HADAB 2005:102, 106, 2007:112
Haendig, aktiebolag 2005:104
Hafa 2005:106
Hafa Fabriks Aktiebolag 2005:100
Hafsten av Oskarshamn, tremastskonare 2009:135
Haga, konditori 2004:221
Hagbards stenar 1999:76 f
Hagels hus, Öster 1989:56
Hagelshus 1974:75
Hagelshusgatan 1989:56
Hagöns camping 2011:171*
Halda-fabriken 2009:138-143*
Halda-skolan 2008:171*
Haldex 2003:245ff*, 2009:138-143*
Haldex 2010:28
Hallagård 1935:111
Halland 1947:189 f
Halland (landskapet) 1944:48, 80 f
Halland (lok) 1966:149
Halland (lok) 1967:191*
Halland (lok) 1969:174
Halland (tidning) 1958:148
Halland (tidning) 1968:62 ff
Halland (tidning) 1970:140
Halland (tidning) 1971:95, 119
Halland (tidning) 1972:119 f
Halland (tidning) 1973:82, 84
Halland (tidning) 1974:25, 32-35, 82
Halland (tidning) 1977:172, 186, 194
Halland (tidning) 1980:58, 87
Halland (tidning) 1981:116, 119
Halland (tidning) 1982:14, 60, 67, 83 f, 62 f*
Halland (tidning) 1985:60 ff, 113 f, 84-91*
Halland (tidning) 1986:120 ff, 183, 185
Halland (tidningen) 1928:170 ff*
Halland (värdshus) 1938:14 f
Halland (värdshus) 1968:88
Halland (ångbåt) 1925:138
Halland (ångbåt) 1926:91, 151
Halland (ångbåt) 1928:53
Halland (ångbåt) 1934:208 f*
Halland (ångbåt) 1936:250
Halland (ångbåt) 1944:57
Halland (ångbåt) 1946:111 f*
Halland (ångfartyg) 1968:213 f
Halland (ångfartyg) 1972:69-72*
Halland (ångfartyg) 1980:141
Halland (ångfartyg) 1986:127 f, 121*
Halland, hjulångare 1993:94 f, 98, 2000:110
Halland, tidning 2004:83-88*, 2006:91, 93
Halland, tidning se även Hallands Dagblad 1989:237 f, 1990:76 f, 80, 103-116, 1991:123, 141 f, 211, 213, 1992:126, 204, 241, 1993:165, 1994:142-156, 1995:53-58, 1996:13 f, 1998:168, 257 f, 2000:20, 94, 2001:74 f, 77, 2002:53, 141, 196, 204
Halland, tidningens bokbinderi 1989:106, 108 f, 117, 120
Halland, tidningens officin 1994:149
Halland, ångare 2006:61*
Hallands bataljon 1955:64 ff
Hallands bataljon se även Hallands regemente 1995:222, 225, 1996:43-47
Hallands bataljon, gruppbild 1952:229
Hallands bataljon, gruppbild av befäl och manskap år 1870 1955:71
Hallands bataljon, gruppbild Kungl. Hallands bataljons officerskår 1898 1955:77
Hallands bataljon, gruppbild officerskår 1954:259
Hallands bataljon, gruppbild underofficersskolan på Karlsborg 1895-1896 1955:69
Hallands bataljon, regementspräster 1989:18
Hallands bataljon, se även:Hallands regemente 1969:168
Hallands bataljon, se även:Hallands regemente 1976:46, 56
Hallands bataljon, se även:Hallands regemente 1980:44
Hallands Biblioteks Vänner 1982:138
Hallands Bildningsförbund 2014:248
Hallands Bildningsförbund 2014:242f
Hallands bokbindareförening 1989:112 f, 122, 128
Hallands Bryggeri 2004:259*
Hallands Dagblad 1985:61 f
Hallands Dagblad 2009:265*
Hallands Dagblad se även Halland, tidning 1989:188, 1992:241, 2001:237 f
Hallands enskilda bank 1927:198
Hallands enskilda bank 1938:27
Hallands enskilda bank 1943:98-123*
Hallands Enskilda Bank 1945:119
Hallands Enskilda Bank 1947:177, 204
Hallands Enskilda Bank 1953:208
Hallands Enskilda Bank 1971:103
Hallands Enskilda Bank 1987:28
Hallands flygflottilj 1946:250
Hallands Folkblad 1974:181
Hallands Folkblad 1984:52
Hallands Folkblad 1985:61 ff, 98 f
Hallands Folkblad 1988:186 ff*
Hallands Folkblad 1992:250, 1997:178
Hallands Fornminnesförening 1948:13, 29
Hallands fornminnesförening 2000:8 f
Hallands Fornminnesförening 2008:184, 186
Hallands fältrittklubb 1960:206*
Hallands föreläsningsförbund 1948:249
Hallands Garnison 2004:214ff, 2009:24f, 52-62*
Hallands gymnastikförbund 2000:156 f
Hallands handbollsförbund 2002:230
Hallands hantverksdistrikt 1966:108, 114 f, 117
Hallands Hushållningssällskap 1969:62
Hallands Hushållningssällskap 1975:72
Hallands Hushållningssällskap 1976:46, 56, 82 f
Hallands Hushållningssällskap 1977:88
Hallands idrottsförbund 1978:137
Hallands idrottsförening 1996:183
Hallands Idrottshistoriska Sällskap 2006:247-252*
Hallands infanteribataljon 1924:20, 56
Hallands infanteribataljon 1925:104
Hallands infanteribataljon 1926:92*
Hallands infanteribataljon 1926:94 ff
Hallands infanteribataljon 1927:198*
Hallands infanteribataljon 1929:57
Hallands infanteribataljon 1931:36-49*
Hallands infanteribataljon 1931:146 ff
Hallands infanteribataljon 1941:28 f
Hallands konstförening 1998:182, 184
Hallands konstförening 2013:164-169
Hallands konstmuseum 2014:125-130
Hallands Köpmannaförbund 1975:171
Hallands Köpmannaförbund 2014:200
Hallands körförbund 1983:92
Hallands landsbok 1676 1975:62-71
Hallands Lantmäns centralförening 1977:130
Hallands Lantmäns centralförening 1992:164-179
Hallands Lantmäns centralförening, gruppfoto på kontors- och magasinspersonal 1992:169
Hallands läns arbetsförmedlingsanstalt 1939:47 ff
Hallands läns arbetsförmedlingsanstalt 2011:64
Hallands läns bok-, musik- och konsthandel 1938:24
Hallands Läns Bokhandel 2017:120
Hallands läns hushållningssällskap 1928:13
Hallands Läns Hushållningssällskap 2012:240
Hallands läns Hushållningssällskaps Tidning 1953:151-154*
Hallands läns landsting 1992:250
Hallands läns lantbruksskola 1991:165
Hallands läns nykterhetsskola 1998:130
Hallands läns sjukkassa 2012:14
Hallands läns Skarpskyttekår 2002:110
Hallands läns sparbank i Halmstad se Halmstads Sparbank 2012:
Hallands läns tidning 1926:137 f*
Hallands läns tidning 1958:153
Hallands läns tidning 1960:84
Hallands Läns Tidning 1973:59 f
Hallands Läns Tidning 1976:65
Hallands Läns Tidning 1983:66
Hallands Läns Tidning 1985:57 f
Hallands Läns Tidning 1986:95
Hallands Läns Tidning 1990:103, 1994:81, 1996:45, 47, 2002:104
Hallands läns trädgårdsutställning år 1929 1945:104
Hallands moderata valmansförbund 1941:178
Hallands museiförening 1924:24
Hallands museiförening 1928:212*
Hallands museiförening 1929:70 f*
Hallands museiförening 1931:226 ff
Hallands museiförening 1948:275, 269*
Hallands museiförening 1960:115-120
Hallands museiförening 1973:91, 112 ff
Hallands museiförening 1983:50 f
Hallands museiförening 1996:81, 1997:175-180 (passim), 1998:99, 2000:8, 22, 2002:281
Hallands museum 1924:86
Hallands museum 1929:63
Hallands museum 1930:19
Hallands museum 1933:1*
Hallands museum 1933:170*
Hallands museum 1939:181
Hallands Museum 1971:28*
Hallands Museum 1984:162
Hallands Museum 1987:153-169
Hallands Museum 1988:224
Hallands Museum 1944:63
Hallands Museum 1946:103
Hallands Museum 1947:14, 18, 11 f*
Hallands Museum se Länsmuseet, Halmstad
Hallands museum, separatutställning 1976 2017:173-180
Hallands Museum, sjöfartsavdelningen 1986:233-239*
Hallands Nation i Lund 1998:277 f
Hallands Nyheter 1985:62
Hallands Nyheter 1986:90
Hallands Nyheter 1998:276
Hallands Nyheter, jultidningen 1997:224
Hallands regemente 1953:257
Hallands regemente 1955:76 f
Hallands regemente 2005:64, 66*, 2008:100
Hallands regemente Regementets musikkår 1960:279
Hallands regemente se även Hallands bataljon, Halländska infanteriregementet, Hallandsbrigaden, Garnisonen, Västgöta-Dals regemente 1990:192-198 (passim), 1993:200, 1995:222-231, 241, 2001:98, 2002:94 f
Hallands regemente, Kamratförening 1995:231
Hallands regemente, kaserner 2006:236ff*
Hallands regemente, minnessten 2006:238*
Hallands regemente, musikkår 1995:225 f, 1997:111-120
Hallands regemente, se även:Hallands bataljon 1965:106 f, 109
Hallands regemente, se även:Hallands bataljon 1966:130 ff
Hallands regemente, se även:Hallands bataljon 1967:69, 71
Hallands regemente, se även:Hallands bataljon 1968:172
Hallands regemente, se även:Hallands bataljon 1969:104, 190
Hallands regemente, se även:Hallands bataljon 1970:149 ff
Hallands regemente, se även:Hallands bataljon 1971:62
Hallands regemente, se även:Hallands bataljon 1973:20, 158
Hallands regemente, se även:Hallands bataljon 1974:8, 129-135
Hallands regemente, se även:Hallands bataljon 1976:121-126
Hallands regemente, se även:Hallands bataljon 1977:56
Hallands regemente, se även:Hallands bataljon 1981:72-80
Hallands regemente, se även:Hallands bataljon 1982:61 ff
Hallands regemente, se även:Hallands bataljon 1986:225 ff
Hallands regemente, se även:Hallands infanteribataljon, Västgöta-Dals regemente 1928:58 f
Hallands regemente, se även:Hallands infanteribataljon, Västgöta-Dals regemente 1931:49-61*
Hallands regemente, se även:Hallands infanteribataljon, Västgöta-Dals regemente 1941:163 f
Hallands regemente, se även:Hallands infanteribataljon, Västgöta-Dals regemente 1943:47 ff
Hallands regementes musikkår 1968:191
Hallands regementes musikkår 1969:208
