Boken kom ut i december 2006 och kan köpas hos Föreningen Gamla Halmstad.

Innehållsförteckning

Kung Snies slott – en sägen om kungsgården i Halmstad,

Bengt Hyléen

Nya rön om skeppsvraket i Östra hamnbassängen,

Lennart Lundborg och Arne Andersson

Halmstads befästningar,

K B Bjering

S:ta Gertruds hus – en medeltidsbyggnad vid Stora Torg,

Peter Lundqvist

Halmstad och Nordiska sjuårskriget,

Bertil Karlsjö

Bokens fristad, tankens tummelplats,

Kerstin Wedin

Hamn, segel och ånga,

K B Bjering

Lokala, lands, lilla Riks och Riks – telefonister i Halmstad,

Kerstin Wedin

Ett sekel i modets värld,

Ulla Englund

Sjömän i frack och hög hatt,

Wilhelm Bergenheim

Fröken Julie och Viktor Larsson – ett drama med rättsligt efterspel,

Stefan Gustafsson

IS Halmia i vårt liv,

Ingegerd Alvbring

Festligheter och nöjen,

Kerstin Wedin

En 90-årig flygel berättar,

Per Thornberg

Några minnen från Flickskolan 1918,

Astrid Bergendahl-Larsson

Stadsingenjören och fontänen,

Anders Bergenek

HSS – Halmstads Segelsällskap,

Kenneth Wiland

Ett fotografi berättar,

Kenneth Wiland

En julslakt på Röda havet,

Torsten Lundal

Minnen från Halmstads mosse,

Sven-Åke Svensson

Kanotsporten i Halmstad,

Kurt Malmberg

Gathörn som försvunnit,

K B Bjering

Ett hembiträdes karriär i 1930-talets Halmstad,

Erik Bengtsson

Mitt liv i elbranschen,

Åke Johansson

Några minnen från krigsåren 1939–1941,

Torsten Kahlow

Torg i Halmstad,

  Sven Aremar

Skolskeppet Najaden – 60 år i Halmstad,

K B Bjering

56 år med Blusen,

Kerstin Wedin

Sommarstuga i stället för skärbräden,

Kerstin Wedin

Hundra år i Halmstad,

K B Bjering

Slottsbron fyller 50 år,

Sture Björck

Drömmen om ett idrottsmuseum,

Egon Edström

Pionjärer i sjuttiotalets Vallås,

Carina Wahlstedt-Janson

Det som sker i dag är historia i morgon

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"