Rabe f Apelstam Carolina 1993:134
Rabe G 1929:92 f
Rabe Gustaf, kyrkoherde 1986:95
Rabe O R 1924:83
Rabe O R 1925:70
Rabe O R 1926:62*) ff
Rabe O R 1927:190
Rabe O R 1927:202
Rabe O R 1937:181
Rabe O R 1937:203 ff*)
Rabe O R 1937:55
Rabe O R 1940:38
Rabe O R, fil dr 1969:81
Rabe O R, fil dr 1971:170
Rabe O R, fil dr 1976:80
Rabe O. R 1946:43, 52
Rabe O. R 1951:170, 174
Rabe Olof Reinhold, magister 2000:104
Rabe, Olof Reinhold, fil dr 2003:67
Radde Christoffer, tenngjutare 2012:201-206
Radde Christopher Pederson, tenngjutare 1999:84 ff
Radde Petter Christophersson, tenngjutare 1999:86 f
Rademacker Jan, direktör 2011:242ff
Rademaekers Jan 2016:32
Radis kapten 1941:69
Rafn Ottiliana Rasmusdotter 1951:82
Ragge-Stina 1946:211
Rahm A F 1929:167
Rahne i Mickedala Niels (Nills, Nils) 1935:137
Ramberg Anna Greta, se: Magera
Ramberg C 1953:54
Ramberg Elsa 1953:59
Ramberg Fredrik, landsgevaldiger 1992:67
Ramberg Gunnel, (f. 1707), se: Gunnel Nilsdotter
Ramberg Gunnel, (f. 1772) 1953:58 f
Ramberg I 1933:39*)
Ramberg I 1933:42
Ramberg I 1936:102
Ramberg Ivar , v häradshövding 1968:151
Ramberg J 1953:54, 56
Ramberg O 1953:58
Ramberg P. A 1953:54 ff
Ramberg P. M 1953:54, 56 ff
Ramel Amalia Eleonora 1934:94
Ramel Henrik, adelsman 2012:178
Ramlid f Johansson Margit 1997:205
Ramsak Martina, skådespelare 2014:252
Ramsay Anders, gymnasist i Åbo 1959:158
Ramsay Carl August, senator 1959:158
Ramse’n Håkan 2016:194
Ramström A T 1967:108
Ramståhl Sixten, doktor 2009:66, 68
Ranck C 1939:153
Ranck C H 1939:151 f
Ranck C H 1940:218 f
Ranck H C 1939:151
Ranck J 1951:73
Ranck Jakob, kapten 1970:38
Ranck Kristina Elisabet 1940:217
Ranck Ottiliana 1940:220 f
Ranck S 1928:143
Ranck S 1929:25
Ranck S 1930:76
Ranck S 1934:202
Ranck S 1934:204 ff
Ranck S 1934:79
Ranck S 1935:71
Ranck S 1935:73
Ranck S 1939:121 f
Ranck S 1939:147 f
Ranck S 1939:151 f
Ranck S 1940:212 f
Ranck S 1940:219
Ranck S 1942:16
Ranck S 1943:170
Ranck S 1943:173
Ranck Sven, landshövding 1972:38, 171
Ranck Sven, landshövding 1973:18
Ranck Sven, landshövding 1975:65
Ranck Sven, landshövding 1978:18, 160
Ranck Sven, landshövding 1985:45
Ranck Sven, landshövding 2002:33
Ranck Sven, landshövding 1947:65 f
Ranck Sven, landshövding 1949:81
Ranck Sven, landshövding 1951:51, 66, 71
Ranck Sven, landshövding 1954:30, 34, 62,66, 91 ff, 142
Ranck Sven, landshövding 1959:94
Ranck, familjen 1997:63
Ranck, se Bergengren Anna
Ranck, se Schlitz von Goertz Anna Meta
Rane Enock, sjöman 1990:209
Rane Enok, skeppare 1977:199 f*
Rane Enok, skeppare 1980:130
Rane Enok, skeppare 1982:91*
Rane Yngve, lots 1990:209
Rane Åke, sjöman 1990:209
Ranman, Bertil, bensinstationsinnehavare 2004:152
Rante soldat 1924:56 f
Rantzau D 1937:77
Rantzau D 1937:79 f
Rantzau D 1949:10, 14
Rantzau Daniel, general 1999:78, 81
Rantzau F 1926:9
Raquette O W 1942:229
Raquette Walter, lantmätare 1974:64
Rask , korpral 1965:203*
Rask Axel Viktor 1969:213*
Rask Bror W 1969:213
Rask C 1927:119
Rask C 1934:171
Rask Casper, apoteksinnehavare 2002:72
Rask Kalle 2001:110
Rask Kalle, tidningsbud 1988:187 ff
Rask, Kalle, gatsopare 2005:134, 2006:157f
Rasmus (Rassmus) 1935:128
Rasmus (Rassmus) Kellesmed 1940:160
Rasmus (Rassmus) Smedtt 1934:153
Rasmus , skolmäster 1968:33
Rasmussen , konstgjutare 1965:183
Rasmussen A 1935:104
Rasmussen Jens i Killeröd (Grevie) 1948:22
Rasmussen Jörgen 1948:20
Rasmussen N. i Ängelbäck (Grevie) 1948:22
Rasmussen O 1935:130
Rasmussen Rasmus, skrivare 1993:78
Rasmussen Y 1941:52
Rasmussen, Lauritz, konstgjutare 2006:125, 132, 135*
Rasmussen, se Krumlinde Anna
Rasmusson Bernt, styrman 2002:264
Rasmusson E 1953:257
Rasmusson Eric, civilekonom, författare 1999:222
Rasmusson Eric, civilekonom, författare 2012:155
Rasmusson Eric, civilekonom, författare 2013:31
Rasmusson Eric, direktör 1969:122
Rasmusson Eric, direktör 1983:54
Rasmusson Eric, marknadsdirektör 2011:300*
Rasmusson Lars Peter, värdshusvärd 1995:107-110 (passim)
Rasmusson, Eric, civilekonom, författare, fil dr h. c. 2007:144
Rasmusson, krögerska 1949:226
Rassmusön Jens (Jennis, Jenns) 1936:124
Rassmüsen, Michel, skeppare 2005:13
Ratt Magnus 1988:36
Ratzky doktor 1949:177
Ratzski (Rattsky) Johan Henrik, stadsläkare 1971:51, 62
Ratzski (Rattsky) Johan Henrik, stadsläkare 1974:75
Ratzski (Rattsky) Johan Henrik, stadsläkare 1988:99
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1926:172
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1929:189
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1929:27 f
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1930:164
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1934:237
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1936:41