Hallands regementes musikkår 1975:180, 186 ff*
Hallands regementes musikkår 1980:177
Hallands regementes musikkår 1984:175 ff*
Hallands regementes musikkår 1985:131 f
Hallands regementes soldathem 1970:163
Hallands regementes soldathem 1974:174 ff*
Hallands regementes soldathem 1986:225-232*
Hallands simförbund 1984:160
Hallands sångarförbund 1975:188
Hallands Södra kompani 1967:54
Hallands tidning 1947:181
Hallands trädgårdsförening 1965:109
Hallands trädgårdsförening 1993:250, 1994:223-228
Hallands Varuhus 2012:108
Hallands Ångbåts AB 1967:172
Hallands Ångbåts AB 1968:213 ff
Hallands Ångbåts AB 1969:79, 85 f, 187
Hallands Ångbåts AB 1970:171, 173, 178
Hallands Ångbåts AB 1971:213
Hallands Ångbåts AB 1972:69-73, 83
Hallands Ångbåts AB 1975:170
Hallands Ångbåts AB 1977:141
Hallands Ångbåts AB 1980:141 f
Hallands Ångbåts AB 1983:171, 177, 180
Hallands Ångbåts AB 1984:122
Hallands ångbåtsaktiebolag 1925:64, 119
Hallands ångbåtsaktiebolag 1926:94
Hallands ångbåtsaktiebolag 1928:90
Hallands ångbåtsaktiebolag 1936:131, 139, 142, 250
Hallands Ångbåtsaktiebolag se Hallandsbolaget
Hallands Ångbåtsaktiebolag se Hallandsbolaget
Hallands Ångbåtsfartygs AB (Ångbåts AB) 1944:57
Hallands Ångbåtsfartygs AB (Ångbåts AB) 1946:108-125*
Hallands Ångbåtsfartygs AB (Ångbåts AB) 1947:174, 177
Hallands Ångbåtsfartygs AB (Ångbåts AB) 1952:224, 227
Hallands Ångbåtsfartygs AB (Ångbåts AB) 1961:186
Hallands Ångbåtsfartygs AB (Ångbåts AB) 1964:65
Hallands Ångfartygsbolag 2013:78-87*
Hallandsbolaget 1989:79, 81, 1990:100, 107, 1991:200, 1993:90, 94 f, 98, 183, 1999:119 f, 120, 128 f, 2001:85
Hallandsbolaget 2004:63, 2006:61f, 2008:131f, 134
Hallandsbrigaden 2002:94
Hallandsfarare (hallänningar) 1990:5-13, 1993:91
Hallandsgården 1929:70 f*
Hallandsgården 1931:227 f
Hallandsgården 1988:228
Hallandsgården 1997:175-178 (passim), 253
Hallandsgården 2007:54f*, 129*
Hallandsgården, kronprinsbesök 2003:278*
Hallandsgården, undantagsstuga 1990:248 f
Hallandslistan, se Kung Valdemars jordebok
Hallandslistan, se:Valdemars jordebok :
Hallandslistan, se:Valdemars jordebok
Hallandsloppet, cykel 2013:292*
Hallandsmodellen 2007:29
Hallandsposten 1925:97
Hallandsposten 1928:159 f, 164 ff
Hallandsposten 1947:249, 266, 305
Hallandsposten 1949:243
Hallandsposten 1964:44*
Hallandsposten 1965:96, 151
Hallandsposten 1966:40 f, 46
Hallandsposten 1968:60 f
Hallandsposten 1969:78 f, 162, 188 f, 209
Hallandsposten 1970:140
Hallandsposten 1971:117 ff, 195, 211 f
Hallandsposten 1973:146 ff
Hallandsposten 1974:34
Hallandsposten 1978:87 f
Hallandsposten 1980:57, 73
Hallandsposten 1985:58 f, 62, 110-117, 55*
Hallandsposten 1986:100-104
Hallandsposten 1989:89, 91, 188, 252-254 (passim), 1990:76 ff, 95, 103 ff, 112, 1991:98 f, 119 f, 140, 1992:126, 137, 204 f, 1993:94, 262, 268 f, 296-299 (passim), 1994:142-156, 1995:5-6, 109 f, 273, 1996:182 f, 187, 1997:6, 17, 154-157 (passim), 1998:191, 276, 278, 1999:239 f, 2000:21, 23, 148, 150 f, 159, 243, 2001:74, 77, 120, 215, 235, 238, 241 f, 265, 2002:104, 108, 110 f, 141, 143, 196, 255 f, 258, 279
Hallandsposten 2013:12
Hallandsposten 1972:73-94
Hallandsposten 2004:84-86, 89, 2005:138-143*, 2006:90-98, 105, 2007:112, 190-197*, 2008:110ff
Hallandsposten, amatörutställning 1919 1989:244, 246, 1999:209
Hallandsposten, kontorsbyggnad 2009:206*
Hallandspostens barnkoloni 1973:144
Hallandspostens boktryckeri 2012:26
Hallandspostens Dribbler 2006:250
Hallandsringen, konstgrupp 1997:225, 1998:182, 184, 1999:211
Hallandssöm 1990:215 f
Hallandsås 1969:101
Hallandsås 1971:53
Hallandsås 1973:83
Hallandsås 1974:52, 68
Hallandsås 1984:115
Hallandsås 1987:256
Hallandsås 1999:112
Hallarnas Skådespelarlag 2014:278
Hallarnas skådespelarlag 2004:248
Hallberg, C. G. juvelerarefirma 1944:109
Hallberga, Söndrum 1998:151
Hallbergs Eftr., speceriaffär 2004:225
Hallbergs guldsmedsaffär 1992:242
Hallbäcks hus, Öster 1990:182
Hallbäckska fonden 1971:190
Hallsbogården 1960:156
Hallsbogården 1966:61
Hallsbogården 1973:142 ff*
Hallsbogården 1987:260
Hallsbogården 2001:206 f
Hallägraskolan 2013:279*
Hallägraskolan, rivning 2011:294*
Halländska tidningen 1962:78 ff, 85* ff
Halländska hemslöjden 2011:286*
Halländska hemslöjden, bindslöjden 1970:161, 164
Halländska hemslöjden, bindslöjden 1987:165
Halländska hemslöjden, bindslöjden 1990:213-217
Halländska infanteriregementet 1947:86 f
Halländska infanteriregementet 1995:224
Halländska lantdagen 1656 1947:72
Halländska tidningen 1926:130 f*
Halländska tidningen 1970:189
Halländska tidningen 1972:42
Halländska tidningen 1985:57
Halländska tidningen 1987:120
Halländska tidningen 1989:41, 1994:81
Halländska Ångfartygsbolaget se Hallandsbolaget
Hallänningen (tidning) 1985:61
Halmia Bowlingsällskap 2005:169
Halmia se Idrottssällskapet Halmia
Halmia se Idrottssällskapet Halmia
Halmia spelare 1932, gruppbild 2017:71*
Halmia spelare 1944-45, gruppbild 2017:81*
Halmia, idrottssällskapet, historik 2017:60
Halmia, idrottssällskapet, historik 2017:67-83
Halmia, se Idrottssällskapet Halmia
Halmianen, klubblokal 2010:211
Halmianska Sångboken 1997:133
Halmiaplanen 2006:99
Halmias loppmarknad 2008:284*
Halmknippet, restaurang 2011:273
Halmkärven, restaurang 1996:144-148 (passim)
Halmkärven, restaurang 2004:222, 2005:251, 2009:210
Halmkärven, restaurang 2011:270
Halmstad – Bolmens järnväg 2005:64, 68
Halmstad – Gustav, motorfirma 2005:156
Halmstad – Jönköping järnväg, se:Halmstad-Nässjö järnväg 1962:128
Halmstad – Jönköping järnväg, se:Halmstad-Nässjö järnväg 1964:181
Halmstad – Nässjö järnväg 2003:258ff, 2005:64
Halmstad – Nässjö järnväg, busstrafik 2003:129-146*
Halmstad (bogserbåt) 1967:166
Halmstad (lok) 1966:148, 146*
Halmstad (lok) 1981:140*
Halmstad (namnet) 1924:9 ff
Halmstad (namnet) 1926:73-87
Halmstad (namnet) 1929:8 f
Halmstad (namnet) 1933:145 f
Halmstad (namnet) 1937:64-72
Halmstad (namnet) 1974:12 ff
Halmstad (residensstad) 1949:40 ff
Halmstad (slaget vid) 1950:7,-11
Halmstad (slaget vid) 1953:141
Halmstad (slaget) se Fyllebro (slaget vid)
Halmstad (vyer) 1928:1*
Halmstad (vyer) 1931:26*
Halmstad (vyer) 1933:116*
Halmstad (vyer) 1942:93*
Halmstad (vyer) 1942:153*
Halmstad (vyer) 1942:164*
Halmstad (vyer) 1943:175*
Halmstad (vyer) 1943:177*
Halmstad (vyer) 1946:23*, 33*
Halmstad (ångfartyg) 1966:97 ff
Halmstad (äldsta belägenhet) 1924:99 ff
Halmstad (äldsta belägenhet) 1925:126 ff
Halmstad (äldsta belägenhet) 1926:73-87*
Halmstad (äldsta belägenhet) 1927:102 ff
Halmstad 1400-talets slut 1997:46
Halmstad 1855, tidsbild 1989:58-71
Halmstad Arena 2007:24, 2008:281*
Halmstad Arena 2010:216, 218, 281*
Halmstad bollklubb 1947, gruppbild 2017:90*
Halmstad bollklubb, gruppbild 2017:84*
Halmstad C 2010:278*
Halmstad City Airport 2017:292*
Halmstad Dataservice AB se HADAB
Halmstad det fattiga (Slutet av 1700-talet) 1959:122 ff
Halmstad det okända 1958:9ff
Halmstad det okända 1962:13ff
Halmstad det okända (i skönlitteraturen) 1946:10-60*
Halmstad det okända (i skönlitteraturen) 1949:195-205*
Halmstad garnison 2007:148-151*
Halmstad hamn 2015:226-228
Halmstad i krigstid, utställning 2010:295*
Halmstad maraton 1998:190
Halmstad och Broktorp 1961:10 ff
Halmstad recess 1483 1991:14, 1997:44, 47
Halmstad segelsällskap HSS 1994:40 f
Halmstad Skivsamlarförening, skivmässa 2016:166*
Halmstad slott, Norra flygeln 2016:204-211*
Halmstad slott, slottsparken 2016:209*
Halmstad varvs AB 2008:118
Halmstad -Årets stad se Årets stad 2011:
Halmstad, 1400-talet, karta 2006:25*
Halmstad, 1500-talet 2006:26*
Halmstad, 600-årsjubileum 2003:21-24
Halmstad, 700-årsjubileum 2003:25-29
Halmstad, folkmängd 2003:99f
Halmstad, fredsmöte 1435 1991:12
Halmstad, fredsmöte 1468 1997:43
Halmstad, fästningsstad, karta 2006:27*
Halmstad, förhistoria 1995:9-27
Halmstad, förhistoria 2003:21-29*
Halmstad, karta år 1260 2004:17*
Halmstad, se även:Fyllebro (slaget vid)
Halmstad, se även:Fyllebro (slaget vid)
Halmstad, skepp 1990:121
Halmstad, skonare 1990:121, 122, 1994:114, 116
Halmstad, skonare 2004:63
Halmstad, slaget se Fyllebro
Halmstad, ångfartyg 1990:154, 1999:227, 230
Halmstad, äldsta belägenhet 1974:12-17*
Halmstadbesök 2014:112-120*
Halmstadbladet 1955:32 ff, 177
Halmstadbladet 1964:47 ff
Halmstadbladet 1990:103 ff, 112
Halmstad-Bolmen järnväg 1991:166, 1992:232, 243, 1993:190, 2002:100, 291
Halmstad-Bolmen järnväg, stationshus 1989:235 f
Halmstad-Bolmens järnväg 1936:131
Halmstad-Bolmens järnväg 1937:93-152
