K. F. U. M 1955:320*
Kabinettet, bekvämlighetsinrättning 1989:145, 1992:233
Kadettskola 2012:20*
Kafé Gamle Port 2010:244
Kafe Kattegatt 2016:132
Kafé Kattegatt 1995:187, 1998:148
Kaffehandel 1975:183 ff*
Kafferepet, trärelief 2008:206
Kafferosterier 1975:168-174*
Kaggens gränd 1943:62
Kaggens gränd 1973:17
Kaggens hus 1947:301
Kaggs, Nils reg:te (Västgöta-Dals) 1948:61 f
Kaj (Marcia), fyrmastskonare 1990:123, 1995:138, 1996:156
Kaj, fyrmastskonare se även Marica 2004:71, 79, 2008:119*
Kajskjulet, Tullkammarkajen 2007:281*
KAK hastighetstävling 1924 1995:274
Kakeltillverkning, se:Ekbergs kakelfabrik
Kakelugnsmakare 1927:37
Kakelugnsmakare Ekbergs verkstad, Brogatan 1993:116
Kalendevägen 1943:62
Kalentan, torp, Våxtorp 1993:54
Kalentealtaret 1946:234
Kalentebolet (-jorden, Callentebohl) 1926:15
Kalentebolet (-jorden, Callentebohl) 1934:227
Kalentebolet (-jorden, Callentebohl) 1940:152 f
Kalentebolet (-jorden, Callentebohl) 1940:161
Kalentebolet, torp, Holm 1993:54
Kalentegillet 1926:15-20*
Kalentegillet 1952:71
Kalentegillet 1969:22
Kalentegillet 1971:38
Kalentegillet 1981:45
Kalentegillet 2003:75f, 2004:24f, 2006:32, 34, 36
Kalentegillet se även S:t Nikolai kyrka, Kalentealtaret 1991:28 f, 180, 1993:50, 52-57, 1998:54, 1999:43 f, 47 f
Kalentehuset 1926:16-20*
Kalentehuset 1927:107-110
Kalentehuset 1946:22
Kalentehuset 1949:98
Kalentehuset 1965:8 ff, 153
Kalentehuset 1966:182
Kalentehuset 1968:19-29*
Kalentehuset 1969:22
Kalentehuset 1970:152 f
Kalentehuset 1971:38, 43
Kalentehuset 1981:45
Kalentehuset 2006:31-39*
Kalentehuset se S:ta Gertruds hus
Kalkbruket 1988:135
Kalkugn, Laholmsvägen 2004:269*
Kalkugnen 1953:261 f*
Kallbadhus 1925:71 ff
Kallbadhus 1925:80*
Kallbadhus 1925:137
Kallbadhus 1932:104 f
Kallbadhus, se även:Badhus 1984:158
Kallbadhuset 1995:214
Kallbadhuset, Östra stranden 2008:82
Kallvattenkuranstalt 2003:102
Kallvattenkuranstalten 1954:234*
Kallvattenkuranstalten 1964:65 ff*
Kallvattenkuranstalten 1967:119-122
Kallvattenkuranstalten 1968:69, 75 ff, 85 ff, 179
Kallvattenkuranstalten 1971:80
Kallvattenkuranstalten 1973:72, 93
Kallvattenkuranstalten 1980:59
Kallvattenkuranstalten 1966:62-83
Kalmarkriget 1611-13 1967:35
Kalmarkriget 1611-13 1968:30-42
Kalmarunionen 1997:35-51, 1998:28, 44, 47
Kalmarunionen 2006:24f
Kalvhagsängen 2010:50-59*
Kalvhult (Färgaryds sn) 1983:130 f*
Kambo by 1975:50 ff
Kammarmusikföreningen 1948:252*
Kammerslyckebackarna, Fylleån, fornlämningar 1995:13
Kamraterna, fotbollsklubb 2013:193
Kamratföreningen TIF-gåvan 1971:206
Kaninön 1969:7
Kaninön 1991:138
Kaninön 2004:42
Kaninön (Kaninholmen) 1945:95
Kaninön (Kaninholmen) 1947:194
Kanotklubben 2011:126f, 131*
Kanotsport 2006:160-165*
Kaparegatan, nuv Simmarevägen 1998:248
Kapdufvan (skonert) 1965:95
Kapdufvan, galeas 1994:119
Kapdufvan, skonare 1990:122
Kapdufvan, skonare 2004:65
Kapellgatan 1943:17
Kapellgatan 1999:252, 2000:256
Kapellgatan 3 1999:257
Kapellgatan, ”Gurlis hus” 2016:284f*
Kapellängen 1951:62, 68
Kapplöpningar 1939:45 ff
Kapplöpningar 1949:224, 245
Kapplöpningar 1956:191
Kapplöpningar 1961:227*
Kapproddarebryggan 1946:228
Kapsylparken 2006:263*, 2007:295*
Kaptensgatan 1943:10
Kaptensgatan 1946:205
Kaptensgatan 1962:159
Kaptensgatan 2012:140ff
Kaptensgatan 2004:62
Kaptensgatan 5 1994:260
Karamellhuset 1976:92, 95*
Karamellkokning 2012:148-152*
Karin Munters Speceriaffär se Ingeborg Gunnarsson/Karin Munter Speceriaffär
Karin Nilssons Hembageri 2004:220
Karins minne se Kabinettet
Karl Gustav Johanssons tobaksaffär 2005:217
Karl Gustavskyrkan, Karlshamn 2012:179*
Karl Ifvarssons gata 1943:65
Karl X kv 1972:143
Karl X kv 1979:10 f
Karl X kv 1980:9 ff
Karl X, kv 1994:270, 1998:63, 71, 75, 1999:11 f, 15 f
Karl X, kv 2008:51*
Karl XI kv 1970:17 f
Karl XI kv 1972:148
Karl XI, kv 1998:67, 1999:19, 26
Karl XI, kv 2006:29*
Karl XI:s servicehus 2007:211*, 2008:189
Karl XI:s väg 1925:11, 47, 130
Karl XI:s väg 1943:13, 15
Karl XI:s väg 1945:121, 125
Karl XI:s väg 1947:251
Karl XI:s väg 1948:304, 309*
Karl XI:s väg 1949:219
Karl XI:s väg 1950:192
Karl XI:s väg 1975:100, 105, 138
Karl XI:s väg 1987:260, 231 f*
Karl XI:s väg 1988:45
Karl XI:s väg 1990:184, 1992:141, 1999:262, 2001:222
Karl XI:s väg 19 1997:190 f
Karl XII:s bussar 1950:211*
Karlbergs Konditori 2004:221
Karlsbergsvägen 2009:208f*
Karlsbergsvägen 2, hissmaskin 2016:259*
Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg 1937:135
Karlslund 1967:48, 51
Karlslund, Furet 1991:134, 151
Karlslund, Kärleken 1991:83, 1992:156 f, 163
