Fridman Sigrid, skulptris 2013:158
Fridman Sigrid, skulptris 2013:161*
Fridman Sigrid, skulptör 2008:36
Fridström B. L, kopparslagare 1961:130 ff
Fridström Maja 1969:208
Fridström Viktor 2001:276*
Fried Paul, skådespelare, präst 2010:292*
Fried Paul, skådespelare, präst 2011:9
Friedholm Johan Aron 1967:117
Friedlander Torsten 1972:18
Friedlund T 1940:184
Friedlund Thure, adjukt 1963:208
Friedrich Dieter 2008:304
Friedrichs Sofia von, folkskollärare 2013:120
Friedrichsen, se: van den Enden L
Friedrichson van der Emden Lorentz, källarmästare 1993:68
Fries Bertil, arkitekt 2002:209
Fries E 1929:103
Fries Elias Magnus, professor 1973:59, 63
Fries Elias Magnus, professor 1980:27
Fries J 1929:106*)
Fries J 1929:109 f
Fries L 1946:254 f*
Fries Per, f.d trafikinspektör 1954:293*
Fries Ruth 1974:203*
Fries T 1929:103
Friesberg , fru 1954:237
Friese Gustaf, kyrkoherde 1966:141
Friese Gustaf, kyrkoherde 1977:176, 179
Friese J 1951:25, 32
Friesen Otto von , professor 1966:141
Friesen Otto von , professor 1977:203*
Friesen Per von 1965:219*
Friesen von O 1942:255
Friesen von O 1942:257*)
Friesen von O 1946:100
Frietsch Hans Christoff, orgelbyggare 1978:51
Frietzsch Hans Christoff, orgelbyggare 2002:31 ff
Friis Chr 1928:25
Friis Chr 1935:234
Friis E 1934:170
Friis Hans Jörgensen, med dr 1972:28
Friis J 1934:170
Friis J 1945:34
Friis J, mamsellerna 1947:302
Friis Sidsel Jörgensdatter 1941:229
Frijs G 1941:125
Frijs R 1935:195
Friman E 1947:138
Friman Enoch, journalist 1974:164
Friman Enoch, reporter 2013:72ff*
Fris A 1945:148
Fris Jöran 2013:61
Fris N. Olsson 1945:148
Frisberg Alma , handl 1986:209
Frisberg Anna, änka 2017:255
Frisberg Margir, gymnastikledare 2000:159 f, 2002:266
Frisberg Olle 2014:269
Frisberg R, lokeldare 1967:191*, 198*
Frisk Bertil, styrelseledamot Jazz i Halmstad 2011:268
Frisk Britt 2017:250-256*
Frisk Erik, läroverksadjunkt 1979:71
Frisk Gottfrid, konstdrejare 1970:41
Frisk Thomas, konstnär 2008:193f
Frisk, Bertil, musiker 2005:251-256*
Frisk, Erik 2005:226
Friström Gust, specerihandl 1985:158
Friström Viktor 2001:276
Fritz Hans, läkare 2012:86
Fritz Jacob, timmerman 1977:82
Frizell Hj 1951:261 f*, 265 f*
Frobenius Walther, civilingenjör 2002:54
Frode Axel 1951:269*
Frode Axel 1952:223
Frode Axel, direktör, gymnast 2000:153*
Frode Axel, grosshandl 1974:205*
Frode Hj 1976:170*
Frode J D, bankvaktmästare 2000:102-105
Frode J J 1925:114
Frode J J 1925:134 ff
Frode J J 1927:49
Frode J J 1936:51
Frode J J 1937:44
Frode J, skomakare 1949:176
Frode J, skomakare 1958:140
Frode J. D 1950:133, 116 f*
Frode Johan J, skomakarmästare, led sf 1971:165
Frode Johan J, skomakarmästare, led sf 1974:63
Frode John, skomakaremästare 1993:137
Frode Lise 1965:95
Frode O 1952:233, 237*
From Augusta, f Carlsson, bagerska 1985:263 f