Halmstad-Bolmens järnväg 1939:166 f
Halmstad-Bolmens järnväg 1940:225*
Halmstad-Bolmens järnväg 1944:59, 121
Halmstad-Bolmens järnväg 1947:221 f, 242, 249
Halmstad-Bolmens järnväg 1953:236
Halmstad-Bolmens järnväg 1964:185 f
Halmstad-Bolmens järnväg 1966:144-151
Halmstad-Bolmens järnväg 1967:171, 177, 187-202*
Halmstad-Bolmens järnväg 1969:164-181*
Halmstad-Bolmens järnväg 1974:81, 87 f
Halmstad-Bolmens järnväg 1975:90, 134, 136
Halmstad-Bolmens järnväg 1977:121
Halmstad-Bolmens järnväg 1978:96
Halmstad-Bolmens järnväg 1979:157*
Halmstad-Bolmens järnväg 1981:139-155*
Halmstad-Bolmens järnväg 1987:185-189
Halmstad-Bolmens järnväg (HBJ) se Bolmenbanan :
Halmstad-Bolmens station 2000:120, 122
Halmstadgillet 2012:283*
Halmstadgillet 2013:292f*
Halmstadgruppen 1962:226
Halmstadgruppen 1966:120
Halmstadgruppen 1969:182, 187
Halmstadgruppen 1971:128, 134
Halmstadgruppen 1979:153 f
Halmstadgruppen 1989:246-249, 1998:182, 2001:157 f, 160, 168
Halmstadgruppen 2014:123-130*
Halmstadgruppen 2012:33
Halmstadgruppen 2016:169*
Halmstadgruppen 2016:172ff
Halmstadgruppen 2016:37
Halmstadgruppen 2017:169
Halmstadgruppen 2017:173-180 (passim)
Halmstadgruppen 2003:218, 2004:241f, 2009:270, 295
Halmstadgruppen 2011:172
Halmstadgruppen, sommarutställning 2017:44f
Halmstadgård, se även:Slottet 1949:40, 43, 47
Halmstadgård, se även:Slottet 1950:16
Halmstadgården Hangö 2017:214f*
Halmstadgården Hangö 2017:220f*
Halmstadgården Hangö 2017:223-229
Halmstadgårds län 1949:40, 42 f
Halmstadiana 1944:39-54
Halmstad-Jönköpings Jernvägsaktiebolag 2012:256f
Halmstad-Jönköpings järnvägsaktiebolag 1936:140 f
Halmstad-Jönköpings järnvägsaktiebolag 1970:175
Halmstad-Jönköpings järnvägsaktiebolag 1972:73-94
Halmstad-Jönköpings järnvägsaktiebolag 1974:54 f
Halmstad-Jönköpings järnvägsaktiebolag 1977:120
Halmstadkalas 1996:61-69
Halmstadkorpen 2014:61f
Halmstadlax 1955:80 ff
Halmstadlax 2008:7-10
Halmstad-Laxar, skämttidning 2006:93
Halmstad-Matadorerna, motorcyklister 2008:247*
Halmstad-Nässjö järnväg 1936:131
Halmstad-Nässjö järnväg 1937:93
Halmstad-Nässjö järnväg 1937:117 f
Halmstad-Nässjö järnväg 1937:123, 260
Halmstad-Nässjö järnväg 1966:144
Halmstad-Nässjö järnväg 1967:149, 171,177-191, 195
Halmstad-Nässjö järnväg 1968:91
Halmstad-Nässjö järnväg 1969:101, 117, 210
Halmstad-Nässjö järnväg 1972:83, 94,118, 91*
Halmstad-Nässjö järnväg 1973:82
Halmstad-Nässjö järnväg 1974:87, 198*
Halmstad-Nässjö järnväg 1975:91, 138
Halmstad-Nässjö järnväg 1976:86
Halmstad-Nässjö järnväg 1977:121
Halmstad-Nässjö järnväg 1980:142, 147
Halmstad-Nässjö järnväg 1984:45, 200
Halmstad-Nässjö järnväg 1985:82 f
Halmstad-Nässjö järnväg 1986:139
Halmstad–Nässjö järnväg 1991:165, 1993:174-176, 2000:87, 122, 2002:146-158, 161
Halmstad-Nässjö järnväg 1944:58 f, 121
Halmstad-Nässjö järnväg 1947:220
Halmstad-Nässjö järnväg 1948:304
Halmstad-Nässjö järnväg 1961:104
Halmstad-Nässjö järnväg 1964:184
Halmstad-Nässjö järnväg, se även HNJ-intressenter 1987:255
Halmstad-Nässjö Järnvägar (HNJ) 2012:254-265*
Halmstad-Nässjö Järnvägar (HNJ) 2012:44f
Halmstadortens Arbetsgivareförening 2011:61
Halmstadrevyn 2013:113
Halmstadrevyn 2003:209, 2004:85, 250f, 2005:201*, 2007:201*
Halmstadrevyn 2010:293*
Halmstads (konungavalort) 1946:13, 25 f, 37
Halmstads Allmänna Idrottssällskap, HAIS 2011:14
Halmstads Allmänna Idrottsällskap, HAIS 2003:154-157
Halmstads allmänna nykterhetskommitté 1939:178 ff
Halmstads Amatörorkester 2004:244
Halmstads arbetare- och industriförening 1969:95
Halmstads arbetare- och industriförening 1981:69 f
Halmstads Arbetare sångförening i slutet av 1890-talet 1963:235
Halmstads Arbetarebibliotek 2006:51f
Halmstads arbetarekommun 1971:117 ff
Halmstads arbetarekommun 1994:158 f, 1995:142-149 (passim)
Halmstads arbetarekommun, styrelse 1913-1914 1995:146
Halmstads arbetares sjuk- och begravningskassa 1939:237
Halmstads Arbetares sjuk- och begravningskassa 1989:60
Halmstads arbetsstuga för barn 1944:134
Halmstads arbetsstuga för barn 1967:164
Halmstads arbetsstuga för barn 1973:133-141*
Halmstads Bageri AB 1944:131
Halmstads Bageriaktiebolag 1992:239 f
Halmstads Bageriaktiebolag 2004:221, 2005:98
Halmstads bageriförening 1971:122
Halmstads bankaktiebolag 1971:103 f
Halmstads Baptistförsamling 1947:142, 147-152*
Halmstads baptistförsamling 1974:70
Halmstads baptistförsamling 1993:137
Halmstads befälsutbildningsförening 1948:273
Halmstads belägring 1563 1997:32 f, 1999:77 f, 2002:21
Halmstads bicycleklubb 1997:127
Halmstads bicykelklubb 1970:120
Halmstads Bicykelklubb 2004:171
Halmstads Bokhandel 2009:233, 237-240*
Halmstads Bollklubb 1963:175-177 ff*
Halmstads Bollklubb 1980:183 f
Halmstads Bollklubb 1984:158-161*
Halmstads Bollklubb 1988:187 ff
Halmstads Bollklubb 1997:127, 160, 166-173 (passim), 256, 2001:143, 147 f,
Halmstads Bollklubb 2003:177f*, 2004:126-134, 2005:169, 178ff*, 2006:99-102, 2006:250
Halmstads Bollklubb 2007:155*, 2008:239-243*, 2009:274
Halmstads Bollklubb 2010:199, 226
Halmstads Bollklubb 2010:26
Halmstads Bollklubb 2011:172
Halmstads Bollklubb 2011:54
Halmstads bollklubb (HBK), historik 2017:60
Halmstads bollklubb (HBK), historik 2017:64
Halmstads bollklubb (HBK), historik 2017:66-83
Halmstads bollklubb spelare 1933, gruppbild 2017:74*
Halmstads bollklubb spelare 1944-45, gruppbild 2017:81*
Halmstads Bollklubb, juniorlag 1937 2001:147
Halmstads Bordtennisklubb 2005:176f*, 2006:250, 2007:156*
Halmstads Bordtennisklubb 2010:227ff*
Halmstads Bordtennisklubb 2011:18
Halmstads Bostadsaktiebolag 2012:230
Halmstads Boxningssällskap 2003:154-157*
Halmstads Boxningssällskap 2011:14
Halmstads Bridgesällskap 2016:177-180
Halmstads byggmästareförening 1955:301 ff
Halmstads byggmästareförening 1969:108
Halmstads byggmästareförening 1990:218
Halmstads Bärarelag 2013:111
Halmstads Centralstation 2012:51*
Halmstads centralstation 2012:261*
Halmstads Cityförening 2014:200
Halmstads Civila flygfält 2015:273-280*
Halmstads Diskussionssällskap 2016:100
Halmstads Egnahems & Sparkasseförening u. p. a 1950:222
Halmstads Egnahems & Sparkasseförening u. p. a 1964:170
Halmstads Egnahems- och Sparkasseförening 1966:116
Halmstads Egnahems- och Sparkasseförening 1971:136-146*
Halmstads Egnahems- och Sparkasseförening 2012:228ff*
Halmstads Egnahems- och Sparkasseförening 2012:237
Halmstads Egnahems- och Sparkasseförening 2012:246
Halmstads egnahems- och sparkasseförening 2009:200ff*
Halmstads elektricitetsverk 1967:171
Halmstads Elektrodfabrik 2017:32
Halmstads Elverk 2014:22
Halmstads Elverk 2006:185
Halmstads erkända sjukkassa 1969:98
Halmstads Esperantoklubb 2017:264
Halmstads fabriks- och hantverksförening 1966:47
Halmstads fackliga centralorganisation 1992:246 ff
Halmstads Fastighets AB 1946:250
Halmstads fastighets AB 2012:223-238*
Halmstads fastighets AB 2012:296
Halmstads Fastighets Aktiebolag (HFAB) 2008:191, 193f
Halmstads flickskolas kör 1988:231*
Halmstads Flygklubb 1993:165
Halmstads Flygklubb 2003:179ff
Halmstads flygplats 2013:116
Halmstads flygplats 2007:96-99*
Halmstads Flyttnings- och Transportbyrå 2013:100ff*
Halmstads folkbank 1939:237
Halmstads Folkbank 1989:60
Halmstads Folkdanslag 2000:213-215
Halmstads Folkpark 1954:203
Halmstads folkrestauranger 1966:199
Halmstads folkrestauranger 1986:195
Halmstads Folkrestauranger 1992:249
Halmstads Folkrestauranger – Västerbro 2004:222
Halmstads Folkrestauranger AB 1964:146
Halmstads fotogenaktiebolag 1986:110 ff
Halmstads Fotoklubb 2013:43*
Halmstads Frigymnaster 2002:181-191
Halmstads frigymnaster HFG, bokutgivning 2017:280
Halmstads frisinnade kvinnor 2011:190, 194-197
Halmstads Frisksportklubb 2002:175-182
Halmstads friv. Fattigvårdsförening 1960:214, 230, 236
Halmstads frivilliga fattigvårdsförening 1937:226 ff
Halmstads frivilliga fattigvårdsförening 1993:234
Halmstads frivilliga skarpskyttekår 1925:95-104*
Halmstads frivilliga skarpskyttekår 1925:138 ff
Halmstads frivilliga skarpskyttekår 1926:34
Halmstads frivilliga skarpskyttekår 1927:153 f
Halmstads frivilliga skarpskyttekår 1928:49 f
Halmstads frivilliga skarpskyttekår 1934:198*
Halmstads fängelse 2011:170
Halmstads fästning 1991:33-48, 2001:47
Halmstads fögderi 1980:36 f
Halmstads föreläsningsförening 1960:201 ff*
Halmstads Föreläsningsförening 1991:199, 1995:144
Halmstads Föreläsningsförening 2015:152-169
Halmstads Föreläsningsförening 2003:21, 2004:88
Halmstads Föreläsningsförenings styrelse 2015 gruppbild 2015:168*
Halmstads församling, delning 2011:168f
