La Romana markis 1926:28 ff
La Romana markis 1936:26 f
Lacander Christen Nilsson, präst 1970:39
Lager Selma Fredrika, bagerska 1976:106-110
Lager Selma, bagerska 1961:95
Lagerberg Elin 2011:232
Lagerberg Otto, amiral 1993:94
Lagerberg P A, skomakarmästare 1968:133
Lagerberg P A, skomakarmästare 1974:200*
Lagerberg P, skomakare 1954:117
Lagerberg P, skomakare 1955:213 ff*
Lagerberg S 1950:154
Lagerberg skomakare 1928:32
Lagerbielke Gotthard 1974:165 f*
Lagerblad A 1952:94
Lagerbohm Cecilia 1930:87
Lagerborg Lars, läderhandl 1974:181
Lagerborg Lars, läderhandl 1977:92
Lagerbring Sven, historiker 1999:73 f
Lagercrantz , major 1976:126
Lagercrantz , se Rydén Anna
Lagercrantz Bror, major 2013:122
Lagercrantz C 1931:49
Lagercrantz Carolina 1931:49
Lagercrantz F 1927:59 f
Lagercrantz Fredrik, kapten 1987:82
Lagercrantz G W 1931:48*) f
Lagercrantz G W 1935:175 ff*)
Lagercrantz G. W, major 1955:285
Lagerfelt I I 1934:54
Lagerfelt I, I 1944:180
Lagerfelt I, I 1948:67
Lagerfelt Israel Israelsson, kanslisekr 1965:40 f
Lagergren A B 1935:244
Lagergren Axel, bankkassör 1966:152
Lagergren Axel, bankkassör 1971:103
Lagergren Axel, bankkassör 1973:5, 7 f*
Lagergren Axel, bankkassör 1976:90 ff
Lagergren Axel, bankkassör 1987:160
Lagergren Axel, bankkassör 1990:101, 1993:6, 114, 1997:177*, 1998:18, 2000:28
Lagergren Axel, bankkassör 2013:8
Lagergren Axel, bankkassör 1944:55-68*
Lagergren Axel, bankkassör 1945:10, 81 ff, 183, 11*
Lagergren Axel, bankkassör 1946:113, 101 ff*
Lagergren Axel, bankkassör 1948:7
Lagergren Axel, bankkassör 1950:178
Lagergren Axel, bankkassör 1961:221
Lagergren C A 1927:198*)
Lagergren C A 1933:170*)
Lagergren C A 1935:245*)
Lagergren C A 1943:102 ff
Lagergren C A 1943:123
Lagergren C A 1943:196*)
Lagergren C H 1929:142
Lagergren Emil, brandman 1995:54 f
Lagergren Eva 1946:222
Lagergren f Andersdotter Eva Beata 1991:137
Lagergren G 1927:198*)
Lagergren I A S, förvaltare 1966:80
Lagergren J A S 1924:21
Lagergren J A S 1925:35
Lagergren J A S 1926:65
Lagergren J A S 1926:92*)
Lagergren J A S 1927:101 ff
Lagergren J A S 1927:105
Lagergren J A S 1927:124
Lagergren J A S 1927:134-142*)
Lagergren J A S 1927:137 ff
Lagergren J A S 1927:187 f
Lagergren J A S 1927:198*)
Lagergren J A S 1927:70 ff
Lagergren J A S 1927:75 ff
Lagergren J A S 1927:95
Lagergren J A S 1927:98*) f
Lagergren J A S 1929:142
Lagergren J A S 1929:159 ff*)
Lagergren J A S 1930:188
Lagergren J A S 1931:135
Lagergren J A S 1935:244*)
Lagergren J A S 1936:202
Lagergren J A S 1937:256
Lagergren J A S 1938:78
Lagergren J A S 1940:45
Lagergren J A S 1940:50
Lagergren J A S 1943:8
Lagergren J A, kapten 1969:12
Lagergren J A, kapten 1970:21 f
Lagergren J A, kapten 1973:72-76
Lagergren J A, kapten 1977:101
Lagergren J A, kapten 1978:158 f
Lagergren J A, kapten 1979:40, 5-12*
Lagergren J A, kapten 1981:159
Lagergren J A, kapten 1983:82
Lagergren J A, kapten 1984:10
Lagergren J A, kapten 1985:139
Lagergren J A, kapten 1987:160 f
Lagergren J E 1935:244
Lagergren J. A. S, kapten 1944:34
Lagergren J. A. S, kapten 1945:96
Lagergren J. A. S, kapten 1946:102 f
Lagergren J. A. S, kapten 1955:39
Lagergren J. A. S, kapten 1961:211, 226
Lagergren J. A. S, kapten 1963:75, 120
Lagergren J. A. S, kapten 1964:76, 77
Lagergren Josef August, kapten 1990:186, 1991:137 f, 1995:54, 1998:95-101*, 2001:77, 2002:210
Lagergren L G E 1935:244 f*)
Lagergren Sigrid 1946:222 f*
Lagergren, Axel, bankkassör 2003:11, 278 *, 2004:168
Lagergren, se Andersson Eva Beata
Lagerheim C A 1928:194
Lagerkvist Viktor, kassör Halmstads Motorbåtsklubb 2011:124f
Lagerlöf Selma 1969:149
Lagerstedt A 1940:229
Lagerstedt Alfred, källarmästare 1974:125, 123*
Lagerstedt Gabriella 1983:189
Lagrell Lars-Åke, landshövding 2008:174
Lale Henrikson , kyrkoherde 1970:56 f
Lale Henrikson , kyrkoherde 1973:43
Lale Henrikson , kyrkoherde 1981:30
Lalessen Chresten 1936:122
Lallerstedt E J 1941:54*) f
Lallerstedt Erik, professor 1973:13*
Lallerstedt, Erik 2006:125
Lamberg Charlotta 1927:206
Lamberg Charlotta 1931:48
Lamberg Eric, biskop 1944:79, 106*
Lamberg Eric, biskop 1949:168
Lamberg Eric, biskop 1959:123
Lambert A, stuveriarb 1977:148*
Lambert kapten på briggen ”Två bröder” 1964:200 ff
Lancken von der R 1953:270 f*
Lancken von der ryttmästare 1936:23
Landau , skomakare 1981:70 f
Landberg cammerer (1730-t) 1936:10
Landberg cammerer (1730-t) 1936:12
Landberg cammerer (1730-t) 1942:38
Landberg J 1939:131 ff
Landberg, Einar, planeringschef 2006:289*
Lande Petrus, överste 1986:225
Landén Carl 2000:214*
Landén Hulda 2000:85
Landén Johan Leander, filare 2008:187
Landén Stanny Gabriella 2008:187-190*
Landergren Christina, författare 2014:183
Landgren böckare 1928:32
Landgren Jan, styrelseledamot Jazz i Halmstad 2011:268
Landin C 1995:146*
Landin Claes, skomakarmästare 1974:200*
Landin Edward, fabrikör 2002:303*
Landin Rut, Röda Kors-medlem 2010:142f*
Landin, Edvard 2003:124
Landin, Ruth 2003:123f
Landsdorff van J 1949:15
Landström Johan, handsmakare 1969:36
Landström, brandsergeant 1948:306, 310*
Lang Daniel, skräddare 2012:178
Lang Johanna Danielsdotter 2012:178
Lang Maren Eskilsdotter 2012:178
Lang S. G 1950:149
Lang(e ) C F, generalkonsul 1966:30, 33
Lang(e ) C F, generalkonsul 1976:37-61, 70
Lang(e ) C F, generalkonsul 1977:87
Lang(e ) C F, generalkonsul 1988:114
Lang(e ) Sara Elisabet, f Minten 1976:37, 61
Lange Adam , stadsmusikant 1970:35, 39
Lange Amalia Augusta 1954:93
Lange häradsprofoss 1932:14
Lange J 1953:86
Lange Mads 1934:173
Lange Mads 1935:124
Lange Mads 1935:131
Lange R 1940:109
Lange-Munk 1952:11
Langenfelt Gösta, lektor 1963:79
Langer Pekka 2011:224ff*
Langhaar H 1934:171
Langkilde H, snickare 1963:158
Langman, se: Lilliegranat Eva
Langö Sture 2000:37*
Lanje Signe, konstnär 2013:38
Lanje Viking, konservator 1970:16
Lanje Viking, konservator 1975:218*
Lanje, Signe, konstnär 2004:253f
Laos Georg, motorbåtsägare 2011:130f
Laris (1550-t) 1936:121
Laris (1550-t) Bomslutter 1936:116
Laris (1550-t) Bomslutter 1936:125
Laris (1550-t) Böcher 1936:117
Laris (1550-t) Böcher 1936:124
Laris (1550-t) Remesnider 1936:117
Laris (1550-t) Remesnider 1936:125
Laris (1550-t) Shomager 1936:117
Laris (1550-t) Shomager 1936:125
Laris (1550-t) Shriffuer 1936:117
Laris (1550-t) Shriffuer 1936:126
Larisön Frands 1936:126
Larisön Hellie 1936:125
Larnestaf Olga, hattmodist 2015:141*
Larnestaf Olga, hattmodist 2015:143*
Larnestaf Olga, hattmodist 2015:149*
Lars Besöckiare 1935:74
Lars Besöckiare 1943:170
Lars Drager 1935:119
Lars Guldsmed 1930:60
Lars Smed 1935:73
Lars Smed 1943:170
Lars, besökare 1951:34
Lars, fähyrde (fäherde) 1953:84
Larsa Lina 1947:279
Larsdotter Anna 1998:125-132 (passim)
Larsdotter Bengta 1995:99
Larsdotter Brita 1972:39 f
Larsdotter Brita, piga 2013:63
Larsdotter Christina 1995:99
Larsdotter Ingeborg 1992:76
Larsdotter Johanna 1965:65
Larsdotter Maria 2013:63
Larsdotter Pernilla 1969:132
Larsdotter se: Anna, Bengta, Catharina, Kerstin
Larsén G A 1931:198*)
Larsén G A 1931:200 f
Larsén G. A, folkskollärare 1963:158*
Larsén Gustav A, riksdagsman, lärare 1971:138, 168
Larsén Gustav A, riksdagsman, lärare 1984:129*, 147*
Larsén Gustav A, riksdagsman, lärare 1986:150
Larsén Gustav Anton, folkskollärare, riksdagsman, gymnast 1992:100 f*, 106 f*, 2000:149*, 152
Larsén Hans Carl, bokbindare 1987:126 f
Larsén Ingegärd, bibliotekarie 1975:114
Larsén Ingegärd, bibliotekarie 1983:209*
Larsén Ingegärd, bibliotekarie 1986:240 f*
Larsén Ingegärd, bibliotekarie 1992:261, 1995:232-240, 2000:27*, 2001:281-282*
Larsén Ingegärd, bibliotekarie 2009:238
Larsén Jens, bokbindargesäll 1987:126
Larsén Nelly, småskollärarinna 1992:101-104*
Larsén Nils, byggmästare 1987:126
Larsén Ossian, professor 1980:136
Larsén, Ingegärd, bibliotekarie 2004:248
Larson Oluf (Oluff) 1930:60
Larson P 1935:196
Larson Svea, donator 2008:187
Larson Svea, donator 2009:16
Larsson (ev Svensson, P?) P smed 1929:188*) f
Larsson (i Unnaryd) P 1937:101
Larsson , lokreparatör 1967:191*
Larsson , nålmakare 1963:211
Larsson A trädgårdsmästare 1930:12
Larsson A trädgårdsmästare 1930:16
Larsson A, stadsträdgårdsmästare 1944:160
Larsson Alfred, vinhandlare i Halmstad 1950:180
Larsson Alma, kassörska 1999:198
Larsson Anders (1750-t) 1936:9
Larsson Anders bärare 1926:181 f
Larsson Anders krögare 1942:60
Larsson Anders, lantbrukare 1977:219*
Larsson Anders, lantbrukare 1978:149
Larsson Andreas, stadsträdgårdsmästare 1988:202
Larsson Andreas, stadsträdgårdsmästare 1989:62, 64, 1992:71, 1997:66
Larsson Anna 1947:299 f*
Larsson Anna, lärare 1984:129*
Larsson Anton 1942:249
Larsson Anton, segelmakare 1974:113 f*
Larsson Anton, segelmakare 1995:133-140*, 1996:156 f, 2001:133
Larsson Arne ”Ponken”, fotbollsspelare 2017:89*
Larsson Artur, frisör 2010:186
Larsson Aug Edv 1977:93
Larsson August, charkuterihandlare 2012:102f*
Larsson August, järnvägsarbetare 1998:138
Larsson August, slaktare 1986:204
Larsson Axel 1939:252*)
Larsson Axel 1939:255
Larsson Axel, handl 1967:58
Larsson B , fanjunkare 1972:178
Larsson Bengt 1933:24
Larsson Bengt 1933:33
Larsson Bengt Hugo, byggnadsingenjör 2012:77
Larsson Bengt Johan, borstmakare 1976:119
Larsson Bengt, lantbrukare 1987:97
Larsson Bengt, rådhusvaktmästare 1994:95
Larsson Bengt, rådhusvaktmästare 1944:66
Larsson Bengt, skräddare 1949:227
Larsson Bengt, skärddare 1974:160
Larsson Bengt, stadstjänare 1990:55 f
Larsson Bengt, stadsvaktkarl 1952:90
Larsson Berendt 1949:59
Larsson Bibbe (inom roddklubben) 1963:151
Larsson Bibbi, köpman 2008:229, 231*
Larsson Birger 1967:192
Larsson Birger 1969:93
Larsson Birger, lantbrukare 1977:176, 179*
Larsson Birger, lantbrukare 1978:97
Larsson Björn 1951:22, 82
Larsson Bo 2008:214*
Larsson Bosse 2017:299*
Larsson Brita, gymnast 2000:158*
Larsson Britt-Marie 2009:117
Larsson Bröderna, affärsinnehavare 2000:253
Larsson Börje 1929:190
Larsson Börje, mjölnare 1979:48
Larsson Börje, torpare 1965:65
Larsson C A, maskinist 1975:208 ff*
Larsson C L 1937:101
Larsson C L 1937:109
Larsson C L 1937:114
Larsson C L 1937:142
Larsson C L 1937:149 f
Larsson C O , glasmästare 1979:33
Larsson Carl Birger, fiskare 1993:144
Larsson Carl Birger, nålmakare 1980:200
Larsson Carl J H 1970:207*
Larsson Carl, apotekare 1997:161
Larsson Carl, charkuterist (Mårtenshus) 1954:122*
Larsson Carl, charkuterist (Mårtenshus) 1964:129
Larsson Clara 1995:135, 140
Larsson Daw, soldathemsförest 1974:175 f
Larsson E. L 1949:271, 273*
Larsson Edvin, segelsömmare 1995:135 f*, 138
Larsson Edvin, stuveriarb 1984:51
Larsson Edvin, vaktmästare 1992:152
Larsson Edvin, vaktmästare 1960:209
Larsson Einar 1963:182-184
Larsson Einar 1983:176
Larsson Einar, arkitekt 1979:151
Larsson Ekberg Lars Bernhard 1993:136
Larsson Ellen Signe Helfrida 1928:131
Larsson Ellen, lärare 1985:286*
Larsson Elsa, specerihandl 1985:158
Larsson Emil, vaktmästare 1985:63
Larsson Emma 1932:194
Larsson Emma 1932:202*)
Larsson Emma 1950:188
Larsson Emma 1960:182 ff, 195
Larsson Emma 1967:51, 62
Larsson Emma, lärare 1984:133 f
Larsson Enar, arrendator 2000:225
Larsson Erik 1968:181
Larsson Erik, väktare (1600-talet) 1970:40
Larsson Ernst 1974:125, 123*
Larsson Ernst, bruksdisponent 2016:119
Larsson Ester 1981:119
Larsson Evert, sotare 2009:186
Larsson Fastorp Per (1600-talet) 1970:22, 25 f
Larsson Folke 2017:17*
Larsson Folke, redaktör 1982:85
Larsson Fritz, stuveriarb 1977:148*
Larsson G 1925:71
Larsson G 1947:241*
Larsson Gerda Elenora 1974:160
Larsson Gerda, Elenora 1949:227
Larsson Gert-Arne, charkuterihandlare 2012:101-106*
Larsson Gertrud, specerihandl 1985:158
Larsson Gullan, bokhandlare 2009:242
Larsson Gun-Britt, bokhandlare 2009:242, 244
Larsson Gunnar 1971:143*
Larsson Gunnar 2017:17*
Larsson Gunnar M, reparatör 1989:261*
Larsson Gunnar, fotbollsspelare 1994:186*
Larsson Gunnar, verkmästare 1987:276*
Larsson Gunnel 1986:224
Larsson Gunvor, kontorist 1977:155*
Larsson Gustaf , slaktare 1969:91
Larsson Gustaf, mejerist 1975:130 f
Larsson Gustav 1992:173*
Larsson Gustav, smed 1974:58
Larsson Gustav, toffelmakare 2000:178
Larsson Göte, bokhandlare 2009:235
Larsson H 1933:242
Larsson Hans 1949:59
Larsson Hans 1973:129 f
Larsson Hans (1600-talet) 1970:41
Larsson Hans Carl, kvarnbyggare 1982:153
Larsson Harry, charkuterihandlare 2012:102f*
Larsson Harry, direktör 1999:279*
Larsson Hartwig, trävaruhandlare 1997:291*
Larsson Henning, smed 1981:64
Larsson Henrik, skeppare 1995:104
Larsson Herman 1992:169*
Larsson Herman, hamnarb 1977:144
Larsson Herner 1980:192, 196 f*
Larsson Herner, charkuterihandlare 2012:102f*
Larsson Hilda 1947:300*
Larsson Hilmer 1949:269*
Larsson Hugo 1946:19
Larsson Hugo 1947:33 ff
