Nachmanson A 1937:255
Nachmanson, se Wallberg Elisabet Margareta
Nackerey Olof von, landshövding 1989:14, 1994:33
Nackreij Olof von , landshövding 1984:164 f
Nackreij von L 1934:83
Nackreij von O 1934:83
Nackreij von, se Ekman Catharina
Naess C. F 1944:60
Nanders E 1948:94
Nandesen Bente 2009:32ff
Nandesen Niels 2009:32
Nanne Anders 1968:200 f*
Nanne Carl Johan, köpman 1988:270*
Nanne Erik, tandläkare 1969:206*
Nanne Erik, tandläkare 1972:199*
Nanne Martina , handl 1977:213*
Nanne Martina , handl 1988:151
Nanne (släkten) 1974:68
Nanne A 1949:271 ff*
Nanne Anders 2014:128
Nanne Anders, direktör 1960:307*
Nanne E 1949:270 f*
Nanne Erik, tandvårdsinspektör 2013:29
Nanne Marta 2014:128
Nanne Rita, expedit 2010:300*
Nanne Shomager 1936:117
Nanne Shomager 1936:125
Nannes(s)en (2 st) Erik (Eric, Erich, Erick) 1934:182
Nannes(s)en (2 st) Erik (Eric, Erich, Erick) 1935:140
Nannesen E (1600-talet) 1948:54, 275
Nannesen Erich (1600-talet) 1951:86
Napoleon 1966:20
Napoleon 1970:87
Nasic Amera, utställningsguide 2014:298*
Nathorst E M 1937:125
Nathorst E M 1937:127
Nathorst-Windahl H L 1933:142
Nathorst-Windahl Helge, läkare 1968:184
Natt och Dag H A, lotslöjtnant 1965:81 ff
Natt och Dag, skådespelare 1958:171
Nauchoff Johan Otto, major, landshövding 1992:74
Nauckhoff H J 1931:39
Nauckhoff J O 1931:144-152
Nauckhoff J O 1931:39 f
Nauckhoff J, major 1955:65 ff
Nauckhoff J, major 1961:65 ff*
Nauckhoff J, major 1962:93 ff, 96*
Nauckhoff Jeanette Wilhelmina f. Cöster 1962:93 ff, 97 ff*
Nauckhoff, se Cöster Johanna Wilhelmina
Nauckhoff, se Wrangel Magdalena Sophia
Nees C F, handl 1972:78
Neess C F 1927:72
Neess C F 1932:89
Negojevic, Rozalija, inrederska 2007:260*
Nehrman , arbetskarl, stadens mätare 1950:96
Nehrman Perh, stadsmätare 1969:36
Neiglick Nils Chr, överstelöjtnant 1960:54
Nelander Eric , överdir 1984:68
Nelly , kokerska 1968:114 ff*
Nelly , kokerska 1979:100*
Nelly , kokerska 1987:194, 213
Nelsdotter Gunnel(l) 1941:230
Nelsdotter Inger (Enger) 1941:225
Nelson Barbro 1972:56
Nelson F 1930:24
Nelson F 1939:192 f
Nelson F 1939:196
Nelsön S 1941:225
Nembzon Margareta Sofia 1965:62
Nembzon Mattias Gustaf, kronolänsman 1965:62
Neppenius Petrus, praeceptor 1988:34
Nerman E 1943:37
Nerman Einar, major 1974:129
Nerman Einar, överstelöjtnant, gymnastikdirektör 2000:154, 156, 161*
Nerman Gustav 2009:63
Nerman Harald, ingenjör 1978:131
Nerman Harald, ingenjör 1979:158 f*
Nerman Isac, landtullinspektor 1993:112
Nerman J 1936:60
Nerman J 1937:16
Nerman J 1938:236
Nerman P 1936:10
Nerman S 1930:143
Nerman Ture 2011:193
Nerman, Brita se Börjeson, Brita
Nerman, Harald, civilingenjör 2003:300 *
Neruda Franz, tonsättare 1983:106 f
Nes(s)ner A 1947:86
Nes(s)ner A 1953:80
Nes(s)ner Brita se: Zederitz
Nesner A 1934:201 f
Nesner A 1935:47 f
Nesner P 1934:201
Nesner, se Meinike Ursula
Nesner, se Zederitz Brita
Nessner Adam, stadsmajor 1975:67, 69
Nessner Adam, stadsmajor 1978:18
Nessner Adam, stadsmajor 2002:24-27
Nestius Eva, kanslist 2008:175*
Nestor, Gösta, förvaltare 2003:80
Nestrup Carin, lärare, led sf 1971:169
Nestrup Nils, riksdagsman 2013:25
Nestrup Nils, riksdagsman, led sf 1971:169
Nestrup, Carin, folkskollärare, led sf 2005:71
Neta i hålet, se Bengtsson Neta
Neta i Skansen 1945:94
Neta Kristina Magnusdotter 1948:275
Netler Ragnar, läkare 1993:301*
Neufville M 1975:50 ff
Neuman (Nieman) 1948:45 f
Neuman (Nieman) 1949:56
Neuman (Nieman) H 1930:61
Neuman (Nieman) H 1930:64 ff
Neuman (Nieman) H 1930:89
Neuman (Nieman) H 1931:180
Neuman (Nieman) H 1934:59 ff
Neuman (Nieman) H 1935:12
Neuman (Nieman) H 1935:14
Neuman (Nieman) H 1935:26
Neuman (Nieman) H 1935:50
Neuman (Nieman) H 1935:9
Neuman (Nieman) H 1947:29, 33 f, 38 ff, 46, 80
Neuman (Nieman) J M 1931:224
Neuman (Nieman) L 1950:139 ff*
Neuman (Nieman) L. M 1946:254 f*
Neuman (Nieman) M B 1926:63*) f
Neuman (Nieman) M B 1926:70
Neuman (Nieman) M B 1927:190
Neuman (Nieman) M B 1938:39
Neuman (Nieman) M. B 1945:43, 47*
Neuman (Nieman) M. B 1950:139, 142*
Neuman (Nieman) M. B 1953:156
Neuman (Nieman) Maria, se: Hallberg
Neuman (Nieman) P 1934:243 f*)
Neuman (Nieman) P 1950:144
Neuman (Nieman) -släkten 1954:282
Neuman (Nieman), se Rosengren Sigrid Johanna Sofia
Neuman Anna 1970:146 f*
Neuman Christoffer 1965:28
Neuman Hans, borgmästare 1965:25-51
Neuman Hans, borgmästare 1972:24-31
Neuman Hans, borgmästare 1976:62
Neuman Hans, borgmästare 1991:60, 1993:62-65
Neuman M B, collega scholae, led sf 1971:169
Neuman Marie-Louise 1970:146
Neuman Martin Bernhard, skollärare 1999:117, 2000:104
Ney Jan-Åke 1999:250*
Ney Nils, brandman 1971:154*
Nicander K. A 1950:98
Nicander Karl August, författare 1970:86-93
Nicholaus Nicolaus Bastover? kyrkoherde 1932:57
Nicklasson Gunnar, författare 2014:180*
Nicklasson Helen, kontorist 1977:155*
Nicklasson Mlynarska Johanna, författare 2014:180*
Nicolaus Bastower , kyrkoherde 1970:56 f
Nicolaus S:t 1925:5
Nicolaus S:t 1933:161
Nidhög, Tommy, snickare 2007:237*
Nidsjö Karl-Erik, gymnast 2000:155*
Niellssen (Nillsön) Anders 1936:122
Niellssen (Nillsön) Anders 1936:124
Niellssen Hans (Hanns) borgare 1936:122
Niellssen Jens (Jennis, Jenns) 1936:123
Niellssen Povel (Poffuel, Poffuill, Poffvel, Pouell, Pouill, Powel, Powill, Povll) 1936:123
Niellssen Svend (Suend, Suendt(t), Sven, Swen, Svendt) 1936:122
Niels (Nills, Nils) (1550, 1580-t) 1936:123
Niels (Nills, Nils) (1550, 1580-t) 1936:125
Niels (Nills, Nils) (1610-t) 1928:74
Niels (Nills, Nils) , arbetskarl 1950:199
Niels (Nills, Nils) arbetskarl 1937:15
Niels (Nills, Nils) Grydestöber 1934:149
Niels (Nills, Nils) Grydestöber 1936:122
Niels (Nills, Nils) Guldsmedt (Gullsmed) 1934:149
Niels (Nills, Nils) Guldsmedt (Gullsmed) 1935:225
Niels (Nills, Nils) Guldsmedt (Gullsmed) 1936:123
Niels (Nills, Nils) Hattemaker 1935:73
Niels (Nills, Nils) Hattemaker 1943:170
Niels (Nills, Nils) i Drängsered 1935:140
Niels (Nills, Nils) Jude (Jyde) 1930:60
Niels (Nills, Nils) Jude (Jyde) 1934:157
Niels (Nills, Nils) Kleinsmidt 1934:150
Niels (Nills, Nils) Maler 1934:151
Niels (Nills, Nils) Murere 1925:8
Niels (Nills, Nils) Murere 1934:151
Niels (Nills, Nils) Skomager 1934:152
Niels (Nills, Nils) Skomager 1935:145
Niels (Nills, Nils) Skredder paa Torffued 1934:152
Niels (Nills, Nils) superintendent 1941:91
Niels (Nills, Nils) Thömermandt 1936:117
Niels (Nills, Nils) Thömermandt 1936:125
Niels (Nills, Nils) Wognmand 1934:153
Niels , målare 2014:46
Niels Andersön 1947:15
Niels Halmstad (Helsingörsborgare) 1944:53
Niels Holms Gunild 2014:50
Niels Jensön 1951:87
Niels Jyde 1948:18
Niels Mogensens Kirsten (Kiersten, Kirstine, Kirstenn) 1935:110
Niels Mogensens Kirsten (Kiersten, Kirstine, Kirstenn) 1935:112 f
Niels Månsson den store, (i Norrköping) 1951:78
Niels Nielsen (1200-talet) 1982:7
Niels Oelsön 1946:80
Niels Trottebergh 1949:91
Niels Trottebergh 1953:87
Niels, hattemakare 1949:91
Niels, präst i Getinge 1944:41, 44
