G M Lidbecks stipendiefond 1971:194 f
Gaggegatan 1943:17
Gaggegatan 2011:219*
Gaggegatan, Barnrikehusen 1999:245-253
Galejan 2016:163
Galejan 2016:165f
Galeon, skonertskepp 1990:142
Galgberget 1924:31
Galgberget 1925:74
Galgberget 1927:159 f
Galgberget 1928:59, 153, 218 f
Galgberget 1929:56-71*
Galgberget 1931:38, 50 f, 227 f
Galgberget 1933:168
Galgberget 1938:84, 86 ff
Galgberget 1939:34
Galgberget 1941:33 ff
Galgberget 1942:61 f
Galgberget 1943:178
Galgberget 1945:104, 120
Galgberget 1947:148, 318, 313*
Galgberget 1948:33, 51
Galgberget 1949:227, 244 f
Galgberget 1951:195 f, 198
Galgberget 1955:66
Galgberget 1956:188 ff
Galgberget 1962:164
Galgberget 1964:65
Galgberget 1967:71
Galgberget 1968:87
Galgberget 1969:7 f, 62
Galgberget 1970:5
Galgberget 1971:50, 62
Galgberget 1974:17, 168-180
Galgberget 1975:121, 175- 180
Galgberget 1976:146
Galgberget 1980:119-125*
Galgberget 1981:18, 22, 24
Galgberget 1984:22-40
Galgberget 1985:131-140*
Galgberget 1990:79 f, 192, 194, 196 f, 201, 1991:78 ff, 1992:59, 62, 225, 1993:160 f, 163, 290, 1994:250, 1995:222, 225, 1996:44-47, 1997:111, 254, 1998:158, 2000:40, 219, 2001:237, 2002:89, 94,
Galgberget 2012:223*
Galgberget 2014:67-72
Galgberget 2007:54f*, 125*, 218f*, 2008:44, 54*, 88, 90
Galgberget 2011:46-49*
Galgberget, 1 maj 2013:38
Galgberget, utsiktstornet 1997:272 ff
Galgbergsloppet 1998:190
Galgbergsterrassen 2016:294*
Galjonsfigurer 1986:236ff*
Galleri Victoria 2007:164f*
Galliemosse 1941:5
Galne Anderssons stuga, Söder 1997:181
Gamen av Halmstad, skonare 1998:147
Gamla badhuset, Västra hamnarmen 1992:153
Gamla fattighuset 1946:129*
Gamla gjuteriet 1995:173
Gamla gjuteriet se Halmstads Gjuteri och Mekaniska Verkstads AB
Gamla Halmstad 2013:237
Gamla Halmstad se Föreningen Gamla Halmstad
Gamla Halmstad, 90-årsjubileum 2013:7-10*
Gamla Halmstad, Föreningen 1973:5-16*
Gamla Halmstad, föreningen 2016:301*
Gamla Halmstad, vårmöte 2012:297*
Gamla Halmstad, vårmöte 2014:301*
Gamla Halmstads årsbok 2013:s. 8-10
Gamla Hospitalsgatan, se även:Hospitalsgatan 1941:46
Gamla järnvägsbron 2000:263
Gamla Kyrkoåkern 1946:245
Gamla lasarettet 1967:99
Gamla lasarettet 1968:213
Gamla lasarettet 1973:175 ff*
Gamla lasarettet 1985:124-130*
Gamla lasarettet 1995:97, 1996:154, 2000:186-192
Gamla lasarettet, personal 1911 2000:186 f
Gamla lasarettet, Söder 2012:230f*
Gamla läroverket 1966:201, 137-143*
Gamla läroverket 1967:99
Gamla läroverket 1968:59, 116
Gamla läroverket 1969:61 f
Gamla läroverket 1977:96
Gamla läroverket 1989:238 ff, 1992:129, 225 f, 1999:217
Gamla läroverket 2016:23*
Gamla mejeriet 1940:115