Larsson Hytte-Kalle, fiskare 1984:182
Larsson I L 2009:63
Larsson I V K 1928:156
Larsson I V K 1928:168*)
Larsson I V K 1931:201
Larsson I V K 1931:204
Larsson I V K 1939:101
Larsson I V K 1940:173
Larsson I V K 1943:71
Larsson I, fotbollsspelare 1997:128*
Larsson Ingvar, musiker 2014:270
Larsson Isak, skomakare 1992:161
Larsson Ivar G, ingenjör 1979:184
Larsson J A 1942:240
Larsson J August, specerihandlare 1991:246
Larsson J fånggevaldiger 1928:212
Larsson J P 1925:131
Larsson J P 1937:105
Larsson J P 1938:224
Larsson J P, guldsmed 1990:97
Larsson J P, guldsmed, led sf 1971:168, 212
Larsson J P, guldsmed, led sf 1976:80
Larsson J teol stud 1930:110
Larsson Janne 1973:73
Larsson Jasper, slottstimmerman 2013:62
Larsson Jean, biblioteksvaktmästare 2002:296*
Larsson Jens 1949:59
Larsson Jesper 1936:9
Larsson Jesper 1950:95
Larsson Joen, korpral 1970:43
Larsson Johan Olof, stenhuggare 1990:181
Larsson Johan Peter, arbetare 1993:142
Larsson Johanna 1989:56
Larsson Johanna 1992:101*
Larsson Johannes, folkskollärare 1992:101*
Larsson Johannes, fånggevaldiger 1948:275
Larsson Johannes, lantbrukare 1947:144
Larsson Johannes, lantbrukare 2008:230, 232
Larsson John 1983:174
Larsson John, gymnast 2000:155*
Larsson Jonas 1978:10
Larsson Jons, arbetskarl 1950:95
Larsson Julius Ferdinand, bokbindarmästare 1987:122, 127-131
Larsson Jöns 1936:36
Larsson Jöns 1936:9
Larsson Jöns 1944:104
Larsson Jöns, lantbrukare 1987:103
Larsson K 1949:270 f*
Larsson Kalle Böjs 1984:181
Larsson Karin, svampplockare 2010:180
Larsson Karl 1968:200 f*
Larsson Karl 1986:183
Larsson Karl (Dosalasse) 1964:121 f
Larsson Karl (Hyttekalle) 1964:121 f
Larsson Karl apotekare 1943:36 f
Larsson Karl ingenjör 1939:254*) f
Larsson Karl, bokhandlare 1998:313*
Larsson Karl, bokhandlare 2009:238, 242
Larsson Karl, järnarb, led sf 1971:168
Larsson Karl, järnarb, led sf 1977:185
Larsson Karl, lanthandlande (i Ränte) 1953:199 f, 202
Larsson Karl, lärare 1992:101*
Larsson Karl, slaktare 1976:173
Larsson Karl-Erik 2011:230
Larsson Klara, lärarinna 1992:101*
Larsson Knut 1937:12
Larsson Kristian (Snygge Kristian), slaktare 1976:173 f
Larsson L B 1928:212
Larsson L B 1948:275
Larsson L E 1930:189
Larsson L J 1937:102
Larsson L P, guldsmed 1983:200
Larsson Lars 1926:181 f
Larsson Lars August, boktryckerifaktor 1958:127 ff
Larsson Lars, jur kand 1993:304*
Larsson Lars, kronobåtsman 1975:70
Larsson Lars, segelsömmare 1995:135, 139
Larsson Lars-Gösta, revydirektör 2002:271
Larsson Leander 1969:167, 176
Larsson Lill Peter, fotbollstränare 1998:288*
Larsson Linus, stenhuggare 1972:163
Larsson Lisa 1953:271, 269*
Larsson Ludvig 1993:144
Larsson Ludvig 1954:120
Larsson Ludvig, spinnare 1970:113*
Larsson Magda 1985:284*
Larsson Magnus, bokhandlare 2009:242ff*
Larsson Maja, f Adolfsson 1988:271*
Larsson Marcus, fogde 1965:33
Larsson Marha, led sf 1971:168
Larsson Maria, styrelseledamot Jazz i Halmstad 2011:275f
Larsson Mats, charkuterist 2012:105*
Larsson Mårten 1989:56
Larsson Mårten, arrendator 1974:75
Larsson Märta 1986:245*
Larsson N 1946:207 f
Larsson N arbetskarl 1937:14
Larsson N timmerman 1937:201
Larsson N, byggmästare 1989:80
Larsson N. W 1951:265 f*
Larsson Naëmi 1945:103
Larsson Naemi, barnhemsföreståndarinna 2008:79*
Larsson Nils Wilhelm, boktryckare 1987:126-129
Larsson O 1936:192*)
Larsson O 1940:189
Larsson O 1940:199
Larsson O 1977:198 f*
Larsson O W 1934:198*)
Larsson Ola, betjänt 1992:74
Larsson Olander 1950:106, 108, 132, 135*
Larsson Olander, direktör 1991:193 f
Larsson Olof, smed (1600-talet) 1970:49
Larsson Oscar 1960:208
Larsson Oscar, järnarb, led sf 1971:168
Larsson Oscar, kontorist, gymnast 2000:149 f*
Larsson Oskar 1992:247
Larsson Oskar (inom idrotten) 1963:157, 158
Larsson Oskar, trädgårdsmästare 1979:174*
Larsson Ove, charkuterist 1986:203, 213
Larsson P 1966:48
Larsson P (1690-t) 1935:72 f
Larsson P (1690-t) 1943:170
Larsson P , smedmästare 1944:64
Larsson P , smedmästare 1947:264, 271, 268*
Larsson P , smedmästare 1962:163-173
Larsson P G, skomakare 2008:52
Larsson P G, skomakarmästare 1974:200*
Larsson Paulus, fotograf 2008:294
Larsson Peder 1949:59
Larsson Peder 1951:20, 27 ff, 32
Larsson Peder 1953:82
Larsson Pehr, arrendator 1974:76 f
Larsson Per , rådman 1975:63
Larsson Per, stenhuggare 1980:126, 130 f
Larsson Pernilla 1992:68
Larsson Peter, skoflickare 1970:51
Larsson Ragnar, charkuterihandlare 2012:103*
Larsson Ragnar, vaktmästare 1982:179*
Larsson Rolf 1999:249*
Larsson Rudolf, traktorförare 2010:180
Larsson Rune, frisör 2010:180-190*
Larsson Ruth 1973:168*
Larsson Ruth 1987:104
Larsson S 1941:38
Larsson Sigfrid , eldare 1969:177
Larsson Sigfrid , eldare 1981:153*
Larsson Sigfrid, affärsbiträde 1972:112, 110*
Larsson Signe 1976:97
Larsson Signe, karamellkokerska 2012:152
Larsson Sigrid 1985:107*
Larsson Solveig, folkskollärare 1995:140, 1999:259*
Larsson Stellan, bokhandlare 2008:273*
Larsson Stellan, bokhandlare 2009:242ff*
Larsson Sune 2013:102*
Larsson Sven Johan, stenhuggare 1980:131
Larsson Sven, historiker 2014:240
Larsson Sven, historiker, författare 2012:297*
Larsson Sven, skomakare 1987:96
Larsson Thure, verkmästare 1989:265*
Larsson Tor , timmerman 1970:53
Larsson Tore, journalist 1992:276*
Larsson Ture 1981:164 f*
Larsson Ture, skeppsmäklare 1970:206*
Larsson Ulla, f Dalström 1985:283*
Larsson Ulrika, bokhandlare 2009:242ff*
Larsson Viktor, redaktör 1965:151
Larsson Viktor, redaktör 1969:149
Larsson Viktor, redaktör 1971:117 f, 200
Larsson Viktor, redaktör 1972:172 f
Larsson Viktor, redaktör 1978:88
Larsson Viktor, redaktör 1980:83, 85, 87 f, 167
Larsson Viktor, redaktör 1983:108
Larsson Viktor, redaktör 1985:113 f
Larsson Viktor, redaktör 1986:100 f
Larsson Viktor, redaktör 1992:250, 1994:142-156* (passim), 158, 1997:71, 2000:191, 2001:65
Larsson Viktor, redaktör 1946:19
Larsson Viktor, redaktör 1947:229 f, 249, 305 ff, 240
Larsson Viktor, redaktör 1950:214 ff
Larsson Viktor, redaktör 1951:188 ff
Larsson Viktor, redaktör 1953:212
Larsson Viktor, redaktör 1959:247
Larsson Viktor, redaktör 1962:179 f, 181 ff*
Larsson Wilhelm 1993:144
Larsson William, segelmakare 1995:139
Larsson Yngve, direktör 1974:87, 101
Larsson Yngve, silversmed 1998:242 f*
Larsson, Anna 2005:111
Larsson, Anna, småskollärarinna 2005:73
Larsson, Arne, brandman 2003:113*
Larsson, Birgit, telefonist 2006:68-77*
Larsson, Bosse 2006:251*
Larsson, Curt 2003:229
Larsson, Curt 2005:172
Larsson, Dan, utbildare 2007:266*
Larsson, Herner 2006:140, 144, 148ff*
Larsson, Ingrid, chefssekreterare 2007:259*
Larsson, Johan Peter, guldsmed 2003:42, 46, 48, 51
Larsson, John, fabriksarbetare 2003:136
Larsson, Jonas, bowlare 2005:171f*
Larsson, Lars B se Larsson-Ekberg, Lars
Larsson, Lorens 2006:149*
Larsson, Marcus 2006:146
Larsson, Martha, led sf 2005:71
Larsson, Robert, brandman 2003:113*
Larsson, smedmästare 1990:101
Larsson, Stellan, bokhandlare 2006:295*
Larsson, Sten, sångare 2005:193f
Larsson, Stig, affärsinnehavare 2004:225
Larsson, Stig, bensinstationsinnehavare 2004:151
Larsson, Ulla 2004:281*
Larsson, Viktor, redaktör 2004:85, 2006:90-98*
Larsson, Yngve 2005:180ff*
Larsson, Yngve, brandman 2003:113*
Larsson-Ekberg, Lars B , arrendator 2003:73, 78
Lasse (Lasshe) Skreder (Shreder, skreddere) 1934:152
Lasse (Lasshe) Skreder (Shreder, skreddere) 1936:122
Lasse (Lasshe) Skreder (Shreder, skreddere) 1936:124
Lasse (Lasshe) Skreder (Shreder, skreddere) 1940:151
Lasse (Lasshe) Skreder (Shreder, skreddere) 1940:159
Lasse Bölja se Jönsson, Lars
Lasse Drauere 1936:117
Lasse Drauere 1936:125
Lasse Kellesmidtt 1936:117
Lasse Kellesmidtt 1936:126
Lasse Skomager 1934:152
Lasse Skomager 1936:123
Lasse, svenske 1948:21
Lassen N 1935:136
Lassen S. i Trottaberg (i Söndrum) 1948:19
Lasson Greta, handbollsspelare 2002:227*
Lasson, Folke, journalist 2004:174
Laude H 1934:171
Laueressen (= föreg.?) Oluf (Oluff) 1930:51
Laufke Erik 1970:133
Laufke Franz Xavér , frisör 1965:149 f*
Laufke Franz Xavér , frisör 1970:128-135*
Laufke Franz Xavér , frisör 1981:160
Laufke Mathilda, f Johansson, lärare 1965:149 ff*
Laufke Mathilda, f Johansson, lärare 1970:134
Laufke Sten, telegrafkommissarie 1970:128
Laufke (familjen) 1965:149 f*
Laufke Frans, barberare 1964:153
Laufke, Matilda 2003:118
Laufke-Ström Greta, lärare 1977:108*
Laurell Claes-Fredrik 2000:270 f*
Laurell g Sjöblom Karin 1992:260*
Laurell Henrik, läkare 2013:112
Laurell Henrik, läkare 1971:42, 66 ff
Laurell Henrik, läkare 1974:121
Laurell Henrik, läkare 1985:278*
Laurell Henrik, läkare 2009:63, 66, 68f*
Laurell Regina Amalia 1931:45
Laurell, Henrik, läkare 2003:163, 168*
Laurén Alfhild 2009:68
Laurens (Lauerens, Laurendz) Skynnare 1925:7
Laurens (Lauerens, Laurendz) Skynnare 1933:150
Laurens (Lauerens, Laurendz) Skynnare 1934:151
Laurensson Magnus 1941:212
Laurensson, se Brahe Johanna
Laurenssön Svend (Suend, Suendt(t), Sven, Swen, Svendt) 1932:57
Laurentius, S:t 1933:167
Laurentsson A 1945:34
Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) guldsmed 1934:149
Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) Organist 1935:132
Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) Organist 1935:137
Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) Skredder 1934:152
Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) Skriver 1934:152
Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) Skriver 1939:108
Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) Smed 1934:153
Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) Smed 1935:104
Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) Tromslager 1935:133
Laurids Nielsen , präst 1981:45
Laurids Pederson , kyrkoherde 1970:56 ff
Lauridsdatter Lis(a)bet 1935:128
Lauridsdatter Lis(a)bet 1935:131
Lauridsdatter Lis(a)bet 1935:133
Lauridsdatter Lis(a)bet 1935:136
Lauridsdatter Lis(a)bet 1935:138
Lauridsdatter Lis(a)bet 1935:140
Lauridsdatter Lis(a)bet 1935:142
Lauridsen (Baden) H 1949:47
Lauridsen (Lauredssen, Lauridssen, Laurissen, Laurissonn, Lauritz(s)en, Lauritz(s)on), B 1944:44 f
Lauridssen (Lauredssenn, Laurissen, Laurissönn, Lauritz(s)en, Lauritz(s)ön) A 1938:115
Lauridssen (Lauredssenn, Laurissen, Laurissönn, Lauritz(s)en, Lauritz(s)ön) B 1932:153
Lauridssen (Lauredssenn, Laurissen, Laurissönn, Lauritz(s)en, Lauritz(s)ön) J 1935:140
Lauridssen (Lauredssenn, Laurissen, Laurissönn, Lauritz(s)en, Lauritz(s)ön) N 1934:182
Lauridssen (Lauredssenn, Laurissen, Laurissönn, Lauritz(s)en, Lauritz(s)ön) P 1932:152
Lauridssen (Lauredssenn, Laurissen, Laurissönn, Lauritz(s)en, Lauritz(s)ön) T 1935:104
Lauridssen (Lauredssenn, Laurissen, Laurissönn, Lauritz(s)en, Lauritz(s)ön) V 1926:11
Lauridssen Jon (Joen, Jonn) 1935:130
Lauridssenn (Lauredssenn, Laurisen) Bent (Bendt, Bennt, Benntt, Bentt) 1936:121
Lauridssenn (Lauredssenn, Laurisen) Bent (Bendt, Bennt, Benntt, Bentt) 1940:151
Lauridssenn (Lauredssenn, Laurisen) Bent (Bendt, Bennt, Benntt, Bentt) 1940:159
Lauridssenn (Lauredssenn, Laurisen) Bent (Bendt, Bennt, Benntt, Bentt) 1940:161
Laurin Bertil, varvschef 2008:125
Laurin Eva 2000:270 f*
Laurin J 1938:239 f*)
Laurin Marta 1994:264*
Laurin O. F 1951:275 f*
Laurissönn Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1936:125
Lauritzen (Lauridssenn) Oluf (Oluff) 1940:151
Lauritzen (Lauridssenn) Oluf (Oluff) 1940:160
Lauritzen (Lauridssenn) Oluf (Oluff) (Ev 2 st) 1936:121
Lauritzsön Bengt, rektor 1971:28 f
Laurizön Kremmer Jens (Jennis, Jenns) krämare 1934:150
Laursdotter, se: Geese
Laursenn (Laursson) H 1939:158
Laursenn (Laursson) N 1934:182
Lauterbach A, kammarrättsråd 1989:42
Lauterbach A, lanträntmästare 1969:44, 56
Lauterbach A, lanträntmästare 1971:186 f
Lauterbach Anton, kammarrättsråd 1970:155
Lauterbach Anton, kammarrättsråd 1971:30, 35
Lauterback (Lauterbach) ”Blanka Gunla” 1938:234
Lauterback (Lauterbach) ”Blanka Gunla” 1938:236
Lauterback (Lauterbach) A 1927:183
Lauterback (Lauterbach) A 1930:137
Lauterback (Lauterbach) A 1932:9
Lauterback (Lauterbach) A 1938:234
Lauterback (Lauterbach) A 1942:244
Lauterback (Lauterbach) A 1943:85
Lauterback A, donator 1959:196
Lavesson Nils Åke 1982:114*
Lavette Agnes Walfridtina 1942:208
Lavette Emma Christina 1993:123
Lavette Johannes 1942:208
Laxa-Kalle 1972:166 f
Laxen, se: Andersson, Aksel
Laxman Hans (Hanns) 1934:20
Laxmand Peder 1965:7
Laxmand (släkten) 1965:5 ff
Laxmand Poul 1965:7
Laxmand Poul 1971:38, 43
Laxmand Poul Jonsson, väpnare 2017:48f
Laxmand Sten Madtsen, lensman 1977:45, 51, 54
Laxmand, se: Madsen S
Le, Mimmi, studerande 2007:254*
Leander 1963:139
Leander Zarah, sångerska 2013:249
Leber Huck, pseud för Klara Johanson 1996:117-123