Halmstads försköningsförening 1974:148
Halmstads första lokalreportage 1962:78 f
Halmstads gamla hantverkskassa 1966:51
Halmstads Gille 1947:67
Halmstads gjuteri AB 1946:212
Halmstads Gjuteri och Mek Wärkstads AB 1965:95
Halmstads Gjuteri och Mek Wärkstads AB 1971:202
Halmstads Gjuteri och Mekaniska Verkstads AB 2004:61f
Halmstads Gjuteri och Wärkstads AB 1990:94, 1994:126
Halmstads gjuteriaktiebolag 1943:156 ff
Halmstads Golfklubb 1993:168, 1994:215
Halmstads Golfklubb 2003:151-154, 2006:252
Halmstads grundskolors samfond 1971:186
Halmstads gymnasieskolors samfond 1971:186-209
Halmstads Gymnastik och Roddförening 1963:158
Halmstads Gymnastik- och Roddförening 2000:152-161
Halmstads Gymnastik- och Roddförening 2006:165, 249f, 2008:229-238*
Halmstads Gymnastik- och Roddförening 2010:191
Halmstads Gymnastik-Atlet- och Idrottsklubb Svea 1963:167
Halmstads Gymnastikförening 1961:235
Halmstads Gymnastikförening 1963:157 f
Halmstads Gymnastikförening 1997:127, 2000:148-152
Halmstads Gymnastikkrets 2002:182
Halmstads gård 1949:43
Halmstads gård, se:Halmstads ladugård :
Halmstads gård, se:Halmstads ladugård
Halmstads gästgiveri 1975:83-87
Halmstads hamn 2014:19
Halmstads hamn 2012:28
Halmstads hamn 2010:24
Halmstads hamn 2011:106f, 112, 116*
Halmstads Hamn och Stuveri AB 2007:100-107*, 2008:130-145*, 2009:20
Halmstads Hamn- och Stuveriarbetareförening 2008:132-145
Halmstads hamn, piren 2012:142*
Halmstads hamnarbetarförening, se även:Halmstads stuveriarbetareförening 1977:113, 144-156*
Halmstads hamnbyggnadsdirection 1928:190-204*
Halmstads hamnbyggnadsdirection 1930:201-230*
Halmstads hamnbyggnadsdirection 1932:136-140*
Halmstads hamndirection 1932:33 ff
Halmstads hamndirection 1932:71-140*
Halmstads hamnstyrelse 1936:128-166*
Halmstads handbollsflickor 2002:227, 232
Halmstads handbollspojkar 2002:224-233 (passim)
Halmstads handelsförening 1934:198*
Halmstads handelsförening 1937:94
Halmstads Handelsförening 1961:239
Halmstads handelsförening 1972:74
Halmstads handelsförening 2014:200
Halmstads Handelsförening 2016:88f
Halmstads handelsförening 2004:88
Halmstads Handelsinstitut 1963:140
Halmstads Hantverkares Sjuk-, Pensions- och Begrevningskassa 1947:270
Halmstads hantverks Industri- och Teknikerförening 2000:162, 171
Halmstads Hantverks- och Industriförening 1947:260-271*
Halmstads hantverks- och industriidkareförening 1966:47
Halmstads hantverks- och teknikerförening 1968:82
Halmstads hantverksförening 1966:47, 108-127
Halmstads hantverksförening 1967:211-226
Halmstads hantverksförening 1978:104
Halmstads hantverksförening 1983:50 f
Halmstads hantverksförening 1989:108, 110, 122, 1993:235
Halmstads hantverksförening 1987:115-127
Halmstads hantverksidkareförenings pensions- och begravningskassa 1966:47
Halmstads hantverksidkareförenings pensions- och begravningskassa 1967:231
Halmstads hantverksidkareförenings pensions- och begravningskassa 1977:89
Halmstads Hantverksstiftelse 1964:169
Halmstads hantverksstiftelse 1966:116
Halmstads hatt- och filtfabrik 1936:199 f
Halmstads hatt- och filtfabrik 1940:132
Halmstads hemgårdar, AB 1943:166
Halmstads Herrfrisörmästareförening 2010:186f, 189
Halmstads Historia på webben, digitalt projekt 2015:72-76
Halmstads Huitfeldt, Povel:gravvård 1949:44*
Halmstads humanistiska förbund 2003:161-169*
Halmstads hushållsbesparingsförening 1927:74
Halmstads härad 1926:75 ff
Halmstads härad 1934:24, 42
Halmstads härad 1934:65 ff
Halmstads härad 1934:70 f
Halmstads härad 1937:67
Halmstads härad 1938:28, 108, 124
Halmstads härad 1942:12 ff
Halmstads härad 1942:20, 22
Halmstads härad 1949:40 f, 43, 45
Halmstads härad 1969:6
Halmstads härad 1971:88
Halmstads härad 1974:16 f
Halmstads härad 1977:64
Halmstads härad 1981:14, 17, 48
Halmstads härads län 1949:40, 42
Halmstads härads län, se även:Halmstadgårds län, Halmstads län 1950:13
Halmstads Högre Allmänna Läroverk, gruppbilder av elever 1944:7, 145
Halmstads Högre Allmänna Läroverk, gruppbilder av elever 1946:258 ff
Halmstads Högre Allmänna Läroverk, gruppbilder av elever 1948:313 ff
Halmstads Högre Allmänna Läroverk, gruppbilder av elever 1949:243, 270 ff
Halmstads Högre Allmänna Läroverk, gruppbilder av elever 1951:262 ff
Halmstads Högre Allmänna Läroverk, gruppbilder av elever 1952:162, 237 ff
Halmstads Högre Allmänna Läroverk, gruppbilder av elever 1957:229-232
Halmstads Högre Allmänna Läroverk, gruppbilder av elever 1958:215, 291
Halmstads Högre Allmänna Läroverk, gruppbilder av elever 1959:257 ff
Halmstads Högre Allmänna Läroverk, gruppbilder av elever 1960:273 ff
Halmstads Högre Allmänna Läroverk, gruppbilder av elever 1962:206, 230
Halmstads Högre Allmänna Läroverk, realskola 2012:123-137*
Halmstads Högre Allmänna Läroverk, rektors tal 1932 2012:119-122*
Halmstads Högre Allmänna Läroverk, upprop 1932 2012:117-122*
Halmstads idrottsflickor 2006:252
Halmstads idrottsförening 1997:129
Halmstads idrottsförening Kamraterna 1963:170
Halmstads Idrottsförening, gruppbild 1911 2015:127*
Halmstads idrottsmuseum 2012:278*
Halmstads Import AB 1961:95
Halmstads Innebandyklubb 2007:159*
Halmstads ishall 2010:210*
Halmstads Järn- och Stålverk 2012:230
Halmstads järnvaru AB 1929:188
Halmstads Järnvaru AB 1944:115, 132, 137
Halmstads Järnvaru AB 1947:238
Halmstads Järnvaru Aktiebolag 2004:71, 2005:98-107*, 2008:48, 121
Halmstads Järnvaruaktiebolag 1992:242
Halmstads Järnverk 2012:26f*
Halmstads Järnverk 2017:32*
Halmstads Järnverk AB 1944:136
Halmstads Järnverk se äv Fundia Bygg 1992:253
Halmstads Järnverk, kyltornet 2001:278 f
Halmstads järnverks AB 1974:8, 92
Halmstads järnverks AB 1975:149-157*
Halmstads järnverks AB 1977:131
Halmstads Järnverks AB se Aktiebolaget Halmstads Järn-och Stålverk 2016:
Halmstads Järnverksaktiebolag 2005:98, 2008:279
Halmstads kallvattenkuranstalt 1925:74 ff*
Halmstads kallvattenkuranstalt 1936:93*
Halmstads kallvattenkuranstalt 1941:159 f
Halmstads kallvattenkuranstalt, se även:Kallvattenkuranstalten
Halmstads Kammarmusikförening 1948:249-252*
Halmstads kammarmusikförening 1988:228, 234-240, 222 f*
Halmstads kammarmusikförening 1999:131
Halmstads Kammarmusikförening 2004:242, 247
Halmstads Kanotklubb 2006:160-165*, 2006:250
Halmstads Kardbeslagsfabrik, Söder 1997:282, 2000:272
Halmstads klädesfabrik 1966:91 f
Halmstads kolaffär 1967:170 ff, 192
Halmstads kommun, donationsfonder 2016:89
Halmstads kommuns kulturpris 2004:238-256
Halmstads Koop. Smör & Mjölkförening 2003:277*
Halmstads Koop. Smör- & Mjölkförening ”Kooperativa” 2000:257
Halmstads kooperativa kvinnogille 1988:170 f
Halmstads Kreditförening 1947:271
Halmstads Kreditförening 1964:168
Halmstads kreditförening 1966:108, 116 f, 126
Halmstads Kungsgård 1949:41ff
Halmstads Kungsgård 1961:24 f
Halmstads kungsgård, se även:Slottet 1969:5-10
Halmstads kungsgård, se även:Slottet 1974:16
Halmstads kungsgård, se även:Slottet 1981:14 f, 17 f, 22, 56
Halmstads kungsgård, se även:Slottet 1983:7
Halmstads kungsgård, se även:Slottet 1988:45 f
Halmstads Kvartersteater 2014:241-253*
Halmstads Kvinnliga Gymnastikförening 2001:148
Halmstads Kvinnliga Gymnastikförening 2006:250
Halmstads Kvinnliga Telefontjänstemannaförening 2006:66
Halmstads kyrka se S:t Nikolai kyrka
Halmstads kämnersrätt 1992:68
Halmstads Köpmannaförening 1944:133
Halmstads Köpmannaförening 1947:259
Halmstads köpmansförening 1992:222
Halmstads körsällskap 1973:167 f*
Halmstads körsällskap 1983:92, 96
Halmstads körsällskap 1988:225, 240
Halmstads Körsällskap 2001:224
Halmstads ladugård, se även:Biskopstorp 1934:70 f
Halmstads ladugård, se även:Biskopstorp 1934:75, 79
Halmstads lasarett 2012:18f
Halmstads lasarett, personalbild 1917 2015:87*
Halmstads lasarett, personalbild 1925 2015:90*
Halmstads lokaltelefonförening 1982:51
Halmstads Lottakår 1948:276, 269*
Halmstads lottakår 1986:220-224*
Halmstads Låsservice 2003:244
Halmstads lägre lärdomsskola 2006:49f
Halmstads län 1965:30
Halmstads län 1971:47
Halmstads län 1977:53
Halmstads län 1934:48
Halmstads län 1934:69 f
Halmstads län 1934:72, 75
Halmstads län, se även:Halmstadgårds län, Halmstads härads län 1946:11
Halmstads län, se även:Halmstadgårds län, Halmstads härads län 1948:64, 42
Halmstads länscellsfängelse 1989:72-78, 1991:118 f
Halmstads lärdomsskola 1944:34, 91
Halmstads lärdomsskola 1951:173*
Halmstads lärlings- och yrkesskolor 1939:179 ff
Halmstads lärlings- och yrkesskolor 1939:186
Halmstads lärlings- och yrkesskolor 1940:171-202*