Nielsdatter Markuson An(n)e 1926:104
Nielsdatter Markuson An(n)e 1935:121
Nielsdatter Markuson An(n)e 1935:133
Nielsdatter Markuson An(n)e 1935:137
Nielsdatter Markuson An(n)e 1941:221 f
Nielsen (= Johannes Hemmingsdyng)? Hans (Hanns) präst 1932:58
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) A byfogde 1935:102
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) A byfogde 1935:124
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) A byfogde 1935:147
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) A byfogde 1935:149
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) A byfogde 1935:97
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) A från Blommekvarn 1935:148
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) A från Skedala 1935:111
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) B 1935:128
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) J 1935:102
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) J 1935:106
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) J 1935:108
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) J 1935:110
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) J 1935:97
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) L 1935:97 f
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) N J 1932:233
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) P 1935:136
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) P 1936:126
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) S 1926:110
Nielsen Birgit, f von Mentzer 1970:197
Nielsen C W, byggmästare 2009:222
Nielsen Elof, läkare 1984:80
Nielsen Elof, läkare 1958:296*
Nielsen Ifvue 1932:59
Nielsen J 1948:33
Nielsen Lauritz, borgare 1993:286
Nielsen Lautitz (Laurendz), kyrkoherde 1992:7, 1993:53
Nielsen Margrete 1948:46
Nielsen Olof, dräng 2009:33
Nielsen Tuve, ärkebiskop 1990:32, 39 ff
Nielsen, Birgit 2003:299 *
Nielsen, se Hammar Helena Charlotta
Nielson Byrge 1934:27 f
Nielssen S, Kleinsmid 1948:42, 46
Nielssenn (Nielsön) Christiern krämare 1930:59
Nielssenn (Nielsön) Christiern krämare 1934:141
Nielssenn (Nielsön) Christiern krämare 1936:122
Nielssenn (Nillsönn) Niels (Nills, Nils) 1936:124
Nielssenn (Nillsönn) Niels (Nills, Nils) 1940:158
Nielssenn Per 1940:158
Nielsson Erik (Eric, Erich, Erick) 1934:20
Nielsson L 1950:95
Nielssön Hans (Hanns) rådman (1490-t) 1934:154
Nielssön Laurens (Lauerens, Laurendz) 1926:15
Nielssön Laurens (Lauerens, Laurendz) 1934:174
Nielssön Söffren (Söfren) 1930:60
Nielsön Gieding Svend (Suend, Suendt(t), Sven, Swen, Svendt) 1935:133
Nieman, se: Neuman
Nigelssön Anders 1930:59
Nigelssön Johannes 1930:59
Niit Leonard, sjökapten 2002:248, 264
Niklasson H 1929:154
Nilena Jönsdotter 1949:176
Nilla Hans Crämmers 1935:71
Nilla Hans Crämmers 1943:170
Nilla Nilsdotter (i Skenabygget) 1953:59
Nille hustru 1941:217
Nillsdotter Anna 1939:137 f
Nillson A 1935:196
Nillson P 1935:194
Nillsön Arffwid (Arffued, Arffuit, Arwyt) 1936:124
Nillsön Gudued 1936:125
Nillsön Laris (1550-t) 1936:124
Nillsön Laris (1550-t) 1936:126
Nils Adam 1940:151
Nils Adam 1940:158
Nils Hallandsfar 1985:19
Nils Olsson , präst 1970:56
Nils Valdemarsson , da prins 1982:7
Nilsdotter Bengta 1971:191
Nilsdotter Cella Stina, änka 1992:58
Nilsdotter Elina 1970:76
Nilsdotter Elna 1990:180
Nilsdotter Hanna (porträtt) 1999:164*
Nilsdotter Johanna Beata 1992:150, 1993:193
Nilsdotter Kristina 1967:58
Nilsdotter Sissa 2012:166
Nilsdotter, se: Anna:Anna Catharina, Anne, Bengta, Gunnel, Ingrid Sofia, Johanna, Johanna Beata, Nilla
Nilson A P 1928:102
Nilson Axel Peter 1952:247 f*
Nilson Axel Peter 1963:133
Nilson C 1930:156
Nilson Hans, ingenjör 2002:295*
Nilson J, slottsskrivare 1946:157
Nilson J, slottsskrivare 1948:80
Nilson K 1952:233, 237*
Nilson Lilly 1944:146*
Nilson M 1933:67*) f
Nilson M 1935:249*)
Nilson M 1935:251
Nilson Severin, konstnär 1992:148, 154 f, 1993:196
Nilson Severin, konstnär 2010:192, 248*
Nilson Tage, musikdirektör 2013:25, 34
Nilson Tage, musikdirektör 2010:18, 95
Nilson Tage, musikdirektör 2011:237, 240, 242
Nilson Y 1948:8
Nilson Y 1960:308*
Nilson, Örjan, överste 2004:213
Nils-Pillas Johan 1998:266
Nilsson Augusta 2014:65
Nilsson Augusta 2014:70
Nilsson ”Pröjsarn”, fotbollsspelare 2013:198
Nilsson (Eking) Erik 1949:271 ff*
Nilsson (Eking) Erik 1952:239, 237*
Nilsson (Hillerdal) Oskar 1951:261 f*, 265 f*
Nilsson (Nordhoff) Gertrud 1946:223*
Nilsson (Nordhoff) T 1946:223*
Nilsson (Rehman) Max 1952:239, 237*
Nilsson , byggmästare 1946:212
Nilsson , byggnadssnickare 1953:271, 268*
Nilsson , skomakarmästare 1949:215
Nilsson , snickare 1946:206
Nilsson , snickare H N J 1974:82
Nilsson ”Pälsjägaren”, fiskare 2002:200
Nilsson A A, färgare 1969:91
Nilsson A G 1938:84
Nilsson A P , skeppare 1984:187
Nilsson A, redare 2012:219
Nilsson A. E 1944:124, 136
Nilsson A. E 1949:220, 233, 225*, 229*
Nilsson A. E 1950:109 f*
Nilsson A. E 1952:240, 246*
Nilsson A. E 1963:146
Nilsson A. G 1951:198
Nilsson Ada, läkare 2011:196
Nilsson Adolf , frisör 1970:204*
Nilsson Adolf, frisör 2010:189
Nilsson Agusta (Agusta i hålan), handl 1973:166
Nilsson Albert 1936:254*)
Nilsson Albert 1936:256
Nilsson Albert , professor 1976:156-164*
Nilsson Albert, professor 2014:116
Nilsson Albert, professor 1949:242
Nilsson Albert, professor 1952:137, 139
Nilsson Albert, professor 1954:271-278
Nilsson Alf, handbollsspelare 2002:231*
Nilsson Alfred, lokförare 1974:88, 95*
Nilsson Algot 1987:108
Nilsson Algot, arrendator 2000:224
Nilsson Algot, lokputsare 1974:193 f*
Nilsson Alice 1973:168*
Nilsson Allan, stuveriarb 1977:148*
Nilsson Allan, suppleant Halmstads Motorbåtsklubb 2011:124
Nilsson Anders 1991:184 ff*
Nilsson Anders 1983:176
Nilsson Anders (1600-talet) 1970:36
Nilsson Anders (1820-talet) 1944:159
Nilsson Anders (f. 1838 d. 1912) 1948:275
Nilsson Anders (i Ryssby) 1934:238
Nilsson Anders (i Årnarp) 1952:83
Nilsson Anders dräng 1926:182
Nilsson Anders dräng 1926:192
Nilsson Anders, boddräng 1948:275
Nilsson Anders, bryggare 1970:36
Nilsson Anders, jordbrukare 1987:97
Nilsson Anders, muraremästare 1994:37
Nilsson Anders, murarmästare 1968:49
Nilsson Anders, murarmästare 1978:8
Nilsson Anna 1967:221, 224
Nilsson Anna Lovisa 1991:184 ff
Nilsson Anna Maria 1939:59
Nilsson Anna Maria, lärare, led sf 1971:169
Nilsson Anna Maria, lärare, led sf 1973:115, 120
Nilsson Anna Maria, lärare, led sf 1976:94
Nilsson Anna Maria, lärare, led sf 1984:129*
Nilsson Anna, frälsningssoldat 1947:163
Nilsson Anna, se: Berggren
Nilsson Anna, skolelev 1947:299 f*
Nilsson Anna-Lisa 1973:140
Nilsson Anna-Lisa 1983:189
Nilsson Anna-Maria, ledamot sf 2011:194f*
Nilsson Aron, snickare 1998:147
Nilsson Arvid, fiskare 2002:222
Nilsson Aug , bankdir 1969:116
Nilsson August 1950:113, 125 f, 132, 221, 105 ff*
Nilsson August 1977:198 f*
Nilsson August 1947:220, 233
Nilsson August, handl, led sf 1971:169, 217