Karlsro 1949:175
Karlsro 1953:172
Karlsro 1971:30, 34, 106
Karlsro kyrkogård 1997:80 f
Karlsro, Furet 1991:134, 153
Karlsrovägen 1943:16
Karlsrovägen 1951:244
Karlsrovägen 1998:266, 1999:184, 252, 2000:176, 246-257
Karlsrovägen 2004:45, 2008:274*
Karlsrovägen 18 1996:107, 113
Karlsrovägen 53 2003:213
Karlssons Kol & Koks 2000:257
Karlstorp 1935:216 f*
Karlstorp 1944:68
Karlstorp 1962:167
Karlstorp 1984:38
Karlstorp 1993:235
Karlstorps camping 2007:85*
Karlstorpsstugan 1967:48
Karlstorpsstugan 1969:125-140*
Karlstorpsstugan 1977:207
Karseforsen 1955:87 ff*
Karskär, isbrytare, se Largo, motorfartyg
Karsten Rönnowsgatan 1992:270 f, 2001:225
Kartor 1986:15-34*
Kartor 1644. Örnehufvuds rekognoseringsskiss (passim) 1981:19-24
Kartor 1652. Kietill Classons över Tönnersjö 1981:8 f, 22
Kartor 1695-96. Johan Söderlings 1969:8 ff
Kartor 1695-96. Johan Söderlings 1976:17
Kartor 1695-96. Johan Söderlings 1981:20 ff, 25 f, 32
Kartor 1695-96. Johan Söderlings 1983:9
Kartor 1695-96. Johan Söderlings 1987:50-73*
Kartor 1698. Stadskarta 1974:21
Kartor 1776. J F Schwartz över Slottsmöllan 1979:49
Kartor 1779. Ekholms tomtkarta 1979:11
Kartor 1802. Sperlingsholms arrendegårdar 1974:80
Kartor 1811. Kärleken 1967:47
Kartor 1811. Trädgårdar på norr 1978:30
Kartor 1847. Stadskarta 1970:96
Kartor 1855. Ljunggrens över Norra Utmarken 1974:59
Kartor 1855. Ljunggrens över Norra Utmarken 1987:94 f*
Kartor 1855. Ljunggrens över Öster 1974:76
Kartor 1857. Stadskarta 1970:97
Kartor 1914. Gagner över Kristian IV:s båtvarv och Övraby 1974:15
Kartor 1914. Gagner över Kristian IV:s båtvarv och Övraby 1983:11
Kartor 1929. Nyhem 1977:177
Kartor 1958. Kärleken 1967:80
Kartor, 1806 Konceptkarta över Snöstorps utmark 1990:173
Kartor, 1867 Östra Förstaden 1990:177
Kartor, A S Paulssons karta 1855 1995:93
Kartor, arkeologisk översiktskarta över Stora Torg och kvarteret Klingberget 1999:45
Kartor, bebyggelsen inom Västra förstaden år 1896 1993:118
Kartor, Brandbergs karta över fyrplatsen Nidingen år 1809 1994:47-48
Kartor, del av Gustav Ljunggrens karta från 1855 1993:110, 1995:91
Kartor, del av Halmstad besökskarta, Fylllinge 1996:16
Kartor, del av storskifteskartan 1801, stadsdelen Söder 1995:89
Kartor, del av Västra gärdet vid storskiftet 1801 1993:104-105
Kartor, detaljfoto av storskifteskartan för Snöstorp 1997:55
Kartor, ekonomisk från år 1922 över Furet 1991:135
Kartor, från Jacob Richardson, Hallandia antiqua & hodierna, utsnitt Asige, Åhrstad, Slöinge m fl socknar 1999:76
Kartor, Fyllinge, utdrag ur ekonomiska kartbladet 042 64 2002:9
Kartor, fördelning av brons- och järnåldersgravar 1995:21
Kartor, fördelning av lösfynd från stenåldern 1995:15
Kartor, föreslagen plats för Halmstads Gymnastik- och Roddförenings nya båthus 1991:107
Kartor, gränslandskapen mellan Sverige, Danmark och Norge under senare delen av 1400-talet 1997:38
Kartor, Halmstad och dess närmaste omgivningar omkring år 1260 2000:36
Kartor, Halmstads Westra Utmark 1855 1993:232 f, 236
Kartor, havsnivån för 6000 år sedan 1995:10
Kartor, inägor och trädgårdsrätter utom Norra stadsporten 1811 1992:63
Kartor, karta över Fredriksvall 1859 1994:96
Kartor, karta över Halmstads slottsjord 1915 1995:100 f
Kartor, kartskiss Mickedala by omkring år 1900 2000:222
Kartor, kartskiss Mickedala by år 1767 2000:221
Kartor, konceptkarta från 1806 Snöstorps bys utmark 1989:51, 55
Kartor, källor, gator och tvätthus, Fredriksvall 1991:125
Kartor, medeltida bebyggelsen i Halmstad 2000:41
Kartor, Mercators karta 1600-talet 1991:51
Kartor, Mickedala by i början av 1940-talet 1994:230
Kartor, Norra Utmarken, Norra Gärdet 1991:81
Kartor, Norre vång 1811 1992:61
Kartor, nuvarande kvartersindelning och gatunät i centrala Halmstad 1998:62
Kartor, Olofsdal, del av karta från 1823 1993:205
Kartor, Pehr Rosengrens karta från 1859 över Fredriksvall 1989:63
Kartor, Pehr Rosengrens karta över trädgårdstomten Andersro 1872 1993:115
Kartor, plankarta med tomtindelning Fredriksvall 1994:93
Kartor, plankarta med tomtindelning Fredriksvall 1874 1994:92
Kartor, skiss över kvarter på Väster 2000:255
Kartor, stadsägor på Väster 1924 1993:120
Kartor, tomtkarta Halmstad 1698 1991:36 f
Kartor, Vallås omkring 1970 1993:148-149
Kartor, vatten och vattenledningar 1990:189
Kartor, Västra utmarken utdrag ur karta från 1755/1801 1991:182
Kartor, över jordlotten nr 86 år 1897 (Västra förstaden) 1993:131
Kartor, över tomten nr 90 Brandtalyckan 1861 1994:97