Halmstads läskedrycksfabrik 2003:63*
Halmstads Manskör 1953:271, 267*
Halmstads med omnejd Idrottshistoriska Förening se även Hallands Idrottshistoriska Sällskap 2006:248
Halmstads Mek. Verkstad 1951:203
Halmstads Mekaniska Verkstad AB 2014:169
Halmstads miljövårdsgrupp 2016:236f
Halmstads minnesbok af 1664 1995:28-30 (passim)
Halmstads Minuthandelsförening 1944:133
Halmstads Missionsförening 1947:129
Halmstads Missionsförenings hus 2015:155*
Halmstads Missionsförsamling 1947:127-139*
Halmstads modellsnickeri 2006:274*
Halmstads mosse 1989:51 f, 56
Halmstads mosse 2006:155-159*
Halmstads Motorbåtsklubb 2011:124-137*
Halmstads Murbruksfabriks AB 1988:242-250*
Halmstads musikförenings orkester 2013:126
Halmstads Musikhandel 2002:141
Halmstads musiksällskap 1939:173 f
Halmstads musiksällskap 1983:87 ff
Halmstads naturskydds- och försköningsförening 1929:70
Halmstads naturskydds- och försköningsförening 1930:27
Halmstads naturskydds- och försköningsförening 1930:227
Halmstads naturskydds- och försköningsförening 1992:180 ff
Halmstads naturskydds- och försköningsförening, se även:Halmstads försköningsförening 1966:152 f
Halmstads Nya Express 2008:140
Halmstads nya handelsförening 1987:27
Halmstads nya hantverksförening 1966:47
Halmstads Nya Varvsaktiebolag 2004:71, 2005:98
Halmstads Nya Verkstads AB 2004:274, 2008:126, 139, 2009:114
Halmstads nya verkstadsaktiebolag 1925:64
Halmstads nya verkstadsaktiebolag 1943:162 ff
Halmstads Nya Verkstadsaktiebolag 1989:95
Halmstads nykterhetsfolks centralförsamling 1941:182
Halmstads nykterhetsfolks centralförsamling 1941:186 ff
Halmstads och Tönnersjö häraders tingsrätt 1926:66
Halmstads Omnibusstrafik AB 1993:249
Halmstads Oratoriekör 2009:247*
Halmstads oratoriekör 1988:229-240
Halmstads Orienteringsklubb 2006:252
Halmstads orkesterförening 1973:122
Halmstads orkesterförening 1975:188
Halmstads orkesterförening 1983:90, 109, 120
Halmstads orkesterförening 1984:175
Halmstads Orkesterförening 1997:112, 121-124, 2001:224
Halmstads orkesterförening 1988:222-240
Halmstads Orkesterförening 2004:243f, 250
Halmstads Petroleum AB 1944:130 f
Halmstads planterings- och skönhetsnämnd 1928:71
Halmstads polisförening 1981:92
Halmstads prästgård 1995:80-87
Halmstads radioklubbs premium 1971:205
Halmstads Rak & Frisersalong 2000:257
Halmstads recess 1934:23
Halmstads renhållningsförening 1992:145
Halmstads renhållningsverk 1992:144
Halmstads resecentrum 2016:290*
Halmstads ridhus 2009:266
Halmstads Roddklubb 2008:229-238*
Halmstads Roddklubb se även Halmstads Gymnastik- och Roddförening 1991:104-113, 1997:127, 2000:148, 152
Halmstads Saltsjöbad AB 1968:76 ff
Halmstads saltsjöbad, AB 1925:80
Halmstads samverkande fackföreningar 1971:122
Halmstads Schacksällskap 2012:14
Halmstads segelfartygsbefälhavareförening 1981:104-109
Halmstads Segelsällskap 2006:139-147*, 148
Halmstads Segelsällskap 2010:284*
Halmstads Segelsällskap 2011:119
Halmstads Segelsällskap, klubbstuga 2006:142f*
Halmstads Sidenhus Aktiebolag 2005:98
Halmstads sigill 1988:47 f*
Halmstads sigill 1995:65
Halmstads sigill 2003:27f, 268*
Halmstads simsällskap 1925:71
Halmstads simsällskap 1955:189 f
Halmstads simsällskap 1963:121 f, 145
Halmstads simsällskap 1968:70 ff
Halmstads simsällskap 1984:158 ff
Halmstads simsällskap 1997:127, 1999:128
Halmstads Simsällskap, simpromotion 1914 1989:250 f
Halmstads sjömanshus 1990:117 f
Halmstads skeppsvarv, se även:Frandsenska varvet
Halmstads Skjortfabrik 1989:89-94
Halmstads skola 1955:186
Halmstads skollovskolonier 1967:163
Halmstads skomakaremästareförening 1974:200 f*
Halmstads skyttegille 1963:156
Halmstads slagteriaktiebolag 1972:103-108
Halmstads slakteriförening 1972:108
Halmstads slakteriförening 1982:89
Halmstads slakteriförening 1992:253
Halmstads slottskyrka 1963:7 ff*
Halmstads Småskolelärarinneseminarium 1946:254, 257*
Halmstads smör- & mjölkförsäljning 1975:130 ff
Halmstads snickerifabrik 1989:249 f, 1994:272 f
Halmstads Snus- & Tobaksfabrik 1944:131
Halmstads Snus- & Tobaksfabrik 1956:227 ff*
Halmstads Snusfabrik 1995:101
Halmstads socialdemokratiska arbetarkommun 1992:246 f
Halmstads socialdemokratiska kvinnoklubb 2011:65, 190-194
Halmstads Sockerfabriks AB 1944:60, 64
Halmstads Sockerfabriks AB 1947:302
Halmstads Sockerfabriks AB 1952:84
Halmstads sockerfabriksaktiebolag 1925:92 f
Halmstads sockerfabriksaktiebolag 1936:197-198
Halmstads Sockerfabriksaktiebolag 2016:71-74*
Halmstads sparbank 1925:80
Halmstads sparbank 1931:87, 111
Halmstads sparbank 1936:181
Halmstads sparbank 1940:170, 184
Halmstads Sparbank 1947:177
Halmstads Sparbank 1952:71
Halmstads Sparbank 1968:20
Halmstads Sparbank 1984:120
Halmstads Sparbank 1988:117
Halmstads Sparbank 2012:239-253*
Halmstads Sparbank 2013:20
Halmstads Sparbank 2014:60
Halmstads Sparbank, styrelserum 2012:247*
Halmstads Spik- och Trådverk, AB 2003:198, 2005:264*
Halmstads stads rådstugu protokoll Anno 1679 1958:47 f
Halmstads stads yrkesskolor 2014:214
Halmstads stadsbibliotek med Tollska biblioteket 1936:191 f*
Halmstads stadsbibliotek med Tollska biblioteket 1939:64 ff
Halmstads stadsmusik 1924:51-54*
Halmstads Stenhuggeri AB 1966:95
Halmstads Stenhuggeri AB 1970:146
Halmstads stenhuggeriaktiebolag 1939:236
Halmstads Stenhuggeriaktiebolag 1989:60
Halmstads Stuveri AB 1977:146-156
Halmstads Stuveri AB 2008:130-145*
Halmstads Stuveriaktiebolag 1993:162
Halmstads stuveriarbetarefackförening 1977:147-156*
Halmstads sundhetsnämnd 1991:146
Halmstads svinslakteriförening u.p.a. 1940:99 f
Halmstads Symfoniorkester 2009:293*
Halmstads sångförening 1925:97
Halmstads sångförening 1927:153
Halmstads sångförening 1930:194
Halmstads sångförening 1960:137
Halmstads sångförening 1983:128
Halmstads Såp- och tvålfabrik AB 1967:129 f
Halmstads Teater 1994:258 f, 2002:266
Halmstads Teater 2014:60f
Halmstads Teater 2004:257*
Halmstads Teater, smideskonst 2014:161*
Halmstads tekniska gymnasium 2010:15
Halmstads telefonförening 1991:97-102 (passim)
Halmstads Telefonförening 2006:64
Halmstads tennishall 2010:202
Halmstads Tennisklubb 2003:158
Halmstads tidning 1926:131 ff*
Halmstads Tidning 1972:42 ff
Halmstads Tidning 1982:39 f
Halmstads Tidning 1985:57
Halmstads Tidning 1994:81, 1997:6
Halmstads tillsyningsförening 1925:110-112*
Halmstads tillsyningsförening 1925:123
Halmstads tillsyningsförening 1939:39
Halmstads tillsyningsförening 1960:238
Halmstads tillsyningsförening 1999:121
Halmstads tillsynsförening 1966:35-42
Halmstads tjänstemannaförening 1984:92-107*
Halmstads tjänstemannaförening 1993:214, 216
Halmstads Transportarbetareförening 2008:132
Halmstads Trävaru AB 1947:175
Halmstads trävaruaktiebolag 1932:215
Halmstads trävaruexport 1967:192
Halmstads typografiska förening 1971:121
Halmstads Ungdomsgarde 2014:28
Halmstads vaktmästareförening 1950:215
Halmstads Valskvarn 1950:212
Halmstads Valskvarn 1961:220
Halmstads valskvarn 1982:153 ff*
Halmstads valskvarn 1992:171
Halmstads valskvarn 2005:217f*
Halmstads vapen 1977:53
Halmstads vapen 1995:60-68
Halmstads vapen 2003:27ff*
Halmstads Warfsbolag 2004:63
Halmstads varmbadhus 1991:196
Halmstads Varmbadhus 2017:273-279*
Halmstads Varmbadhus AB 1968:86
Halmstads varmbadhus, AB 1925:78 ff
Halmstads Varv 2014:22
Halmstads Varvs AB 1944:136 f
Halmstads Varvs AB 2004:66-77*, 2009:125
Halmstads Varvs AB (Warfs Bolag) 1990:123, 1993:91
Halmstads Varvs Nya AB 1944:137
Halmstads Varvs Nya AB 2008:121-124
Halmstads velocipedklubb 2004:171f
Halmstads Westra Utmark (Tylösand) 1993:232 f
Halmstads väderleksstation 2002:196
Halmstads Västra bageriförening 2006:51
Halmstads yrkesskolor 1970:185
Halmstads å se även:Nissan 1945:142
Halmstads ålder 1960:7 ff
Halmstads Ångkorvfabrik 1947:178
Halmstads ångköksaktiebolag 1939:181, 190
Halmstads östra förstad 2012:225f*
Halmstads Östra station 2012:48ff*
Halmstadsandeligheten 1947:128
Halmstadsbladet 1966:38, 43 f, 92
Halmstadsbladet 1968:165
Halmstadsbladet 1971:100, 102, 192 f
Halmstadsbladet 1973:148
Halmstadsbladet 1978:81
Halmstadsbladet 1981:90
Halmstadsbladet 1982:42
Halmstadsbladet 1985:57 f, 61
Halmstadsbladet 1989:89, 91, 1991:95 f, 103
Halmstads-Bladet 1925:96
Halmstads-Bladet 1926:138
Halmstads-Bladet 1928:161 f
Halmstadsbladet 1972:73-94
Halmstadskvartetten 1948:249 ff*
Halmstadslärjungar i Stockholm (förening) 1968:196-203*
Halmstadslärjungar i Stockholm (förening) 1971:204 f
Halmstadsortens mejeriförening 1975:132
