Machado Gail 2016:126*
Machum Albert Pedersen, borgmästare 1983:20-24, 30
Machum Albrekt (Albert) Fredriksson 1970:36, 44
Machum Albrekt (Albert) Fredriksson 1978:10
Machum Albrekt (Albert) Fredriksson 1983:24, 28
Machum Albrekt (Albert) Fredriksson 1988:27
Machum Anna Albertsdotter 1983:30-42
Machum Anna Albertsdotter 1988:88
Machum Anne 1970:59
Machum Anne 1988:32
Machum Christian Fredriksson 1970:39
Machum Elisabet Andersdotter 1988:29
Machum Fredrick (Friederich) Albrektsen (Albertson), rådman 1965:29-49
Machum Fredrick (Friederich) Albrektsen (Albertson), rådman 1968:30
Machum Fredrick (Friederich) Albrektsen (Albertson), rådman 1970:39
Machum Fredrick (Friederich) Albrektsen (Albertson), rådman 1972:33
Machum Fredrick (Friederich) Albrektsen (Albertson), rådman 1973:46
Machum Fredrick (Friederich) Albrektsen (Albertson), rådman 1983:24 ff, 28, 30
Machum Fredrick (Friederich) Albrektsen (Albertson), rådman 1988:29
Machum Johanne Albertsdotter 1983:24, 31
Machum Per 1983:37, 42
Machum (Mackum) A P 1924:71
Machum (Mackum) A P 1925:26
Machum (Mackum) A P 1926:107
Machum (Mackum) A P 1926:99
Machum (Mackum) A P 1930:61
Machum (Mackum) A P 1934:165
Machum (Mackum) A P 1935:102
Machum (Mackum) A P 1935:106
Machum (Mackum) A P 1935:108
Machum (Mackum) A P 1935:132
Machum (Mackum) A P 1935:135
Machum (Mackum) A P 1935:92
Machum (Mackum) A P 1935:97
Machum (Mackum) A P 1939:158
Machum (Mackum) A P 1941:231
Machum (Mackum) A P 1941:237 f
Machum (Mackum) A P 1942:75
Machum (Mackum) A P 1943:176
Machum (Mackum) Andersdotter Elisabet 1934:165
Machum (Mackum) F A 1924:70
Machum (Mackum) F A 1934:165
Machum (Mackum) F A 1934:182
Machum (Mackum) F A 1939:158
Machum (Mackum) Hansdotter, se Grims Thale
Machum (Malcolm) (släkten) 1968:30
Machum (Malcolm) (släkten) 1973:27
Machum (Malcolm) (släkten) 1980:16
Machum (Malcolm) (släkten) 1983:18-29
Machum Albert Fredriksön, handelsman, rådman, borgmästare 1992:50 ff
Machum f Henningsdotter Lichtenberg Catarina 1992:50 f
Machum Fredrik Albrektsen, handelsman 1990:120
Machum Johanna 1992:50-57*
Machum, Albrecht (Albert) Pedersen, borgmästare 2003:32, 77
Machum, släkten 1993:69
Mackelier Hans, köpman 1965:30, 35 f
Mackum A 1948:50
Mackum A. F 1948:49 f
Mackum A. F 1949:99, 105
Mackum A. F 1951:84, 86
Mackum A. F 1953:142
Mackum A. P 1948:45, 50
Mackum A. P 1949:59, 99
Mackum A. P 1951:79
Mackum Agneta 1951:86
Mackum Anna Albertsdotter 1948:50
Mackum Anna Albertsdotter 1949:59, 61
Mackum Anna Margareta 1951:86
Mackum Catharina, se: Catharina Henningsdotter (Lichtenberg)
Mackum Elisabet 1951:78
Mackum Elisabet Andersdotter, se: Guntzow
Mackum Fredrik Albrektsen (Albertsen) 1948:48, 50
Mackum Fredrik Albrektsen (Albertsen) 1951:86
Mackum Fredrik Albrektsen (Albertsen) 1953:14
Mackum Hanne Albrektsdotter 1948:49
Mackum J. F 1948:50
Mackum Thale Hansdotter, se: Grim
Madeira till häst 1925:121
Mads (Madtz, Mattz, Matz) 1935:119
Mads (Madtz, Mattz, Matz) 1936:123
Mads (Madtz, Mattz, Matz) 1940:151
Mads (Madtz, Mattz, Matz) 1940:158
Mads (Madtz, Mattz, Matz) 1940:160
Mads (Madtz, Mattz, Matz) Brygger (Byggere) 1934:148
Mads (Madtz, Mattz, Matz) Byskriffuer 1934:148
Mads (Madtz, Mattz, Matz) Byskriffuer 1935:107
Mads (Madtz, Mattz, Matz) Jude 1934:157
Mads (Madtz, Mattz, Matz) Jude 1936:122
Mads (Madtz, Mattz, Matz) Kedelförer (Kiedelförer) 1934:150
Madsdotter Birgitte 1935:133
Madsen (Laxmand) S 1949:41, 47
Madsen (Laxmand) S 1950:13, 15
Madsen (Laxmand) V 1948:23
Madsen (Madtzen) S 1931:17
Madsen (Madtzen) S 1934:43
Madsen (Madtzen) S 1934:70 f
Madsen (Madtzen) S 1935:96
Madsen (Madtzen) S 1935:99
Madsen (Madtzen) S 1939:108 f
Madsen (Madtzen) S 1942:107
Madsen (Madtzen) S 1942:113
Madsen (Madtzen) S 1942:170
Madsen Mads (Madtz, Mattz, Matz) 1926:9
Mætte Björn 1925:5
Mætte Björn 1930:58
Magdalena Ditmarsdotter 1951:88
Magdalena Samuelsdotter 1951:89
Magera Anna Greta 1953:56
Magirus J 1953:56
Magirus P 1932:154
Magirus P 1953:56
Magirus Peder , präst 1970:51
Magnus biskop 1932:152
Magnus Carl, konstnär 2001:262, 264, 267
Magnus den gode 1924:42
Magnus Eriksson , unionskung 1968:27 f
Magnus Eriksson , unionskung 1981:36, 45
Magnus Eriksson , unionskung 1982:8
Magnus Eriksson , unionskung 1985:20, 23 f
Magnus Ladulås 1985:19
Magnus Smed 1934:153
Magnus Åkesen 1981:14
Magnusdotter Anna 1992:76
Magnusdotter, se: Elin, Neta Kristina
Magnuson Hasse 2009:71*
Magnusson A 1939:56
Magnusson Axel, länsassessor 1976:128 f*
Magnusson Bertil, sjukvårdsförman 2002:274
Magnusson Birger, svensk kung 2008:14
Magnusson Enar, polis 1981:99*
Magnusson Erik, specerihandl 1985:158
Magnusson Frida 1991:243*
Magnusson G 1951:259 f*
Magnusson Greta, kioskägare 2002:274 ff, 277
Magnusson Gustaf, kriminalkonstapel 1981:99*
Magnusson Gustav, kriminalkonstapel 2014:233*
Magnusson Hans, bankdirektör 2009:70
Magnusson Hasse, speaker 2014:273*
Magnusson Kerstin, damfrisör 2002:299*
Magnusson Kerstin, frisörmästare 1985:150*
Magnusson Kurt, handbollsspelare 2002:229*
Magnusson Lars, musiker 1998:26
Magnusson löjtnant 1931:54*)
Magnusson Nils-Helge, disponent 1992:169*
Magnusson Paul, förgyllare 1971:134
Magnusson Robert, landssekr 1984:67-76
Magnusson Stefana, f Wulff 1969:230*
Magnusson Svante, led sf 1971:169
Magnusson Sven, torpare 1971:71
Magnusson Sven-Åke, handbollsspelare 2010:202f*
Magnusson Thore, förvaltare, led sf 1971:169
Magnusson Thore, förvaltare, led sf 1985:270*
Magnusson, Arne, bensinstationsinnehavare 2004:151, 2005:234
Magnusson, Axel, länsassessor 2003:133
Magnusson, Boris, brandman 2003:113*
Magnusson, Gunn, 2004:286*
Magnusson, Thore, förvaltare 2004:199*
Mahrström George 1966:53 f
Mahrström Sigrid 1988:234
Mahrström Sigrid, pianist 2001:249, 253, 255, 259*
Mainitz Leonard, fältväbel 1970:47
Majberger Evert 2008:214*
Majken , distriktssköterska 1987:179
Majus , kopparslagare 1950:96
Makinson , järnvägsbyggare 1972:84, 87, 92 f
Makinson , järnvägsbyggare 1974:51, 55
Makinson A W, järnvägsbyggare 2012:256
Makinson A. W, ingenjör 1962:105 ff, 113*
Makinson Ada M, fröken 1962:105 ff
Maler Lodwig 1934:151
Malm Aaby 1982:182*
Malm Chatrina 1938:235
Malm Christina 1938:235
Malm G 1931:110
Malm J P 1925:144
Malm J P 1928:125
Malm J P 1929:122