Kartor, översiktskarta avseende kyrkogårdar 1997:62
Kartor, översiktskarta för medeltidsgrävningar i Halmstad 1989 1994:14
Kartor, översiktskarta med husgrunder Köpmansgatan 1990:25
Kartor, översiktskarta med klosteranläggningarna vid Lilla Torg 1990 1994:15
Kartor:Karta 1795 1962:17
Kartor:Karta 1855 1954:
Kartor:Karta över hamnen vid sekelskiftet 1961:135
Kartor:Kristian IV:s båtvarv 1961:18
Kartor:Tomtkarta 1959:
Kartor:Äldsta staden 1961:13
Karup 1990:83
Kasernerna 1964:202*
Kasper, skonare 1990:122, 1994:114
Kasper, skonare 2004:63
Kassabok, Halmstads stads 1671 2005:7-25*
Kassaböcker 1989:95-103
Kassaskåpstillverkning 2014:153ff*
Kastanjeallén 1939:40
Kastanjeallén 1943:14
Kastanjeallén 1969:184
Kastanjeallén 1993:157, 159, 2002:272
Kastanjeallén 2010:193
Kastanjeallén 10 1992:76
Kastanjeallén 8 1992:76
Kastanjeallen, rivningshus 2016:286*
Kasten Rönnowsgatan 2008:95*
Kasten Rönnowsgatan, bostäder 2014:291*
Katla av Reykavik, lastfartyg 1998:197
Katolska församlingen ( i Oskarström) 1953:229
Katolska kyrkan 2017:176
Katolska kyrkan 2008:100
Katrineberg 1974:57
Katrineberg 1987:97
Katrineberg 1993:93
Kattabrottet 2001:256 f
Kattarp 1992:48, 2001:53
Kattdammarna 1950:190
Kattegatt 1925:138
Kattegatt 1926:151
Kattegatt Vindkraft AB 2017:184ff
Kattegatt Vindkraft AB 2017:190
Kattegatt Vindkraft AB, styrelsen 1990, gruppbild 2017:185*
Kattegatt, ångfartyg 1993:92, 2000:110
Kattegattet 1943:183
Kattegattgymnasiet 2017:182f
Kattegattgymnasiet 2008:173
Kattegattgymnasiet, ombyggnad 2016:290*
Kattegatthamnen 1977:131 f*, 154*
Katten, se:Norre Katt :
Katten, se:Norre Katt
Kays Radio-TV 2017:26f*
Keddaböke 1935:110
Kemikaliehandeln Kronan 2012:25
Kents Textiltryck 2007:68f*
Keramik, se:Renässanskeramik
KF Länken 2012:20
KG Gustafssons skoaffär 2014:17
Kihlbergska fastigheten 1946:208
Kimboplanen 2000:175
Kindergarten, Källegatan 2000:270
Kinematograf 1946:230 ff*
Kinnared 1968:20
Kinnared 1971:191
Kinnared 1972:86, 175
Kinnared 1977:73, 82
Kinnared 1991:64
Kinnared, kyrkan 1991:7, 11, 1997:227
Kinnared-Fegenbanan 1947:227
Kinnared-Fegens järnväg 1991:166
Kiosk, Kastanjeallén 2010:227*
Kiosker se Lasarettskiosken
Kiosker se Österbro, kiosk
Kirres konfektyr 2008:104
Kirsten Munck, kv 1999:9
Kirsten Muncks gata 1943:173
Kirsten Muncks hus 1949:53*
Kirsten Muncks hus 1952:7, 13 f
Kirsten Munk kv 1966:10
Kirsten Munk kv 1970:16 ff
Kirsten Munk kv 1985:31
Kirsten Munk kv, utgrävningar 1966:10
Kirsten Munk kv, utgrävningar 1970:16, 67
Kirsten Munk kv, utgrävningar 1972:8-17*
Kirsten Munks hus 1966:180
Kirsten Munks hus 1970:70-75
Kirsten Munks hus 1980:7 f
Kirsten Munks hus 1983:77, 79, 18-30*
Kistinge 1949:209
Kistinge 1974:53
Kistinge 1975:72
Kistinge 1976:11-15
Kistinge 1987:256
Kistinge 2000:133 f, 2002:96
Kistinge vindkraftverk 2017:185-192*
Kistinge, boplatser 2016:39-48*
Kjerrgrens hus, fastighet, Norr 1992:60 ff, 75 f
Klackerup 1934:157 f
Klackerup 1935:115, 130
Klackerup 1944:53
Klackerup 1946:70
Klackerup 1947:36
Klackerup 1948:46
Klackerup 1990:37
Klackerup 1965:30-50
Klackerup , se även:Sperlingsholm 1974:17
Klackerup , se även:Sperlingsholm 1976:62
Klackerup , se även:Sperlingsholm 1977:60
Klackerup , se även:Sperlingsholm 1979:48
Klackerup , se även:Sperlingsholm 1981:7 ff, 15 ff, 22, 26
Klackerup , se även:Sperlingsholm 1983:8
Klackerup , se även:Sperlingsholm 1988:21, 45
Klackerupsgatan 1943:64
Klackrups kungshög 1990:6
Klackåsen (torp) 1965:132
Klaestorp 1965:41
Klammerdamm kv 1972:146
Klammerdamm kv 1976:16, 22
Klammerdamm kv 1987:70
Klammerdamm, kv 2008:61*
Klammerdammsgatan 1924:74
Klammerdammsgatan 1927:23
Klammerdammsgatan 1930:323*
Klammerdammsgatan 1932:1*
Klammerdammsgatan 1932:164, 208
Klammerdammsgatan 1933:145, 160, 169
Klammerdammsgatan 1939:112*
Klammerdammsgatan 1940:154
Klammerdammsgatan 1941:46
Klammerdammsgatan 1942:120*
Klammerdammsgatan 1943:9, 17, 172,
Klammerdammsgatan 1943:193 f*
Klammerdammsgatan 1944:156
Klammerdammsgatan 1945:57
Klammerdammsgatan 1946:22, 232
Klammerdammsgatan 1947:251
Klammerdammsgatan 1948:49
Klammerdammsgatan 1950:191, 207, 195*, 197*
Klammerdammsgatan 1952:85
Klammerdammsgatan 1962:220
Klammerdammsgatan 2013:18*
Klammerdammsgatan 1962:153*
Klammerdammsgatan 2003:282*, 2004:21 2004:86f*, 2006:28*, 2008:62*
Klammerdammsgatan 16 2001:67 ff
Klammerdammsgatan 16 2012:14
Klammerdammsgatan 18 2001:252
Klammerdammsgatan 26 1993:196
Klammerdammsgatan 28, Långa villan 1992:150 f, 1993:193, 196
Klammerdammsgatan 6 1999:84