Nilsson August, handl, led sf 1976:74, 80
Nilsson August, handl, led sf 1986:110
Nilsson Augusta 1991:247
Nilsson Augusta Josefina 1948:275
Nilsson Augusta, bageriidkerska 1985:264
Nilsson Augusta, specerihandl 1975:176
Nilsson Augusta, specerihandl 1985:158
Nilsson Axel 1991:184 ff*
Nilsson Axel 1953:261 f*, 265 f*
Nilsson Axel 1968:200 f*
Nilsson Axel E 1934:198*)
Nilsson Axel E, disponent 2008:118
Nilsson Axel E, grosshandl 1967:192
Nilsson Axel E, grosshandl 1972:68
Nilsson Axel E, grosshandl 1975:158
Nilsson Axel E, grosshandl 1976:170 f*
Nilsson Axel E, grosshandl 1977:167
Nilsson Axel E, grosshandl 1979:43
Nilsson Axel E, trävaruhandlande 1994:107 ff, 1998:196
Nilsson Axel och Elof 1963:126 ff
Nilsson Axel Peter, direktör 1965:114-120*
Nilsson Axel Peter, direktör 1969:103
Nilsson Axel Peter, direktör 1971:150 ff*
Nilsson Axel Peter, direktör 1974:160
Nilsson Axel Peter, direktör 1975:141
Nilsson Axel Peter, direktör 1988:140-144
Nilsson Axel Peter, direktör 1991:250 f’
Nilsson Axel Snö, skeppare 1981:104, 109
Nilsson Axel T, advokat 1959:278*
Nilsson Axel, fabrikör, led sf 1971:169
Nilsson Axel, sjöman 1982:87
Nilsson B 1926:172
Nilsson B 1947:269, 271
Nilsson B 1951:238, 229 f*
Nilsson B, lärare 1982:164 f*
Nilsson Barbro, konstnär 1990:241
Nilsson Bengt 2014:65-73*
Nilsson Bengt, arbetskarl 1973:73
Nilsson Bengt, flygstationschef 2014:266
Nilsson Bengt, jordbrukare 1967:50 ff
Nilsson Bengt, jordbrukare 1969:131
Nilsson Bengt, jordbrukare 1987:94
Nilsson Bengt, skomakare 1973:88
Nilsson Bengt, skomakare 1974:201
Nilsson Bengt, skomakare 1961:94
Nilsson Bernhard, chaufför 1999:191, 193*, 200
Nilsson Berta, sjuksköterska 1975:208 f*
Nilsson Bertil ”Klumpen”, fotbollsspelare 2008:243
Nilsson Bertil, fotbollsspelare 1997:136*
Nilsson Bertil, fotbollsspelare 2012:29
Nilsson Birger 1991:184 ff*
Nilsson Birger, konditor 1958:200-205 ff*
Nilsson Birger, stationskarl 1967:198*
Nilsson Birger, stationskarl 1969:167
Nilsson Birgit, operasångerska 2011:14
Nilsson Bonde, murare 1970:38
Nilsson Bulla-Kalle 1984:183
Nilsson Börje, lärodräng vid lotsverket 1945:148
Nilsson C V, tillskärare 1971:138
Nilsson C. A 1951:222 ff, 227
Nilsson C. V 1950:222
Nilsson Carl 1970:112
Nilsson Carl Artur, landsfiskal 1977:212*
Nilsson Carl August, sjöman 1990:180
Nilsson Carl, jordbrukare 1987:97
Nilsson Carl, trädgårdsmästare 1980:188
Nilsson Carl, överlots 1968:233*
Nilsson Carl, överlots 1987:239
Nilsson Ch 1952:239, 237*
Nilsson Charles 1968:200 f*, 237*
Nilsson Chr 1949:176
Nilsson Christer, författare 2014:180
Nilsson Christian 1991:184, 186
Nilsson Christian, generalmajor 1971:234*
Nilsson Christian, överstelöjtnant 1994:231*, 233, 1996:202, 207
Nilsson Christian, överstelöjtnant, chef F14 2014:146f*
Nilsson D 1925:19
Nilsson Dagmar Aurelia 1939:253*)
Nilsson Dagmar Aurelia 1939:255
Nilsson Dagmar Aurelia 1942:243
Nilsson Daniel, åbo 1987:108
Nilsson E, skeppsredare 1965:95
Nilsson Edvard 1924:120 ff
Nilsson Edvin 1980:156-166*
Nilsson Egron 1946:261, 259*
Nilsson Egron 1957:290*
Nilsson Einar 1977:155*
Nilsson Einar 2009:117
Nilsson Elenor, Röda Kors- ordf Halmstadkretsen 2010:146
Nilsson Elfrida 2011:26*
Nilsson Elin 2000:136, 2001:227 f
Nilsson Elin 1976:182*
Nilsson Elin 1987:262 f*
Nilsson Elof 1950:180
Nilsson Elof 1977:203*
Nilsson Elof, stenhuggare, butiksägare 2013:170
Nilsson Elof, tapetserarmästare 1992:150
Nilsson Elof, tapetsör 1967:231
Nilsson Elof, tapetsör 1973:88, 91 f
Nilsson Elof, tapetsör 2016:101f
Nilsson Elof, tapetsör 2016:99f
Nilsson Elsie, sjuksköterska 2017:145f
Nilsson Enock, musiker 1980:109
Nilsson Eric 2008:237*
Nilsson Eric , konstnär 1970:55
Nilsson Eric , konstnär 1986:199
Nilsson Eric A 1966:52 f
Nilsson Eric, köpman 1992:241
Nilsson Eric, skulptör 1997:försättsblad*, 1997:190, 192, 198-208* (passim), 213-229*, 274, 1998:182, 2002:52
Nilsson Eric, skulptör 2016:87
Nilsson Eric, skulptör 2016:90
Nilsson Eric, skulptör 2008:294
Nilsson Erik 1992:169*
Nilsson Erik W 1992:248
Nilsson Erik W, skräddarmästare 1959:274*
Nilsson Erik, klädeshandl 1986:206
Nilsson Erik, lantbrukare 2011:24, 26*
Nilsson Erik, specerihandl 1985:158
Nilsson Erik, åbo 1987:108
Nilsson Ernst, tegelbruksarb, led sf 1971:169
Nilsson Estberg, P 1947:149
Nilsson Eva 1970:124
Nilsson Evert 1978:133
Nilsson Evert, idrottsman 1997:166
Nilsson F 1939:161 f
Nilsson f Andersson Ingegärd fru 1997:286*
Nilsson f Andersson Ingegärd, fru 1997:209, 286
Nilsson f Bengtsson Maiken, telefonist, vårdbiträde 1998:314*
Nilsson f Eklund Elvira 1992:146
Nilsson Filip, stationskarl 1969:164
Nilsson Filip, stationskarl 1981:153*
Nilsson Folke, verkmästare 1983:228*
Nilsson Fr , källarmästare 1967:100
Nilsson Fr, källarmästare 1968:59 f
Nilsson Fredrik, hamnkapten 1977:198 f*
Nilsson Fredrik, hamnkapten 2010:35f
Nilsson Fredrik, sjökapten 1998:266, 2001:215
Nilsson Fritz 2012:95
Nilsson Fritz, slaktarmästare 1980:192 ff*
Nilsson G, arbetskarl 1950:96
Nilsson Gerda 1935:250*) f
Nilsson Gert 1946:256, 258*
Nilsson Gertrud, (g. Stehn) 1949:269*
Nilsson Git, 1971 års Lucia 2011:237
Nilsson Gottfrid, auktionist 1993:189, 191*, 1994:158
Nilsson Gottfrid, köpman 1968:230*
Nilsson Greta, handbollsspelare 2002:227*
Nilsson Gunnar 2008:292
Nilsson Gunnar (1700-talet) 1969:38
Nilsson Gunnar, guldsmed 1997:201, 2000:28
Nilsson Gunnar, kyrkvaktmästare 1993:305*, 1997:209
Nilsson Gunnel 2014:66
Nilsson Gunvor, vaktmästare 1997:211
Nilsson Gurli 1946:223*
Nilsson Gurli 1952:233, 236*
Nilsson Gurli 1958:202
Nilsson Gurli 1965:214*
Nilsson Gustaf , fabrikör 1971:138, 143*
Nilsson Gustaf O E , rektor 1975:223*
Nilsson Gustav , stuveriarb 1977:148*
Nilsson Göran W, musiker 2008:292
Nilsson Göran W, pianist 1988:230
Nilsson Gösta 1984:175
Nilsson Gösta Adrian (GAN), konstnär 2009:203
Nilsson Gösta Adrian, konstnär 2001:152 f
Nilsson Gösta, adjunkt 1995:279*
Nilsson H E, lärare 1980:182
Nilsson H F 1937:222 f
Nilsson H gjutare 1929:169
Nilsson H kofferdikapten 1937:10
Nilsson H M, skeppare 1995:128
Nilsson Hanna (porträtt) 1999:166*
Nilsson Hanna, farmacevt 2002:78
Nilsson Hanna, folkskollärarinna 1960:302 f, 305*
Nilsson Hans, Bengt och Nils 1964:118 f
Nilsson Hans-Gunnar 2013:205*
Nilsson Harald 1984:162
Nilsson Harald, intendent, arkeolog 1994:11, 2000:208
Nilsson Harald, museiintendent 1959:19
Nilsson Helge 1949:274 f*
Nilsson Henning 1993:189-194*
Nilsson Henry, fotbollsspelare 2008:240
Nilsson Hilda, butiksägare 2013:170
Nilsson Hildegard, lärare 1977:106
Nilsson Hilding 1981:168, 164*
Nilsson Hilmer, gymnast 2000:153*
Nilsson Hjalmar, gymnast 2000:149*
Nilsson Hjalmar, trädgårdsmästare 1959:274*
Nilsson Hugo 1947:240*
Nilsson Hugo, målarmästare 1968:229*
Nilsson Hulda (g. Nordström) 1952:240, 246*
Nilsson Hulda, barnhemsföreståndarinna 1945:103
Nilsson I, lokputsare 1981:153*
Nilsson Idolf 1994:188*
Nilsson Ingel, arbetskarl 1950:96