Halmstadsutställningen 1912 1962:223 ff*
Halmstadsutställningen 1929 1966:119 f
Halmstadsutställningen 1929 1969:182-191*
Halmstadsutställningen 1929 1970:185
Halmstadsvisan, 1563 1949:7-39*
Halmstadtravet 2005:180ff*, 2007:157*
Halmstadträffen, bridgetävling 2016:178
Halmstadutställningen 1912 2006:201*
Halmstadutställningen 1929 1989:195-198, 242-245, 1995:268, 1996:67, 1997:186, 2001:157, 160, 268 ff
Halmstadutställningen 1929 2015:128*
Halmstadutställningen 1929 2015:136-137
Hamburg 1966:95-99
Hammar & Beckeman, Firma 1938:17
Hammar & Co, F, firma 1946:108
Hammar & Co, F, firma 1977:141 f
Hammar & Rohman, handelsfirma 1953:226
Hammar & Rohman, Stora torg 1992:203
Hammar & Rohmans speceriaffär 2013:44f*
Hammar & Rohmans speceriaffär 2013:18
Hammar & Rohmans speceriaffär 2004:258*
Hammar & Son, Firma S, S, 1927:24 ff, 30
Hammar & Wetterlund, Diversehandel 1925:121
Hammar, handelshuset 1993:83
Hammar, J E, klädeshandel 1968:103, 105*
Hammars gata 1943:64
Hammars hage 1974:74
Hammars kärr 1945:95
Hammars lycka 1990:90-102 (passim), 1997:55 f
Hammars, Janne, klädeshandel 1945:118
Hammarska fastigheten 1950:123*
Hammarska fastigheten, Hamngatan 9 2013:82f*
Hammarska huset, se även:Storgatan 28 1972:95-100*
Hammarska huset, se även:Storgatan 28 1973:59
Hammarska huset, se även:Storgatan 28 1975:210 f*
Hammer 1952:11
Hamnbyggnadsdirektionen 1977:116 ff, 132
Hamndirektionen 1956:251*
Hamndirektionen 1960:275*
Hamndirektionen 1961:133 ff, 143
Hamndirektionen 1970:102-107, 175
Hamndirektionen 1977:118 ff, 132
Hamnen 1925:114 ff
Hamnen 1926:151 f
Hamnen 1928:190-204*
Hamnen 1930:201-230*
Hamnen 1931:207 f*
Hamnen 1932:33 f
Hamnen 1932:71-135*
Hamnen 1934:32 f
Hamnen 1935:16 ff
Hamnen 1935:25 f
Hamnen 1935:36 f
Hamnen 1935:56 ff
Hamnen 1935:77 ff
Hamnen 1936:41 ff
Hamnen 1939:5 ff
Hamnen 1936:175
Hamnen 1939:10
Hamnen 1944:59 ff, 121
Hamnen 1945:133, 91*
Hamnen 1946:36 f, 161, 163, 1*
Hamnen 1947:40, 56, 196 f, 221, 1*
Hamnen 1949:247*, 255*, 258*
Hamnen 1951:256, 260 f*
Hamnen 1952:226 f
Hamnen 1953:170 f, 257 f
Hamnen 1954:97
Hamnen 1965:90 f
Hamnen 1967:83, 166-186*
Hamnen 1968:46 f, 213-222*
Hamnen 1974:102-112*, 115*
Hamnen 1976:69 f
Hamnen 1977:113-156*
Hamnen 1990:123, 175, 181, 207 f, 1991:194, 1992:151, 176, 178, 243, 1993:87, 183-188, 1994:40-44, 1995:173, 187, 212 f, 215 f, 1996:försättsblad, 1997:184, 1998:195-199, 290, 1999:94, 97, 104, 205 f, 2000:269, 2001:191, 2002:103, 226 f, 170
Hamnen 2005:10, 67f, 2006:56*, 86f, 276*, 2008:130-145*
Hamnen (bogserbåt) 1967:166
Hamnen (försättsplansch) 1970:103-108, 175-180, 195*
Hamnen (försättsplansch) 1981:158, 107*
Hamnen, bogserbåt 1991:130, 1993:243, 1997:185
Hamnen, färjeläget 2001:211-219 (passim)
Hamnen, hamnpiren 2001:189
Hamnen, handdriven kran 1998:289
Hamnen, målning 1995:270
Hamnen, Tullkammarkajen 1998:294
Hamnen, västra hamnarmen 1994:241
Hamnen, ångbogserbåt 2009:128*
Hamnerinska skolan 1927:111-118*
Hamnerinska skolan 1933:227-230*
Hamngatan 1944:63, 183, 185, 149*
Hamngatan 1945:135
Hamngatan 1946:108, 217, 224
Hamngatan 1949:97, 228
Hamngatan 1950:125
Hamngatan 1965:86
Hamngatan 1968:53, 110
Hamngatan 1970:17, 98, 108
Hamngatan 1972:95-100
Hamngatan 1980:146
Hamngatan 1987:9-34*
Hamngatan 1988:103- 109, 255*
Hamngatan 1991:246, 1998:166
Hamngatan 2004:261*, 2007:16*, 2007:27*, 225*, 270*, 285*, 2008:52-56*, 2009:227f*
Hamngatan 1925:122 f*
Hamngatan 1925:137
Hamngatan 1926:66*
Hamngatan 1933:158
Hamngatan 1941:45
Hamngatan 1943:8, 172
Hamngatan 27 1990:68
Hamngatan 45 se Nyströmska gården
Hamngatan 49 1994:212
Hamngatan, utgrävningar 1966:5, 10
Hamngatan, utgrävningar 1977:36 ff*
Hamngatuallén 1926:115
Hamnkran 1 2008:126*
Hamnkran 2 2005:264*, 2006:275*, 2007:13*
Hamnkran 2 2005:264*, 2006:275*, 2007:13*
Hamnkran 6, 7 2008:135*
Hamnkran, utrustningskran 2008:128f*
Hamnleden 2013:260f, 264ff*
Hamnpaviljongen 1932:86 f*
Hamnstyrelsen 1947:230 f
Hamnstyrelsen 1965:89 ff
Hamnstyrelsen 1970:175-180
Hamnstyrelsen 1977:120 ff, 132
Hamnstyrelsen 1999:131
Hamreenska textilfabriken 1986:40,43 f
Hamreenska textilfabriken 1988:94 f
Handboll 2010:202-222*
Handboll 2011:14
Handboll se även Drott, F 14, handbollsklubb, Hallands handbollsförbund, Halmstads handbollsflickor, Halmstads handbollspojkar 2002:224-233
Handbollspojkarna 2014:29
Handbollspojkarna 2009:274
Handbollspojkarna 2011:13
Handbolls-VM 1967 2011:14
Handel 2013:31-34*
Handel 2012:22f
Handel och sjöfart 1925:47, 51, 55 ff
Handel och sjöfart 1926:151
Handel och sjöfart 1932:216 ff
Handel och sjöfart 1934:15 ff, 31 ff, 41 ff, 51
Handel och sjöfart 1934:176-182
Handel och sjöfart 1935:9 ff
Handel och sjöfart 1936:5 ff, 13 ff
Handel och sjöfart 1937:18 ff
Handel och sjöfart 1938:28 ff
Handel och sjöfart 1941:134-152
Handel och sjöfart 1944:57 ff, 108-138
Handel och sjöfart 1946:11 ff, 31, 47
Handel och sjöfart 1947:56, 60, 175, 205
Handel och sjöfart 1949:79 f, 191
Handel och sjöfart 1952:54, 224 ff*
Handel och sjöfart 1953:185
Handel och sjöfart 1967:166-186*
Handel och sjöfart 1971:110-113
Handel och sjöfart 1974:102-112
Handel och sjöfart 1983:164-187
Handel och sjöfart 1993:84 ff
Handelsbanken se Göteborgs bank
Handelsföreningen 1971:97
Handelsföreningen 1984:98
Handelsföreningen i Halmstad 1938:25 ff
Handelsföreningen i Halmstad 1947:196-259*
Handelsföreningen i Halmstad 1961:239
Handelsföreningen/Konsum, Harplinge 2003:228
Handelsgille 1947:67
Handelsgymnasium 1947:244
Handelskammare 1947:235, 245
Handelsskola 1947:243 f
Handelsskolan 1992:225
Handelssociteten 1947:200 f
Handelsträdgårdar 2005:145
Handikappbad, Östra stranden 2009:291*
Handlanden Alfred Anderssons donationsfond 2016:86-89
Handlanden Alfred Anderssons stipendiefond 1971:203
Handlanden Alfred Anderssons stipendiefond 2016:84-86
Handskfabriken 2005:218
Handsktillverkning, se Pehrssons, PM, handskfabrik
Handtverks-, Industri- & Teknikerföreningen 2012:160
Hangö, vänort 2013:126
Hangö, vänort 2017:214-229
Hangöhemmet Hangökolonin 2017:218
Hangöhemmet Hangökolonin 2017:220
Hanna, barkskepp 1998:146
Hans Bengtsgården 1961:39
Hans, skonare 2004:72, 2008:119, 2009:127*
Hansa, ångartyg 1990:151
Hanson & Möhring, brand 2012:290f*
Hanson Aug. AB 1945:57
Hanson Aug. Gjuteri 1944:132
Hanson, Aug, AB, järnhandel 1985:102 f*
Hanson, Aug, fastighet, se Storgatan 21
Hanson, Aug, Gjuteri och mekanisk verkstad 1985:106-110*
Hanson, Aug, Gjuteri och mekanisk verkstad 1988:155
Hansons järnhandel, Aktiebolaget 1940:228
Hantverk 1925:60
Hantverk 1927:40-52*
Hantverk 1934:17
Hantverk 1935:20 ff
Hantverk 1937:153-167
Hantverk 1947:205
Hantverk, medeltida 2004:26-38*
Hantverkarnas byggnadsgille 1964:169 f
Hantverkarnas byggnadsgille 1966:117
Hantverkarnas byggnadsgille 1967:211-226
Hantverkarnas byggnadsgille 1968:52
Hantverkarnas damklubb 1966:125
Hantverkarnas hus 1947:267, 270
Hantverkarnas hus 1953:254
Hantverkets dag 1920 1995:275
Hantverkets dag 1925 1966:114
Hantverkets dag 1925 1967:214
Hantverkets dag 1925 1968:52
Hantverks- Industri- och Slöjdutställningen 2012:35-43*
Hantverks-, Industri- & Slöjdutställningen 2014:153ff
Hantverks-, industri- och slöjdutställningen 1912 1930:26
Hantverks-, industri- och teknikerföreningen, se Teknikerföreningen
Hantverksborgareföreningen 1966:47
Hantverksföreningen 1927:39, 51 f, 73 f
Hantverksföreningen 1938:31
Hantverksföreningen 1964:168 ff
Hantverksföreningens arkiv 1970:191 f
Hantverksföreningens ungdomsgille 1966:125
Hantverksgatan 1945:161, 165*
Hantverksgatan 1946:22
Hantverksgatan 1948:282
Hantverksgatan 1949:99
Hantverksgatan 1950:195*
Hantverksgatan 1953:255 f*
Hantverksgatan 1963:83*
Hantverksgatan 1966:195
Hantverksgatan 1967:131
Hantverksgatan 1968:52
Hantverksgatan 1970:98
Hantverksgatan 1974:20-31*
Hantverksgatan 1976:22 ff*
Hantverksgatan 1980:206*
Hantverksgatan 1983:210 ff*
Hantverksgatan 1993:79, 83, 1998:67, 140
Hantverksgatan 2003:287*, 2007:237*, 2008:62*, 281*
Hantverksgatan 2010:167
Hantverksgatan 2011:77, 79*
Hantverksgatan 2013:10
Hantverksgatan 10-12 1998:135-142
Hantverksgatan 35-37 1995:169
Hantverksgatan 7 1995:168
Hantverksgatan 9 1995:169
Hantverksgatan, se även Klockaregatan 1925:46
Hantverksgatan, se även Klockaregatan 1925:145*
Hantverksgatan, se även Klockaregatan 1930:129
Hantverksgatan, se även Klockaregatan 1933:158, 160
Hantverksgatan, se även Klockaregatan 1941:5
Hantverksgatan, se även Klockaregatan 1942:56
Hantverksgatan, se även Klockaregatan 1943:9, 172
