O´Neil Shayne, arkitekt 2011:8
Obadja, se Dellgren Vendela
Odd Martin, regissör 2014:242
Odelberg Wilhelm 2013:160
Odell Elsa 2009:68
Odell W 1929:177*)
Odell Waldemar, brandchef 1971:150 ff*
Odell Waldemar, brandchef 1975:163
Odell Waldemar, brandchef 1977:219*
Odell Waldemar, brandchef 2009:63, 66
Odell, Waldemar, brandchef 2003:110, 112ff
Odelstierna Vivi 1966:190
Odencrantz T 1924:88*)
Odencrantz T 1932:208*)
Odencrantz T 1939:98
Odrup Lars 2008:219
Oelrich , stadsarkitekt 1978:108
Oelrich B 1932:154
Oelrich D, stadsläkare 1950:216, 214*
Oelrich D, stadsläkare 1953:239 f*
Oelrich D, stadsläkare, led sf 1971:170
Oelrich D, stadsläkare, led sf 1976:149
Oelrich H F 1929:38
Oelrich J D 1929:38 ff*)
Oelrich J D 1930:149 f
Oelrich J D 1939:59
Oelrich J D 1940:45
Oelrich Joh. F 1947:229*, 241*
Oelrich Märta 2009:63
Oelrich N 1947:241*
Oelrich, se Eggeling Sara
Oelrich, se Klinker Anna Magdalena
Oelssön (Olsönn) Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) 1929:18
Oelssön (Olsönn) Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) 1930:60
Oelssön Gert (Gierdt, Gerit(t), Gjert 1930:60
Offelen Hans (Hanns) 1936:118
Offelen Hans (Hanns) 1936:126
Offuersker Hans (Hanns) 1934:153
Offuersker Hans (Hanns) 1936:121
Ogesön Oluf (Oluff) 1936:124
Ohlander Elver, folkparkschef 2013:38f
Ohlin N. P, lokförare 1964:183*
Ohlin, Karin, adjunkt 2003:164
Ohlson M 1941:132*) f
Ohlson Oscar 2008:294
Ohlson Oscar, konstnär 1993:87*, 1996:81-87*, 261
Ohlsson Alfr , läroverksadjunkt, led sf 1971:160, 97*
Ohlsson Alfr , läroverksadjunkt, led sf 1974:185
Ohlsson Alfr , läroverksadjunkt, led sf 1976:170 f*
Ohlsson Alfr , läroverksadjunkt, led sf 1983:83
Ohlsson Alfred, adjunkt 1994:152-156 (passim)
Ohlsson Anna 1949:263
Ohlsson Anna 1955:340*
Ohlsson Anna 1983:189
Ohlsson Astrid, se Sjöfors, Astrid
Ohlsson Elsa, f Jonsson, handl 1981:177*
Ohlsson Elsie 1994:264*
Ohlsson Emil, källarmästare 1970:146 ff*
Ohlsson Eskil, violinist 1948:249 ff*
Ohlsson Folke 1970:146 f*
Ohlsson Georg, musikdir 1980:109
Ohlsson Gustaf 1969:98
Ohlsson Hanna, se Sjöholm, Hanna
Ohlsson Hasse, fotbollsspelare 2011:151*
Ohlsson Inga, se: Berggren
Ohlsson J E A 1928:154
Ohlsson J E A 1929:170 f
Ohlsson J E A 1929:173
Ohlsson J E A 1930:22
Ohlsson J E A 1930:231 f*)
Ohlsson J E A 1931:202*)
Ohlsson J E A 1931:204 f
Ohlsson J E A 1938:155*)
Ohlsson J E A 1938:41
Ohlsson J E A 1938:87
Ohlsson J E A 1938:89
Ohlsson J E A 1938:97
Ohlsson J E A 1940:45
Ohlsson J E A 1941:76
Ohlsson J E A 1941:83
Ohlsson Johan Edvard Alfred, adjunkt 1944:1*, 22 f*
Ohlsson Johan Edvard Alfred, adjunkt 1946:136
Ohlsson Johan Edvard Alfred, adjunkt 1947:231
Ohlsson Johan Edvard Alfred, adjunkt 1949:237 f*
Ohlsson Johan Edvard Alfred, adjunkt 1950:221
Ohlsson Johan Edvard Alfred, adjunkt 1961:122
Ohlsson K 1936:192*)
Ohlsson Knut 1973:168*
Ohlsson Konrad, målarmästare 1966:52 ff, 208*
Ohlsson Konrad, målarmästare 1967:215-226, 231
Ohlsson Lasse 2009:118
Ohlsson Lasse, officer, flygverkmästare 2013:260-277*
Ohlsson M. L 1945:177*
Ohlsson Magn. 1944:124
Ohlsson Magn. 1947:229*
Ohlsson Magn. 1950:221
Ohlsson Magn. 1951:256
Ohlsson Magn. 1963:147
Ohlsson Magnus, grosshandl 1965:117 f
Ohlsson Magnus, grosshandl 1970:146 ff*
Ohlsson Magnus, grosshandl 1971:170
