S. Holmqvist Specerier och Mjölk, affär 2016:68-71*
S. Holmqvist, speceriaffär 2010:225*
S.W.-sällskapet 1930:174-200*
S:t Johannes, fartyg 1990:120
S:t Jörgens (Örjan, Jöran) jord 1992:66
S:t Jörgens hospital 1990:41, 42 f, 2000:35, 37, 2002:91
S:t Jörgens kapell 1990:14, 28, 41, 42 f, 1991:33, 1994:5-8, 1998:57 f, 2000:35, 37, 2001:18, 39
S:t Laurentii bol 1991:22 ff
S:t Laurentii kyrka, Falkenberg 1993:50, 1997:204, 1999:66, 68
S:t Nikolai kapell se Olaus Petri kyrka
S:t Nikolai kyrka 1989:8-24 (passim), 1990:22-44 (passim), 222-230, 1992:7, 15, 1993:66, 69, 1995:223, 1997:29-34, 50, 63 f, 197, 221, 227, 1998:28-41, 42-55, 59, 266, 295, 1999:36-71, 2000:34-38, 233, 2001:82, 84, 2002:60
S:t Nikolai kyrka, Adventskapellet 1990:224 f
S:t Nikolai kyrka, altare 1990:244 f, 1991:5-32, 1992:13-45, 1993:30-61, 1998:42-55, 1999:37-51, 64 f
S:t Nikolai kyrka, dopfunt 1990:228 f, 1999:51, 54-58
S:t Nikolai kyrka, epitafium 1990:47
S:t Nikolai kyrka, fönstermålningar 1989:210-222, 1990:försättsblad, 225 ff
S:t Nikolai kyrka, gravhäll 1993:66 f
S:t Nikolai kyrka, Jungfru Marias kapell 1991:15 f, 1998:50 f
S:t Nikolai kyrka, Kalentealtaret 1991:28 f, 1993:58 f, 142
S:t Nikolai kyrka, kanoner 2000:72, 76 f
S:t Nikolai kyrka, kyrkklockor 2000:49, 2001:17-45
S:t Nikolai kyrka, kyrkskepp 1997:87
S:t Nikolai kyrka, nattvardskärl 1995:78
S:t Nikolai kyrka, orgelverk 2002:28-66
S:t Nikolai kyrka, Rancks gravkor 2002:32
S:t Nikolai kyrka, restaurering 1938-41 1998:28, 33, 35, 2000:55-84
S:t Nikolai kyrka, Sankt Andreas altare 1991:24
S:t Nikolai kyrka, Sankt Eriks altare 1991:19 f
S:t Nikolai kyrka, Sankt Jacobs altare 1991:24
S:t Nikolai kyrka, Sankt Olovs altare 1991:19
S:t Nikolai kyrka, Sankta Barbaras altare 1991:24-27
S:t Nikolai kyrka, Sankta Gertruds altare 1991:27 f
S:t Nikolai kyrka, Steenwinkels altaruppsats 1999:66 ff
S:t Nikolai kyrka, torn 1998:33, 36-40
S:t Nikolai kyrka, tornur 1996:70-80
S:t Nikolai kyrka, ungdomsverksamhet se även Nikolaiflickorna, -pojkarna 1995:254-261
S:t Nikolai kyrka, votivskepp 1993:95
S:t Nikolai kyrka, återuppbyggnad 1619-1639 2000:44-84
S:t Nikolai, församling 2000:216
S:t Nikolai, kyrkogård 1997:53, 63 f
S:t Nikolaus, kv 1998:67, 2002:204
S:t Olafs hus (nuv Nyströmska gården) 1991:34, 40, 45, 2000:37
S:t Olofs kapell, Tylösand 1989:181-188, 1996:197, 200
S:t Olofshemmet 1992:35 f, 2001:96, 109-114, 115-117
S:t Olovs gille 1993:41
S:t Olovs kapell se S:t Jörgen
S:t Peder, fartyg 1990:120
S:t Vincentius relikskrin 1997:7, 10, 19-26 (passim)
S:t Örjan se S:t Jörgen
S:ta Annas Bro 1991:34, 39
S:ta Annas kapell, Västra kyrkogården 1997:79 f
S:ta Annas kloster 1990:186, 1991:34 f, 1993:69, 1994:9-16, 1997:64, 1998:42, 55 f, 97, 1999:11, 63, 2000:37, 2001:18
S:ta Annas kloster, utgrävningar 2000:204, 206, 208
S:ta Annas klosterkyrka 1991:34
S:ta Gertruds gille 1992:7, 1993:50
S:ta Gertruds hus 1992:7 f, 36, 1997:43, 1999:44 f, 47, 49, 2000:37
S:ta Gertruds kapell, Laholm 1990:28, 1993:49 f
S:ta Gertruds kapell, Varberg 1990:28
S:ta Gertruds kyrka, Falkenberg 1993:50 f
S:ta Gertruds kyrkoruin, vid Nya Falkenberg 1990:24
S:ta Katarinas kapell, Västra kyrkogården 1997:72, 74 ff, 80
S:ta Katarinas kloster 1990:30 f, 33 ff, 41 ff, 1993:50, 1997:50, 64, 1998:42, 55, 65, 1999:63, 2001:18
S:ta Katarinas kyrka 1991:33, 1994:6
S:a Katarinas kloster 1965:5 ff
S:a Katarinas kloster 1968:46
S:a Katarinas kloster 1969:10
S:a Katarinas kloster 1970:163
S:a Katarinas kloster 1971:39, 42
S:a Katarinas kloster 1976:16, 18, 21 ff
S:a Katarinas kloster 1977:52 f
S:a Katarinas kloster 1979:7 f
S:a Katarinas kloster 1983:46*
S:a Katarinas kloster 1987:178
S:t Eriks gille 1968:28
S:t Göransled 1953:172
S:t Johannes, fartyg 2005:11
S:t Johanneskyrkan 1947:144 f*
S:t Johanniskyrkan 1971:123
S:t Jörgens (Göran, Örjan) gård 1967:45
S:t Jörgens (Göran, Örjan) gård 1969:10
S:t Jörgens (Göran, Örjan) gård 1974:13
S:t Jörgens (Göran, Örjan) gård 1975:181 f
S:t Jörgens (Göran, Örjan) gård 1985:8
S:t Jörgens (Göran, Örjan) gård 1988:25
S:t Jörgens hospital 1971:39, 43, 48, 64
S:t Jörgens hospital 1974:16 f
S:t Jörgens hospital 1981:36, 38 f, 42
S:t Jörgens hospital 1985:7 f, 10
S:t Jörgens hospital 2014:89
S:t Jörgens hospital 2003:18ff, 2004:20f, 2006:36f
S:t Jörgens kapell 1966:181 f
S:t Jörgens kapell 1967:53
S:t Jörgens kapell 1969:10
S:t Jörgens kapell 1970:163
S:t Jörgens kapell 1971:42 f
S:t Jörgens kapell 1974:15 ff
S:t Jörgens kapell 1981:29, 33, 38, 27*
S:t Jörgens kapell 1983:12, 14
S:t Jörgens kapell 2004:19ff*, 2006:37
S:t Jörgens kloster 2004:21
S:t Jörgens kyrkogård 2004:21
S:t Jörgens källa 1969:10
S:t Jörgens källa 1974:14 f, 30, 32, 34
S:t Nicolaus, kv 1968:222
S:t Nicolaus, kv 1972:143
S:t Nikolai 2012:34
S:t Nikolai församling 2012:21
S:t Nikolai församling 2014:26
S:t Nikolai kyrka 1944:80, 95ff, 101 f, 156, 162, 88f*
S:t Nikolai kyrka 1945:85, 136, 1*
S:t Nikolai kyrka 1946:41f, 192
S:t Nikolai kyrka 1947:8f, 14, 99, 16-27*
S:t Nikolai kyrka 1949:163f
S:t Nikolai kyrka 1950:22, 100f*
S:t Nikolai kyrka 1952:87,224,249, 14*
S:t Nikolai kyrka 1961:22f
S:t Nikolai kyrka 1965:61 f
S:t Nikolai kyrka 1968:19-28
S:t Nikolai kyrka 1970:81-85, 67-75*, 168 ff*
S:t Nikolai kyrka 1971:38, 43 f
S:t Nikolai kyrka 1975:6
S:t Nikolai kyrka 1976:6
S:t Nikolai kyrka 1980:14 ff*
S:t Nikolai kyrka 1981:28, 30
S:t Nikolai kyrka 1983:18, 24 ff, 31, 21 f*
S:t Nikolai kyrka 1986:229, 232
S:t Nikolai kyrka 1987:192*
S:t Nikolai kyrka 1988:21-29, 225-241
S:t Nikolai kyrka 1973:44-50
S:t Nikolai kyrka 2004:18, 21-24*, 2005:29*, 33*, 2006:203*, 2007:141*,169*, 2008:271*, 2009:246-255*, 280*, 294*
S:t Nikolai kyrka 2011:105, 112*
S:t Nikolai kyrka 2011:198f*
S:t Nikolai kyrka, bok om ombyggnad 1757-60 2012:296*
S:t Nikolai kyrka, brudkrona 2016:188*
S:t Nikolai kyrka, dopfunt 2010:77*
S:t Nikolai kyrka, fönstermålningar 1968:204-212*
S:t Nikolai kyrka, fönstermålningar 1978:151-157*
S:t Nikolai kyrka, Halmstads kyrkas annotationsbok 1711-1725 1944:80, 95 ff,101 f, 104 f, 156, 162, 88 f*
S:t Nikolai kyrka, Halmstads kyrkas annotationsbok 1711-1726 1945:85, 136, 1*
S:t Nikolai kyrka, Halmstads kyrkas annotationsbok 1711-1727 1946:41 f, 192
S:t Nikolai kyrka, Halmstads kyrkas annotationsbok 1711-1728 1947:8 f, 14, 99, 16-27*
S:t Nikolai kyrka, Halmstads kyrkas annotationsbok 1711-1729 1949:163 f
S:t Nikolai kyrka, Halmstads kyrkas annotationsbok 1711-1730 1950:22, 100 f*
S:t Nikolai kyrka, Halmstads kyrkas annotationsbok 1711-1731 1952:87, 224, 249, 14*
S:t Nikolai kyrka, Hans van Steenwinkels gravhäll 1977:40 f*
S:t Nikolai kyrka, Hans van Steenwinkels gravhäll 1988:45
S:t Nikolai kyrka, instrumentarium 2009:252-255*
S:t Nikolai kyrka, kyrktuppen 1969:99
S:t Nikolai kyrka, kyrktuppen 1976:153 ff*
S:t Nikolai kyrka, kyrktuppen 1977:197 f*
S:t Nikolai kyrka, läktarorgel 2009:251*
S:t Nikolai kyrka, lördagsmusiken 2009:246-255*
S:t Nikolai kyrka, modernt kyrksilver 2004:182-197*
S:t Nikolai kyrka, museum 2013:292*
S:t Nikolai kyrka, orgeln 1978:51-55*
S:t Nikolai kyrka, ornamentsmide 2014:161
S:t Nikolai kyrka, renovering 2016:282*
S:t Nikolai kyrka, restaurering 1967:100
S:t Nikolai kyrka, restaurering 1968:59
S:t Nikolai kyrka, restaurering 1969:136
S:t Nikolai kyrka, restaurering 1982:108-112*