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1937:13
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1938:234
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1940:28 f
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1940:8
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) Johanna (Jeannette) Sophia 1926:172
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) Johanna (Jeannette) Sophia 1929:27
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) Johanna (Jeannette) Sophia 1934:237
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) Johanna (Jeannette) Sophia 1938:227
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) Johanna (Jeannette) Sophia 1942:207
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) T M 1926:172
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) T M 1929:27
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) T M 1934:237
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) T M 1938:234
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky), se Cassel Elsa Christina
Rautenberg Peter, direktör 1978:148
Rautenberg Peter, direktör 1991:155, 164, 166, 167, 171, 174, 176
Rautenberg Peter, direktör 2009:106, 110ff*
Rautenberg Sven, direktör 2009:106, 112
Rautenberg Sven, direktör 2010:260
Rautenberg, Sven 2007:66-69*
Raverberg , lots 1977:137
Ravn (Raffn, Raffuen) Christen 1935:130
Ravn (Raffn, Raffuen) Claus 1934:171
Ravn (Raffn, Raffuen) S 1934:171
Ravn (Raffn, Raffuen) S 1935:146
Raynor George, fotbollstränare 2013:196
Recardus (1690-t) 1935:71 f
Recardus (1690-t) 1935:74
Recardus (1690-t) 1943:170
Recke M 1952:15
Recke von der Helle, se: Marsvin
Reckman Olof Nilsson, tullskrivare 1970:49
Redin (Rhedin) G 1927:123
Redin (Rhedin) G 1927:86
Redin (Rhedin) G 1931:182
Redin (Rhedin) G 1933:203
Redin (Rhedin) G 1933:206
Redin (Rhedin) G 1933:226
Redin (Rhedin) G 1936:8
Redin (Rhedin) L 1927:70
Redin (Rhedin) L 1937:14
Redin (Rhedin) L 1943:89 f
Redin, se Lohman Elsa Katarina
Reed Everett C, direktör 1998:225*
Reeman Mattias 1934:171
Reeman Mattias 1935:72 f
Reeman Mattias 1943:170
Reemand Anne 1951:84
Reemand Michel 1951:84
Reemand Michell 1934:171
Reenstierna A 1947:38
Reenstierna Anna Lovisa 1977:94
Reenstierna Carl Gustaf 1977:94
Reenstierna Erik Mårten 1977:94
Reenstierna J 1947:38
Reenstierna kapten 1927:198*)
Reenstierna kapten 1928:209
Reenstierna kapten 1931:48*)
Reese (Rhezelius) Johan Håkansson 1978:7
Reff Tommes 1940:159
Regenburg C F 1939:246
Regenburg Ulla 1939:246
Regenburg W 1939:246
Regenburg, se Bissmarck Inga
Regfeldt Kjell, turistchef 1987:259*
Regfeldt Kjell, turistchef 2014:271
Regfeldt Kjell, turistchef 2011:222
Regnæ (Rekne) H 1926:15
Regnæ (Rekne) H 1930:57 f
Regnæ (Rekne) H 1934:171
Rehmark Herman, direktör 1971:234
Rehmark, anställd på Falkenbergs Elektr. Valskvarn 1961:299
Rehn Thorsten, journalist 1989:252-254*, 2000:27*
Rehn Thorsten, redaktör 1983:51 f
Rehn Thorsten, redaktör 1986:240 f*
Rehn, stationsinspektor i Grevie 1951:273, 270*
Rehnberg Hedvig Charlotta 1934:82
Rehngren B T 1965:96
Rehngren B T 1973:83
Rehngren Göran Magnus, postiljon 1967:68
Rehngren Göran Magnus, postiljon 1987:107
Rehngren Ingeborg 1965:204 f*
Rehngren P A, bokhållare 1970:112
Rehngren P, lantmätare 1967:127
Rehngren Pernilla 1987:100
Rehngren Stina 1953:266 f*
Rehngren Stina 1955:298
Rehngren Stina 1964:214
Rehnsköld G. A 1948:98
Rehnsköld J 1953:30
Rehnström Catharina Elisabeth 1949:176
Rehnström Elsa Lilian, fögderiassistent 1996:273*
Rehnström Erik, produktchef 1993:316*
Rehnström Gunnar, yrkeslärare 2014:302
Rehnström Sven 1971:143*
Rehnström Sven, skolvaktmästare 1998:312*
Rehnström Sven, skolvaktmästare 2009:79, 87*
Reimer O 1935:107
Reis Gustav Adolf von, försäljare 1998:218
Reis M, kamrer 1962:130
Rejme Gunnar, direktör 2014:270
Reman Matthias 1949:68, 88
Reman Matthias 1951:35, 51 f, 55, 59, 66, 84
Reman Mattias Michelsen, stadsvägare 1970:47
Reman Mattias Michelsen, stadsvägare 1971:48
Reman Michel 1970:53
Remdha Margit, danspedagog 2015:180-195*
Remersön Bent 1936:124
Remersön Hans (Hanns) 1936:124
Remersön Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1936:126
Remgard Erik 2016:248f*
Remmer A 1932:102
Remmer A 1932:82
Remmer A 1932:88
Remmer A 1932:91 ff
Remmer A 1932:99
Remmer A 1936:130
Remmer A 1936:136 ff
Remmesnider Hans (Hanns) 1934:151
Remse, Göte, bensinstationsinnehavare 2005:237
Remse, Hugo, bensinstationsinnehavare 2004:140, 144
Renhorn O. B 1950:86
Renick Cort Cortsson, kyrkoherde 1981:15
Renschiöld hovråd 1935:52
Renström J 1927:49
Renström J 1928:40
Renström J 1936:46
Renström J 1937:12
Renström J H 1925:113
Renström J H 1927:30
Renström J H 1927:34