Ohlsson Magnus, grosshandl 1975:163
Ohlsson Magnus, grosshandl 1976:170 f*
Ohlsson Magnus, grosshandl 1986:110 ff*
Ohlsson Magnus, grosshandlare 1989:147
Ohlsson Margit 1949:269*
Ohlsson Margit 1975:163
Ohlsson Maria Lovisa 1933:139
Ohlsson Marianne 2013:263
Ohlsson Marianne 2017:230-242*
Ohlsson Mina 1953:270 f*
Ohlsson Nanny 2017:230-242*
Ohlsson O 1931:207
Ohlsson Per, styrelseledamot Jazz i Halmstad 2011:276
Ohlsson Ragnar, kriminalkonstapel 1981:99*
Ohlsson S 1950:95
Ohlsson Sigge, musiker 2014:225
Ohlsson Sigge, musiker 2014:227
Ohlsson Sigge, musiker, kulturchef 2014:262
Ohlsson Stajne 2013:275
Ohlsson Stehn, råd- och handelsman 1999:73
Ohlsson Stina, lottachef 1986:224
Ohlsson Sven, ledningsmästare 1981:176*
Ohlsson Tore 1948:312 ff*, 315*
Ohlsson Tore 1952:238 f*
Ohlsson Ulla 2017:230-242*
Ohlsson Vendla 1938:212*)
Ohlsson, se även Olsson
Ohlsson-Brockgård Harry 1980:109
Ohlsson-Segerdalen Märta, f Holmqvist 1982:175*
Ol(l)sön Laris (1550-t) 1936:124
Ol(l)sön Laris (1550-t) 1936:126
Ola Smed 1938:238
Olander Ben 2008:282f*
Olander Ben 2010:295*
Olander J N 1929:142
Olander Torgny 1981:164 f*
Olander, Ben 2007:319*
Olander, se Enefält Anna
Olasdotter, se: Ingjerd
Olaus Laurentii (Olaff) ärkebiskop 1934:20
Olaus Prest 1934:171
Olaus Prest 1935:115
Olausson Carl Henning, gesäll 1977:95
Olausson Olaus 1925:10
Olav den helige 1924:42
Olav den helige 1971:37, 43
Olav den helige 1981:5 f, 18
Olav den helige 1986:6
Olbers , ingenjör 1968:226, 224*
Olburs V, direktör, Göteborg 1946:124
”Old boys ” 1957:246, 248
Olde Marit 1942:191*) f
Olde Marit, rektor 1979:91, 94*
Olde Marit, rektor 1983:189
Olde, Marit, rektor 2003:164
Oldeknecht Christian 1975:56 f
Ole Skredder 1934:152
Olén A, prost 1978:40
Olén Ellen, småskollärarinna 1994:187
Olén Folke, komminister 1982:173 f*
Olén Folke, komminister 1986:228
Olén Folke, komminister 2012:20
Olén Folke, kyrkoadjunkt 1998:231
Olihn Tage, fänrik 1982:64
Olihn Tage, generallöjtnant 1996:282*
Olin Magdalena 1949:177
Olivecreutz J. A, lagman 1962:89
Olivecrona löjtnant 1926:92*)
Olivecrona Viktoria 1938:212*)
Olivecrona Wilhelm, överstelöjtnant 1961:151, 163 ff*
Ollssen (Olssenn) Svend (Suend, Suendt(t), Sven, Swen, Svendt) 1936:121
Ollssen (Olssenn) Svend (Suend, Suendt(t), Sven, Swen, Svendt) 1940:151
Ollssen (Olssenn) Svend (Suend, Suendt(t), Sven, Swen, Svendt) 1940:159 f
Ollsön Povel (Poffuel, Poffuill, Poffvel, Pouell, Pouill, Powel, Powill, Povll) 1936:124
Olne Eric 1985:166
Olne Erik, revyartist, gymnast 2002:178, 181, 188*, 266
Olne John 1983:181
Olne, Eric, revyartist 2005:202
Olof-Nilsson Dagmar 1965:190, 188*
Olof-Nilsson Dagmar 1983:60
Olof-Nilsson Dagmar, Röda Kors- ordf Halmstadkretsen 2010:146
Olof-Nilsson Margareta 1983:209*
Olofson Gunilla 1951:28
Olofson H 1951:12
Olofson L, betjänt i hovförvaltningen 1951:31
Olofson L, skeppsvisitör 1951:17
Olofson M. (i Arilt, Drängsered) 1951:53, 69
Olofson Richard, rådman 1962:28
Olofson Sören (Sörn) 1939:137 f
Olofson, se Nillsdotter Anna
Olofsson (Olufsson) Richard (Recardus), rådman 1970:52
Olofsson (Olufsson) Richard (Recardus), rådman 1988:85-91
Olofsson A, Köpman, kassör SMK Hallandsavd 2008:246
Olofsson Johannes 1987:101
Olofsson Lars, timmerman 1970:46