S:t Nikolai kyrka, S:t Olovs altare 2004:22
S:t Nikolai kyrka, S:ta Gertruds altare 2004:24
S:t Nikolai kyrka, series pastorum 1970:54-66
S:t Nikolai kyrka, stolrum 1978:33-50
S:t Nikolai kyrka, stöld av kyrksilver 1810 2003:41, 2005:26-36*
S:t Nikolai kyrka, textilier 1970:154-166*
S:t Nikolai kyrka, tornur 1978:59-70*
S:t Nikolai kyrka, votivskep 1972:154-158*
S:t Nikolai kyrka, votivskep 1977:61
S:t Nikolai kyrka, äldre kyrksilver 2003:30-55*
S:t Nikolai kyrkogård 2006:34, 38
S:t Nikolaikören 2009:250
S:t Olafs hus (nuv Kvartermästargården) 2004:22
S:t Olai hospital 1949:46
S:t Olofs hus (hospital) 2014:89
S:t Olofs kapell 2013:40
S:t Olofs kapell 2013:112
S:t Olofs kapell 2007:162*, 2009:213
S:t Olofs kapell, sommarmöte 2010:296
S:t Olofshemmet 1949:214, 217 f
S:t Olofshemmet 1953:225-240*
S:t Olofshemmet 1984:54
S:t Olofshemmet 1986:149*
S:t Olofshemmet 2014:90f*
S:t Olofshemmet 2006:207
S:t Olofshemmet 2011:161, 168
S:t Olofsskolan 2008:175
S:t Olovs hospital 1971:43 ff, 47 f, 64
S:t Peter, fartyg 2005:11f
S:t Örjan se S:t Jörgen
S:t Örjan, se S:t Jörgen
S:ta Anna, franciskanerkloster 2017:174
S:ta Annas franciskankonvent 2004:21f
S:ta Annas kloster 1966:9 f, 17, 180 ff
S:ta Annas kloster 1970:73 f, 163
S:ta Annas kloster 1971:13, 16, 43 ff, 47, 56
S:ta Annas kloster 1975:5 f, 11
S:ta Annas kloster 1976:18
S:ta Annas kloster 1977:52 f
S:ta Annas kloster 1983:20
S:ta Annas kloster 1984:31
S:ta Annas kloster 1985:25
S:ta Annas kloster 1986:45 f, 69 f
S:ta Annas kloster 1987:69-72
S:ta Annas kloster 2003:30, 49, 2004:21ff*, 2006:20, 37f, 203
S:ta Annas kloster , se även:kloster 1944:156
S:ta Annas kloster , se även:kloster 1946:22
S:ta Annas kloster , se även:kloster 1948:78
S:ta Annas kloster , se även:kloster 1949:43, 45 ff, 98 f
S:ta Anne Broe 2004:22
S:ta Gertruds altare se S:t Nikolai kyrka
S:ta Gertruds hus 1949:46
S:ta Gertruds hus 1964:5f
S:ta Gertruds hus 2004:24f, 2006:31-39*
S:ta Gertruds kalentehus, se Kalentehuset
S:ta Katarina, dominikanerkloster 2017:48f
S:ta Katarinas dominikankonvent 2004:18-21
S:ta Katarinas kapell 1970:163
S:ta Katarinas kapell, Västra kyrkogården 2004:21
S:ta Katarinas kapellkrematorium 1944:162, 166f*
S:ta Katarinas kloster 1944:156
S:ta Katarinas kloster 1946:22
S:ta Katarinas kloster 1948:77f
S:ta Katarinas kloster 1949:46, 98
S:ta Katarinas kloster 1951:193ff*
S:ta Katarinas kloster 2003:30, 49, 2006:20
S:ta Katarinas kyrka 2004:21, 2006:20
Sabbatsbrott 2011:83-90
Sabbatsbrott, 1700-talet 2013:60-65
Sachsiska regementet 1947:87
Sacramento (skonert) 1967:172
Sacramento, skonare 1990:122, 1994:120
Sacramento, skonare 2004:65
SAGA PEARL, kryssningsfartyg 2011:279*
Sagers bokhandel 2009:240f*
Sally och Sara, BH-affär 2007:74f*
Salong Anno 1886 2010:180
Salong Jonasson & Larsson 2010:184-189*
Salong Klipper 2010:189
Salong Österskans 2010:185,19*
Salpetergärden 1993:86
Salpetersjuderi 1948:94
Saltimporten 1993:83
Saltsjövägen 1943:62
Saltsjövägen 1991:246
Saltåkern 1943:182
Saltåkersvägen 1943:63
Saltåkersvägen 1991:85
Saluhallar 1975:142-145
Saluhallar 1976:176 f
Saluhallar 1980:192-197*
Saluhallar 1986:212
Saluhallen 1997:163, 247, 1998:267 f, 2002:274
Saluhallen 2012:94-106*
Saluhallen 2006:201, 212, 2009:210f*
Salzburgs, Welam, von, uppbåd (Västgöta-Dals) 1948:61
Samssons blomsteraffär 2005:145
Samuelsberg, Norr 1992:78
Sandberget 1929:36
Sandberget 1933:168
Sandberget se Galgberget
Sandbergska gården 1995:114
Sandegrens privatskola 1952:97
Sandegrens privatskola 1963:132 ff
Sandegrenska privatskolan 1978:77-80
Sanden 1952:12
Sandflykt 1967:25 f
Sandhamn 2000:242
Sandlandet, Söder 1994:41
Sandlyckorna se Springbacken 2011:118
Sandqvistska skolan 1946:254
Sandslätt 1988:136
Sandslätt(Fiskaregatan 7) 2010:169
Sandstugan 1988:137
Sandstugan, Söder 1995:99, 103
Sandåsen 1933:108
Sandåsen, se Galgberget
Sankt Göranslid 1940:47
Sankt Jörgens (Görans) gård 1941:7 f, 14
Sankt Jörgens hospital 1930:125 ff
Sankt Jörgens kapell 1933:165
Sankt Jörgens kapell 1940:152
Sankt Jörgens kapell 1941:7
Sankt Laurentii bol 1933:167
Sankt Laurentii bol 1941:9
Sankt Nikolai kyrka 1925:1*, 5-40*
Sankt Nikolai kyrka 1926:39, 78, 98, 104-114*
Sankt Nikolai kyrka 1933:161, 163
Sankt Nikolai kyrka 1937:74
Sankt Nikolai kyrka 1939:135-160*
Sankt Nikolai kyrka 1940:144-161, 203-223*
Sankt Nikolai kyrka 1941:197-250*
Sankt Nikolai kyrka 1942:72-76*
Sankt Olai (Olufs) hus 1930:126
Sankt Olai (Olufs) hus 1933:162
Sankt Olai (Olufs) hus 1934:175
Sankt Olai (Olufs) hus 1937:155
Sankt Olofshemmet 1930:147 ff*
Sankt Olofshemmet 1933:163
Sankta Annas kloster 1925:10
Sankta Annas kloster 1926:5 ff, 10 ff
Sankta Annas kloster 1927:105
Sankta Annas kloster 1933:162
Sankta Annas kloster 1941:39
Sankta Annas kloster 1943:193
Sankta Barbaras gård 1943:154
Sankta Katarinas kapellkrematorium 1931:1*, 132*
Sankta Katarinas kloster 1925:26
Sankta Katarinas kloster 1926:5 ff, 10 ff, 78 f, 98
Sankta Katarinas kloster 1927:102-106
Sankta Katarinas kloster 1930:127 f
Sankta Katarinas kloster 1933:159, 162, 108-130*
Sankta Katarinas kloster 1937:74 f
Sankta Katarinas kloster 1941:6, 39
Sannarp 1962:167
Sannarp 1988:182
Sannarp 2008:281*
Sannarpsgymnasiet 2009:10
Sannarpsskolan 1988:40
Sans souci 1939:46
Sans Souci 1949:224
Sans Souci 1960:240 ff*
Sans Souci, gård 2008:251
Sara Johanna, jakt 1990:121
Sarpen, galeas 1992:189
Scala, biograf 1992:237
Scandiatransport 2007:103*
Scandinavia av Göteborg, motorfartyg 2004:115*
Scandinavian Open Championships i bordtennis 2011:14
SCAVENA 2005:106
Scavena HDF Intressenter AB 2005:102
Schagers Mode 2015:138-151*
Schaufferts åkeri 2014:83*
Schéle (Th) AB, firma 1966:96
Schéle (Th) AB, firma 1967:171, 192
Schéle (Th) AB, firma 1977:140
Schéle (Th) AB, firma 1987:202
Schéles villa, Lugnet 2001:95
Schmidt, Hammer & Lassen, arkitektfirma 2006:262
Schweizerkonditoriet 2004:222
Schånbergska fastigheten 1992:59, 70 f, 75,
Schånbergska huset 1930:10 ff
Schönbeckska huset 2001:94
Schönbeckska huset 2017:174
Schönbeckska huset 2009:204*
Scoutverksamhet 2008:207-228*
Sebelius herrfrisörsalong 2003:245
Sedel (utgiven av Halmstads Enskilda Bank) 1955:313
Sedov, fyrmastbarkskepp 2008:10, 289*
Seebad Heeringsdorf, fartyg 2013:34f*
Segelfartyg i Halmstad hemmahörande 1945:159
Segelfartyg i Halmstad hemmahörande 1946:210, 212, 215 f
Segelfartyg i Halmstad hemmahörande 1947:189, 295 ff, 184 f*
Segelfartyg i Halmstad hemmahörande 1948:277 ff
Segelfartyg i Halmstad hemmahörande 1949:249
Segelfartyg i Halmstad hemmahörande 1950:198
Segelfartyg i Halmstad hemmahörande 1953:213 f*
Segelfartyg, i Halmstad hemmahörande 1974:102- 112*
Segelfartyg, i Halmstad hemmahörande 1981:104-109*
Segelhus, fastigheten 1995:134 f, 139
Segelhus, Södra vägen 4 1996:156
Segelmakeri 1974:113-116
Segelmakeri 1995:133-140
Segerlinds blanksvärta 1965:99-102*
Seglaregatan 1943:182
Seglarnas café 2006:140*
Seglarnas café, Söder 1992:228, 1995:215
Seisin, jiu-jitsuklubb 2013:204-211*
Sejlors Frid (Sjömansgatan 5-7) 2010:169, 178
Sejlorsfrid 1988:136
Selim Aronsons stipendiefond 1971:201
Selma Angels fotoateljé 1983:207*
Selma av Skillinge 2009:135
Seminariegatan 1943:15
Seminariegatan 1977:103
Seminariegatan 2013:99*
Seminariegatan 2008:81
Seminariegatan 2 1994:110
Sennan 1972:175