Gamla Mejeriet 2011:75
Gamla norra stationen 1987:263, 265*
Gamla Nyhemsskolan 1992:85
Gamla Posten 2012:14
Gamla skeppsvarvet 1944:121
Gamla skeppsvarvet 1946:205, 212-216*
Gamla skeppsvarvet 1947:287
Gamla skeppsvarvet 1948:304, 1*
Gamla varvet 1965:89, 95
Gamla varvet 1980:145*
Gamla varvet se Syskonhamnsvarvet
Gamle tull 1926:30
Gamle tull 1928:103
Gamle tull 1945:151
Gamle tull 1962:156, 168, 173
Gamle Tull 1967:148
Gamle Tull 1968:151
Gamle Tull 1969:49
Gamle Tull 1974:74 f
Gamletull 1989:54, 1990:90, 174, 1993:79, 1998:218, 2000:231,
Gamletull, bostadsområde 2006:270*, 2007:20*, 38ff*, 117-119f*, 2008:58*, 280*, 2009:21f*
Gamletull, fastighet 1990:177 f
Gamletull, parkeringsplats 2014:295*
Gamletullsbron 2014:299*
Gamletullsbron 2007:16*
Gamletullsgatan 1943:64
Gamletullsgatan 1996:230
Gamletullsgatan 2008:276*
Gammelgården 1947:14
Garneiska fastigheten 1950:189
Garnison 1946:27, 29, 146-168*
Garnison 1947:56, 84-126*
Garnison 1948:60-125*
Garnison, se även:Hallands Bataljon – Hallands Regemente
Garnison, se även:Hallands Bataljon, Hallands Regemente
Garnison, se även:Hallands regemente 1975:62-71
Garnison, se även:Hallands regemente 1987:68
Garnison, se även:Hallands infanteribataljon, Hallands regemente 1925:49 ff, 54 ff
Garnison, se även:Hallands infanteribataljon, Hallands regemente 1934:38 f, 48 f, 52
Garnison, se även:Hallands infanteribataljon, Hallands regemente 1935:15 f, 42 ff, 52 ff, 65 ff, 79 ff
Garnison, se även:Hallands infanteribataljon, Hallands regemente 1936:21 ff
Garnisonen, Halmstad 1990:51 f, 1991:35 f
Garnisonen, Halmstad 2004:214ff
Garnisons- och luftvärnsmuseet 2013:114-129*
Garnisons- och Luftvärnsmuseet 2016:277
Garnisonsgatan 1941:47
Garnisonskyrkogården 1926:99
Garnisonskyrkogården 1997:52-60
Garnisonsmuseet 2007:149*
Garnisonsmuseet och Luftvärnssamling, Skedalahed 2013:117
Garnisonsregementet i Halland 1947:86 f
Garnisonsregementet i Stralsund 1947:87
Garveri, P M Pehrssons 1968:149-152
Garverier 1927:36
Gasverk 1938:82 f
Gasverk 1947:221, 264 f
Gatenhielmsvägen 1952:206
Gathenhielmsvägen 1943:61
Gator och gatunamn, se även:Väg- och gatuväsen, de enskilda väg- och gatunamnen 1933:155 ff
Gator och gatunamn, se även:Väg- och gatuväsen, de enskilda väg- och gatunamnen 1938:77 ff
Gator och gatunamn, se även:Väg- och gatuväsen, de enskilda väg- och gatunamnen 1941:45 ff
Gator och gatunamn, se även:Väg- och gatuväsen, de enskilda väg- och gatunamnen 1943:8-18
Gator och gatunamn, se även:Väg- och gatuväsen, de enskilda väg- och gatunamnen 1943:42-47