Leeb-Lundberg Erik, byggnadsdirektör 1995:285*
Leenher (Lehner, Lehenher) P. C 1947:102
Leffler F 1931:208*)
Leffler F 1932:210
Leffler Folke 2002:114
Leffler Inga 1931:208*)
Leffler Inga 1932:210
Leffler Inga 1953:271, 269*
Leffler Inga 1968:167*
Leffler, se Håkansson Eva
Lehmann Gertrude 1937:258
Leidhammar, Kjell, riksspelman 2004:256
Leijonancker Elin 1932:208*)
Leijonancker Elin 1968:226, 224*
Leijonancker F W E C 1931:115
Leijonancker F W E C 1931:82
Leijonancker F W E C 1931:86
Leijonancker F W E C 1933:24
Leijonancker F W E C 1934:94 f*)
Leijonancker F W E C 1936:141
Leijonancker F W E C 1936:143
Leijonancker F W E C 1937:96
Leijonancker F W E C 1939:41
Leijonancker F W E C 1943:109*)
Leijonancker F W E C 1943:124
Leijonancker F W, landshövding 1968:93
Leijonancker F W, landshövding 1969:88
Leijonancker F W, landshövding 1970:176
Leijonancker F W, landshövding 1972:87
Leijonancker F W, landshövding 1974:51, 55
Leijonancker F W, landshövding 1975:99, 190
Leijonancker F W, landshövding 1977:101
Leijonancker F W, landshövding 1986:141
Leijonancker Fredrik Wilhelm Erik Carl, landshövding 2012:249
Leijonancker Hedda 1975:102, 190
Leijonancker J W 1934:94
Leijonancker Maria 1925:154-157*)
Leijonancker, se Berndes Hedda Fredrika
Leijonancker, se Reutercrona Hedvig Ulrica
Leijonancker,se Blix Margaretha Lovisa Charlotta
Leijonhufvud Märta Charlotta Gabriella 1934:100
Leijonmark Jacob , med dr 1966:26, 28
Leith J. C, fabrikör 1963:73
Leitz J 1941:209
Lejonancker, landshövding 1961:215, 223, 228
Lejonancker, landshövding 1962:116
Lejonhuvud Sten Eriksson 1945:30
Lejonskiöld A 1934:78
Lejonskiöld A 1947:67
Lejonskiöld M A 1934:57
Lejonskiöld M A 1934:78
Lejonskiöld, se Sneckenfelt Brita
Lejonskiöld,se Mozer von Philseck Barbara Veronika Sibilla
Lejonskjöld Augustin, landshövding 1973:18
Lekander A 1940:48
Lekander, se Holm Sofia
Lekberg Åke, företagare 2014:173
Lelky , predikant 1973:105
Lelle-Johan , parkvakt 1987:232
Lellky N 1947:142
Lemchen P 1946:261, 258*
Lemke J P 1935:50
Lemke J Ph, målare 1971:216
Lemke J Ph, målare 1975:25, 36
Lemken , löjtnant 1950:145
Lemming Eric 1977:189 f
Lenæus J A 1935:37
Lenart Cräm(m)er 1935:71
Lenart Cräm(m)er 1943:170
Lenberg Arvid, löjtnant 2008:208
Lengquist , stationsförest 1981:146
Lengquist Lars, konstnär 2011:281
Lennartsson L 1940:45 f
Lennartsson, L., länsveterinär 2003:103
Lennholm , kamrer 1970:114
Lennqvist Fredrik, stationsmästare 2008:46f
Lennå Kurt, modellbyggare 1968:223 f
Lennå Kurt, modellbyggare 1970:168, 174
Lennå Kurt, modellbyggare 1976:09-jun
Lennå Kurt, modellbyggare 1986:235
Lennå Kurt, modellbyggare 1998:16
Lennå Kurt, modellbyggare 2015:68-71*
Lennå Kurt, modellbyggare 2011:242, 244
Lennå, Kurt, modellbyggare 2003:9, 2004:248
Leonarde S 1951:259 f*
Leonardsson , vaktmästare 1976:108
Leonardsson , vaktmästare 1980:94
Leonardsson Patrik, fotograf 2012:274
Leonardsson, Patrik, naturfotograf 2003:12
Leonette Dan, keramiker 2008:198
Leonora Kristina g m Korfitz Ulfeld 1970:70
Leonora Kristina g m Korfitz Ulfeld 1980:8
Leonora Sofia g m Lave Beck 1970:71 f
Leppälä Lauri, verkmästare 1975:18
Lercke (Lereke) 1934:171
Lercke (Lereke) 1936:123
Lercke (Lereke) 1940:151
Lercke (Lereke) 1940:159
Lercke (Lereke) Hans (Hanns) 1936:123
Lercke (Lereke) Hans (Hanns) 1940:151
Lercke (Lereke) Hans (Hanns) 1940:159
Leth Henrietta, pianolärare 1982:4
Leth J C 1927:37
Leth J. C 1952:87
Lethin Elisabeth 1938:6
Lethin Elisabeth 1941:245
Lethin P 1941:245
Lethin Petronella Katarina 1926:114
Lethin Petronella Katarina 1941:245
Lethin, se Erman Elsa Catharina
Letin Petter, stadskassör 1969:37
Leufstedt R I R, fängelsedir 1967:113
Leufvén Aina 1992:261
Leuhusen A R 1934:232
Leuhusen Stig, direktör 2002:246, 259, 263
Leuhusen, se Valerius Adelaide
Lewenhaupt 1949:183
Lewenhaupt 1953:147*
Lewenhaupt 1955:75, 188 ff*
Lewenhaupt 1963:145
Lewenhaupt A P, landshövding 2014:118
Lewenhaupt Anna Hedwig (Hedda) 1950:99, 104
Lewenhaupt C 1948:87
Lewenhaupt C E (f 1751) 1931:41
Lewenhaupt C E (f 1751) 1934:93
Lewenhaupt C E (f 1797) 1931:41
Lewenhaupt G A 1927:140
Lewenhaupt G A 1943:103*) f
Lewenhaupt G A 1943:124
Levenhaupt greve 1992:72*
Lewenhaupt Gustaf, Adolf, fältmarskalk (1619-56) 1948:87, 95 ff ,100, 69 ff*
Lewenhaupt Hedda 1934:183 ff*)
Lewenhaupt L 1948:87
Lewenhaupt P A 1925:71 f
Lewenhaupt P A 1926:176
Lewenhaupt P A 1926:178 ff
Lewenhaupt P A 1926:186 ff
Lewenhaupt P A 1926:91 ff*)
Lewenhaupt P A 1927:140
Lewenhaupt P A 1928:87
Lewenhaupt P A 1931:128
Lewenhaupt P A 1931:41 f*)
Lewenhaupt P A 1932:101
Lewenhaupt P A 1932:136
Lewenhaupt P A 1932:35
Lewenhaupt P A 1932:76
Lewenhaupt P A 1932:84 f
Lewenhaupt P A 1934:92*) ff
Lewenhaupt Patrick, landshövding, greve 2002:104
Lewenhaupt Patrik A, bataljonschef 1996:44
Lewenhaupt Patrik Adolf, landshövding 1965:74 f
Lewenhaupt Patrik Adolf, landshövding 1967:105
Lewenhaupt Patrik Adolf, landshövding 1968:73 f, 92, 214, 216
Lewenhaupt Patrik Adolf, landshövding 1969:76, 78 f, 96
Lewenhaupt Patrik Adolf, landshövding 1970:175
Lewenhaupt Patrik Adolf, landshövding 1972:73 f
Lewenhaupt Patrik Adolf, landshövding 1976:56 ff
Lewenhaupt Patrik Adolf, landshövding 1981:84
Lewenhaupt Patrik Adolf, landshövding 1983:82
Lewenhaupt Patrik Adolf, landshövding 2012:249
Lewenhaupt Patrik, Adolf, landshövding (1843-60) 1946:109 ff*
Lewenhaupt S C 1936:211
Lewenhaupt Sigrid 1982:44
Lewenhaupt, se Alströmer Christina Maria
Lewenhaupt, se Ramel Amalia Eleonora
Lewenhaupt, se Segerström Aurora Wilhelmina
Levertin Anna 2013:159
Levertin Oskar 1969:150
Levin Göte, direktör 1986:263*
Levin Helge 2008:156*
Levin Hugo 2008:156*
Levin Hugo, cykelhandl 1987:176*
Levin J A, cykelhandlare 2008:152-160*
Levin Johan Andersson, gesäll 1977:94
Levin John, grosshandl 1972:104
Levin Lennart, cykelhandlare 2008:164-166*
Levin Niclas, cykelhandlare 2008:165f*
Levin Sten, cykelhandlare 2008:160-165*
Levin, J A 2003:274 *
Levinson Gustaf, elverkschef 1978:107
Levinson Gustaf, elverkschef 1984:101, 107*
Levinsson G 1938:100*)
Levinsson G 1951:210
Lewy , kapellmästare 1949:221
Levy , musikdir 1983:87
Leyde Anna Maria 1990:71 f
Leyde Christian, bagare 1970:39
Leyde Christian, bagare 1990:70 f
Leyde Johanna 1990:70 f
Libbe Gert (Gierdt, Gerit(t), Gjert 1934:163 f
Liberg (Lieberg) L 1927:87
Liberg (Lieberg) L 1927:96
Liberg (Lieberg) L 1929:80 f
Liberg (Lieberg) L 1932:155
Liberg (Lieberg) L 1939:218 f
Liberg bagare 1936:10
Liberg L 1944:102 ff
Liberg Nils, krögare 1992:67 f
Liberg skomakare 1936:11
Lichtenberg Andreas Alberti, präst 1970:36
Lichtenberg Catharina Henningsdotter 1983:24 f, 28
Lichtenberg Henning Pederson, rådman 1970:43
Lichtenberg Jöns Henningsson, handl 1970:45
Lichtenberg Kerstin Henningsdotter 1970:46
Lichtenberg Pernilla Henningsdotter 1983:24
Lidbeck Birgitta 2015:63
Lidbeck Elin 1931:100
Lidbeck Elin 1931:104
Lidbeck G M 1929:142
Lidbeck G M 1929:155
Lidbeck G M 1937:181
Lidbeck G M 1941:100
Lidbeck G M 1942:247
Lidbeck G. M 1947:200
Lidbeck G. M 1949:207 f*
Lidbeck Gustaf M, handl 1971:194 f
Lidbeck Holger, ingenjör 1989:259*
Lidbeck J 1939:97
Lidbeck J 1941:125
Lidbeck Joh Mikael, läroverksadjunkt 1968:181
Lidbeck Joh Mikael, läroverksadjunkt 1972:125*
Lidbeck Joh Mikael, läroverksadjunkt 1977:94
Lidbeck Joh Mikael, läroverksadjunkt 1982:163 f*
Lidbeck Johan, läroverksadjunkt 1944:22, 1*
Lidbeck Johan, läroverksadjunkt 1946:260 f*
Lidbeck Johan, läroverksadjunkt 1949:237, 244
Lidbeck Johan, läroverksadjunkt 1952:104
Lidbeck Johan, läroverksadjunkt 1959:220
Lidbeck Lilly 1962:247, 252*
Lidbeck Lilly Sofia 1977:94
Lidbeck M 1928:35
Lidbeck M 1929:204 f
Lidbeck M 1929:85 ff
Lidbeck M 1932:155 f
Lidbeck M 1933:95
Lidbeck M 1933:99 ff
Lidbeck M 1938:237
Lidbeck Michael, prost 1971:195
Lidbeck Sten Erik 1983:209*
Lidbeck, Elin 2005:74
Lidberg Andreas 2010:165
Lidberg Anna Greta 2010:164
Lidberg Anna Johanna 2010:165f
Lidberg Christina 1992:77
Lidberg Johannes, timmerman 2013:184
Lidberg Johannes, timmerman 2010:164f
Lidell J E, skomakarmästare 1974:200*
Lidell N 1944:145*
Lidell N S 1933:66
Lidenmark J, stationsförest 1967:193
Lidenmark J, stationsförest 1969:173
Lidfors Rolf 1988:86
Lidholm J. W, boktr. faktor 1955:199 ff*
Lidman A 1953:156
Lidman A kronofogde 1925:76
Lidman A kronofogde 1927:199*)
Lidman A kronofogde 1934:212 f
Lidman A kronofogde 1936:183
Lidman A kronofogde 1938:39
Lidman A kronofogde 1938:56 f
Lidman A tullförvaltare 1932:238
Lidman A, kronofogde 1990:186
Lidman A, kronofogde 1964:89
Lidman Adolf, kronofogde 1971:102
Lidman Adolf, kronofogde 1976:80, 72*
Lidman Anna 1927:198*)
Lidman Hedvig 1936:192*)
Lidman Sofia 1966:37*
Lidman Sven, författare 1972:172
Lidman, se Bergman Sofie
Lidmar H S 1933:79
Lidmar Harry, redaktör 1986:190
Lidströmer J 1928:192
Lidströmer J 1930:205
Lidströmer J 1936:42
Lieberath Ebbe, scoutchef 2008:207, 211f
Liedberg , borgarsläkt 1949:108
Liedberg , köpman 1950:95
Liedberg A 1944:104
Liedberg B 1924:18
Liedberg B 1927:21
Liedberg B 1929:121
Liedberg B 1930:5
Liedberg B 1936:12
Liedberg B 1936:8 f
Liedberg B 1939:128 ff
Liedberg B 1942:38
Liedberg B 1949:135
Liedberg Berndt, rådman 1969:28, 41, 49
Liedberg Berndt, rådman 1987:16
Liedberg Berndt, rådman 2011:110
Liedberg Hans, guldsmed 1965:62
Liedberg J 1927:70
Liedberg P. F 1946:243
Liedberg, se Wennerberg Anna Maria
Liedholm A 1945:128
Liedholm A 1950:216, 214*
Liedholm Nils, fotbollsspelare 2013:195
Liedholm Rickard, banktjänsteman, scoutkårchef 2008:208, 214ff
Liedholm Rikard, bankman 1989:256*
Liedner Carl Magnus, bokhållare 1986:40, 43 f
Liedner Carl Magnus, bokhållare 1988:94
Liewen von (Live) R 1948:73, 81, 83 f
Liffler E. M 1952:63
Lifgren, Cecilia, stadsdiakonissa 2005:73
Lignell C E 1938:236
Lignell M 1938:236
Lignell S L 1929:87 ff
Lignell S L 1929:97 ff
Lignell S L 1932:66
Lignell S L 1938:236
Lignell Sven Leonard, lärare 2002:36
Lignell Sven Leonard, pastor 1969:46
Lignell Sven Leonard, pastor 1976:26
Lignell Sven Leonard, pastor 1978:54
Lignell Sven Leonard, pastor 1983:44
Lijn Peter 1970:51
Lijn Sven, rustmästare 1970:53
Lilienberg A 1937:258
Lilienberg, se Wallberg Ingrid
Lilja Ingrid, änka 1992:70
Lilja Lars-Anders 2010:236, 244
Lilja Samuel, brunnsmästare 1991:144
Lilja Svante, murare 1985:119
Liljander O 1928:47
Liljander O 1936:50
Liljeblad Birgitta, konstnär 2013:110
Liljedahl Bo, lantmästare 1998:203*
Liljedahl Carl 1963:172
Liljedahl, Ann-Louise, musiker 2007:162*,181*
Liljedahl, Bertil 2006:160
Liljedal , linjemästare 1969:101
Liljefors Alma, vaktföreståndare 2000:264*
Liljefors H P, svarvare 1990:97
Liljefors Hans Peter, svarvare 1971:212
Liljefors Hans Peter, svarvare 1977:92
Liljegren Elisabet 1947:159
Liljegren Elisabet, frälsningssoldat 1976:114
Liljegren hattmakare 1930:142
Liljenberg Marie, rektor 2009:82*
Liljencrantz Christina, poet 2014:174
Liljencrantz Matilda Cecilia Charlotte Eugenia 1977:94
Liljenquist Bertil, jägmästare 1973:173*
Liljenqvist 1952:233, 237*
Liljenqvist Albin, lektor 1963:260 f, 263*
Liljenqvist Anna 1953:272, 274*
Liljenqvist Anna, lärare 1984:129*
Liljenqvist G 1937:262*)
Liljenqvist G 1937:265
Liljenqvist G 1947:241*
Liljenqvist Gustaf 1960:126
Liljenqvist Gustaf, direktör 1970:114
Liljenqvist Ingemar, direktör 2013:32*
Liljenqvist Ingmar, affärsman 2012:23
Liljenqvist Ingmar, affärsman 2014:266
Liljenqvist Ingmar, civilekonom 1997:286*
Liljenqvist Ingmar, direktör 1970:114
Liljenqvist P E A, målarmästare 1969:97
Liljenqvist P E A, målarmästare 1984:149 f
Liljenqvist P. E. A 1949:241
Liljenqvist P. E. A 1960:133 ff
Liljenqvist P. E. A 1962:213
Liljenqvist P. E. A 1963:213 ff*
Liljenqvist P. E. A 1964:147
Liljenqvist Sigrid, f Wallander 1967:161
Liljenqvist-Knutsson Helga, lärare 1967:146
Liljenström Gustaf Uddo , gesäll 1977:95
Liljenström S G 1925:108*) f
Liljenström S G 1928:162
Liljenström S G 1928:167
Liljenström S G 1928:208
Liljenström S G 1932:187
Liljenström S G 1940:46
Liljenström S G 1940:54
Liljenström S G 1940:58
Liljenström S G 1940:66
Liljenström S. G 1950:193, 199
Liljenström S. G 1952:84 f*
Lilla Fia 1976:173
Lilla Maria 1976:173
Lilla Per, se: Persson J. M
Lille Hans 1934:173
Lille Hans 1936:124
Lille Laurids 1935:118
Lille Laurids’ Ellen (Elline) 1935:118
Lille Tomas 1935:115
Lille-Hallberg, se: Hallberg I. W
Lillie Axel, guvernör 1965:38
Lillie Axel, guvernör 1973:17 f
Lillie A 1934:76
Lillie A 1941:63
Lillie A, d. y 1953:19
Lillie A, d. ä 1948:62
Lillie Brita 1934:78
Lillie G A 1934:76
Lillie, se Bagge Karin
Lillie, se Mörner Christina
Lilliecreutz Anna Magareta 1973:33-37
Lilliecreutz Christina Maria 1934:83