Sennan 1984:37
Sennaån 1984:37 ff
Serbiska kultur- och idrottsföreningen 2011:206-212*
Sernberg & Andersson, Firma 1938:17
SERVA Försäljnings AB 2005:102, 106f
Sev. Pettessons Manufakturaffär 1998:168
Sevrineberg, Norr 1992:78
Sex Pistols, punkrockband, spelning i Halmstad 1977 2015:258-272*
Sexdagarsloppet, julskyltning 2012:111*
Sexstefja 1945:18
SF 58 Sigurfari av Hornafjordur, fartyg 2004:78*
Sibbalt 1934:226
Sibbarp 1987:82
Sibbarp, kyrkan 1985:13 f
Sibbarp, kyrkan 1987:7
Sibbarp, kyrkan 1991:16, 1997:227
Sibiriegatan 1969:11 ff
Sibiriegatan 1992:166 f, 177 f
Sibirien 1933:152
Sibirien 1946:225
Sibirien, hamnområde 2006:86f, 2008:142
Sibirien, se även:Importkajen 1969:164
Sibirien, se även:Importkajen 1973:148
Sibirien, se även:Importkajen 1981:106
Sidenhuset 1992:238, 1998:167
Sidenhuset 2006:170*
Sigge (bogserbåt) 1977:126
Sigill 2017:48f*
Sigill och vapen 1948:54ff*
Sigill och vapen 1949:40 f*
Sigill och vapen 1950:65*
Sigill och vapen 1951:10*
Sigill och vapen se Kristian IV:s sigill, Kristian I:s sigill, Halmstads sigill, Halmstads vapen, Slottskyrkan, vapensköld
Sigill och vapen, se även Hantverkssigill, Tullsigill 1924:7-12*
Sigill och vapen, se även Hantverkssigill, Tullsigill 1929:7-18*
Sigill och vapen, se även Hantverkssigill, Tullsigill 1937:64-72*
Sigill och vapen, se även:Halmstads sigill, Halmstads vapen, Kristian IV:s sigill 1965:5 ff*
Sigill och vapen, se även:Halmstads sigill, Halmstads vapen, Kristian IV:s sigill 1968:26 ff*
Sigill och vapen, se även:Halmstads sigill, Halmstads vapen, Kristian IV:s sigill 1985:23
Sigill se Halmstads sigill
Signalist, Hallands regemente 2013:130-142*
Signalpluton,Hallands regementes 2013:130-142*
Signe Diebitsch Glas och Porslin 2009:162-168*
Signe Jönssons Cigarraffär 1998:163
Signes Frukt och Grönsaker 2005:145
Sigrid Holmquists speceriaffär 2014:70
Sigurfari av Hornafjord, träfiskefartyg 2008:121, 124*
Sigyn (barkskepp) 1974:104, 106, 108 f, 111 f
Sigyn, barkskepp 1990:118, 142
Sigyn, barkskepp 2006:59*, 213, 2008:10
Silverbröllopsdikt 1999:159-163
Silvergranen 2006:102
Silverlaget se 55:orna 2011:
Silversmed 1965:54-68
Silversmed 1971:22 ff
Silversmed 1973:41
Silversmide 1946:253*
Silversmide 2016:189-196
Silversmide, se även Kyrksilver 1935:224 ff*
Silversmide, se även Kyrksilver 1939:228-231*
Silversmide, se även Kyrksilver 1941:153 ff*
Silversmide, se även Kyrksilver 1943:198-206*
Simhallen, Halmstad 2016:20-21*
Simklubben Laxen 2002:176
Simklubben Laxen 2003:178f
Simlången 1966:144
Simlången 1969:171 f
Simlångsdalen 1927:114, 131
Simlångsdalen 1967:194, 201
Simlångsdalen 1969:152, 170 f
Simlångsdalen 1974:7
Simlångsdalen 1981:141 f
Simlångsdalen 2002:100
Simlångsdalen 2010:16, 26
Simmarevägen se Kaparegatan
Simone, storm 2014:286*
Simonssens gård 1990:105, 107, 110
Simpromotionen 1858 1968:70 ff
Simskola (Lagergrens) 1963:120, 145
Simskolor 1925:70 ff, 137 ff
Simstadion 1982:163*
Simstadion 1944:74
Simstadion 2003:178*
Simstadion 2011:217
Sinkan 1945:43
Sinnenas park 2008:271*
Siri 1936:177
Siri (jakt) 1984:195
Sirius, nykterhetsloge 2004:89
Sista styvern 1946:210
Sista styvern 1973:155
Sista styvern 1976:144
Sista styvern, Söder 1992:189
Sivert Fiskhall 2012:108*
Siverts fiskhall 1949:227
Siverts fiskhall 1964:175
Siverts fiskhall 1995:215, 1998:167
Sixtus udde, sjömärke 2015:226-228
SJ godsterminal 2014:20
SJ personal 1974:193 f*
SJ resebyrå 2012:25
Sjuk- och Försörjningshemmet 1953:225-240*
Sjukan 2013:116*
Sjukdomar 2003:101, 103-106
Sjukhus, Hallands 2015:77-101*
Sjukhus, se Lasarett :
Sjukhus, se Lasarett
Sjukhusanställda 2017:138-144
Sjukhuskyrkan 2004:192
Sjuksköterskeskolan 2012:85
Sjuksköterskestrejk 2008:272*
Sjuksköterskeutbildning 2012:83-86
Sjukvård 2012:18f*
Sjukvård 2016:30f
Sjukvård 2007:202-209*
Sjukvård 2010:16f
Sjukvård, se Hälso- och sjukvård :
Sjukvård, se Hälso- och sjukvård
Sjukvård, se Hälso- och sjukvård
Sjukvård, se Hälso- och sjukvård, Lasarett
Själavandringen, se Norre Katt
Sjöared 1993:75
Sjöaryd 1953:10
Sjöbodar 2013:272f*
Sjöboholm 1953:8
Sjöboholm 1974:41
Sjöbris, motorbåt 2011:130
Sjöfart se Fartygsregister, Skeppsvarv, Rederirörelse
Sjöfart se Skeppsvarv
Sjöfart, se Bissmark-Linien, Hallands museum, sjöfartsavd, Hallands Ångbåts AB, Halmstads segelfartygsbefälhavareförening, Handel och sjöfart, Rederirörelse, Segelfartyg i Halmstad, Skeppsvarv
Sjöfart, se Handel och sjöfart :
Sjöfart, se:Handel och sjöfart
Sjöfart, se:Handel och sjöfart
Sjöfartsminnen 1961:175 ff*
Sjöfogeln, galeas 1991:129
Sjögrens tobaksaffär 2013:44f*
Sjögrens tobaksaffär 2013:18
Sjögrens tobaksaffär 2004:258*
Sjögrenska salongen 1960:162
Sjöholms Hemtjänst 2008:151
Sjöman, jakt 1990:122
Sjömanshus 1932:118 f
Sjömanshus 1938:20 f
Sjömanshuset 1947:195
Sjömanshuset 1995:255, 2001:93
Sjömanshuset 2011:164
Sjömanskokhus 1968:55
Sjömansliv 1947:287-298*
Sjömansliv 1948:277ff*
Sjömansliv 1949:247-261*
Sjömansliv 1953:213-218*
Sjömansliv 1967:203-210
Sjömansliv 1968:183-187
Sjömansliv 1986:162-169
Sjömärken 2015:226-228
Sjönevad 1947:242
Sjöskildringar 1925:41-44
Sjöskildringar 1929:179-186
Sjöstrands bokbinderi 1989:124 f
Sjötorpet, Väster 1993:143
Sjövik 1965:118 f
Sjövik se Sjötorpet
Skaanebogen 1944:48
Skadehall, slott 2006:8
Skadehalls Slott, Arlösa 1998:85
Skagenlinjen 2013:34f
Skalins Restaurang se Restaurang Österbro 2013:
Skallen (Haverdal) 1984:188, 190, 196 f
Skampålar 1984:19-22
Skampåle 2011:89*
Skandia, biograf 2017:10
Skandia, skonare 1990:122, 1994:119
Skandia, skonare 2004:65
Skandia-Maskiner 2013:236f
Skandia-transport 2008:138*
Skandinaviska banken 2014:17
Skandinaviska banken 2013:16, 20
Skandinaviska Granit AB 1967:172
Skandinaviska Jute- Spinneri & Väfveri Aktiebolaget 2016:76
Skandinaviska Jutefabriken 2011:209f*
Skandinaviska Jutefabrikens affär 2016:76-79*
Skandinaviska jutespinneri – och väfveri AB 1947:245
Skandinaviska jutespinneri- och väfveri AB 1928:56 f
Skandinaviska jutespinneri- och väfveri AB 1931:226
Skandinaviska jutespinneri- och väfveri AB 1937:252 ff
Skandinaviska Jutespinneri- och Väveri AB 1966:60 f
Skandinaviska Jutespinneri- och Väveri AB 1967:171
Skandinaviska Jutespinneri- och Väveri AB 1969:102, 185
Skandinaviska Jutespinneri- och Väveri AB 1971:118
Skandinaviska Jutespinneri- och Väveri AB 1975:124
Skansen 1932:213 f*, 216*
Skansen 1942:45, 59
Skansen 1965:109
Skansen 1967:91
Skansen 1968:88
Skansen 1969:50, 77
Skansen 1974:77
Skansen 1980:146
Skansen 1944:59, 63, 93
Skansen 1946:6 f, 9
Skansen 1947:182
Skansen 1960:276
Skansen 1961:216
Skansen 1963:238f
Skansen se Apelstamska villan 2010:
Skansen, egendom 2005:260*
Skansen, fastighet, Öster 1990:176, 1991:88, 1998:165 f, 290, 2000:237, 2002:116
Skansen, krog, Kärleken 1991:88 f
Skansen, lantgård, Norr 1990:194 f
Skansen, Oskarström 2006:45
Skansgatan 1943:16
Skansgatan se Hörndalsvägen
Skanstull 1944:111
Skantzagården 1924:52
Skantzagården 1932:185
Skanörjord 1933:166
Skarhalstorpet 1998:85
Skarpretterens Waaning 1933:161
Skarpretterens Waaning 1935:72
Skarpretterens Waaning 1943:170
Skarpskyttekåren, se Halmstads frivilliga skarpskyttekår :
Skarpskyttekåren, se Halmstads frivilliga skarpskyttekår
Skarpskyttekåren, se även:Eldsberga skarpskyttemusikkår 1972:165*
Skarpskyttekåren, se även:Eldsberga skarpskyttemusikkår 1983:82, 16*
