B. K. Start spelare, gruppbild 2017:85*
Backavägen 12 1991:253
Backhausgatan 1943:15
Backhausgatan 1944:109f*
Backhausgatan 1993:119 ff, 122
Backlist, butik 2007:234*
Bad 1949:189
Bad, se även Halmstads varmbadhus, Kallvattenkuranstalten, Tillmans brygga 1976:142-146*
Bad, se:Brunnar och bad :
Bad, se:Brunnar och bad
Bad, Tillmans brygga 1963:117
Badhus 1968:69-87*
Badhus 1969:104
Badhus 1971:50 f
Badhus 1976:148 f
Badhus 2017:273-279
Badhus, Halmstads nya, 1843 1963:119 ff
Badhus, Kall (på Västra hamnarmen) 1960:155
Badhusgatan 1925:78
Badhusgatan 1949:215
Badhusgatan 1995:224, 2000:128, 2002:123
Badhusgatan 2014:74f*
Badhusgatan, se även Esplanaden 1967:123-128*
Badhusgatan, se även Esplanaden 1968:86
Badhusgatan, se även Esplanaden 1973:142
Badhusgatan, se även Esplanaden 1988:209
Badhusparken 1925:75
Badhusparken 1950:189 f
Badhusparken 1954:233 ff
Badhusparken 1954:235 (karta)
Badhusparken 1964:66, 85
Badhusparken 1968:86, 130, 179
Badhusparken 1975:159*
Badhusparken 2008:90
Badminton 2004:169ff*
Badstueiordenn 1940:153
Badtåget se även Halmstad-Nässjö järnväg 2002:146-158
Badvägen 1943:182
Badvägen 2002:153, 157
Badvägen 16, Östra stranden 1997:148 ff
Baertlings krog 2000:180
Baertlings källare 1958:275
Baertlings källare, trädgård på Västervall el. Grönalund 1960:135
Baertlings, Georg, gillesstuga, Galgberget 1996:46
Baertlingska huset 1947:153
Baertlingska huset 1951:248
Baertlingska huset 1965:121-152*, 173*
Baertlingska huset 1970:97, 133, 173
Baertlingska huset 1972:66
Baertlingska huset 1992:238 f, 1998:167
Baertlingska huset 2006:168*, 2008:155, 157
Baertlingska huset (tomten, trädgården) 1926:147
Baertlingska huset (tomten, trädgården) 1928:207 f*
Baertlingska huset (tomten, trädgården) 1936:202
Baertlingska huset, krogrörelsen 1949:227
Baertlingska huset, krogrörelsen 1953:208
Bagaren Faurells hus 1952:71
Bagarliden (i Laholm) 1950:151
Bageri, Slottsmöllan 2016:64f*
Bageribolaget 1965:98
Bageribolaget 1987:193
Bageribolaget 2013:18
Bageribolaget se Halmstads Bageriaktiebolag
Bageribolaget, se även:Halmstads Bageriaktiebolag 1947:153
Bageribolagets brödaffär 1998:167
Bagerier 2003:213, 2004:217-226, 2007:230f*
Bagerier, se Augusta Froms bageri, Halmstads bageriföre, Västra Bageriför, Östra bageriet
Bagerirörelser se även resp bageri 1990:70-74
Baggatorpet 1936:60
Baggekällan 1971:44
Baggekällan 1974:14 f
Baggetorpet 1967:49
Baggetorpet 1971:44
Baggetorpet 1974:17
Baggetorpet 1981:39
Baggetorpet 1983:12, 14
Baggetorpet 1986:73 f, 84
Baggetorpet, Norr 1992:59, 66 f, 72
Baggetorpet, se även Marieberg 1987:88
Bakgårdar 2008:48-63*
Bala brunn (Tönnersjö) 1971:54
Balclutha av Greenock, fullriggare 1999:178
Balettuppvisning Halmstad Teater 80-talet gruppbild 2015:194*
Baltic Sail, regatta 2006:268*
Bandgatan 1943:42
Bangård 1943:18 ff
Banker, se även:Hallands enskilda bank, Halmstads folkbank 1943:98-123*
Banker, se även:Hallands enskilda bank, Halmstads folkbank 1943:125-136
Bankgatan 1926:117
Bankgatan 1930:139
Bankgatan 1933:159
Bankgatan 1943:9
Bankgatan 1971:103
Bankgatan 1949:228
Bankgatan 2008:52f*
Bankgatan nr 2 1963:137*
Bankhörnan 2006:244
Bankkamrer David Westergårds donationsfond 1971:208
Banksedel 1953:207*
Banvaktsgränden 1943:15
Baptistkyrkan 1947:150f*
Barfothska fonden 1971:187
Barfothska Stipendiet 1960:24 ff
Bark & Warburg (firma) 1968:77
Bark & Warburg (firma) Göteborg 1964:69
Barnavård 1946:133-138*
Barnavård 1974:117-121