Malm J P 1937:12
Malm Johan Peter, postinspektör 1968:119
Malm Johan Peter, postmästare 1993:77
Malm M 1938:235
Malm Maria Katarina 1932:182
Malm Maria Katarina 1947:181
Malm, B M, änka 2003:57
Malm, Ingrid, folkskollärare 2005:21
Malm, se Krüger Brita Margaretha
Malmberg , kyrkoherde 1973:83
Malmberg Anders, murare 1993:121, 1994:101
Malmberg Anders, ölutkörare 1989:68
Malmberg Bertil, författare 1992:255
Malmberg Bertil, författare 2014:118ff
Malmberg f Kienroth Brita 1993:127
Malmberg Greta, f Jönsson 1983:229*
Malmberg Göte, föreningsledare 1997:289*
Malmberg Lars 2011:216*
Malmberg Majsan, apotekstekniker 1987:273*
Malmberg, Kurt, kanotist 2006:164
Malmborg , skeppsbyggmästare 1987:230
Malmborg Carl, byggmästare 2008:121
Malmborg Fred 1967:226
Malmborg Ronny 2013:182f*
Malmborg, Bo, lantbrukare 2005:190
Malmborg, Carl, byggmästare 2004:71
Malmborn Anton, rektor 2012:17
Malmborn Anton, överlärare 1992:248
Malmborn Lisa, f Palmer, lärare 1971:228*
Malmborn, Anton, överlärare 2005:272*
Malmenskog Hermansson Maj-Britt 2016:183*
Malmgren A 1947:225*
Malmgren Bertil, stadsläkare 2014:225
Malmgren Birgit, f Skånberg 1983:192
Malmgren Fredrik, handskmakare 1987:161
Malmgren Gustaf Anders, skomakare 1987:161
Malmgren Gösta , rektor 1977:186, 188
Malmgren Gösta , rektor 1979:145
Malmgren Gösta , rektor 1980:182
Malmgren Gösta , rektor 1982:99
Malmgren Hans, överste 1997:285*
Malmgren Rudolf, förrådsförvaltare 1969:160
Malmgren Rudolf, förrådsförvaltare 1979:55*
Malmgren Severina 1987:161
Malmgren, folkskollärare 1950:188
Malmgren-Höök Salomon, båtsman 1987:97
Malmquist A 1947:241*
Malmquist Axel, borgmästare 1984:63
Malmquist C F, kronofogde 1993:137
Malmquist Selma 1973:138, 140
Malmqvist A 1941:194
Malmqvist Axel, chaufför 1986:204
Malmqvist C F 1925:135
Malmqvist C F 1938:39
Malmqvist C F 1942:54
Malmqvist C F, kronofogde, led sf 1971:169
Malmqvist C F, kronofogde, led sf 1974:63 ff
Malmqvist C. F 1953:156
Malmqvist, Axel, borgmästare 2006:120
Malmqvist, Stig 2006:248
Malmros Anna Christina, änka 1994:106
Malmros B 1944:161
Malmros B P, bryggare 1970:143
Malmros B P, bryggare 1976:166
Malmros C P 1925:134
Malmros C P 1927:146
Malmros C P 1937:186
Malmros C P 1937:195
Malmros C P 1937:206
Malmros C P 1941:100
Malmros Dagmar 1965:204 f*
Malmros Eric, urmakare 2012:158
Malmros Herman, arkitekt 2000:130
Malmros Kerstin ”Kitta på Hatten” 1995:167
Malmros P O 1929:155
Malmros S 1949:270 f*
Malmsjö Botilda 1993:142
Malmsjö Svea 1976:129*
Malmsjö Torsten 1974:125, 123*
Malmstedt A 1930:110
Malmsten A 1937:145
Malmsten A 1937:148*)
Malmsten Adolf, kamrer 1967:188
Malmsten Adolf, kamrer 1981:153*
Malmsten Bror, sjökapten, författare 1992:280*
Malmsten Cecilia 2014:240
Malmsten Inga-Lisa, f Holmström 1984:215*
Malmsten Karl, bagarmästare 1981:173*
Malmsten Nils, rektor 1976:182*
Malmsten Nils, rektor 2012:17
Malmsten Nils, rektor 2014:10
Malmsten, Arne, bensinstationsinnehavare 2004:149
Malmsten, landshövding (i Mariestad) 1952:217
Malmström , läroverksadjunkt 1973:123, 128
Malmström A 1934:236
Malmström A 1936:10
Malmström A 1941:124
Malmström Alb, sickare 1969:163
Malmström Alma 1947:299 f*
Malmström C 1943:37
Malmström F 1937:198
Malmström F 1937:201
Malmström F 1937:208
Malmström f Berling Valborg, handlare 1989:258*
Malmström f Gareis Anne-Marie 1993:141
Malmström Gunvor 1993:141
Malmström Hedvig, konstnär 2008:188
Malmström Ingemar 1983:97 f
Malmström K A, fanjunkare 1982:63
Malmström Lars Olof, läroverksadjunkt 1993:141
Malmström Maria Charlotta 1931:183
Malmström Viktor 1954:120
Malmström, se Cassel Sara
Mamsell Richardy se Richardy, Christina Charlotta
Mandl Peter, skulptör 2008:294*
Mandl, Peter, skulptör 2006:206, 2007:165*
Mands C 1933:217
Manfred i Håknaböke 1984:75 f
Manhof Albert, disponent 1993:279, 281, 1995:182
Manhof Albert, handlande 2008:57*
Manhof Ann-Caroline 2012:145 f
Manhof Elisabeth, adjunkt 1985:11
Manhof Elisabeth, adjunkt 1998:23*
Manhof Tom, fotograf 1985:11
Manhof Tom, fotograf 1998:27, 2002:183*, 186
Manhof Tom, fotograf 2008:57*
Manhof Tom, fotograf 2009:294*
Manhof Tom, fotograf 2010:296*
Manhof, Elisabeth, adjunkt 2007:245*
Manhof, Tom, fotograf 2007:125*
Manholm Ernst 1981:164 f*
Manholm Ernst, inköpschef 1994:278*
Manholm Iris, gymnastikdr, led sf 1971:169
Manholm Iris, gymnastikdr, led sf 1988:278*
Manholm, Iris, gymnastikdirektör, led sf 2005:71
Mann K 1946:205
Mannerheim August Reinhold 1972:52, 56
Mannerstam J A 1926:129
Mannerstam J A 1934:86 f
Mannerstam J A , landshövding 1985:56
Mannerstam, se Hollström Brita Catharina
Mannerstam, vice häradshövding, landshövding 1960:47
Mannerstam, vice häradshövding, landshövding 1962:83
Manns Bernt, gymnast 1995:264 f*, 2000:155*
Mantel Rolf 2011:222
Manthe Anna Maria 1985:66 f
Manthe Sven Johansson, dräng 1985:66 f
Marchersön Jens (Jennis, Jenns) 1936:126
Marckman Jöns, präst 1970:42, 45
Marckner J J 1933:212
Marckorssen, Giert, borgmästare 2003:33f
Marckorssen, Hans, borgmästare 2003:33
Marckorssen, Peder, borgare 2003:32 ff, 40 f, 50
Marcorssen (1550-t) Svend (Suend, Suendt(t), Sven, Swen, Svendt) 1936:121
Marcorssen Klaus 1936:121
Marcussen (1620-t) Svend (Suend, Suendt(t), Sven, Swen, Svendt) 1935:102
Marcussen (1620-t) Svend (Suend, Suendt(t), Sven, Swen, Svendt) 1935:109
Marcussen (1620-t) Svend (Suend, Suendt(t), Sven, Swen, Svendt) 1935:114 f
Marcussen (1620-t) Svend (Suend, Suendt(t), Sven, Swen, Svendt) 1935:117
Marcussen (1620-t) Svend (Suend, Suendt(t), Sven, Swen, Svendt) 1935:149
Marcussen (1620-t) Svend (Suend, Suendt(t), Sven, Swen, Svendt) 1935:97
Marcussen S 1951:86
Marcusson (Marcorssen, Markussön) Gert (Gierdt, Gerit(t), Gjert 1926:104
Marcusson (Marcorssen, Markussön) Gert (Gierdt, Gerit(t), Gjert 1929:18
Marcusson (Marcorssen, Markussön) Gert (Gierdt, Gerit(t), Gjert 1930:61
Marcusson (Marcorssen, Markussön) Gert (Gierdt, Gerit(t), Gjert 1934:164
Marcusson (Marcorssen, Markussön) Gert (Gierdt, Gerit(t), Gjert 1936:121
Marcusson (Marcorssen, Markussön) Gert (Gierdt, Gerit(t), Gjert 1936:126
Marcusson (Marcorssen, Markussön) Gert (Gierdt, Gerit(t), Gjert 1941:221 f
Marcusson (Marcussen, Markusen, Markusson, Markusön) Hans (Hanns) 1925:29