Skarpskytterörelsen 1961:211
Skarpskytterörelsen 1963:75*
Skateboard 2007:238*
Skatelöv 1993:121
Skatt 2010:28
Skatteförvaltningen 2002:204
Skatteindrivning, 1600-talet 2012:201f
Skavböke 1973:142
Skavböke 1991:188
Skedala 1925:7
Skedala 1934:69, 79
Skedala 1935:124
Skedala 1937:94 f, 120
Skedala 1966:149, 145*
Skedala 1969:168 f
Skedala 1973:18
Skedala 1984:32 f, 42, 45
Skedala 2002:116
Skedala bygdegård 2010:173
Skedala gård 1998:56
Skedala hed 1991:190, 1993:14, 20, 23, 28, 1995:222, 1996:98, 1997:111, 1998:99, 2002:94
Skedala hed 2008:90
Skedala säteri 1992:90
Skedala säteri 2008:244*, 250
Skedala, fornlämningar 1995:17
Skedalagatan 1943:16
Skedalagatan 1974:87, 92 f
Skedalahed 1924:20
Skedalahed 1925:100, 104
Skedalahed 1927:140
Skedalahed 1931:52, 38 ff*
Skedalahed 1933:181-188
Skedalahed 1937:100, 130, 133
Skedalahed 1941:132*
Skedalahed 1946:229
Skedalahed 1949:215
Skedalahed 1951:211
Skedalahed 1955:72-75*
Skedalahed 1960:277ff*
Skedalahed 1965:203*
Skedalahed 1968:138 f
Skedalahed 1969:168
Skedalahed 1981:141*
Skedalahed 2010:201*
Skees mölla 1996:40
Skejtparken 2011:291*
Skeppare, historia 1992:186 f
Skepparegatan 1943:15
Skepparegatan 4 1990:211
Skepparegatan 6, Alexander Jönssons hus 1990:203-212
Skepparegatan, nödlandning flygplan 2014:144f*
Skepparhuset se även Gustafelund 1991:251 f
Skeppsbrott 1966:29-34
Skeppsbrott 1984:188-198*
Skeppsbryggan 1944:182
Skeppsbyggeri 1994:111-124
Skeppsgosse, utbildning 1989:151-172
Skeppsholm (Skibsholm) 1926:74
Skeppsholm (Skibsholm) 1933:151
Skeppslista 1941:140 f
Skeppsvarv 1964:138
Skeppsvarv 2004:60-81
Skeppsvarv, Frandsenska varvet 1990:122, 1992:232, 1994:114-123
Skeppsvarv, Halmstad 1793 2012:214
Skeppsvarv, se Frandsenska varvet, Gamla varvet, Kristian IV:s varv, Nya varvet, Warfs-bolaget 1965:89-95
Skeppsvarv, se Frandsenska varvet, Gamla varvet, Kristian IV:s varv, Nya varvet, Warfs-bolaget 1976:63 f
Skeppsvarv, se Frandsenska varvet, Gamla varvet, Kristian IV:s varv, Nya varvet, Warfs-bolaget 1977:127 ff*
Skeppsvarv, se Frandsenska varvet, Gamla varvet, Kristian IV:s varv, Nya varvet, Warfs-bolaget 1987:250
Skeppsvarv, se:Gamla och Nya Skeppsvarven
Skeppsvarv, se:Gamla och Nya Skeppsvarven
Skeppsvarv, Syskonhamnsvarvet 1990:121 ff, 180
Skeppsvarv, Söder 1990:123, 1994:41, 2001:194 f
Skeppsvarv, Söndrum, 1700-tal 2012:214f*
Skeppsvarvet 1938:238
Skeppsvarvet 1939:5 f
Skeppsvrak 1966:14-19*
Skeppsvrak 1984:188-198*
Skeppsvrak 1990:119
Skeppsvrak, Östra hamnbassängen 2006:11-22*
Skerkered 1969:12 f, 171
Skerkered 1981:143*
SKF Fools, teatergrupp 2014:243
Skiljenämnd 1947:228
Skillingtryck 1994:77-89
Skinka (sinka, zinka) 1944:6, 143
Skintaby 1930:91,96
Skintaby 1936:70
Skintaby 1937:283
Skintaby 1941:36 f
Skintaby 1988:112
Skintan 1953:204
Skintan (torp) 1969:132, 135
Skintemöllan 1936:36
Skintemöllan 1940:105
Skintemöllebäcken 2002:83
Skivlagret 2011:286*
Skivstänger för tyngdlyftning 2017:198
Skivstänger för tyngdlyftning 2017:201*
Skjutsning, se även Gästgiverier 1936:35 ff
Skjutsning, se även Gästgiverier 1938:8 ff
Skjutsning, se även Gästgiverier 1939:16 ff
Skjutsningsbesväret 1953:162 f, 174
Skjutsstadgan 1993:88
Skoby 1941:98
Skogabygatan 1943:42
Skogens Dag, Galgberget 2011:289*
Skogsgångarna, friluftsklubb 2005:132-137*
Skolan på vallen 1967:86-91
Skolan på vallen 1976:55 f
Skolan på vallen 2006:166*
Skolavslutning 2007:141*
Skolbad 1992:87
Skolbarnsinternat 1960:225 ff
Skolbibliotek 1927:184 f, 188
Skolbyggnadsfrågor i Halmstad 1954:101 ff*
Skoldans 2011:183
Skolgatan 1925:78
Skolgatan 1943:9
Skolgatan 1949:215
Skolgatan 1950:189
Skolgatan 1984:32
Skolgatan 1990:246 f, 1991:121, 1998:169
Skolgatan 2003:277*, 2007:227*
Skolgatan 1 1994:103
Skolgatan 10 1994:107 f
Skolgatan 12 1994:109
Skolgatan 3 1994:103
Skolgatan 4 1994:101
Skolgatan 5 1994:102 f
Skolgatan 6 1994:101
Skolgatan 8 1994:107
Skolgatan 9 1994:106
Skolhuset på Vallen 1960:151 ff
Skolhuset på Vallen 1961:94
Skolhuset på Vallen 1963:67
Skolklass, gruppbild i Fotohuset Fredriksvallsgatan/Norra vägen 1992:121
Skolkök 2004:177ff
Skolliv 1924:89 ff
Skolliv 1925:87-94
Skolliv 1926:34-40, 163-166, 62-72*, 122-128*
Skolliv 1927:76-80, 202 f
Skolliv 1928:205-211
Skolliv 1931:115 ff
Skolliv 1932:163-168, 46-56*
Skolliv 1935:158-167
Skolliv 1936:193-196
Skolliv 1937:85-92
Skolliv 1938:137-161
Skolliv 1940:118 ff
Skolliv 1941:70-83, 84-88
Skolliv 1945:43-56*
Skolliv 1948:248
Skolliv 1951:170 ff
Skolliv 1952:98 ff, 193-198
Skollovskolonier 1937:226-240*
Skollovskolonier 1939:175, 177, 179 ff, 186
Skollovskolonier 1953:249
Skollovskolonier 1960:214-229*
Skolmössan 1961:201
Skolor se Flickskolan, Folkskolor, Gamla läroverket, Latinskolan, Lärdomsskolan, Läroverket, samt resp skola
Skolor, se Alsingska skolan (i Veinge) – Flickskolor – Folkskolor – Hamnerinska skolan – Holmgrens skola – Läroverket – Privatskolor – Sandqvistska skolan – Sandgrens privatskolor – Flinckska skolan
Skolor, se Alsingska skolan (i Veinge), Flickskolor, Folkskolor, Läroverket, Privatskolor, Sandqvistska skolan, Sandgrens privatskolor, Flinckska skolan
Skolor, se Flickskolor, Flinckaskolan, Folkskolor, Halmstads yrkesskolor, Latinskola, Lärdomsskolan, Läroverket, Sandegrenska privatskolan, Småbarnsskola, Trivialskola samt resp skola
Skolor, se Flickskolor, Folkskolor, Hamnerinska skolan, Holmgrens skola, Läroverket, Privatskolor :
Skolresor 1992:124-128
Skolråd 1992:129 ff
Skolskjuts 2003:144f
Skolsparlådor 1992:89
Skoltandvård 1992:87
Skoluniform 1965:192 f
Skolvallen 1949:219
Skolväsen 1988:21-43*
Skolväsen se även undervisning 1992:79-89
Skomakare 2012:165-177*
Skomakare 2013:184-191*
Skomakarehuset, Hantverksgatan 2013:184-191*
Skomakaretorpet (Kärleken) 1969:130
Skomakeri 2016:98f
Skomakeri, S P Palmkvist 2012:167*
Skonertgatan 1943:182
Skoreparationer, prislista 1962 2013:189-191*
Skottorp 1934:72
Skottorp 1966:180
Skottorp 1971:47, 191
Skottorp 1976:49, 52
Skottorp 1987:22, 86
Skottorp 2001:118
Skrea 1947:78
Skrea 1992:189
Skrea sn 1970:59
Skrea sn 1971:202
Skrikaredalen 1990:218
Skrofulösa barn, föreningen för 1960:221 f*
Skrålåda 2014:156*
Skråväsen 1927:40-52*
Skråväsen 1937:153-167
Skråväsendet 1966:47
Skråväsendet 1990:175
Skräddarebengts hus, Väster 1998:150
Skräddaretorpet 2003:78
Skräddareåkern, Väster 1993:126
Skrädderi 2005:37-58*
Skrädderier 1974:158-162*
Skulpturer 2016:7-11*
Skummeslöv 1987:24
Skummeslöv 1990:83, 1993:144
Skummeslöv, kyrkan 1966:106
Skummeslöv, kyrkan 1970:83 ff
Skummeslöv, kyrkan 1991:15 f, 1992:22, 1993:38, 1997:227, 1998:51
Skutsning 1975:83 ff
Skyddsrum 2013:143-157*
Skyttes, Håkan Nilsson reg:te (Kronobergs) 1948:61, 101
Skyttevägen 1943:182
Skyttevägen 1992:122
Skånegatan 1943:16
Skånegatan 1988:213*
Skåne-Hallands järnväg 1936:131
Skåne-Hallands järnväg 1937:118, 123
Skåne-Hallands järnväg 1973:82-86
Skåne-Hallands järnväg 1975:89, 92
Skåne-Hallands järnväg 1977:121
Skåne-Hallands järnväg 1986:134
Skåne-Hallands järnväg 2012:45
Skånes Enskilda Bank 1950:113, 121
Skånska Hembageriet 2004:221, 2007:74
Skånska kriget 2006:29
Skånska Socialdemokraten 1995:142
Skällinge 1988:48
Sköldska huset se Gula villan
Sköldska huset se Gula villan
Slaget vid Fyllebro 2011:101*
Slaget vid Fyllebro, minnestavla 2010:295*