Barnavårdscentralens lokaler (f d Norra station) 1960:199
Barnbal då seklet var ungt 1960:249
Barnbespisning 1977:167
Barndomsminnen, Öster 2012:138-147*
Barnens dag 1967:155-165*
Barnens dag 1907 1990:246 f
Barnens Dag 1907 2003:23*
Barnhem 1930:153 f*
Barnhem 1946:134 f, *
Barnhem 1975:100-113*
Barnhem 1984:122
Barnhem 1988:175-179*
Barnhem för flickor 2014:91
Barnhemmet Lyckan 1939:171
Barnhemmet, Sparrevägen 2014:92
Barnhemmet, Östra, invigning 1964:211, *
Barnhemsbarn 2014:103-111*
Barnhemsbarn 2008:74-86*
Barnhemsfonden 1966:42
Barnhemsgatan 1943:15
Barnhemsgatan 1945:165
Barnhemsgatan 1945:167 f, *
Barnhemsgatan 1946:244
Barnhemsgatan 1969:102
Barnhemsgatan 1985:118 ff*
Barnhemsgatan 1988:150-153*
Barnhemsgatan 1992:270, 1993:124 f
Barnhemsgatan 2005:266*, 2206:51
Barnhemsgatan 4, fastigheten 1994:157-161
Barnmorskor 2003:102, 2004:92-106*
Barnrikehus 2014:104f*
Barnrikehus 2016:134
Barnrikehusen 2015:196
Barnrikehusen se Gaggegatan
Barnträdgård 1963:65
BAS, räddningsstation 2003:117*
Bassalt 1953:142
Basteliden 1998:149, 152
Bastionen 2007:58*
Bastionen, graffiti 2010:294*
Bastioner, se Befästningsverk
Bastioner, se:Befästningsverk – de särskilda bastionernas namn
Bastioner, se:Befästningsverk, de särskilda bastionernas namn :
Bastionsgatan 1924:79 f
Bastionsgatan 1926:12, 45, 66*
Bastionsgatan 1941:46
Bastionsgatan 1943:10, 173
Bastionsgatan 1970:16 ff
Bastionsgatan 1984:22
Bastionsgatan 1986:244
Bastionsgatan 1992:80 ff, 1998:63 f
Bastulid 1977:58
Bauers Livs 2012:23*
Bauers Livs 2013:170-183*
Bazartomten (tidning) 1960:184
Beach-volley 2008:272*
Beachvolley, Swedish Beach Tour 2012:279*
Beartlingska jordarna 1965:133
Beartlingska krogrörelsen 1965:126-139
Beartlingska krogrörelsen 1974:185 ff
Beartlingska krogrörelsen 1981:91
Beatelund 1988:135
Beautiful Losers, musikgrupp 2007:181*
Bebyggelse 1944:63 f, 115
Bebyggelse 1945:117 ff, 152, 154 ff
Bebyggelse 1945:165-170*
Bebyggelse 1945:57-65*
Bebyggelse 1946:27, 32 ff
Bebyggelse 1948:171
Bebyggelse 1949:95ff*
Bebyggelse 1961:78
Bebyggelse (medeltida byggnader), se även:Tomtkartor 1964:8
Bebyggelse, se även:Stadsplaner, Tomtkartor 1925:46 ff, 51 ff
Bebyggelseutveckling se Arkitektur
Becksmälteri 1927:31 f
Befallningsman, se även:Lensmand 1949:41
Befolkning 1945:66-80*
Befolkning, se Invånare
Befästningar 2006:24-30
Befästningsanläggningar 2012:182f
Befästningsverk 1946:12, 27, 158, 161, 163
Befästningsverk 1948:69
Befästningsverk, se även:Fästningsvallarna, Jungfrupastejen, Klosterbastionen, Portar, Våghalsbastionen 1970:5-15
Befästningsverk, se även:Fästningsvallarna, Jungfrupastejen, Klosterbastionen, Portar, Våghalsbastionen 1975:69 f
Befästningsverk, se även:Fästningsvallarna, Jungfrupastejen, Klosterbastionen, Portar, Våghalsbastionen 1976:23 f*
Befästningsverk, se även:Fästningsvallarna, Jungfrupastejen, Klosterbastionen, Portar, Våghalsbastionen 1977:40-54
Befästningsverk, se även:Stadsportar 1948:76*
Befästningsverk, se även:Portar, de särskilda bastionernas namn 1925:13
Befästningsverk, se även:Portar, de särskilda bastionernas namn 1926:11, 77, 105, 107
Befästningsverk, se även:Portar, de särskilda bastionernas namn 1928:193*
Befästningsverk, se även:Portar, de särskilda bastionernas namn 1930:5
Befästningsverk, se även:Portar, de särskilda bastionernas namn 1931:14 ff
Befästningsverk, se även:Portar, de särskilda bastionernas namn 1933:163 f
