Här finns exempel på vad man kan finna i Gamla Halmstads Årsböcker, men även en del material som finns tillgängligt på annat håll.

Bebyggelsen utanför stadskärnan
Söder förr och nu GHÅ 1988 sid 132-139 med alla fastigheter och fastighetsägare till ca 1920
Söder före 1875 GHÅ 1995 sid 88-106
Fredriksvall GHÅ 1989 sid 58-71
Fredriksvall före 1900 GHÅ 1994 sid 90-110
Laholmvägen och Snöstorpsvägen 1806 GHÅ 1989 sid 51-57 med alla fastigheter
Furet, Frennarp och Gustafstorp -1900 GHÅ 1991 sid 133-153 med alla hus och den första inflyttade familjen
Norr till ca 1820 GHÅ 1992 sid 58-78
Västra förstaden före 1875 GHÅ 1993 sid 102-145
Kärleken GHÅ 1967 sid 44-81
Diverse handlingar från Danska tiden
Privilegiebrevet från 1307
Byfogderäkenskaper 1609-45 GHÅ 1935 sid 89-157
Lunds stifts landebok 1569 GHÅ 1940 sid 144-161
Längder över Borgerskapet
Halmstads Borgerskap 1736 GHÅ 1969 sid 23-43
Halmstadbornas trohetsed till Gustav III 1792 GHÅ 1976 sid 25-36
Kyrkans stolrum 1849 GHÅ 1978 sid 33-50
Skattelängder och Mönstringsrullor
Mönstringsrullor 1556 och 1588 GHÅ 1936 sid 111-127
Mantalslängd 1647 GHÅ 1946 sid 64-73
Mantalslängd 1653 GHÅ 1948 sid 112-118
Mantalslängd 1663 GHÅ 1946 sid 73-80
Mantalslängd 1674 GHÅ 1946 sid 80-87
Mantalslängd 1688 GHÅ 1946 sid 87-92
Skattelängd 1800 GHÅ 1956 sid 58-65
Skattelängd 1845 GHÅ 1956 sid 66-69
Halmstads Garnison
Halmstad arkli räkning 1645 GHÅ 1948 sid 103-108
Urkunder om Halmstads garnison 1656-1717 GHÅ 1947 sid 84-126
Halmstad arkli inventarieförteckning 1703 GHÅ 1948 sid 109-111
Domböcker
Halmstads Byeting 1608 Utdrag om en häxprocess GHÅ 1948 sid 13-38
Halmstads stads rådstuguprotokoll 1679 del 1 GHÅ 1958 sid 45-110
Halmstads stads rådstuguprotokoll 1679 del 2 GHÅ 1959 sid 61-121
Halmstads stads rådstuguprotokoll 1680 GHÅ 1951 sid 9-89
Halmstads stads rådstuguprotokoll 1681-83 Tryckt Hähnel Märta
Utdrag ur Halmstads stads rådstuguprotokoll 1600-talet GHÅ 1948 sid 39-59
Utdrag ur Halmstads hustingsprotokoll 1680 GHÅ 1953 sid 80-90
Utdrag ur Halmstads stads rådstuguprotokoll 1680-talet GHÅ 1949 sid 55-102
Utdrag ur Halmstads stads rådstuguprotokoll 1692 GHÅ 1950 sid 23-57
Exerpering av handlingar som berör Halmstads borgare ur nedanstående källor GHÅ 1934 sid 139-182
Halmstads rådhusarkiv
Byfogderäkenskaper 1609-45 Rigsarkivet Köpenhamn
Mönstringsrulla 1556 Rigsarkivet Köpenhamn
Tullräkenskaper 1609-45 Rigsarkivet Köpenhamn
Kancelliets Brevböger Tryckt (Danmark)
Lunds ärkestifts urkundsbok Tryckt
Svenskt diplomatarium Tryckt
Svenska Riks-arkivets Pergamentsbrev Tryckt
Kyrkoböcker
Kyrkoräkenskaper, rekonstruktion döda 1685-1696 GHÅ 1970 sid 27-53
Födelse, vigsel och dödboken 1711-13 GHÅ 1951 sid 90-126
Födelse, vigsel och dödboken 1714-15 GHÅ 1952 sid 19-40
Födelse, vigsel och dödboken 1716-18 GHÅ 1953 sid 94-139
Födelse, vigsel och dödboken 1719-21 GHÅ 1954 sid 30-78
Födelse, vigsel och dödboken 1722 GHÅ 1955 sid 7-27
Födelse, vigsel och dödboken 1723 GHÅ 1956 sid 7-29
Födelse, vigsel och dödboken 1724-25 GHÅ 1957 sid 78-117
AI:43 – AI:50 Husförhör 1882-1896 CD Halmstad 100

Halmstad stads kyrkoböcker finns också sökbara på Hallands Släktforskarförenings medlemsportal.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"