Slaget vid Nissan se Nissaslaget
Slagsmål, 1700-talet 2013:60-65
Slagtarehus 1967:148
Slaktar Anderssons på Norr 1947:272
Slakterigatan 1943:18
Slakthusgatan 1943:16
Slangemöllan 1935:201
Slangerups kyrka 1926:105
Slottet 1925:119
Slottet 1927:53, 160
Slottet 1931:1*, 7-35*
Slottet 1933:163
Slottet 1934:47 ff, 72, 75
Slottet 1942:166-176*
Slottet 1966:106
Slottet 1967:35 f, 85
Slottet 1969:21 f, 44, 100
Slottet 1970:86-93
Slottet 1974:42 ff
Slottet 1975:69 f
Slottet 1976:37-61
Slottet 1977:40 f, 46, 49 ff
Slottet 1979:22*
Slottet 1980:6 ff
Slottet 1982:87 f
Slottet 1984:164 ff
Slottet 1987:s. 5-8
Slottet 1988:51-58, 45-49*
Slottet 1992:148, 1994:267, 1995:95 f, 101, 1996:84, 1998:279 f, 2000:258
Slottet 2003:280*, 2007:221*, 274*, 278f*, 300f*, 2009:24
Slottet 2010:60-68*
Slottet, borggården 1992:88
Slottet, fängelset 1996:36-40
Slottet, kronsalen 1995:270 f
Slottet, se även:Halmstadgård, Kronens Gaard i Halmstad, Halmstad Gaard, Kongens Gaard 1945:139
Slottet, se även:Halmstadgård, Kronens Gaard i Halmstad, Halmstad Gaard, Kongens Gaard 1946:40
Slottet, se även:Halmstadgård, Kronens Gaard i Halmstad, Halmstad Gaard, Kongens Gaard 1949:40 ff, 180, 185
Slottet, se även:Halmstadgård, Kronens Gaard i Halmstad, Halmstad Gaard, Kongens Gaard 1950:13
Slottet, se även:Halmstadgård, Kronens Gaard i Halmstad, Halmstad Gaard, Kongens Gaard 1952:13
Slottet, väggmålningar 2001:154 f
Slottmöllans kvarn 1979:48-59*
Slottmöllans sparbank 1969:91
Slotts- och bataljonspräster 1989:7-38
Slottsbron 1956:253ff*
Slottsbron 2012:10
Slottsbron 2006:242-246*, 2007:220*, 2008:150*, 2009:273*
Slottsbron 2011:135f*
Slottsbron 2011:179*
Slottsfängelset 1972:46-50
Slottsgatan 1924:81
Slottsgatan 1933:157
Slottsgatan 1941:45
Slottsgatan 1943:8, 172
Slottsgatan 1970:60
Slottsgatan 1946:118 f
Slottsgatan 1951:80
Slottsgatan 1953:80 f, 253
Slottshauptmän 1934:200 f
Slottsjorden 1941:13 f
Slottsjorden 1943:19, 32 ff
Slottsjorden 1967:82
Slottsjorden 1968:97
Slottsjorden 1969:96, 100
Slottsjorden 1970:138, 144
Slottsjorden 1973:142, 154
Slottsjorden 1975:91 f
Slottsjorden 1976:42
Slottsjorden 1979:13
Slottsjorden 1980:147 f
Slottsjorden 1985:5 f
Slottsjorden 1986:135, 140
Slottsjorden 1988:132 ff
Slottsjorden 1993:164, 1995:88-106, 2002:173 f
Slottsjorden, fornlämningar 1995:16
Slottsjordsskolan 2009:72-93*
Slottsjordsvägen 1943:65
Slottsjordsvägen 2006:265f*, 2007:62*
Slottskvarnen, se:Slottsmöllan
Slottskvarnen, se:Slottsmöllan
Slottskyrkan 1931:30, 35
Slottskyrkan 1970:59
Slottskyrkan 1984:164 f
Slottskyrkan 1988:51-54
Slottskyrkan 1989:7-38
Slottskyrkan 2011:84f*
Slottskyrkan, altaruppsats 1989:9-13 (passim)
Slottskyrkan, predikstol 1989:9-13 (passim)
Slottskyrkan, vapensköld 1989:10-15 (passim)
Slottsladugårdsplatsen 1940:47
Slottsmöllan 1924:32
Slottsmöllan 1925:64, 98*
Slottsmöllan 1926:71
Slottsmöllan 1927:27, 29, 53 f 66 f, 70, 140
Slottsmöllan 1929:150, 190-212*
Slottsmöllan 1931:226
Slottsmöllan 1933:98, 104
Slottsmöllan 1936:95*
Slottsmöllan 1938:28, 237
Slottsmöllan 1940:132, 1*
Slottsmöllan 1941:19
Slottsmöllan 1944:64
Slottsmöllan 1945:54, 96
Slottsmöllan 1946:32, 249*
Slottsmöllan 1947:154, 194 f
Slottsmöllan 1948:201
Slottsmöllan 1949:175
Slottsmöllan 1951:195, 1*
Slottsmöllan 1953:72, 259*
Slottsmöllan 1990:6, 12, 88, 95, 199, 220, 1991:82 f, 87, 137 f, 157, 168, 170, 1992:60 f, 140, 148, 154, 156, 1993:178, 1995:112, 1996:63, 1997:161, 163, 1999:209, 2002:83, 92, 111
Slottsmöllan 2016:64-67
Slottsmöllan 2008:31-35, 2008:98-100*, 2009:12, 105-112*
Slottsmöllan, bageri 1991:167 f
Slottsmöllan, bibliotek 1991:168
Slottsmöllan, brandkår 1991:158
Slottsmöllan, fornlämningar 1995:13 f, 16, 25 f
Slottsmöllan, företagshotell 2007:28*, 66-69*
Slottsmöllan, gruppbild av anställda 1991:173
Slottsmöllan, hattfabrik 1991:159
Slottsmöllan, klädesfabrik 1996:134
Slottsmöllan, klädesfabrik 2003:100, 2006:179ff
Slottsmöllan, kvarn 1991:159 f, 1992:66
Slottsmöllan, se Wallbergs fabriks AB 1965:103
Slottsmöllan, se Wallbergs fabriks AB 1966:60 f, 181
Slottsmöllan, se Wallbergs fabriks AB 1967:44, 68 f, 187, 227*
Slottsmöllan, se Wallbergs fabriks AB 1968:55, 161
Slottsmöllan, se Wallbergs fabriks AB 1969:7 ff, 99, 128, 166
Slottsmöllan, se Wallbergs fabriks AB 1970:95, 110-115, 125
Slottsmöllan, se Wallbergs fabriks AB 1971:91, 112, 220*
Slottsmöllan, se Wallbergs fabriks AB 1972:163 ff*
Slottsmöllan, se Wallbergs fabriks AB 1973:157
Slottsmöllan, se Wallbergs fabriks AB 1974:16, 60 f
Slottsmöllan, se Wallbergs fabriks AB 1975:105
Slottsmöllan, se Wallbergs fabriks AB 1978:71 ff, 146-150
Slottsmöllan, se Wallbergs fabriks AB 1979:48-59
Slottsmöllan, se Wallbergs fabriks AB 1980:60*
Slottsmöllan, se Wallbergs fabriks AB 1981:16 f, 22 f, 30
Slottsmöllan, se Wallbergs fabriks AB 1983:8
Slottsmöllan, se Wallbergs fabriks AB 1986:142
Slottsmöllan, sparbank 1991:167
Slottsmöllan, tegelbruk 1991:159 f
Slottsmöllan, tegelbruk 2006:236
Slottsmöllan, utgrävningar 1984:41832
Slottsmöllan, vadställe 2004:42
Slottsmöllans arbetares sjukförening 1992:76
Slottsmöllans bageri 1975:123-127*
Slottsmöllans kraftstation 2010:250-260*
Slottsmöllans laxgård, se Laxgården :
Slottsmöllans laxgård, se Laxgården
Slottsmöllans laxgårdar 1955:139*
Slottsmöllans laxgårdar 1955:98*
Slottsmöllans laxgårdar 1961:25*
Slottsmöllans laxgårdar 1962:116
Slottsmöllans musikkår 1970:112 f*
Slottsmöllans tegelbruk 1967:70
Slottsmöllans tegelbruk 1968:59
Slottsmöllans tegelbruk 2014:295*
Slottsmöllans Trädgård 2005:144-155*
Slottsmöllebron 1951:1*
Slottsmöllebron 1991:133, 136
Slottsmöllebron 2003:281*
Slottsmöllefallet 1971:84
Slottsmöllefallet 1981:16, 31
Slottsmöllevägen 1943:63
Slottsmöllevägen 2003:16, 2004:44 2008:100
Slottsparken 1926:126, 149
Slottsparken 1949:219
Slottsparken 2011:113f*
Slottsrätten 1996:36-44
Slottsträdgården 1924:81
Slottsträdgården 1925:54, 93
Slottsträdgården 1942:70
Slottsträdgården 1945:161
Slottsträdgården 1988:211
Slottstvärgatan 1941:47
Slottstvärgatan 1943:9
Slottstvärgatan 1952:194
Slottsvallarna 2011:117*
Slumstationen 1993:158
Slädparti 2003:285*
Slädpartier 1979:107 f
Släktforskardagar 2007:318*
Slättens torg 2007:34
Slättåkra 1944:116
Slättåkra 1946:133
Slättåkra 1967:62
Slättåkra 1988:30
Slättåkra 1992:46, 1993:122, 142, 144, 1999:77, 2001:241, 243
Slättåkra (Sletagre) 1925:6, 11
Slättåkra (Sletagre) 1931:173
Slättåkra (Sletagre) 1938:28, 103, 115 ff
Slättåkra, kyrkan 1966:176
Slättåkra, kyrkan 1988:81 f*
Slättåkrasändaren 2012:13
Slöinge 1931:173
Slöinge 1935:131
Slöinge 1938:108, 124
Slöinge 1944:116
Slöinge 1950:181
Slöinge 1969:88
Slöinge 1976:106
Slöinge 1993:144
Slöinge kvarn 1992:171
Slöinge, kyrkan 1999:163
Slöjdans 1995:269
SM i bordtennis 2010:230, 233*
Smeahus (Nyhem) 1967:148
Smeder 2014:149-163
Smedhuset (Kärleken) 1987:100
Smedjegatan 2015:196
Smedjegatan 2015:198-200*
Smedjegatan 2015:202-208*
Smedjetorget 1942:60
Smedjetorpet 1967:52, 63
Smedmästarnas yrkesförening 1966:114
Smidesverkstäder 1927:36
Smidesverkstäder, se Snöstorp, smedjan
Smirnay (fregattskepp) 1966:29-34
Smirnay (fregattskepp) 1976:38
Smirnay (fregattskepp) 1977:87
Smittkoppor 2012:28
SM-veckan 2013:295*
SM-veckan 2011:284*
Smyckeboden, butik 2016:197*
Smyckeboden, butik 2016:199
Smycketillverkning 2016:181-188
Smycketillverkning 2016:189-196