Lilliecreutz Christina Maria 1973:33
Lilliefelth Bertil, verkställande direktör 1991:260*
Lilliegranat Beata 1953:52
Lilliegranat Birgitta 1953:52
Lilliegranat Christina, se: Hult
Lilliegranat Elsa Margareta (Greta), se: Hilleton
Lilliegranat Eva 1953:52
Lilliegranat G 1953:52, 55
Lilliegranat Hedvig, Sofia 1953:56
Lilliegranat Jacob 1953:50, 52 f
Lilliegranat Johan 1953:52, 56
Lilliegranat Maria, Catharina, se: Bintz
Lilliegranat R 1953:52
Lilliegranat Sara 1953:52
Lilliehök Christer, överstelöjtnant 1999:278*
Lilliehök Jakob, officer 1992:48
Lilliehöök (släkten) 1973:20 f
Lilliehöök A 1943:196*)
Lilliehöök Anna, se: Ekeblad
Lilliehöök B 1930:68 f
Lilliehöök B 1934:201
Lilliehöök B 1934:77
Lilliehöök B 1935:31
Lilliehöök B 1939:119
Lilliehöök B 1941:102
Lilliehöök B 1941:65
Lilliehöök B 1946:147, 154 ff
Lilliehöök B 1948:62, 69, 85
Lilliehöök Bengt Christoffersson, landshövding 1973:17-26*
Lilliehöök Bengt Christoffersson, landshövding 1983:26
Lilliehöök Bengt Christoffersson, landshövding 1988:32
Lilliehöök Bengt Christoffersson, landshövding 1992:48, 1995:224, 2002:204
Lilliehöök Bengt, landshövding 2009:40
Lilliehöök Bengt, landshövding 2010:60-68
Lilliehöök Carl 1976:50
Lilliehöök Christer 2014:175*
Lilliehöök Christer , överstelöjtnant 1983:64
Lilliehöök Christer, PR-chef 2011:222, 231, 238
Lilliehöök D W 1932:101
Lilliehöök D W 1932:99
Lilliehöök Eleonore 1927:198*)
Lilliehöök Ingeborg 1934:78
Lilliehöök Ingeborg 1939:149
Lilliehöök Ingeborg 1940:211 f
Lilliehöök Ingeborg 1940:214
Lilliehöök Ingeborg 1947:9
Lilliehöök Ingeborg 1973:18
Lilliehöök J 1940:212
Lilliehöök L 1931:131
Lilliehöök L 1932:227
Lilliehöök Wilhelm, kommendörkapten 1968:184
Lilliehöök, Ingeborg 2003:36, 38-41, 50, 2005:35
Lilliehöök, se Ekeblad Anna
Lilliehöök, se Ulfsparre Christina
Lillienberg Christer Carlsson, överste 1975:66
Lilliencrona Gustaf, major 1969:127
Lilliestam Åke 1983:70
Lilljander O J , tunnbindare 1965:76
Lilljander O J , tunnbindare 1984:108 f
Lilljeberg S 1937:16
Limmare-Lars, se Johansson Lars Magnus
Lind Andersdotter Brita 1934:77
Lind Axel, fotbollsspelare 1994:184*, 186*
Lind B. C 1954:120
Lind C M, stenhuggare 1980:126
Lind Carl, segelsömmare 1983:205 f*
Lind Erik, ordningsvakt 1988:185*
Lind Gustav , fögderisekr 1973:9
Lind Gustav , fögderisekr 1979:159*
Lind Gustav , fögderisekr 1983:205 f*
Lind Gustav, fögderisekreterare 1990:252 f*, 2000:25*
Lind J 1952:229
Lind Johan Johansson, sjöman 1982:86
Lind Johan, stuveriarb 1977:148*
Lind John 1982:167 f*
Lind John 1983:233*
Lind Nisse 1983:176
Lind Oskar, arkivarie 1985:112
Lind Oskar, arkivföreståndare 1992:251 ff*
Lind Oskar, ombudsman 1989:262*
Lind Per G, sekr 1983:205 f*
Lind Trolle 2009:71*
Lind Uno, stuveriarb 1977:148*
Lindahl Anders Magnusson 1980:35
Lindahl Anna Sofia 1980:35
Lindahl August 1977:95
Lindahl C J B 1929:168
Lindahl Gustaf Adolf, revisor 1968:200 f*
Lindahl Gustaf Adolf, revisor 1971:207
Lindahl Gustaf Adolf, revisor 1974:206*
Lindahl Sabina Eufemia, f Stenström 1980:35
Lindahl W 1952:247 f*
Lindahl Viktor 1992:244
Lindahl Viktor, köpman 1974:160
Lindalh Erik, dansbaneägare 2001:229 f, 232
Lindbeck Michael, rektor 1983:43
Lindberg , handelsbetjänt 1967:92 f
Lindberg , länsman 1969:53
Lindberg A 1929:188
Lindberg Anna Elisabeth 1929:30
Lindberg Axel, fyrmästare 1995:160, 193*
Lindberg Binni 1964:231 f*
Lindberg Binnie Margareta 2014:32
Lindberg Cecilia 1943:92
Lindberg Cecilia 1968:55
Lindberg Charles G, grosshandlare 2012:216f, 219
Lindberg Cornelia 1949:263*
Lindberg Dagny 1931:208*)
Lindberg Dagny 1932:210
Lindberg Dagny 1949:262
Lindberg Dagny 1950:213
Lindberg Dagny 1968:234*
Lindberg E 1941:55
Lindberg Eivor 2012:162f*
Lindberg Emil, källarmästare 1988:85
Lindberg Gösta, fotbollsdomare 2011:145
Lindberg J grosshandlare 1938:65
Lindberg J grosshandlare 1940:224*)
Lindberg J källarmästare 1930:19
Lindberg J källarmästare 1930:21
Lindberg J källarmästare 1930:24
Lindberg J källarmästare 1939:192 f
Lindberg J källarmästare 1939:196
Lindberg J källarmästare 1939:200
Lindberg J missionär 1938:25
Lindberg J rektor 1925:19
Lindberg J rektor 1927:178
Lindberg J rektor 1927:183
Lindberg J rektor 1932:157 f
Lindberg J rådman 1927:20 f
Lindberg J rådman 1930:96
Lindberg J rådman 1931:182
Lindberg J S 1927:67
Lindberg Jac 1947:229*
Lindberg Jac 1949:263*
Lindberg Jac 1950:113 f, 213 f*
Lindberg Jac 1961:95
Lindberg Jakob, grosshandl 1976:74, 80,168
Lindberg Jakob, grosshandl 1986:110
Lindberg Joh, källarmästare 1947:229*
Lindberg Joh, källarmästare 1961:117, 120, 126
Lindberg Joh, källarmästare 1964:149, 151
Lindberg Johan, rektor 1971:31, 35
Lindberg Johan, rektor 1972:49
Lindberg Johan, rektor 1976:51
Lindberg Jonas, befallningsman 1965:58
Lindberg Jonas, befallningsman 1986:75
Lindberg Jonas, mormonmissionär 1952:91 f
Lindberg Jonas, rådman 1949:128
Lindberg Jöns , gesäll 1987:118
Lindberg Karl Fredrik Ivar, postmästare 1993:77
Lindberg Maria, skådespelare 2014:249
Lindberg N 1927:51
Lindberg N 1936:48
Lindberg N 1937:30
Lindberg N 1937:42
Lindberg N , tunnbindare 1979:28
Lindberg O 1928:33
Lindberg O 1937:6
Lindberg Olof, konditor 2009:269
Lindberg Olof, konditoriägare 2010:236f
Lindberg Olov, konditor 2014:32
Lindberg Olov, konditor 1958:222-223*
Lindberg Pauline, se: Schröder
Lindberg Per, konditor 2001:262, 267
Lindberg Per, konditor 1958:223
Lindberg Per, konditoriägare 2010:236f
Lindberg plantör 1937:15
Lindberg Ruth 1931:208*)
Lindberg Ruth 1932:210
Lindberg S 1941:111
Lindberg S, landskamrer 1969:59 f
Lindberg Sten 1987:239
Lindberg Sternhold, polis 1981:99*
Lindberg Stig 1983:176
Lindberg Torsten, landslagsmålvakt 2008:240
Lindberg U 1949:270 f*
Lindberg Uno, major 1972:190*
Lindberg, Ingmar, musiker 2005:204
Lindblad , lärarinna 1974:99
Lindblad A 1950:151
Lindblad A, protokollsekr 1955:59
Lindblad Albert, boktryckare 1966:194-198*
Lindblad Anders Peter, protokollsekreterare 1993:114 f, 117
Lindblad Augusta 1947:157 f
Lindblad E 1947:308 f
Lindblad Edgard, konsthandl 1984:156-163*
Lindblad Einar 2008:234
Lindblad Gösta, lektor 1970:209*
Lindblad Gösta, lektor 1984:80
Lindblad Henry, polis 1981:99*
Lindblad Johan Edvard, stationsvakt 1984:156 f
Lindblad Kurt 1984:158, 162
Lindblad Lillemor 1978:116
Lindblad Maria, f Johansson 1984:158
Lindblad N A 1928:177
Lindblad Ove, revisor 1979:180*
Lindblad Sigrid 1932:200
Lindblad, Gösta, fil dr lektor 2003:161-164*
Lindblom A 1933:170*)
Lindblom A W 1966:199
Lindblom Anders Teodor, bryggare 1955:244*
Lindblom Anders Teodor, bryggare 1962:168* ff
Lindblom Arthur Henry, tullkontrollör 1970:210*
Lindblom Arthur Henry, tullkontrollör 1974:79
Lindblom Axel W, skeppsredare 2008:121
Lindblom Axel W, skeppsredare 2009:127, 129
Lindblom Axel, familjen 1955:245*
Lindblom Axel, redare 1967:172
Lindblom Axel, redare 1977:141*
Lindblom Bo, författare, debattör 2014:220*
Lindblom Carl-Gustaf, präst 1986:93-96
Lindblom Gudmund 1973:129
Lindblom Gustaf, urmakare 2012:158
Lindblom H. A 1949:163
Lindblom H. A 1955:244*
Lindblom Johanna 1952:169*
Lindblom kustroddare 1932:174
Lindblom L A, handl 1978:101
Lindblom L A, handl 1979:122-127*
Lindblom Stina, politiker, led sf 2015:42*
Lindblom Stina, skolkökslärare 1992:260, 1997:276*, 1998:24, 2000:25*, 2002:281
Lindblom Stina, skolkökslärare, kulturnämndsledamot 2012:152
Lindblom Stina, skolkökslärare, kulturnämndsledamot 2014:12*
Lindblom Stina, skolkökslärare, v ordf sf 1970:194*
Lindblom Stina, skolkökslärare, v ordf sf 1971:160-181*
Lindblom Stina, skolkökslärare, v ordf sf 1976:5
Lindblom Stina, skolkökslärare, v ordf sf 1979:159*
Lindblom Stina, skolkökslärare, v ordf sf 1983:49, 61
Lindblom Stina, skolkökslärare, v ordf sf 1988:261-265*
Lindblom Stina, skolkökslärarinna 1955:245
Lindblom Stina, skolkökslärarinna 1960:228
Lindblom Stina, skolkökslärarinna 1961:79 ff
Lindblom Stina, skolkökslärarinna 1962:63
Lindblom Stina, skolkökslärarinna, led sf 2009:265
Lindblom Tage, försäljningsingenjör 1992:281*
Lindblom Tage, kalkylator, led sf 1971:168
Lindblom Tage, kalkylator, led sf 1976:80
Lindblom, A W, skeppsredare 2006:217
Lindblom, Stina, skolkökslärarinna, led sf 2004:245f, 2005:71f, 90f*
Lindborg , läroverksadjunkt 1968:226, 224*
Linde Lorentz von der 1965:38
Linde Margareta von der 1965:38
Lindeberg Iwar, disponent 2008:143
Lindeberg N 1934:133*)
Lindeberg N 1949:226
Lindeberg N 1952:89 f*
Lindeberg N 1953:211
Lindeberg Nils , skräddare 1965:147
Lindeberg Nils , skräddare 1974:158-162*
Lindeberg Nils , skräddare 1977:101
Lindeberg Nils, skräddarmästare 1994:100
Lindeblad kapten 1931:54*)
Lindeblad V 1951:259 f*
Lindefelt Einar 1982:114*
Lindeflycht L G T 1928:149
Lindeflycht L G T 1935:74
Lindeflycht L G T 1938:106
Lindeflycht L G T 1938:120
Lindeflycht L G T 1938:122
Lindeflycht L G T 1943:170
Lindeflycht Lars Gilliusson, landskamrer 1970:46
Lindegren H W 1936:253
Lindegren Kristina, f Kollberg 1987:271*
Lindegren, se Kollberg Christina Sofia (Kerstin)
Lindekranz Lars 2008:193
Lindell , snickare 1981:121
Lindell Aja 2011:240, 242
Lindell Aja, landshövdingska 2012:32
Lindell Arvid, specerihandl 1985:158
Lindell Edvin, chaufför 1977:216*
Lindell Ingvar, landshövding 2014:33
Lindell Ingvar, landshövding 2016:20
Lindell Ingvar, landshövding 2008:168
Lindell Ingvar, landshövding 2009:275
Lindell Ingvar, landshövding 2011:171, 237, 240-244*
Lindell Lars 2013:175
Lindell Lars 1983:180
Lindell N, timmerman 1967:101
Lindell Rolf, scoutledare 2008:219
Lindell Sven, led sf 1971:168
Lindelöf Gunnar, major 1990:260*
Lindelöf Ingeborg 1946:223*
Lindelöf Ingeborg 1952:233, 236*
Lindelöf J 1926:172
Lindelöf J 1934:198*)
Lindelöf J 1935:213
Lindelöf J 1943:50
Lindelöf J 1945:183, 181*
Lindelöf J 1947:225*, 240 f*
Lindelöf J 1964:120
Lindelöf Janne, bankdirektör, grosshandlare 1989:147, 1991:193, 1993:123, 236,
Lindelöf Janne, handl, led sf 1965:117 f
Lindelöf Janne, handl, led sf 1971:168
Lindelöf Janne, handl, led sf 1976:166 f*, 170*
Lindelöf Janne, handl, led sf 1982:154
Lindelöf Janne, handl, led sf 1985:118
Lindelöf Margareta 1976:180*
Lindelöw f Heuman Inez, kontorist 1992:279*
Lindén , musikdir 1980:86
Lindén A 1947:141
Lindén Anna Fatima 1945:111
Lindén Axel, slaktare 1974:181
Lindén Axel, slaktare 1976:173
Lindén C F 1925:114
Lindén C F 1928:40
Lindén C F 1929:129
Lindén C F, kopparslagare 1992:77
Lindén Eric 1981:164 f*
Linden Gustaf, operasångare 1954:200
Lindén J A 1941:129
Lindén J. A 1944:160
Lindén J. A 1950:193
Lindén J. A 1945:110
Lindén Johan August, kyrkoväktare 1994:103
Lindén Johanna 1945:111
Lindén K 1945:110 f
Lindén K, kopparslagare 1944:159
Lindén K, kopparslagare 1949:177
Lindén Kristina 1945:110
Lindén O 1953:226
Lindén Ulla 1945:110
Lindencrona major 1931:54*)
Lindenhagen P 1936:78
Lindenhagen P 1937:10 f
Lindenhagen P 1937:16
Lindenius Petrus , professor 1973:25
Lindenius Petrus, slottspräst 1989:17
Lindenov Anne 1940:207
Linder Aja, f Klinghjerdt 1966:209*
Linder Alf, professor 2002:60
Linder Anders, musiker 2014:225
Linder Anders, musiker 2014:227
Linder Augustinus 1961:229
Linder Augustinus, bankbokhållare 1953:208
Linder Bertil 1973:168*
Linder E 1949:243*
Linder E 1952:138*
Linder E, major 1976:171
Linder Ella 1983:189
Linder H 1943:37
Linder H 1943:41
Linder Hasse, musiker 2014:225
Linder Hugo 1951:255 f*, 259 f*
Linder Hugo 1956:275*
Linder Hugo 1963:180
Linder Hugo, major, led sf 1966:209
Linder Hugo, major, led sf 1971:168
Linder Hugo, major, led sf 1984:25*
Linder P, revisor 1972:68
Linder P, revisor 1976:170*
Linder T 1952:251, 253*
Linder, Anna, kanotist 2006:165
Linderholm , fanjunkare 1970:113*
Linderholm Gösta, musiker 2008:111f
Linderholm J 1924:51*)
Linderholm J 1924:53
Linderholm J 1925:104
Linderholm J 1927:155
Linderholm J 1930:248-249*)
Linderholm J 1934:198*)
Linderholm, musikfanjunkare 1949:221
Linderholm, musikfanjunkare 1953:211
Linderholm, musikfanjunkare 1960:128
Linderot Lars, präst 1986:88-92
Linderot Olof Svensson, präst 1986:95
Linderoth A 1993:155
Linderoth C J 1933:52
Linderoth C. J 1947:317*
Linderoth C. J 1950:212, 210*
Linderoth C. J 1955:274
Linderoth Gulli 1950:212, 210*
Linderoth Gulli 1953:266
Linderoth Gulli 1964:214
Linderoth J P, kyrkoherde 1977:69, 73
Linderoth J W, urfabrikör 1978:66-69
Linderoth J W, urfabrikör 1996:77
Linderoth J W, urfabrikör 2012:156
Linderoth L 1947:127
Linderoth M , fru 1950:212, 210*
Linderoth O 1944:91
Linderoth Oscar, lagerbiträde 1960:126-127
Lindestam Henning, budgetkamrer 1999:285*
Lindestam, Henning , fänrik 2005:132, 194
Lindestam, Karl-Herman 2005:132
Lindgren , länsbokhållare 1977:93
Lindgren A 1943:89
