Ödgård 1939:143
Öfverström, C. C 1945:156
Ögat (pseud) se:Svipdag, J.
Ögat (pseud) se:Svipdag, J.
Ögärdet 1941:94
Öhrström, E 1953:252 ff*
Öknamn, järnvägen 2003:252-263*
Öl, import av 2017:54-58
Ölandskalle, se:Carlsson, G, postmästare
Ölandskalle, se:Carlsson, G, postmästare
Örby, pastoratet 1989:17, 19
Öresten 1953:33 f, 65
Öresund, skonare 1995:129 f
Öresundsposten 1968:164
Öresundstullen 1968:17
Öresundstullen 1988:49
Öringe 1925:25
Öringe 1932:229
Öringe 1935:126
Öringe 1941:101, 103
Öringe 1969:196
Öringe 1970:61
Öringe 1971:193, 219 f*
Öringe 1993:83, 89
Öringe barnhem 1939:244
Örjan, se även:S:t Jörgen
Örjanhallen 2011:281*
Örjans gränd 1949:175
Örjans led 1992:59
Örjans Vall 1989:251, 1993:162 f, 171 ff, 1994:5-8, 1995:200, 263, 1997:134, 160-174, 1998:57, 2002:152, 155
Örjans Vall 2014:29*
Örjans Vall 2013:195-203*
Örjans Vall 2014:56
Örjans vall 2017:67-83*
Örjans vall 2017:88f*
Örjans vall 2017:91*
Örjans vall 2007:159*, 179*, 2008:239-243*, 2009:26*
Örjans Vall 2010:195, 198, 226*
Örjans Vall 2011:141, 143f*
Örjans vall, arkeologisk undersökning 2003:13-20*
Örjans Vall, byggplan 2012:81*
Örjans Vall, invigning 1997:163 ff
Örjans vall, karta över medeltida lämningar 2003:14f *
Örjans vall, klosterruin 2004:19ff
Örjanshuset 1933:162, 165
Örjansjorden 1930:126 f*
Örjansjorden 1933:165
Örjansjorden 1969:184
Örjansjorden 1978:29
Örjansjorden 1981:16, 30, 38 f, 43
Örjansjorden 1983:12, 14
Örjansjorden 1985:8
Örjansjorden 1988:22
Örjansled 1933:165
Örjansled 1935:240
Örjansled 1937:41
Örjansled 1943:14
Örjansled 1970:109 ff*
Örjansled 1981:34
Örjansskolan 1966:137, 142
Örjansskolan 1967:123
Örjansskolan 1969:205 f
Örjansskolan 1972:132
Örjansskolan 1988:40 f*
Örjansskolan 2013:284*
Örjansskolan 2007:134, 2008:107*, 2009:287*
Örjansskolan se även Läroverket, nya 1992:91
Örjansvall 1933:162
Örjansvall 1943:36 ff
Örjansvall 1974:14
Örjansvall 1975:160 ff
Örjansvall 1977:59 f
Örjansvall 1978:28
Örjansvall 1980:184 f
Örjansvall 1981:22, 25, 30 f, 42, 44, 49
Örjansvall 1983:10, 15*
Örjansvall 1984:160
Örjansåkern 1969:10
Örjansåkern 1981:34, 38
Örneklou, P 1947:88, 96 ff
Örnen, skonare 2004:63
Örnia 2014:62f*
Örnvik, villa 1998:249
Örnås 1950:213
Örnäsudden 1936:144
Örnäsudden 1947:195
Örnäsudden 1977:56 f
Örnäsudden 1995:186, 226
Östbo härad 1938:28
Öster 1952:233 f*
Öster 1964:182 ff
Öster 2011:50-60*
Öster (stadsdel) 1972:118-122
Öster (stadsdel) 1974:74-80*, 87-101*
Öster 123 A, fastighet = Järnvägsgatan 9 = Gamletullsgatan 6-10 2017:250-256*
Öster Port 2014:40f*
Öster Port 2014:89
Öster skans 1974:74
Öster trädgård se Grönalund
Öster trädgård, se Grönalund
Österbro 1924:38, 33*
Österbro 1925:125
Österbro 1926:82, 121, 159
Österbro 1927:161
Österbro 1930:218
Österbro 1931:207 f*
Österbro 1933:148, 157
Österbro 1934:9
Österbro 1936:192*
Österbro 1937:74
Österbro 1939:6 f
Österbro 1942:12 ff, 90
Österbro 1945:133 f*
Österbro 1946:24, 34, 43, 248
Österbro 1947:79, 175, 178
Österbro 1952:223, 225*
Österbro 1953:161
Österbro 1969:51*
Österbro 1970:101, 198 f
Österbro 1971:46, 64, 20*, 82-93*
Österbro 1973:84 f
Österbro 1975:94, 121
Österbro 1977:62-83
Österbro 1981:94 f
Österbro 1983:211 ff*
Österbro 1986:127*, 219 f*
Österbro 1987:254-259
Österbro 1990:102, 110, 179, 1992:146, 152, 233, 266 f, 1993:84, 90, 289, 1996:226 f, 1998:165 ff, 1999:265 f, 2000:260 f, 2001:67, 2002:222
Österbro 2004:40, 2005:27*, 2005:66, 260*, 2006:242-245*, 2008:87*