Smycketillverkning 2016:197-203
Småbarnsskola 1963:56 ff*
Småbarnsskola 1967:86-91
Småbarnsskola 1976:55 f
Småbåtshamnen 2007:125*
Smålands Bank 2013:44, 46*
Smålands bank 2004:258*
Smålands Taberg, AB 2012:261
Smålandsgatan 1943:16
Smålandsgatan 1979:131 f*
Smålänningagården 1973:142 f*
Småskoleseminariet 1977:103-109*
Småskolor se Furets småskola
Småstugor, Söder 2012:232
Smältaregatan 1943:65
Snapparp 1948:291
Snapparp 1984:111, 113 f
Snapphanar 1972:51-60
Snapphanar 1983:33
Snapphanar 1991:62, 64, 69, 1992:47 f
Snickerigesäller 2015:125*
Snäcka, Ceciliodes acicula 1999:19
Snärpan (skolhus) 1987:136
Snöoväder 2012:34
Snöröjning 2010:279*
Snöröjning, Östra förstaden 2013:294*
Snöskulptur 1940 2003:127*
Snöstorp 1989:18, 1990:90, 172, 174 f, 1993:14-29 (passim), 125, 140, 143, 162, 1998:80, 85 f, 1999:155-158, 2002:83, 98
Snöstorp 2004:44
Snöstorp (kommun) 1925:10, 52
Snöstorp (kommun) 1930:138
Snöstorp (kommun) 1931:173 f
Snöstorp (kommun) 1933:165
Snöstorp (kommun) 1934:9, 34
Snöstorp (kommun) 1938:103, 115
Snöstorp (kommun) 1941:19 ff
Snöstorp (kommun) 1942:44 f
Snöstorp (kommun) 1943:21 ff
Snöstorp (Snidstrup) 1967:148 ff
Snöstorp (Snidstrup) 1968:88
Snöstorp (Snidstrup) 1971:46
Snöstorp (Snidstrup) 1975:32, 34
Snöstorp (Snidstrup) 1977:175-185
Snöstorp (Snidstrup) 1978:94-103
Snöstorp (Snidstrup) 1979:120 f
Snöstorp (Snidstrup) 1981:15 f
Snöstorp (Snidstrup) 1986:s. 9-14
Snöstorp (Snidstrup) 1988:30, 45
Snöstorp (Snidstrup) (gård) 1949:41 f
Snöstorp (Snidstrup) (kommun) 1944:43, 59, 63, 91
Snöstorp (Snidstrup) (kommun) 1945:123, 139
Snöstorp (Snidstrup) (kommun) 1946:6
Snöstorp (Snidstrup) gård 1926:104, 110
Snöstorp (Snidstrup) gård 1934:33, 69, 155
Snöstorp, fornlämningar 1995:17, 22 ff, 26
Snöstorp, gamla kyrkan 1992:34, 153 f
Snöstorp, gravfält 1993:28
Snöstorp, kyrkan 1993:195, 1997:216, 228, 274, 1998:59, 266, 2001:84 f
Snöstorp, kyrkan, oblatask 1999:84, 89
Snöstorp, silverfynd 2000:204
Snöstorp, smedjan 1981:59-68*
Snöstorps gård 2013:51-59
Snöstorps idrottsplats 2016:296*
Snöstorps kommunalnämnd 1990:96 ff, 100
Snöstorps kyrka 2007:170*
Snöstorps kyrka 2011:100
Snöstorps mosse 1933:147
Snöstorps mosse 1989:51 f, 57
Snöstorps- och Laholmsvägarna 1964:182
Snöstorps utmark 1990:172 f, 1997:55 f
Snöstorps ängar 1993:147
Snöstorpsvägen 1925:136
Snöstorpsvägen 1946:250, 252*
Snöstorpsvägen 1947:299
Snöstorpsvägen 1974:78 f*
Snöstorpsvägen 1982:165 f*
Snöstorpsvägen 1989:51-57, 1992:136
Snöstorpsvägen 16 1998:263
Snöstorpsvägen 71 2016:103
Sociala frågor 2013:25f
Sociala frågor 2016:31f
Sociala frågor 2017:33ff
Sociala förhållanden 1944:139-144
Socialdemokratiska kvinnodistriktet 1992:247
Socialdemokratiska ungdomsdistriktet 1992:247
Sockenstämmoprotokoll 1946:195-204
Sockerbagare 2004:217-226*
Sockerbruket (Sockerfabriken), se:Halmstads Sockerfabriksaktiebolag
Sockerbruket (Sockerfabriken), se:Halmstads Sockerfabriksaktiebolag
Sockerfabriken, se Halmstads Sockerfabriksaktiebolag :
Sockerfabriken, se Halmstads Sockerfabriksaktiebolag
Sockerfabriksaktiebolaget 1999:127
Sodom och Gomorra, altartavla 2016:171*
Sofieberg 1990:195, 197, 1991:79, 82, 88
Sofieberg 2013:291*
Sofieberg 2007:48*, 2008:194
Sofieberg, bostäder 2012:288*
Sofiebergsvägen 1943:63
Sofiebergsvägen 1987:90
Sofiebergsvägen se Gärdesvägen
Sofiero 1988:134
Soldalens ålderdomshem 2007:212*
Soldathemmet 2013:116
Soldathemmet 2010:227
Soldathemmet, skrivrum 2206:237*
Soldattorpet, Landalasjön 2013:116
Solheim Cup, golftävling 2007:316f*
Soltorpet 1953:244
Solur 2017:50ff*
Sommarbo, vandrarhem, Väster 1998:246-262
Sommarlust (Dragvägen) 1968:98, 90 f*
Sommarlust (Dragvägen) 1983:82
Sommarlust (Folkparken) 1967:213
Sommarlust (Folkparken) 1975:158 f
Sommarlust (Folkparken) 1979:157 f*
Sommarlust (Folkparken) 1980:184
Sommarlust (Folkparken) 1983:93
Sommarlust (Folkparken) 1984:159 f
Sommarlust (Folkparken) 2010:194ff*
Sommarlust (förlustelseställe) (Se Laxön) 1954:189 ff, 191ff*
Sommarlust (på Öster) 1925:107
Sommarlust (vid Dragvägen) 1925:102
Sommarlust (vid Dragvägen) 1931:214
Sommarlust (vid Dragvägen) 1934:131 f*
Sommarlust (vid Dragvägen) 1945:86
Sommarlust (vid Dragvägen) 1947:303
Sommarlust (vid Dragvägen) 1963:77*
Sommarlust (Öster) 1974:92
Sommarlust, danskapell (Se Laxön) 1954:191ff*
Sommarlust, Folkparken 1991:139-143, 149, 1995:113, 1997:160
Sommarlust, idrottsplats 2017:62f*
Sommarlust, idrottsplatsen 2001:140
Sommarlust, nöjespark 2016:153
Sommarlust, Södra vägen 1995:97, 101 ff, 104, 2000:183
Sommarlust, Södra vägen 2003:60
Sonesson & Pyhlson, firma 1968:109-119
Sonesson & Åhlund (Firma) 1962:214
Sonessons magasin 1946:205
Sonessons porslinsbutik 1946:227
Sonessons speceriaffär 1995:155 f
Sonessons speceriaffär 2008:79
Sonja av Göteborg, fyrmastskonare 2004:73*
Sonja av Skärhamn , fyrmastskonare 2009:134, 136*
Sophantering 2007:116-121*
Sopoperan 2008:291*
Sopsäckskaruseller 2017:198f*
Sorratorpet, Öster 1989:51 f, 57
Sorö akademi 2008:12*, 18*
Sorö kyrka 2008:12f, 15*, 18
Sotare 2009:182-187*
Sotaregatan se Mjölnaregatan
Soucitorp, gård 2008:251
Spanjorer i Halmstad 1808 1926:27-33
Spanjorer i Halmstad 1808 1983:72-80
Spannarp 1967:110
Spannmålsmagasinet 2013:271*
Spanska sjukan 1990:210 f
Sparbanken 1995:56
Sparbanken 2013:44, 46*
Sparbankshuset 1987:195*
Sparbankshuset 2001:95
Sparbankshuset 2012:244f*
Sparbankshuset 2004:25, 2006:31 203 2008:52*, 130*
Sparbanksstiftelsen 2009:119f
Sparbössa från Latinskolan 1840-talet 1992:95
Sparkushålan 1990:200
Sparrevägen 1943:180
Speceriaffärer se även resp namn 2004:217-226*
Speceriaffärer, se Kvartersbutiker
Speceriboden 2003:244ff
Spegelfabrik 1927:34, 38
Spelmansstämma i Halmstad 1935 2016:212-217
Spensgatan 1943:65
Spenshult 1992:124, 127, 1998:157
Sperlings, Casper Otto reg:te (Södermanlands) 1947:87, 96
Sperlings, Casper Otto reg:te (Södermanlands) 1948:61, 69 ff, 92
Sperlingsgatan 1943:16
Sperlingsgatan 1973:17
Sperlingsgatan 2001:223
Sperlingsgatan 14 1998:283
Sperlingsholm 1925:25 f, 68
Sperlingsholm 1926:82
Sperlingsholm 1931:173
Sperlingsholm 1934:74, 84 f, 188*, 190*, 192*, 194 ff*
Sperlingsholm 1935:185
Sperlingsholm 1942:42 f
Sperlingsholm 1944:59, 68, 91, 157
Sperlingsholm 1945:142, 146, 149 f
Sperlingsholm 1946:48
Sperlingsholm 1947:36
Sperlingsholm 1948:203, 215
Sperlingsholm 1949:224
Sperlingsholm 1950:99
Sperlingsholm 1952:42
Sperlingsholm 1954:91*
Sperlingsholm 1981:16-26, 45
Sperlingsholm 1989:51 f, 1990:38, 172, 174 f, 218 ff, 1991:133-144 (passim), 1992:11, 62, 67, 160, 1993:146, 153, 1994:198-202 (passim), 1995:241, 1998:85, 125, 2002:104, 108 f
Sperlingsholm 2014:116f*
Sperlingsholm 1965:49 ff
Sperlingsholm 1967:44 ff, 64, 148
Sperlingsholm 1969:9 f, 128-137
Sperlingsholm 1970:144
Sperlingsholm 1972:74, 90
Sperlingsholm 1973:17, 71, 101
Sperlingsholm 1974:74-80
Sperlingsholm 1976:38, 41, 62
Sperlingsholm 1978:33-37
Sperlingsholm 1979:48, 109
Sperlingsholm 1980:68
Sperlingsholm 1983:12
Sperlingsholm 1985:80 ff
Sperlingsholm 1986:241
Sperlingsholm, kvarn 1992:171
Sperlingsholm, kyrkan 1990:34, 1997:82, 218
Sperlingsholm, se även:Klackerup 1987:82, 89, 134-141
Sperlingsholm, surbrunn 1991:139, 144
Sperlingsholm, Vältestenen 2002:99
Sperlingsholms brunn och saltsjöbad 1925:68 ff
Sperlingsholms brunn och saltsjöbad 1943:89