Klammerdammsgatan se även Magasinsgatan 1990:63, 110, 112, 1992:150, 1994:71, 1995:266, 1999:207, 2000:169, 289, 2001:226
Klammerdammsgatan, se även:Magasinsgatan, Stora Väster Tvärgatan
Klammerdammsgatan, se även:Magasinsgatan, Stora Väster Tvärgatan
Klammerdammsgatan, se även:Magasinsgatan, Wåghalsgatan 1965:114 ff
Klammerdammsgatan, se även:Magasinsgatan, Wåghalsgatan 1966:194-198
Klammerdammsgatan, se även:Magasinsgatan, Wåghalsgatan 1967:5, 7, 25
Klammerdammsgatan, se även:Magasinsgatan, Wåghalsgatan 1968:110, 118
Klammerdammsgatan, se även:Magasinsgatan, Wåghalsgatan 1970:95, 174
Klammerdammsgatan, se även:Magasinsgatan, Wåghalsgatan 1974:19-31
Klammerdammsgatan, se även:Magasinsgatan, Wåghalsgatan 1976:6, 18 f
Klammerdammsgatan, se även:Magasinsgatan, Wåghalsgatan 1979:149
Klammerdammsgatan, se även:Magasinsgatan, Wåghalsgatan 1983:43 f, 48 f
Klas Uggla, jagare 1991:218 ff
Klaugstrup 1946:70
Klingberget kv 1965:8-21*
Klingberget kv 1966:5, 13, 84
Klingberget kv 1967:29-34
Klingberget kv 1979:9 f
Klingberget, kv 1993:50, 1999:16, 45
Klingberget, kv 2006:31
Klingberget, kvarter 2014:12ff*
Klingeberget 1925:8
Klingeberget 1933:151 f
Klingeberget 1934:173 f
Klingeberget 1969:21 f
Klingeberget 1974:17
Klingeberget 1981:30
Klockareboställen 1938:103 ff
Klockaregatan, se även:Hantverksgatan, Hospitalsgatan, Paddegatan 1930:129, 131
Klockaregatan, se även:Hantverksgatan, Hospitalsgatan, Paddegatan 1941:46
Klockaregatan, se även:Hantverksgatan, Hospitalsgatan, Paddegatan 1943:172
Klockaregården 1950:17 ff
Klockaregården i Snöstorp 1951:210
Klockaretomten 1935:72
Klockaretomten 1943:170
Klockhuset, Lasarettet 2012:85*
Klockringning 1949:166-173, 190
Klockspel, Halmstads rådhus 2016:256f*
Klomman 1940:115
Klomman 1964:182
Kloppenborg 1940:154, 160
Kloster 1946:24
Kloster 1954:8 ff
Kloster 1957:10 ff
Kloster 1958:9 ff
Kloster 1959:9 ff
Kloster 1961:14 ff
Kloster 1962:7 ff
Kloster, se även:Ebelholt, augustinerklostret, S:ta Annas kloster, S:ta Katarinas kloster, Ås kloster 1966:13, 180 ff
Kloster, se även:Ebelholt, augustinerklostret, S:ta Annas kloster, S:ta Katarinas kloster, Ås kloster 1987:69-72
Kloster, se även:S:ta Annas kloster, S:ta Katarinas kloster, Gråbrödrakloster
Kloster, se även:S:ta Annas kloster, S:ta Katarinas kloster, Gråbrödrakloster
Kloster, se även:Sancta Annas kloster, Sancta Katarinas kloster 1926:5.-14
Kloster, se även:Sancta Annas kloster, Sancta Katarinas kloster 1927:102-106
Klosterbastionen 1926:11
Klosterbastionen 1933:164
Klosterbastionen 1982:157*
Klostergatan 1994:98 f, 2001:225
Klostergatan 2013:17*
Klostergatan 2004:22
Klostergatan 14 1992:160
Klostergatan 18 1992:146
Klostergatan 5 2017:152-163 (passim)
Klostergatan, se även:Köpmansgatan 1924:85 f
Klostergatan, se även:Köpmansgatan 1933:160
Klostergatan, se även:Köpmansgatan 1941:47
Klostergatan, se även:Köpmansgatan 1943:13
Klostergatan, se även:Köpmansgatan, Västerlånggatan 1947:99
Klosterstenen, Wallbergsgatan 2002:91
Klostret kv 1969:16
Klostret kv 1972:143
Klotet, kv 2008:193f*
Klotter 2007:58*, 64*
Klubb Maritim 2007:315*
Klyftehög 1929:62, 67
Klyftehög 1933:168
Klyftehög 1983:20
Klyftehög 1985:131, 135, 137
Klyftehög 1988:242
Klyftehög se Rännebacken
Klyftehögsvägen 1943:17
Klyvaregatan 1943:182
Klyvaregatan 1968:213
Knappegården 1949:61
Knebels vattenfabrik 2008:44f
Knebildstorp 1925:7
Knebildstorp 1926:15, 82
Knebildstorp 1930:147, 208
Knebildstorp 1932:104
Knebildstorp 1933:166, 169
Knebildstorp 1934:7, 9, 33
Knebildstorp 1935:131
Knebildstorp 1937:50, 55
Knebildstorp 1938:238
Knebildstorp 1940:152, 157
Knebildstorp 1941:7
Knebildstorp 1941:9 ff
Knebildstorp 1941:36
Knebildstorp 1943:42 ff
Knebildstorp 1943:46 f
Knebildstorp 1943:49
Knebildstorp 1946:234
Knebildstorp 1948:50
Knebildstorp 1969:8 f, 191, 206*
Knebildstorp 1970:144
Knebildstorp 1975:195
Knebildstorp 1976:69
Knebildstorp 1977:58, 115, 167
Knebildstorp 1979:13
Knebildstorp 1981:24, 26, 31, 57
Knebildstorp 1983:22 ff
Knebildstorp 1990:119, 1992:51, 53 f, 1993:53, 126 f, 232, 1996:125, 264, 1999:44
Knebildstorp, fiskebodar 2016:135*
Knebildstorp, fornlämningar 1995:13
Knebildstorp, gård 1991:22 f, 1998:246
Knebildstorp, gård 2003:72-83*, 2004:40, 45 2006:45, 266*
Knebildstorp, kolonier 2008:155
Knebildstorpsbäcken 1927:31
Knebildstorpsbäcken 1946:121
Knebildstorpsbäcken 1947:193
Knebildstorpsbäcken 1987:248
Knobeshlms bränneri 1927:59 f
Knobeshlms bränneri 1927:68, 70
Knobesholm 1969:187
Knobesholm 1970:122
Knobesholm 1973:61 ff