Österbro 2011:103*
Österbro bar 2006:171*
Österbro, kajrenovering 2016:291*
Österbro, kiosk 2005:268*
Österbro, ombyggnad 1954:254*
Österbro, restaurang 2004:222
Österbro, se även:Östra bryggan 1988:49
Österfälts blomsteraffär 2005:145, 2006:156
Östergatan 1945:64
Östergatan, se även Adelgatan, Storgatan, Österlånggatan, Östra Tullportsgatan 1924:33*
Östergatan, se även Adelgatan, Storgatan, Österlånggatan, Östra Tullportsgatan 1933:157
Östergatan, se även Adelgatan, Storgatan, Österlånggatan, Östra Tullportsgatan 1937:40
Östergatan, se även Adelgatan, Storgatan, Österlånggatan, Östra Tullportsgatan 1941:45, 47
Östergatan, se även Adelgatan, Storgatan, Österlånggatan, Östra Tullportsgatan 1943:9, 172
Östergård 2014:18
Östergård, bondgård 1995:151-156 (passim), 1998:151
Östergårds panncentral 2010:290*
Östergårdsskolan 1998:245
Österlins cykelaffär 2004:137
Österlycka 1936:206
Österlycka 1942:45
Österlycka 1943:158
Österlånggatan (Östra Långgatan), se även Adelgatan, Storgatan, Östergatan 1925:46
Österlånggatan (Östra Långgatan), se även Adelgatan, Storgatan, Östergatan 1926:96
Österlånggatan (Östra Långgatan), se även Adelgatan, Storgatan, Östergatan 1937:40
Österlånggatan (Östra Långgatan), se även Adelgatan, Storgatan, Östergatan 1941:45
Österlånggatan (Östra Långgatan), se även Adelgatan, Storgatan, Östergatan 1942:52
Österlånggatan (Östra Långgatan), se även Adelgatan, Storgatan, Östergatan 1943:8
Österlånggatan (Östra Långgatan), se även:Adelgatan, Storgatan 1945:62, 64
Östermosse 1931:37 ff
Östermosse 1996:44
Österport 1944:185
Österport 1946:12
Österport 1947:99, 175
Österport 1966:5 f
Österport 1971:2 f, 46, 86 ff, 82*
Österport 1972:22
Österport 1976:24
Österport 1977:66, 70 ff
Österport 1988:49
Österport 1992:48, 2001:47
Österport 2004:44
Österport 2011:102ff
Österport (Östre port) 1931:20
Österport (Östre port) 1933:163 f
Österport (Östre port) 1942:136, 139 ff*
Österskans 1942:45
Österskans 1997:56, 58, 2002:270
Österskans 2016:100*
Österskans 2004:276*
Östertull (Köpebrev på Östertull) 1962:171
Österäng, villa 1990:94 f, 101 f, 2001:273
Östra bageriet 1969:162
Östra Bageriföreningen 1992:249, 1995:272
Östra Bageriföreningen 2012:26
Östra Bageriföreningen 2013:237
Östra Bageriföreningen 2004:222, 2009:12
Östra barnhemmet 1988:175-179*
Östra barnhemmet 2008:74ff
Östra Barnhemmet, invigning 1964:211*
Östra bryggan 1977:62-83*
Östra Bryggan 2011:102, 104, 112*
Östra bryggeriaktiebolaget 1936:206 ff
Östra bryggeriet 1967:241
Östra bryggeriet 1969:166
Östra bryggeriet 1973:94
Östra bryggeriet 1974:77 ff*
Östra bryggeriet 1976:8
Östra bryggeriet 1985:64
Östra bryggeriet 1987:27
Östra Bryggeriet 1990:92, 101, 1996:217, 1999:132
Östra Bryggeriet 2013:171*
Östra Bryggeriet 2013:235f
Östra Bryggeriet 2003:62f*, 65-70*, 2005:260*, 2009:13
Östra Bryggeriet, Se bryggerier 1953:227
Östra folkskolan se även Engelbrektsskolan (nuv Sturegymnasiet) 1992:84, 2001:97
Östra förstaden 1944:64
Östra förstaden 1990:172-183, 1998:161-166, 2000:122, 124 ff, 2002:121
Östra förstaden 29 1992:152
Östra förstaden, fornlämningar 1995:16
Östra förstaden, se även:Nyhem, Öster 1974:80
Östra hamnbassängen 1969:11 ff
Östra hamnbassängen 1977:128 ff*
Östra hamnbassängen 1987:34-49
Östra hamnbassängen 2006:11-22*, 2008:144*
Östra Järnhandeln 1962:170
Östra järnhandeln 1969:227,229
Östra Järnhandeln 1989:51, 53, 1999:261
