Olof von Dalin

Olof von Dalin

På Norr finns två gator med litterär anknytning: Olof von Dalinsgatan och August Bondesons väg. Prästsonen Olof von Dalin (1708-1763) var liksom Bondeson bördig från Ätradalen, närmare bestämt Vinberg, och båda verkade huvudsakligen utanför Halland.

Dalin lämnade hemmet redan i de tidiga tonåren och kom aldrig att återvända, annat än för tillfälliga besök. Tack vare sina litterära talanger kom Dalin i kontakt med kulturella och politiska kretsar i Stockholm, där han gjorde succé med högtidliga dikter och kvicka tillfällighetsrim. Hans flitiga penna och för den tiden lediga språk har gjort att Dalin betecknats som nydanare av svenska språket Veckotidskriften ”Then Swänska Argus” utkom bara under ett par år men blev epokgörande för den tidiga journalistiken. Dessutom skrev Dalin ”Svea rikes historia” på modern svenska, ett verk han dock inte fullbordade.
Olof von Dalin har veterligen aldrig haft någon anknytning till Halmstad, men det hindrade inte att han 1905 fick ge namn åt en gata mellan Norra vägen och Kastanjeallén. Kanske kan den närbelägna Örjansskolan ha varit skäl nog för gatunamnet?

Halmstads högre allmänna läroverk invigdes året därpå, och den vittre hallänningen var ett lämpligt föredöme för skoleleverna i Halmstad. Sedan 1995 finns ett litterärt sällskap som sprider kunskap om Olof von Dalin. Läs mer.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"