Marcusson (Marcussen, Markusen, Markusson, Markusön) Hans (Hanns) 1926:107
Marcusson (Marcussen, Markusen, Markusson, Markusön) Hans (Hanns) 1929:18
Marcusson (Marcussen, Markusen, Markusson, Markusön) Hans (Hanns) 1930:61
Marcusson (Marcussen, Markusen, Markusson, Markusön) Hans (Hanns) 1934:164
Marcusson (Marcussen, Markusen, Markusson, Markusön) Hans (Hanns) 1935:97
Marcusson (Marcussen, Markusen, Markusson, Markusön) Hans (Hanns) 1936:114
Marcusson (Marcussen, Markusen, Markusson, Markusön) Hans (Hanns) 1936:125 f
Marcusson (Marcussen, Markusen, Markusson, Markusön) Hans (Hanns) 1941:204 f
Maré de Adolf, länsnotarie, vice häradshövding 1964:41-89
Maré de B 1949:277 f*
Maré de Elin, fröken 1955:340*
Marell Signe, diakonissa 1968:175*
Maren Andersdotter 1951:24
Maren Nils Andersens 1949:58
Maren Nils Andersens 1953:17
Margareta (1300-talet), fru 1997:64
Margareta , unionsdrottning 1968:28
Margareta , unionsdrottning 1970:57
Margareta , unionsdrottning 1988:47
Margareta Balzarsdotter 1946:243
Margareta fru (1310-t) 1941:204
Margareth (dansk-norsk-svensk-drottning) 1952:15
Margaretha 1934:20
Margaretha 1941:62
Margaretha 1943:180
Margaretha dansk drottning 1932:57
Margaretha dansk-norsk-svensk drottning 1934:10
Margrete Andersdotter 1951:85
Margrete Bengtsdotter 1949:177
Margrete Jörgensdotter 1951:87
Margrethe I, dansk drottning 2008:18
Maria till Ahlströms 1944:36
Marie Mogensdatter 1948:23
Marin O 1950:96
Marin Oluf, skomakare 1969:40
Marine Esbjörn 1948:21
Marine Hansdater 1948:15
Markaryds gästgivare 1953:25
Markman Jakobsson 1961:34 ff
Markman Jakobsson Johannes 1961:32 ff
Marks Christian Henrich 1966:25
Markus (Marcus, Marrkus) Jubilerer 1930:79 f
Markus (Marcus, Marrkus) Schomager 1934:152
Markusön Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1936:125 f
Marshall Frank, fotbollstränare 1997:134
Marsvin Ellen 1952:8, 10, 12, 15
Marsvin Ellen (Helle) 1931:13
Marsvin Ellen (Helle) 1939:139
Marsvin Helle 1990:48 f
Marsvin Helle Jörgensdotter 1952:15, 249
Marsvin Helle Jörgensdotter 1970:67-75, 166
Marsvin Helle Jörgensdotter 1980:7
Marsvin O 1925:13
Marsvin, Helle 2003:33
Martens M , kamrer 1976:170*
Martens P 1940:261*)
Martens P 1940:265
Martiensen, N, stationsinspektor 2003:136
Martiensen, Stina 2003:139
Martin Hubert, chef Internationella Scoutbyrån 2008:214
Martin P 1933:131
Martin R 1933:131 f
Martin R 1940:14
Martin Roland, provinsalläkare 1971:51
Martin, se Berco Eleonora Charlotta
Martin, se Lindlöf Sibernia
Martin, se Rudbeck W fru
Martin, se Schwinger Agneta Elisabeth
Martins G 1946:54
Martinsson Carl Elis, plåtslagarmästare 1997:202, 208
Martinsson, Kerstin, kanotist 2006:164
Martinus (?) kapten 1941:69
Mass (Mattsson) Christian, lübecksk skeppare 2008:19-23
Matern von Ingeborg 1954:94
Matern von lärarinna 1927:111
Mathias Timmerman 1927:119
Mathias Timmerman 1928:104
Mathias Timmerman 1938:131
Mathiesen D 1929:198
Mathiesen Mattias, guardian (1500-talet) 1962:8
Mathiesen Therése 1947:285
Mathilda 1993:146 f, 150
Mathisson Sven 1992:69
Matissedotter Gunnhild 1928:73
Matissedotther Gunnild 1999:44, 46 f
Matissedotther, Gunnild 2006:34f
Matson Bengt, arbetskarl 1987:106
Matson Mats, guardian 1959:47
Matssen Jon (Joen, Jonn) 1936:123
Mattfeldt Brita 1933:198 f
Mattfeldt C 1927:120
Mattfeldt C 1929:25
Mattfeldt C 1933:198
Mattfeldt Gunilla Johanna 1973:49
Mattfeldt H 1933:198
Mattfeldt Joachim 1927:120 ff
Mattfeldt Joachim 1929:25
Mattfeldt Joachim 1933:189 ff
Mattfeldt Joachim , kryddkrämare 1969:35
Mattfeldt Joachim , kryddkrämare 1973:49
Mattfeldt Johan 1927:120
Mattfeldt Johan Samuel, apotekare 1969:31 f, 35
Mattfeldt Johan Samuel, apotekare 1970:42, 77
Mattfeldt Johan Samuel, apotekare 1973:49
Mattfeldt Katarina 1931:183
Mattfeldt S 1927:120 f
Mattfeldt S 1929:25
Mattfeldt S 1933:189 ff
Mattfeldt Samuel, apotekare 2002:74
Mattfeldt, se Hummel Sofia
Mattfeldt, se Ulfgren Gunilla Johanna
Mattila Yrjö 1978:173*
Mattis i Moenis 1936:125
Mattisdotter Maria 1996:36-42
Mattison Johannes 1972:45
Mattson, M E, handlande 2003:56, 65
Mattsson A 1951:238
Mattsson E 1960:230
Mattsson Elof, cykelhand 1967:231
Mattsson G 1953:271, 268*
Mattsson G A, spinnmästare 1974:178
Mattsson Hans, kyrkovärd 1961:33
Mattsson Hjalmar, byggentreprenör 2013:108
Mattsson Hjalmar, byggmästare 1974:175 f
Mattsson Hjalmar, byggmästare 1975:6, 9
Mattsson Hjalmar, byggmästare 1990:265*
Mattsson John, skoldir 1978:177*
Mattsson L 1948:88
Mattsson Laxmand, Sten (Sehestedt), slottsherre 1959:38
Mattsson M 1928:44
Mattsson M 1941:98
Mattsson M E 1936:201
Mattsson Manda 1974:100
Mattsson Oscar 1981:168, 164*
Mattsson Oscar, byggmästare 1988:279*
Mattsson Oskar, byggentreprenör 2013:108
Mattsson Oskar, lokputsare 1974:193 f*
Mattsson Vivan 1970:196
Mattsön Börge 1936:125
Mattsön Clauis 1936:124
Mattsönn Niels (Nills, Nils) 1936:125
Mau Edouard 1992:62
Maurci Alfr, advokat 1977:172
Maurde Johan (Jean), aktör 1965:55 f
Mauridssen Anders 1940:151
Mauridssen Anders 1940:159
Maurisönn Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1936:124
Mauritzson J 1930:70
Mauritzön Niels (Nills, Nils) Skibbygger 1934:151
Maxe Agda Maria Lovisa 1931:58
Mayer Hans, utrikeskorrespondent 1995:246-248, 1998:172-178, 193-194
Mayer, Hans 2005:140*
Mech E. J 1947:85
Mech E. J 1953:19
Mechlenborig v Jörgen (Jörgenn, Görgen 1942:107
Meck E 1953:19
Meck Erik Johan 1989:19
Meck Magdalena Eleonora 1934:83
Medelfar Mads Jensen 1944:40, 44 ff
Medin A 1949:271, 273*
Medin E 1951:266, 268*
Medin Maria 1953:271, 269*
Medin Maria 1968:167*
Mees , nederländsk konsul 2013:100*
Meier Herman, kyrkovärd 2014:47
Meijel E G B 1928:176
Meijel E G B 1939:246
Meijel Eric 1946:222 f, 254, 257*
Meijel Eric 1947:245, 249, 258, 241*
Meijel Eric 1956:211
Meijel Eric, bokhandlare 2008:216
Meijel Eric, bokhandlare 2009:230f, 237*
Meijel Eric, direktör 1989:113, 126
Meijel Eric, köpman 1970:182
Meijel Eric, köpman 1975:163 f, 166 f
Meijel G F 1939:246
Meijel Ingegerd, ekonomiföreståndarinna 1991:187, 1997:209, 284*
Meijel Ingrid 1998:25
Meijel J B 1928:176*)
Meijel J B, boktryckare 1974:198
Meijel J B, boktryckare 1976:170*
Meijel J B, direktör 1991:187
Meijel J. B 1946:222
Meijel J. B 1951:273, 271*
Meijel J. B 1963:130