Gator och gatunamn, se även:Väg- och gatuväsen, de enskilda väg- och gatunamnen 1943:61-65
Gator och gatunamn, se även:Väg- och gatuväsen, de enskilda väg- och gatunamnen 1943:169-184*
Gator, se även resp gata 1967:22 ff
Gatubelysning 1924:60 ff
Gatubelysning 1925:136
Gatubelysning 1937:43 ff
Gatubelysning 1938:89 ff
Gatubelysning 1939:169 f
Gatubelysning 1944:66
Gatubelysning 1945:117, 137
Gatubelysning 1947:264 f
Gatubelysning 1948:206*
Gatubelysning 1952:71
Gatubelysning 1960:122*
Gatubelysning 1986:105 f*
Gatufridsbrott, 1700-talet 2013:60-65
Gatunamn 1966:169
Gatunamn 2001:220-226
Gatunamn 2015:34-44
Gatunamn, gamla och nya 1963:98, 78 ff*
Gatunamn, gamla och nya 1964:202-206
Gatunamn, nya i östra förstaden 1962:157
Gatuteater 2007:161*
Gatuteaterfestivalen 2010:294*, 2011:290*
Gatutrafik (ordningsregler) 1939:35 ff
Generalguvernörer 1934:72-74*
Genevad (slaget vid) 1935:23*
Genevad, minnessten 2001:55
Genevadsbro 1959:54 ff
Genevadsbro 1960:22 ff*
Genevadsbro 1968:161 ff
Genevadsbro, slaget 1657 2001:52
Georg, brigg 1993:93
Georgsgatan 1943:17, 178 f
Georgsgatan 1998:275, 1999:252, 2000:246, 250, 253, 257
Gerald (slup) 1984:196
Gerekegården 2000:218
Gerikegården 1988:42
Gernandts Familjejournal 1964:61, 85
Gernandts Familj-Journal 1970:116 f
Gernandts Familj-Journal 1971:195
Gernandts Familj-Journal 1980:56-64*
Gernandts Familj-Journal 1983:70
Gernandts Familj-Journal 1985:60
Gernandts tryckeri 1983:66-70
Gernandtska donationsfonden 1980:60
Gernandtska huset, se Elsa Guldsmeds hus
Gernandtska pensionsfonden 1971:195
Gessles rörfirma 2003:244
Gesällvandringar 1962:185 ff
Getinge 1931:173
Getinge 1935:128
Getinge 1938:103, 106, 110, 115 ff
Getinge 1944:41, 44, 116
Getinge 1947:242
Getinge 1950:98 f
Getinge 1965:70
Getinge 1969:165
Getinge 1974:7, 53
Getinge 1975:129
Getinge 1977:82
Getinge 1980:40
Getinge 1987:85
Getinge 1988:30
Getinge 1991:194, 1997:228, 1998:125
Getinge AB 2007:70
Getinge, kyrkan 1988:78
Getinge, kyrkan 1997:227, 1998:81, 83, 2002:88
Getinge, kyrkan, tennflaska 1999:84, 88
GG 405 Tabor av Fotö, fiskebåt 2004:80*
GG 451 Svanfors av Fotö, fiskebåt 2004:80*
Gifvastorp 1925:11
Gifvastorp 1934:227
Giganten, kv 2001:101
Gillbergs, matservering 1953:208
Gillen 1925:9, 61
Gillen 1926:13 f, 15-20*
Gillen 1927:107 f
Gillen 1933:151, 154
Gillen 1934:173-176
Gillen 1940:153
Gillen 1941:10
Gillestugan kv 1972:146
Gillestugan kv, försättsplansch 1988:84-110*, 225*
Gipen, Galgberget 2002:94
Gjutaregatan 1992:166, 178
Gjuteriet, se:Halmstads gjuteriaktiebolag
Gjuteriet, se:Halmstads gjuteriaktiebolag
Gjuterigatan 1943:16, 168
Gjuterigatan 1945:161, 166*