From Carl, byggnadsarb 1985:263
From Folke 1985:263*
From, Gösta, tävlingscyklist 2004:172f*
Frost Jöns Nilsson, rådman 2012:202, 206
Frost Jöns, notarie 1949:55, 64, 68, 74, 76 f, 78, 89
Frost Jöns, notarie 1950:41
Frost Jöns, notarie 1951:37, 71, 89
Frost Jöns, notarie 1959:121
Frost Jöns, rådman 1970:44
Frost rådman 1935:71 f
Frost rådman 1935:74
Frost rådman 1938:124
Frost rådman 1938:127 f
Frost rådman 1938:130
Frost rådman 1938:132
Frost rådman 1943:170
Frostman Otto , professor 1979:91
Frostman Otto , professor 1980:136
Frummerin Gösta 1975:163
Frummerin Solveig 1983:189
Frummerin Torsten, järnhandl 1968:106
Frummerin Torsten, järnhandl 1970:146 f*
Frummerin Torsten, järnhandlare 2014:188f*
Frummerin Torsten, järnhandlare 2014:192
Frygilli Johannes 1932:58
Frykberg Gerda, f Florén, lärare 1983:230*
Fryklund Sigrid, föreståndarinna 1993:158
från Knebildstorp Hans (Hanns) 1935:131
Fröberg C J , förman 1974:82
Fröberg C J , förman 1978:97
Fröberg C J , modellsnickare 1971:138
Fröberg C. J, modellsnickare 1950:222
Fröberg C. J, modellsnickare 1961:130
Fröberg C. J, modellsnickare 1963:216
Fröberg Fredrik, stadskirurg 1960:40
Fröberg J H N 1930:232*)
Fröberg J H N 1941:258
Fröberg Janne, apotekare 1971:97*
Fröberg, se Sydow Elisabeth Charlotta Wilhelmina
Fröding G 1952:217 f
Fröding Göte, hälsovårdsinspektör 2009:273
Frölander, se, Svensson Agnes
Frölich Sigyn 1932:208*)
Fröman C O, förste lantmätare 1993:222
Fuell Morten (Morthen) 1935:138
Fuhre Arvid, arkitekt 2001:94
Funch J, kapten, gymnastikledare 2000:154
Funch kapten 1931:54*)
Funck Nils, styrman 2002:264
Funcke, Greta, simhoppare 2003:179, 2004:175f*
Fundahn Augusta, f Bexell 1966:62 f
Fundell E G, bokhandlare 2009:240
Furulundsskolan, klass 2012:74*
Furuträd C G 1927:29
Furuträd C G 1927:43
Furuträd C G 1927:54 f
Furuträd C G 1927:66 f
Furuträd C G 1927:91
Furuträd C G 1929:200 ff
Furuträd C G 1929:77 f
Furuträd C G 1930:87 f
Furuträd C G 1930:98
Furuträd C G 1933:223
Furuträd C G 1933:226
Furuträd C G 1936:74
Furuträd Carl Gabriel 1977:66 ff
Furuträd Carl Gabriel 1979:50
Furuträd Carl Gabriel, stadssekreterare 1990:121
Furuträd Carl Gabriel, stadssekreterare 2012:214
Furuträd Gabriel, stadssekreterare 2011:102f, 112
Furuträd, se Möller Charlotta Johanna
Fyhlman 1950:45 f, 51
Fykell, Christina, konditor 2007:284
Fynbo Hans (Hanns) 1934:157
Fynne Jens (Jennis, Jenns) 1934:170
Fåhræus J F 1934:190 f
Fäldt Barbro 2012:144
Fälldin Thorbjörn, statsminister 2008:180
Fältenborg Emil, trävaruhandl. 1961:137
Fönbo Jep (Jæp) 1934:157
Fönbo Jep (Jæp) 1936:123
Föndbo Jören (Jörenn 1936:117
Föndbo Jören (Jörenn 1936:125
Försslöf, se Jöran i F
Förstberg Augusta 1988:172
Förstberg J F 1979:33
Förstberg J P 1929:155
Förstberg J P 1966:48 f

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"