Sperlingsholms hälsobrunn 1946:25, 48
Sperlingsholms kraftverk 2006:9*, 185
Sperlingsholms kvarn 1987:134-141*
Sperlingsholmslyckan, Furet 1991:149
Sperlingsholmsvägen 1943:63
Sperlingsholmsvägen 1991:78, 80
Spes, fartyg 1990:120
Spes, fartyg 2005:11f
Spetälskehospital se S:t Jörgens hospital
Spinnaregatan 1943:64
Spinnaregatan (Vendela Hanssons lid) 1991:84 f
Spinnerigatan 1927:23
Spinnerigatan 1941:46
Spinnerigatan 1943:9
Spinnerigatan 1972:139
Spitfire, flygplan 1997:230 f, 236 f
Sportbilsshow 2011:289*
Sporthallen 2009:286*
Sporthallen 2010:216f, 229, 231, 280*
Sporthallen 2011:23-jul*
Sporthallen, rivning 2011:22f*
Sporthallen, rivningstomt 2013:289*
Sporthallstomten 2016:294*
Springbacken 1967:82
Springbacken 1981:24
Springbacken 1987:238
Springbacken, se även Västra stranden 1932:88, 92, 95 f, 107, 126 ff
Springbacken, se även Västra stranden 1933:166
Springbacken, se även Västra stranden 1936:139, 144
Springbacken, se även Västra stranden 1943:30 ff, 90
Springbacken, se även:Lotskolonien 1946:141, 145, 154
Springbacken, se även:Lotskolonien 1947:301, 303
Springbacken, Söder 1995:88 f, 91, 93 f, 104 f
Springebacken 2011:118
Springebacken 2007:110*
Springebackens bod-, kultur- och miljöförening 2013:273*
Springebackens sjöbodar 2010:284*
Springpojke, Malcus 2013:227-231*
Sprinter-Pack AB 2014:21
Spritbolag, se även Brännvinsutskänkning 1937:181-225*
Spritbolag, se även Brännvinsutskänkning 1939:161-207*
Spritbolag, se även Brännvinsutskänkning 1940:226-253
Spritbolag, se även Brännvinsutskänkning 1941:163-196*
Spritbolaget, se Brännvinsbolaget, Systembolaget 1966:169
Spritbolaget, se Brännvinsbolaget, Systembolaget 1968:86
Spritbolaget, se Brännvinsbolaget, Systembolaget 1969:112, 115
Spritbolaget, se Brännvinsbolaget, Systembolaget 1974:125
Spritbolagets ordningsföreskrifter 1958:195
Spruthus 1925:122 f*
Spruthus 1928:90
Spruthus 1929:120, 125, 140 f, 148 f
Spruthus 1983:207 f*
Spruthuset 1946:64
Spånstad 1998:86 f
Spånstad, fornlämningar 1995:22
Spårvägsfrågan 1968:171 ff
Spårvägsfrågan 1978:105 f
Spädbarnsvård 2003:103f
Spögubben 1944:96, 97
Spöstraff 1928:84
Spöstraff 1932:14
Spöstraff 1936:30
Spöstraff 1947:176
Stabsplats i fält 2013:118*
Stadens tillsynsförening för fattiga 1993:157
Stadsarrest, Bastionsgatan 1992:80
Stadsbiblioteket Fredsgatan, väggmålning 2017:169-172*
Stadsbiblioteket se även Tollska biblioteket 1989:104, 1991:237, 1992:202 f, 1995:232, 1996:23 f, 1998:296
Stadsbiblioteket se även Tollska biblioteket 2006:49-55*, 259-264*, 2007:20f*, 113*, 172-175*, 224*, 227*, 2008:7, 52, 2009:7*, 25
Stadsbiblioteket, Halmstad 2016:270-273*
Stadsbiblioteket, se även:Tollska biblioteket 1971:189
Stadsbiblioteket, se även:Tollska biblioteket 1988:252*
Stadsbranden 1619 1999:36, 44, 66, 69, 2000:39-42, 44
Stadsbranden 1619 2014:41
Stadsbranden 1619 2003:31f
Stadsbuden 1969:166
Stadsfullmäktige 1953:155
Stadsfullmäktige 1991:191-198, 1992:107, 1996:97-102, 1999:120 f
Stadsfullmäktige (arbetsordning) 1938:42 ff
Stadsfullmäktige (ledamöter 1935) 1936:192*
Stadsfullmäktige, kvinnliga ledamöter 2005:68-97
Stadsfullmäktige, ledamöter 1971:156-181*
Stadshus 1952:91
Stadshuset se även Rådhus 1996:98 f
Stadskajen 1977:118 ff*
Stadskajen 2002:107
Stadskajen 2003:283*, 2008:130ff*
Stadskassörjorden 1970:138
Stadskassörjorden 1984:148
Stadskassörsjorden 1951:206
Stadskällaren 1976:35
Stadskällaren, se även:Lilla helvetet 1944:179
Stadsläkare 1929:25-40*
Stadsläkaren, årsberättelse för 1872 2003:98-106
Stadsläkaren, årsberättelser för 1908-1912 2004:103ff
Stadsmajorer 1934:200-207
Stadsmodell 1970:167-174*
Stadsmodell, försättsplansch 1976:5-10*
Stadsmodell, försättsplansch 1982:156
Stadsmodellen 2003:9, 105* 2004:248
Stadsmodellen, Erik Johanssons trädgård på 1880-talet 1990:111
Stadsmodeller 1964:209 f*
Stadsmodeller (Halmstad) 2015:68-71*
Stadsplan 1600-talet 2014:41f
Stadsplan 1898 1955:308*
Stadsplanering 1955:308-312
Stadsplanering, se även Bebyggelse, Tomtkartor 1941:5-55*
Stadsplanering, se även Bebyggelse, Tomtkartor 1942:118 ff, 12-71*
Stadsplanering, se även Bebyggelse, Tomtkartor 1943:8-65
Stadsportar, se även:Norreport, Söderport, Västerport, Österport 1946:27
Stadsporten kv 1972:143
Stadsveterinär (instruktion) 1940:66 ff
Stadsvågen 1977:135*
Staëlsbo 1945:120
Staëlsbo 1949:262
Staëlsbo 1967:57 f, 60
Staëlsbo 1984:35
Stafsinge 1984:9
Stafsinge, kyrkan 1992:34
Stakes, H, ryttare 1948:83
Stallgatan 1943:182
Stamböcker 1943:74 f
Standard (restaurang) 1940:246
Standard, restaurang 1979:45 f
Stanton, samhället Halmstad i USA 1996:55-59
Stapelgatan 1943:18
Stapelgatan 1992:268
Stapelstadsrätt 1999:92-107
Stapelstadsrätt 2005:7
Stapelstadsrättigheter 1925:55 f
Stapelstadsrättigheter 1946:16
Staregatan 1943:62
Starholken, lotsutkik 2011:120f*
Statens arbetslöshetskommission 1994:217
Statens Institut för Högre Utbildning av Sjuksköterskor 2012:84f
Statens Järnvägar, lokstallar, lokförare 2003:253*
Statens Järnvägar, spårbenämningar 2003:252-263*
Statens Järnvägar, öknamn 2003:252-263*
Stathuset 1988:137
Stationsgatan 1943:10, 13
Stationsgatan 1946:141, 205
Stationsgatan 1962:157
Stationsgatan 1969:11 ff, 104
Stationsgatan 1984:161
Stationsgatan 1990:178, 180, 182, 1995:274, 2000:124 f
Stationsgatan 2012:138-147*
Stationsgatan 32 1997:276
Stationsgatan 48 1999:195
Stationsgatan 56 1992:164 f, 170 f, 177, 179
Stationsgatan 58 1999:187 f
Stationsgatan 64 1998:195 f, 199
Steden 2006:8
Stehns fastighet 1992:241
Stehns guldsmedsaffär 1983:200-203*
Stehnska Resegillet 1978:107
Stella Polaris av Kungshamn, stålfiskefartyg 2008:125
Stenalyckan 1996:85
Stenalyckan 2007:24, 63, 2009:13
Stenbergs skomakeri 2003:245
Stenbolaget 1996:158
Stenbrottet 1944:74
Stenbrottet 1978:129
Stenbrottet 1984:159 f*
Steneberg 1987:108
Stenhuggeri, se Halmstads stenhuggeriaktiebolag, Söndrums stenhuggeri
Stenhuggeriet 1984:85
Stenhuggeriet 1985:121 f
Stenhuggeriet 1995:157 ff, 164, 1998:149 f, 2002:92, 103
Stenhuggeriet 2008:236ff
Stenhuggeriet, fornlämningar 1995:20, 22
Stenhusgården 1933:154
Stenhusgården 1970:152 f
Steninge 1931:173, 175
Steninge 1938:103, 106, 113, 115 ff
Steninge 1944:116
Steninge 1952:227
Steninge 1966:171
Steninge 1975:92
Steninge 1977:82
Steninge 1981:104
Steninge 1984:189 f, 192 f, 195
Steninge 1988:30
Steninge glasbruk 1984:190-193
Steninge, kyrkan 1969:136
Steninge, kyrkan 1988:76
Steninge, kyrkan 1991:19, 1992:34, 1997:228
Stenkistan se Brogatan 28
Stenkolsvägen 2010:192*
Stenlyckan, Väster 1993:126
Stensjö 1965:82
Stensjö 1984:190, 195
Stenstaden, Bredgatan 2012:226*
Stenstorp, Furet 1991:134
Stenstorp, Kärleken 1992:140-143 (passim), 1993:81 f
Stenstorps gård 1973:103*
Stenstorps gård 1974:57
Stenstorps gård 1975:130
Stenstorps gård 1986:170
Stenstorps gård 1987:90, 99 f*
Stenstorpsskolan 1969:138
Stenstorpsskolan 1973:97-111*
Stenstorpsskolan 1974:57
Stenstorpsskolan 1984:145
Stenstorpsskolan 1992:86
Stenstorpsskolan, idrottsplats 2007:152f*
Stenstorpsvägen 1991:91
Stenströms hage, Väster 1993:124 f
Stentorpsvägen 1943:63
Stenvinkel kv 1972:143
Stenvinkelsgatan 1943:15
Stenvinkelsgatan 1951:206
Stenvinkelsgatan 1964:207
Stenvinkelsgatan 16 1992:211, 215
Stenvinkelsgatan 7 2001:59
Stenvinkelsgatan 9 2002:234
Stenöga, komministerboställe 1992:208