Meijel L E 1939:246
Meijel Lars Erik, tryckerichef 1990:255*
Meijel Selma 1965:187
Meijel Selma 1974:198
Meijel Selma 1983:189
Meijel Selma, se Pagander 1961:47-249*
Meijel Selma, se Pagander 1963:130
Meijel, Eric 2003:194
Meijel, se Bissmarck Ingrid
Meijer A 1951:259 f*
Meijer Adolf Gottfrid Heinrich 1991:142
Meijer f Wein Fernanda Erica Carolina 1991:142
Meijer Henrik, direktör 2002:246, 249, 251 ff*, 260, 263 f
Meijer Henrik, direktör 2010:17,36, 46
Meijer Henrik, kanslichef 2009:268
Meijer Henrik, VD 2011:163
Meijer Jacob, proviantmästare 1975:66
Meijer Otto, polismästare 1979:78
Meijerhielm (1710-t) 1941:69
Meijus , kopparslagare 1969:34
Meijus kopparslagare 1927:87
Meijus kopparslagare 1936:10
Meijus kopparslagare 1936:12
Meiners H 1934:165
Meiners H 1935:97 f
Meinike Ursula 1934:201
Meissner Emma, sångerska 1954:202
Mejer (Meijer) Jacob 1929:191
Mejer (Meijer) Jacob 1930:81
Mejer (Meijer) Johan Arendt 1935:194
Mejer J 1944:47-51*
Melander Agnes 1983:189
Melander Fritiof 1949:270 f*
Meldercreutz Helena Jacobina 1927:5
Melin C. A 1950:212, 210*
Melin Eva Elisabeth 1934:88
Melin f Berntson Inga 1999:223
Melin O 1936:11
Melin O (1730-talet) 1950:96
Melin O (1910-talet) 1951:259 f*
Melin Sten, bankdirektör 1998:206*
Melin Sten, bankdirektör 2011:231
Melin, Sten, bankdirektör 2005:281*
Mellander , kontrollör 1968:84
Mellander Alice, affärsidkerska 1977:192
Mellander C 1937:148
Mellander C 1937:150
Mellander C 1941:125
Mellander C F, kontrollör 1991:250 f*
Mellander C. F 1952:247 f*
Mellander F 1948:312, 314*
Mellander F 1949:243*
Mellander F 1952:138*, 162*
Mellander Hj 1951:266, 264*
Mellander Hjalmar 1977:186-195*
Mellander Hjalmar 1978:137-142
Mellander Hjalmar, friidrottare 2001:140 f*
Mellander Hjalmar, guldmedaljör 2017:299
Mellander Hjalmar, gymnastikdirek 1963:165, 164 ff*
Mellander Oscar, musikdirektör 1954:196
Mellander Oskar, musikdir 1973:117
Mellberg Emma, simlärare 1968:74
Mellberg O P, befälhavare 2012:216
Mellblom Oscar 1987:144*
Mellblom Rut 1987:144*
Mellgren Anna Maria 1983:47
Mellgren Anna Maria 1987:182
Mellgren Augusta (Agneta) f Johansson 1983:47
Mellgren Bror 1967:250*
Mellgren Elisabeth 1949:278, 276*
Mellgren Fredrika Elisabet 1983:47
Mellgren Fredrika Elisabet 1987:182
Mellgren G O 1928:177
Mellgren G O 1932:208 f
Mellgren G O 1932:237*) f
Mellgren G O 1933:170*)
Mellgren Gustaf 1950:196
Mellgren Gustaf 1963:182
Mellgren Gustaf, kopparslagare 1966:194-198*
Mellgren Gustaf, kopparslagare 1967:20
Mellgren Gustaf, kopparslagare 1969:73 f*
Mellgren Gustaf, kopparslagare 1973:10 f*
Mellgren Gustaf, kopparslagare 1974:181
Mellgren Gustaf, kopparslagare 1983:47
Mellgren Gustaf, kopparslagare 1987:172, 182 f
Mellgren Gustaf, kopparslagare 1992:240
Mellgren H 1936:52
Mellgren Ida 1932:208
Mellgren Ida Lovisa 1983:47
Mellgren J 1947:130, 138
Mellgren Karl, kopparslagare 1973:87, 90
Mellgren L M 1932:208
Mellgren L. H 1945:59, 61
Mellgren Lars Henrik, kopparslagare 1966:48
Mellgren Lars Henrik, kopparslagare 1969:84, 71-74*
Mellgren Lars Henrik, kopparslagare 1970:191
Mellgren Lars Henrik, kopparslagare 1973:73
Mellgren Lars Henrik, kopparslagare 1983:47
Mellgren Lars Henrik, kopparslagare 1987:116
Mellgren Nils, copwardiekapten 1990:74
Mellgren Nils, sjökapten 1969:71
Mellgren O 1945:178 f*
Mellgren Olle, idrottsledare 1992:240
Mellgren Per Magnusson, arbetskarl 1992:76
Mellgren Wilhelmina 1932:194
Mellgren Wilhelmina 1932:200
Mellgren Wilhelmina 1932:203*)
Mellgren, Arne, överläkare 2003:302 *
Mellgren, Eva-Brita 2005:285*
Mellijn P 1948:163, 184
Mellijn P 1949:103, 134
Mellijn P 1950:90
Mellijn Petter, borgmästare 2001:26
Mellijn Petter, borgmästare 2011:106
Mellin (Ehrenstierna) T 1953:45 f
Mellin (Melijn) P 1925:17
Mellin (Melijn) P 1927:89
Mellin (Melijn) P 1927:91
Mellin (Melijn) P 1930:87
Mellin (Melijn) P 1931:182
Mellin (Melijn) P 1933:197
Mellin (Melijn) P 1933:226
Mellin (Melijn) P 1936:12
Mellin (Melijn) P 1936:5 ff
Mellin (Melijn) P 1936:9
Mellin (Melijn) P 1939:214
Mellin (Melijn) P 1939:217
Mellin (Melijn) P 1939:220 ff
Mellin (Melijn) P 1941:96
Mellin (Melijn) P 1943:74
Mellin (Melijn), se Arell Anna Brita
Mellin Oluf, källarmästare 1969:38
Mellquist (släkten) 1942:250-254*)
Mellquist A P 1928:9
Mellquist A P 1942:250
Mellquist Augusta Fredrika, se: Kollberg
Mellquist B E A 1942:254
Mellquist Barbro Elsa Margareta 1942:254
Mellquist Disa 1969:194*
Mellquist Disa Lovisa 1942:253
Mellquist E 1928:8
Mellquist E 1942:250
Mellquist E J 1928:16
Mellquist E J 1942:252*)
Mellquist Elisabeth 1942:250
Mellquist Elisabeth (Elsa) 1969:193 ff*
Mellquist f Kollberg Augusta Fredrika 1993:93
Mellquist Greta, f Sonesson 1970:146 f*
Mellquist Ida Maria Elisabet (Elsa) 1942:252
Mellquist Kerstin Maria 1942:254
Mellquist Kristina Elisabet (Elsa) 1942:253
Mellquist L 1951:261 f*, 264 ff*
Mellquist L 1964:229 f*
Mellquist L E 1925:72
Mellquist L E 1928:16
Mellquist L E 1933:24
Mellquist L E 1936:252
Mellquist L E 1942:252*) f
Mellquist L E G 1942:253*) f
Mellquist L N 1924:83
Mellquist L N 1925:99
Mellquist L N 1926:101 f
Mellquist L N 1926:67
Mellquist L N 1926:69
Mellquist L N 1927:186 ff
Mellquist L N 1927:191
Mellquist L N 1928:39
Mellquist L N 1928:50
Mellquist L N 1928:5-21*)
Mellquist L N 1929:19-24
Mellquist L N 1930:110-124
Mellquist L N 1931:129
Mellquist L N 1931:194
Mellquist L N 1931:196
Mellquist L N 1931:209 ff
Mellquist L N 1931:82
Mellquist L N 1931:86
Mellquist L N 1932:158
Mellquist L N 1932:166
Mellquist L N 1932:188
Mellquist L N 1932:67*) f
Mellquist L N 1933:172 ff
Mellquist L N 1934:229 f
Mellquist L N 1935:207
Mellquist L N 1935:218 ff
Mellquist L N 1937:211
Mellquist L N 1937:218
Mellquist L N 1937:243
Mellquist L N 1938:25
Mellquist L N 1941:99
Mellquist L N 1942:250 f*)
Mellquist L. N, prost 1944:34
Mellquist L. N, prost 1945:44, 49*
Mellquist L. N, prost 1948:238 f
Mellquist L. N, prost 1949:188
Mellquist L. N, prost 1950:187, 190
Mellquist L. N, prost 1952:87, 89, 91
Mellquist L. N, prost 1954:101
Mellquist L. N, prost 1955:175 ff*
Mellquist L. N, prost 1958:130, 116 ff*
Mellquist L. N, prost 1964:99
Mellquist Lars Emil, stadsfiskal 1993:93
Mellquist Lars Niclas, prost 1993:93, 1996:64, 1999:159-163