Hantverkshuset 2014:18
Hantverkslotteri 1966:117
Hantverksmässa 1947:266
Hantverksmässa 1956:265*
Hantverkssigill 1927:45, 47
Hantverkssigill 1927:49 f*
Hantverkssigill 1927:52
Hantverkssångföreningen 1927:154
Hantverkssångföreningen 1928:50
Harald (ångfartyg) 1966:97 ff*
Harald Jönssons bilfirma 2013:99*
Harald Nygårds trädgårdsodling 2005:155
Harjo lantbruksmaskiner 2014:166ff
Harmoni. Sångkör 1954:202
Harmoniska sällskapet 1982:46
Harmoniska sällskapet i Halmstad 1924:66
Harplinge 1926:75, 159
Harplinge 1931:173, 175
Harplinge 1938:103, 113
Harplinge 1938:115 ff
Harplinge 1944:116, 128
Harplinge 1947:78
Harplinge 1948:50
Harplinge 1953:204
Harplinge 1967:111
Harplinge 1974:7, 53
Harplinge 1975:92
Harplinge 1976:50, 90
Harplinge 1977:55, 82
Harplinge 1980:40
Harplinge 1981:104
Harplinge 1983:33, 39
Harplinge 1986:135 ff
Harplinge 1988:30, 32
Harplinge 1991:69, 1992:46 f, 1993:123, 141, 143, 1995:261, 1996:41, 1997:213-228 (passim), 274, 1998:187, 2002:83
Harplinge Båtbyggeri 2003:228
Harplinge kommun, donationsfonder 2016:86f
Harplinge Trä & Bygg 2003:228
Harplinge, kyrkan 1969:136
Harplinge, kyrkan 1980:78
Harplinge, kyrkan 1983:36
Harplinge, kyrkan 1997:227
Harplinge, kyrkogården 2016:90f*
Hartmans fotoaffär 2014:137
Hasellkull 1936:118
Hasse Bengtssons Skomakeri 2000:256
Hasselgrens hus, Öster 1989:54
Hasselqvists hus, Öster 1990:180
Hasslöv 1986:88
Hasslöv 1987:24, 84 f
Hasslöv 1990:83, 85, 1992:100, 1995:69
Hasslöv, kyrkan 1973:40
Hasslöv, kyrkan 1991:25, 1993:38
Hattbutiker 2015:138-151
Hattfabrik 1947:84
Hattfabriken 1966:60 f
Hattfabriken 1968:213
Hattfabriken 1969:103
Hattfabriken 1971:118 f
Hattfabriken 1994:43, 1995:98, 101, 1996:158
Hattfabriken 2013:270*
Hattfabriken 2008:136, 139
Hattfabriker 1927:33, 36
Hattfabriker 1936:199 f
Hattfabriker 1940:132
Haverdal 1966:171
Haverdal 1984:197
Haverdal 2003:227-235*
HBK 2013:194-203*
HBK 2014:273ff*
HBK 2014:62f*
HBK 2014:29
HBK 2013:250
HBK 2013:35, 37
HBK, historia 2014:53-57*
HBK, stora silver, julskyltning 2012:110
HBK, superettan 2012:278*
HDF Intressenter AB 2005:102
HDF-bolagen 2005:98-107
HDF-Paulssons AB 2005:102, 107
Heagård 1932:228
Heagård 1936:180 ff
Heagård 1937:259
Heagård 1947:184
Heagård 1952:84
Heagård 1966:88 ff
Heagård 1969:196
Heagård 1977:55
Heagård 1986:124
Heagård 1993:126
Heagård 2004:45
Heden 1977:177
Hedentorp 1970:110
Hedentorp, Norr 1992:78
Hedentorpsvägen 1943:63
Hedentorpsvägen 1970:112
Hedentorpsvägen 1981:42
Hedentorpsvägen 1985:7-10*
Hedentorpsvägen 1988:22
Hedentorpsvägen, arkeologisk undersökning 2003:15
Hederstiernas gata 1943:64
Hederstiernas gata 1971:141*
Hedvigs hus 1944:63
Heimdal av Kungälv 2009:132*
Hein Godenwind, färja 2015:27ff*
Hejdemans affär 2006:170*
Hejdemans cykelaffär 2013:18
Helena (brigg) 1974:102, 104 f
Helena, brigg 1990:139
Helena-Mathilda, jakt 1995:128 f
Heleneberg 1987:106
Heléns Rör AB 1977:130
Helfrid Bissmark (ångfartyg) 1966:95 ff
Helfwetes Bryggan 1953:80
Helfwetes Huus 1953:88
Helfwetes Krogen, se även:Lilla helvetet 1953:80, 89
Helfwetes krogen, se även:Lilla Helvetet 1970:38
Helfwetes krogen, se även:Lilla Helvetet 1972:95 ff*
Helfwetes krogen, se även:Lilla Helvetet 1978:7 f
Helfwetes Wattn Port 1953:80
Helfwetesgatan (-strädet, -gränden), se även:Helwigsgatan 1953:88, 80 ff*
Helfwetesgatan (-strädet, -gränden), se även:Helwigsgatan 1961:215
Helfwetesgatan nuv Kyrkogatan 1994:36
Helge (skonert) 1974:102, 104
Helgeandshus se S:t Jörgens hospital
Helgies hus 1949:88
Helgonsskyld 1927:99
Heliga korsets kapell, Falkenberg 1990:28, 1992:36
Hellbergs Hörna, Köpmansgatan 21 1990:63 f
Hellbergs hörna, se:Elsa Guldsmeds hus
Helmfeldtsgatan 1943:64
Helsingborg (ångfartyg) 1966:97
Helvete, se även:Lilla helvetet 1933:152 f
Helvete, se även:Lilla helvetet 1933:160
Helvetesgatan (Helfwetesgatan), se även:Helvigsgatan 1933:160
Helvetesgatan (Helfwetesgatan), se även:Helvigsgatan 1941:47
Helvetesgatan (Helfwetesgatan), se även:Helvigsgatan 1943:172
Helvetesgränden 1978:8
Helwigsgatan 1953:253
Helwigsgatan nuv Kyrkogatan 1994:36 f
Helvigsgatan se Kyrkogatan 2013:
Helvigsgatan, se även:Helvetesgatan, Kyrkogatan 1925:120
Helvigsgatan, se även:Helvetesgatan, Kyrkogatan 1928:74 ff
Helvigsgatan, se även:Helvetesgatan, Kyrkogatan 1933:152, 160
Helvigsgatan, se även:Helvetesgatan, Kyrkogatan 1941:47
Helvigsgatan, se även:Helvetesgatan, Kyrkogatan 1942:15
Helvigsgatan, se även:Helvetesgatan, Kyrkogatan 1943:9, 172
Hembiträde, USA 2013:88-95*
Hembiträden 2006:174-181
Hemgårdsgatan 1943:168
Hemgårdsvägen 1943:64
Hemgårdsvägen 2011:263f*
Hemköp 2012:106
Hemmansvägen 2011:50-60*
Hemmet, Furet 1991:134, 136, 150
Hemsamariter 2012:16
Hemsamariter 2014:24
Hemslöjd se Halländska hemslöjden
Hemvärnets musikkår 2013:127
Henning Müller, urmakeri 2012:153-164*
Henning, fartyg 2012:159
Henry Farman biplan (flygplan) 2013:68-77*
Herkules 1936:176 ff*
Herkules 1943:182
Herkules, mudderverk 2012:28
Herkulesvägen 1943:182
Herman Kiepes, tyskt fartyg 2012:28
Herrfrisörer 2010:180-190*
Hertig Knut kv 1970:19, 95 ff, 174
Hertig Knut kv 1972:148
Hertig Knut kv 1974:18-31*
Hertig Knut kv 1976:16-24*
Hertig Knut kv 1977:92
Hertig Knut kv 1985:19-24*
Hertig Knut kv, utgrävningar 1986:46
Hertig Knut, kv 1990:64-66, 110, 1997:277, 1998:69, 1999:6, 16 ff
Hertig Knut, kv 2008:61*
Hertig Knut, kv, arkeologiska utgrävningar 1996:7, 11
Hertig Knutsgatan 1943:42
Hertig Knutsgatan 2009:202
Hertz minne 2009:198
Hesa-Nisses ölkrog 2006:87
Hese-Nisses krog 1949:228
Heuman & Co, tryckeri 1983:66
HFAB:s kundcenter 2014:289*
Hilltorp 1988:138
Hilma Bissmark (ångfartyg) 1966:95 ff*
Himlabryggan 1930:217
Himle härad 1969:7
Himleån 1969:7
Hishult 1966:26
Hissar 2016:246-264
Hissmekano AB 2016:246-264
Hitnet, datanät 2007:112ff*
Hiörne, gård 1994:19
Hjalmar Anderssons Speceriaffär 2005:218, 222f*
Hjalmar Mellanders stig, Frennarp 2017:299*
Hjelmströmska fastigheten 1950:194
Hjortsberg (Skrea sn) 1983:7
Hjortvägen 1943:182
Hjuleberg 1934:154
Hjuleberg 1947:242
Hjuleberg 1971:43
Hjuleberg 1973:20
Hjuleberg 1976:38, 48, 50 f
Hjuleberg 1996:12
Hjärtat kv 1972:146
Hjärtat kv 1985:31
Hjärtat kv, utgrävningar 1988:9-20*
Hjärtat, kv 1993:81, 90, 1998:63, 66, 69, 1999:10, 12, 15, 24
Hjärtat, kv, arkeologiska utgrävningar 1996:11
HK Drott 2012:28f*
HK Drott 2012:8
HK Drott 2014:29
HK Drott 2013:37
HK Drott 2010:202-222, 290*
HK Drott 2011:13f
HK Drott, svenska mästare 2013:295*
HMS Industrial Networks 2007:69
HNJ (Halmstad-Nässjö Järnvägar) 2017:258
HNJ-intressenter, se även:Halmstad-Nässjö järnväg 1984:200 f
Hollgrens grav 2002:98
Holländaregatan 1941:46
Holländaregatan 1972:139
Holm 1945:67
Holm 1946:44
Holm 1950:99
Holm 1967:45, 62
Holm 1968:20, 25
Holm 1969:128
Holm 1970:62
Holm 1974:53
Holm 1981:6, 17, 26, 30
Holm 1987:89
Holm 1988:30
Holm 1989:18, 1993:54, 1998:125 f, 132
Holm, hembygdsförening 1998:125, 134
Holm, kyrkan 1988:78
Holm, kyrkan 1994:255, 1997:81, 1998:60, 81 ff, 2002:87
Holm, se även:Skeppsholm 1925:8
Holm, se även:Skeppsholm 1926:73 ff
Holm, se även:Skeppsholm 1931:173
Holm, se även:Skeppsholm 1933:151
Holm, se även:Skeppsholm 1935:201 f
Holm, se även:Skeppsholm 1938:103
Holm, se även:Skeppsholm 1938:115 ff
Holm, se även:Skeppsholm 1940:149
Holm, se även:Skeppsholm 1941:93 ff
Holmbergs skrädderi 2005:46
Holmelins lycka 1974:75
Holmelinska huset 1994:91, 96
Holmgrens skola 1931:62-68
Holmialand, motorfartyg 2001:274
Holmqvists blomsteraffär 2005:145
Holms hed 1941:15
Holms korgmöbelaffär se Christian Holms korgmakeri
Holms kyrka 1944:92 f, 100
Holms kyrka 1946:32
Holst & Rydberg, Handelsbolaget 1927:35
Holst & Rydberg, Handelsbolaget 1928:82
Holst & Rydberg, Handelsbolaget 1942:32
Holstens gård 1926:115 f
Hoppet (gård) 1967:45
Hoppet (gård) 1987:102
Hoppet, jakt 1990:122
Horngatan 2008:275*
Horngatan 2008:275*
Hospital se även S:t Jörgens hospital, Huitfeldts hospital 1990:51 f
Hospital, se S:t Jörgens hospital
Hospital, se även:Huitfeldtska hospitalet, Rosencrantzska hospitalet, S:t Olofs hospital, S:t Örjans sjukhus, Tre hjärtan 1970:28
Hospital, se även:Huitfeldtska hospitalet, Rosencrantzska hospitalet, S:t Olofs hospital, S:t Örjans sjukhus, Tre hjärtan 1971:46-65
Hospital, se även:Huitfeldtska hospitalet, Rosencrantzska hospitalet, S:t Olofs hospital, S:t Örjans sjukhus, Tre hjärtan 1978:24 f
Hospital, se även:Huitfeldtska hospitalet, Rosencrantzska hospitalet, S:t Olofs hospital, S:t Örjans sjukhus, Tre hjärtan 1987:69 ff