Knut Anderssons Speceriaffär 2000:257
Knutsgillet, Laholm 1993:57, 1996:13
Knystahall, gränssten Rydöbruk 2006:40
Knäppryggsböcker, kontorsböcker 1989:122 f
Knäred 1924:8
Knäred 1934:41, 46, 68
Knäred 1938:28
Knäred 1953:10, 12, 22
Knäred 1965:74
Knäred 1968:33
Knäred 1969:134
Knäred 1971:54, 194 f
Knäred 1975:21
Knäred 1983:204
Knäred 1984:67
Knäred 1992:47, 1995:167, 1998:84
Knäred, freden 1613 1988:48
Knäred, kyrkan 1988:76
Knäred, kyrkan 1997:218, 227
Knäredsgatan 1943:180
Knäredsgatan 1988:173
Knäredsvägen 1943:42
Kobrottet 1963:117
Kocks salong 2010:189f
Kockums utrustningskran 2008:128f*
Kohall 1925:69
Kohall 1934:195
Kohall 1952:78
Kohall 1963:116
Kohall 1980:45
Kojan, fritidsgård 2011:236
Kokböcker 2015:38-39
Kokosbagaren 2004:223
Kolagården 2006:102
Kolberger Heide, slaget 1644 1988:48
Koleraepidemi 1927:168
Koleraepidemi 1948:235
Koleraepidemi 1949:190
Koleraepidemi 1969:75-84
Kolerakyrkogården, Onsjö 2002:97
Kolerakyrkogården, Snöstorp 2002:98
Kolla, hemman, Onsala 1993:78
Kollberg & Co, firma 1967:171, 192
Kollberg & Co, firma 1977:157 ff
Kollberg & Wessberg, F:a 1947:175
Kollbergs plats, Öster 1990:182
Kollbergska villan 1946:248
Kollbergska villan 1978:161*
Kollbergska villan 1993:96, 98, 1998:164
Kollbergska villan 2005:261*
Koloni se Tylösandskolonin
Koltjuvar, målning 2016:172f*
Kolumbus, fartyg 2012:159
Komac 2007:275*
Kommendanter 1934:200-207
Kommitten för fredsmarschen i Centralamerika 2016:224
Kommitten för mänskliga rättigheter i El Salvador (Halmstad) 2016:222f
Kommunala flickskolan 2012:145ff
Kommunala nämnder, kvinnliga ledamöter 2005:72ff, 91-94
Kommunalhuset se Försörjningshemmet 2012:
Kommunalskatt 2013:12
Kommunsammanslagning 2016:37f
Konditori Cecil 2010:238ff*
Konditori Centrum 1998:167
Konditori Centrum 2010:190, 236f
Konditori Hörnan 2010:238
Konditori Lorry 2010:244
Konditori Pagod 2011:259
Konditori Rubinen 2015:20f*
Konditori Semis 2010:236
Konditori Tre Hjärtan 2010:234, 236f*
Konditori Zeta 2010:244
Konditorier 1958:178ff*
Konditorier 2015:209-214
Konditorier se även resp namn 1997:94-109
Konditorier se även resp namn 2004:220-224
Konditoriskola 2010:242
Konfirmander 1906 1974:163-167*
Konfirmander år 1905 1955:322
Konfirmander, gruppbild. Erik Nordbloms konfirmander sommaren 1904 1994:261
Kongens Gaard, se även:Slottet 1950:16
Kongens Have, se även:Slottsträdgården 1950:17 ff
Konst 2003:212-226, 2008:191-206*
Konst där vi bor, projekt 2008:191-195*
Konstflygning 2013:66-77*
Konstlotteri 1960:73
Konstnärer 2017:147-168
Konstnärer 2017:169-172
Konstnärer 2017:173-180
Konstutställningar 2016:168-176
Konstutställningar 2016:37
Konstutställningar, Flygaregatan 2013:110f*
Konsul Wreds salong, se även:Teater 1960:157
Konsum 2011:165
Konsum Fram, Stenhuggeriet 2003:244
Konsum Furet 2005:217
Konsum Norra vägen 2008:102f
Konsum Restaurang 2013:49*
Konsumaffären, Smedjegatan 2015:107*
Konsumförening, Oskarström 2016:77-79
Konsumrestaurangen, Östra stranden 2015:260-262*
Konsums livsmedelsbutik 2013:18
Konsumtionsföreningen 1927:73-74
Kontinentalsystemet 1966:20-23
Kontoristföreningen 2014:135
Kooperationen 100 år 2002:292
Kooperativa förbundets kontorsbyggnad, Stationsgatan 2014:292*
Kopparmöllan, Väster 1993:143, 2002:83
Kopparmöllebäcken 1927:31
Kopparmöllebäcken 1941:25
Kopparmöllevägen 1943:61
Kopparmölleängen 1943:182
Kopparstick (Klostergården 1710) 1959:36*
Kopparstick, detalj från G Bjurmans ur Richardsons Hallandia antiqua et hodierna 1992:65
Korgfabriker 1979:42 ff*
Korgfabriker 1980:199 ff*
Korpen 2006:252
Korsvirkesbyggnad från mitten av 1600-talet (Orups gränd) 1994:268
Korsvirkeshus 1983:55-59*
Korvvagnar 2017:266-272
Kosmisk moder, konstverk 2016:170*
Kosterpokalen, seglingspris 2006:143
Krafsagården 1929:70*)
Krafsagården se Hallandsgården
Kragared 1993:91, 1997:216
Kran 2 2009:113-124*
Kranens vänner, förening 2006:275*, 2007:13*, 2009:118-124*
Krassows hus se även Schånbergska fastigheten 1992:71
Krassowska lyckan 1942:50
Krassowska lyckan 1987:24
Krematorium, se:Sancta Katarinas kapellkrematorium :
Krematorium, se:Sancta Katarinas kapellkrematorium
Krig, andra världskriget 2006:192-198*, 2008:87-92
Kriget 1643-45 1967:35, 38
Kriget, 1657-1658 1991:62 f
Kriget, skånska 1709-1710 1993:73
Kringelängsvägen 1998:88
Kringlegubben 2017:254
Kristian I:s sigill 1995:67
Kristian IV:s port, se:Norreport :
Kristian IV:s port, se:Norreport
Kristian IV:s sigill 1988:46 f*
Kristian IV:s sigill 1995:60 f
Kristian IV:s varv 1965:89, 95
Kristian IV:s varv 1977:60