Gjuterimusiken 1943:164
Gjuterivägen 1947:89
Glaciskajen 1977:121
Gladys, jakt 1990:154
Glasskiosk, Picassoparken 2014:289*
Glassvik ex Blàfell, motorfartyg 1990:159, 1999:229, 236
Glasögonhuset 2013:47*
Glasögonhuset 2008:114
Glidflygplan 2014:144*
Glimminge 1988:31
Gnäggers, sångkvartett 2005:193-204*
Godtemplarhuset, Ridhusgatan 2006:51, 2008:42f*
Godtemplarorden, se även:Nykterhetsloger 1968:120-148
Golden Gate (skonert) 1967:172
Golden Gate, skonare 1990:122, 1994:122
Golden Gate, skonare 2012:215*
Golden Gate, skonare 2004:61, 64f*, 2006:58*
Golf 2003:151-154*
Goodtemplare, Maurice Kniep 1955:197-259ff*
Goodtemplare, Capella 1955:197-259 ff*
Goodtemplare, Excelsior (kvinnologe) 1955:197-259 ff*
Goodtemplare, Fasta förbundet 1955:197-259 ff*
Goodtemplare, Halmstad Vapen 1955:197-259 ff*
Goodtemplare, Stockenbergs Minne 1955:197-259 ff*
Goodtemplare, Vårblomman (ungdomsloge) 1955:197-259 ff*
Goodtemplarhuset 1947:141
Goodtemplarorden, Fasta Förbundet 1954:113 ff*
Goodtemplarorden, Framåt 1954:113 ff*
Goodtemplarorden, Halmstads Vapen 1954:113 ff*
Goodtemplarorden, J. P Dillberg 1954:113 ff*
Goodtemplarorden, Kärlekens Ihärdighet 1954:113 ff*
Goodtemplarorden, Magnus Stenbock 1954:113 ff*
Goodtemplarorden, Segerbaneret 1954:113 ff*
Goodtemplarorden, Ståndaktig 1954:113 ff*
Goodtemplarorden, Torgny 1954:113 ff*
Goodtemplarorden, Wallberg 1954:113 ff*
Gottfridsro 1974:77
Graffiti 2014:296*
Graffmans, J. E, hem (interiör) 1963:232*
Grand hotell 1939:192, 207*
Grand hotell 1940:234
Grand hotell 1941:183, 193
Grand hotell 1965:207 f
Grand Hotell 1992:255, 265, 2000:125, 182
Grand Hotell 2012:138ff*
Grand Hotell 2014:118
Grand Hotell 2004:222
Granegatan 1943:64
Granö av Hönö, träfiskefartyg 2004:79*, 2008:121, 124*
Gravadammet 1925:129 f
Gravfynd, 1600-talet 2010:50-59*
Gravfält, klapperstensgravfält Påarp 2016:40-41
Gravsten, Povel Huitfeldt 2013:50f*
Gravstenar 1926:104-114*
Gravstenar 1941:197-250*
Gravstenar 1944:30 f, 34-38
Gravstenar 1949:44*
Gravstenar 1959:160*
Gravstenar 1960:148*
Gravstenar 1961:77*
Gravstenar 1986:9-14*
Gravstenar Harplinge kyrkogård 2016:90f*
Gravstenar Harplinge kyrkogård 2016:97
Grev Kristoffer kv 1967:32
Grev Kristoffer kv 1986:74
Greve Gustaf Adolfs reg:te (Dalreg, tet, Norrlands reg:te) 1947:87
Greve Gustaf Adolfs reg:te (Dalreg, tet, Norrlands reg:te) 1948:61, 69 ff, 92
Grimeton 1966:62 ff
Grimeton 1969:7
Grimeton 1984:9
Grimsholmen 1992:189
Grinnared (Grinderyth) 1926:15
Grosshandlare J Bankowskys stipendiefond 1971:201
Grumshult 1993:97
Grunnebo 1955:78