Olofsson N 1934:201
Olofsson Nils 1967:67
Olofsson R 1928:125
Olofsson Richardsdotter Margaretha 1928:125
Olofsson Rickard, postmästare, rådman 1993:72 f, 76
Olofsson Sven, målare 1970:53
Olofsson Sören, stadsväktare 1992:58
Olowsson Gert, kapten 2014:30
Olsdotter Bengta 1995:99
Olsdotter Johanna 1993:143
Olsen (Oelssön, Oelszon, Ol(l)ssen(n), Ol(l)sön(n), Olsson) A 1935:122
Olsen (Oelssön, Oelszon, Ol(l)ssen(n), Ol(l)sön(n), Olsson) P 1935:111
Olsen (Oelssön, Oelszon, Ol(l)ssen(n), Ol(l)sön(n), Olsson) P 1936:124 f
Olsen (Oelssön, Oelszon, Ol(l)ssen(n), Ol(l)sön(n), Olsson) P (i Kullen) 1935:146
Olsen E 1948:18
Olsen Gerald, borgmästare i Halmstad (1530) 1962:10
Olsen I 1948:22
Olsen L 1948:16
Olsen M (i Trönninge) 1948:18 f
Olsen Olav, professor 1972:13
Olsen, Anders, skeppare 2005:10, 12
Olsen, Gerard, borgmästare 2003:30
Olsen, Jens, skeppare 2005:11f
Olsen, Per, skeppare 2005:11
Olsheden Greta, f Hjort 1972:186*
Olsheden E 1948:322, 320*
Olsheden Jan, författare 1992:148
Olson Anna-Lisa 2013:164, 168f
Olson Axel, konstnär 2013:164-169*
Olson Axel, konstnär 2013:223
Olson Axel, konstnär 2014:127
Olson Axel, konstnär 2014:17
Olson Axel, konstnär 2008:146
Olson Axel, konstnär 1989:247 ff*, 1997:155*, 1998:183*, 266, 2001:försättsblad*, 157, 224, 2002:115*, 208 f*
Olson Erik , konstnär 2012:33
Olson Erik, konstnär 1989:247 ff*, 1990:försättsblad*, 222-230, 240 f, 1998:183*, 232, 234, 236 ff, 241*, 266, 2000:202, 218, 2001:157, 224
Olson Erik, konstnär 2013:168f
Olson Erik, konstnär 2013:38
Olson Erik, konstnär 2017:173-180*
Olson Gerdt, borgmästare 1977:53
Olson Gösta, arkeolog 1990:24, 1999:46
Olson J 1941:141
Olson K 1929:54
Olson K 1933:70
Olson K 1937:88 ff
Olson O. G 1948:289
Olson Oscar 2013:169
Olson P 1941:141
Olson Torsten 1998:266
Olson Torsten 2013:169
Olson-(Brocktorp) H 1948:251 f*
Olson, Erik, konstnär 2003:218
Olson, plåtslagarmästare 1950:196
Olsson , lokputsare 1974:193 f*
Olsson A 1966:48
Olsson A 1987:116
Olsson A, häradshövding 1977:75
Olsson A, landssekr 1967:83
Olsson Alaska-Kalle 1984:185
Olsson Albert, skeppshandl 1974:113
Olsson Alfred, lektor 1968:80 f
Olsson Alfred, lektor 1969:111, 113 f
Olsson Anders, timmerman 1969:31
Olsson Anna Emil 1970:146 f*
Olsson Anna-Brita 1980:129
Olsson Anton, bleckslagare 1969:81
Olsson Anton, bleckslagare 1972:66
Olsson Anton, bleckslagare 1983:46
Olsson Anton, stuveriarb 1977:148*
Olsson August, sjökapten 1983:169 f
Olsson August, skomakare 1966:135
Olsson August, skomakare 1967:72
Olsson Axel, konstnär 1968:220
Olsson Axel, konstnär 1969:182, 187, 189
Olsson Axel, konstnär 1976:9
Olsson Axel, konstnär 1979:153
Olsson Axel, konstnär 1981:159
Olsson Axel, konstnär 1983:183
Olsson Axel, konstnär 1986:248, 255 ff*
Olsson Axel, konstnär 1988:223,233
Olsson Bror, bibliotekarie 1986:86
Olsson Carin, kassörska 1974:125, 123*
Olsson Carl 1976:161
Olsson Carl Alfred, sjökapten 1974:106, 108
Olsson Carl Alfred, sjökapten 1981:109
Olsson Chr, kommissionär 1967:128
Olsson Chr, osthandl 1976:174
Olsson E, lokeldare 1967:191*
Olsson Einar 1968:220
Olsson Einar 1983:183
Olsson Elsa, f Hansson 1978:178*
Olsson Elsa, se Fogelklou
Olsson Emil, källarmästare 1971:97*
Olsson Emil, källarmästare 1974:72
Olsson Emil, källarmästare 1983:88, 108