Befästningsverk, se även:Portar, de särskilda bastionernas namn 1939:1*
Befästningsverk, se även:Portar, de särskilda bastionernas namn 1939:103-134*
Befästningsverk, se även:Portar, de särskilda bastionernas namn 1942:87-176*
Begravningar 1960:124
Begravningar (1600-talet) 1967:38-41
Begravningar (1600-talet) 1970:27-53
Begravningsplats, 1600-talet 2010:50-59*
Begravningsritual, S:t Nikolai 2014:50ff
Begravningsvapen 1939:135-160*
Begåvningar 1953:197
Beifeldts, Lorens, Hallandske knektar 1948:68
Beijerböckska Sällskapet 1960:168f
Bekväma skor, skoaffär 2007:74
Bekymmerstorpen, Öster 1989:56
Bella, häst 2013:96*
Bellavi, semesterhem 2006:75f
Bellmansgatan 1943:17
Belos av Kåseberga, träbåt 2008:121
Belysning 1986:105-112
Belägring av Halmstad 1563 2006:26, 40-43*
Belägringar 1926:85
Belägringar 1934:26 ff, 38 ff
Belägringar 1937:73-84*
Belägringar 1942:92 ff*
Belägringar 1945:25-41
Belägringar 1949:17*
Bengta Nilsdotters pensionsfond 1971:191
Bengts hus, Öster 1989:57
Bengtsgård 1934:227
Bengtsgård i Mannarp 1953:19
Bengtssons snickerifabrik, bild anställda 2015:124*
Bensinmack, Karl XI:s väg 2011:167
Bensinmackar 2004:135-159*, 2005:231-250*
Bentzers cigarraffär 1990:212
Beredskapssjukhus 2015:102-122
Beredskapstiden, 2:a världskriget 1995:226-231, 241-245
Bergens brygga 1925:137
Bergens trädgård 1926:117
Bergerska konvalecenthemmet 1993:97
Bergfeldts Handelsskola 1963:136
Berggren (Carl) & Co, grossistfirma 1969:166
Berggren (Carl) & Co, grossistfirma 1975:169-174*
Berggren, J B, Bergsgård 2007:48*
Berggren, J. B handels ab, fastighet 1944:113ff*
Berggren, J. B handels ab, fastighet 1953:205*
Berggren, J. B handelsfirma 1944:112ff*
Berggren, J. B handelsfirma 1944:35
Berggren, J. B handelsfirma 1950:192
Berggren, rörelsen 1944:108-138*
Berggren, rörelsen 1946:205
Berggren, rörelsen 1951:256
Berggren, rörelsen 1960:191
Berggren,J B, handelsaktiebolag 1969:166
Berggren,J B, handelsaktiebolag 1975:170 ff
Berggrenska huset 1969:74
Berglunds konfektmagasin 1992:241
Bergs Tobaks & Pappershandel 2000:254, 257
Bergsgatan 1943:10, 14
Bergsgatan 1974:195 f*
Bergsgatan 1991:78
Bergsgatan 7 1994:265
Bergsgård 1985:121 f
Bergsregementet (d ä) 1947:87, 91 f
Berlings Glasmästeri 1998:168
Bernhardina, galeas 1993:91
Berte kvarn 1992:171
Berte Qvarnaktiebolag 1947:245
Beskattning 1934:12 f, 34 f
Beskattning 1946:174
Beskattning 1947:261, 264
Beskattning 1953:161 ff, 186 ff
Bestyrelsen för barnhem, daghem och barnträdgårdar 2014:205
Betaniasalen 1992:156 ff
Bewe av Hällevik, motorfartyg 2008:123
Bexellsgatan 1943:62
Bexellska donationen 1964:100
Bexellska fastigheterna 1965:84 ff
Bexellska stiftelsen 1992:238
Bialed, Bialite, se:Byaledet :
Bialed, Bialite, se:Byaledet
Bialedet, gångväg 1993:160 f
Bialit, se Byaledet
Bialite, krog (Bialedet, Byaled) 1992:59, 63 ff, 67
Bibeltryckstunnan 1927:99
Bibliotek 2007:172-175*
Bibliotek se Stadsbiblioteket, Tollska biblioteket
Bibliotek, se:Halmstads stadsbibliotek med Tollska biblioteket – Skolbibliotek – Tollska biblioteket
Bibliotek, se:Halmstads stadsbibliotek med Tollska biblioteket, Skolbibliotek, Tollska biblioteket :
Biblioteksgåva (Sv, Gratz) 1956:208ff*
Bicycle-klubb, Halmstads, styrelse 1963:146
Bielkegatan 1943:42
Bier-Pillas krog 1973:164 f
Biet, kvarter 2013:108
Bikupan, Röda korsets loppmarknad 2007:121*
Bilbrev, fartygsdokument 2012:216, 218
Bildstationen,Hallands konstmuseum 2010:247-249*
Bildvävnader, vernissage 2017:300*