Renström J H 1927:70
Renström J H 1928:196
Renström J H 1928:198
Renström J H 1928:201
Renström J H 1929:130
Renström J H 1929:132
Renström J H 1930:208
Renström J H 1930:212 f
Renström J H 1930:217
Renström J H 1930:223 f
Renström J H 1932:136
Renström J H 1932:138
Renström J H 1932:37
Renström J H 1932:76
Renström J H 1936:49
Renström J H 1938:22 f
Renström J H 1942:212
Renström J H 1942:245
Renström J. H 1945:55
Renström J. H 1946:202
Renström J. H, handlande 1960:81 f
Renström Johan Henrik, handl 1969:84
Renström Johan Henrik, handl 1971:188
Renström Johan Henrik, handl 1977:138
Renström N 1952:74
Renström P 1927:70
Renström P 1929:207
Renström Petter, handl 1979:50
Renström, Johan Henrik, handlande, 2003:65 f
Resen P H 1937:77
Restad Einar, landstingsdir 1974:212*
Restad Einar, landstingsdirektör 2012:19, 249
Restad, Einar, länsnotarie 2003:163
Rethman , korpral 1970:77
Retzius Gustaf 1973:133
Reusorus Zacharias, lektor 1977:10
Reuter Florizel von 1983:114 f
Reutercrona Hedvig Ulrica 1934:94
Reuterdahl , urmakare 1978:66
Reuterdahl T 1925:99
Reuterdahl T 1926:34 f
Reuterdahl T 1927:38
Reuters Sibilla 1934:165
Reuterskiöld f Kollberg Julia 1993:99
Reuterskiöld Sigvard 1969:195
Reuterstam C F 1926:96
Reuterswärd Carl Fredrik, konstnär 2014:297
Reventlov (1890-t) greve 1940:124
Reventlow, dansk greve 1961:217
Reventlow, greve (1808) 1952:53
Revigin Hedvig Sofia 1931:221
Revigin Hedvig Sofia 1973:62
Revigius Petrus Sueonis, kyrkoherde 1989:19
Rex (familjen) 1978:143 ff*
Rex Anna 1959:273*
Rex Anna, direktör 2014:58*
Rex Anna, direktör, led sf 2009:270
Rex Anna, direktör, politiker 2011:61-66, 190ff*
Rex Anna, f Jönsson, led sf 1971:170
Rex Anna, f Jönsson, led sf 1981:120, 126
Rex Anna, f Jönsson, led sf 1982:101*
Rex Anna, f Jönsson, led sf 1988:169-174
Rex E 1935:249*)
Rex E 1935:251
Rex Ernst 1968:147
Rex Ernst 1978:143, 145
Rex Ernst 1981:126
Rex Ernst 1988:169-174
Rex Ernst, järnsvarvare, fackordförande 2011:61-66*
Rex Ester 2011:61
Rex f Eliasson Syster Oskaria, affärsanställd 1992:278*, 2002:140
Rex Göte 2011:61
Rex Göte, konstnär 2001:203*, 2002:135-145*
Rex Göte, konstnär 2014:82-87
Rex Göte, konstnär 1960:309*
Rex Göte, konstnär 2010:120ff
Rex Helge 2011:61
Rex Ingmar 2011:64f
Rex Johanna Christina 2010:120-123*
Rex Johanna Christina 2011:61
Rex Johanna, f Nilsson 1978:143 ff*
Rex Maj 2016:178
Rex Otto Harald, konservator 2002:135 f
Rex Otto, konservaror 1955:227, 201*
Rex Otto, konservator 1968:142, 151
Rex Otto, konservator 1978:143 ff*
Rex Otto, konservator 2011:61
Rex Stig 2016:178
Rex Stig 2011:64
Rex Stig, direktör 1969:222*
Rex Stig, direktör 1988:173
Rex Stig, direktör 2014:59f*
Rex Sven 2011:61, 63
Rex Sven Dana 1978:145*
Rex Sven-Gunnar 2014:84
Rex Sven-Gunnar, ämneslärare 2001:197 f, 200*, 202
Rex, Anna, direktör, led sf 2003:182, 2004:273*, 2005:71, 73f, 80ff, 84f*, 94f
Rex, Ingmar 2005:284*
Rex, Stig, disponent 2003:182
Rex-Karlsson Laila 2008:292
Rex-Karlsson Laila, gymnasielärare 2001:197-205*
Rhanius Nils, slottspräst, komminister 1989:18
Rhedin E mamsell 1930:143
Rhedin Gustaf, riksdagsman 1968:66 ff
Rhedin Gustaf, riksdagsman 1971:187 f
Rhedin Gustaf, riksdagsman 1987:12, 16
Rhedin Gustaf, rådman 2000:273
Rhedin J 1931:182
Rhedin J 1932:64
Rhedin Johan, ränteriskrivare 2013:60f
Rhedin Johan, räntmästare 1968:66
Rhedin Johan, räntmästare 1971:187
Rhedin Johanna 1932:155
Rhedin Johanna 1932:64 f
Rhedin Johanna 1943:80
Rhedin Johanna 1944:107
Rhedin Johanna 1950:146,159
Rhedin Johanna, änka 1995:84 f
Rhedin, se Riddersvärd Elisabeth 1938:233
Rhodin G 1951:259 f*
Rhodin löjtnant 1931:54*)
Rhyzelius Anders, biskop 1986:69 f
Ribbing (ätten) 1981:45
Ribbing (ätten) 1985:19
Ribbing Arvid, överste 1982:124
Ribbing B 1944:10
Ribbing G L 1939:56
Ribbing G L 1939:58
Ribbing G L 1941:183
Ribbing Gustafva Thurinna 1931:43
Ribbing L 1928:24
Ribbing L 1935:237
Ribbing S 1950:216, 214*
Ribbing Sigvid 1985:24
Ribbing T 1948:73, 81, 84
Ribbner Torsten, ingenjör 1983:232*
Ribe C 1926:98
Ribe C 1934:158
Ribe E 1927:121 f
Ribe E 1933:196 f
Ribe E 1933:202
Ribe E 1933:208 ff
Ribe E 1933:215
Ribe E 1933:220
Ribe E 1933:222
Ribe E 1933:224 f
Ribe K 1944:53
Richardi (Richardy) Christina Charlotta 1927:32
Richardi (Richardy) mamsell 1938:233
Richardi , mamsell 1949:176
Richardi , mamsell 1952:48, 56
Richardi , mamsell 1960:38
Richardson , borgarsläkt 1949:108
Richardson A F 1927:121
Richardson A F 1928:125
Richardson A F 1933:203
Richardson A F 1933:212
Richardson A F 1933:226
Richardson A F 1936:11 f
Richardson A. F 1951:85
Richardson Albert, rådman 1959:53
Richardson Anna Margaretha 1928:125
Richardson H 1933:192
Richardson H 1933:206
Richardson H 1939:130