Olsson Emil, källarmästare 1988:85
Olsson Erik, konstnär 1968:204-212, 220
Olsson Erik, konstnär 1969:187 ff
Olsson Erik, konstnär 1971:129
Olsson Erik, konstnär 1972:169
Olsson Erik, konstnär 1973:115, 117
Olsson Erik, konstnär 1978:107
Olsson Erik, konstnär 1983:183
Olsson Erik, konstnär 1986:230 f
Olsson Erik, konstnär 1988:28
Olsson Ernst, montör, led sf 1971:170
Olsson Eskil, musiker 1973:115-132*
Olsson Eskil, musiker 1980:106, 109, 114 ff
Olsson F O, maskinist 1968:220
Olsson F O, maskinist 1983:182
Olsson Fritz, bleckslagare 1966:48
Olsson Fritz, bleckslagare 1976:80
Olsson Gerdt, borgmästare 1977:53
Olsson Gustav, sjökapten 1981:109
Olsson Gösta , amanuens 1981:42
Olsson Halvard, instrumentmakare 1973:115-132
Olsson Inga 1979:157
Olsson Ingrid Börjesdotter 1985:66, 75 f
Olsson Isak, bildhuggare 1977:95
Olsson J E, skeppsbyggmästare 1974:105
Olsson J, filare 1967:191, 198*
Olsson J, filare 1981:153*
Olsson Johanna 1983:169 f
Olsson Julius 1978:164*
Olsson Kalle Back, maskinist 1984:182
Olsson Kalle Gläfs, skeppare 1984:186
Olsson Karin, lärare 1977:108*
Olsson Karin, lärare 1980:114
Olsson Karin, lärare 1982:189
Olsson Karin, lärare 1984:203*
Olsson Karin, sjuksköterska, led sf 1971:170
Olsson Karl, tullmästare 1987:279*
Olsson Konrad, målarmästare, led sf 1971:170
Olsson Lars, tullvisitatör 1970:46
Olsson Lennart, lantbrukare, led sf 1971:170
Olsson Magnus, direktör 1980:176
Olsson Nora, lärare 1987:270*
Olsson O, ingenjör 1970:182
Olsson Olle (Spel-Olle) 1973:115-132*
Olsson Olle (Spel-Olle) 1980:109
Olsson Olle (Spel-Olle) 1988:276*
Olsson Olof (Ola) 1985:66
Olsson Olof Viktor, skeppstimmerman 1982:87
Olsson Peder, bälgtrampare 1970:51
Olsson Robert, lärare 1973:182*
Olsson Robert, lärare 1985:159 f*
Olsson Stellan, verkstadsägare 1977:218*
Olsson Torbjörn, skolmästare (1500-talet) 1988:28
Olsson Torsten 1968:220
Olsson Torsten 1981:164*
Olsson Torsten 1983:182 f
Olsson Torsten, musiker 1984:175
Olsson W 1966:48
Olsson Yngve, slöjdlärare 1970:197
Olsson Åke 1980:142
Olsson Åke, häradshövding 1978:165
Olsson Åke, osthandl 1976:181*
Olsson Åke, rådman 1987:21
Olsson Åke, trädgårdsmästare 1981:65*
Olsson ”Lill-Gunnar”, fotbollsspelare 2008:240
Olsson (Olufsson) Anders, smed 1988:53-58, 68
Olsson A 1946:254, 257*
Olsson A arbetskarl 1928:32
Olsson A arbetskarl 1928:40
Olsson A arbetskarl 1937:15
Olsson A bleckslagare 1925:31
Olsson A bleckslagare 1925:77
Olsson A bleckslagare 1932:208
Olsson A bleckslagare 1933:11
Olsson A bleckslagare 1936:51 f
Olsson A skeppare 1941:140
Olsson A, bleckslagare 1989:80
Olsson A, bleckslagare 1958:184
Olsson Aina 1998:264*
Olsson Albert, författare 1997:223, 2001:70
Olsson Albert, författare 2014:176f*
Olsson Albert, författare 2009:232
Olsson Albertina (Tiny) 1990:76
Olsson Alva 1994:164 f
Olsson Artur, fotbollsspelare 1994:184*
Olsson Arvid, cykelhandlare 1998:275
Olsson Arvid, cykelhandlare 2008:104, 164
Olsson Astrid 1946:223*
Olsson August, skomakare 1992:161
Olsson Axel (inom Bollklubben) 1963:176
Olsson Axel, konstnär 1958:270
Olsson Axel, styrelseledamot HBK 2014:54
Olsson B 1952:239, 237*
Olsson Bengt, restauratör 1991:141, 2002:128-132
Olsson Bengt, restauratör 1954:190 ff
Olsson Birgit 1953:270 f*
Olsson Britta 2014:64