Lindgren A M 1936:152 f
Lindgren A M, torpare 1990:178
Lindgren A, slottsvaktmästare 1974:76 f
Lindgren Agnes 1988:257
Lindgren Anders, vaktmästare 1996:38 ff
Lindgren Anette 1965:89
Lindgren Anette 1980:140
Lindgren Anette 1982:105 ff
Lindgren Anette, född Norman 1962:246, 241*
Lindgren Arne, handbollsspelare 2002:230*
Lindgren Arne, handbollsspelare 2012:28
Lindgren Arne, handbollsspelare 2010:203, 205ff*
Lindgren Auda 1950:212, 210*
Lindgren C G 1926:172
Lindgren C G 1927:163 f
Lindgren C G 1928:137
Lindgren C G 1929:142
Lindgren C G 1930:176
Lindgren C G 1931:194
Lindgren C G 1931:86
Lindgren C G 1931:91
Lindgren C G 1934:208
Lindgren C G 1934:211*) ff
Lindgren C G 1936:88
Lindgren C G 1942:217
Lindgren C G, kronobefallningsman 1993:125
Lindgren C G, landskamrer 1971:101 f
Lindgren C G, landskamrer 1979:23
Lindgren C G, landskamrer 1980:202
Lindgren C G, landskamrer 1982:44
Lindgren C. F 1950:207, 212, 210*
Lindgren C. G, landskamrer 1955:182
Lindgren Carl 1977:203*
Lindgren Carolina 1934:208
Lindgren Ebbe 1950:212, 210*
Lindgren Emil 1947:317*
Lindgren Emil 1950:212, 210*
Lindgren Emil, polis 1966:200 f*
Lindgren Emil, polis 1981:93*
Lindgren Emmy, se: Jägerström
Lindgren G kronofogde 1929:142
Lindgren G studerande 1930:189
Lindgren Hedvig 1947:181
Lindgren Helge 1946:354, 257*
Lindgren Helge 1950:212, 210*
Lindgren Helge 1968:200 f*
Lindgren Helge, försäkringstjänsteman 1993:306*
Lindgren Herbert 1946:261, 259*
Lindgren Herbert 1950:212, 210*
Lindgren Hilding 1983:217 ff*
Lindgren Ida 1950:212, 210*
Lindgren Johan Gustaf 1977:93
Lindgren K, fotbollsspelare 1997:128*
Lindgren Lalle, stuveriarb 1977:148*
Lindgren Magnus, fabriksarb 1978:72
Lindgren Maria Sofia Amalia 1928:137
Lindgren Maria Sofia Amalia 1930:156
Lindgren Maria Sofia Amalia 1942:248
Lindgren Marie, skådespelare 2014:279
Lindgren N 1948:300
Lindgren Nils , hamnarb 1977:145
Lindgren Nils , snickare 1982:188
Lindgren O C 1929:142
Lindgren Ola, handbollspelare 2010:207*
Lindgren Olle, skådespelare 2014:278
Lindgren Otto 1963:151
Lindgren Otto 1977:203*
Lindgren Otto 2008:229
Lindgren P E 1936:51
Lindgren P E 1937:192 f
Lindgren P E 1937:200
Lindgren P E 1938:15
Lindgren P E 1938:17 f
Lindgren Pehr Erik 1958:182
Lindgren Per Eric, konditor 1958:181 ff, 190*
Lindgren Sigvard 1982:114*
Lindgren Tilla 1950:212, 210*
Lindgren Wiktor, plåtslagare 2014:152
Lindgren Y 1948:298, 322, 300*
Lindgren Y 1951:220*
Lindgren Yngve 1936:192*)
Lindgren Yngve, bagare, sekreterare 1991:195*, 1992:247, 1993:168
Lindgren Yngve, överförmyndare, led sf 1971:168
Lindgren Yngve, överförmyndare, led sf 1976:76, 80, 78*
Lindgren Yngve, överförmyndare, led sf 1979:79, 87
Lindgren Yngve, överförmyndare, led sf 1984:59 ff*
Lindgren, Agnes Teresia, affärsbiträde 2005:284*
Lindgren, Jan, räddningsledare 2007:99*
Lindgren, Yngve, bagare 2003:183
Lindh A A A 1924:88
Lindh A A A 1925:73
Lindh A A A 1930:164 ff*)
Lindh A A A 1931:115
Lindh A A A 1939:73 f*)
Lindh A A A 1940:45
Lindh Alrik, läkare, led sf 1971:106, 168, 61 f*
Lindh Alrik, läkare, led sf 1975:125
Lindh E 1941:130
Lindh Eduoard, musikdir 1983:88
Lindh Gösta, sotare 2009:186
Lindh J M 1930:164
Lindh John 1971:7
Lindh John, PR-man 2002:150
Lindh, Axel A, lasarettsläkare 2003:103
Lindh, se Erelius Johanna Ulrika
Lindh, se Stenfelt Anna Lovisa
Lindhagen Petrus August Alfred, postmästare 1993:77
Lindhe Gunnar, ingenjör 1999:278*
Lindholm Henrik, präst 1970:41
Lindholm Inge, fäktmästare 2014:276
Lindholm J W, faktor 1968:125-148*
Lindholm J. W, faktor 1955:214
Lindholm J. W, faktor 1958:245 ff
Lindholm Valborg, f Cervin, lärare 1980:222*
Lindhult Sara Christina 1932:161
Lindkvist Albert, fotograf 1999:267 f*
Lindlöf J 1933:132
Lindlöf Sibernia 1933:132
Lindman , sockenskräddare 1965:56
Lindman A, kronofogde 1964:75
Lindman Anita 2011:224ff*
Lindman Helena Elisabeth 1932:7
Lindman Konrad 1974:165 f*
Lindman O. A 1944:80, 106 (1700-talet)
Lindman P C 1938:17
Lindmarker A 1947:270
Lindmarker A 1953:254
Lindmarker Axel F, hotelldir 1967:225
Lindmarker Axel F, hotelldir 1968:52, 64 f*
Lindmarker Axel F, hotelldir 1971:104
Lindmarker Lago, hotelldir 1986:271*
Lindmarker Lago, hotelldirektör 2011:158
Lindoff Arvid (målning av), konstnär 2016:69*
Lindoff Arvid, gåramålare 1993:140*
Lindorm, Erik, författare 2006:120
Lindquist A 1927:143
Lindquist Catharina Maria 1971:32
Lindquist I, överste 1984:96
Lindquist J H 1928:114 ff*)
Lindquist N A, snickare 1968:164
Lindquist Tekla 1951:130
Lindqvist , lokreparatör 1974:193 f*
Lindqvist A A riksgäldsfullmäktig 1931:206
Lindqvist A B 1937:16
Lindqvist A murare 1925:99
Lindqvist A murare 1928:88
Lindqvist A, murare 1966:48
Lindqvist A, murare 1968:217
Lindqvist A, muraremästare 1989:80
Lindqvist Amy, lärarinna 2014:75f*
Lindqvist Anna 1994:101
Lindqvist Anna, se: Thornquist
Lindqvist Axel, kristallslipare 1969:185, 190
Lindqvist Axel, riksdagsman 1977:185
Lindqvist Axel, riksdagsman 1979:71
Lindqvist Axel, riksdagsman 1984:55 f
Lindqvist Axel, riksdagsman 1986:197
Lindqvist bagare 1938:237
Lindqvist balettmästare 1931:69 ff
Lindqvist Bertil, lokinspektör 2000:284*
Lindqvist Carl Peter, gesäll 1977:95
Lindqvist Catharina 1951:130
Lindqvist E O 1928:102
Lindqvist E O 1930:21
Lindqvist E O 1940:237
Lindqvist E O 1940:247
Lindqvist E O 1943:178
Lindqvist E O, skomakamästare, kommunpolitiker 2009:186
Lindqvist E O, skomakarmästare 2012:228f, 237
Lindqvist E. O, skomakarmästare 1949:224
Lindqvist E. O, skomakarmästare 1950:222
Lindqvist E. O, skomakarmästare 1951:238 f
Lindqvist E. O, skomakarmästare 1958:269
Lindqvist E. O, skomakarmästare 1963:178, 184
Lindqvist E. O, skomakarmästare 1964:150-153 f, 149*
Lindqvist Erik O, skomakarmästare, led sf 1966:113, 116
Lindqvist Erik O, skomakarmästare, led sf 1967:211-226
Lindqvist Erik O, skomakarmästare, led sf 1971:168, 136 ff*
Lindqvist Erik O, skomakarmästare, led sf 1972:114
Lindqvist Erik O, skomakarmästare, led sf 1974:200*
Lindqvist Erik O, skomakarmästare, led sf 1986:191
Lindqvist Ernst, byråföreståndare 1993:169
Lindqvist Ernst, fabrikör, led sf 1971:168
Lindqvist Ernst, fabrikör, led sf 1977:185
Lindqvist Gusten, pianist 2011:230
Lindqvist Hilma 1946:223*
Lindqvist Hilma 1952:233, 236*
Lindqvist Hilma, affärsinnehavare, led sf 1971:168
Lindqvist Hilma, affärsinnehavare, led sf 1978:182*
Lindqvist Ivar 1983:209*
Lindqvist J 1937:16
Lindqvist J A, skomakare 1992:161
Lindqvist Joh, inspektör 1977:73 f
Lindqvist Johan Henrik, tullförvaltare 1962:59 ff*
Lindqvist Karolina Lovisa 1930:166
Lindqvist Martin, polis 1981:99*
Lindqvist Martin, överkonstapel 2014:209*
Lindqvist N A 1927:151
Lindqvist N A 1936:52
Lindqvist S krögare 1937:11
Lindqvist S murare 1927:51
Lindqvist Sven, murarmästare 1960:65
Lindqvist, Amy, småskollärarinna 2005:72f
Lindqvist, Bertil, fotbollsspelare 2006:102
Lindqvist, Hilma, affärsinnehavare, led sf 2003:120f, 123, 2005:71, 90
Lindqvist-Pripp Solveig, konstnär 2014:216
Lindroth Bertil 2013:138
Lindroth Bo, skorstensfejarmästare 2009:185f, 188
Lindroth Harry, skorstensfejarmästare 1997:275 f
Lindroth Harry, skorstensfejarmästare 2009:182,186
Lindroth J A, polis 1973:171
Lindroth J A, polis 1981:93*
Lindroth, prost 1962:72
Lindschiöld kansliråd 1935:52
Lindschöld Erik 1977:9
Lindsfelt Adolf Fredrik , kammarjunkare 1987:29-33
Lindsfelt (familjen) 1987:29 f
Lindskog Anna Sofia 1976:123*
Lindskog Axel Rudolf, löjtnant 1976:126, 123*
Lindskog Axel, konstnär 2011:73
Lindskog Axel, skulptör 2000:260
Lindskog C S 1926:69
Lindskog C S 1927:114
Lindskog C S 1928:16 ff
Lindskog C S 1933:227 f*)
Lindskog C S 1940:38
Lindskog C. S 1946:196 f, 201, 203
Lindskog C. S 1948:233, 238
Lindskog C. S 1955:179 ff*
Lindskog Elsa, f Wahlin 1974:125, 123*
Lindskog Gunnar, landsfiskal 1976:126, 123*
Lindskog L P, löjtnant, led sf 1971:168
Lindskog Torsten , prost 1976:121-126*
Lindskog Yngve, hamnarb 1977:145
Lindstedt Fransiska, f Bexell 1966:62
Lindström 1952:86
Lindström 1960:79
Lindström 1961:75*
Lindström , kusk 1973:158
Lindström A 1929:142
Lindström A 1935:183
Lindström A 1936:180
Lindström A 1942:213
Lindström A, bokhandl 1986:54
Lindström Abraham 1947:184
Lindström Abraham, revisor 1993:83
Lindström Albert 1951:259 f*
Lindström Anna 1966:195
Lindström Anna, affärsinnehavare 1986:227 f
Lindström Anna-Lisa, lärare 1984:135, 137
Lindström Astrid, specerihandl 1985:160
Lindström Axel, sjökapten 1981:109
Lindström B 1928:227-228*)
Lindström B 1933:170*)
Lindström B 1950:187
Lindström B P 1926:185
Lindström B P 1926:195
Lindström B. P 1945:152 f*
Lindström B. P 1948:291 ff
Lindström Birger 1973:5
Lindström Birger 1987:230
Lindström Birger 1988:196
Lindström Birger, kamrer 1960:128
Lindström C 1926:171
Lindström C 1929:149
Lindström C 1932:92
Lindström C 1936:146
Lindström C 1936:150
Lindström C 1936:154
Lindström C 1937:180*)
Lindström C 1945:153 ff*
Lindström C 1948:293
Lindström C E 1926:127*) f
Lindström C E 1935:160
Lindström C E 1937:86
Lindström C E 1938:160
Lindström C E 1941:80
Lindström C J, barberare 1978:58
Lindström C. E, läroverksvaktmästare 1951:182*
Lindström C. E, läroverksvaktmästare 1952:194
Lindström C. E, läroverksvaktmästare 1963:209
Lindström Carl, lotsålderman, led sf 1966:135
Lindström Carl, lotsålderman, led sf 1967:84
Lindström Carl, lotsålderman, led sf 1968:81
Lindström Carl, lotsålderman, led sf 1969:91
Lindström Carl, lotsålderman, led sf 1971:105 f, 168
Lindström Carl, lotsålderman, led sf 1986:136
Lindström Carl, lotsåldersman 1960:127, 128 f*
Lindström Carl, lotsåldersman 1961:133
Lindström Carl, lotsåldersman 1963:211 f
Lindström Carola 1987:121
Lindström D 1927:145 ff
Lindström David, handlande 1958:161
Lindström David, handlande 1960:58 ff
Lindström David, handlande 1960:58 ff
Lindström David, handlande 1961:74 ff
Lindström David, handlande 1961:74 ff
Lindström David, traktör 1968:52
Lindström David, traktör 1972:95
Lindström David, traktör 1976:55
Lindström David, traktör 1977:78
Lindström David, viktualiehandlare 1992:75, 1993:83, 1994:37
Lindström E N 1927:183 f
Lindström E N 1927:36
Lindström Elsa 1958:298*
Lindström Erik 1972:53, 55 f
Lindström F 1949:270 f*
Lindström Fredrik 1971:105
Lindström Fredrik, författare 2001:71, 73
Lindström Gunnar 1987:109*
Lindström Hj, leksaksfabrikör 1954:261
Lindström Ivar 2006:141
Lindström Ivar , konditor 1978:107
Lindström Ivar , konditor 1983:202
Lindström Johan 1934:198*)
Lindström Johan 1936:202
Lindström Johan 1936:208
Lindström Johan Gustaf, lasarettssyssloman 1995:97
Lindström Johan Gustaf, sadelmakare 1995:99
Lindström Johan, grosshandlare 1945:152
Lindström Johan, grosshandlare 1947:225*
Lindström Johan, grosshandlare 1950:108, 132, 135*
Lindström Johan, grosshandlare 1951:273, 270*
Lindström Johan, ombudsman 1961:133
Lindström Johan, sjökapten 1961:76 f*
Lindström Johanna, kokboksförfattare 2015:38-39*
Lindström Johanna, kokerska 1961:111 ff*
Lindström Johanna, mamsell 1996:66 ff*
Lindström John 1934:198*)
Lindström Julia 1974:179
Lindström Julia Teresia, diakonissa 1997:89-94*
Lindström Jöns 1945:151
Lindström K. J 1949:269*
Lindström Karl-Johan 1967:158
Lindström löjtnant 1927:198*)
Lindström löjtnant 1931:48*)
Lindström Märta 1983:209*
Lindström Märta, fröken 1997:176 f*
Lindström N 1940:53
Lindström N 1942:63
Lindström N 1942:66
Lindström Olga 1942:178
Lindström Olga Theodora, lärarinna, led sf 1997:89-93*, 2002:114
Lindström Olga, lärare, led sf 1971:168
Lindström Olga, lärare, led sf 1974:179
Lindström Olga, lärare, led sf 1983:189
Lindström Ottilia Dagmar 1997:90
Lindström S 1945:15
Lindström S 1946:54
Lindström Sigfrid (Tristan) 1965:161-179*
Lindström Sigfrid (Tristan) 1972:134 f
Lindström Sigfrid (Tristan) 1982:138, 69-85*
Lindström Sigfrid (Tristan) 1986:180
Lindström Sigfrid Tristan, författare 1992:207-214*, 215-219*, 220-224, 257, 1993:84
Lindström T 1946:261, 259*
Lindström Thure 1982:164 f*
Lindström tunnbindare 1937:10
Lindström V 1930:162
Lindström V 1936:192*)
Lindström V 1937:141*)
Lindström V 1937:143
Lindström V 1938:97
Lindström V 1940:178
Lindström W 1951:220*
Lindström W 1952:247 f*
Lindström Vilhelm, trafikchef 1991:195*
Lindström Vilhelm, trafikchef, led sf 1969:172*
Lindström Vilhelm, trafikchef, led sf 1970:179 f
Lindström Vilhelm, trafikchef, led sf 1971:168
Lindström Vilhelm, trafikchef, led sf 1976:77, 80
Lindström Vilhelm, trafikchef, led sf 1984:149
Lindström Vilhelm, trafikchef, led sf 1988:215
Lindström, fru, kaféföreståndare 1997:176 f*
Lindström, kaféföreståndare 1997:177*
Lindström, Lena 2006:235
Lindström, Märta 2003:278 *
Lindström, Olga, flickskollärarinna, led sf 2005:71, 73, 82f
