Information om de projekt Föreningen Gamla Halmstad arbetar med. En del är långsiktiga och en del är mer eller mindre redan klara.
För en del av projekten är det angivet en kontaktperson. Dem kan ni kontakta om ni vill ha mer information eller kanske kan tänka er att hjälpa med något projektarbete.

Utställning på Kultur på slottet

Just nu visar vi en utställning vi kallar Händelser vid Stora Torg med bilder från 1960-talet på Stora Torg med omgivningar. Hur såg det ut innan rivningar och grävning av torggaraget började och hur gick arbetet till?

Halmstads nöjesliv
Den 1 maj öppnar vi en ny utställning på Kultur på slottet med Halmstads nöjesliv. Det är delar av den utställningen som visades förra sommaren som nu får återuppstå under våren eftersom den var så uppskattad.

91:an och hans vänner
Den 20 juni byter vi utställning till en utställning om 91:an där vi har fått lov att låna material av Hallands militärhistoriska museum. Vi är en grupp på fyra personer som skall skapa denna utställning. Kontaktperson är Anders Bergenek.
Samma datum skall vi ha klart en mindre utställning om Halmstad slott och kanske även lite information om stadens äldre historia. Även denna utställning skall skapas av Gamla Halmstad under våren.

Halmstads nöjesliv under 1960- 70- och 80-talet
Planeringen av en större utställning om Halmstads nöjesliv under 1960- 70- och 80-talet pågår också. Många av de personer som var aktiva i Halmstads nöjesliv under denna tid är involverade i arbetet. Utställningen kommer att visas någonstans i centrala Halmstad, förhandlingar om placeringen pågår. Vi planerar för att utställningen skall öppnas i slutet på sommaren. Kontaktperson är Staffan Karlsson.

Samarbete med biblioteken om Sveriges historia.
Vi har just avslutat den första aktiviteten som handlade om finska krigsbarnen som kom till Halmstad under andra världskriget. Gamla Halmstad visade en utställning med bilder på de finska barn som kom till Halmstad och vad som hände i Halmstad under dessa år. Under sportlovsveckan ordnade vi också berättelseträffar för barn och vuxna där vi utgick från en person som kom som flykting till Halmstad 1944.
Gamla Halmstad kommer även att genomföra några stadsvandringar som kommer att marknadsföras av biblioteken och i höst planeras för föreläsningar av Gamla Halmstad på biblioteket.

Medlemsportalen
Gamla Halmstad har påbörjat en digitalisering av examenskataloger från Halmstads folkskolor och Flickskolan. I första steget kommer vi att publicera åren 1900-1920 på medlemsportalen. Troligen blir detta klart i början på hösten. Kontaktperson är Sven Johansson

Audioguider
Gamla Halmstad i samarbete med kulturförvaltningen skapar 15 audioguider om hus och områden i Halmstad. Dessa kommer att publiceras flera olika sätt och vara klara före sommaren.
Kontaktperson är Staffan Karlsson

Halmstadkartan – med kartor och bilder från Halmstad i äldre tid
Bygg- och miljöförvaltningen har skapat en digital karttjänst – karta.halmstad.se
Inom denna tjänst arbetar förvaltningen tillsammans med Gamla Halmstad för att skapa ett nytt kartlager där man skall kunna publicera äldre bilder från Halmstad tillsammans med informationstext. Kontaktperson från Gamla Halmstad är Sven Johansson

Lekplats vid S:t Nikolai kyrka med medeltidstema
Planeringen av lekplatsen pågår och görs i samarbete med Halmstad kommun och fastighetsägarna i centrum. Gamla Halmstad är med som rådgivare i detta projekt som kommer att pågå till 2025. Kontaktperson från Gamla Halmstad är Sven Johansson
Bild från Hallandsposten

Drönarfilmningar
En testverksamhet för att skapa filmer med hjälp av drönare i inomhusmiljöer pågår. Med små drönare är det möjligt att flyga med stor precision och filma inomhus. Går detta bra vill vi publicera dessa drönarfilmer digitalt, troligen på Youtube. Kontaktperson från Gamla Halmstad är Linda Hellring

Kultur på slottet
Inom ramen för Kultur på slottet kommer vi efter sommaren att arbeta med att färdigställa ytterligare en utställningslokal i källare i södra flygeln på Halmstad slott.

Gamla Halmstads förråd
Vi har påbörjat en sortering och strukturering av bilder och böcker som förvaras i vårt förråd. Under många år har det inkommit bilder och böcker till oss där mycket sedan lagts i förrådet. Nu skall detta material struktureras så vi lättare kan hitta bilder på det vi letar efter. Vi har redan gjort spännande fynd som kommer att kunna ses i kommande årsböcker och andra sammanhang.

Sociala Medier
Ett projekt har startats för att samordna arbetet med hemsida, Facebook och kanske även andra kanaler. Vi skall även utvärdera om Gamla Halmstad skall starta ett nyhetsbrev.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"