Olsson C 1947:240*
Olsson C. J 1947:141
Olsson Chr. 1950:106, 133, 136*
Olsson Christian 1993:123
Olsson Dolores, båtvärdinna 2002:254, 265
Olsson E 1927:172 f
Olsson E 1930:17 ff
Olsson E 1930:232*)
Olsson E 1936:202
Olsson Elsa 1931:208*)
Olsson Elsa 1932:208*)
Olsson Elsa 1932:210
Olsson Elsa 1949:263*
Olsson Elsa 1960:249
Olsson Elvira 1952:233, 236*
Olsson Emil, källarmästare 1949:262 f*
Olsson Emil, källarmästare 1951:273, 271*
Olsson Emil, källarmästare 1960:247
Olsson Emil, källarmästare 1961:117
Olsson Emil, musiksergeant 1948:251 f*
Olsson Emil, skolyngling 1948:312 f*, 315*
Olsson Emil, street artkonstnär 2014:297
Olsson Eric, ingenjör 2002:192-196
Olsson Ernst, skolelev 1946:256, 258*
Olsson Ernst, student 1952:238 f*
Olsson F 1940:45
Olsson f Hallberg Sofia 1989:145*
Olsson f Lindgren Margit, tillskärerska 2001:287*
Olsson f Olsson Hilda, affärsinnehavare 1992:274*
Olsson Freddy, universitetslektor 2008:173
Olsson Fritz, bleckslagare 1994:99 f
Olsson G H 1999:193*
Olsson Georgina Sofia 1926:171
Olsson Gert, borgmästare 1959:18, 28, 37, 46 ff
Olsson Gunnar, fotbollsspelare 2017:73*
Olsson Gustaff 1934:27 f
Olsson Harald 1945:178 f*
Olsson Harald, målarmästare 1993:178 f
Olsson Herman, byggmästare 2015:230f
Olsson Hugo 1949:270 f*
Olsson Hugo, köpman 1957:291*
Olsson Inga 1952:233, 236*
Olsson Ingela, konstnär 2010:295*
Olsson Ingierd, se: Ingjerd Johansdotter
Olsson Jan, högerback HBK 2014:29
Olsson Jan, skådespelare 2011:237
Olsson Johan Edvard, skeppsbyggmästare 1990:123
Olsson Johan Edvard, varvsägare 2008:118, 128
Olsson K 1951:253*
Olsson Karl, mekaniker 1997:239
Olsson Knut, gravör 1996:148
Olsson Lars, coopvardie capitain 2012:216
Olsson Lennart, lantbrukare 1994:275*
Olsson Lina, gumma som sålde bröd 1960:132
Olsson M L 1931:67
Olsson M L 1932:194 f
Olsson M L 1932:197*)
Olsson M L 1932:205 f
Olsson Margit 2000:214*
Olsson Margit 2009:68
Olsson Maria 1932:194
Olsson Maria 1932:196
Olsson Maria 1932:198*)
Olsson Maria 1932:204
Olsson Mats 2014:69*
Olsson N 1936:36
Olsson N 1945:148
Olsson Nils ”Skintamöllaren” 2013:63
Olsson Nils, arkitekt 2000:130
Olsson Nils, sjöscout 2008:219
Olsson Ninander, timmerman 2012:218
Olsson O bleckslagare 1927:37
Olsson Oscar 1941:132*)
Olsson P 1946:245
Olsson P (i Steninge) 1938:121
Olsson P förman 1936:161
Olsson Pehr, skeppare 1960:82, 131
Olsson Per 1990:182
Olsson Per, bankkamrer 2009:298*
Olsson Peter, murare 1993:139
Olsson Petter, verkmästare 1963:214
Olsson Selma 1995:134, 137
Olsson Sjunne 1942:249
Olsson Sofia Kristina 1927:133
Olsson Sten, fotbollsspelare 2010:26
Olsson Sten, fotbollsspelare, handbollsspelare 1996:268*, 1997:136*, 2002:231*
Olsson Stig, handbollsspelare 2002:224, 230*
Olsson Sven bärare 1926:174*) f
Olsson Sven bärare 1926:179 ff
Olsson Sven Christian 1993:143
Olsson Sven i Skenabygget 1953:59
Olsson Sven rådman 1930:60 60
Olsson Sven-Olof 2016:301*
Olsson Sven-Olof 2017:301*
Olsson T 1932:152
Olsson Tore, handbollsspelare 2010:217
Olsson Yngve, konstnär 1990:241
Olsson Å 1924:78
Olsson Å 1930:106 ff
Olsson Å 1930:137
Olsson Å 1932:15
Olsson Å 1932:17
Olsson Å 1932:19
Olsson Å 1932:25
Olsson Å 1932:37
Olsson Å 1938:234
Olsson Å, lotsuppsyningsman 1945:142, 150
Olsson Åke, affärsinnehavare 2010:158