Biljardcafé Hotell Svea 2010:245
Biljettcentrum 2007:160*
Billgrens, nuv Lås & Larm 2002:234, 236
Billup & Makinson, engelsk ingeniörsfirma 1944:58
Bilprovningen 2013:34
Biltema, lager 2006:276*, 2007:102f*, 2008:287*
Biltema, lagerbyggnad 2016:121*
Binas Gunnar, affär 2011:265
Bindslöjd se Bingestickning
Bingestickning 1990:213 ff, 1995:72
Bingo 2014:26
Biografer 1946:230ff
Biografer 2013:40f*
Biografer 2017:9-12
Biografer 2011:180
Biografer, se även Tomten 1973:154
Biografer, se även Tomten 1980:74-116*
Birger Jarls sten, vid Ettarp 2002:93
Biskopstorp 1948:83
Biskopstorp 1949:16
Biskopstorp 1965:34, 49
Biskopstorp 1969:96
Biskopstorp 1976:42 f, 53 f, 59
Biskopstorp 1977:60, 76
Biskopstorp 1981:45
Biskopstorp 1995:90 f
Biskopstorp, se även:Halmstads ladugård 1926:75
Biskopstorp, se även:Halmstads ladugård 1930:207
Biskopstorp, se även:Halmstads ladugård 1934:70, 73, 75
Biskopsvisitationer 1944:39-47, 76-106*
Bissmark Linien 1966:95-99
Bissmark Linien 1967:173
Bissmarks blomsterhandel 1960:131
Bissmarks Blomsterhandel 1989:63
Bissmarks plantskola 1950:192
Bissmarksgatan 1945:169*
Bissmarksgatan, lägenheter 2012:236*
Bissmarkska fastigheten, Fredriksvallsgatan 2004:165*
Bissmarkska huset 1949:228
Bissmarkska huset 1973:173*
Bissmarkska huset, Viktoriagatan 2 2004:264f*, 2005:261*, 2006:87, 2008:66f*
Bissmarkska villan 1989:65 f
Bjuggs lycka, Öster 1989:56
Bjällbo 2000:221
Bjällbo gård 1994:167-178 (passim)
Björkelund (gård) 1987:103
Björkeslätt (gård) 1987:106
Björkängen 1943:182
Björkängen 1967:69
Björkängsgatan 1943:61
Björköland av Björkö, träfiskefartyg 2008:121
Björnmarckska fonden, von 1971:191
Björnstedts hus, Öster 1989:54
Björsgård 1970:124
BK Wasa 2014:53
BK Wasa 2010:199
Bleckslagaregatan (Bryggaregatan) 1990:186
Bleckslagaregatan, se även:Bryggaregatan 1941:46
Bleckslagaregatan, se även:Bryggaregatan 1943:10
Blekelyckan 1925:74
Blekelyckan 1964:65
Blomman kv 1972:144, 148
Blommekvarn 1935:148
Blomquist-bryggan 1925:136 f
Blomsterdal 1987:106
Blomsterdal 1988:204, 207
Blomsterpotten 1927:119
Blomsterpotten se även Vakteln 2002:72
Blomstervången 1965:137
Blomstervången 2000:221
Blusen, damkonfektionsaffär 2006:225-231*, 2007:76
Blå Band 2013:30f*
Blå Band 2014:21
Blå Band 2011:163
Blå Bertil, bombplan 1997:230-236
Blåshammar 1967:45 ff, 60, 63, 67
Blåshammar 1987:98
Blåshammarsgatan 1938:63
Blåshammarsgatan 1991:90
Blötebengts hus, Kärleken 1990:192
Boarp 1971:38
Boarp 1981:45
Boarp 1992:7
Bockås (Bökås?) 1935:115
Bodil Grims Wattuport 1948:49
Boe birketing 1992:8, 11
Bofinken, kvarter 2009:202
Bohelundska huset 1967:101
Bokbinderi 1989:104-142
Bokbinderiämbetet 1986:45-68*
Bokbinderiämbetet 1987:111-133*
Bokbuss 2007:175*
Bokförlaget Spektra 2014:171-187*
Bokhandel 1924:68 f
Bokhandel 2009:230-245*
Bokhandel, ”Bokbindare Wässberg” 2017:104-121 (passim)
Bokhandlare 2017:103-124
Boksamlingar 1989:39-50
Bokskog 2012:181-188*
Boller 1952:8*
Bollklubb Halmstads, styrelse 1963:175
Bolmabanan -järnvägen se Halmstad-Bolmen järnväg
Bolma-banan, se Halmstad-Bolmens järnväg
Bolmen (samhälle) 1966:146 f
Bolmen (samhälle) 1967:192
Bolmen (samhälle) 1981:145, 147*
Bolmen (sjö) 1984:36
Bolmenbanan, Halmstads östra stadsdelar 2012:44-72*
Bolmenbanan, järnvägslinje 2016:27*
Bolmengatan, studentlägenheter 2007:145*
Bolmenkolonien 1960:223ff*
Bolmens stationssamhälle 2008:45ff
Bolmensgatan 1943:13
Bolmen-Vislanda-Karlshamns järnväg 1966:146
Bondegatan 1943:182