Östra Järnhandeln 2014:198
Östra järnvägsstationen 2009:266
Östra kallbadhuset 1989:251
Östra Karup 1967:112
Östra Karup 1973:83
Östra Karup 1974:67 f
Östra Karup 1975:19
Östra Karup 1986:88, 94
Östra Karup 1993:137, 1996:13, 2002:83
Östra Karup, kyrkan 1966:106
Östra Karup, kyrkan 1988:31
Östra Karup, kyrkan 1991:7, 11, 19, 1992:34
Östra Konditoriet 2004:222
Östra lyckan 1990:90-102 (passim)
Östra mejeriet 1975:128 ff*
Östra Mejeriet 1999:164
Östra skolan, se Engelbrektsskolan
Östra snickerifabriken 1976:120
Östra Spinnerigatan, se Spinnerigatan :
Östra Spinnerigatan, se Spinnerigatan
Östra stationen 1967:31
Östra stationen 1968:172
Östra stranden 1925:165, 80 f*
Östra stranden 1967:62
Östra stranden 1974:92
Östra stranden 1978:106
Östra stranden 1995:151, 214, 1996:172, 232 ff, 1997:138-153, 1999:243, 2002:146 f, 150, 153, 155-158, 197, 200
Östra stranden 2012:143
Östra stranden 2003:172 f*, 2006:232-235*
Östra stranden 2011:217, 245ff*
Östra stranden, Badgarderoben 1999:241-244
Östra stranden, campingplats 2014:9*
Östra stranden, kafé 1998:284
Östra stranden, Sex Pistols spelning 1977 2015:258-272*
Östra stranden, sommarkafé 2012:114f*
Östra Tullportsgatan, se även Östergatan 1941:47
Östra utmarken 1990:172
Östra Vallgatan 1925:46
Östra Vallgatan 1926:117
Östra Vallgatan 1933:158
Östra Vallgatan 1937:45
Östra Vallgatan 1941:45
Östra Vallgatan 1942:35
Östra Vallgatan 1943:8, 172
Östra Vallgatan 1947:210
Östra Vallgatan, nuv Hamngatan 1991:96, 102
Östra Vallö 1952:8
Östre Brygga 1949:174
Östre Skantz 1953:89
Överliggare se Dörröverliggare
Överliggare, se Dörröverliggare
Översvämning 2014:299*
Övraby 1924:71
Övraby 1925:5 f, 10 f
Övraby 1926:78 ff
Övraby 1927:104
Övraby 1930:128
Övraby 1931:173 f
Övraby 1933:109 f, 147 f, 165
Övraby 1934:5, 30, 38, 40 ff, 163
Övraby 1935:188 ff, 201 f
Övraby 1936:36, 45
Övraby 1937:64
Övraby 1938:103 f, 112, 115 ff, 217
Övraby 1941:8 f, 89 ff, 99, 104 ff
Övraby 1944:155
Övraby 1946:67
Övraby 1948:275
Övraby 1949:153, 157, 166
Övraby 1960:9
Övraby 1966:12
Övraby 1967:44 f, 66
Övraby 1969:7 ff, 62, 125-140
Övraby 1971:46
Övraby 1974:14 ff
Övraby 1975:50, 53
Övraby 1977:75
Övraby 1978:28
Övraby 1981:7-58
Övraby 1983:8
Övraby 1984:28
Övraby 1988:30, 47
Övraby 1990:22-44, 1991:33, 49, 78, 84, 86, 88, 1992:5, 7, 54, 1993:53, 1994:5, 187-203, 1997:83, 1999:6, 9, 16, 2000:35 f, 38 f
Övraby 2004:18, 22, 42, 2006:43, 5 2008:290*
Övraby gård 1967:44-51
Övraby gård 1969:128-140
Övraby gård 1974:17
Övraby gård 1981:26
Övraby gård 1987:89, 94
Övraby kyrka 1925:11 f
Övraby kyrka 1926:83*
Övraby sn 1992:69
Övraby, fornlämningar 1995:24 f
Övraby, guldfynd 1985:11-18*
Övraby, guldfynd 1996:10 f, 2000:204
Övraby, kyrkan 1970:163
Övraby, kyrkan 1973:43
Övraby, kyrkan 1974:14 ff, 18
Övraby, kyrkan 1981:28, 30, 36, 43
Övraby, kyrkan 1988:21
Övraby, kyrkan 1990:22-44 (passim), 1997:62 f, 228, 1998:60, 1999:65, 2000:36, 2001:18 f, 29 ff, 40 f
Övraby, kyrkoruin 1967:47, 70
Övraby, kyrkoruin 1972:18 ff
Övraby, kyrkoruin 1974:16
Övraby, kyrkoruin 1975:181 f
Övraby, kyrkoruin 1981:18, 22 f, 27 f, 55, 11*
Övraby, kyrkoruin 1984:17
Övraby, kyrkoruin 1985:16, 12 f*
Övraby, skolan 1994:187-193, 1998:125
Övraby, Vår Fru kyrka 1997:34
Övraby, Vår Fru kyrka 2003:30f, 49, 2004:18f*
Övrabygatan 1943:63
Övrabygården 1946:245
Övrabygärdet 1943:44
Övrabytorpet 1991:90 f

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"