Richardson H 1949:134
Richardson H (sid 134 feltryck R?) 1939:134
Richardson H. P 1951:85
Richardson J 1925:15 ff
Richardson J 1926:11 ff
Richardson J 1926:15 f
Richardson J 1926:5
Richardson J 1943:176
Richardson J 1943:183
Richardson Jacob 1946:28 ff
Richardson Jacob 1949:59-63
Richardson Jacob 1952:48
Richardson Jacob 1959:27-32
Richardson Jacob 1962:13 ff*
Richardson Jacob, författare 1990:83, 2000:44
Richardson Janne 1947:240 f*
Richardson Janne 1949:163
Richardson Janne 1952:90
Richardson Janne 1954:145 ff*
Richardson Janne, fabrikör 1990:186
Richardson Olof, (kyrkoherde i Onsala) 1949:62
Richardson Thomas, direktör 2009:103f
Richardson Thomas, företagsledare 2012:78
Richardsson Albrecht Fredrik, postmästare 1993:76
Richardsson Albrekt Fredrik, postinspektör 1967:67
Richardsson Albrekt Fredrik, postinspektör 1969:43
Richardsson Albrekt Fredrik, postinspektör 1970:52
Richardsson Albrekt Fredrik, postinspektör 1988:76
Richardsson Jacob, assessor 1981:20
Richardsson Jacob, assessor 1985:25
Richardsson Jacob, assessor 1987:92
Richardsson Jacob, assessor 1988:91
Richardsson Janne, fabrikör 1967:231
Richardsson Janne, fabrikör 1980:200
Richardy (Richardi) Christina Charlotta 1965:71 f
Richardy (Richardi) Christina Charlotta 1968:53 f
Richardy (Richardi) Christina Charlotta 1976:62, 68
Richardy (Richardi) Christina Charlotta 1980:53
Richardy Christina Charlotta, fabriksidkare 2015:36-37*
Richardy Christina Charlotta, fabriksidkare 2008:8
Richardy Christina Charlotta, handlande, fabriksidkare 1990:82-89*, 1992:69
Richert J G 1936:149
Richert J G 1936:157
Richert J G 1936:159
Richert J G 1936:161 f
Richert J G 1938:86 f
Richert J G, överste 1970:176
Richert J G, överste 1977:121
Richert J R, major 1975:91, 94
Richert J R, major 1986:139
Richert J. G 1951:200
Richmond Gilbert, fotbollstränare 2013:36f
Ridal Julius, advokat 1977:172 f
Ridderpeng Wilhelmina 1932:194
Ridderpeng Wilhelmina 1932:200
Ridderpeng Wilhelmina 1932:203*)
Ridderschantz Cornelius, löjtnant 1959:39
Ridderschantz Sofia 1936:180*)
Ridderschantz Sofia 1959:42
Ridderschantz Sofia Elisabet 1968:16
Ridderschantz Sofia Elisabet 1970:72-75
Ridderschantz Sofia Elisabet 1980:8
Ridderstad Anton, redaktör 1985:85
Ridderstam , överste 1976:66
Ridderstam , överste 1978:32
Ridderstam Per August, överstelöjtnant 1992:76, 1994:30 ff
Ridderstam Ulrika Margareta 1992:76
Ridderstam Ulrika Margaretha 1932:8
Ridderstedt Lars, generalsekreterare 1990:234 f*
Ridderström Ann, barnmorska 1985:263
Ridderström Anna Wilhelmina 1940:98
Ridderström L 1969:98
Ridderström Lars, skräddare 1998:138
Ridderström, Anna Wilhelmina, barnmorska 2004:97-100, 104
Ridderswerd Christina Elisabeth, se: Timmerman
Ridderswerd P 1949:62
Riddersvärd Elisabeth 1931:182
Riddersvärd Elisabeth 1968:66
Riesbeck Stig, specerihandll 1985:160
Rietz Bo, civilingenjör 1998:203*
Rietz Bo, ingenjör 1974:207*
Rietz-Granzow Valborg 1984:114
Rilvén, Karl-Olov, bagare 2007:246*
Rimstedt Ann 2016:180
Rimstedt Berit 2016:180
Rinaldo F W 1932:175
Rinaldo F W 1932:177 ff
Ring Knut, gästgivare 1993:97
Ring Ragnar, konstnär 1983:181
Ringar-Nisse 1927:162
Ringius fanjunkare 1926:179
Ringius fanjunkare 1926:185
Ringius fanjunkare 1926:195
Ringius häradsskrivare 1977:77 ff
Ringius S 1949:182
Ringqvist Anders Abraham, postmästare i Vadstena 1960:55
Ringqvist Ida 1977:93
Ringqvist Sven 1977:93
Rinnblad Karin 1991:224
Rinnblad Tora 1991:224, 227, 229*
Rinnblad Tora 1980:207 f*
Rinnblad, bataljonsintendent 1951:273, 271*
Ripa Folke, överste 1994:235
Ripa Torvald, verksamhetschef 2012:89,93
Riperda Occa Johanna 1934:77
Risberg Alma 1974:96
Risberg Artur 1980:196*
Risberg C A 2012:95
Risberg G 1928:111*) f
Risberg G 1929:59 f*)
Risberg G 1932:136 f
Risberg G 1932:76
Risberg G 1932:99
Risberg G 1936:129 f
Risberg G 1941:32
Risberg G 1941:34
Risberg G 1947:303
Risberg G 1953:161
Risberg G 1962:55 ff*
Risberg Karl A, charkuterist 1974:88, 95 f
Risberg Karl A, charkuterist 1976:174
Risberg Karl A, charkuterist 1980:193*
Risberg Karl A, charkuterist 1986:203
Risberg Roland 1980:196*
Risellschöld Maria 1934:95
Rising Ad, provisor 1959:204
Rising Phyllis, f Johansson 1967:102
Ritter Maja, f Mogren 1987:281*
Rittfeldt A E , bokhandlare 1966:122
Rittfeldt A E , bokhandlare 1971:170
Rittfeldt A E , bokhandlare 1973:156
Rittfeldt A E , bokhandlare 1987:13
Rittfeldt A E bokhandlare 1926:171
Rittfeldt A E, bokhandlare, skollärare 1992:120, 1996:137
Rittfeldt A stud 1935:248*)
Rittfeldt A stud 1935:251
Rittfeldt A. E, folkskollärare 1962:196
Rittfeldt Artur 2009:238
Rittfeldt Axel, bokhandlare 2009:235, 238
Rittfeldt Olga 2009:238
Rix Klara 1998:211
Robert Höna, se: Pettersson, R.