Nilsson Ingjerd, se: Ingjerd Persdotter
Nilsson Ingrid 1970:194*
Nilsson Ingrid 2011:27
Nilsson Ingvar 2009:71*
Nilsson Ingvar, naturvårdskonsulent 1995:285*
Nilsson J (i Fotstad) 1949:177
Nilsson J A, bokhållare, led sf 1971:169
Nilsson J B, sjökapten 1974:104
Nilsson J B, sjökapten 1981:104
Nilsson J E, stenhuggare 1980:126, 128, 130
Nilsson J, fotbollsspelare 1996:268*
Nilsson J, redare 2012:219
Nilsson J, sadelmakare 1987:116 f
Nilsson J. P 1947:149
Nilsson Jacob, arrendator 1974:76
Nilsson Jakob, greve (1200-tal) 1995:65
Nilsson Jan (Johan), laxfiskare 1955:173 ff*
Nilsson Jan (Johan), laxfiskare 1964:118 ff*
Nilsson Jan (Laxakungen) 1984:184
Nilsson Jan ”Laxakungen”, fiskare 1991:243*
Nilsson Jan Erik, köpman 1986:206
Nilsson Janne 1928:102
Nilsson Janne 1931:78
Nilsson Janne 1939:60
Nilsson Janne, hovurmakare 1991:193, 196 f, 1996:74, 2000:129
Nilsson Janne, urfabrikör, led sf 1966:111
Nilsson Janne, urfabrikör, led sf 1971:170
Nilsson Janne, urfabrikör, led sf 1973:88, 162, 93*
Nilsson Janne, urfabrikör, led sf 1976:80
Nilsson Janne, urfabrikör, led sf 1978:67 f
Nilsson Janne, urfabrikör, led sf 1979:40
Nilsson Janne, urfabrikör, led sf 1983:200
Nilsson Janne, urfabrikör, led sf 1984:150
Nilsson Janne, urmakare 2012:158
Nilsson Janne, urmakare 1950:113
Nilsson Janne, urmakare 1957:292*
Nilsson Janne, urmakare 1961:233
Nilsson Janne, urmakare 2011:71
Nilsson Jean 2012:95
Nilsson Jean 1980:193*
Nilsson Jenny 1932:194
Nilsson Jenny 1932:203*)
Nilsson Joe, handbollsspelare 2002:224
Nilsson Joh August, sergeant 1994:95
Nilsson Joh Niclas, jordbrukare 1987:98
Nilsson Joh, kustroddare 1982:87
Nilsson Joh, trädgårdsmästare 1980:186
Nilsson Joh:s 1970:112
Nilsson Johan August, sjöman 1982:87
Nilsson Johan Birger 1933:25
Nilsson Johan Birger 1933:30 f*)
Nilsson Johan Birger 1933:42
Nilsson Johan Henrik 1967:111
Nilsson Johan Magnus, arbetare 1998:138
Nilsson Johan, affärsman 1998:174-178*
Nilsson Johan, hattmakare 1980:156, 164*
Nilsson Johan, trädgårdsarb 1988:200, 212
Nilsson Johannes 1951:251
Nilsson Johannes, bonadsmålare 2002:101
Nilsson John 1982:167 f*
Nilsson John (Hagelshus), slaktare 1986:212
Nilsson John (Veinge), slaktare 1976:174
Nilsson John R 1977:199 f*
Nilsson Jonny, skridskoåkare 2013:11
Nilsson Jonsdotter Ingeborg 1934:238
Nilsson Josef 1969:93
Nilsson Josef, fabriksarb 1978:72
Nilsson Josefina 1987:262 f*
Nilsson Joseph, pressare 1971:212
Nilsson Joseph, pressare 1990:99
Nilsson Jöns 1936:11
Nilsson Jöns (i Bölarp) 1952:83
Nilsson Jöns (i Egernahult) 1953:60
Nilsson Jöns, lantbrukare 1994:167-178 (passim)
Nilsson Kalle 1993:189-194*
Nilsson Kalle i Stenrör, fiskare 1984:184
Nilsson Kalle med Näven 1984:181
Nilsson Kalle Skomakare 1984:181
Nilsson Kalle Student, sjöman 1984:184
Nilsson Karl 1936:192*)
Nilsson Karl 1992:248 ff*
Nilsson Karl 1997:80
Nilsson Karl 1977:200*
Nilsson Karl 1977:134*
Nilsson Karl (Änkans Kalle), båtman 1982:87, 93*
Nilsson Karl (Änkans Kalle), båtman 1984:180
Nilsson Karl August, laxfiskare 1991:243*
Nilsson Karl Fr, led sf 1971:170
Nilsson Karl Olof, direktör 2008:125
Nilsson Karl, bonde (Vallberga) 1986:95
Nilsson Karl, gymnast 2000:149*
Nilsson Karl, ordf CP- skadades förening 2014:270
Nilsson Karl, stuveriarb 1977:148*
Nilsson Karl, textilarb, led sf 1971:170
Nilsson Karl-Olof, direktör 2010:26
Nilsson Katarina, f Wulf 1986:95
Nilsson Kerstin 1932:208*)
Nilsson Knut, kommunsekreterare 2000:37
Nilsson Kristian 1942:246
Nilsson Kristina 1927:151 ff
Nilsson Kristina 1927:165
Nilsson Kristina 1934:232-235*)
Nilsson Kristina 1993:189, 191*
Nilsson Kristina, sångerska 1987:140 f
Nilsson Kristina, sångerska 1955:182
Nilsson Kuno, lokförare 1974:193 f*
Nilsson kustroddare 1932:174
Nilsson L. P i Husalt 1953:60 f*
Nilsson Lars , gesäll 1976:118 f
Nilsson Lars (1700-talet) 1969:37
Nilsson Lars (på Strandstugan) 1946:236
Nilsson Lars Magnus 1930:10 f
Nilsson Lars, dräng 1949:183
Nilsson Lars, fiskare 1950:97
Nilsson Lars, stins 2011:61
Nilsson Lars-Gunnar, fotograf 1985:141-152
Nilsson Lave 1936:107
Nilsson Leif 2009:71*
Nilsson Leif, fotbollsspelare 2011:149*
Nilsson Lennart, gymnast 2002:187, 189
Nilsson Lennart, lägerchef 2013:29
Nilsson Linnea, f Jansson, sjuksköterska 1984:142 ff, 205*
Nilsson Lisa 1994:188*
Nilsson Lodda-Kalle, fiskare 1984:183
Nilsson Ludvig 1947:195
Nilsson Ludvig, laxfiskare 1978:129
Nilsson Ludvig, laxfiskare 1984:183
Nilsson Ludvig, mjölnare 1991:89
Nilsson M 1940:202
Nilsson Magnus, fil lic 1994:206
Nilsson Magnus, fil lic 1962:207
Nilsson Magnus, lärare 1968:182
Nilsson Magnus, lärare 1982:164 f*
Nilsson Malte Gösta 1977:111
Nilsson Manfred 2000:136 f, 2001:227 f*
Nilsson Manfred, järnverksarb 1975:152-157
Nilsson Margit 2014:65-73*
Nilsson Maria 1965:205 f*
Nilsson Marianne, affärsinnehavare, Lilla ostboden 2010:156-162*
Nilsson Marie Louise 1994:264*
Nilsson Marielle, skådespelare 2014:252
Nilsson Martin , stenhuggare 1980:132
Nilsson Mimmi 1953:266 f*
Nilsson Måns i Skenabygget 1953:59
Nilsson N (1680-t) 1930:98
Nilsson N (1750-t) 1936:11
Nilsson N (1750-t) 1936:8
Nilsson N E 1935:248*)
Nilsson N E 1935:251
Nilsson N O 2008:232f*
Nilsson N P 1925:145
Nilsson N. P 1949:183
Nilsson Nelly 1940:182
Nilsson Nelly 1940:202
Nilsson Nelly, föreståndare 1973:134 f*
Nilsson Nils Eiber se Eiber, Nils
Nilsson Nils Petter, bonde 1992:144
Nilsson Nils Petter, skeppare 1983:164-168
Nilsson Nils V, handbollsspelare 2010:215*
Nilsson Nils Viktor, handbollsspelare 2002:229*
Nilsson Nils, bokbindarmästare 1989:110, 113*, 122, 128, 130*, 136, 1993:311*
Nilsson Nils, bonde 1992:54
Nilsson Nils, d. y, gästgivare 1953:25 f
Nilsson Nils, d. ä, gästgivare 1953:25
Nilsson Nils, jordbrukare 1987:97, 109
Nilsson Nils, läroverkselev 1951:266, 264*
Nilsson Nils, museiman 2008:117
Nilsson Nils, slaktare 1993:125
Nilsson Nils, stadsvägare 1951:43
Nilsson Nils, suppleant Halmstads Motorbåtsklubb 2011:124
Nilsson Nils-Erik, konstnär 2017:7f
Nilsson Nils-Gunnar 1999:249*
Nilsson Nina 1980:160-165*
Nilsson O, överlantmätare 1993:222
Nilsson Ola, scoutordförande 2008:227
Nilsson Olga 1973:168
Nilsson Olle 1947:163
Nilsson Olof 1941:125
Nilsson Olof , specerihandl 1985:160
Nilsson Olof Aug 1928:97
Nilsson Olof Aug 1936:202
Nilsson Olof Aug 1937:149 f
Nilsson Olof Aug 1938:65
Nilsson Olof Aug 1940:224*)
Nilsson Olof Aug 1942:227
Nilsson Olof Aug 1943:21
Nilsson Olof von 1974:209*
Nilsson Olof, affärsbiträde 1998:110
Nilsson Olof, kustvakt 1990:179
Nilsson Oluf 1936:11
Nilsson Oluf 1951:40, 45, 47, 49, 52, 54 ff, 60, 64, 75
Nilsson Orvar 2001:147*
Nilsson Orvar, officer 2013:124ff
Nilsson Oskar, ordningsvakt 1988:185*
Nilsson Oskar, toffelmakare 2000:178
Nilsson Otto 1947:309
Nilsson Ove 2000:141-147* (passim)
Nilsson Ove, fotbollsspelare 2017:88*
Nilsson P (från Stensjö) 1951:65, 69
Nilsson P (i Husalt) 1953:52
Nilsson P bärare 1927:200
Nilsson P gevaldiger 1928:40