Bondesonsgatan 1943:181
Bonnagård 1993:92
Bonnagården 1949:215, 217
Bonnagården 1950:189
Bonnagårdskälla 1979:13-16
Bonny av Göteborg, fartyg 2004:72*, 2009:134*
Bordtennis 2005:176f*
Bordtennis 2010:224-233*
Bordtennis 2011:14, 18
Borellii lycka 1947:89
Borgarbeväpning 1928:36 f
Borgarbeväpning 1930:238
Borgarsläkter på 1700-talet 1949:108
Borgarsoareer 1927:150
Borgerska, se Invånare
Borgerskap, se:Invånare :
Borgerskap, se:Invånare
Borgerskap, se:Invånare
Borgerskapets äldste 1925:61 ff
Borgerskapets äldste 1936:44 ff
Borgerskapets äldste 1944:95, 104 ff
Borgmästare 1972:24-35
Borgmästare 1982:130-138
Borgmästare Bissmarks gård 1953:262*
Borgmästare och råd i Halmstad 1643-55 1948:44-50*
Borgmästare, se även:Förvaltning och rättsväsen 1930:57-109
Borgmästare, se även:Förvaltning och rättsväsen 1932:5-45*
Borgmästare, se även:Förvaltning och rättsväsen 1933:8-60*
Borgmästare, se även:Förvaltning och rättsväsen 1934:141
Borgmästarepromenaden 1980:147
Borgmästargården, Fredriksvallsgatan 2000:194
Boskapsbete 2013:52-59
Bostadsräkning 1990:188
Bostadsrättsföreningen Hjärpen 2012:236
Bostäder 2007:38-49*, 2009:21f*
Bowling 2005:169-172*
Boxning 2003:154-157*
Boxningsgala, julskyltning 2012:110f*
Boyes Magasin 1960:91-95
BR Milan, fartyg 2012:219
Brackor 1944:6, 142 f
Brage, fartyg 2012:159
Brand, Pilefeltsgatan 2016:281*
Branden 1619 1967:36 f
Branden 1619 1968:31, 48
Branden 1619 1970:21, 68
Branden 1619 1971:46 f, 84
Branden 1619 1973:44
Branden 1619 1974:9, 148
Brandförsvar 2003:107-117*
Brandförsäkringsbolag 1938:22 f
Brandförsäkringsbolag 1945:58
Brandordning 1943:81 ff
Brandordning 1952:88
Brandstationen (Lilla Torg) 1965:206*
Brandstationen (Lilla Torg) 1980:205 f*
Brandstationen, Kristinehedsvägen 2003:117
Brandstationen, Lilla Torg 1990:70, 2002:287
Brandstationen, Lilla Torg 2003:110*, 2006:205f*, 2008:68f*
Brandsyn, omkring 1890 1947:312
Brandtalyckan 1925:74
Brandtalyckan 1942:50
Brandtalyckan 1964:65
Brandtalyckan 1991:124, 1994:97, 105, 110
Brandväsen 1945:57-65*
Brandväsen 1948:304, 310*
Brandväsen 1949:185
Brandväsen, se även Nattväktare, Spruthus 1971:147-155*
Brandväsen, se även Nattväktare, Spruthus 1973:94
Brandväsen, se även Nattväktare, Spruthus 1983:207 f*
Brandväsen, se även Nattväktare, Spruthus 1985:78 f
Brandväsen, Se även:Nattväktare, Tornväktare 1953:162
Brandväsen, se även:Eldsvådor, Nattväktare 1925:64 f, 122 ff
Brandväsen, se även:Eldsvådor, Nattväktare 1927:161 f
Brandväsen, se även:Eldsvådor, Nattväktare 1928:30 f, 48, 90
Brandväsen, se även:Eldsvådor, Nattväktare 1929:111-178*
Brandväsen, se även:Eldsvådor, Nattväktare 1935:48, 63
Breared 1936:76
Breared 1938:28
Breared 1989:18, 1992:11, 1993:119, 268, 1998:125
Breared (Brared, Brederöd) 1944:41, 45, 116
Breared (Brared, Brederöd) 1945:133
Breared (Brared, Brederöd) 1946:71, 133
Breared (Brared, Brederöd) 1947:242
Breared (Brared, Brederöd) 1949:152
Breared (Brared, Brederöd) 1953:199 f
Breared, kyrkan 1991:22
Breared, se även Simlångsdalen 1969:141, 147 f, 171
Breared, se även Simlångsdalen 1971:114
Breared, se även Simlångsdalen 1977:180 f
Breared, se även Simlångsdalen 1981:144*
Breared, se även Simlångsdalen 1987:185
Breareds kulturhistoriska förening 2004:242, 250
Bredgatan 1943:10
Bredgatan 1944:124, 132
Bredgatan 1946:205, 248
Bredgatan 1962:157, 219
Bredgatan 1969:104
Bredgatan 2000:124 f
Bredgatan 7 1989:246
Bremerholm 1926:161
Bremerholm, skeppsvarv, Köpenhamn 2012:201