Robertsson, Patrik, kanotist 2006:165
Robis M 1935:194
Rodde Christoffer Pedersson, kanngjutare 1970:39
Rodhe C, teaterdirektör 1960:164
Rodhe E H 1931:88
Rodhe Edvard Herman, biskop 1972:132
Rodhe Herman, rektor 1983:69
Rodhe Magnus, komminister 1983:66
Rodhe Severina Petronella 1983:66
Rodin Einar, polis 1981:99*
Rodin Einar, polis 2002:290*
Rodin N M, rådman 1966:45
Rogh Anna, f Graff, gästgiverska 1975:84
Rogh Christina 1948:228
Rogh Christina 1950:150
Rogh J 1938:6
Rogh J 1938:8
Rogh J C:son, gästgivare 1975:83 f
Rogh J. C 1950:154
Rogh Johanna (Jeanna) Elisabeth 1927:165 f*)
Rogh Johanna (Jeanna) Elisabeth 1942:218
Rogh P 1931:183 f
Rogh P 1936:18
Rogh P 1936:46
Rogh P 1937:12
Rogh P 1938:234
Rogh P 1938:6
Rogh P 1941:49
Rogh P, handelsman 1994:54
Rogh Peter, handl 1965:72
Rogh Peter, handl 1978:32
Rogh S 1940:160
Rogh Samuel 1965:72
Rogh, se Corin Agneta
Rohde Christine 1998:214
Rohde, Edvard, biskop 2006:239
Rohlshausen, vice landshövding 1949:72
Rohlson R 1947:271, 268*
Rohman E 1947:240*
Rohman Eric, handl 1967:130
Rohman Eric, handl 1972:111 f*
Rohweder, J 2006:207
Rolf Ernst 1954:201-202
Roloff Elin 1927:198*)
Rolsson H 1947:266
Roluffsdotter, se: Cathrine, Else
Roluffsen (Rudolphin) Chr. 1948:50, 53
Roluffsen B 1948:50
Roluffsen B 1953:66 f
Roluffsen Chr. 1951:72
Roluffsen Chr. 1953:27
Rolufhausen Påvel 1970:50
Rolufsen Christen, kyrkoherde 1992:47
Rolufson C 1938:136
Rolufsson Börge, handl 1983:34, 40 f
Rolufsson Börge, handl 1988:86
Rolufsson Christian, se Rudolphin, Christen
Roman And , ingenjör 1968:226, 224*
Romberg Gustaf, barberare 1961:236
Romberg J 1952:229, 239, 237*
Romberg Jean, frisör 2010:186, 189
Romberg Lennart, frisörmästare 1983:51
Romberg N 1966:48
Romberg, skomakare 1947:264
Romdahl A 1941:54*)
Romdahl Axel, professor 1973:13*
Romdahl Åke 1995:192
Romdahl, Axel L 2006:125
Rommel N 1927:70
Rommel N 1932:227
Rommel Ulrika Beata 1932:227 f
Roos 1969:93
Roos , löjtnant 2013:131
Roos , löjtnant 2013:134
Roos , löjtnant 2013:136f*
Roos E 1950:133, 116 ff*
Roos Edvin, skomakarmästare 1974:200*
Roos Eric, lärare 1971:235
Roos Ernst, författare 1969:133 f
Roos Ester, f Svensson 1981:176*
Roos Gustaf 1966:48
Roos Gustav, kontorsskrivare, gymnast 2000:149 f*
Roos J T 1934:26 ff
Roos Johan Peter, teaterdirektör 1958:169
Roos John, järnhandl 1969:229*
Rooth J 1930:75
Rootzén F 1947:229*
Rootzén F 1952:247 f*
Rootzén F E 1939:176 f*)
Rootzén F E 1939:201 f
Rootzén F E 1939:205
Rootzén F E 1940:234
Rootzén F E 1941:195
Rootzén Per-Lennart, scout 2008:210
Ros skomakare 1937:190
Rosander , biografpianist 1974:188
Rosander Walter, skohandl 1986:262*
Rosander, skorstensfejarmästare 1947:318, 312*
Rosander, skorstensfejarmästare 1950:196
Rosberg Bengt, förste flygverkmästare 2001:236 f
Rosberg, målaregesäll 1952:149
Roselius J M, pastor 1983:66
Rosell J J 1929:107*)
Rosell J J 1929:110
Rosen Alfred von, läkare 1966:141 f
Rosén , ingenjör 1985:134
Rosén A H, korgmakare, led sf 1971:170
Rosén Bengt, skräddarmästare 2001:292*
Rosen Bogislaidotter von Margaretha 1934:203
Rosén Edvin, skomakarmästare 1974:200*
Rosén K M 1937:88 ff
Rosén N H 1940:189
Rosén N H, korgmästare 2012:39*
Rosén Nils Henning, korgmakare 1980:199 f*
Rosen von Gustaf Fredrik, landshövding 1962:76
Rosen von Sofia Elisabeth 1959:141
Rosén, Helena, kanotist 2006:165
Rosen, von F 1941:81 f
Rosen, von Sophia Elisabeth 1934:90
Rosenberg S 1952:94
Rosenberg Sten-Åke, styrelseledamot Jazz i Halmstad 2011:275f
Rosenberg, Susanna, mathållerska 2003:108
Rosenbielke Elisabeth 1934:200
Rosenblad M 1934:191
Rosencrantz Erik 1967:37, 43
Rosencrantz Erik 1971:47
Rosencrantz Erik 1973:44
Rosencrantz Erik, kommendant 1995:223, 2000:46-52 (passim)
Rosencrantz Holger, jorddrott 1992:47 f, 2001:19
Rosencrantz Holger, riksråd 1971:47
Rosencrantz Holger, riksråd 1973:46
Rosencrantz Holger, riksråd 1983:26
Rosencrantz Holger, riksråd 1988:31
Rosencrantz Maximilian, överste 1975:42
Rosendahl Arthur, byggmästare 1967:250*
Rosendahl Björn, läkare 2011:163
Rosendahl G V, kapten 2013:131
Rosendahl G V, kapten 2013:134f*
Rosendahl G V, kapten 2013:141
Rosendahl Gunnar, kapten 2000:154
Rosendahl H N 1936:48
Rosendahl hökare 1928:42
Rosendahl K 1938:237
Rosendahl S P 1942:36
Rosendahl S P 1966:48
Rosendal skomakare 1925:107
Rosendal Sven Göran, murare 1993:134
Roseneck, von Catharina 1934:204
Rosengren , fabrikör 1977:77
Rosengren , polis 1966:199 f*
Rosengren Amalie, se: Heuman
Rosengren Anna 1947:318, 311*
Rosengren B 1927:34
Rosengren Bodil, huvudsekr barnstugeutredningen 2008:173