Kristian IV:s varv 1983:11, 16
Kristian IV:s varv 2004:61
Kristiansfält 1955:59
Kristiansfält, Väster 1993:141
Kristianstad 1952:11
Kristidsnämnd 2008:91
Kristin (skonert) 1986:115 f*
Kristin, skonare 1990:122, 1994:114
Kristin, skonare 2004:63
Kristina 1926:152
Kristina 1932:218
Kristineberg 1936:181
Kristineberg 1987:103
Kristinedal 1987:104
Kristinehed 1946:245
Kristoffersgatan 1943:42
Krogar 1949:226*
Krogar 1958:274 ff*
Krogar 1964:144 ff*
Krogar, se även:Baertlingska krogrörelsen, Bier-Pillas krog, Eriksro, Helfwetes krogen, Lilla Helvetet 1967:59-62
Krogsered 1966:26
Krogsered, kyrkan 1965:65
Krogslagsmål 2014:8
Krokagård, Mickedala 2000:183 ff, 223
Krokagård, Norra hemmanet, Mickedala 2000:225
Kronan, bryggeri 2003:71
Kronans hus, kemikalieaffär 1994:214
Kronans spannmålsmagasin 1994:42 f
Kronborg, bilfärja 2004:74*, 2005:262*, 2008:127*
Kronens Gaard i Halmstad, se även:Slottet 1950:15
Kronoarrende 1947:33-37
Kronobageriet 1949:180
Kronobergs reg. (Håkan Skyttes reg.) 1947:86
Kronobergssextetten 1924:65
Kronobränneriet 1927:52-73*)
Kronobränneriet 1929:201
Kronobränneriet 1971:59 ff
Kronobränneriet 1973:56
Kronobränneriet 1979:50
Kronobränneriet 1992:79, 1995:96
Kronobränneriet 2009:13
Kronolund 1988:137
Kronomagasinet 1937:1*)
Kronomagasinet 1937:179
Kronomagasinet 1944:60, 64
Kronomagasinet 1945:85
Kronomagasinet 1968:213
Kronomagasinet 1971:57*
Kronomagasinet 1975:65 ff
Kronomagasinet 1995:96 f, 101
Kronprins Carl Gustaf, färja 1989:229 f, 2001:217 f
Kronqvists grönsaksaffär 2005:145
Krontorp 1974:53
Krontorp 1975:133
Krontorp 1984:114
Krubban (fastighet) 1970:113 f
Krukmakaregården (vid Västerbro) 1933:170*
Kruthålet (cigarraffär) 1967:132
Krutkällare, Galgberget 1989:63
Krügers planterhage 2002:75 f
Kråkebolet (Våxtorp) 1971:55
Krönikebok 1941:56-69
Krönleins bryggeri 2003:60, 2009:13
Kuchlers pappershandel 2000:264 f, 2002:236 ff
Kuchlers tryckeri 2002:237 f
Kull & Hallbergs Handels AB 1967:170 f, 192, 240
Kull & Hallbergs Handels AB 1969:165 f
Kull & Hallbergs Handels AB 1970:179
Kull & Hallbergs Handels AB 1972:102
Kull & Hallbergs Handels AB 1977:125
Kull & Hallbergs Handels AB 1978:98*
Kull & Hallbergs Handels AB 1988:244
Kulla (Harplinge sn) 1969:196
Kulturföreningen Solen 2016:244
Kulturhuset 2014:251
Kulturhuset 2014:243f
Kulturhuset 2014:248f
Kulturhuset 2016:153-167*
Kulturhuset, Folkparken 2005:220f*
Kulturhuset, Folkparken 2010:292*
Kulturliv 2007:160-167*
Kulturmiljö Halland 2007:28 f
Kulturmiljövård 2007:26-31*
Kulturnatt 2010:293*
Kulturnatt 2014:300*
Kulturnatt 2012:294f*
Kulturskolan 2014:250
Kulturskolan 2009:11f*
Kung Eriks väg 1943:65
Kung Valdemars jordebok 1945:24
Kung Valdemars jordebok 1969:5 f
Kung Valdemars jordebok 1981:14, 17 f, 45
Kung Valdemars jordebok 1983:7
Kungabesök 1949:225*
Kungabesök 1961:240*
Kungabesök 1962:224*
Kungabesök 1963:231*
Kungabesök 1964:210
Kungabesök, Högskolan 2012:282*
Kungamötet 1619 1967:35 f
Kungamötet 1619 1994:17 f
Kungastenar 2002:101-103
Kungastenen 2009:120
Kungl. Hallands Bataljon 1948:215
Kungliga Hallands Flygflottilj 2014:146ff*
Kungliga Hallands flygflottilj, -kår se F 14
Kungliga Hallands flygkår 2004:213
Kungliga Patriotiska Sällskapet 1990:86 f, 89
Kungliga Patriotiska Sällskapet, belöningar 2012:207-213*
Kungliga Strömrensningskommittén 1993:87
Kungligt bröllop 1744 1999:108-113
Kungsbacka 1934:31, 57
Kungsbacka 1947:71
Kungsbacka 1948:167 ff, 175 ff
Kungsbacka 1949:104 f, 129
Kungsbacka 1952:59
Kungsbacka 1965:55
Kungsbacka 1966:26, 44 f, 114
Kungsbacka 1968:28
Kungsbacka 1969:7
Kungsbacka 1974:50
Kungsbacka 1976:42, 47 f
Kungsbacka 1981:69
Kungsbacka 1992:36
Kungsbacka slott 1968:28 f
Kungsbacka, kyrkan 1968:26
Kungsbacka, kyrkan 1993:51
Kungsbackaloppet 1998:190
Kungsfreden (Kungsgatan och Fredsgatan) 2011:281*
Kungsgatan 1929:188*
Kungsgatan 1943:10
Kungsgatan 1945:161
Kungsgatan 1947:89
Kungsgatan 1998:162 f, 2000:124, 2001:69
Kungsgatan 6, hiss 2016:247*
Kungsgatan 6, hiss 2016:252f*
Kungsgatan 8 1998:161
Kungsgård, Halmstads 2006:7-10
Kungsgården (Laholm) 1947:187
Kungsgården (Laholm) 1950:156
Kungshögen, se:Ivars kulle
Kungshögsvägen 1943:64
Kungsåkern, Rydöbruk 2006:40
Kungsäter 1993:125
Kungsäter, kyrkan 1988:82
Kungörelser 1943:74-97
Kungörelser 1946:173-194*
Kungörelser 1948:253-268
Kungörelser 1949:175 ff
Kungörelser 1953:157 ff, 146-150*
Kurtinmuren 1964:12 ff*
Kuska Carls (gård) 1987:107
Kustbladet (tidning) 1985:62
Kustroddare 1989:143-146
Kustvägen 1974:16