Mellquist Lars Niklas, prost 1966:41
Mellquist Lars Niklas, prost 1968:73
Mellquist Lars Niklas, prost 1969:79, 90, 195, 211 f*
Mellquist Lars Niklas, prost 1970:56, 64*
Mellquist Lars Niklas, prost 1971:80, 192, 194
Mellquist Lars Niklas, prost 1973:47, 98
Mellquist Lars Niklas, prost 1975:102
Mellquist Lars Niklas, prost 1978:36-40
Mellquist Lars Niklas, prost 1980:65
Mellquist Lars Niklas, prost 1988:28
Mellquist Ulla Elisabeth 1942:254
Mellquist underlöjtnant 1931:54*)
Mellquist, se Kollberg Augusta Fredrika
Mellquist, se Norman Emilia Elisabet
Mellquist, se Norstedt Dorotea Maria
Mellquist, se Pettersson Ida Augusta Katarina
Mellquist, se Sonesson Greta
Mellqvist C, skomakarmästare 1955:59
Mellqvist Christian, skomakare 1993:123
Mellqvist L. E 1947:184
Melvén Elvira 1986:223*
Memsen M 1927:182
Memsen M 1938:237
Menlös J 1949:56 f, 78, 158
Menlös J 1951:87
Menlös Johan 1925:62
Menlös Märta 1951:87, 89
Menlös, Johan, rådman 2005:15f
Mentzer Carl von, major 1984:97
Mentzer Carl von, major 1986:230
Mentzer Liborius von, överstelöjnant 1973:23 f
Mentzer Lilly von 1967:163
Mentzer Tony von 1967:163
Mentzer von C 1947:91
Mentzer von C 1951:259 f
Mentzer von L 1947:91*
Mentzer von L 1948:85
Mentzer von löjtnant 1931:54*)
Mentzer von, kapten 1995:225
Mentzer, Birgit von, se Nielsen, Birgit
Mentzer, Carl von, överste, regementschef 2003:299*
Menved Erik (Eric, Erich, Erick) 1924:8
Menved Erik, dansk kung 2008:13f, 16
Merte Biörn Larssons, se: Merte Knudsdotter
Merte Knudsdotter 1951:22, 82
Mette Ditmersdotter Winberg 1948:233, 225
Mette Ditmersdotter Winberg 1951:89
Metz, Udo, musiker 2007:181*
Meuller Anna-Lisa 2011:298*
Meuller Axel, laxrökare 1991:255*
Meuller Birger 1977:199 f*
Meuller Birgitta 1986:221*
Meuller C F, komminister 1973:85
Meuller C F, komminister 1975:97
Meuller Carl Martin, arrendator 1993:233
Meuller Ewald, målarmästare 1966:53
Meuller Ewald, målarmästare 1967:231
Meuller G 1948:312 f*
Meuller Georg, direktör 1984:211*
Meuller Gunnar 1983:174
Meuller Gustaf, prost 1967:247*
Meuller Gustaf, prost 1969:100
Meuller Hilma 1947:137
Meuller Holger 1982:114*
Meuller John, lärare 1968:227*
Meuller Magna Christina 1935:244
Meuller Oscar, laxrökare 1966:118 f, 121, 125
Meuller Oscar, laxrökare 1967:214
Meuller Oscar, laxrökare 1969:183, 190*
Meuller Oscar, laxrökare 1970:192
Meuller Oscar, laxrökare 1964:175 ff, 176 ff*
Meuller Oscar, laxrökare 1964:212
Meuller regementspastor 1927:198*)
Meuller regementspastor 1931:48*)
Meuller S J 1935:244
Meuller Sivert, fiskhandl 1977:162
Meuller Sperling, sjöman 2008:71 f
Meuller, Gustav 2006:142
Meuller, Oscar 2006:141
Meuller, regementspastor 1955:77*
Meurk Sigrid 1953:267, 265*
Meurling Johanna 1952:214
Meyer , skarprättare 1978:22
Meyer A. D, musiker 1954:192
Meyer H 1934:165
Meyer Håkan, VD 2014:168
Meyer J 1948:52
Meyer J 1949:62, 64 ff, 70 f, 72, 78, 88 f, 92 ff
Meyer J 1950:31
Meyer J 1951:47, 51
Meyer Jacob, rådman 1970:43
Miceraschi Hans, kopparslagare 1970:41
Michaelsson A 1927:198*)
Michaneck , vävmästare 1978:146
Michaneck , vävmästare 1979:55 f
Michaneck Anna, lärare 1979:56
Michaneck Ina 1983:189
Michaneck Sigrid 1983:189
Michaneck (familjen) 1979:56
Michanek Anna 1931:105*)
Michanek Anna 1942:179*) f
Michel (Michell, Michill, Mickel, Mikkel) Draffuer (dragare) 1934:148
Michel (Michell, Michill, Mickel, Mikkel) Fisker 1935:118
Michel (Michell, Michill, Mickel, Mikkel) Hansmagir (handskmakare 1934:149
Michel (Michell, Michill, Mickel, Mikkel) Haymager (Hattemaker) 1934:149
Michel (Michell, Michill, Mickel, Mikkel) Haymager (Hattemaker) 1935:73 f
Michel (Michell, Michill, Mickel, Mikkel) Haymager (Hattemaker) 1943:170
Michel Cruse , kyrkoherde 1970:56 f
Michelis Christian, arrendator 1974:76
Michelsdotter, se: Agnette, Anne
Michelsson Berent, hattmakare 1970:37
Michelsson Berent, hattmakare 1978:8
Michelsson Nils, murmästare 1970:48
Michelsson Thyge (Tyge, Tyke) 1930:58 f
Michelsson, se: Berendt
Michow Herman, musiker 1983:108
Mickedal(l), se: Anders i M
Middendorff S A 1928:138 f*)
Middendorff S, telegrafkommissarie 1980:84
Mierow Heinch 1991:142
Mikkelsen N 1935:132
Milén Jan , ingenjör 1975:18
Milgård Birgitta 1986:245*
Milles C 1941:54*) f
Milles Carl 1965:180-184, 209
Milles Carl 1969:208
Milles Carl 1973:13 ff*
Milles Carl 1979:154 f
Milles Carl 1980:204
Milles Carl 1986:219
Milles Carl, konstnär 2016:11
Milles Carl, konstnär 2016:7f
Milles Carl, skulptör 2008:196
Milles Carl, skulptör 2010:275
Milles, Carl, skulptör 2003:251, 2006:120, 124f, 130-138*
Milne J, maskiningenjör 1962:130
Milow Nicoline 1931:214
Mimer Gunnar, komminister 1986:228
Minningerode von Carharina Lucia 1934:201
Misiganyk Daniel, buntmakare 1975:70
Mitchel T 1951:27 ff, 41 f, 55
Mjöberg Anna Laurentia 1969:141
Mjöberg Carolina 1950:139
Mobeck Anna, kaféidkerska 2011:118
Moberg A 1943:188
Moberg Anders, handelsresande 1955:214
Moberg Anna Amalia 1994:101
Moberg Anna Amalia, sjuksköterska 1975:129 f*
Moberg Carl 1977:203*
Moberg Christina Maria 1994:101
Moberg D 1951:266, 264*
Moberg D 1982:44
Moberg Edla 1953:266 f*
Moberg f Bruzén Maja Kristina Elisabeth 1999:165
Moberg f Ingwarsson Inger, föreståndare 1992:285*
Moberg G 1943:188
Moberg G 1949:243*
Moberg G 1952:138*
Moberg Gustaf, fabrikör 1999:167*
Moberg Gustaf, fabrikör 1979:181
Moberg Inger 1989:95-103
Moberg J 1943:188
Moberg J S, fanjunkare 1974:134
Moberg Johan (Janne) August porträttmålare (målningar) 1999:165*, 164*, 165*, 166*, 166*
Moberg Johan Fredrik, lantbrukare 1987:100*
Moberg Johan, lantbrukare 2011:202f*
Moberg Johanna Christina 1958:134
Moberg John, lantbrukare, led sf 1992:139 f*, 144*, 1999:166*, 280
Moberg John, led sf 1971:169
Moberg John, led sf 1987:90, 100
Moberg Maria (porträtt) 1999:167*
Moberg Nanna Karin Louise 1928:140
Moberg Per, komminister 1997:211
Moberg Per, mejerist 1975:129
Moberg Signe 1934:241
Moberg Sven, utbildningsminister 2008:176
Moberg Åke, länspolischef 2000:287*
Moberg Åke, mejerist 1999:164*
Moberg Åke, mejeriägare 1975:128 ff*
Moberg Åke, smed 1994:101
Moberg, Birgit, simhoppare 2003:179
Mochau A 1934:199
Mockau, barberare 1961:94
Modée, David 2006:156
Modée, Linnea 2006:156
Modén Arne, landsantikvarie 1966:14