Hospitalet 1935:72
Hospitalet 1943:170
Hospitalsgatan 1976:90 ff*
Hospitalsgatan 1981:159 f*
Hospitalsgatan 1986:120
Hospitalsgatan 1988:252*
Hospitalsgatan 1990:185, 189, 1991:237, 1998:100, 296 f, 1999:12
Hospitalsgatan 1950:18
Hospitalsgatan 2008:52*
Hospitalsgatan/Rådhusgatan 1995:172
Hospitalsgatan, se även:Gamla Hospitalsgatan, Klockaregatan, Paddegatan 1926:99
Hospitalsgatan, se även:Gamla Hospitalsgatan, Klockaregatan, Paddegatan 1926:143 f*
Hospitalsgatan, se även:Gamla Hospitalsgatan, Klockaregatan, Paddegatan 1930:131
Hospitalsgatan, se även:Gamla Hospitalsgatan, Klockaregatan, Paddegatan 1933:160
Hospitalsgatan, se även:Gamla Hospitalsgatan, Klockaregatan, Paddegatan 1937:45
Hospitalsgatan, se även:Gamla Hospitalsgatan, Klockaregatan, Paddegatan 1941:46
Hospitalsgatan, se även:Gamla Hospitalsgatan, Klockaregatan, Paddegatan 1943:10
Hospitalsjorden 1993:129
Hotel Mårtenson 2011:272
Hotell Central 1928:150, 157
Hotell Central 1965:138
Hotell Central 1968:61
Hotell Central 2003:212
Hotell Gillet 1968:51
Hotell Gillet se Augustinssonska villan
Hotell Halmstad 1970:98
Hotell Halmstad 2011:182
Hotell Jerusalem-Mältan se Mältan
Hotell Metropol 1946:209
Hotell Mårtenson 1924:65, 86
Hotell Mårtenson 1926:117, 151
Hotell Mårtenson 1927:154
Hotell Mårtenson 1937:180*
Hotell Mårtenson 1938:162 f, 165
Hotell Mårtenson 1939:192
Hotell Mårtenson 1940:231, 234, 249
Hotell Mårtenson 1941:179
Hotell Mårtenson 1946:49, 239
Hotell Mårtenson 1949:245
Hotell Mårtenson 1952:230
Hotell Mårtenson 1991:182, 198 f, 207, 1995:116, 2001:8, 65, 74-78 (passim), 253, 255, 259, 2002:140, 143
Hotell Mårtenson 2006:167*, 2009:210
Hotell Mårtenson, se även:Mårtensons salong 1965:107, 134
Hotell Mårtenson, se även:Mårtensons salong 1966:39
Hotell Mårtenson, se även:Mårtensons salong 1967:187
Hotell Mårtenson, se även:Mårtensons salong 1968:61
Hotell Mårtenson, se även:Mårtensons salong 1969:96, 213, 227
Hotell Mårtenson, se även:Mårtensons salong 1970:15
Hotell Mårtenson, se även:Mårtensons salong 1980:149
Hotell Mårtenson, se även:Mårtensons salong 1984:103 f, 167
Hotell Mårtenson, se även:Mårtensons salong 1986:125 f, 130 f*
Hotell Mårtenson, se även:Mårtensons salong 1988:84-110
Hotell Stenwinkeln 2013:108*
Hotell Stenwinkeln 2017:28f*
Hotell Svea 1924:66 ff
Hotell Svea 1925:120
Hotell Svea 1939:186
Hotell Svea 1939:188*
Hotell Svea 1939:192
Hotell Svea 1940:234
Hotell Svea 1941:183, 193
Hotell Svea 1944:185
Hotell Svea 1946:217 ff
Hotell Svea 1947:266
Hotell Svea 1948:288
Hotell Svea 1949:243
Hotell Svea 1952:83
Hotell Svea 1953:208, 254
Hotell Svea 1990:88, 1991:224, 237-241, 2002:104 f
Hotell Svea 2004:222
Hotell Svea 1967:100
Hotell Svea 1968:80, 111, 52 ff*
Hotell Svea 1969:212*
Hotell Svea 1970:173
Hotell Svea 1971:93
Hotell Svea 1977:197 ff*
Hotell Svea 1984:104
Hotellförhållanden 1947:252
Hotellgränd se Orups gränd
Hotellgränden, se även:Norra Tvärgatan 1941:45
Hov (Ysby sn) 1981:12
Hov, kyrkan 1969:5 f
Hovgård, Söndrum 1998:150, 2001:251
Hovjuvelerare Hallberg, affär 2016:181-188*
Hugo Anderssons Charkuteriaffär 2000:253
Hugo Larssons grossistfirma 2010:230
Hugo Noréns musikpremiefond 1971:203
Huitfeldts hospital 1991:34 f
Huitfeldtska hospitalet 1971:46, 64
Hulanders fastighet, Kärleken 1992:158
Hulda, skonare 1990:122, 1994:116
Hulda, skonare 2004:65
Hule 1937:226 ff
Hults Sofie privatskola 1955:314 ff
Hummelgatan 1943:17
Hunehals 1985:19
Hungerdemonstrationer 1917 2017:76-102
Hungerkravallerna 1917 2012:237
Hunnestad 1999:83
Hunnestad, kyrkan 1997:227
Huppmobil, taxibil 2003:131*
Husahult 1953:53
Husalt (Erlandsgård) 1953:50
Husarkasernen 1924:85
Husarskvadronen 1994:30-35
Husförhör 1992:79, 83
Hushållningssällskapet 1953:151-154*
Hushållningssällskapet 1961:61 ff
Hushållsapparatservice, firma 2006:189f
Husligt arbete 2002:119-124
Husmorsgymnastik 2010:26
Husockupationer 2017:125-137
Hustingsprotokoll 1953:82-88
Hvallrångne (gård i Karup) 1930:67
Hvitfeldtsgatan 1943:15
Hvitfeldtsgatan 1951:244
Hvitfeldtsgatan 1965:99
Hvitfeldtsgatan 1993:113, 2001:222
Hvitfeldtsgatan 2013:97
Hvitfeldtsgatan 10 2004:270*
Hvitfeldtsgatan, se under V :
Hvitfeldtsgatan, se under V
Hygienavdelning, Lasarettet 2012:87-91*
Hygiensjuksköterska 2012:82-93*
Hylands Halmstadhörna 2011:229f
Hyléens Trävaruaffär (Hyléens Trä AB) 1998:196-199
Hylte Bruk 1947:242
Hylte Bruks AB 1967:173
Hylte Bruks AB 1977:130
Hylte gård 1941:7 f, 10
Hylte gård 1970:144
Hylte gård 1981:24, 57
Hyltebacke 1925:43
Hyltebacke 1926:115
Hyltebacke 1932:144 ff
Hyltebacke 1933:167
Hyltebacke 1940:48, 152, 157
Hyltebacke 1945:121
Hyltebacke 1946:243
Hyltebacke 1967:82, 130
Hyltebacke 1968:172
Hyltebacke 1970:143-148
Hyltebacke 1976:88
Hyltebacke 1980:176 f
Hyltebacke 1998:149, 154, 2002:161 f, 171 f
Hyltebruk 1972:86
Hyltebruk 1975:171
Hyltegatan 1943:61
Hyltes hus, Öster 1990:178, 180
Hyltetåg 2012:265*
Hyrahuset, Hyrastugan, Öster 1990:178
Håess slakteri 2011:163
HåGe Betong 2013:104, 107f*
Håkansons Konditori 1945:119
Håkansons Konditori 1947:86
Håkansons Konditori 1953:211
Håkansons konditori 1993:171, 1997:94-109, 1998:167
Håkansons konditori 2004:259*, 2006:169*, 2008:65*
Håkanssons konditori 1940:246
Håkanssons konditori 1986:210
Håkanssons konditori 1987:195, 192*
Håkanssons konditori 2010:235*
Håkanstorp, gård 2008:251
Håknaböke (Femsjö sn) 1984:75 f
Hålan (gård) 1987:97
Hålan, Kärleken 1991:86, 90
Hålevägen se Ängdalagatan
Hållgårdar 1992:143 f
Hållstall 1944:115 f
Hållstall 1953:199
Hålängen 1974:63
Hårda Gänget 2009:70f*
Hårda Gänget 2010:221
Hårsfjärden, jagarkatastrofen 1941 1991:217-222
Hägges Trädgård 2016:294*
Hälsans stig 2007:215f*
Hälsingborg 1953:20 f, 27
Hälsingborg-Halmstads järnväg 1937:118
Hälso- och sjukvård 1944:100 f
Hälso- och sjukvård 1948:231
Hälso- och sjukvård 1949:180, 183, 185
Hälso- och sjukvård 1953:225-240*
Hälso- och sjukvård, se även:Apotek, Epidemisjukhuset, Fattigvård, Hospital, Lasarett, Sundhetsnämnden, Sundsholms sanatorium 1965:69 ff
Hälso- och sjukvård, se även:Apotek, Epidemisjukhuset, Fattigvård, Hospital, Lasarett, Sundhetsnämnden, Sundsholms sanatorium 1971:37-65
Hälso- och sjukvård, se även:Apotek, Epidemisjukhuset, Fattigvård, Hospital, Lasarett, Sundhetsnämnden, Sundsholms sanatorium 1987:74-87, 179 ff
Hälso- och sjukvård, se även:Lasarett, Läkare 1926:10 f
Hälso- och sjukvård, se även:Lasarett, Läkare 1927:167 f
Hälso- och sjukvård, se även:Lasarett, Läkare 1940:5-112*
Hälsobrunnar, se:Brunnar och bad :
Hälsobrunnar, se:Brunnar och bad
Hälsovård 2003:102, 2007:214-219*
Hälsovårdsnämnd 1940:44 ff
Hälsovårdsnämnden 1992:136, 138
Hästen, kv 2008:191*
Hästen, skulptur 2008:191*
Hästen, skulpturförslag 2006:131
Hästkvarnen 1942:161
Hästmöllan 1991:36, 1993:79
Hästmöllan kv 1970:170
Hästmölletomten 1935:72
Hästmölletomten 1943:170
Hästmölletorget 1941:44
Häxbränning, häxprocesser 2000:40
Häxeri 2009:29-42
Häxprocesser 1948:13-38, 51ff
Höcken, sjömärke 2015:226-228
Högalund (gård) 1987:93, 104
Höganäs Halmstadverken 2016:126ff*
Högdahl & Hansson, Firma 1938:17
Högdinska fastigheten 1925:144*
Högelid 1924:27
Högelid 1926:149
Högelid 1930:208 f
Högelid 1931:208*
Högelid 1937:45
Högelid 1944:111
Högelid 1951:206
Högelid 1960:275*
Högelid 1965:109
Högelid 1966:132, 134
Högelid 1968:171 f
Högelid 1969:77
Högelid 1970:110, 198*
Högelid 1973:166
Högelid 1974:169 ff
Högelid 1975:175-180
Högelid 1987:88
Högelid 1988:205
Högelid 1991:80 ff, 1992:85, 271
Högelid 2003:180f*, 2004:44
Högertrafikomläggningen 2017:15-23*
Högre allmänna läroverket se Läroverket
Högre allmänna läroverket se Läroverket
Högre allmänna läroverket, se:Läroverket :
Högre allmänna läroverket, se:Läroverket
Högre Elementarläroverket för kvinnlig ungdom i Halmstad 2016:86
Högre elementarläroverket i Halmstad för kvinnlig ungdom, se:Flickskolor :
Högre elementarläroverket i Halmstad för kvinnlig ungdom, se:Flickskolor
Högskolan 2001:102
Högskolan 2007:23f, 142-147*, 2008:167-183*, 278f*, 2009:8ff*
Högvakten, restaurang 2004:222
Högvalls Bröd 2004:221
Högvatten i Nissan 1948:310*
Högås, torp 1992:90
Höks härad 1934:65, 67
Höks härad 1937:66
Höks härad 1938:28, 108, 124
Höks härad 1949:40
Höks härad 1969:6 f
Höks härad 1983:7
Höks härad 1994:88
Hörle bruk 1973:27-37
Hörnan, café 2006:173*
Hörndalsvägen 1943:64
Hörndalsvägen 1991:88
Hörsåsstugan 1929:70*
Höstsalong, museet 2013:38

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"