Här är ett urval böcker som speglar Halmstads historia. Böckerna går att köpa på Länsmuseet Halmstad och i stadens bokhandlare och några även på Gamla Halmstads kansli. Samtliga böcker finns på Halmstad stadsbibliotek.

Stadens historia och utveckling, allmänt.
Halmstad. Kors och tvärs i tid och rum. Sven Aremar 1991
Staden­-havet­-människorna. Läsebok om Halmstad. Sven Aremar 1993
Tidsbilder. Läsebok om Halmstad. Sven Aremar 1996
Medeltidsstaden Halmstad. Jan-Erik Augustsson 1980
Gamla Halmstad i ord och bild. En minnesbok utgiven i anledning av
Föreningen Gamla Halmstads 50-årsjubileum.
1973
Boken om Halmstad. Eric Hägge 1987
Halmstads historia del I. Den danska tiden. Sven A Nilsson 1968
Halmstads historia del II. Tiden 1645­-1850. Lars Trulson 1968
Halmstads historia del III. Tiden 1850-­1973. Red Sven A Nilsson 1987
Orts- och sakregister. Halmstads historia del I­III. 1988
Halmstad genom tiderna. Läsestycken ur samtida reseberättelser. Nils Roth 1960
Det danska Halmstad Märta Hähnel 1967
Om särskilda stadsdelar, gator och byggnader
Söder – en havsnära del av Halmstad Bertil Karlsjö 2006
Tylösand i våra Hjärtan Eric Rasmusson 2004
Sagan om S:t Olofs kapell Eric Rasmusson
Patrik Leonardsson
2005
Bevara Halmstad. Förslag till bevarandeplan för Halmstad. 1985
Galgberget. Människor och miljöer i Halmstad. Lars Grimbeck
Stefan Gustafsson
1997
Halmstad Slott – från kungligt danskt lustslott till svenskt residens. 1995
Gatunmamnen i Halmstad. Valter Håkansson 1983
Norre Port rediviva. En krönika kring den gamla stadsporten i krig och fred,
i förnedring och återupprättelse.
Eric Hägge 1981
Sankt Nikolai kyrka i Halmstad. Nordens unionskyrka. Ludvig Kollberg 1996
Rådhuset 50 år. Ett stycke Halmstadshistoria. 1988
Nyhem Smedjegatan 4. Boije Svensson 1993
Skola och undervisning
Läroverket vid Nissan. Storskolan i Halmstad 1866-1966. Eric Hägge 1968
Halmstadflickornas eget läroverk. Eric Hägge 1971
Företag och industrier
Stål i Halmstadtappning. Halmstads industrihistoria del 3 Tore Jönsson 2007
Bolmenbanan i Halland Bertil Delin 2007
Med stål i trä, Waco. Halmstads industrihistoria del 2 Sven-Olof Olsson 2002
Halmstads industrihistoria del 1.Allmän bakgrund till industrialiseringen
samt läder-, sko- och handskindustrin.
Henry Bengtsson 1994
AB A W Angel 1839­-1969. En järnhandelskrönika. 1975
Kommunikationer
Flyghistoria i Halmstad. En jubileumsbok för Halmstads Flygklubb 1936­-1986 1986
Boken om HNJ. Halmstad­Nässjö järnvägar 1882­-1982. Lars Olof Leander 1984
Konst och musik
Musiklivet i Halmstad vid sekelskiftet 1900. Erik Brauns 1969
Halmstadgruppen 50 år. 1979
I konstens tecken. Engagerande essäer om konst och konstnärer. Hugo Palmsköld 1990
Gyllene Tider. Jan-Owe Wikström 1997
Idrott
100 år på Nissan. En tillbakablick på Halmstads gymnastik- och roddförening Lars Hansson 1990
Blått ett lag i Halmstad. HBK 80 år. Björn Hellberg 1994
Militärt
Kasernerna på Galgberget 100 år Eric Rasmusson 2007
Flyget i Mickedala. F14 50 år. 1994
Kungl Hallands regemente 1624-­1961. 1964
Bilderböcker
Avtryck Patrik Leonardsson 2000
Halmstad i bilder. HFAB 50 år 1942-­1992. 1992
Brefkort öfver sjö- och stapelstaden Halmstad. Claes Johansson 1994
Halmstad i bild förr och nu. Arne Modén/Nils Roth 1958

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"