Modén Arne, landsantikvarie 1967:145
Modén Arne, landsantikvarie 1970:55
Modén Arne, landsantikvarie 1975:18
Modén Arne, landsantikvarie 1978:155
Modén Arne, landsantikvarie 1983:49, 63
Modén Arne, landsantikvarie 1993:310*
Modén Arne, landsantikvarie 1961:80 ff
Modén Arne, landsantikvarie 1964:38
Modén Arne, landsantikvarie 2010:59
Modén Arne, museichef 2013:164
Modén Karin 2008:297*
Modig O 1932:91
Modigh Alette 1974:120
Modigh Alette 1976:177
Modigh Alette 1982:100
Modigh Carl Gustaf, scoutledare 2008:208, 217
Modigh I 1929:176*) f
Modigh Ivan, brandchef 1971:148, 154*
Modigh Ivan, brandchef 1979:125
Modigh Sven 1971:235
Modin Hilda 1931:83
Modin, Ulf, snickare 2007:237*
Mogensdatter, se: Marie
Mogensei Emmy 1983:116
Mogensen (Mogenssen, Mogensön) Birgitta Bengtsdotter (Bendsdater) 1926:110
Mogensen (Mogenssen, Mogensön) Birgitta Bengtsdotter (Bendsdater) 1935:142
Mogensen (Mogenssen, Mogensön) Birgitta Bengtsdotter (Bendsdater) 1941:234 f
Mogensen (Mogenssen, Mogensön) J 1926:110 f
Mogensen (Mogenssen, Mogensön) J 1935:142
Mogensen (Mogenssen, Mogensön) J 1941:234
Mogensen (Mogenssen, Mogensön) N 1935:100
Mogensen (Mogenssen, Mogensön) N 1935:110
Mogensen (Mogenssen, Mogensön) N 1935:112 f
Mogensen (Mogenssen, Mogensön) N 1936:123
Mogensen Erik, landsdomare 2013:52-59
Mogensen, arkitekt 1947:251
Mogenss(en) Knud (Knudt) 1936:121
Mogenss(en) Knud (Knudt) 1940:151
Mogenss(en) Knud (Knudt) 1940:160
Mogensön Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1936:126
Mogren G, fanjunkare 1959:203
Mogren H 1944:188, 186*
Mogren H 1946:256, 258*
Mogren Jan, docent 1960:7
Mogren Jan, lektor 2001:285*
Mogren R 1947:305, 307
Mogren R 1948:8
Mogren R 1961:7
Mogren Ragnar, adjunkt 1992:199, 1993:7*, 1998:21
Mogren Ragnar, läroverksadjunkt 1969:215
Mogren Ragnar, läroverksadjunkt 1973:7
Mogren Ragnar, läroverksadjunkt 1982:168
Mogren Ragnar, läroverksadjunkt 1986:180
Mogren Ragnar, läroverksadjunkt 1988:152
Mogren Ragnar, ordf Gamla Halmstad 2011:162
Mogren, Alf, bensinstationsinnehavare 2004:156
Mogren, Ragnar, läroverksadjunkt 2006:55
Mohlin Allan, fil. lic 1960:7
Mohlin Carl, polis 1973:155
Mohlin Carl, polis 1981:93*
Mohlin O 2002:224
Mohrbutter Elin 1965:142
Mohrbutter Elsa 1965:142
Mohrbutter Eva 1965:142
Mohrbutter Eva g m O Mohrbutter 1965:142, 146
Mohrbutter Greta 1952:233, 236*
Mohrbutter Greta 1965:142
Mohrbutter Otto 1965:123, 142-146, 135*
Mohrbutter Otto 1974:187
Mohrbutter Otto 1975:147
Mohrbutter Otto 1978:188
Mohrbutter Otto, köpman 1998:161
Mokoin A 1966:48
Molander Bernhardina, kaféidkerska 1986:177
Molander J , grosshandl 1976:170*
Molander Sven 1983:177
Molien, köpman 1950:95
Molin Björn, landshövding 1998:214, 280 f*
Molin Björn, landshövding 2008:178
Molin Björn, landshövding 2009:239
Molin Evald, chaufför 1999:266*
Molin G A, polis 1966:199 f*
Molin G A, polis 1987:232
Molin J 1936:18
Molin S 1936:9
Molin S 1941:124
Molin Samuel, handl 1969:25
Moll Kurt, kadett 2017:20*
Mollander , smedmästare 1978:83
Mollberg Britta Gustafva 1949:177
Mollenberg M 1950:96
Mollenhauer J 1930:98
Mollenhauer J 1931:182
Mollenhauer J 1949:128 f
Mollenhauer Johan, handelsman 2016:51ff
Mollenhaur Johan, köpman 1973:27 ff
Moltke Per von 1965:40
Momma A 1947:38
Momma J 1947:38
Monett Maria Christina 1949:177
Monrad Cally 1983:113
Mons Jensen Maller 1946:77
Monsen N 1926:98
Monsen, Jens, skeppare 2005:12, 18
Monsson G 1926:88
Monsön Jens, handl 1981:132 f
Monte tullförvaltare 1936:9
Montelius Oscar 1984:10-jul
Montelius Oscar, professor, riksantikvarie 1998:95-101*, 2001:74-78*
Montell Erik, författare 2014:176
Montgomery Mathilda 1972:52
Montin Britta Maria 1932:65
Montin J 1933:132
Montin L 1927:123 f
Montin L 1929:25 f
Montin L 1933:132 f
Montin L 1940:9 f
Montin Lars, provinsialläkare 1971:53 f, 59
Montin Lars, provinsialläkare 1987:74-87
Montin Lars, provinsialläkare, Linnélärjunge 1989:43, 1991:144, 1998:61, 73, 90-94, 2002:74
Montin, Lars, läkare, botaniker 2004:53-59, 2004:97f
Montin, se Mosenius Elisabeth
”Mor Elin med brödkorgen” 1938:237 f
Mor i Röven 1974:185
Mor Manthe 1960:133
Morbech Märta Stina 1931:220
Morbror Sasse, se: Appeltofft, Ch. R
Moreau V 1936:29
Morell Albert (Albrekt) 1983:39 f
Morell Anders 1972:39
Morell Birger, borgmästare 1972:39 f
Morell Birger, borgmästare 1983:39 f
Morell Birger, postmästare 1993:74
Morell Lars, fortifikationskassör 2016:56ff
Morell Lars, fortifikationskassör 2016:59
Morell Lars, kronokassör 1972:39
Morell Lars, kronokassör 1983:39 f
Morén M , hamnarb 1977:145
Moreno de 1926:32
Moreno de 1936:28
Morfeldt J 1934:171
Morgonkröök Hampus, major 2013:122
Morin Hjalmar, bankkassör 2009:63, 66, 68
Morin O 1927:87
Morin O 1936:10
Morin O 1936:12
Moritssen (= föreg?) Anders 1936:121
Mormand (Morman) Maria Sophia 1934:86
Mormand E C 1940:207
Mormand Eriksdatter Margrete 1925:25
Mormand Eriksdatter Margrete 1939:141 f
Mormand, se Lindenow Anne
Mornay de C 1934:38 f
Mornay de C 1937:80 ff
Mornay de C 1945:29
Mornay de C 1949:16, 18
Mornay, Charles de, general 2006:41-44
Morten (Morthen) Fisker 1934:149
Morten (Morthen) i Övraby 1938:117
Morten (Morthen) Jude 1934:157
Morten (Morthen) Jude 1936:122
Morten (Morthen) Skomager (Schomager) 1934:152
Morten (Morthen) Skomager (Schomager) 1935:118
Morten Feldbereder 1948:21, 26
Morten Feldbereder, skomakare 1950:95
Morten Feldbereder, skomakare 1951:81
Mortensen (Morthensön, Mortenssön) B 1935:136
Mortensen Claus 1988:26
Mortenssön Oluf (Oluff) 1942:13
Morthenssen Jörgen (Jörgenn, Görgen 1936:122
Morthenssön Andord 1930:60
Morthensön Jens (Jennis, Jenns) 1936:124
Mos(s)e An(n)e 1935:135
Mosenius Elisabeth 1933:132
Moslenius P 1928:144
Mossberg B 1927:86
Mossberg B 1927:91 ff
Mossberg B 1939:226
Mossberg, magister 1944:104
Motander J U, landsfiskal 1969:81
Motander J U, landsfiskal 1973:72
Mothander Amalia Fredrika, mamsell 1994:95
Mothander Maria Mathilda 1939:235
Mothe Johan August 1965:63
Mothe Peter, guldsmed 1965:63
Mothe Önnert 1965:63
Motin Karl-Olov, textilingenjör 2009:106-110*
Mourman L 1950:34 ff
Mourman Lars, tullnär 1962:39
Mouvert C 1941:140
Mouvert, Cort 2005:11
Mozer von Philseck Barbara Veronika Sibilla 1934:78
Muchov H 1949:222
Muilman W (i Amsterdam) 1949:95
