Texten på denna sid är den text man kommer till om man skannar den QR-kod som finns på utställningsaffischerna. Det som visas på utställningsaffischerna saknas på dessa sidor.

Folkparken i Halmstad började sin verksamhet 1927, då Föreningen Folkets Park förvärvade Sommarlust på Furet.

Den 1 april 1931 anställdes Bror Walentin Karlsson från Harplinge som folkparksföreståndare och därmed inleddes en nära 30-årig glansperiod.

På initiativ av bland andra Bror Karlsson byggdes därför en jättelik nöjessalong i tre våningar med ett vidsträckt dansgolv, en stor teater- och konsertscen för både inom- och utomhusbruk, samt rymliga läktare med café- och restaurangverksamhet.
Fotograf Otto Nilsson. Foto från Bilstationen.

På valborgsmässoafton 1936 invigdes det nya danspalatset. Det beskrevs då som ett av de största i Skandinavien och som ett helt nytt inslag i de svenska folkparkerna. Varje vecka uppträdde svenska och internationella artister av högsta klass på Folkparkens scener, samtliga presenterade av folkparkschefen själv på dennes särpräglade Harplingedialekt.
Foto från Bilstationen.

En folkparkskväll brukade börja med en konsert eller en teaterföreställning. Därefter röjdes åskådarbänkarna undan i salongen och dansen tog vid, till musik från tidens typiska storband.
Foto från Bilstationen.

Dansgolvet i Folkparkssalongen, eller på utedansbanan Polketten under sommartid, var stans stora träffpunkt; många av de Halmstadbor som var unga på 1930-, 40- och 50-talet mötte sin blivande livskamrat där.

Folkparken var även plats för tävlingar och talangjakter, och inte minst för idrott. Brottnings-, boxnings- och gymnastikgalorna inne i salongen var populära tillställningar och ute i parken anordnades bil- och motorcykeltävlingar. Arbetarrörelsens förstamajfirande, som av tradition var förlagt till Folkparken, samlade också varje år många människor.

Efter Bror Karlssons pensionering 1960 antog Folkparken en mer renodlad ungdomsprägel och gästades bland annat av ett flertal svenska och engelska band ur 1960-talets popvåg.

1969 byggdes en ny nöjeslokal, Galejan. Den utökades till en större dans-, restaurang- och konferensanläggning 1979. I samband med det byggdes det stora nöjespalatset från 1936 om och blev under många år ett tillhåll för Halmstads fria teatergrupper.

Folkparken i Halmstad gick i konkurs 1986 och avvecklade sin verksamhet. Platsen har dock fortsatt att vara ett område för kultur- och nöjesverksamhet, om än i annan regi.

2001 brann den nya delen av Galejan och totalförstördes.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"