Nilsson Pelle, chaufför 2013:101*
Nilsson Per, frisör 2010:189
Nilsson Peter 1993:123
Nilsson Peter , skomakare 1970:51
Nilsson Peter, trädgårdsmästare 1962:164
Nilsson Petter Magnus (Hallsbo-Pettersson) 1973:142
Nilsson Petter Magnus (Hallsbo-Pettersson) 1985:118
Nilsson Petter Magnus (Hallsbo-Pettersson) 1987:260
Nilsson Petter Niclas 1971:65
Nilsson Petter, trädgårdsmästare 1980:188
Nilsson Pål 1970:146
Nilsson R 1952:239, 237*
Nilsson Ragnar 1998:202
Nilsson Ragnar, jordbrukskonsulent 1977:221*
Nilsson Ragnar, lärare 1982:178*
Nilsson Ragnar, tulltjänsteman 1984:204*
Nilsson Ragnvald 1977:199 f*
Nilsson Robert 1954:191*
Nilsson Robert, beredningsmästare 1979:56
Nilsson Robert, konstnär 1990:241
Nilsson Robert, spelman 1986:246 f*
Nilsson Roger 2016:137*
Nilsson Rosa, lärare 1973:168*
Nilsson Rosa, lärare 1977:108
Nilsson Rudolf 1985:5
Nilsson Rudolf, urmakare 1984:220*
Nilsson Rulle 1978:142
Nilsson Rustan, handbollsspelare 2010:205f*
Nilsson Ruth, lärare 1968:231*
Nilsson Ruth, lärare 1977:106
Nilsson S. P 1953:61
Nilsson Salome, musiker 2012:294f*
Nilsson Severin 1949:224
Nilsson Severin, konstnär 1970:122-127*
Nilsson Severin, konstnär 1975:214
Nilsson Severin, konstnär 1982:160
Nilsson Severin, konstnär 1984:162
Nilsson Severin, konstnär 1986:177
Nilsson Severin, konstnär, fotograf 2008:294
Nilsson Sigfrid 1944:145*
Nilsson Signe 1991:227, 229*, 243*
Nilsson Signe 1958:202 f
Nilsson Sofi 1937:222 f
Nilsson Sofi 1939:161
Nilsson Sofia, fru 1961:193
Nilsson Stellan, fotbollsspelare 2013:195
Nilsson Sten ”Foto”, fotbollsspelare 1998:288*
Nilsson Sten, sotare 2009:186
Nilsson Sten, specerihandl 1985:160
Nilsson Stig ”Joe”, handbollsspelare 2002:231*
Nilsson Stig, ordf HBK 2014:275
Nilsson Stig, ordf HBK 2014:62
Nilsson Svante, chaufför 1973:157
Nilsson Svante, chaufför 1980:169 f*
Nilsson Svante, cykelhandlare 2008:154f
Nilsson Svea, lärarinna 2000:270
Nilsson Sven 1971:86 f*
Nilsson Sven A, professor 1970:55
Nilsson Sven A, professor 1984:7
Nilsson Sven A, professor 1985:12, 25
Nilsson Sven A, professor 1988:24
Nilsson Sven Arne, kassör Halmstads Motorbåtsklubb 2011:134
Nilsson Sven Augustinus, professor, författare 1990:24, 35, 1991:14, 24 f, 1992:30, 36, 1994:11, 12, 1998:298 f*
Nilsson Sven Börje, kyrkokassör 1998:233
Nilsson Sven Peter, skeppare 1995:104
Nilsson Sven, bryggare 1970:53
Nilsson Swen, byfogde 1951:12, 50, 71, 86
Nilsson Sven, fotbollsspelare 2011:139,142, 152, 154
Nilsson Sven-Arne, motocrossförare 2008:247, 249*
Nilsson Svenne, handbollsspelare 2002:226
Nilsson Swän (i Ravnabolet) 1953:57
Nilsson Tage 1977:198 f*
Nilsson Tage, musikdir 1986:222
Nilsson Tage, musikdirektör 1997:116-125*
Nilsson Teodor 1993:189-194*
Nilsson Tilda 1980:132
Nilsson Tomas, löpare 1998:189
Nilsson Tore, tungviktaboxare 2016:160
Nilsson Torsten 1989:19
Nilsson Torsten, sjöman, fiskare, stuveriarbetare 1992:120, 1993:143, 1998:147, 302 f*
Nilsson Torsten, skräddare 1948:53 f
Nilsson Torsten, skräddare 1951:72
Nilsson Truls, arbetskarl 1992:76
Nilsson Tyra 1960:307*
Nilsson Uno, landsfiskal 2014:24
Nilsson Werner 1948:9
Nilsson Werner 1950:222
Nilsson Werner 1953:267
Nilsson Werner, faktor 1969:209*
Nilsson Werner, faktor 1970:201 f*
Nilsson Werner, faktor 1971:138
Nilsson Victor 2008:232, 234, 237*
Nilsson Victor, köpman 1991:109
Nilsson Victor, lagerchef 1973:185*
Nilsson Viktor 2014:65-73
Nilsson Viktor 2014:65-73*
Nilsson Viktor, busschaufför 2010:204
Nilsson Ville 1947:154
Nilsson William, bagare, led sf 1971:170
Nilsson Yngve 1994:188*
Nilsson Yngve, polis 1981:99
Nilsson Yngve, tandläkare 1974:201*
Nilsson Yngve, tandläkare 2013:74f
Nilsson Åke, affärsinnehavare 2009:169-175*
Nilsson Åke, fotbollsspelare 2017:90*
Nilsson Åke, motocrossförare 2008:247, 249*
Nilsson Åke, torghandlare 2011:24-33*
Nilsson, A P, skeppare 2004:60
Nilsson, Agda, ledamot kf 2003:293 *
Nilsson, Anna Maria, småskollärarinna, led sf 2003:118, 120, 2005:71,73-81, 85f
Nilsson, Anna, byråassistent 2005:73
Nilsson, August 2006:141
Nilsson, Axel E, disponent 2004:68
Nilsson, B, vik adjunkt 2004:267*
Nilsson, Bertil, professor 2007:298*
Nilsson, Bror, trädgårdsmästare 2005:144-155*
Nilsson, Christian, överstelöjtnant 2004:199*, 202f, 211
Nilsson, Christina, sångerska 2007:176
Nilsson, Egon, flygsoldat 004:207f*
Nilsson, elinstallatör 1962:221
Nilsson, Eric, skulptör 2003:127
Nilsson, gjutare 1960:132
Nilsson, Gunnar, bensinstationsinnehavare 2004:146
Nilsson, Gösta, företagare 2006:190
Nilsson, Göte, snickare 2006:274
Nilsson, Henry, fotbollsspelare 2005:178
Nilsson, Herman, gjutmästare 2005:286*
Nilsson, Jan R 2006:290*
Nilsson, Kai-Åke, musikledare 2006:281
Nilsson, Karl August, laxfiskare 2004:114
Nilsson, Karl Olof , direktör 2004:74
Nilsson, Kjell-Åke, fritidspedagog 2004:284*
Nilsson, Knut, kommunsekreterare 2003:7, 10, 25, 27, 2006:295*
Nilsson, länsman 1958:16 ff
Nilsson, Magnus, adjunkt 2004:267*
Nilsson, Nils Petter, skeppare 2004:66
Nilsson, Nils, boxare 2003:156 *
Nilsson, Ove, målvakt 2005:178
Nilsson, se Hedström Lova
Nilsson, se Jörgensen Edit
Nilsson, se Östlund Wilhelmina
Nilsson, Stellan 2006:141f
Nilsson, Sten 2005:135*
Nilsson, Stig, fiskare 2007:11*
Nilsson, Stig, förvaltare 2003:80
Nilsson, Sven Augustinus, professor, författare 2003:26 f
Nilsson, Sven-Erik, bensinstationsföreståndare 2004:146
Nilsson, Svenne, fotbollsspelare 2003:171, 178
Nilsson, Tage, musikdirektör 2003:239, 2004:249f
Nilsson, Thomas, travkusk 2005:182
Nilsson, Tom, elinstallatör 2005:279*
Nilsson, Torsten ”Pampas”,repslagare 2004:230-237*
Nilsson, Torsten S, sjöman 2005:123-126*
Nilsson, William 2004:225*
Nilsson-Estberg P, predikant 1974:70
Nilsson-Westergård Signe 1980:207*
Nissen brukspatron 1929:116
Nitelius Henning, lagman 1999:276*
Nivhede Tore, lokaltrafikchef 2017:16*
Nivhede Tore, trafikchef 2009:153
Nobring Elisabeth (Lisa), f Elfström 1965:190
Nobring Elisabeth (Lisa), f Elfström 1988:273*
Nobring Eric, bankdir 1975:228*
Nodin Folke, bokhandlare 1992:279*
Nohlkvist Karl, ingenjör 1985:269*
Nolcken A 1943:90 f
Nolegård Claes, lärare 2009:89
Nolenstam Åke, personalchef 1971:143*
Nolenstam Åke, personalchef 1997:284*, 1998:222*
Nolleroth A J 1927:179
Nolleroth E G 1927:179
Nolleroth E G 1930:137
Nolleroth E G 1931:185
Nolleroth E G 1932:13
Nolleroth E G 1932:16
Nolleroth E G 1932:6 ff
Nolleroth E G 1937:24
Nolleroth E G 1938:234
Nolleroth E G 1938:8
Nolleroth E G 1941:111
Nolleroth E G, borgmästare 1965:71
Nolleroth E G, borgmästare 1969:46,54
Nolleroth E G, borgmästare 1978:32
Nolleroth E. G, lagman 1952:59 f
Nolleroth E. G, lagman 1961:61
Nolleroth Elias Gustaf, borgmästare 1989:42, 1992:76
Nolleroth J P 1932:7
Nolleroth, se Lindman Helena Elisabeth
Nolleroth, se Ridderstam Ulrika Margaretha
”Nora” 1926:143-145*), 1928:209
Norberg Bertil, direktör 1979:158 f*
Norberg C. S 1949:185
Norberg E. T 1948:275
Norberg Hans, stadsmätare 1967:49