Kustvägen 2006:265*, 2007:65*, 88f*, 109*, 125*, 2009:18
Kustvärnet (tidning) 1985:62
kv Almen 1967:123, 128
kv Ascheberg 1985:65-79*
kv Ascheberg 1987:235
kv Besättningen 1966:14-19
kv Besättningen 1969:14
kv Biet 1972:144
Kvarnagården 1929:70*
Kvarnar 1927:31, 33, 66
Kvarnar 1929:70*
Kvarnar 1929:190-212
Kvarnar 1935:59
Kvarnar, se:Ettarps kvarn, Halmstads valskvarn, Slottsmöllans kvarn
Kvarnbacken 1943:64
Kvarnbacken (Tolvers backe), Kärleken 1991:82 f
Kvarnbyggare 1950:213*
Kvarter, se resp kvartersnamn
Kvarteret Båglampan 2012:236*
Kvarteret Erik Dahlberg 1953:253 ff*
Kvarteret Framtiden 2012:238*
Kvarteret Framtiden 2012:236
Kvarteret Gråmunken, arkeologisk utgrävning 2012:181-188*
Kvarteret Jungfrun 1958:280*
Kvarteret Klingberget 1964:8
Kvarteret Våghals 1964:11 ff*
Kvartermästaregården 2004:22
Kvartersbutiker 1985:153-160*
Kvartersindelning 1998:62
Kvartersmästaregården se Nyströmska gården
Kvibille 1931:173
Kvibille 1938:103,105, 115 ff
Kvibille 1946:239
Kvibille 1961:208
Kvibille 1967:109
Kvibille 1968:88
Kvibille 1969:137
Kvibille 1970:68
Kvibille 1973:150
Kvibille 1974:7, 53
Kvibille 1977:103
Kvibille 1981:6
Kvibille 1984:9
Kvibille 1988:30
Kvibille 1989:77, 1991:102, 1992:47, 52 f, 2002:99
Kvibille gästgivaregård 1945:204
Kvibille gästgivaregård 1950:99
Kvibille gästgivargård 2011:113
Kvibille kyrka 1948:50
Kvibille, avrättningsplatsen 1996:41 f
Kvibille, gästgivaregården 2002:104
Kvibille, kyrkan 1966:176
Kvibille, kyrkan 1981:6
Kvibille, kyrkan 1983:27 f, 32*, 34*, 36*
Kvibille, kyrkan 1985:19
Kvibille, kyrkan 1988:88, 77 f*
Kvibille, kyrkan 1997:227, 2002:87 f
Kvinnlig rösträtt 2011:187-197
Kvinnliga politiker 2011:187-197*
Kvinnoprästfrågan 2010:9f
Kvinnor för fred 2016:228-231*
Kyrkan, se S:t Nikolai kyrka
Kyrkan, se S:t Nikolai kyrka
Kyrkan, se:S:t Nikolai kyrka
Kyrkans jordegendomar 1934:225-228
Kyrkböcker 1951:90-126
Kyrkböcker 1952:19-40
Kyrkböcker 1953:94-139
Kyrkklockor 1949:150-166*
Kyrkliga förhållanden 1941:89-131
Kyrkliga förhållanden 1944:39ff, 43, , 76-106*
Kyrkogatan 1924:70
Kyrkogatan 1928:212*
Kyrkogatan 1933:152, 159 f
Kyrkogatan 1941:46
Kyrkogatan 1942:55
Kyrkogatan 1943:9, 172
Kyrkogatan 1944:182, 149*
Kyrkogatan 1945:121, 151
Kyrkogatan 1947:99
Kyrkogatan 1948:53 f, 269 ff*
Kyrkogatan 1952:223, 1*
Kyrkogatan 1953:80
Kyrkogatan 1960:129*
Kyrkogatan 1963:84
Kyrkogatan 1990:24 ff, 70, 1992:151, 229 f, 1994:36, 69, 2000:37 f
Kyrkogatan 2013:82f
Kyrkogatan 1967:131
Kyrkogatan 1970:20, 57, 62, 174
Kyrkogatan 1972:95
Kyrkogatan 1973:45*
Kyrkogatan 1985:68 ff, 75 f, 65*
Kyrkogatan 1986:214-219*
Kyrkogatan 1987:229*
Kyrkogatan 2010:167
Kyrkogatan 11 1993:154-156, 1998:172 f, 1999:258
Kyrkogatan 5 1997:95
Kyrkogårdar 1944:29-38*, 155-174*
Kyrkogårdar 1947:157, 302
Kyrkogårdar 1948:175, 188
Kyrkogårdar 1952:89
Kyrkogårdar se Garnisonskyrkogården, Kolerakyrkogården, Norra kyrkogården, Västra kyrkogården, Karlsro kyrkogård samt respektive kyrka
Kyrkogårdar, Harplinge 2016:90f*
Kyrkogårdar, se även S:ta Katarinas kapellkrematorium 1926:98-103*
Kyrkogårdar, se även:S:ta Katarinas Kapellkrematorium 1960:291f*
Kyrkogårdar, se:Norra kyrkogården
Kyrkogården i Harplinge 2016:88*
Kyrkogårdsgränd, se även:Hospitalsgatan, Redinsgatan 1946:222
Kyrkogårdsgränd, se även:Hospitalsgatan, Redinsgatan 1947:141
Kyrkogårdsgränden, se även Hospitalsgatan 1941:46
Kyrkogårdsgränden, se även Hospitalsgatan 1943:9
Kyrkohandböcker 1989:25, 26-37
Kyrkoherdar 1932:57-70*
Kyrkoherdeinstallation, Samuel Palmer 2014:26
Kyrkoherdeval 2013:14ff*
Kyrkopliktsmål 2011:83-90*
Kyrkor 2007:168-171*
Kyrkor, målningar av Waldemar Lorentzon 2016:171f*
Kyrkoråd 1941:110 ff
Kyrkoråd 1944:95, 104 ff
Kyrkoräkenskaper 1967:37 ff
Kyrkoräkenskaper 1970:27 f
Kyrkoräkenskaper 1604-1605 2014:44-52*
Kyrkringning 1944:97 f
Kyrksilver 1938:215-228*
Kyrksilver 1943:198-204
Kyrksilver 1952:71
Kyrktupp, stormskada 2014:286f*
Kyrkväktare 1941:127 ff
Kyrkvärdar 1941:123 ff
Kyrkvärdar, se även:Gravstenar 1944:80, 93, 105
Kyrkvärdar, se även:Gravstenar 1949:66
Kyrkvärdar, se även:Gravstenar 1952:71
Kyrkängen 1943:182
Kyrkängsgatan 1943 63:
Kårarp 1930:70
Kårarp 1941:14
Kårarp 1967:45 f, 56
Kårarp 1969:8, 128 ff
Kårarp 1974:17, 61
Kårarp 1981:9, 17, 22
Kårarp 1984:73
Kårarp 1987:89, 108 ff
Kårarp 2004:40
Kårarp, fornlämningar 1995:14, 19, 22, 26
Kårarp, fornlämningar 2004:14
Kårarp, målning av Arvid Lindoff 2016:69*
Kårarp/Wrangelsro, industriområde 2012:292*
Kårarpsvägen 1940:105
Källeberg 1987:107