Rosengren Carl, chaufför 2010:179
Rosengren Carl, läroverksadjunkt 1978:177*
Rosengren Erik, antikvarie 1988:106
Rosengren Gunnar 1985:161-168*
Rosengren Gunnar, bokbindare, revyartist 1989:125-128*, 136
Rosengren Hanna, se: Bourghart
Rosengren Ingemar 2014:236
Rosengren N 1947:317*
Rosengren O 1947:310 f*
Rosengren P 1927:127
Rosengren P 1929:162
Rosengren P 1929:59
Rosengren P 1931:224
Rosengren P 1942:44
Rosengren P 1942:54
Rosengren P 1942:56
Rosengren P 1942:61 f
Rosengren P 1942:64
Rosengren P 1942:67
Rosengren P, lantmätare 1947:318, 310 f*
Rosengren P, lantmätare 1960:86
Rosengren Pehr, kommissionslantmätare 1989:62 f, 1990:175 ff, 1993:112, 114 f*, 134, 1994:91
Rosengren Pehr, lantmätare 2010:164
Rosengren Per, lantmätare 1969:210
Rosengren Per, lantmätare 1973:60
Rosengren Per, lantmätare 1987:172
Rosengren Richard, målare, led sf 1971:170
Rosengren Sigrid 1947:318, 311*
Rosengren Sigrid 1968:226, 224*
Rosengren Sigrid Johanna Sofia 1924:88*)
Rosengren Sigrid Johanna Sofia 1931:224
Rosengren Sven, överläkare 1984:206*
Rosengren V 1941:132*)
Rosengren, f. Wahlbeck Hilma Elisabeth, kokerska 2010:169, 171, 179*
Rosengren, Gunnar, revyartist 2003:209
Rosengren, Håkan, klarinettist 2007:177f
Rosengren, se Heuman Amalia (Amelie) Lovisa
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrandz, Rosenkrans, Rosenkrants) E 1949:154
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrandz, Rosenkrans, Rosenkrants) Erich 1954:24
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrandz, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1944:41, 45
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrandz, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1949:154
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrandz, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1952:8
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) E 1925:12 f
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) E 1926:161
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) E 1930:130
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) E 1934:48
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) E 1934:72
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) E 1941:123
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) E 1941:40
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1925:12 f
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1928:25
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1931:171
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1931:21 f
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1934:47
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1934:71 f
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1935:233
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1938:114
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1938:132
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1938:134
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1939:110 f
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1941:39 f
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1942:119
Rosenkrantz Margareta 2002:24
Rosenkrantz Palle, länsherre 1994:18
Rosenqrantz Gustaf, polis 1981:99*
Rosenquist af Åkershult A. W 1951:259 f*
Rosenquist Carl Eric, organist 2002:50, 52
Rosenqvist , byggmästare 1981:42
Rosenqvist Nils, trädgårdsmästare 1993:129
Rosensparre B 1949:59, 61
Rosensparre B 1951:87
Rosensparre J T 1934:66 f
Rosensparre Lisbeth 1952:11
Rosensparre O 1934:47
Rosensten A 1934:207
Rosensten Anders, stadsmajor 1985:46-53
Rosensten, se Warberg Anna Maria
Rosenstielke Carlsdotter Brita Catharina 1934:79
Rosentwist, Peter 2005:19
Rosentwist, se: Twist P
Rosin Henrik, snickare 1990:71
Rosin Hindrich, snickare 1969:34
Rosin snickare 1936:10
Rosin, snickare 1950:96
Roslund , plåtslagare 1953:271, 268*
Roslund Bertil, fotbollsspelare 2001:147*
Roslund Nils, plåtslagare 1987:182
Roslund Selma Bernhardina 1987:182
Roslund Sture, fotbollsspelare 2001:147*
Roslund Sture, fotbollsspelare 2013:194, 196, 202
Rossander G 1949:227
Rossborg , grevar, av 1948:95
Rosvall Lennart, konditoriägare 2010:238
Roth Edvin 2011:67f
Roth Göran 2011:67-75
Roth Göran, rörmontör 1997:230-237*, 2000:133-140, 141-147, 2001:227-233
Roth Nils , stadsbibliotekarie 1959:136
Roth Nils, länsbibliotekarie 1973:10, 49
Roth Nils, länsbibliotekarie 1987:286*
Roth Nils, stadsbibliotekarie 1992:246 f, 1998:21
Roth Nils, stadsbibliotekarie 2011:93
Roth, se Björk Anna Maria