Brev Lotten Erikson-Alfred Wallberg 2008:28-35*
Brev Ragnar Lyttkens-Carl Milles 2006:130-138*
Bridgeklubbar 2016:177-180
Bringels hus, Öster 1989:57
Brissmans Brandredskap 2011:71
Bristol av Donsö, stålfiskefartyg 2008:125, 2011:164
Brita, ångfartyg 2004:72
Britt-Marie (av Göteborg) 1953:215
Bro/tunnel över/under Nissan 2007:108-111
Broar 1948:69, 96
Broar 1951:1*
Broar 1971:82 ff
Broar, se även:Norrebro, Västerbro, Österbro, Slottsbron 1952:223
Broar,försättsplansch, se även Fyllebro, Norrbro, Slottsbron, Österbro
Broar, se även:Norrebro, Västerbro, Österbro 1932:12 ff
Broavgifter 1942:20 ff
Broavgifter 2016:98
Brobygge 1905 1954:252*
Broddesonsgatan 1943:17
Broddesonsgatan 1988:208
Broddesonsgatan 2003:213
Brodds Fiskaffär 2000:257
Brogatan 1925:124
Brogatan 1926:34*
Brogatan 1930:231 f*
Brogatan 1933:156 f
Brogatan 1943:9, 15, 172
Brogatan 1944:109f*
Brogatan 1945:121, 133 ff, 167f*
Brogatan 1946:232
Brogatan 1948:285, 304, 306*
Brogatan 1949:208*
Brogatan 1949:215 ff
Brogatan 1950:109
Brogatan 1951:244, 257*
Brogatan 1960:125
Brogatan 1962:139
Brogatan 1965:98 f
Brogatan 1966:195, 5-13*
Brogatan 1967:5, 14, 26, 90
Brogatan 1968:153-159*
Brogatan 1970:174
Brogatan 1973:176*
Brogatan 1975:147 ff*
Brogatan 1976:18
Brogatan 1979:156 f*
Brogatan 1981:160 f*
Brogatan 1982:162*, 165*
Brogatan 1984:161
Brogatan 1987:128, 130, 209-227*
Brogatan 1988:51-72*, 150-153*
Brogatan 1990:70, 1992:241, 1993:113 f, 119-122 (passim), 1994:268 f, 1998:117, 166 f, 2001:68 f, 2002:283
Brogatan 2014:189
Brogatan 2004:44f, 47*, 2005:266*, 2007:131*, 2008:155-159*, 162
Brogatan 2004:44f, 47*, 2005:266*, 2007:131*, 2008:155-159*, 162
Brogatan 2010:73*
Brogatan 10 1992:34
Brogatan 12 2016:94*
Brogatan 13 2010:167
Brogatan 13 2011:283*
Brogatan 14 2003:274*
Brogatan 18 se Oscar Jepsons speceriaffär
Brogatan 2 2012:243*
Brogatan 28, Stenkistan 2005:258f*
Brogatan 32 1996:115
Brogatan 36 se även Andersro 1993:117, 119
Brogatan 44 2001:245
Brogatan 50 2000:191
Brogatan 54 se Gula villan
Brogatan 7 2001:129
Brogatan, arkeologisk utgrävning 2014:34-43*
Brogatan, arkeologisk utgrävning 2011:280*
Brogatan, ombyggnad 2013:285*
Brogatan, ombyggnad 2014:299*
Brogatan, ombyggnad 2017:284*
Brogatan, utgrävningar 1966:5-13*
Brogatan-Hantverksgatan, rivning 2011:81*
Brogrens charkuteriaffär 2005:217
Brogård 2002:18
Brogård 2004:42, 2006:8
Brogård, utgrävningar 1993:14-29, 1995:13, 20, 24
Brohuset 1944:63
Brohuset Österbro 2016:98f*
Brohuset Österbro, målning av Olof Andersson 2016:101f*
Brohustomten 1942:45
Brokiga Blad, bostadshus 2009:208f*
Broktorp 1926:76, 78, 81 f
Broktorp 1927:103 f
Broktorp 1933:146 ff
Broktorp 1934:6 f
Broktorp 1942:89
Broktorp 1945:161
Broktorp 1960:9 ff
Broktorp 7 2014:200
Broktorp kv 1966:12
Broktorp kv 1968:223
Broktorp kv 1972:148-153
Broktorp kv 1974:17
Broktorp kv 1979:8
Broktorp kv 1981:24, 49, 57
Broktorp kv 1985:19
Broktorp kv, utgrävningar 1974:9 ff*
Broktorp, gård 2014:35*
Broktorp, stad 2014:36
Broktorpsgården 1970:95
Broktorpsgården 1975:194
Broktorpsgården 1981:24
Broktorpsgården 1985:221 ff
Broktorpsgården 1987:161
Broktorpsgården 1988:21
Brooktorp 1990:31, 1995:171, 2000:35
Brooktorp 2004:18, 21f, 2006:24
Brooktorp, kapellet 1997:34
Brooktorp, kv 1998:65, 1999:16
Brooktorpsgården 1948:269-276*
Brooktorpsgården 1948:53
Brooktorpsgården 2003:73, 2008:62*
Brooktorpsgården, Den Tingelmanska gården 1958:45 ff
