J August Larssons speceriaffär 2004:224
J B Berggren, Handelsa. -b 1929:188
J B Berggren, handelsaktiebolag 2004:71, 2005:98, 100, 2008:48, 121
J B Berggren, skonare 1990:122, 1994:116
J B Berggren, skonare 2004:65
J B Maijel, A -B 1928:127
J B Maijel, A -B 1928:176 f*
J B Meijels Boktryckeri 1989:106, 122 f, 128, 132, 135
J Björkmans speceri & matvaruaffär 2015:242*
J Höök Ltd, trävarufirma 2011:164
J Jacobssons a -b 1928:127
J Jacobssons AB 1992:239
J P Dillberg 1928:54
J P Dillberg, godtemplarloge 2008:42, 44
J P Dillberg, ångfartyg 1991:104, 1993:95
Jac Ericsons blomsteraffär 1988:203*
Jaces Kulle, Kärleken 1990:195 f
Jacobs hus, Öster 1989:57
Jacobshus 1943:64
Jacobssons gård 1946:224
Jacobssons handelsfirma 1950:106
Jacobssons handelsfirma 1950:194
Jacobssons, J. AB. 1944:131
Jacobssons, J. AB. 1950:212
Jakobs Torg 2000:250, 257
Jakobs torg 2006:199, 210*, 2007:34
Jakobsgatan 1943:17
Jakobsgatan 10 1998:264
Jakobstorg 1943:17
Jakobstorg 1973:150
Jakobstorg 1985:95*
Jakt 1999:6-10
Janne Richardson AB 2006:166*
Janne Richardsons bilförsäljning 1992:229
Jarlen, restaurang 2011:269, 271, 273*
Jazz i Halmstad, förening 2011:267-276*
Jazzklubben Playhouse 2001:262
JB Berggren 2015:19f*
JB Berggren Handels AB 2014:21f
Jean Lunde’ns pop (musikgrupp) 2015:8f*
Jepsons, Oscar, speceributik 1985:155-159*
Jepsonska fastigheten, Brogatan 2009:266*
Jepsonska tomten 1976:165 ff*
Jeremiastorp 1943:180
Jeremitens 1953:236
Jernbergs hus, Öster 1989:54
Jernvägsgatan, se även:Badhusgatan 1967:123, 125, 127
Jesper Digsmedsgatan 1943:17, 62
Jesper Digsmedsgatan 2001:220
Jesper Digsmedsgatan 28 1996:110
Jesperslund 1943:191
Jesperslund 1965:133
Jesperslund 1974:57
Jesperslund 1987:101 f*
Jesperslundsvägen 1943:63
Jesperslundsvägen 1987:90
Jims Livsmedel 2000:253, 256
Jiu-Jitsu 2013:204-211*
JM:s charkuteributik 2013:288*
JM:s charkuteributik 2012:109-112*
Joffes konditori 2010:244
Joffes, konditori 2004:222
Joh A Svenssons boktryckeri 1928:167 ff
Johan Hallbergs fotoateljé 1995:263
Johannedal, Söder 1995:99
Johannelund, Väster 1993:142
Johannes Willi (ångfartyg) 1966:98 f
Johannesberg 1946:246
Johannesberg 1987:105
Johannesberg 1987:107
Johannesdal 1946:244
Johanneshus 1988:134
Johanneskyrkan se även Metodistkyrkan 1998:158
Johannesslätt 1967:70
Johansfors 1972:175
Johansfors bryggeri 1996:50 f
Johansfors vattenfall och sågverk 1993:97
Johansfors, kraftverk 2016:117*
Johansson & Son, Fiken 1955:141*
Johanssons Omnibusstrafik 2003:129-146*
Johanssons, Chr, regemente 1948:72, 85
Johima, motorbåt 2002:222
John Lundbergs donationsfond 1971:202
Jonsons Herrekipering 2013:44f*
Jonsons herrekipering 2004:258*
Jordabok, Kung Valdemars 1992:9 ff
Jordabok, Tyge Krabbes 1992:46
Jordbruk och boskapsskötsel 1925:51 ff
Jordbruk och boskapsskötsel 1925:134 f
Jordbruk och boskapsskötsel 1944:65
Jordbruk och boskapsskötsel 1946:35, 37
Jordbrukarbanken 2009:210
Jordebok, kung Valdemars 2003:22, 25
Jordgubben kv 1972:144
Jordhusen, Väster 1993:143
Jordskyld 1953:162, 174
Josef Svenssons Speceriaffär 1990:211
Jubileumstårta 2007:284f*
Jugoslaviska föreningen 2011:211f
Julfirande 1943:137-155
Julfirande 1948:198 ff
Julorkanen 1902 1995:211, 2002:292
Julskyltning 1992:200 f
Julskyltning 2012:107-112*
Julskyltning 2012:34
Julspel 2008:184
Julstormen 1902 1968:81
Julstormen 1902 1970:134
Julstormen 1902 1976:148 ff
Julstormen 1902 1977:200 f*
Julsång 2008:184ff