Rothe Adam, läderhandlare 1990:188, 1993:131
Rothén Otto, motocrossförare 2008:247*
Rothstein Björn 1988:145 f
Rothstein E 1932:235
Rothstein E 1947:258
Rothstein Egon 1965:114
Rothstein Ernst, direktör 1965:114, 118
Rothstein Ernst, direktör 1969:197
Rothstein Ernst, direktör 1979:181*
Rothstein Ernst, direktör 1988:143
Rothstein Fanny 1965:115*
Rothstein Maria 1940:189 ff*)
Rothstein Maria 1965:114
Rothstein Maria, skolkökslärarinna 1957:289*
Rothstein, Maria, skolkökslärarinna 2005:74
Rothstein, se Hammar Marit Greta Hedvig
Rothstein, se: Hammar Marit
Rottkirck H 1935:238
Rottlieb H 1928:25
Rowan F J, järnvägsbyggare 1974:51
Rowidson Jon (Joen, Jonn) 1930:58
Roxendorf, Lisa von 2003:214 se Baertling, släkten
Ru(u)th N 1946:164
Ru(u)th N 1949:68 f, 97
Ru(u)th N 1951:62 f, 68, 85
Rub J 1934:172
Rub P J 1925:9 f
Rub P J 1932:57 f
Rub P J 1934:172
Rubenius, se: Erici Gunilla
Rud (Olaff Ruth) 1930:58
Rud (Olaff Ruth) 1942:13
Rud Anna 1934:155
Rud K 1952:12
Rud, se: Marsvin Ellen
Rudbeck , löjtnant 1975:85
Rudbeck G 1949:8 ff
Rudbeck W 1933:131
Rudberg , inspektor 1978:38
Rudebeck Astrid, överhovmästarinna 2011:240
Rudehill Gustav, disponent 2008:79
Rudehill Gustav, gymnast 2000:153*
Rudenius, Curt 2006:281
Rudensjö Axel, ordningspolis 1996:161, 2001:289*
Rudensjö Axel, polis 1981:99*
Rudensjö Lennart, fotbollsspelare 2008:243
Rudensjö Lennart, handbollsspelare 2002:231*
Rudensjö Torsten, kriminalkonstapel 1981:99*
Rudling Folke, glasmästare 1998:237, 243
Rudolphin Agneta 1932:64
Rudolphin Agneta 1934:82
Rudolphin C 1932:64
Ruhe J D 1928:168*)
Ruhe John , redaktör 1960:204
Runbäck Albert Julius, kantor 2002:49 f, 54
Runbäck Anna 1944:146*
Runbäck Kerstin 1944:146*
Rundberg A 1927:44
Rundberg A 1927:51
Rundberg A 1928:32
Rundberg Beata 1938:15
Rundberg Beata 1938:18
Rundberg Margit, f Johansson 1974:125, 123*
Rundberg S, änka 1949:175
Rundberg V 1924:74
Rundberg V 1928:40
Rundberg V 1938:15
Rundblad B 1944:7*
Rundblad Botvid 1972:133*
Rundgren , kakelugnsmakare 1976:120
Rundqvist (Rubin) Mathilda 1950:116, 133
Rundqvist , amiralslieutnant 1977:70 ff
Rundqvist Peter Johan, kakelugnsmakare 1993:116
Rundqvist Thore 1968:200 f*
Rundqvist, kakelugnsmakare 1951:246
Rundström Wilbert, frisör 2010:189
Rundström Wilberth 2011:161
Rundström, Greta, telefonist 2006:68-77*
Rune Erik, löjtnant 1968:190
Runeberg Johan Ludvig 1972:51-60
Runkrantz Erik 2014:203
Runqvist J M 1927:71
Runzelius f Kindblom Anna-Lisa 1997:287*
Ruth Karl , handl 1975:176
Ruth Nils 1970:49
Ruut(h) N 1935:71
Ruut(h) N 1935:73
Ruut(h) N 1943:170
Ruut(h) P 1935:72
Ruut(h) P 1943:170
Ruuth Nils, borgare 1990:52
Ryberg , handl 1977:75
Ryberg J 1925:114
Ryberg J 1929:130
Ryberg J 1936:49
Ryberg J. P 1950:154
Ryberg Lars, läroverksadjunkt 2013:40
Ryberg Stina 1987:125 f
Ryberg, skräddare 1946:209
Ryd, Carl Wilhelm, artillerist, brandsoldat 2003:108
Rydberg , skomakare 2014:121
Rydberg A 1931:208*)
Rydberg A 1932:210
Rydberg Alfhild 1951:231
Rydberg Alfhild, damfrisörska 2002:294*
Rydberg C 1936:108
Rydberg C A 1937:146
Rydberg C J 1990:188
Rydberg C. M 1951:230 f
Rydberg Carl 1978:110, 119 f
Rydberg Carl Adolf, stationsförest 1966:149
Rydberg Carl Adolf, stationsförest 1967:188, 193, 198*
Rydberg Carl Adolf, stationsförest 1969:173 ff
Rydberg Carl Adolf, stationsförest 1981:142
Rydberg Carl Erik, maskinist 2010:32, 44
Rydberg Carl Johan, kommissionär 1954:254
Rydberg Carl Olof, f. d direktör, hans son 1954:254
Rydberg Carl, agent 2008:45
Rydberg Carl-Erik, maskinchef 2002:248, 261 f*, 265
Rydberg Carolina, f Liljander 1978:119
Rydberg Daniel 1978:119-124*
Rydberg G 1930:223
Rydberg Georg , bankdir 1968:233*
Rydberg Georg , bankdir 1973:10
Rydberg Harald, avd chef länsstyrelsen 2008:170
Rydberg Ida 1939:254*) f
Rydberg Ingeborg 1978:119-123*
Rydberg Johan Robert (Janne), fysiker, professor 2000:112-116*
Rydberg Karin, lärare 1978:123 f, 121*
Rydberg Karl G 1970:212*
Rydberg Lennart, jägmästare, led sf 1971:171
Rydberg N 1931:208*)
Rydberg N 1932:210
Rydberg N 1946:261, 258*
Rydberg O 1949:243*
Rydberg O 1952:133, 138*
Rydberg O 1952:162
Rydberg Otto 1978:137
Rydberg S 1945:64
Rydberg Sev 1932:137
Rydberg Signe 1984:137 f
Rydberg Sofia 1929:189
Rydberg Stina, Röda Kors- ordf Halmstadkretsen 2010:146
Rydberg Sven 1928:47
Rydberg Sven 1928:82
Rydberg Sven 1929:141
Rydberg Sven 1930:212 ff
Rydberg Sven 1930:217
Rydberg Sven 1930:222
Rydberg Sven 1936:49
Rydberg Sven, handlare 2000:112
Rydberg Werter, fängelsedir 1967:113
Rydberg, Georg, riksbanksdirektör 2005:224-230*