Brooktorpsgården, Den Tingelmanska gården 1958:75*
Bropengar 1944:63
Bropengar 1971:89, 91
Bropengar 1977:64-83, 197
Broståndet och Brodirectionen 1977:62-83
Broståndsdirektionen 1942:32 ff
Brottet 1997:244, 2000:235
Brottet, Simstadion 2007:158*, 217*
Brottmål, Köpenhamn 2013:52-59
Brottslighet 2011:169f
Broutskottshuset, biografen Palladium 2003:286*
Brovaktarstugan 1992:146
Brovakten kv 1972:143
Brovakten kv 1985:31
Brudkrona, S:t Nikolai kyrka 2016:188*
Brudpar 2006:112*
Brukshandeln, Oskarström se Skandinaviska Jutefabrikens affär
Brune rör, fornlämning 2016:39
Brune rör, fornlämning 2016:44-48*
Brunnar och bad, se även:Kallbadhus:Sperlingsholms brunn och saltsjöbad, Varmbadhus 1925:68-81
Brunnar och bad, se även:Kallbadhus:Sperlingsholms brunn och saltsjöbad, Varmbadhus 1939:31 ff
Brunnar se Alfreds källa, Nyropska brunnen
Brunnar, se även:Nyropska brunnen, Surbrunnar 1969:16-20*
Brunnar, se även:Nyropska brunnen, Surbrunnar 1971:60
Brunnar, se även:Nyropska brunnen, Surbrunnar 1972:11
Brunnar, se även:Nyropska brunnen, Surbrunnar 1975:136
Brunnsgatan 1943:14
Brunnsåkern 1960:149
Brunnsåkern 1970:138 ff
Brunnsåkern 1984:148 f
Brunnsåkersskolan 1969:104
Brunnsåkersskolan 1970:136-142*
Brunnsåkersskolan 1984:124-155*
Brunnsåkersskolan 1987:244
Brunnsåkersskolan 2005:205-216*, 2007:134*, 2008:80, 91, 2009:210
Brunnsåkersskolan 2010:152
Brunnsåkersskolan 2011:214, 217f
Brunnsåkersskolan se även Västra folkskolan 1992:89, 1995:189, 1997:248, 250 f, 2001:97
Brunnsåkersskolan som sjukhus 2015:102-122*
Bruno Mathssons sommarhus 2007:30*
Brunos fiskaffär 2008:103
Bryggan Östra-Gammel Tull 1964:165 ff
Bryggaregatan 1974:23-31
Bryggaregatan se Bleckslagaregatan
Bryggaregatan, se även:Bleckslagaregatan 1941:46
Bryggarvagn 2005:273*
Bryggerier 1950:191 ff
Bryggerier 1951:192
Bryggerier 1953:227
Bryggerier se Appeltofftska bryggeriet, Johansfors bryggeri, Östra Bryggeriet
Bryggerier se Appeltofftska bryggeriet, Kronan, Krönleins bryggeri, Lindbloms svagdrycksbryggeri, Svalan, Östra bryggeriet
Bryggerier, Appeltofftska bryggeriet 1950:191 ff
Bryggerier, Appeltofftska bryggeriet 1951:192
Bryggerier, Appeltofftska bryggeriet 1954:190
Bryggerier, Appeltofftska bryggeriet 1955:266
Bryggerier, Appeltofftska bryggeriet 1955:302, 302*
Bryggerier, Kronan 1955:259ff*
Bryggerier, Lindbloms svagdricksbryggeri 1955:258
Bryggerier, se även:Appeltofftska bryggeriet, Östra bryggeriet 1973:94
Bryggerier, Östras Bryggeriaktiebolaget 1954:190
Bryggerier, Östras Bryggeriaktiebolaget 1962:170
Bryngelshus 1944:63
Bryngelshus 1947:310f*
Bryngelshus 1947:318
Bryngelshus 1956:99*
Bryngelshus 1967:148
Bryngelshus 1980:146
Bryngelshusgatan 1943:64
Bryngelshusgatan 1989:57
Brädgårdskonflikten 1981:96
Brädgårdskonflikten 1982:57-68*
Brädgårdskonflikten 2011:204f*
Brädgårdskravallerna 1931 2001:193
Brända tomten 1926:59 f
Brännerijorden 1995:88 f
Brännerivägen, nuv Södra vägen 1996:37
Bränneshagen 1969:128 ff, 132, 136
Brännvinsbolaget 1989:60, 1991:123 f, 1992:86, 2002:90
Brännvinsbolaget 2006:130
Brännvinsbolaget, se även Spritbolaget, Systembolaget 1965:126 ff
Brännvinsbolaget, se även Spritbolaget, Systembolaget 1968:57
Brännvinsbolaget, se även Spritbolaget, Systembolaget 1971:191
Brännvinsbolaget, se även Spritbolaget, Systembolaget 1973:99
Brännvinsbolaget, se även Spritbolaget, Systembolaget 1974:122
Brännvinsbolaget, se även Spritbolaget, Systembolaget 1983:90
Brännvinsbolaget, se även Spritbolaget, Systembolaget 1984:32