Olsson Åke, handbollsspelare 2002:226
Olsson Åke, vice häradshövding 1961:54 ff
Olsson, Albert, författare 2004:242
Olsson, Bengt, restauratör 2003:68
Olsson, Fritiof, förste styrman 2004:116
Olsson, Håkan, bibliotekarie 2007:173*
Olsson, Johan, byggmästare 2004:67
Olsson, Karin, sjuksköterska, led sf 2005:71
Olsson, Karl-Olof, bensinstationsinnehavare 2005:233
Olsson, Lennart, fotograf 2004:255
Olsson, se Johansson Gerda
Olsson, se även Ohlsson
Olsson, Sten, fotbollsspelare 2006:109
Olsson, Sven-Olof, docent 2003:9
Olsson, Thorvald, bensinstationsinnehavare 2005:243
Olsson, Tomas 2006:146
Olsson, Tommy, musiker 2007:291*
Olsson, Torsten, fabriksarbetare 2003:136f
Olsson, trädgårdselev 1947:134
Olsön Hans (Hanns) 1934:144
Olsön Hans (Hanns) 1934:146
Olsön Hans (Hanns) 1934:155
Olsönn (Ollsenn, Olsönn) (1480-t) Niels (Nills, Nils) 1925:8
Olsönn Oluf (Oluff) 1936:125
Oluf (Olov), slottspräst, garnisonspredikant 1989:17
Oluf (Oluff) (1690-t) 1935:73
Oluf (Oluff) (1690-t) 1943:170
Oluf (Oluff) i Tholletorp (Ole Tollestrup) 1934:158
Oluf (Oluff) i Tholletorp (Ole Tollestrup) 1934:182
Oluf (Oluff) Jude 1934:157
Oluf (Oluff) Jude 1936:121
Oluf (Oluff) Skomager 1936:117
Oluf (Oluff) Skomager 1936:125
Oluf (Oluff) Snidker 1934:153
Oluf (Oluff) Snidker 1936:122
Oluf (Oluff) Östensson 1950:17 ff
Oluf (Oluff), skomakare 1951:66
Oluf Haraldsen , jarl 1981:7
Oluf Haraldsen , jarl 1982:7
Oluf Trölssens Ellen (Elline) 1939:159
Olufsdatter Bente 1935:121
Olufsdatter Bente 1935:137
Olufsen (Olufs(s)ön) A 1935:104
Olufsen (Olufs(s)ön) E 1935:105
Olufsen (Olufs(s)ön) R 1930:81
Olufson Johan, jaktlöjtnant 1951:12
Olufson Johan, jaktlöjtnant 1959:67
Olufson Johan, tygskrivare 1948:88
Olufson Jöns (i Fyllinge) 1946:236
Olufson Jöns (i Halmstad) 1951:55
Olufson P 1935:72
Olufson P 1943:170
Olufson Richard, postmästare 1962:42
Olufson Richardus, rådman 1947:173
Olufson Richardus, rådman 1948:50 ff
Olufson Richardus, rådman 1949:57, 59, 62 ff, 66 f, 71, 73, 77 ff, 84, 92 ff, 99
Olufson Richardus, rådman 1951:27, 30, 37, 47, 53 ff, 67, 69 f, 84 f
Olufson Richardus, rådman 1952:42 f, 45
Olufson Richardus, rådman 1953:86
Olufson Thala, se: Börgeson Warberg
Olufsson A 1936:11
Olufsson A 1936:9
Olufsson Pehr Bettander, kyrkoherde 1986:91 f
Olufsson Richard , rådman 1975:63 f
Olufsson Richard , rådman 1983:40
Olufsson Richard , rådman 1987:14, 68
Olufsson Richard , rådman 1988:34, 85, 89 ff, 106
Olufsson Rickard, rådman 1993:78
Olufssön Gert (Gierdt, Gerit(t), Gjert 1930:60
Oom Bengt, tekn lic 1989:93, 1998:163, 1999:222
Oom f Norman Charlotta Maria 1989:92
Oom Gustaf Wilhelm Johan, fabrikör 1989:89-94* (passim)
Oom, Bengt, tekn lic 2003:7
Ordrop Charles, åkeriägare 1974:165 f*
Ordrup Charles, gymnast 2000:153*
Oretorp Yngve, tillsynslärare 2009:77f, 87, 89*
Oreus (Oræus, Orreus) handlande 1937:11
Oreus (Oræus, Orreus) J 1925:113
Oreus (Oræus, Orreus) J 1927:51 f
Oreus (Oræus, Orreus) J 1935:232
Oreus (Oræus, Orreus) J 1936:49
Oreus (Oræus, Orreus) J 1937:30
Oreus (Oræus, Orreus) J 1937:42
Oreus (Oræus, Orreus) N 1927:43
Oreus (Oræus, Orreus) N 1927:48
Oreus (Oræus, Orreus) N 1936:9
Oreus (Oræus, Orreus) S 1929:142
Orheim Hedvig 1978:38
Oriot C. (rådman i Varberg) 1949:61
