Föreningens syfte är att tillgängliggöra och sprida minnen från gångna tider i stadens liv.

Föreningen arbetar för att bevara kulturhistoriska miljöer i Halmstad.
Föreningen arbetar med att dokumentera Halmstad historia från stadens grundande till idag.

Vi är en av Halmstads största ideella föreningar med 2700 medlemmar. Varje år ges en årsbok ut till alla medlemmar.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"