Källegatan 1933:121
Källegatan 1941:6, 47
Källegatan 1943:9, 49
Källegatan 1968:113
Källegatan 1970:97
Källegatan 1971:60
Källegatan 1984:28, 31
Källegatan 1990:184, 188, 1991:123
Källegatan 1947:130, 143
Källegatan 1949:220
Källegatan 1950:191
Källegatan 1951:192
Källegatan 10 1994:106
Källegatan 4 1994:104
Källegatan 6-8 1994:104
Källegatan, ordenslokalen 2000:270, 2001:246
Källegatans lekskola 2014:201-210*
Källor se Vatten och vattenledningar
Källor, se Vatten och vattenledning, Vattenkällan :
Källor, se Vatten och vattenledning, Vattenkällan
Källor, se:Alfreds källa, Bonnagårds källa, S:t Jörgens källa, Vatten och vattenledningar
Källsprånget, kv 1992:129, 133
Källstorp 1936:118
Källstorp 1940:152, 161
Källstorp 1969:100
Källstorp 1992:52
Kämnärsrätt 2013:60
Käringsjön 1993:26
Kärleken 1943:183
Kärleken 1946:244
Kärleken 1947:133, 135, 158
Kärleken 1951:203
Kärleken 1966:130-136
Kärleken 1967:44-81
Kärleken 1969:128 ff
Kärleken 1973:97-111
Kärleken 1986:228
Kärleken 1987:88-110*
Kärleken 1988:204 f
Kärleken 1990:192 f, 1991:78-94, 1992:85, 140, 156, 163, 1993:189, 1994:försättsplansch, 257, 1996:129 ff, 1998:149, 2001:104 f, 2002:273,
Kärleken (namnet) 1967:62-67
Kärleken (namnet) 1987:94
Kärleken (torp) 1967:51-59*
Kärleken (torp) 1987:92, 94
Kärleken, fornlämningar 1995:22, 24, 26
Kärleken, kyrkan 1986:229, 232
Kärleken, milsten 1991:85, 92 f
Kärleken, milsten 2004:44, 46*, 2006:246
Kärleken, milstenen 1967:44, 49, 65 f, 71, 231*
Kärleken, stadsdel 2001:103
Kärleken, torp 2017:30
Kärlekens Kooperativa Mjölkförening 1993:191
Kärlekens skola 1954:105 ff
Kärlekens skola 1960:149
Kärlekens skola 1961:213
Kärlekens socialdemokratiska ungdomsklubb 1995:148
Kärleksallén 1967:65
Kärleksgången 1924:15*
Kärleksgången 1967:65
Kärleksgången, gångstig 2000:262 f
Kärlekslyckan 1967:65 ff
Kärlekspolisen 1966:130-136*
Kärlekspolisen 1967:71 f
Kärlekspolisen 1981:91
Kärlekspolisen 1985:135
Kärret 1951:206
Kärret 1981:47-53
Kärret 1983:10, 12 f
Kärret 1984:33
Kärret, avstjälpningsplats 1990:198 ff
Kärrgrenska huset 1951:245*
Köinge, kyrkan 1985:14
Könarp 1935:111
Köpcentrum 2013:32*
Köpcentrum 2014:266-270*
Köpcentrum 2014:10
Köpcentrum 2014:22
Köpcentrum öster 2008:148*
Köpcentrum, paraplybolag 2017:24
Köpenhamn, gård 1990:174
Köpmangatan 43 2016:93f*
Köpmannaförbundet 2014:33
Köpmannagård, Mickedala 2000:225
Köpmansgatan 1944:116, 131 f, 112 f*
Köpmansgatan 1945:121, 137
Köpmansgatan 1946:232
Köpmansgatan 1947:153
Köpmansgatan 1948:304, 307*
Köpmansgatan 1949:227
Köpmansgatan 1950:207
Köpmansgatan 1952:85
Köpmansgatan 1990:24 f, 63, 70, 110, 115, 1992:148, 236-245, 1993:287 f, 1996:221, 1998:167 f, 1999:10 12
Köpmansgatan 2014:188f
Köpmansgatan 1965:98
Köpmansgatan 1967:9
Köpmansgatan 1968:172
Köpmansgatan 1970:133, 17-21*
Köpmansgatan 1974:9, 20-31
Köpmansgatan 1976:6, 16, 18 f
Köpmansgatan 1981:160*
Köpmansgatan 1983:43 f, 48 f
Köpmansgatan 1986:71, 80 ff
Köpmansgatan 1987:127, 170-176*
Köpmansgatan 1988:255 ff*
Köpmansgatan 2003:71, 212, 2004:272*, 2007:131*, 2008:48*, 154*
Köpmansgatan 1 1992:236
Köpmansgatan 12 2000:266 f
Köpmansgatan 14 (Angelska huset) 1966:104 ff*
Köpmansgatan 14 (Angelska huset) 1967:227*
Köpmansgatan 14 (Angelska huset) 1970:98
Köpmansgatan 14 (Angelska palatset) 1998:179
Köpmansgatan 15 1992:240, 2000:178 f
Köpmansgatan 17 1992:240
Köpmansgatan 21 1990:70
Köpmansgatan 21 (Elsa Guldsmeds hus) 1968:49
Köpmansgatan 21 (Elsa Guldsmeds hus) 1970:21 f*
Köpmansgatan 21 (Elsa Guldsmeds hus) 1974:24 ff
Köpmansgatan 21 (Elsa Guldsmeds hus) 1976:20*
Köpmansgatan 21 (Elsa Guldsmeds hus) 1980:57 ff
Köpmansgatan 23 1992:242, 1999:185 f
Köpmansgatan 27 1965:206*
Köpmansgatan 3 1992:237, 1993:73
Köpmansgatan 31 2000:113
Köpmansgatan 41 1992:244
Köpmansgatan 5 1992:238
Köpmansgatan, gågata 2010:287*
Köpmansgatan, nybygge 2012:286*
Köpmansgatan, se även Klostergatan 1924:74
Köpmansgatan, se även Klostergatan 1925:46, 132
Köpmansgatan, se även Klostergatan 1926:159
Köpmansgatan, se även Klostergatan 1928:212*
Köpmansgatan, se även Klostergatan 1929:188*
Köpmansgatan, se även Klostergatan 1932:208*
Köpmansgatan, se även Klostergatan 1933:158, 160, 170*
Köpmansgatan, se även Klostergatan 1943:8, 172
Köpmansgatan, se även:Klostergatan, Västra Långgatan 1962:32*
Kören, skulptur 2008:206
Körling, Felix, relief 2005:115*
Körlingska Teaterkapellet 1949:222
Körnarp 1961:204 f
Köttbesiktningsbyrå 1940:54 ff, 68 ff, 99 ff

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"