Julsånger 1995:165-167
Jultomtarna 1944:134
Jultomtarna 1960:177f, 183
Jultomtarna 1979:135-140
Jultomtebal omkring 1895, gruppfoto 1991:249
Jungfrun kv 1972:143
Jungfrupastejen 1970:5-15*
Jungfrupastejen 1977:51
Jungfrupastejen 1984:16
Jungmannen kv 1972:148
Jungmansgatan 1943:18
Junior Chamber of Commerce 2014:271f
Juristen kv 1972:143 f
Jutagård 1979:13
Jutagård 1998:149, 151
Jutan se Skandinaviska Jutefabriken
Jutaplatsen 2007:126*
Jutefabriken, se:Skandinaviska jutespinneri- och väfveri AB
Jägarebacken 1925:68
Jägarebacken 1926:120 f
Jägarebacken 1940:114
Jägarebacken 1947:194
Jägarebacken 1952:130
Jägarebacken 1971:84
Jägarebacken 1981:24
Jägarebacken 1986:241, 243*
Jägarevägen 1943:182
Jägerkeller 2011:268
Jägerloos Tekniska 2000:254, 257
Jägmästare Hollgrens grav 2011:44-48*
Jäntan kv 1972:144
Järn & Metall 2011:61
Järnbolaget 1969:166
Järnbolaget 1970:99
Järnbolaget 1974:31
Järnbolaget 2014:138
Järnbolaget 2014:135f
Järnbolaget se Halmstads Järnvaru Aktiebolag
Järnhandel 2014:188-200*
Järnhandel se Arle’n och Frumerins
Järnvarufirman HDF se HDF-bolagen
Järnverket 1944:136
Järnverket Halmstad se Aktiebolaget Halmstads Järn- och Stålverk 2016:
Järnverkets område, plan över 2016:127*
Järnväg, omläggning 1985 2010:261-271*
Järnvägar 2005:64f, 68
Järnvägar se även Halmstad-Nässjö jv, Halmstad-Bolmen jv, Kinnared-Fegens järnväg, Västkustbanan 2000:118 f
Järnvägar, se även de enskilda järnvägarnas namn 1944:108
Järnvägar, se även de enskilda järnvägarnas namn 1947:207, 220 f
Järnvägar, se även de enskilda järnvägarnas namn 1952:230 ff*
Järnvägar, se även:Bolmen-Vislanda-Karlshamns jv, Halmstad-Bolmens jv, Halmstad-Jönköpings jv, Halmstad-Nässjö jv, Mellersta Hallands jv, Norra stationen, Skåne-Hallands jv, Sveriges Westkustjernvägsaktiebolag, Varberg-Borås jv, Veinge-Hässleholms jv, Västkustbanan 1974:50-55
Järnvägar, se även:Bolmen-Vislanda-Karlshamns jv, Halmstad-Bolmens jv, Halmstad-Jönköpings jv, Halmstad-Nässjö jv, Mellersta Hallands jv, Norra stationen, Skåne-Hallands jv, Sveriges Westkustjernvägsaktiebolag, Varberg-Borås jv, Veinge-Hässleholms jv, Västkustbanan 1986:134-143
Järnvägar, se även de enskilda järnvägarnas namn 1937:93-152
Järnvägar, se även de enskilda järnvägarnas namn 1938:30 f
Järnvägsbron 1975:89-96
Järnvägsbron 1986:134, 141*
Järnvägsgatan 1943:9, 13
Järnvägsgatan 2015:196
Järnvägsgatan 2015:198-200*
Järnvägsgatan 2015:202-208*
Järnvägsinvigningen 1886 1981:88
Järnvägsinvigningen 1886 1986:144-147, 118-133*
Järnvägsleden 2004:45
Järnvägslok nr 1 2012:257*
Järnvägsmannaförbundet, Sv 1961:129 f
Järnvägsparken, stormskador 2016:275*
Järnvägsrestaurangen 2005:46*
Järnvägsstation se Centralstationen
Järnvägsstationer se även Centralstationen, Halmstad-Bolmens station, Halmstad-Bolmen järnväg, stationshus, Norra station 2000:117-132
Järnvägstransport, firma 1999:266
Järnvägsövergång, Laholmsvägen 1999:261
Jönköping 1972:73-94
Jönköping (förbindelser med Halmstad) 1934:177 ff
Jönköping (förbindelser med Halmstad) 1935:63 f
Jönköping (förbindelser med Halmstad) 1941:137 f
Jönköpings reg, (Ad. Wrangels reg.) 1947:86
Jöns Eskelsons gård se Gustafstorp
Jönsson, Bernh, advokatbyrå 1953:237
Jönssons backe 2011:219
Jönssons backe, Väster 1993:140
Jönssons fiskaffär 2005:218
Jönssons fiskaffär 2011:260
Jönssons sybehörsaffär 2005:217
Jöran Magnus (galeas) 1966:20-23

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"