Norberg Hans, stadsmätare 1987:104
Norberg Math, fru 1950:212, 210*
Norberg Mårten, slottsvaktkarl 1992:66
Norberg O 1947:317*
Norberg P 1932:80
Norberg P 1951:86
Norberg Peter, borgare 1990:56
Norberg S 1926:129
Norberg S 1949:185
Norberg Samuel, boktryckare 1972:41, 44
Norberg Samuel, boktryckare 1985:56
Norberg, överkonstapel 1990:205 f
Norborg f Bournonville Marianne, apotekstekniker 2001:293*
Norborg Knut, kyrkoherde 1970:56, 65 f*
Norborg Knut, kyrkoherde 1972:169-172
Norborg Knut, kyrkoherde 1982:103
Norborg Knut, kyrkoherde 1988:174
Norborg Knut, kyrkoherde 2013:14
Norborg Knut, kyrkoherde 2013:16*
Norborg Knut, kyrkoherde 2009:276
Norborg Knut, kyrkoherde 2011:168f, 251
Norborg Knut, kyrkoherde, Röda Korsordf Halmstadkretsen 2010:9f, 146f
Norborg Knut, prost 1995:254, 1998:231 ff, 242, 1999:221
Norborg, Knut, kyrkoherde 2004:183
Nord Christina 1970:194*
Nord Ture, stuveriarb 1977:148*
Nord, Ika, artist 2004:256, 2007:291*
Nordahl Gunnar, fotbollsspelare 2013:195
Nordal Bror, stuveriarb 1977:150*
Nordberg , snickare 1976:153
Nordberg J 1928:217
Nordberg J 1928:32
Nordberg J 1937:11
Nordberg L 1937:15
Nordberg Lars, arrendator 1974:76
Nordberg Olga 1990:218-221
Nordberg Oskar, polis 1966:130, 200 f*
Nordberg Oskar, polis 1981:91 ff*
Nordberg Sven, vaktkonstapel 1972:49
Nordblom E 1930:149
Nordblom E 1935:211
Nordblom E 1940:134
Nordblom Elsa, f Augustinsson 1967:247*
Nordblom Erik, kyrkoherde 1961:194
Nordblom Erik, prost 1976:110
Nordblom Erik, prost 1978:40, 114
Nordblom Erik, prost 1986:218, 228, 231*
Nordblom Erik, prost 1992:126, 1997:196, 1994:260 f
Nordblom, Daniel, kyrkoherde 2006:286*
Nordbom Johanna Helena 1940:43
Nordbom Johanna Helena 1940:58
Nordborg, Carl, arrendator 2003:80
Nordén Arne, ingenjör 1990:237
Nordén Justina 1932:194
Nordén Justina 1932:198*)
Nordén Justina 1932:204
Nordén Tryggve, specerihandl 1985:160
Nordenberg Johan Gustaf, sockerbagare 1958:181
Nordenberg Juliana Fredrika 1958:181
Nordenberg Sigrid 1950:159
Nordendahl E 1938:81
Nordenfalk C , landshövding 1968:93, 225 f*
Nordenfalk C , landshövding 1973:86
Nordenfalk C , landshövding 1980:133
Nordenfalk C , landshövding 1982:48
Nordenfalk C , landshövding 1986:120-133
Nordenfalk C O C J 1928:53 f*)
Nordenfalk C O C J 1928:56*)
Nordenfalk C O C J 1931:199 f
Nordenfalk C O C J 1931:86
Nordenfalk C O C J 1931:90
Nordenfalk C O C J 1933:41
Nordenfalk C O C J 1934:95 f*)
Nordenfalk C O C J 1937:105
Nordenfalk C O C J 1937:107
Nordenfalk C O C J 1937:109
Nordenfalk C O C J 1937:114
Nordenfalk C O C J 1937:142 f
Nordenfalk C O C J 1937:99 f
Nordenfalk C O C J 1939:30
Nordenfalk C O C J 1939:45
Nordenfalk C O C J 1941:52
Nordenfalk C. O. C. J, landshövding 1945:132
Nordenfalk C. O. C. J, landshövding 1949:225, 244
Nordenfalk C. O. C. J, landshövding 1951:183
Nordenfalk C. O. C. J, landshövding 1959:217
Nordenfalk C. O. C. J, landshövding 1960:120, 242
Nordenfalk C. O. C. J, landshövding 1964:128, 141
Nordenfalk J 1934:95
Nordenfalk S C A E, f Piper 1986:129 ff
Nordenfalk, landshövdingska 1960:242
Nordenfalk, se Piper Sofia Christina Augusta Emilia
Nordenfalk, se Risellschöld Maria
Nordenfelt Lilly 1986:224
Nordenstam Karin, psykolog 2012:19
Nordenström , färgare 1986:43
Nordenström , färgare 1988:94
Nordenström Alfred, tunnbindare 1969:97
Nordenström Alfred, tunnbindare 1979:28 f
Nordenström Amalia Christina 1979:30 f
Nordenström Anna 1979:30
Nordenström B (1720-t) 1936:21
Nordenström B (1820-t) 1925:113
Nordenström B (1820-t) 1928:217
Nordenström B (1820-t) 1928:32
Nordenström B (1820-t) 1928:37
Nordenström B (1820-t) 1932:208
Nordenström B (1820-t) 1937:44
Nordenström N P 1927:51
Nordenström N P 1937:12
Nordenström N P 1943:187
Nordenström Nils Petter, tunnbindare 1979:27 ff
Nordenström Nils Petter, tunnbindare 1983:46
Nordenström Petronella Sara, f Appelgren 1979:29
Nordenström Sara Catharina 1942:207 f
Nordenström, tunnbindare 1950:191
Nordfelt Greta 1994:264*
Nordgren f Nilsson Margareta 1989:266*
Nordgren Gösta ”Snoddas”, artist 2016:158f
Nordgren Helge, speditör 1984:206*
Nordh Göran 2017:17*
Nordhoff Gertrud, gymnastikdir 1976:192*
Nordin g Arnell Inga 1992:260*
Nordin J 1927:136 ff
Nordin J A 1981:71
Nordin Ruth 1973:168*
Nordkvist Sven, illustratör 2016:220
Nordkvist Sven, konstnär 2014:227f
Nordkvist Sven, konstnär 2014:231
Nordkvsit Sven, konstnär 2014:219
Nordlander Anne-Marie 1971:104
Nordlander C 1926:133
Nordlander Christoffer, fabrikör 1970:189
Nordlander Christoffer, fabrikör 1972:41-44
Nordlander Christoffer, fabrikör 1985:57
Nordlander Christoffer, fabrikör 1987:120
Nordlander Christoffer, fabrikör 1994:81
Nordlander Jöns, hökerihandlanden 1990:172
Nordling Alfred, kontrollör 1974:125, 123*
Nordling Bengt 1986:116
Nordling Gustava Josefina, f Persson 1986:114 ff*
Nordling Johan August, mästerlots 1973:171
Nordling Johan August, mästerlots 1981:108
Nordling Johan August, mästerlots 1986:113-117*
Nordling Johan August, mästerlots 1987:238 f
Nordling Tobias, tullmästare 1977:199 f*
Nordling Tobias, tullmästare 1982:166 f*
Nordling Tobias, tullmästare 1983:179, 185
Nordling Tobias, tullmästare 1986:115*
Nordling Tobias, tullmästare 1987:278*
Nordling (familjen) 1986:115*
Nordling A 1940:253
Nordling J A, lots 2011:118
Nordling J. A 1945:155 f*
Nordling Karin 1934:106 f*)
Nordling Karin 1936:249*)
Nordlöf Axel, direktör 1997:163
Nordlöf C 1947:258, 240*
Nordlöf C 1963:128
Nordlöf Carl, disponent, konsul 1994:217
Nordlöf Carl, konsul 1967:240*
Nordlöf Carl, konsul 1972:172
Nordlöf Carl, konsul 1976:77, 80
Nordlöf Johan Jakob, murare 1987:104
Nordman hattmakare 1936:8
Nordmark f Eliasson Bennie 1991:256*
Nordqvist , bagare 1977:78
Nordqvist Bertil, disponent 1995:241-245, 1998:161-171, 203*, 213 f
Nordqvist Eva 1998:161
Nordqvist Greta, se: ,Mohrbutter
Nordqvist inspektor 1937:14
Nordqvist P 1928:46
Nordqvist P 1936:50
Nordqvist P 1945:64 f
Nordqvist Sven, konstnär 2014:240
Nordstrand Björn 2013:172
Nordstrand, Björn 2005:177
Nordstrandh Ove, riksdagsledamot 2008:176, 178
Nordström Anna 1933:170*)
Nordström Astrid, scoutledare 2008:219
Nordström C G 1933:170*)
Nordström Elin 1933:170*)
Nordström Elisabeth 1933:170*)
Nordström Elisabeth 1968:170
Nordström f Döös Ingrid 1999:283*
Nordström Folke 1983:209*
Nordström Folke, överste 1993:300*
Nordström g Lindvall Gunnel 1992:260
Nordström g Lindvall Gunnel 1992:260*
Nordström Georg 1965:204*
Nordström Georg 1966:141, 138*
Nordström Gunhild 1937:261
Nordström Hulda, se: Nilsson
Nordström Ingeborg 1933:170*)
Nordström Ingeborg 1933:59
Nordström Ingeborg 1939:242 f*)
Nordström Ingeborg 1946:104
Nordström Ingeborg 1968:170
Nordström Ingeborg 1971:219*
Nordström Ingeborg 1983:110
Nordström J grosshandlare 1933:170*)
Nordström J O P 1925:76 ff
Nordström J O P 1927:172 f
Nordström J O P 1928:54*) f
Nordström J O P 1928:57
Nordström J O P 1929:165