Oriot Elsa Catharina, se: Twist
Orm Elivsson , jarl 1981:10
Ormen långe 1928:208
Orosz Bela, varvsägare 2008:126
Oroz, Bela, varvsägare 2004:75
Orre J. A 1949:184
Orre, länsbokhållare 1993:220
Orréus (Orraeus) Alma Margareta 1946:244
Orréus Anna Caisa 1946:243
Orréus Anna Petronella, se: Lundström
Orréus B 1946:246 f*
Orreus Bertil, förrådsman 1985:281
Orréus Brita Maria 1946:244
Orréus C. L 1946:247
Orréus Carl, läroverksvaktmästare 1946:244 ff*
Orréus Carl, läroverksvaktmästare 1961:243 ff*
Orréus Carl, läroverksvaktmästare 1963:190
Orreus Carl, vaktmästare 1968:182
Orreus Carl, vaktmästare 1971:207
Orreus Carl, vaktmästare 1979:28
Orreus Carl, vaktmästare 1982:164 f*
Orréus Elisabet Maria 1946:245
Orréus Elsa Maria, se: Dahl
Orréus Ida 1946:245
Orréus J 1946:243
Orréus J. B 1946:245
Orréus J. M 1946:244
Orreus Johan Magnus, garvare 1967:70
Orreus Johan, tunnbindare 1979:28
Orréus Johanna Fredrika, se: Andersson
Orreus Johanna Persdotter 1967:70
Orreus Johanna Persdotter 1972:18
Orréus Johanna, se: Johanna Persdotter
Orreus John, tunnbindare 1994:91
Orréus N 1944:104
Orréus N 1946:243
Orreus P, tunnbindare 1993:112
Orréus P. F 1945:62
Orréus P. F 1946:244
Orréus S. N 1946:244
Orréus Sara Christina, se: Ekström
Orréus Signe Elisabeth 1947:245 f*
Orreus Sven, tunnbindare 1994:103
Orréus Tyra Judit, se: Andersson
Orréus, Carl, skolvaktmästare 2004:267*
Orreus, Släkten 1946:243 ff
Ortheden, Per, bowlare 2005:171f*
Orup (släkten) 1988:96-101
Orup Anna Catharina 1988:97
Orup Catharina M, f Stockman 1969:51
Orup Hedvig Elisabeth, f Thim 1988:98
Orup J 1924:75
Orup J 1928:77
Orup J 1935:232
Orup J 1936:18
Orup J 1936:48
Orup J 1938:234
Orup J 1941:111
Orup J 1946:49 ff
Orup J 1948:202
Orup Jacob 1980:46
Orup Jacob 1988:85, 96-101
Orup Jacob, handelsman 1989:39, 41, 49, 1990:75, 2001:65
Orup L 1926:90
Orup L 1927:23 f
Orup L 1927:67
Orup L 1928:30
Orup L 1928:37
Orup L 1929:117
Orup L 1929:122
Orup L 1929:203
Orup L 1929:92
Orup L 1930:104
Orup L 1930:234
Orup L 1931:183
Orup L 1932:8
Orup L 1933:107
Orup L 1936:17 f
Orup L 1936:54
Orup L 1936:78
Orup L 1937:11 f
Orup L 1937:17
Orup L 1937:19
Orup L 1938:20
Orup L 1938:234
Orup L 1938:237
Orup L 1941:18
Orup L L:son 1928:39
Orup L L:son 1936:18
Orup L L:son 1936:47
Orup L L:son 1936:61
Orup L L:son 1938:21
Orup L. d. y 1946:51
Orup L. d. ä 1946:50 f
Orup Lars Larsson 1988:97
Orup Lars, handelsman 2012:216
Orup Lars, handl 1969:51
Orup Lars, handl 1973:54, 58
Orup Lars, handl 1976:32
Orup Lars, handl 1977:69, 74
Orup Lars, handl 1978:27
Orup Lars, handl 1988:96
Orup Lars, rådman 1989:39 ff, 49, 1990:122
Orup M 1927:21
Orup M 1931:183
Orup M 1938:234
Orup M 1946:50
Orup Magdalena 1989:41
Orup Magdalena 1988:97
Orup Magnus, tullinspektor 1993:79
Orup Magnus, tullnär 1969:51
Orup Magnus, tullnär 1988:96 f
Orup, rådman 1962:90
Orup, se Stockman Katarina Maria
Osbahr Georg Eric, fältskär 1969:25
Osbar fältskär 1937:14
Osbeck P 1943:176
Osbeck P 1943:183
Osbeck P 1947:50
Osbeck Pehr , prost 1971:53, 55
Osbeck Pehr , prost 1973:38
Osbeck Pehr , prost 1981:59
Osbeck Pehr , prost 1987:84 f
Osbeck Pehr, prost 1989:26, 29, 1998:66, 91
Osbeck T 1938:239 f
Osbeck, Pehr, kyrkoherde 2004:56
Osberg, svarvare 1950:193
Oscar , prins 1968:93
Oscar , prins 1969:94