Lindström, Wilhelm, trafikchef 2003:133
Lindström/Nilsson Karin, adjunkt 1992:220
Lindt Hindrich van 1973:33 ff
Lindt von H 1949:95
Lindwall A 1933:138
Lindwall A W, arkitekt 1971:103
Lindwall A. W 1950:123
Lindvall arkitekt 1961:120
Lindwall August W, arkitekt 2000:125
Lindwall G. L. E 1952:162*
Lindwall Gunborg 1967:229*
Lindwall Gunnel, f Nordström 1988:269*
Lindwall J W 1933:136*)
Lindwall J W 1933:138
Lindwall J W 1937:145
Lindwall J. W 1951:246
Lindwall Olof , skomakarmästare 1974:200*
Lindwall, se Lundblad Sofia
Lindwall, se Weström Charlotta
Lingdell Anna 1991:209
Lingheim P 1967:200
Ling-Wannerus Ragnar 1974:165 f*
Linncrantz Anna 1986:229
Linncrantz P 1949:223
Linncrantz P 1950:222
Linncrantz Peter, fängelsedir 1967:113-116
Linncrantz Peter, fängelsedir 1971:138
Linncrantz Peter, fängelsedir 1981:120
Linncrantz Peter, fängelsedirektör 1989:76 ff, 1998:130
Linncranz P 1939:56
Linncranz P 1940:224*)
Linncranz P 1941:183
Linné Carl von 1985:47, 51
Linné Carl von 1987:74-87
Linné Erik, kamrer 1995:247
Linné Karin 1948:306, 311*
Linné Sven Benjamin, kyrkoherde 1998:99
Linné, Carl von 2004:53f
Linnerhielm J C, författare 1992:62
Linnérhielm J. C 1946:37 ff
Linnerhielm Jonas Carl 1987:91
Linneroth Johan, målare 1988:82
Linneroth kyrkoherde 1940:24
Linsberg, perukmakare 1950:95
Linton Erland, häradesskrivare 1976:129*
Linton Erland, häradesskrivare 1980:221*
Linton Olof, lektor 1979:91
Linton Svenborg, f Svensson 1975:220*
Lintzén Sidon 1967:192
Lintzén Sidon 1969:178
Lisell E 1946:260 f*
Lisell E, lektor 1972:125*
Lithander A 1945:178 f*
Litles Jon (Joen, Jonn) 1941:211
Liunggren P 1935:195
Liunggren Petter, sadelmakare 2001:23, 30
Liunggren, Gustaf, kartograf 2003:79
Liusberg (1750-t) 1936:12
Liusberg (1750-t) 1936:8
Liusberg Isaac, perukmakare 1969:27, 32
Livijn C. E 1951:259 f*
Livijn C. G 1951:259 f*
Livijn Claes, kapten 1974:129
Lizeray Marita 1978:158
Ljung Claës-L, konstnär 2001:262, 264
Ljung f Berger Anita 1997:205
Ljung S 1946:219 ff*
Ljung S 1947:256
Ljung Sven, kyrkoherde 1986:228
Ljung Sven, kyrkoherde 1995:78, 1997:191, 193
Ljung, Elisabeth, fotbollsspelare 2006:108
Ljung, Lennart, fotbollsspelare 2006:108
Ljung, Sven, pastor 2003:42 f
Ljungberg (Andersson) Anna, skolelev 1947:299 f*
Ljungberg , smed 1965:108
Ljungberg A 1927:51
Ljungberg A B, snickare 1975:178
Ljungberg A N, arrendator 1974:76
Ljungberg Alma 1964:136
Ljungberg Anna 1932:199*) f
Ljungberg Anna, folkskollärare 1992:124 f
Ljungberg Anna, lärare, led sf 1967:155
Ljungberg Anna, lärare, led sf 1971:168
Ljungberg Anna, lärare, led sf 1973:133 f
Ljungberg Anna, lärare, led sf 1977:106
Ljungberg Anna, lärare, led sf 1984:23, 78 f*
Ljungberg Anna, lärarinna 1946:254, 257*
Ljungberg Anna, lärarinna 1960:151, 177
Ljungberg Brita, se: Ahlgren
Ljungberg Britta Christina 1927:165
Ljungberg Britta Christina 1927:200
Ljungberg Britta Christina 1931:157-161*)
Ljungberg Britta Christina 1942:36
Ljungberg Carl Fritiof, repslagarmästare 1964:136-138*
Ljungberg Carl, snickare 1977:90
Ljungberg Eric 1977:90
Ljungberg Eric 1982:166 f*, 170*
Ljungberg Eric 1983:224*
Ljungberg Fr. W, repslagarmästare 1964:136 f
Ljungberg Frans , sjökapten 1977:198 f*
Ljungberg Frans , sjökapten 1981:109
Ljungberg Frans, skeppare 1995:160 f
Ljungberg Fredrik Wilhelm, repslagare 1990:182
Ljungberg Fredrik, fotbollsspelare 2013:187
Ljungberg Jenny, lärare 1984:135, 137
Ljungberg Kristina, donator 2014:91
Ljungberg N 1931:208*)
Ljungberg N 1932:210
Ljungberg N, murare 1965:85
Ljungberg N, murare 1967:60
Ljungberg N, snickarmästare 1947:318, 312*
Ljungberg Nils 1946:256, 258*
Ljungberg P 1926:93
Ljungberg P 1927:200
Ljungberg P 1929:142
Ljungberg P 1931:157 f*)
Ljungberg P 1932:137
Ljungberg P 1936:51
Ljungberg P 1937:181
Ljungberg P 1937:197
Ljungberg P 1938:229
Ljungberg P 1938:38
Ljungberg P 1942:214
Ljungberg P 1943:104
Ljungberg P 1943:178
Ljungberg P, handlande 1944:36
Ljungberg P, handlande 1945:100 f*
Ljungberg P, handlande 1947:200-218
Ljungberg P, handlande 1953:156
Ljungberg P, handlande 1960:81
Ljungberg Peter, donator 2014:91
Ljungberg Petter, handl, led sf 1971:168
Ljungberg Petter, handl, led sf 1972:140
Ljungberg S 1930:232*)
Ljungberg S 1934:133 f*)
Ljungberg S 1935:243
Ljungberg S 1937:105
Ljungberg S 1951:246
Ljungberg S 1952:90
Ljungberg S 1960:177
Ljungberg S, fabrikör, led sf 1971:168, 97*
Ljungberg S, fabrikör, led sf 1976:80
Ljungberg Sven, garveridirektör 1964:133
Ljungberg Sven, garverifabrikör 1991:250 f*
Ljungberg Sven, landskanslist 1976:129
Ljungberg, Anna, folkskollärarinna, led sf 2005:70, 72f, 75ff, 80ff*, 94f
Ljungberg, Fredrik, fotbollsspelare 2007:154f*
Ljungberg, släkten 2003:89-97*, 2006:106f
Ljungbergh (adlad Ljungfelt) A 1953:48
Ljungbergh Agneta, se: Hilleton
Ljungblad Beata, barnhemsförest 1975:107
Ljungdahl , fånggevaldiger 1969:59
Ljungdahl C G 1929:142
Ljungdahl G 1932:171
Ljungdahl G 1949:175
Ljungdahl Z J A F 1930:186
Ljungfelt A, se: Ljungbergh
Ljunggren C A 1931:104
Ljunggren C A 1931:106
Ljunggren C A 1931:98
Ljunggren C A 1939:56
Ljunggren C A, lektor 1965:169-172
Ljunggren C A, lektor 1966:152-164
Ljunggren C A, lektor 1967:233
Ljunggren C A, lektor 1974:148
Ljunggren C A, lektor 1984:103
Ljunggren C A, lektor 1992:180, 182, 200, 215, 1993:209 f*, 1994:205
Ljunggren C. A, lektor 1962:206 ff
Ljunggren C. A, lektor 1963:187
Ljunggren G 1941:32 f
Ljunggren Gustaf (karta) 1993:110*, 1995:91*
Ljunggren Gustaf, kartograf 1993:110, 121, 124 f, 1995:91
Ljunggren Gustav , kartograf 1974:58, 77
Ljunggren Gustav , kartograf 1987:93, 95
Ljunggren Göthilda Wilhelmina Augusta 1931:199
Ljunggren Göthilda Wilhelmina Augusta 1937:259*) f
Ljunggren H Petter, sadelmakare 1970:37
Ljunggren H Petter, sadelmakare 1978:9
Ljunggren Håkan, lasarettsläkare 2010:16
Ljunggren Karl Gustaf, professor 1963:79-99
Ljunggren Karl Gustav, professor 1967:232-236*
Ljunggren Karl Gustav, professor 1971:22
Ljunggren Karl Gustav, professor 1974:12
Ljunggren Karl Gustav, professor 1986:40 ff
Ljunggren Karl-Gustav, professor 1991:22, 25, 1997:5, 2000:40
Ljunggren Maria, f Sandhoff 1978:9
Ljunggren, K 2003:140
Ljunggren, Torsten, fil dr 2003:296 *
Ljungman , montör 1972:175 f*
Ljungman Fredrik, järnarb, led sf 1971:168
Ljungman, Fredrik, metallarbetare 2003:183
Ljungnér Birgitta 1973:140
Ljungnér Edvard 1979:117
Ljungnér Ewald, tandläkare 1984:207*
Ljungnér f Hansson Birgitta 2000:286*
Ljungnér Folke 2014:238
Ljungnér Gustaf, möbelsnickare 1996:91
Ljungnér Gustaf, snickarmästare 1963:183
Ljungnér S J , prost 1978:40
Ljungnér Sten 2008:219
Ljungqvist Anders , komminister 1971:226*
Ljungqvist Anna 1939:245
Ljungqvist Eric, disponent 1974:73
Ljungqvist G A 1926:170*)
Ljungqvist G A 1929:143
Ljungqvist G A 1937:180*)
Ljungqvist M 1939:172
Ljungqvist N G 1939:176*)
Ljungskog, Susanne, tävlingscyklist 2004:173f*, 2007:154, 156*
Ljungström Frithiow 1974:122 ff*
Ljungström Lars 1974:122
Ljungström Lars 1984:211*
Ljungström Lars 1986:245*
Ljungström Lars, scoutledare 2008:209, 212, 215*
Lodfeldt Lars-Olof 2009:150, 152
Lodhe G W 1930:103
Loenbom S 1947:39
Lofthag Göran 2014:270
Logh (Log) M 1948:20
Logh (Log, Loug, Louf) A 1930:60
Logh (Log, Loug, Louf) A 1934:171
Logh (Log, Loug, Louf) A 1935:96
Logh (Log, Loug, Louf) A 1936:121
Logh (Log, Loug, Louf) D 1934:171
Logh (Log, Loug, Louf) M 1934:171
Logh (Log, Loug, Louf) M 1936:118
Logh (Log, Loug, Louf) M 1936:125
Lohm (1750-t) 1936:10
Lohm G 1950:95
Lohm G 1953:142
Lohm Gustaf, grosshandl 1969:29
Lohman Carl Petter Ulric, bodbetjänt 1993:86
Lohman Elsa Katarina 1931:182
Lohmis handelsman 1936:9
Lokrantz Anna 1931:208*)
Lokrantz Anna 1932:210
Lokrantz Anna 1991:227
Lokrantz G A 1930:184
Lokrantz G A 1930:189
Lokrantz G A 1993:134
Lokrantz Gösta, tjänsteman 1989:148 f, 1990:258*
Lokrantz K 1927:204-205*)
Lokrantz K 1952:247 f*
Lokrantz Knut, fabrikör 1989:147, 1991:250 f*
Lokrantz Knut, fabrikör 2012:160 f
Lokrantz Knut, fabrikör, led sf 1965:117 f
Lokrantz Knut, fabrikör, led sf 1971:169
Lokrantz Knut, fabrikör, led sf 1976:80
Lokrantz Knut, fabrikör, led sf 1978:104
Lokrantz Maja 1946:254, 257*
Lokrantz Torsten , kamrer 1973:9
Lokrantz Torsten, bankkamrer 1964:226*
Loneberg Göran, skådespelare 2014:249
Loof Johan, sadelmakare 1969:25
Looft sadelmakare 1936:8
Lorentsson Simon 1970:52
Lorentsson Sylve 1983:185
Lorentz Johanna 1935:72
Lorentz Johanna 1943:170
Lorentz Johanna 1951:81
Lorentz Johanna 1953:85
Lorentzdotter, se: Annica
Lorentzon O 1946:261, 259*
Lorentzon Waldemar 1969:187 ff
Lorentzon Valdemar, konstnär 2016:168-176*
Lorentzon Waldemar, konstnär 2014:127
Lorentzon Waldemar, konstnär 2014:141
Lorentzon Valdemar, konstnär 1958:270
Lorentzon Waldemar, konstnär 2008:146
Lorentzon Waldemar, konstnär 1989:247 ff*, 1998:157 f*, 183, 2001:157, 224, 2002:149*
Lorentzon, Bengt 2003:78, 2004:107
Lorentzon, Erik, sjökapten 2004:115 f*, 124f
Lorentzon, Oscar 2004:114f, 116-125*
Lorentzon, Waldemar, konstnär 2003:218
Lorentzson Arne, butiksanställd 2009:170
Losow J. N, sjökapten 1948:292
Lothigius Sten Aug 1974:62
Lowén Ingeborg 1971:233*
Lovén, Anders, kanotist 2006:165
Lovisa Ulrika, drottning 1999:108-113*
Lovisa, drottning 1985:58
Lubbe Anders Torsson 1970:37
Lubbe Tönnes Giertsson 1970:53
Lubinus, Tönnes Giertsen, rådman 2005:16
Lucas , smed 2014:46
Lucas grovsmed 1942:111
Luchassen S 1948:42, 46, 48
Lucia Svensdotter 1948:222
Lucke, Pether, ärkebiskop 2003:75
Lucuus Mester 1936:124
Ludvig Conterfejer 1975:214
Ludvigsen F 1926:161 f
Ludvigson Rune, fotbollsspelare 2011:139, 142, 149, 151f, 154*
Ludvigsson Rune ”Ludde”, fotbollsspelare 2013:196, 202
Ludvigsson Rune, fotbollsspelare, handbollsspelare 1997:135*, 2002:229*
Ludvigsson, Rune, fotbollsspelare 2006:103, 250
Luft Gustaf van der 1988:123 ff
Luhanka Raimo, smed 2014:161
Lukaszewicz, Kamil A, konstnär 2007:290
Lumpis 1987:230 f
Lund (Lundh, Lunnd) H 1930:66
Lund (Lundh, Lunnd) H 1931:180
Lund (Lundh, Lunnd) H 1934:158
Lund (Lundh, Lunnd) H 1934:182
Lund (Lundh, Lunnd) H 1934:59 f
Lund (Lundh, Lunnd) H 1935:102
Lund (Lundh, Lunnd) H 1935:127
Lund (Lundh, Lunnd) H 1935:129
Lund (Lundh, Lunnd) H 1935:146
Lund (Lundh, Lunnd) H 1935:97
Lund Abraham, stadsvaktmästare 1967:49
Lund Amanda, fröken 1994:162-166*
Lund Anna Brita 1967:68
Lund Berndt Niclas, postiljon 1967:49, 68 ff
Lund Berndt Niclas, postiljon 1987:102
Lund D 1948:48
Lund E 1948:48
Lund Else 1948:48
Lund G B 1943:196*)
Lund Geese, se: Laursdotter
Lund George, fil kand 2000:105
Lund H 1948:42, 46, 48, 94
Lund Henrich, skeppare 2008:19, 23
Lund Henrik, rådman 1965:29, 33, 35 f, 43, 45
Lund Henrik, rådman 1970:40
Lund Henrik, rådman 1972:26-35
Lund J 1942:63
Lund J 1942:66
Lund Jakob, handl 1967:68 f, 72
Lund Kirstin 1951:82
Lund M 1925:113
Lund M 1925:115
Lund M 1927:35
Lund M 1929:142
Lund M 1932:19
Lund M 1936:48 f
Lund M 1938:22
Lund M 1938:234
Lund M 1938:236
Lund M 1942:32 f
Lund Magnus, handelsman 1989:42
Lund N. P 1947:186
Lund N. P 1948:278
Lund Nils Pehrsson, befälhavare 1995:127
Lund P 1951:22
Lund P. S 1951:82
Lund Peder Svensson, pråmskeppare 1970:36
Lund Pernilla 1951:82
Lund Torsten , landskanslist 1974:165 f*
Lund Torsten , polis, led sf 1971:169
Lund W 1934:158
Lundahl A 1936:11
Lundahl C A, överpostiljon, led sf 1971:169
Lundahl Daniel, kakelugnsmakare 1993:122
Lundahl f Lidner Anna-Marie, telefonist 2002:301*
Lundahl Gustav , fabriksarb 1967:69
Lundahl Ida, bagerska 1974:179
Lundahl Nils, lantbrukare 1996:16 f
Lundahl Torsten, fiskare 1964:120
Lundal Nils M 2010:296*
Lundal Nisse, fiskare 2016:138
Lundal, Nils M, repslagare, diversearbetare 2004:230-237*, 2007:249*
Lundal, Torsten 2006:151, 153*
Lundberg A 1937:14
Lundberg A M 1931:201
Lundberg A M, borgmästare 1986:124
Lundberg Alfred, stenhuggare 1995:161
Lundberg Aron, specerihandl 1985:158
Lundberg B 1938:234
Lundberg Berta 1946:254, 256*
Lundberg Bertil 1982:114*
Lundberg Bertil, redaktionssekreterare 1992:274*
Lundberg Birger, ingenjör 1973:168*
Lundberg Birger, ingenjör 1977:212*
Lundberg C 1924:92-94*)
Lundberg C 1925:138
Lundberg C 1929:188
Lundberg C 1944:35, 112
Lundberg C M 1925:35
Lundberg C M 1926:101
Lundberg C M 1928:5 f
Lundberg C M 1937:180*)
Lundberg C M 1937:211
Lundberg Carl, pastor, led sf 1971:169
Lundberg Carl, pastor, led sf 1978:38
Lundberg Carl, pastor, led sf 1987:115, 122
Lundberg Carl, rektor 1968:96
Lundberg Carl, slottsvaktkarl 1992:70
Lundberg E 1928:125
Lundberg E 1951:85
Lundberg E 1952:43
Lundberg E, pastor 1969:88 ff
Lundberg Edw 1991:98
Lundberg Edv , handl 1971:97
Lundberg Edvard, trävaruhandlare 1989:145*