Mullén I 1950:156
Munck Hans 2012:265
Munck Kirsten 1943:173
Munk af Halland, dansk adelssläkt 1949:54
Munk af Halland, dansk adelssläkt 1952:11
Munk Eleonora Christine 1947:10
Munk Ellen, se: Marsvin
Munk Jens, sjöfarare 1994:17-19
Munk Kirsten 1994:17 f
Munk Kirsten 1946:35, 40
Munk Kirsten 1949:52 ff
Munk Kirsten 1952:7 ff*
Munk Kirsten 1968:12.-18, 9*
Munk Kirsten 1970:67-75
Munk Kirsten 1971:104
Munk Kirsten 1980:5.-8, 203*
Munk Kirsten 1988:46, 50
Munk L.L 1952:12
Munktell T 1932:102
Munter Karin 1991:245
Munthe Hans, tullförvaltare 1986:72, 76, 84
Munthe Hans, tullförvaltare 1962:47
Munthe Lovisa 1950:146, 159
Murbeck K 1946:254, 257*
Murchholdt N 1934:158
Murchholdt N 1935:104
Murchholdt N 1948:16 f, 22
Murmästers Elna (Ellna, Elne, Elnne) 1935:72
Muth J 1949:270 f*
Muus Christoffer 1970:39
Muus Jacob, stenhuggare 1977:48
Muus Peter, båtsman 1970:51
Müchler Fred, rektor 1991:209 f
Mühlhoff, se Nordström Elisabeth
Müller Anna 2012:157*
Müller Anna 2012:164
Müller Carl, veterinär 1966:141, 138*
Müller Ellen 1953:267, 265*
Müller Folke 2012:162
Müller Hede 2009:68
Müller Henning, urmakare 1978:68 f*
Müller Henning, urmakare 1991:101, 1993:141, 1994:101, 1996:77
Müller Henning, urmakare 2012:153-164*
Müller Henning, urmakare 1962:229
Müller Henning, urmakare 1963:214
Müller John, urmakare 2012:155, 158
Müller Karl, veterinär 2012:155
Müller Lennart, skådespelare 2014:250
Müller Maria 2012:155
Müller Natalia 1927:162
Müller Tage, inspektör 2012:155,164
Müller Tage, inspektör 2012:157*
Müller Wilhelm, veterinär 2012:155
Müller, von der Lühnen Margaretha 1934:203
Mylonius , borgmästare 2001:22 f
Mylonius Christina, se: Törne
Mylonius P 1930:73 ff
Mylonius P 1930:78
Mylonius P 1930:92
Mylonius P 1931:181
Mylonius P 1938:109
Mylonius P 1938:125
Mylonius P 1938:128
Mylonius P 1947:46, 53 f, 57, 65, 70, 78, 80 f
Mylonius P 1948:129 f
Mylonius P 1949:78, 81
Mylonius P 1951:10, 17 ff, 29 ff, 65, 70 f, 73, 82
Mylonius P 1953:19
Mylonius P 1958:93
Mylonius P 1959:99
Mylonius, Peter, borgmästare 2005:15, 19f
Münchhausen , överstelöjtnant 1975:20
Münchmeier , lektor 1987:232
Münnichausen H 1949:14 f
Münzer Johanna Augusta Mathilda 1939:237 f*)
Myrberg E 1930:110
Myrström J F, barberare 1978:56 f
Myrtelius (Nilsson) Hugo, musikdirektör 1997:115 f
Myseraschy H 1935:194
Myssling E 1948:88
Målare, Sven, fiskare 2003:229
Månen 1965:199
Månen 1978:114
Månen 1987:180, 228
Månen (”August Måne”) 1946:117, 218
Månen (”August Måne”) 1952:220 ff
Måns i Västergötland 1935:73
Måns i Västergötland 1943:170
Måns i Wästergötland, se: Turbelius, M
Måns Olofsson, skräddare 1951:44
Måns Smedh 1949:80
Måns Svensson 1948:225
Månson S 1935:73
Månson S 1943:170
Månsson Anders, fabriksarb 1978:73
Månsson Anders, smed 1970:36
Månsson Andersdotter, se Lind Brita
Månsson Anna 1949:86 ff
Månsson B 1934:205
Månsson Bengt, bonde 1992:68 f
Månsson C 1934:77
Månsson Eric, jordbrukskonsulent 1996:279*
Månsson Erik 2010:202
Månsson Erik, handbollsspelare 2002:228
Månsson Fabian 1969:145 f
Månsson G (från Wässbo) 1953:88
Månsson Göran, målare 1995:99
Månsson Henrik 1970:41
Månsson Hugo 1965:207*
Månsson Hugo 1969:229*
Månsson J 1941:124
Månsson Johan 1951:78
Månsson John, stuveriarb 1977:148*
Månsson Jöns 1949:86
Månsson Jöns 1970:45
Månsson Lilly 1983:189
Månsson M 1949:177
Månsson N Chr, direktör, led sf 1971:169
Månsson N Chr, direktör, led sf 1976:80
Månsson Nils Ch, direktör 1964:219* ff
Månsson O 1940:172 f*)
Månsson O 1940:176
Månsson O 1940:178 f
Månsson O 1940:189
Månsson O 1940:193
Månsson O 1940:198 ff
Månsson O, teckningslärare 1944:1*
Månsson O, teckningslärare 1946:260 f*
Månsson O, teckningslärare 1947:244
Månsson O, teckningslärare 1961:101
Månsson O, teckningslärare 1963:202* ff
Månsson Olle, rektor 1968:182
Månsson Olle, rektor 1972:125*
Månsson Olle, rektor 1982:163 ff*
Månsson Olle, teckningslärare 1994:209
Månsson Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) biskop (i Västerås) 1934:178
Månsson, Olle, teckningslärare 2004:267*
Månsson-Molin , gesäll 1977:95
Mård A H 1936:161
Mårdh Anders, guldsmed 1965:55
Mårdh Carl Andreas, guldsmed 1965:56
Mårdh Fredrika 1965:56
Mårdh Gustaf Adolf, guldsmed 1965:56
Mårdh Maria Catharina 1965:56
Mårdh Peter, postmästare 1965:56
Mårdh Samuel 1965:56
Mårdh Sara Christina 1965:56
Mårdh Zacharias 1965:56
Mårdh A 1941:153 ff
Mårdh, se även Maurde
Mårtensen Anders 2009:32
Mårtenson A arbetskarl 1935:196
Mårtenson A disponent 1936:254*)
Mårtenson A disponent 1936:256
Mårtenson A handlande 1934:119*)
Mårtenson A handlande 1934:124
Mårtenson F 1930:12
Mårtenson F 1930:8
Mårtenson F 1931:202
Mårtenson F 1936:129
Mårtenson F 1937:185*) f
Mårtenson F 1937:200
Mårtenson F 1937:203
Mårtenson F 1939:16
Mårtenson F 1942:36
Mårtenson Fredrik, källarmästare 1990:94
Mårtenson Fredrik, källarmästare 1952:92
Mårtenson Fredrik, källarmästare 1959:187
Mårtenson Fredrik, källarmästare 1964:103-105
Mårtenson G 1954:120
Mårtenson Helga 1928:56*)
Mårtenson Helga 1931:202
Mårtenson Maj-Britt, banktjänsteman 2000:27*
Mårtenson Maria, se: Berggren
Mårtenson Olga Constantia 1927:198*)
Mårtenson Olga Constantia 1931:215
Mårtenson Olga Constantia 1936:192*)
Mårtenson Olov, civilingenjör 1989:105*
Mårtenson P 1935:196
Mårtenson S M 1931:215
Mårtenson S M 1932:217
Mårtenson S M 1934:122*)
Mårtenson S M 1934:124 f
Mårtenson S M 1942:35
Mårtenson Sigrid 1947:164
Mårtenson V 1934:198*)
Mårtenson, Fredrik, källarmästare 2003:66
Mårtenson, se Bredberg Jakobina
Mårtensson Anders 1968:200 f*
Mårtensson Anna 1948:306, 311*
Mårtensson Anna Brita 1986:224
Mårtensson Arnold, rektor 1976:80
Mårtensson Arnold, rektor 1988:284*
Mårtensson August 1984:48
Mårtensson Carl, hantverkare, led sf 1971:169
Mårtensson Fredrik , källarmästare, led sf 1968:75, 107
Mårtensson Fredrik , källarmästare, led sf 1970:108
Mårtensson Fredrik , källarmästare, led sf 1971:169
Mårtensson Fredrik , källarmästare, led sf 1979:42
Mårtensson Fredrik , källarmästare, led sf 1988:85, 108
Mårtensson G 1937:15
Mårtensson Gunnar, bonde 1961:35
Mårtensson J P, polis 1966:200 f*
Mårtensson J P, polis 1969:97 f
Mårtensson J P, polis 1981:93*
Mårtensson J. P 1947:317*
Mårtensson J. P 1955:272
Mårtensson Jakob (Fäberga) 1970:43
