Ägir, bogserbåt 2013:13
Ägir, bogserbåt 2014:19
Ägir, bogserbåt 2011:164*
Äldreomsorg 2007:210ff*
Älgstigen 1943:182
Älmås 1969:175 f
Älmås 1981:151
Älvasjö 1981:9, 17
Älvasjö 1992:156, 163
Älvsborgs lösen 1988:48 f
Älvsborgs lösen 2006:28
Älvsborgs regemente (Ribbings reg:te) 1947:86
Ängdala 1991:86
Ängdalagatan 1991:90
Ärekränkning, 1600-talet 2012:199-206*
Ärkestiftet (Lund) 1983:41837
Ärkestiftet (Lund) 1988:22-33
Ärne Bengtssons Speceriaffär 2004:224
Ärne Bengtssons Speceriaffär, Ärnes 2000:250, 257
Ätran 1969:7
Ätran 1981:13
Ätran 1983:7
Ätran 1992:250
Ätran, tremastskonare 1999:228, 231
Äventyrslandet 2007:60*, 83*

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"