Lundberg Elias, postmästare 1970:52
Lundberg Elias, postmästare 1988:85, 87
Lundberg Elias, postmästare 1993:73-76 (passim)
Lundberg Emmy 1931:224
Lundberg f Holmgren Aurora 1989:145 f*
Lundberg G 1929:188
Lundberg G 1947:229*
Lundberg glasmästare 1936:10
Lundberg Gunnar 1967:161
Lundberg Gustav, gymnast 2000:149*
Lundberg Gösta 1982:164 f*
Lundberg handskmakare 1937:14
Lundberg handskmakare 1937:16
Lundberg Harry 1985:118
Lundberg Harry, sjukgymnast 2002:169
Lundberg Hedvig 1927:133
Lundberg Hedvig 1931:223
Lundberg Helfrid Susanna 1929:37
Lundberg Hilma 1975:208 f*
Lundberg Ida, lärare, led sf 1971:169
Lundberg Ida, lärare, led sf 1985:126
Lundberg Ida, ordf Halmstads frisinnade kvinnor, ledamot sf 2011:190, 194
Lundberg Inez, kyrkvaktmästare 1998:244
Lundberg Ingrid 1975:189-193
Lundberg Ingrid, sjuksköterska 1989:145
Lundberg Ivar, transportchef 1992:283*
Lundberg J H 1924:89
Lundberg J H 1926:101
Lundberg J H 1926:62*)
Lundberg J H 1929:100 f
Lundberg J H 1929:105 f
Lundberg J H 1929:46 ff*)
Lundberg J H 1931:117 ff
Lundberg J H 1941:112
Lundberg J H, läroverksadjunkt, led sf 1971:169
Lundberg J klädesfabrikör 1931:223 f
Lundberg J krögare 1936:47
Lundberg J krögare 1938:234
Lundberg J smedmästare 1927:52
Lundberg J smedmästare 1928:86
Lundberg J smedmästare 1929:188
Lundberg J smedmästare 1931:191
Lundberg J smedmästare 1932:137
Lundberg J smedmästare 1934:199
Lundberg J smedmästare 1935:200
Lundberg J smedmästare 1936:50 ff
Lundberg J smedmästare 1937:46
Lundberg J smedmästare 1937:63
Lundberg J smedmästare 1938:38
Lundberg J smedmästare 1940:38
Lundberg J, smedmästare 1989:80, 83 f, 86
Lundberg J, smedmästare, led sf 1971:169
Lundberg Jeppe Andersson, sergeant 1993:127
Lundberg Joh, läroverksadjunkt 1945:119
Lundberg John (Falkenberg) 1971:202
Lundberg John, sjökapten 1974:105 f, 110
Lundberg Jon, smed 1992:242
Lundberg Jon, smedmästare 1944:35, 112
Lundberg Jon, smedmästare 1947:262 f, 271
Lundberg Jon, smedmästare 1953:156
Lundberg Jonas, fabrikör 1995:72
Lundberg Karin postexpeditör 1936:192*)
Lundberg Karin änkefru 1929:156
Lundberg Karin, fröken, postexpeditör 1957:291*
Lundberg Karin, fröken, postexpeditör 1961:240
Lundberg Karin, ledamot sf 2011:195*
Lundberg Karin, postexp, led sf 1971:169
Lundberg Karin, postexp, led sf 1974:120
Lundberg Karin, postexp, led sf 1975:189-193*
Lundberg Karin, postexp, led sf 1983:189, 212*
Lundberg Karin, postexpeditör, led sf 2009:63, 66*
Lundberg Karin, posttjänsteman 1989:145, 1992:234
Lundberg Karl Magnus 1958:210
Lundberg Karl Magnus 1974:124
Lundberg Karl Magnus 1975:189-193
Lundberg Lars 1969:31
Lundberg Lennart, professor 1973:121
Lundberg M 1938:66
Lundberg Magnus, revisor 1989:145 f*
Lundberg Maj 1986:73
Lundberg Maj 2009:68
Lundberg N 1937:12
Lundberg N P 1932:92
Lundberg Nils, slottsvakt 1996:36, 38 ff
Lundberg Olga 1970:162
Lundberg Olga 1974:124
Lundberg Olga 1975:189-193*
Lundberg Olga, banktjänsteman 1989:145
Lundberg Oluf, skräddare 1969:34
Lundberg Per Gustafsson 1968:55
Lundberg S 1939:172
Lundberg S 1942:42
Lundberg Samuel, kustroddare 1975:193
Lundberg Samuel, kustroddare 1989:143-146*
Lundberg Sigrid Josefina 1989:146
Lundberg skomakare 1925:113
Lundberg skomakare 1929:130
Lundberg skomakare 1937:30
Lundberg Susanna 1994:94
Lundberg Sven, garverifabrikör 1960:177
Lundberg Sven, professor 1967:161
Lundberg Sven, professor 1978:171*
Lundberg Sven, professor 1980:182
Lundberg T 1928:67
Lundberg T 1930:232*)
Lundberg T 1942:197
Lundberg Theo, redaktör 1971:97*
Lundberg Theo, redaktör 1974:134
Lundberg Theo, redaktör 1960:186-204
Lundberg V 1941:132*)
Lundberg Verner 1977:203*
Lundberg Åke 1968:200 f*
Lundberg Åke, kamrer 2001:286*
Lundberg, adjunkt 1958:150
Lundberg, Erik, lärare 2004:255
Lundberg, Ida, småskollärarinna, led sf 2005:70, 73, 75f, 78, 83
Lundberg, Ingrid, sjuksköterska 2004:185-188*, 2005:83
Lundberg, Karin, postexpeditör, led sf 2004:185-188*, 2005:71f, 74,76f, 79, 82ff*, 2006:212
Lundberg, Olga, banktjänsteman 2004:185-188*, 2005:83
Lundberg, se Nylander Maria
Lundberg, Selma, telefonist 2006:67f
Lundberg, stadsfullm i Falkenberg 1947:245
Lundbergs J, änka 1949:175
Lundblad Nils 1973:168*
Lundblad S 1945:64
Lundblad S bankdirektör 1939:245
Lundblad S skomakare 1936:50
Lundblad Sofia 1933:138
Lundblad, se Bissmarck Hilma
Lundbom Erik, landskanslist 1976:130, 128*
Lundbom Erik, landskanslist 1985:273*
Lundbom Y 1952:233, 236*
Lundborg Anna 1936:253
Lundborg f Sköld Märta, speciallärare 1996:275*
Lundborg Lennart (teckningar) 1994:10*, 2002:84*, 86*, 286
Lundborg Lennart, amanuens 2014:123-130*
Lundborg Lennart, amanuens 2014:175
Lundborg Lennart, amanuens 2014:301
Lundborg Lennart, länsantikvarie 1967:228
Lundborg Lennart, länsantikvarie 1972:140 f
Lundborg Lennart, länsantikvarie 1974:5 ff
Lundborg Lennart, länsantikvarie 1976:6
Lundborg Lennart, länsantikvarie 1983:63 f
Lundborg Lennart, länsantikvarie 1985:32
Lundborg Lennart, länsantikvarie 1994:10, 1999:222, 2002:84, 86, 286
Lundborg Lennart, länsantikvarie 2016:176*
Lundborg Lennart, länsantikvarie 2008:294
Lundborg Lennart, länsantikvarie 2009:69
Lundborg Lennart, länsantikvarie 2010:59, 244
Lundborg Ragnar, bokhandelsmedhjälpare 2009:233, 238
Lundborg, Einar, flygkapten 2006:120, 125
Lundborg, Harald, tekniker 2005:278*
Lundborg, Lennart, länsantikvarie 2003:272f, 278, 2007:294*
Lundeberg Gerda 1939:245
Lundeby Ester, f Svensson, lärare 1974:213*
Lundell Anna 1991:227
Lundell G 1951:253*
Lundell J A 1924:88*)
Lundell J A 1929:42 ff*)
Lundell J A 1938:179
Lundell J. A 1951:224 f
Lundell Karl-Erik, teol kand 2008:80
Lundell N 1937:101
Lundell Ola, snickargesäll 1994:95
Lundell, Karl-Erik, teol kand 2006:282*
Lundell, P Magnus 2006:125
Lundén Eskil Ragnar, orgelbyggare 2002:49
Lundén Gust R, sparbankskamrer, led sf 1996:97
Lundersten J 1934:207
Lundersten, se Ehrenborg Anna Catharina
Lundfeldt Bengt 1992:75
Lundfeldt Bengt Hansson, åkare 1967:53
Lundfeldt Joh:s , timmerman 1974:172
Lundfeldt Johanna 1992:75 f
Lundfeldt Nils, åkare 1992:67
Lundgren , smed 1988:99 f
Lundgren , traktör 1968:50, 52
Lundgren , träsvarvare 1974:181
Lundgren Bengt , red, led sf 1971:169
Lundgren Carl, ingenjör 1969:105
Lundgren Carl, ingenjör 1973:143
Lundgren Carl, ingenjör 1976:88
Lundgren Elsie 1986:245*
Lundgren Erica, f Eriksson 1972:200*
Lundgren Erica, f Eriksson 1974:125, 123*
Lundgren Erica, f Eriksson 1986:245*
Lundgren G, hamnmästare 1968:53, 56
Lundgren G, hamnmästare 1969:78, 81
Lundgren G, hamnmästare 1972:95
Lundgren Georg 1977:198 f*
Lundgren Gunnar, kamrer 1976:191*
Lundgren Gunnar, överste 1976:77, 80
Lundgren Gunnar, överste 1978:155
Lundgren Gunnar, överste 1980:228
Lundgren Gunnar, överste 1981:173*
Lundgren Gunnar, överste 1987:257 f*
Lundgren Gustaf, tapetsör, led sf 1966:121
Lundgren Gustaf, tapetsör, led sf 1967:215, 218, 226
Lundgren Gustaf, tapetsör, led sf 1971:169
Lundgren Gustaf, tapetsör, led sf 1976:80
Lundgren Gustaf, tapetsör, led sf 1981:115
Lundgren Hanna 1981:119
Lundgren Harald, handl 1979:50
Lundgren Helena 1987:94
Lundgren Ia 1981:119
Lundgren John, disponent 1976:80
Lundgren Joseph, handl 1969:33
Lundgren Joseph, handl 1977:65 f
Lundgren Jöns, smed 1965:61, 85
Lundgren Magnus, fabrikör 1981:126
Lundgren Olle, direktör 1970:206*
Lundgren Oluf, skräddare 1969:27, 33
Lundgren Oscar, handl, led sf 1971:169
Lundgren Oscar, handl, led sf 1974:160
Lundgren Oscar, handl, led sf 1982:135
Lundgren Oscar, pyrotekniker 1975:139
Lundgren Bertil, konstnär 2008:191
Lundgren C 1926:181 f
Lundgren C 1928:97
Lundgren C 1929:171
Lundgren C 1929:173
Lundgren C 1936:137
Lundgren C 1938:79*)
Lundgren C 1938:86
Lundgren C 1938:89
Lundgren C 1938:97 f
Lundgren C 1940:178
Lundgren C 1943:11
Lundgren C 1943:13
Lundgren C 1943:16
Lundgren C 1943:173
Lundgren C 1943:21
Lundgren C 1943:31
Lundgren C 1943:34
Lundgren C 1943:47
Lundgren C O 1927:50
Lundgren C, stadsingenjör 1951:199, 216
Lundgren C, stadsingenjör 1961:148
Lundgren C, stadsingenjör 1962:162
Lundgren Carl Levin, befälhavare 2012:217
Lundgren Carl, stadsingenjör 2008:64-70
Lundgren Emma Amalia 1942:238
Lundgren G hamnmästare 1925:120
Lundgren G hamnmästare 1929:141
Lundgren G hamnmästare 1930:227
Lundgren G hamnmästare 1930:229 f*)
Lundgren G hamnmästare 1932:120 f
Lundgren G hamnmästare 1932:128
Lundgren G hamnmästare 1932:134
Lundgren G hamnmästare 1932:139
Lundgren G hamnmästare 1932:77
Lundgren G hamnmästare 1932:82
Lundgren G hamnmästare 1932:85 f
Lundgren G hamnmästare 1932:89
Lundgren G hamnmästare 1932:99
Lundgren G hamnmästare 1935:216
Lundgren G hamnmästare 1936:130
Lundgren G handlande 1942:48
Lundgren G tapetsör 1936:192*)
Lundgren G tapetsör 1940:261*)
Lundgren G tapetsör 1940:265
Lundgren G, hamnmästare 1955:58
Lundgren G, hamnmästare 1960:74*
Lundgren Gunnar 2013:213
Lundgren Gustaf, hamnmästare 1994:37
Lundgren Gustaf, hamnmästare 2013:82
Lundgren H 1927:70
Lundgren H 1929:208
Lundgren Hugo, direktör 1966:274*
Lundgren Hugo, ingenjör 2013:213
Lundgren J 1950:81, 96
Lundgren J civilingenjör 1932:94
Lundgren J skomakare 1927:52
Lundgren J skomakare 1929:131
Lundgren J skomakare 1936:50
Lundgren J skräddare 1928:217
Lundgren J skräddare 1928:32
Lundgren J skräddare 1937:15
Lundgren J smed 1925:113
Lundgren J smed 1925:115
Lundgren J smed 1926:172
Lundgren J smed 1927:49
Lundgren J smed 1929:130
Lundgren J smed 1935:232
Lundgren J smed 1936:47 ff
Lundgren J smed 1938:22
Lundgren J, smedålderman 1990:174
Lundgren John, disponent 1957:294*
Lundgren John, VD 2013:213, 220
Lundgren K 1947:140 f
Lundgren L 1928:31
Lundgren L 1928:33
Lundgren L 1929:122
Lundgren L 1937:14 ff
Lundgren L 1941:124
Lundgren Lars-Magnus, VD 2013:221
Lundgren Lennart, rektor 1997:288*
Lundgren Lisen 1931:83
Lundgren Lovisa Ulrika 1942:210 f
Lundgren Magnus, fabrikör 2013:212, 220
Lundgren Magnus, fabrikör 1955:214*
Lundgren Maria, administratör 2013:213
Lundgren murmästare 1937:11
Lundgren O 1940:189
Lundgren O 1940:199
Lundgren O 1950:81
Lundgren Olle, VD 2013:221
Lundgren plantör 1927:22
Lundgren plantör 1928:33
Lundgren Ragnar 1949:270 f*, 273*
Lundgren Richard 1951:259 f*
Lundgren Stig, yrkesvägledare 2001:295*
Lundgren Susen 1936:192*)
Lundgren Sven, VD 2013:221
Lundgren Tobias, lagerchef 2013:74
Lundgren, Bengt, musiker 2005:203
Lundgren, se Ståhlgren Benedikta
Lundgren, svarvare 1960:124
Lundh A 1928:32
Lundh Erik 1968:200 f*
Lundh H 1947:33, 38 ff, 46, 80
Lundh Lilly, f Ekwall 1967:163
Lundh N P, byggentreprenör 1988:246
Lundh N P, sjökapten 1986:162-169
Lundh Påfwel 1965:43
Lundh, se Ekvall Lilly
Lundholm Keith, skorstensfejargesäll 2009:182
Lundholm Morgan, verkmästare 2009:186, 188
Lundholm Vladimir, vaktmästare 1992:273*
Lundin August, lokförare 1974:88, 97*
Lundin B M 1930:209
Lundin B M 1930:214
Lundin B M 1930:216
Lundin B M 1930:224
Lundin B M 1930:227
Lundin B M 1930:230
Lundin B M 1931:187*)
Lundin B M 1932:134 f
Lundin B M 1932:138
Lundin B M 1932:25 f
Lundin B M 1932:78
Lundin B M 1935:215
Lundin B M, handlande, kamrerare 2012:240, 242, 249
Lundin B M, ombudsman 1969:83
Lundin B M, ombudsman 1978:61
Lundin B. M 1952:88
Lundin G 1937:141
Lundin G H, bankkamrer, led sf 1971:169
Lundin G R 1925:76
Lundin G R 1928:91
Lundin G R 1929:171
Lundin G R 1929:63
Lundin G R 1929:65
Lundin G R 1930:174 ff
Lundin G R 1930:179*)
Lundin G R 1930:188
Lundin G R 1930:227
Lundin G R 1932:134*) f
Lundin G R 1932:138
Lundin G R 1938:57
Lundin G R 1938:83 f
Lundin G R 1938:90 ff
Lundin G R 1940:53
Lundin G R 1942:56
Lundin G. R, drätselkamrerare 1951:195 f, 221
Lundin G. R, drätselkamrerare 1958:140
Lundin G. R, drätselkamrerare 1961:117
Lundin G. R, drätselkamrerare 1964:90
Lundin Georg, stationsförest 1966:149
Lundin Georg, stationsförest 1967:188, 193
Lundin Georg, stationsförest 1981:140
Lundin Gunilla Elisabeth 1929:60
Lundin Gustaf 1974:165 f*
Lundin Gustaf Rabe, drätselkamrerare 1995:56
Lundin Gustaf Rabe, kamrer 1972:67
Lundin Gustaf Rabe, kamrer 1976:75, 80, 73*
Lundin Gustaf Rabe, kamrerare 2012:242ff, 249
Lundin Hjalmar, brottare 1963:166
Lundin J J 1943:96
Lundin J P 1927:51
Lundin J P 1936:46 f
Lundin J P 1937:16
Lundin Johansdotter Johanna 1943:96
Lundin Sten , polis 1981:99*
Lundin, brandstodsombudsman 1960:82
Lundin, snickare 1951:72
Lundkors O 1948:70
Lundkrantz August Werner 1994:99
Lundkvist Artur, författare 2013:169
Lundkvist Artur, författare 2014:128
Lundkvist Östen 1971:143*
Lundkvist, Kalle 2006:108
Lundman , soldat 2016:52
Lundman C 1927:49
Lundman C 1937:12
Lundman smed 1936:9
Lundmark Ingegerd, båtvärdinna 2010:32-49*
Lundmark Knut, professor 2010:126, 128f, 131f