Mårtensson K 1936:192*)
Mårtensson M 1951:224 ff
Mårtensson Maj-Britt 1986:240 f*
Mårtensson N 1934:227
Mårtensson Nils, snickarmästare 1994:106
Mårtensson Olov 1986:45
Mårtensson Olov 1987:112
Mårtensson Peder, stadstjänare 1970:51
Mårtensson S M, handl 1980:144
Mårtensson S. M 1944:59
Mårtensson Swen 1991:137
Mårtensson Sven, åbo 1981:59
Mårtensson V 1951:223, 227
Mårtensson, gästgivare 1958:187
Mårtensson, Inga 2004:223*
Mårtensson, skräddare 1949:213
Mårtensson, Sture, fotbollsspelare 2004:219, 223*
Mårtenssons Johans 1946:211
Måssberg Carl Bengtsson, sämskmakare 1969:40
Möhlenbrock , sjökapten 1966:99
Möllenberg Matthias, handl 1969:37
Möllenberg murmästare 1936:10
Möller A 1936:161
Möller A H, förrådsförvaltare, led sf 1971:169
Möller A H, förrådsförvaltare, led sf 1976:80
Möller Adolf von 1982:44
Möller Adolf von, riksdagsman 1993:215
Möller Anna 1991:227
Möller B 1946:20, 35
Möller B 1947:319, 322*
Möller bagare 1941:100
Möller Bengt, postiljon 1967:57, 77, 79
Möller Bengt, postiljon 1987:100
Möller Bengt, skomakare 1987:100, 103
Möller Boris 1967:163
Möller Boris, löjtnant, gymnastikledare 2000:154
Möller C 1930:77 f
Möller C 1949:58 f, 78
Möller C O 1929:101
Möller C O 1940:45
Möller C O, lektor, led sf 1971:169
Möller C W 1932:173 f
Möller C W 1932:177 ff
Möller Catarina 1986:39
Möller Charlotta Johanna 1927:67
Möller Charlotta Johanna 1929:203
Möller Charlotta Johanna 1936:74
Möller Eleonora, piga 1990:182
Möller Erik Gunnar, styrman 1999:228 f
Möller Erik, sjökapten 1975:226*
Möller Gustav , statsråd 1971:134
Möller Gustav , statsråd 1986:198
Möller H 1949:8, 10 f, 19
Möller hattmakare 1937:30
Möller Hertha 1932:208*)
Möller J 1935:73
Möller J 1943:170
Möller J 1951:230
Möller Johan, läkare 1977:204*
Möller Johanna Juliana 1934:206
Möller Jöns, sergeant 1970:44
Möller Jöns, sergeant 1976:22
Möller L 1927:33
Möller L 1928:32
Möller L 1937:14
Möller Lars, färgare 1974:76
Möller löjtnant 1931:54*)
Möller N 1937:130
Möller N 1940:224*)
Möller Niclas, kronolänsman 1967:56 f, 67, 77, 79
Möller Nils, VD 2014:168
Möller O kakelugnsmakare 1927:50
Möller O kakelugnsmakare 1936:47 f
Möller O åkare 1936:36
Möller O åkare 1942:60
Möller Olof Nilsson, åkare 1967:52, 63, 68, 77
Möller P 1927:29
Möller P 1937:170
Möller P 1942:225
Möller P 1943:103*)
Möller P 1943:108 f
Möller P 1943:178
Möller P 1943:98
Möller Peter von, godsägare 1990:35, 2002:83
Möller Peter von, riksdagsman 1971:190 f
Möller Peter von, riksdagsman 1972:110
Möller Peter von, riksdagsman 1976:49, 84
Möller Peter von, riksdagsman 1977:100
Möller Peter von, riksdagsman 1978:72
Möller Peter von, riksdagsman 1979:23 f*
Möller Peter, kommerseråd 1965:84
Möller Peter, kommerseråd 1966:180
Möller Peter, kommerseråd 1971:191
Möller Peter, kommerseråd 1976:49, 52
Möller Peter, kommerseråd 1987:22
Möller Peter, tullskrivare 1986:75
Möller S 1925:114 f
Möller S 1928:42
Möller S 1934:227
Möller S 1935:232
Möller S 1936:47 ff
Möller S 1937:21
Möller S J 1929:154 f
Möller S J 1937:188
Möller S J 1938:16
Möller S J 1942:36 f
Möller S J, bagarmästare 1965:78
Möller Stig 1976:129*
Möller von A 1939:46
Möller von Christopher, sekreterare, stadsnotarie, rådman 1953:30, 62
Möller von Christopher, sekreterare, stadsnotarie, rådman 1963:15 ff
Möller von P 1931:131
Möller von P. (i Hälsingborg) 1950:156
Möller von Peter 1948:14
Möller von Peter 1950:156
Möller von Peter 1955:33
Möller von Peter 1959:165
Möller von Peter 1961:62
Möller von R. (I Varberg) 1951:81
Möller von R. H 1946:121, 123 f*
Möller von S 1949:175
Möller von S. J 1944:161
Möller von S. J 1947:201
Möller von S. J 1949:175
Möller, kakelugnsmakare 1961:59
Möller, lektor 1952:195
Möllerstedt C G 1933:11
Möllerstedt C G 1936:52
Möllerstedt Ester 1965:205 f*
Möllerstedt G 1926:155
Möllerstedt G 1927:145
Möllerstedt G 1932:18 f
Möllerström Axelina 1947:300*
Möllerström Ewald, köpman 1962:248, 244*
Möllerström Gerda 1983:189
Möndbo Povel (Poffuel, Poffuill, Poffvel, Pouell, Pouill, Powel, Powill, Povll) 1936:118
Möndbo Povel (Poffuel, Poffuill, Poffvel, Pouell, Pouill, Powel, Powill, Povll) 1936:125
Mörck E 1935:194
Mörck, Torsten, revisor 2003:290 *
Mörcke B 1931:58
Mörcke B B E 1931:54*)
Mörcke B B E 1931:58 f*)
Mörcke B, överste 1984:96
Mörcke Bror Birger Emil, general, statsråd 2013:122, 128f
Mörcke Bror, överste 1995:225
Mörcke Bror, överste 1961:240
Mörcke Bror, överste 1963:175
Mörcke Jonas, tygvaktare 1970:44
Mörcke, se Hall Ida Hildegard
Mörk M 1932:153
Mörk M 1934:171
Mörner A C 1926:92*)
Mörner A C 1931:43*)
Mörner A C 1932:130
Mörner Axel, landshövding 1966:119
Mörner Axel, landshövding 1969:183, 189 f*
Mörner Axel, landshövding 1970:184
Mörner Axel, landshövding 1973:13*
Mörner Axel, landshövding 1974:132
Mörner Axel, landshövding 1976:128 f*
Mörner Axel, landshövding 1980:177
Mörner Axel, landshövding 1982:60, 98,101
Mörner Axel, landshövding 1984:80, 96
Mörner Axel, landshövding 1985:265*
Mörner Axel, landshövding 1987:256
Mörner Axel, landshövding 1991:169, 1992:200, 1993:169*, 217, 1994:217, 1997:175, 177*, 1998:24, 2001:268 f*
Mörner Axel, landshövding 2009:67*
Mörner Axel, landshövding 1947:242, 240*
Mörner Axel, landshövding 1961:240
Mörner C G 1934:74
Mörner C G D 1934:99
Mörner Chr 1931:43
Mörner Christina 1934:76
Mörner K A G 1934:99*) f
Mörner K A G 1940:192
Mörner K A G 1941:54*)
Mörner Maria 1934:204
Mörner S 1928:25
Mörner S 1935:238
Mörner S 1948:272
Mörner Stellan, konstnär 1969:188 f
Mörner Stellan, konstnär 1969:188 f
Mörner Stellan, konstnär 1979:153 f
Mörner Stellan, konstnär 1981:128
Mörner Stellan, konstnär 1986:226 f, 230
Mörner Stellan, konstnär 2008:133
Mörner Stellan, konstnär 1989:247 ff*, 1998:182 f*, 1999:220, 2001:154, 157
Mörner Stellan, konstnär, professor 2011:231, 235, 243
Mörner Stina 1983:189
Mörner Stina 1984:78
Mörner Stina, Röda Kors- ordf Halmstadkretsen 2010:146
Mörner, Axel, landshövding 2003:129, 133, 137, 278 *, 2006:45
Mörner, grevinna 2001:268 f*
Mörner, se Djurklo Kristina Natalia
Mörner, se Leijonhufvud Märta Charlotta Gabriella
Mörner, se Ribbing Gustafva Thurinna
Mörner, se Wetterstedt Elina Sofia Charlotta Lovisa

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"