Texten på denna sid är den text man kommer till om man skannar den QR-kod som finns på utställningsaffischerna. Det som visas på utställningsaffischerna saknas på dessa sidor.

Hotell Mårtenson Storgatan 52

År 1858 startade Fredrik Mårtensson från Ljungby gästgiveri- och hotellrörelse på Storgatan 52 vid Norre Port.

Fredrik Mårtensson. Foto Sven Johansson

Tanten på taket

Översta våningen på Hotell Mårtenson var från 1935 bostad till hotelldirektören Franz Gruber med hans fru Greta. När Franz Gruber dog fick Greta bo kvar på takvåningen resten av sin livstid där hon blev serverad mat varje dag. Greta Gruber levde fortfarande på 1990-talet när Johan Rosenlind arbetade på Mårtenson. När Johan senare skrev berättelsen som TV-serien ”Vår tid är nu” bygger på blev Greta Gruber förebild till ”Tanten på taket” i TV-serien. På Mårtenson finns också en bar som heter Gretas Tak, givetvis ligger den på takvåningen.

Greta Gruber, målningen finns på Hotell Mårtenson vid Gretas Tak.
Foto Sven Johansson

Nyktran

I början på 1900-talet var nykterhetsrörelsen en stor folkrörelse, man hade uppmärksammat det omfattande fylleri som fanns på stadens krogar och ville skapa ett alternativ till dessa.
Foto från Bilstationen.

1907 skulle arrendet för Tivoli förnyas och då beslöt stadsfullmäktige att Hotell Mårtenson fick behålla övre Tivoli men nedre Tivoli arrenderades ut till nykterhetsvännerna för att öppna ett nykterhetscafé där. Tivolicafét eller Nyktran blev populärt bland halmstadborna och fanns kvar till 1962 och året därpå revs byggnaden.

Foto från Bilstationen.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"