Lundquist J P, kronofogde 1969:57 ff
Lundquist Peter, kyrkoherde 1955:181
Lundquist Petter, vävare 1969:39
Lundquist, vävare 1950:96
Lundqvist Anna-Lisa, bokbindare 1989:113*
Lundqvist Britta Maria 1945:150
Lundqvist C P, skomakare 1985:66 f
Lundqvist C. F 1945:43, 56*
Lundqvist C. F 1946:144
Lundqvist Carl Fredrik (Lunkan), sångare 1983:113
Lundqvist Carolina Amalia, se: Wallengren, fru, lärarinna
Lundqvist E A 1929:189
Lundqvist Erik, dräng 1987:97
Lundqvist G W, slottsvakt 1972:49 f
Lundqvist Hendrich, handelsman 2012:199
Lundqvist Henrik 1968:200 f*
Lundqvist Henrik 1971:235
Lundqvist J P 1938:236
Lundqvist Johan Petter, dräng 1987:105
Lundqvist Lennart, kyrkogårdsarkitekt 1997:80
Lundqvist Lennart, landskapsarkitekt 2008:202
Lundqvist Malin 1931:159 f
Lundqvist Margit, författare 2014:174f*
Lundqvist Nils Emil, ingenjör 2012:156
Lundqvist Nils-Emil, ingenjör 1983:187
Lundqvist Nils-Emil, ingenjör 1989:1998:15 f*, 148, 1999:272 f*
Lundqvist P (1720-t) 1936:11
Lundqvist P (1720-t) 1936:21
Lundqvist P kakelugnsmakare (1810-t) 1927:50
Lundqvist P kakelugnsmakare (1810-t) 1928:32
Lundqvist P kakelugnsmakare (1810-t) 1936:46
Lundqvist P kakelugnsmakare (1810-t) 1937:14
Lundqvist Peter 2000:37 f
Lundqvist Peter, kyrkoarkivarie 2012:156*
Lundqvist Peter, kyrkoarkivarie 2012:296*
Lundqvist Peter, kyrkoarkivarie 2013:292*
Lundqvist Peter, kyrkoarkivarie 2009:294*
Lundqvist Peter, kyrkoarkivarie 2011:198
Lundqvist Pär, författare 2014:174
Lundqvist Pär, författare 2014:179*
Lundqvist R B, godsägare 1966:134
Lundqvist Rolf 1983:182
Lundqvist Rolf, författare 2014:174f*
Lundqvist Sigurd 1983:182
Lundqvist Tage 1971:143*
Lundqvist Thorsten, sjökapten 1981:109
Lundqvist, Agnetha, butiksinnehavare 2007:253*
Lundqvist, fru, lärarinna 1946:208, 214
Lundqvist, handlande, Varberg 1946:111
Lundqvist, målare 1953:226
Lundqvist, Nils-Emil, lokalhistoriker 2004:251f, 2006:219
Lundqvist, Peter, arkivarie 2003:7, 11*, 272 *
Lundsgaard J C 1930:184
Lundskog Aug , kyrkoherde 1977:106
Lundskog G 1951:261 f*, 265 f*
Lundskog Greta 1953:266 f*
Lundskog Gustaf, läkare 1966:139
Lundstedt Sven, landsfiskal 1986:72, 76, 84
Lundström , lanträntmästare 1973:56
Lundström Anna Petronella 1946:244
Lundström Arvid 2000:153*
Lundström Axel, byggmästare 1972:122
Lundström J 1947:212
Lundström L 1927:38
Lundström L 1929:143
Lundström L 1931:191
Lundström L 1933:11
Lundström L 1935:215 f
Lundström L 1937:197
Lundström L 1937:201
Lundström L 1938:38
Lundström L 1938:56
Lundström L, bokhållare 1966:92
Lundström L, klädesfabrikör 1952:87
Lundström Ludvig , handl, led sf 1968:83
Lundström Ludvig , handl, led sf 1971:169
Lundström Ludvig , handl, led sf 1976:80
Lundström Ludvig, handlande 1947:210 ff
Lundström Ludvig, handlande 1953:156
Lundström Ludvig, handlande 1964:76, 89
Lundström Marianne, handlande 2013:44
Lundström P, länsbokhållare 1969:53
Lundström Ulf 2008:219
Lundström Ulf, handlande 2013:44
Lundvall Oscar, kronofogde 1985:277*
Lundvall Oscar, stadsfogde 2014:10
Lundvall, extralärare 1952:197
Lunell L 1932:200
Lunell, se Velin Hilda
Lunkan se: Lundqvist C. F
Lupin Peter, tullinspektör 1972:39
Lups G (i Amsterdam) 1949:95
Lussa piga (i Husalt) 1953:55
Lutsche , generalmajor 1970:47
Lutti D E 1932:140
Lyckborg A V, kronolänsman 1990:174
Lücke C 1934:171
Lycke F 1925:13
Lycke H 1931:17
Lycke Peder, ärkebiskop 1991:13, 1998:45
Lydén (Flink) Hilda 1947:299 f*
Lydén A G 1937:147
Lydén C 1950:222
Lydén C G 1928:102
Lydén C G 1937:140
Lydén Carl, förrådsman 1976:189*
Lydén Carl, stationsskrivare, led sf 1966:147
Lydén Carl, stationsskrivare, led sf 1971:138, 142, 169
Lüders Maria , modist 1961:191
Lüders S, kyrkoherde 1946:256, 258*
Lüders S, kyrkoherde 1951:266f*
Lüders S, kyrkoherde 1952:223
Lüders S, kyrkoherde 1961:191
Lüders Simon 1968:166
Lüders Simon 1969:211 f*
Lykke (Lucke) P 1926:15
Lykke (Lucke) P 1930:58
Lykke (Lucke) P 1932:57
Lyngholm K P, agitator 1971:120
Lyngholm K P, agitator 1981:69 ff
Lyon J 1928:231
Lyrholm bleckslagare 1928:46
Lyrholm bleckslagare 1929:131
Lysell Majken, hattmodist 2015:141*
Lysell Severina 1931:217
Lysholm , bleckslagare 1972:49
Lyth G W 1936:160
Lyttkens 1950:221
Lyttkens 1951:273, 270 f*
Lyttkens August 1976:82 f*
Lyttkens Emil, ingenjör, led sf 1971:169
Lyttkens Emil, ingenjör, led sf 1973:90, 96
Lyttkens Emil, ingenjör, led sf 1976:83 f*
Lyttkens Gunnar, ingenjör 1976:84*
Lyttkens Ivar, riksdagsman 1966:146
Lyttkens Ivar, riksdagsman 1969:169
Lyttkens Ivar, riksdagsman 1973:86
Lyttkens Ivar, riksdagsman 1976:82
Lyttkens Ivar, riksdagsman 1977:104
Lyttkens Ivar, riksdagsman 1979:40
Lyttkens Ivar, riksdagsman 1981:141
Lyttkens Ivar, riksdagsman 1986:132 f
Lyttkens Mina 1976:84*
Lyttkens Märta, f Cervin, sjuksköterska 1974:121
Lyttkens Märta, f Cervin, sjuksköterska 1977:215*
Lyttkens Ragnar, stadsingenjör 1969:186, 217 f*
Lyttkens Ragnar, stadsingenjör 1973:10 f*
Lyttkens Ragnar, stadsingenjör 1974:77, 101
Lyttkens Ragnar, stadsingenjör 1982:134
Lyttkens Ragnar, stadsingenjör 1984:102
Lyttkens Yngve 1968:181
Lyttkens (familjen) 1976:84
Lyttkens A 1937:108
Lyttkens A 1937:114
Lyttkens A 1937:117
Lyttkens Anna Gustafva 1945:109
Lyttkens E 1937:142
Lyttkens E 1937:149
Lyttkens E 1938:91
Lyttkens E 1940:224*)
Lyttkens E 1949:244
Lyttkens Emil, ingenjör 1991:98, 1993:122, 1995:116, 2002:113
Lyttkens Gunnar, ingenjör 1962:246, 241 *
Lyttkens Harald, lasarettsläkare 1962:248, 243*
Lyttkens I 1937:102 ff
Lyttkens I 1937:108 f
Lyttkens I 1937:111
Lyttkens I 1937:114 ff
Lyttkens I 1937:120
Lyttkens I 1937:142 f
Lyttkens I 1937:185
Lyttkens I 1937:95*)
Lyttkens I 1937:97
Lyttkens I 1937:99
Lyttkens I 1938:84
Lyttkens Ivar, godsägare 1951:196
Lyttkens Ivar, godsägare 1958:129
Lyttkens Ivar, godsägare 1958:151-154
Lyttkens Ivar, godsägare 1959:170-209
Lyttkens Mina 1935:249*)
Lyttkens Mina 1935:251
Lyttkens Mina 1940:224*)
Lyttkens R 1933:170*)
Lyttkens R 1938:100
Lyttkens R 1938:82*)
Lyttkens R 1938:89
Lyttkens R 1943:49
Lyttkens R 1943:57 ff
Lyttkens Ragnar, stadsingenjör 1948:8
Lyttkens Ragnar, stadsingenjör 1951:210*, 220*
Lyttkens Ragnar, stadsingenjör 1959:170
Lyttkens Ragnar, stadsingenjör 1960:22
Lyttkens Ragnar, stadsingenjör 1962:228
Lyttkens Ragnar, stadsingenjör 1991:191-198*, 1997:161, 2000:162-171, 2002:113-118*
Lyttkens Y 1946:261, 259*
Lyttkens Yngve, författare 1999:215, 219
Lyttkens, Bertil 2006:138
Lyttkens, familjen 1992:90
Lyttkens, Ragnar 2005:224-230*, 2006:131-138*
Lützow , dansk överste 1948:217*
Lützow dansk överste 1935:51
Lützow dansk överste 1943:174
Lützow Joachim Frederik, dansk överstelöjtnant 2011:101
Lützow Joachim Frederik, överste 1975:41, 74
Lützow Joachim Frederik, överste 1976:13
Lützow, dansk fältöverste 2002:96 f
Låftman löjtnant 1931:54*)
Lähdekorpi, Kari, travtränare 2005:182
Lärka Sigfrid, stins 2002:152*
Löbbe Markus (Marcus, Marrkus) 1926:104
Löbbe Markus (Marcus, Marrkus) 1930:61
Löbbe Markus (Marcus, Marrkus) 1934:164
Löfberg A 1939:131
Löfberg Amanda 1948:306, 311*
Löfberg Anders, hattmakare 1969:40
Löfberg Fredrik 1966:207*
Löfblad F 1937:248
Löfblad, se Löfwing Maria Elisabeth
Löfgren Carolina 1971:102
Löfgren Christina 1986:224
Löfgren David, handbollsspelare 2011:14
Löfgren E 1934:198*)
Löfgren E 1941:132*)
Löfgren Edw 1944:123
Löfgren Edw 1947:238, 257, 255*
Löfgren Edw 1952:240, 246 ff*
Löfgren Edward, direktör, led sf 1965:117 f
Löfgren Edward, direktör, led sf 1971:169
Löfgren Edward, direktör, led sf 1976:170 f*
Löfgren Edward, grosshandlare 1992:244, 1999:185-198* (passim)
Löfgren Elis 1951:259 f*
Löfgren G 1931:54*)
Löfgren G 1945:104
Löfgren G 1951:259 f*
Löfgren G W 1933:241*) f
Löfgren Gunnar, disponent 1999:197*
Löfgren Gustaf, kapten, led sf 1971:169
Löfgren H 1932:237*) f
Löfgren H 1933:170*)
Löfgren H 1947:240*
Löfgren H 1948:289
Löfgren Henning, bokförare 1969:97
Löfgren Henning, bokförare 1973:10 f*
Löfgren Henning, kontorist 1991:250 f*
Löfgren J A, förvaltare 1967:58
Löfgren J P 1925:32
Löfgren J P 1925:34 f
Löfgren J P 1929:142
Löfgren J P 1933:22
Löfgren J P 1941:111
Löfgren J P 1941:125
Löfgren J P 1942:50
Löfgren J P, ombudsman 1991:123
Löfgren J P, rådman 1968:58
Löfgren J. P 1944:160
Löfgren J. P 1948:243
Löfgren Johan, tenngjutare 1999:89
Löfgren Karin 1971:182
Löfgren Karin 1986:224
Löfgren Kerstin 1986:221*
Löfgren Maria 1945:183, 180*
Löfgren Maria (Mia) 1931:105*)
Löfgren Maria (Mia) 1932:52
Löfgren Maria (Mia) 1936:194
Löfgren Maria (Mia) 1939:92
Löfgren Maria (Mia) 1942:177
Löfgren Maria (Mia) 1942:181*) f
Löfgren N 1931:54*)
Löfgren N, kapten 1951:259 f*
Löfgren N, konsul 1947:258
Löfgren N, konsul 1948:8
Löfgren N, konsul 1949:269*
Löfgren Nils hovrättsnotarie, grosshandlare 1993:8*, 1998:21, 1999:191–198* (passim), 2000:26
Löfgren Nils, konsul, v ord sf 1969:214 ff*
Löfgren Nils, konsul, v ord sf 1971:160, 169
Löfgren Nils, konsul, v ord sf 1973:8
Löfgren Nils, konsul, v ord sf 1983:49, 61
Löfgren Nils, konsul, v ord sf 1986:134
Löfgren Peter Oluf, hattmakare 1999:89
Löfgren Sven 1993:126
Löfgren Sven, mjölnare 1969:39 f
Löfgren, glasmästare 1950:193
Löfkvist Yngve, skomakare 1991:259*
Löfman (Adlerstierna) S 1953:48
Löfman (Adlerstierna) Sigrid, se: Hilleton
Löfqvist J M 1929:142
Löfstedt, Gisela, kanotist 2006:165
Löfström Albert, bankkassör 1970:146 f*
Löfström C 1952:89
Löfström C A 1924:102-103*)
Löfström C A 1928:212
Löfström C A 1934:198*)
Löfström C A 1942:235
Löfström C A 1943:117*)
Löfström C A 1943:124
Löfström C G 1937:101
Löfström C G 1937:105
Löfström C G 1937:107
Löfström C G 1937:109
Löfström C G 1937:114
Löfström C G 1937:142
Löfström C G 1943:105 f*)
Löfström C G 1943:124
Löfström C G, bankkassör, led sf 1971:102, 169
Löfström C. G, kassör 1944:161
Löfström C. G, kassör 1950:222
Löfström C. G, kassör 1953:208
Löfström C. G, kassör 1958:139
Löfström H 1926:49
Löfström J 1945:64
Löfström J, skräddarmästare 1978:56
Löfström Johan, skeppsbyggmästare 2012:216
Löfström N 1952:89
Löfström skräddare 1926:153
Löfström slaktare 1937:13
Löfvenskiöld Ch E, arkitekt 1974:65
Löfving J 1937:248
Löfving Magnus , bokbindare 1987:132
Löfwing Maria Elisabeth 1937:248
Löhr Axel Mauritz 1958:129-154
Löhr d:y Hugo Fredrik, redaktör 1995:53, 57 f, 1996:12 ff, 2000:91, 94-101*
Löhr d:ä Hugo Fredrik, lantmätare 1990:173 f, 1994:56 f, 2000:85-89*
Löhr Daniel Georg, lantmätare 2000:89-92
Löhr f Nordenberg Charlotta Fredrika 2000:89-92*
Löhr f Åberg Hedvig Christina 2000:85 f
Löhr H F lantmätare 1925:70
Löhr H F lantmätare 1929:211
Löhr H F lantmätare 1929:58
Löhr H F lantmätare 1930:159
Löhr H F lantmätare 1934:228
Löhr H F lantmätare 1935:203
Löhr H F lantmätare 1938:18
Löhr H F lantmätare 1938:22
Löhr H F redaktör 1928:162 f*)
Löhr H F redaktör 1941:261*)
Löhr H F redaktör 1941:264
Löhr H F redaktör 1942:197-202*)
Löhr Hugo Fredrik, litteratör 1968:82
Löhr Hugo Fredrik, litteratör 1958:161, 162*
Löhr Hugo Fredrik, litteratör 1964:92
Löhr Hugo, lantmätare 1969:80 f
Löhr Hugo, lantmätare 1972:74
Löhr Hugo, lantmätare 1973:46
Löhr Hugo, lantmätare 1945:61-151
Löhr Hugo, lantmätare 1959:170
Löhr Janne, lanthandlare 2000:90, 92 ff’
Löhr Josefina, mamsell 1954:89
Löhr Olga 2000:91 f*
Löhr, släkten 2000:85-101
Lönberg A 1933:231
Lönberg Anna Margareta 1971:32
Lönberg Josefina, piga 1977:93
Lönberg Maria Christina 1933:233
Lönberg Maria Christina 1942:216
Lönberg Maria Christina 1942:245
Lönberg Marie 1971:31, 36
Lönberg, se Pyhlson Anna Margaretha
Lönegren E, biskop 1967:150
Lönholt dansk smugglare 1932:181 f
Lönn Kurt, styrelseledamot Jazz i Halmstad 2011:268
Lönnblad Sten, kriminalkommissarie, bokbindare 1989:105-142* (passim), 134 ff*, 142
Lönnblad Sten, poliskommissarie 1981:99*
Lönnblad Sten, poliskommissarie 1986:45
Lönnbom C F 1927:143
Lönnerfors Ragnar, forsmästare 1967:128
Lönnerfors Ragnar, forsmästare 1974:180
Lönnerfors Ragnar, forsmästare 1988:268*
Löthman Sara Christina 1933:232
Löwbeer Hans, universitetskansler 2008:176
Löwegren C G 1928:102
Löwegren C G 1929:66
Löwegren C G 1939:204 f
Löwegren C G 1941:180
Löwegren C G 1941:195
Löwegren C G, major, led sf 1971:169
Löwegren C G, major, led sf 1984:97 f, 106*
Löwenadler H 1939:253*)
Löwenadler H 1939:255
Löwenborg K F 1931:55
Löwenborg O V 1931:55 f*)
Löwenborg, se Hammarskjöld Vendela Teofila
Löwenborg, se Jägerskiöld Agda Maria
Lövenhem Nils Bengtsson, bildhuggare 1977:95
Löwenhielm Johanna (Jeanna) Sofia 1929:60
Löwenskiöld Salomon 1972:82 f, 87
Lövgren C G, redare 1977:138
Lövgren O 1947:139
Lövin, Teuvo, musiker 2005:251-256
Lövqvist Astrid, specerihandl 1985:158

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"