Grand Hotell uppfördes 1905 av August Winberg och var vid invigningen Halmstads mest pampiga byggnad. Hotellet var mycket påkostat med fasadtegel från Skromberga, katedralglas, fasettslipade glasdörrar, marmor i trappor och vissa golv, samt parkettgolv och rikligt med takstuckaturer. Möblerna levererades från Nordiska Kompaniet (NK).

Grand Hotell uppfördes 1905 av August Winberg och var vid invigningen Halmstads mest pampiga byggnad. Hotellet var mycket påkostat med fasadtegel från Skromberga, katedralglas, fasettslipade glasdörrar, marmor i trappor och vissa golv, samt parkettgolv och rikligt med takstuckaturer. Möblerna levererades från Nordiska Kompaniet (NK).

Kostnaderna blev dock för höga och anläggningen försattes i konkurs 1908. Fastigheten köptes ut av Handelsbanken som uppdrog åt Hotell Mårtensson att svara för driften. 1911 utbröt en stor brand där tyvärr en artonårig kvinna omkom. Konstruktionen av byggnaden fick kritik då eldfängt material i väggarna försvårade släckarbetet. Branden ledde till en omfattande renovering. Hotellet stod klart att användas igen inför Halmstadutställningen 1912.

Hotellet har under sitt långa liv haft många olika ägare. Det har byggts om och renoverats flera gånger. Det är fortfarande ett av Halmstads främsta hotell.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"