Oscar , prins 1986:119-133
Oscar Anna, sångerska 1983:114
Oscar I 1946:5
Oscar II 1952:206, 230
Oscar II 1953:256 f*
Oscar II 1944:35
Oscar II 1945:132
Oscar II 1949:224, 242
Oscar II, svensk kung 1993:95, 1995:115 f, 2002:94, 101 ff
Oscar Martin, sångare 1983:114
Oscar, hertig av Södermanland 1952:59 f
Oscar, hotellvaktmästare 1948:289
Oscar, prins Bernadotte 1952:230
Oscarson Gunnar 2016:204-211
Oscarsson Anna-Lisa, vargungeledare 2008:211
Oscarsson Kjell 2008:172
Oscarsson Olle H 1976:190*
Oscarsson Rolf, stensättare 2016:18*
Oseen C. W 1944:187 f*
Oskar I 1925:113 ff
Oskar I 1928:47 ff
Oskar I 1930:212
Oskar I 1931:129 ff
Oskar I 1971:188
Oskar II 1928:50 ff
Oskar II 1928:54*) ff
Oskar II 1931:52*) ff
Oskar II 1936:159
Oskar II 1939:92 f
Oskar II 1940:114
Oskar II 1941:132
Oskar II 1942:193
Oskar II 1966:55
Oskar II 1967:138, 194
Oskar II 1968:93, 98, 156, 167, 225 f*
Oskar II 1969:94
Oskar II 1972:126 f, 131
Oskar II 1973:91
Oskar II 1974:40
Oskar II 1975:97 ff
Oskar II 1979:23
Oskar II 1980:119, 125, 133
Oskar II 1981:94
Oskar II 1982:47
Oskar II 1984:114
Oskar II 1986:118-133
Oskar II, kung 2011:47
Oskarson f Lorén Zaida, fru 1996:276*
Oskarsson A, banvakt 1967:198*
Oskarsson A, banvakt 1981:153*
Oskarsson Gunnar, riksdagsledamot 2008:174, 179
Oskarsson Gunnar, riksdagsman, led sf 1971:170
Oskarsson Gunnar, riksdagsman, led sf 1976:80
Oskarsson Gunnar, riksdagsman, led sf 1986:273*
Ossendorp Arnd 1934:180
Osterkamp J 1948:97 f
Oterdahl Eva, f Österlund, gymnastikdir 1978:182*
Otte Mester 1936:125
Otter Saloman von, landshövding 1971:53, 56
Otter Salomon von, landshövding 1989:14
Otter von, se Beck-Friis Agneta
Otter, von C 1934:84
Otter, von S 1931:32
Otter, von S 1934:84
Otter, von S 1941:44
Otter, von, se Tham Catharina
Otterberg A 1931:65
Otterberg Bengt, skeppare 1995:104
Otterberg Sperling 1977:198 f*
Otterberg, bröderna 1947:302
Otterblad A (eller O?) 1927:48
Otterblad A (eller O?) 1927:51
Otterdahl E , mjölnare 1974:172, 178
Otterdahl E C 1929:164
Otterdahl E. C 1952:92
Otterdahl, kapten 1962:123
Otterdal Elias, arbetskarl 1993:144
Otterklo M C fru 1942:33
Otterklo O 1936:18
Otterklo O 1938:234
Otterklo P 1936:47 f
Otterklo, madame 1949:177
Otterklou Ludvig 1951:223 f, 227
Otterman A F 1933:32 f
Otterman A Fr, polis 1981:87
Ottersson Bengt J 1973:73
Otterström John, eldare 1975:209 f*
Otterström, Elve, simhoppare 2003:179
Ottesen J 1926:112
Ottesen J 1934:160
Ottesen J 1941:241
Ottesön Erik (Eric, Erich, Erick) 1942:13
Otto Karin 1952:233, 236*
Ottosson Gulli, led sf 1971:170
Ottosson Jöran, bagare 1970:39
Ottosson, Gulli, led sf 2005:71
Ouchterlony Hanna 1931:126
Overkamp Hans (Hanns) 1934:180
Oxehufvud R, officer 1995:223
Oxenstierna A 1944:181
Oxenstierna A 1946:16
Oxenstierna A 1947:37
Oxenstierna A 1948:10, 12 f
Oxenstierna Axel 1965:26-50
Oxenstierna Axel 1970:75
Oxenstierna Axel 1973:22, 26
Oxenstierna C G 1934:205 f
Oxenstierna Carl, överste 1970:81
Oxenstierna E 1934:205
Oxenstierna G 1926:162
Oxenstierna G 1928:24
Oxenstierna G 1935:237
Oxenstierna G 1953:10
Oxenstierna Märtha 1934:204
Oxenstierna Sigrid 1934:75
Oxenstierna, se Brahe Elsa Elisabeth
Oxenstierna, se De la Gardie Hedvig Ebba

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"