Nordström J O P 1929:33 ff*)
Nordström J O P 1929:62
Nordström J O P 1929:65
Nordström J O P 1930:147
Nordström J O P 1930:16
Nordström J O P 1931:86
Nordström J O P 1931:90
Nordström J O P 1931:98
Nordström J O P 1933:31
Nordström J O P 1933:45
Nordström J O P 1933:59 f
Nordström J O P 1936:154 ff
Nordström J O P 1937:105
Nordström J O P 1937:107
Nordström J O P 1937:142
Nordström J O P 1938:40 f
Nordström J O P 1938:47
Nordström J O P 1938:83
Nordström J O P 1939:174
Nordström J O P 1939:180 f
Nordström J O P 1939:242
Nordström J O P 1939:75 ff*)
Nordström J O P 1940:224*)
Nordström J O P 1940:41
Nordström J O P 1940:43
Nordström J O P 1940:45
Nordström J O P 1942:52
Nordström J O P 1942:57
Nordström J O P 1942:63
Nordström J O P 1943:11
Nordström J O P 1943:121
Nordström Johan, grosshandlare 1947:319, 322*
Nordström Johan, stadsläkare 1990:98, 1991:126, 1993:225*, 1996:88, 1997:69
Nordström Johan, stadsläkare 2012:94
Nordström Johan, stadsläkare 1944:161
Nordström Johan, stadsläkare 1946:104, 130
Nordström Johan, stadsläkare 1947:229*
Nordström Johan, stadsläkare 1949:209
Nordström Johan, stadsläkare 1950:213 f*
Nordström Johan, stadsläkare 1951:195
Nordström Johan, stadsläkare 1953:211
Nordström Johan, stadsläkare 1954:111
Nordström Johan, stadsläkare 1960:243
Nordström Johan, stadsläkare 1962:120
Nordström Johan, stadsläkare 1963:184
Nordström Johan, stadsläkare 1964:77, 79, 90
Nordström Johan, stadsläkare, ord sf 1965:108
Nordström Johan, stadsläkare, ord sf 1967:121 f, 246
Nordström Johan, stadsläkare, ord sf 1968:81, 86, 225 f*
Nordström Johan, stadsläkare, ord sf 1969:111, 113
Nordström Johan, stadsläkare, ord sf 1970:205
Nordström Johan, stadsläkare, ord sf 1971:120, 212, 156-181*
Nordström Johan, stadsläkare, ord sf 1975:142 f
Nordström Johan, stadsläkare, ord sf 1979:37, 42, 46, 58
Nordström Johan, stadsläkare, ord sf 1981:161
Nordström Johan, stadsläkare, ord sf 1983:89
Nordström Johan, stadsläkare, ord sf 1986:131, 139 f
Nordström Johan, stadsläkare, ord sf 1988:257
Nordström Karl Bernhard, lärare 1959:231, 230 ff*
Nordström Karl, konstnär 1979:153
Nordström Lars Peter, gesäll 1977:95
Nordström löjtnant 1931:54*)
Nordström Mathilda 1933:170*)
Nordström Mathilda 1940:224*)
Nordström Mathilda 1950:224, 227*
Nordström Mathilda 1968:170
Nordström N P 1929:34
Nordström N P, tunnbindare 1983:46
Nordström Rudolf , sättare 1969:209*
Nordström snickare 1927:46
Nordström snickare 1937:11
Nordström Stig 2008:235f
Nordström T 1933:170*)
Nordström T 1933:59*) f
Nordström T 1938:158
Nordström T 1940:224*)
Nordström Th 1952:251, 254*
Nordström Thorsten, advokat, drätselkammarens sekr 1991:192
Nordström Thorsten, slottspräst 1989:18
Nordström Thorsten, stadsfogde 1969:172*
Nordström Thorsten, stadsfogde 1970:205
Nordström Thorsten, stadsfogde 1971:152
Nordström Thorsten, stadsfogde 1973:5
Nordström Thorsten, stadsfogde 1978:73 f*
Nordström Tora 1933:170*)
Nordström Tora, se: Afzelius
Nordström Torkel, justitieråd 1999:221, 2000:278*
Nordström visiteur 1936:11
Nordström Åke 1982:114*
Nordström, ”Lubbe”, sergeant 2006:193
Nordström, Johan, stadsläkare 2003:98-106*, 2004:102
Nordström, se Björnlund Julia Charlotta
Nordström, se Pettersson Christina Gustafva
Nordström, Sven, golfinstruktör 2003:151 f*
Nordström, Thora 2004:273*
Nordström-Mühlhoff Elisabeth, gymnastikdir 1967:246*
Nordtman Christina 1932:155
Nordtman Christina 1932:64
Nordvæger P 1927:198*)
Nordvæger P 1939:98
Nordwald William 1966:98
Noreen C G 1929:59*) ff
Noreen C G 1929:70
Noreen C G 1930:189
Noreen C G 1941:32 f
Noreen C G 1943:178
Noreen C. G 1949:245
Noreen Carl Gustaf, jägmästare 1979:30
Noreen Carl Gustaf, jägmästare 1980:119-125
Noréen Carl Gustaf, jägmästare 1990:79, 2000:189, 2002:89
Noreen Carl Gustaf, jägmästare 2011:46
Noreen E. G 1946:263*
Noreen kapten 1931:54*)
Noreen S G 1929:59
Noreen, se Kuylenstierna Nathalia Charlotta Elisabeth
Noreen, se Lundin Gunilla Elisabeth
Noreen, se Löwenhielm Johanna (Jeanna) Sofia
Norell Israel, lokförare 1974:88, 97 f, 95*
Norell Mary-Ann 1970:194*
Norén A. V 1951:259 f*
Norén Agda Maria Kristina, f Johansson 1967:102
Norén Hugo, musikdirektör 2000:260*, 2001:250, 253 f, 260 f
Norén P O Hugo 1971:203
Norgren guldsmed 1936:50
Norgren handskmakare 1928:47
Norgren Jöns, kronolänsman 1990:172
Norgren Petronella 1993:124
Norgren Sara Christina 1993:123
Norgren Sven, nattväktare 1993:124
Norinder , rättegångsombud 1966:94
Norinder Anna Johanna 1925:129
Norinder Anna Johanna 1940:29
Norinder Anna Johanna 1940:42
Norinder småskolelärarinna 1948:245
Norinder småskolelärarinna 1950:187
Norinder, Anna Johanna, barnmorska 2004:98
Nork Hans Kristian 1987:98
Nork Ida 1987:101*
Nork Johannes 1967:69
Norland folkskollärare 1932:196
Norlander C 1938:235
Norlander Chr, fabrikör (Stjärnarp) 1961:49
Norlander Chr, fabrikör (Stjärnarp) 1962:83
Norlander H 1938:235
Norlander J handlande 1936:47
Norlander J handlande 1937:21
Norlander J handlande 1938:235
Norlander J hovrättskommissarie 1927:31
Norlander J hovrättskommissarie 1937:13
Norlander Jöns 1969:28
Norlander L 1938:235
Norlander Neta 1938:235
Norlander Sara 1938:235
Norlin Ingemar, gymnastikdirektör 2002:186
Norlind Ernst, författare 1954:276
Norlind P. O 1948:83
Norling Anna Margareta 1933:42
Norman (Thornquist) Jenny 1947:300*
Norman A 1946:205
Norman Anders 1980:145
Norman Anette 1946:205-211
Norman Anette 1947:300*
Norman Anette 1948:300
Norman Anette 1963:246 f, 241*
Norman C E 1928:47
Norman C E 1929:163
Norman C E 1930:140
Norman C E 1932:208
Norman C E 1937:25 ff
Norman C E, lantbrukare 1967:69
Norman C E, viktualiehandl 1969:80 f
Norman C E, viktualiehandl 1983:46
Norman Canét, handbollsspelare 2010:206
Norman Carl, lantbrukare 1987:107
Norman Eija 1983:66, 68
Norman Elisabeth 1993:127
Norman Elsa 2013:64
Norman Emilia Elisabet 1928:15
Norman Emilia Elisabet 1932:68
Norman Emilia Elisabet 1942:251
Norman f Köhler Barbro 1993:315*
Norman Joe, konsul 1974:72
Norman Kurt, handbollsspelare 2010:215*
Norman P 1934:206
Norman S F 1942:251
Norman Ulrika 1965:56
Norman, se Kugelberg Charlotta
Norqvist, Cathrina (från Sperlingsholm) 1949:177
Norqvist, Johanna 1949:176
Norr Bengt-Olof 2008:82
Norr Märta 2008:82f
Norr Rolf 2008:82
Norr Stig-Lennart 2008:82f
Norr Torsten, skohandlare 2008:82
Norrbom, Johanna, barnmorska 2003:102
Norrby A 1951:275, 277*
Norrgren Lars Petter, lärare 1976:160, 158*
Norrgren Lars, lärare 1972:198*
Norrgren Snorre , rektor 1978:183*
Norrie Anna 1983:102 f, 115
Norrie Anna, sångerska 1954:202
Norrman Georg 1977:203*
Norrman Gustaf, fängelsedir 1967:112, 114
Norrman Hildur 1946:254, 256*
Norrman, fängelsedirektör 1947:157
Norrman, Nanny, telefonist 2006:68
Norrmo, Sten, överste 2004:211
Norrr Stig, skohandlare 2011:296*
Norryd Stig, tandläkare 1997:290*
Norstedt Dorotea Maria 1928:8
Norstedt Dorotea Maria 1942:250