Brännvinsbolaget, se även Spritbolaget, Systembolaget 1987:27
Brännvinsbolaget, se även:Systembolaget 1951:196
Brännvinsbränning, se även Kronobränneriet 1973:72-76
Brännvinsbränning, se även:Kronobränneriet 1937:5 ff
Brännvinsbränning, se även:Kronobränneriet 1938:5
Brännvinsutskänkning 1949:176, 190
Brännvinsutskänkning, se även:Spritbolag 1938:5 ff, 13ff
Bränsleimporten AB 2004:271, 2008:145*
Bröderna Anderssons speceributik 1967:228*
Bröderna Jönssons lagerhus, Hamngatan 1998:166
Bröderna Jönssons Spannmåls- & Foderämnes AB 2008:52f*
Bröderna Larssons charkuteri 2012:102-106*
Bröderna Larssons Charkuteriaffär 2000:253, 256
Bröllopskväde 1995:69-79
Bröllopsseder 1977:161 f
Brömsebro, freden 1645 1988:44
Brömsebro, freden 1645 2001:46-49, 50, 1991:50
Brömsebrofreden 1925:62
Brömsebrofreden 1944:81
Brömsebrofreden 1948:63f*
Brömsebrogatan 1943:180
Budet, transportfirma 2005:156
Buena Vista, villa, Båstad 1994:134 f
Bulbstäv 2008:126*
Bulls presstjänst 1991:211-216
Bure, cykelklubb 2007:156*
Busar 1946:218
Busfabriken 2007:79*
Bussar 2003:129-146*, 2004:275*
Bussförare, kvinnlig 2012:16
Bussterminal, Stora torg 2006:136f
Busörsrevet 1984:188 ff, 196
Butiker 2007:72-77*
Butiksinbrott 2013:181-183
Butiksvägen 4 1993:279
Butler, firma, Laholm 2013:237
Byaled (Bialed, Bialite) 1944:64
Byaled (Bialed, Bialite) 1946:173
Byaled (Bialed, Bialite) 1951:200, 206
Byaledet (Bialed, Bialite) 1926:159
Byaledet (Bialed, Bialite) 1931:208*
Byaledet (Bialed, Bialite) 1933:165
Byaledet (Bialed, Bialite) 1937:41
Byaledet (Bialed, Bialite) 1938:237
Byaledet (Bialedet) 1971:89
Byaledet (Bialedet) 1974:170
Byaledet (Bialedet) 1978:28 f, 32
Byaledet (Bialedet) 1980:147
Byaledet (Bialedet) 1981:22 f
Byaledet (Bialedet) 1984:32 f
Byaledet (Bialedet) 1987:89
Byaledsgatan 1943:17
Byaledsgränd 1947:313*
Byaledsgränd 1947:318
Byaledsgränd 1960:134
Byaledsgränd 1992:59, 67 f
Byfogdar 1935:89-157
Byfogdar 1968:30-42
Byfogdar 1981:82 ff
Bygget 1937:230 ff
Bygget 1946:133
Bygget 1966:144, 147 ff
Bygget 1967:192, 194, 202
Bygget 1969:173 ff
Bygget 1981:142
Bygget 1987:185
Byggnadsföreningen 1902 u p a 1974:87 f
Byggnadsnämnd 1938:75 ff
Byggnadsordning 1937:33 ff
Byggnadsordning 1938:75 ff
Byggnadsordning 1942:53 f
Bygg-Sjögren 2012:73-81*
Byholma 1967:192, 200
Byring & Bråte, loppmarknad 2014:218-237*
Byring och bråte, Amnestys loppmarknad 2007:120*
Byring Sängerknaben, sångkör 2014:236f*
Bytescentralen 1996:216-219
Bågen kv 1972:144
Båglampan kv 1972:146
Bågvägen 1991:86
Bårared 1953:142
Bårarp 1943:92
Båstad 1947:49
Båstad 1952:227
Båstad 1966:114
Båstad 1973:82
Båstad 1976:149
Båstads län 1934:68
Båtabacken 2003:228f
Båthus se Halmstads Roddklubb
Båtlag (slutet av 1800-talet) 1963:154
Båtmansgatan 1943:18
Båtmanshållet, ständiga 1955:62
Båtmansrotering 1953:161 f, 174
Båtolycka. Laxvik 2010:28
Båtsmansrotering 1988:93
Båttrafik se även Färjetrafik, Rederirörelse, Tylösandsbolaget, Hallandsbolaget 1993:243-249
Bäckabo, Furet 1991:152
Bäckagård 2007:90*
Bäckagårdsrondellen 2006:267*
Bäckarp 1946:8
Bäckasand 1964:120
Bäckastrand 1992:120
Bäckåkern 1943:182
Bäckåkersvägen 1943:62
Bärarelaget 1967:173
Bärgningskåren 1925:124
Bödkare, se Tunnbindare
Bökstorp 1934:156
Bökås (Bockås?) 1935:115
Bökö 1969:175 ff
Börgesons gård 1949:59
Börgesons gård 1977:53
Börjessons gravstenshuggeri 1990:210, 2000:256

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"