Kassaboken för 1671 är den enda bevarade från 1600-talet och är därför ett unikt dokument i Halmstads historia som ger en möjlighet att se vilka kontakter och handelsvägar som fanns hos Halmstads köpmän samt hur stadens ekonomi såg ut.

Halmstads stapelstadsrättigheter och därmed rätt till tolag sedan staden blev svensk 1645 regleras i §17 av Drottning Christinas öppna resolution från den 21 januari 1648 . Detta dokument brukar kallas Halmstad stads stora privilegiebrev.

Inkomsterna av tolagen med avgifter, en del av accisen och sakören skulle staden använda till att öka stadens tillväxt och välfärd.
Större delen av kassaboken består av tolagsboken och de olika avgifter som togs ut i samband med in- och utskeppning av varor.

En artikel om 1671 års kassabok kan läsas i årsboken för 2005 och artiklen komplettera här med en avskrift av hela 1671 års kassabok. Många benämningar är svåra att förstå på 2000-talet därför finns också en ordlista till avskriften.

Tolagsbok
Stämpelpenger
Wägerepenger
Mäterepenger
Wrackerrepenger
Packerrepenger
Bro o Hamnpenger
Övrigt
Personliga räkningar
Generalräkning

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"