Gruppbild av barn 1950-talet 1997:243, 245, 249
Grushålor, Kärleken 1991:79 f, 82
Gråbröder se franciskaner
Gråbrödra Kloster, se:Sancta Annas kloster
Gråbrödraklostret se S:ta Annas kloster
Gråbrödraklostret, se S:ta Annas kloster
Gråbrödraklostret, se:Sancta Annas kloster :
Gråbrödraklostret, se:Sancta Annas kloster
Gråmanstorp 1944:91
Gråmunken kv 1972:143
Gräskullen, torp, Kärleken 1991:91
Grävmaskin, Ab Birger Johansson 2013:106*
Gröna håla 1988:242 f
Grönalund 1924:65
Grönalund 1927:156
Grönalund 1942:45
Grönalund 1971:210-213*
Grönalund 1987:97
Grönalund 1990:93-101 (passim), 1995:113, 2001:272
Grönaskog, Furet 1991:140
Gröneberg, Kärleken 1991:87
Grönevångs torg 2007:34, 36*
Grönglaserade huset, se Kirsten Munks hus
Gröningen, Kärleken 1990:192-202
Gröttorpet 1967:52
Grötvik 1993:85, 1995:213, 1996:174, 2000:244, 2002:92
Grötvik 2004:60f, 2007:124*, 2009:295*
Gubbilt 1925:24
Gubbilt 1934:226
Gubbilt 1941:101, 103
Gubbilt 1946:236
Gubbilt, fastighet, Särdal 1997:63
Gudagott, charkuteri 2007:74f*
Gudtängen 1934:227
Gudtängen 1968:25
Gula brickan 1925:125
Gula brickan 1926:66*
Gula Brickan, fastighet, Hamngatan 1992:80
Gula Briggen se Fängelset
Gula briggen, se Fängelset
Gula villan 1993:134 f, 1999:203
Gula villan 2007:26*
Gula villan 2010:163f*
Gula villan 2011:285*
Guldpokalen, seglingstävling 2006:144, 146
Guldsmeder 1935:224-226
Guldsmeder 1943:198-206
Guldsmeder, se även:Stehns guldsmedsaffär 1965:54-68
Gulfmacken, Slottsbron 2010:12f*
Gullbrandstorp 1986:134
Gullbrandstorp 1993:147, 1997:223, 228
Gullbranna 1987:256
Gullmarn (bark) 1987:266 f*
Gullvivan, konditori 2004:222
Gummehemmet i Åkersgränd 1996:140
Gummifabriken REO 1965:116
Gummifabriken REO 1988:141 f
Gunborg Bönell, Mjölk & Specerier 2000:250 ff, 257
Gunilla av Öckerö, barkskepp 2005:263*
Gunillaparken 1988:208, 218
Gunillaparken 2000:130
Gunillaparken 2009:279*
Gunnar Johanssons minnesfond 1971:209
Gunnarp 1969:7
Gunnarp 2000:90, 92
Gunnarp, kyrkan 1965:62
Gunnarsjö, kyrkan 1988:82
Gunnarssons livs 2005:217, 221
Guntorp, Asige 1992:54
Guntzlänken 1934:167
Gurli (skonert) 1967:175
Gurli (skonert) 1974:102, 104, 106, 108
Gurli, skonare 1990:122, 1992:188 ff, 1994:120
Gurli, skonare 2004:65
Gustaf (ångfartyg) 1967:171
Gustaf Jönssons Gravstenshuggeri 2000:256
Gustafelund, Väster 1993:135 f
Gustafs korvbar 2004:223, 2008:114
Gustafs Korvgrill 2014:22
Gustafslund 1975:194 ff*
Gustafslund 2003:73
Gustafsro (gård) 1987:88
Gustafsro, Norr 1992:78
Gustafstorp 1980:45
Gustafstorp, Furet 1991:133, 138 f, 144 f
Gustafstorps hälsobrunn 1934:195
Gustav Johanssons speceriaffär 2011:260