Rydelius A 1930:114
Rydell B 1931:106
Rydell B 1931:108
Rydell B 1936:192*)
Rydell B 1938:41*) f
Rydell B 1938:58
Rydell B 1943:37
Rydell B 1943:50
Rydell B 1948:8
Rydell B 1951:220*
Rydell B 1964:215* ff
Rydell Berthold, stadsdir 1967:225
Rydell Berthold, stadsdir 1969:215
Rydell Berthold, stadsdir 1971:126, 130
Rydell Berthold, stadsdir 1974:146
Rydell Berthold, stadsdir 1976:89
Rydell Berthold, stadsdir 1979:87
Rydell Berthold, stadsdir 1981:113
Rydell Berthold, stadsdir 1987:258
Rydell Berthold, stadsdir 1988:215 f
Rydell Berthold, stadsdirektör 1991:195 f*, 197 f, 1993:170, 1997:196, 1999:263*
Rydell Berthold, stadsdirektör Hangö 2017:216f*
Rydell Berthold, stadsdirektör Hangö 2017:226
Rydell Berthold, stadsdirektör Hangö 2017:221
Rydell Märta 1981:113
Rydell Märta 1983:60
Rydell Märta 1986:272*
Rydell, Berthold, stadsdirektör 2006:215*
Rydeman P J 1937:101
Rydén Anna 1931:49
Rydén Anna Elisabeth 1939:234
Rydén Einar, polis 1981:99*
Rydén Johan, ordf fastighetsnämnden 2014:282*
Ryder Else Ernesta Johanna 1929:66
Rydermark Bengt, kioskinnehavare 2002:277
Rydin A 1927:164
Rydin Axel, fotograf 1989:66, 2001:8 f
Rydin Axel, fotograf 2011:198-201
Rydin J H, befälhavare 2012:218
Rydinger C 1925:24
Rydinger Christian, orgelbyggare 2002:34
Rydman C. G, badmästare 1954:117
Rydman Karl 1995:155*
Rydstedt Lovisa 1960:86
Rye Frennesen N O, veterinär 1971:97*
Rye-Frennesen N O 1930:232*)
Rye-Frennesen N O 1940:101
Rye-Frennesen N O 1940:105 f
Rye-Frennesen N O 1940:65*) f
Rye-Frennesen T 1952:223
Ryegård, Olle, slöjdlärare 2006:232-235
Rylander Thor, frisör 1985:142
Ryning E 1928:25
Ryning E 1935:238
Ryr J A, polis 1973:171 f*
Ryrberg F 1951:259 f*
Ryrberg Fritz, major 1984:82
Ryrberg löjtnant 1931:54*)
Rysk Matts Jakobsson, konstapel 1970:47
Råback O 1936:9
Rådde Peter, tenngjutare 1970:39
Rågvall B A, polis 1981:99*
Rågvall Bror, ordningspolis 1996:161 f
Rålamb C 1929:196
Rålamb C 1934:81
Rålamb H 1934:81
Rålamb K 1947:60 f, 72
Rålamb, se Douglas Christina Catharina
Rålamb, se Fleming Ingeborg
Rålén Anna 1931:205
Rålén E A 1928:207 f
Rålén E A 1929:43 ff*)
Rålén E A 1930:147
Rålén E A 1931:205
Rålén E A 1931:89
Rålén E A 1931:99
Rålén E A 1933:45
Rålén E A 1937:118
Rålén E A 1938:154*) f
Rålén E A 1938:47
Rålén E A 1938:65
Rålén E A 1938:85
Rålén E A 1939:98
Rålén E A 1940:140 ff*)
Rålén E A 1940:224*)
Rålén E A, läroverksadjunkt, led sf 1968:181
Rålén E A, läroverksadjunkt, led sf 1971:171
Rålén E A, läroverksadjunkt, led sf 1972:121
Rålén E A, läroverksadjunkt, led sf 1975:144
Rålén E A, läroverksadjunkt, led sf 1976:74, 77, 80
Rålen E. A, läroverksadjunkt 1945:119
Rålen E. A, läroverksadjunkt 1946:130
Rålen E. A, läroverksadjunkt 1949:237
Rålen E. A, läroverksadjunkt 1950:221
Rålen E. A, läroverksadjunkt 1951:201
Rålen E. A, läroverksadjunkt 1954:141 ff*
Rålen E. A, läroverksadjunkt 1959:220, 230*
Rålén Emil 1946:256, 258*
Rånge Anders, fängelsedirektör 1995:97, 1989:72
Råå Anna Antonidotter 1961:33 ff
Råå Anton Jensen, komm. Tjärby 1961:33 f
Råå Jens Anderson, kyrkoherde i Veinge 1961:33 ff
Råå Jöns Antonsson 1961:36 f
Rätz Gerd, revyartist 2012:7
Rääf A L 1937:258
Rääf Axel, godsägare 1973:178
Rääf Leonard F, hävdatecknare, ”Ydredrotten” 1960:17*f
Rääf, se Wallberg Greta
Rääf, se Wallberg Lotten (Lotti) Maria
Röd, Einar 2006:120
Röding Anna Maria 1965:55
Röding Peter, guldsmed 1965:55
Röhmer Hansdoter Ingeborg 1926:98
Röhmer O 1926:98
Röhmer O 1934:166
Röhne, lantbrukare 1951:244
Röhss A 1928:231
Röhss, se Zachau Carolina
Röing f Siwens Anne-Marie, sekreterare 1991:258*
Röing Gillis, major 1985:288*
Röjner 1947:154
Röjner Folke, skräddare 1988:273*
Röning J 1935:194
Rönnberg Eric, bankkamrer 1975:224*
Rönnblom M. A 1949:157, 166
Rönne F B, handl 1971:95
Rönne F W, handlande 1993:122
Rönnebjerg Oscar, direktör 1975:131 f*
Rönnebjerg Svend-Oscar 1986:261*
Rönne-Lotz (bilverkstad) 1962:185
Rönne-Lotz, Kai, direktör 2004:136
Rönnow Andreas, guldsmed 1965:63
Rönnow C M 1932:61 f
Rönnow C M 1941:96
Rönnow C M 1943:176
Rönnow Casten 1949:89
Rönnow Casten Månsson, kyrkoherde 1970:56, 60 f, 63*
Rönnow Casten, kyrkoherde 1994:20-29*, 2001:225
Rönnow Clawes 1930:49
Rörberg (Nylander) Jenny 1947:299 f*
Rössborn Holger, stadsarkitekt 1978:104, 107 f
Rössborn Holger, stadsarkitekt 1990:235*, 237, 2001:291*
Rössborn Holger, stadsarkitekt 2014:11
Rössborn Holger, stadsarkitekt 1955:308
Rössborn Holger, stadsplanearkitekt 2008:246
Rössel, Agda, ambassadör se Jäderström, Agda

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"