Norström Torsten, garnisonspräst 1969:31
Norström Torsten, garnisonspräst 1970:42
Nybelin (Nybelius?) plantör 1928:33
Nybelin (Nybelius?) plantör 1937:14
Nyberg J 1936:10
Nyberg Jöns 1969:32
Nyberg Leif, skådespelare 2014:278
Nyberg Peter Anton 1965:57 ff
Nyberg Roy, handlanden 2017:27*
Nyberg Roy, radio- och TV-handlare 2001:244 ff*
Nyberg Sven, guldsmed 1965:57 ff
Nyberg, polis 1950:198 f
Nyberg, se Palmær H B N N
Nybleus G, ryttmästare 1960:243
Nybom J 1927:150
Nyborg I 1942:254
Nyborg Ivan, borgmästare (Göteborg) 1969:195
Nyborg, se Mellquist Disa Lovisa
Nycander , kamrer 1981:154
Nycander E 1937:139
Nycander E 1937:141
Nycander E 1937:145 f*)
Nycander E 1937:149 ff
Nycander E 1940:224*)
Nycander Emelie 1940:224*)
Nycander Emelie 1942:227
Nycander F 1939:212
Nycander Fredrik, författare 1986:184
Nycander H G 1936:141
Nycander H G 1943:108*)
Nycander H G 1943:124
Nycander H. G, vice häradshövding 1945:108 f, 111
Nycander H. G, vice häradshövding 1958:145
Nycander Hj. G, kassör HNJ 1962:130
Nycander N G, häradshövding 1973:96
Nydén Janne, förman 1967:170
Nygren , garvare 1978:32
Nygren Gunla 1992:68
Nygren Hans, arkitekt 2014:173
Nygren Jonas, garvare 1992:68
Nygren Oskar, arkitekt 1960:223
Nygren Oskar, arkitekt 2009:213
Nykterhetsrörelsen 1954:113, 138
Nykterhetsrörelsen, Godtemplarordens ”chartermedlemmar” 116 ff
Nykterhetsrörelsen, Logen Ståndaktigs första tjänstemän 120 ff
Nykvist Ingeborg 1973:168
Nylander A, klockare 1990:174
Nylander Alfred 1969:168
Nylander C 1925:99
Nylander E 1953:227
Nylander F 1953:271, 268*
Nylander Gustaf 1981:168, 164*
Nylander Gustaf, timmerman, verkmästare 1989:257*
Nylander Jim 2016:249*
Nylander Leif, hisstekniker 2016:248f*
Nylander Leif, hisstekniker 2016:264
Nylander Maria 1931:223 f
Nylander Nina 2016:249*
Nylander P 1967:111
Nylander U 1953:271, 268*
Nylander, Olle, byggmästare 2003:227f
Nylin N 1927:49
Nylin N 1929:188
Nylin N 1936:46 f
Nylin N 1937:12
Nylin, änka 1949:176 f
Nylinder Agnes Edit Sylvia, f Wieslander 1983:132
Nyman (släkten) 1934:238-242*)
Nyman (släkten) 1943:178
Nyman A 1951:13 f
Nyman A G, handl 1978:38
Nyman A G, handl 1985:32
Nyman A P , handl, led sf 1966:35
Nyman A P , handl, led sf 1967:98
Nyman A P , handl, led sf 1968:215
Nyman A P , handl, led sf 1971:170
Nyman A P , handl, led sf 1972:74, 80
Nyman A P , handl, led sf 1977:100
Nyman A V 1934:241
Nyman A. G 1947:200
Nyman A. P 1945:59, 61, 64 f
Nyman A. P 1946:110 f
Nyman A. P 1947:212
Nyman A. P 1949:186
Nyman A. P 1952:85
Nyman A. P 1953:156
Nyman Agnes , lärare 1970:127
Nyman Anders Gottfrid 1934:241
Nyman Anders Gottfrid 1942:216
Nyman Anders Gottfrid 1995:125
Nyman Anders Gustaf 1927:38
Nyman Anders Gustaf 1928:48
Nyman Anders Gustaf 1929:142
Nyman Anders Gustaf 1929:58
Nyman Anders Gustaf 1930:7
Nyman Anders Gustaf 1934:239
Nyman Anders Gustaf 1934:242
Nyman Anders Gustaf 1936:51
Nyman Anders Gustaf 1942:34
Nyman Anders Gustaf, handlande 1995:124
Nyman Anders Petter 1925:132
Nyman Anders Petter 1926:120
Nyman Anders Petter 1927:151
Nyman Anders Petter 1927:161
Nyman Anders Petter 1929:142
Nyman Anders Petter 1932:137
Nyman Anders Petter 1932:217
Nyman Anders Petter 1932:234
Nyman Anders Petter 1932:37
Nyman Anders Petter 1932:77 f*)
Nyman Anders Petter 1932:82
Nyman Anders Petter 1933:137
Nyman Anders Petter 1934:239*) f
Nyman Anders Petter 1937:197
Nyman Anders Petter 1938:39
Nyman Anders Petter 1941:100
Nyman Anders Petter 1941:161
Nyman Anders Petter 1942:216
Nyman Anders Petter 1943:137 ff*)
Nyman Anders Petter, handlande, led sf 1994:76, 1995:119-125*, 2000:106
Nyman Anna Christina 1968:55
Nyman Anna Fatima Sofia 1925:110 ff*)
Nyman Anna Fatima Sofia 1933:137
Nyman Anna Fatima Sofia 1934:240
Nyman C A 1934:241
Nyman C A P 1934:242
Nyman C G 1934:110 ff*)
Nyman C G 1934:238 f
Nyman C G 1943:143*) ff
Nyman C O L A 1934:242
Nyman Charlotta Eleonora Gustafva 1925:72
Nyman Charlotta Eleonora Gustafva 1927:208
Nyman Charlotta Eleonora Gustafva 1933:228 f*)
Nyman Charlotta Eleonora Gustafva 1934:240*) f
Nyman Charlotta Eleonora Gustafva 1943:147*) ff
Nyman Eleonora 1966:42, 35 f*
Nyman Elsabeth, mamsell 1994:38
Nyman Eric, garvare 1969:27
Nyman f Ewerlöf Christina Eleonora 1995:117-125
Nyman F O 1925:84
Nyman F O 1934:241*) f
Nyman Fanny Elvira Alfhilda 1934:241 f
Nyman g Gullbrandsson Gunborg, handbollsspelare 2002:227*
Nyman g Hjalmarsson Ingrid, handbollsspelare 2002:227*
Nyman Georg 1934:241
Nyman Gottfrid 1931:109
Nyman Inez Hildur 1934:242
Nyman J T 1968:180
Nyman J T 1972:125*
Nyman J. T 1944:23
Nyman J. T 1946:260 f*
Nyman Jenny Eleonora Elisabeth (Elsbeth) 1934:242
Nyman L 1933:24
Nyman Lisa 1934:242
Nyman Martha Jacobina 1960:74
Nyman O 1946:264*
Nyman P G L 1932:234
Nyman P G L 1934:241
Nyman Peter Gotthard Leonard 1995:125
Nyman S 1929:142
Nyman S 1930:156
Nyman S 1934:108 ff*)
Nyman S 1934:240
Nyman S 1942:247
Nyman S 1943:144 ff*)
Nyman S J 1934:238
Nyman Sally 1934:242
Nyman Salomon, bokhållare 1995:124, 1999:170 f
Nyman Severina, bageriägare 1974:179
Nyman Sjöstrand Anna Sofia Fatima 1993:117, 1995:122, 125
Nyman Valborg (f 1874) 1934:241
Nyman, se Alsing Augusta Charlotta
Nyman, se Beckman Valborg (f 1850-t)
Nyman, se Broome Sofia Magdalena
Nyman, se Ewerlöf Christina Eleonora
Nyman, se Hammar Nancy Kristina
Nyman, se Kinnander Ulrika Elisabeth (Lizzie)
Nyman, se Moberg Signe
Nyman, se Nyström Elsa
Nyman, se Wallén Astrid
Nyqvist C G 1943:196*)
Nyrén Carl, arkitekt 2001:99
Nyrop Martin, arkitekt 1966:152-164
Nyrop Martin, arkitekt 1974:149
Nyrop Martin, professor, arkitekt 1992:181
Nystedt O 1941:132
Nystedt O, domprost, Göteborg 1944:166
Nyström Magnus, köpman 1966:88
Nyström Magnus, köpman 1972:140
Nyström Magnus, köpman 1976:168
Nyström Magnus, köpman 1979:81
Nyström Magnus, köpman 1985:160
Nyström Margareta 1987:28
Nyström Olle 1975:213*
Nyström Per, tandläkare 1971:44
Nyström Per, tandläkare 1986:276*
Nyström Per, tandläkare 1987:13, 28
Nyström (familjen) 1987:13
Nyström (Johansson) Magnus , köpman 1998:109
Nyström Amanda 1990:199 f
Nyström Anna 1960:182
Nyström Anselm, pastor 1947:135, 138
Nyström Elsa 1934:241
Nyström f Ericsson Gunborg 2002:185*
Nyström I 1936:156
Nyström Idoff, fågelhandlare 2000:191*
Nyström Krister 2014:220
Nyström M 1927:200
Nyström M 1940:199
Nyström M 1940:243
Nyström Magnus, handlande 1947:238, 248 f, 255, 229*, 240 f*
Nyström Magnus, handlande 1960:191*
Nyström Magnus, handlande 1961:233
Nyström Magnus, handlande 1966:271, 274*
Nyström Margareta 1960:197
Nyström P A 1934:194
Nyström P. M 1953:270 f*
Nyström Russin 2014:220
Nyström Ulla, teckningslärare 1989:255*
Nyström, Anna 2004:273*
Nyttenberg Brita Maria 1990:73
Nässén Amanda Georgina 1933:234
Nörbeck-Olse’n Thor 2015:121
Nörbeck-Olsén Thor, grosshandl 1975:167, 174, 169*
Nörbeck-Olsén Thor, grosshandl 1983:60, 227*

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"