Gustav Vasa, färja 1989:227 f, 230
Gustavsberg (gård) 1987:106
Gustavsfält 2012:10
Gustavsfält 2007:48*, 59*
Gustavsfält 2010:11
Gustavsfält 2011:158
Gustavsslätt 1988:136
Guvenören, kv 1998:231
Guvernörer 1934:72 ff
Gycklarsällskap 1995:115
Gyllene Skeppet, restaurang 1996:147
Gyllene Tider 2013:299*
Gyllene tider 2013:10
Gyllenstiernegatan 1943:65
Gyllensvärdsgatan 1943:62
Gyltige, minnessten över Johannes Nilsson 2002:101
Gymnasiegatan 1943:14
Gymnasiegatan 1970:112
Gymnasiegatan, arkeologisk undersökning 2003:15, 18f
Gymnasieskolor 2016:29f
Gymnasisten (publikation) 1986:180, 184 f
Gymnastik 1925:70
Gymnastikdirektör Anders Stenborg och hans moders premiefond 1971:204
Gymnastikens dag 1916 2010:200
Gymnastikens Hus 2002:190
Gångsport 2004:174
Gårdshult 2002:100
Gårdsinteriörer 1924:77*
Gårdsinteriörer 1925:144*
Gårdsinteriörer 1926:170 ff*
Gårdsinteriörer 1927:124*
Gårdsinteriörer 1927:200*
Gårdsinteriörer 1928:212*
Gårdsinteriörer 1929:188*
Gårdsinteriörer 1932:208*
Gårdsinteriörer 1932:216*
Gårdsinteriörer 1941:132*
Gårdsinteriörer 1944:114*
Gårdsinteriörer 1945:125*
Gårdsinteriörer 1949:207*
Gårdsinteriörer 1951:173*
Gårdsinteriörer 1953:201*
Gårdsnamn 1933:148 ff
Gåslyckegatan 1943:42
Gåsängen 1983:14 f*
Gällared, kyrkan 1992:34
Gällinge 1969:7
Gällinge, kyrkan 1991:19, 1992:34, 1997:227
Gäranäs 1949:11
Gärdesvägen nuv Sofiebergsvägen 1991:87, 91
Gärtners snickareverkstad 1961:101
Gärtners snickareverkstad 1975:135 ff*
Gästgivaregården 1946:198, 239
Gästgivaregården 1949:175
Gästgiveri 1993:66-70
Gästgiverier 1938:6 ff
Gästgiverier 1939:16 ff
Gödastorp 1939:143
Gödastorp 1941:94 f
Gödastorp (Gödstrup) 1947:56
Gödningsbolaget 1969:166
Göinge 1992:47
Göingehövdingen 1992:46-49
Göransberg 1967:68, 72
Göransberg 1987:107
Göranssonska fonden 1971:193 f
Görvik 1993:246
Gösta Nilsson Elteknik 2006:190
Göstorp 1935:146
Göta Lejon, isbrytare 1996:174
Göteborg- Hallands järnväg 1937:104
Göteborg- Varbergs järnväg 1937:118
Göteborg, lantbruksmötet 1871 1969:85-90
Göteborg, ångfartyg 2004:112*
Göteborgs Bank, AB 1946:24, 109
Göteborgs Bank, nuv Handelsbanken 1992:264, 2001:93
Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning 1995:264 f
Göteborgs Handelsbank, AB 1946:126
Göteborgs handelskompani 1972:89, 93
Göteborgs-Tidningen 1995:264 f
Göteborgsutställningen 1923 1969:183 f
Göteborgsvägen 1933:147 f
Göteborgsvägen 1943:63
Göteborgsvägen 1990:192, 194
Göteborgsvägen 20 (70) 1992:156
Göteborgsvägen 72 1992:158 f
Götheborg, ostindiefararen 2007:312ff*, 2009:289*

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"