Sterners herrekipering 1995:263
Sternerska huset 2009:227f*
Sternerska tomten 1947:210
Stiftelsen Halmstads stads kioskförening 2002:276
Stiftelsen Hemmet Västersol se Västersol
Stiftelsen Västersol 1959:264
Stigar se Alfredsstigen, Bialedet, Kärleksgången
Stjernarp 1925:116
Stjernarp 1927:34, 160 ff
Stjernarp 1930:207
Stjernarp 1931:131
Stjernarp 1932:226 f
Stjernarp 1934:82, 85
Stjernarp 1935:72
Stjernarp 1937:99, 250
Stjernarp 1992:73 f, 1993:89, 2002:83
Stjernarps pappersbruk 1926:133
Stjärnarp 1946:36
Stjärnarp 1948:49, 199, 205 f
Stjärnarp 1949:209
Stjärnarp 1961:62
Stjärnarp 1969:50
Stjärnarp 1970:100 ff
Stjärnarp 1971:47, 98
Stjärnarp 1973:18
Stjärnarp 1976:38, 62
Stjärnarp 1977:76
Stjärnarp 1984:166
Stjärnarp 1987:84 f
Stjärnarp 1988:116
Stjärnarp, Stiernarp Säteri 1955:84
Stjärnarps pappersbruk 1970:189
Stjärnarps pappersbruk 1972:41 f
Stjärnarps pappersbruk 1985:57
Stjärnköp 2012:106
Stjärnköp 2011:56*
Stockenbergska villan 1944:64
Stockenbergska villan 1945:87*
Stockenbergska villan 1947:303
Stockenbergska villan 1949:262, 265-268*
Stockenbergska villan 1994:44, 1995:101, 102, 1996:153 f
Stockenbergska villan, se Fristad
Stockholm, skepp 1990:121
Stockholmsposten 1974:45-48
Stokkebyes sädesmagasin 1950:199
Stora Böslid 1999:164
Stora Freden 1942:45
Stora Freden 1974:77
Stora Fyr 1995:212, 214, 2002:198 ff
Stora fyr 2006:56*
Stora Sjö Tullen 1953:140
Stora Sjö Tullen 1962:35 ff
Stora sjötullen 1975:63
Stora Skärsjön 2011:44
Stora Strandstugan 1945:147
Stora Strandstugan 1946:234-242*
Stora Strandstugan se Strandstugan
Stora Torg 1924:40
Stora Torg 1925:131 f
Stora Torg 1926:13, 146, 155 ff, 34*
Stora Torg 1933:145, 155, 157
Stora Torg 1934:1*, 198*
Stora Torg 1941:5, 48 ff*
Stora Torg 1942:40
Stora Torg 1944:109, 151, 159, 183
Stora Torg 1945:57, 136 f, 63*, 170*
Stora Torg 1946:32, 224
Stora Torg 1947:85, 99*
Stora Torg 1948:49, 282
Stora Torg 1949:98, 175, 226
Stora Torg 1950:193
Stora Torg 1952:85
Stora Torg 1953:80
Stora Torg 1958:111 ff
Stora Torg 1959:256
Stora Torg 1965:85, 121-152, 209
Stora Torg 1967:194
Stora Torg 1968:103, 109, 172, 105 f*
Stora Torg 1970:170 ff*
Stora Torg 1972:118-122, 61-66*
Stora Torg 1975:139, 142 ff, 210, 212*
Stora Torg 1976:16, 173 ff*
Stora Torg 1979:154*
Stora Torg 1980:186-191*
Stora Torg 1982:158*
Stora Torg 1989:89, 1990:70, 105, 184-189 (passim), 1991:försättsblad, 238, 1992:79 f, 236-242 (passim), 1993:68, 170, 250-255 (passim), 284 f, 1994:54, 195, 240 f, 1995:224, 1996:261 f, 269, 1997:33, 94, 118 f, 257, 1998:29, 48, 66, 1999:6, 115 f, 148, 2000:97, 181, 237, 2001:60 f, 70 ff, 81, 86 f, 2002:88
Stora Torg 2014:11*
Stora Torg 2012:150f*
Stora Torg 2016:18-19*
Stora Torg 2016:283*
Stora Torg 2004:258*, 2005:257*, 2006:34f, 130-138*, 170*, 199-203*, 211, 272f*, 2007:32f*, 35, 93f*, 188f*, 222*, 272f*, 282f*, 2008:65*, 272*, 2009:15, 281*
Stora Torg 2011:199f*
Stora Torg, 22 september 1987 1997:268
Stora Torg, arkeologiska utgrävningar 1999:44 ff
Stora Torg, Fredrik Vetterlunds barndomshem 2004:166*
Stora Torg, kyrkoruin 1990:24-30, 39
Stora torg, ombyggnad 2015:12f*
Stora Torg, se även:Torghandel 1987:191-196*
Stora Torg, slädparti 2003:285*
Stora Torg, springvatten 1994:266
Stora Torg, utgrävningar 1965:121 f, 9-21*
Stora Torg, utgrävningar 1966:5, 7
Stora Torg, utgrävningar 1967:8 f, 29-34
Stora Torg, utgrävningar 1970:170, 172
Stora Torg, utgrävningar 1974:9 f*
Stora Torg, vargavintern 1940 2001:271
Stora Ugglarp 1970:122
Stora wester (westra) tvärgatan 1924:74
Stora wester (westra) tvärgatan 1937:40
Stora wester (westra) tvärgatan 1941:46
Stora wester (westra) tvärgatan 1943:9
Stora Väster Tvärgatan, se även:Klammerdammsgatan, Magasinsgatan 1945:61
Stor-Anna, skonare 1994:116
Storgatan 1944:68, 130, 156
Storgatan 1945:118 f, 133, 136, 138
Storgatan 1946:197, 217, 222
Storgatan 1947:178 ff, 219, 302
Storgatan 1948:49, 304, 307*
Storgatan 1949:96, 236, 245
Storgatan 1950:111*, 122 ff*
Storgatan 1952:13, 85
Storgatan 1953:256 f*
Storgatan 1968:53, 109-119
Storgatan 1988:84-110
Storgatan 1990:250, 1992:80, 83, 97, 257, 1993:294, 1994:263, 1995:121, 262, 1996:233, 1997:280 f, 1998:124, 167, 2001:10, 64, 66 f, 2002:110, 112
Storgatan 2013:98*
Storgatan 1967:117
Storgatan 1969:16
Storgatan 1970:73 f
Storgatan 1971:13
Storgatan 1974:20
Storgatan 1975:210*
Storgatan 1976:16, 18 f, 67
Storgatan 1979:156*
Storgatan 1987:69, 72, 126
Storgatan 2004:44, 259f*, 2006:167*, 2007 19*, 186*, 188* 222f*, 236*
Storgatan 2011:108*
Storgatan 13 1975:183 ff*
Storgatan 17 1992:236
Storgatan 17 2006:116-126*, 2008:63*
Storgatan 21 1974:124
Storgatan 21 1985:102 ff*
Storgatan 21 2008:57*
Storgatan 23 1986:71-85*
Storgatan 24 1990:68, 2001:276
Storgatan 24-30 2004:260*, 2008:49*
Storgatan 26 2000:181
Storgatan 28 1967:155
Storgatan 28 1970:102
Storgatan 28 1971:45, 98-104*
Storgatan 29 1966:104*
Storgatan 29 2001:136 f
Storgatan 30 1972:137-141*
Storgatan 30 1973:59
Storgatan 30 2002:76
Storgatan 30 2004:261*
Storgatan 32 2001:66 f
Storgatan 38 1966:181 f
Storgatan 38 1977:53
Storgatan 38 1985:25-31*
Storgatan 38 1986:243 f*
Storgatan 38 1988:38 f, 93-98
Storgatan 38 (Norre Kavaljeren) 1991:33 ff, 1992:85, 1998:179, 182, 185, 2000:102 f
Storgatan 38 se Twistens gård 2012:
Storgatan 4 2002:113
Storgatan 41 1966:183
Storgatan 41, Klara Johansons barndomshem 2004:167*, 2008:36, 50*
Storgatan 42 1995:263
Storgatan 45 1994:262
Storgatan 46 1967:228*
Storgatan 46 1987:8-34*
Storgatan 46 se Kvartermästaregården
Storgatan 46 se Nyströmska gården
Storgatan 5 1996:183 ff
Storgatan 5 2008:50*
Storgatan 6 1980:43
Storgatan, ombyggnad 2017:285*
Storgatan, se även Adelgatan, Norregatan 1924:81, 77 f*
Storgatan, se även Adelgatan, Norregatan 1925:46
Storgatan, se även Adelgatan, Norregatan 1926:96, 120*
Storgatan, se även Adelgatan, Norregatan 1928:134*
Storgatan, se även Adelgatan, Norregatan 1929:188*
Storgatan, se även Adelgatan, Norregatan 1933:151, 156 f, 159
Storgatan, se även Adelgatan, Norregatan 1934:198*
Storgatan, se även Adelgatan, Norregatan 1941:45, 132*
Storgatan, se även Adelgatan, Norregatan 1943:8, 172
Storgatan, se även:Adelgatan, Norregatan, Österlånggatan 1955:306*
Storgatan, se även:Kirsten Munks hus
Storgatan, tornhuset, se även:Norre kavaljeren 1970:72 f, 171
Storgatans förening 1966:122
Storgtan 46 1971:44
Storlän 2010:28
Stormen Gudrun 2005:270f*
Stormen Per 2007:123-125*
Stormking, pråm 2008:129*
Stormvägen 1943:182
Storstrejken 1909 1969:161 ff
Storstrejken 1909 1989:237
Storstrejken 1909 2008:139
Strandbaden 1952:205 ff, 209*
Strandbo (villa) 1987:224 ff
Strandboled 1940:153, 160 f
Strandegården i Knebildstorp 1946:234
Strandegården se Strandstugan, Väster
Strandegården se Strandstugan, Väster
Strandgatan 1942:55
Strandgatan 1943:10, 12
Strandgatan 1946:248
Strandgatan 1947:131
Strandgatan 1990:180, 1998:164 f
Strandgatan 1969:104
Strandgården (Strandegordh) 1940:153
Strandgården (Strandegordh) 1941:10
Strandgården i Snöstorp 1946:245
Strandhem, Västra stranden 1998:246
Strandhuset 17 2017:243-249*
Strandningar, se Skeppsbrott
Strandpaviljongen, Östra stranden 1997:150
Strandstuale 1946:235
Strandstuale 1951:243
Strandstuale 1952:207
Strandstuale 1956:262-265
Strandstuale 1960:156
Strandstuale 1971:107
Strandstuale 1975:117, 140
Strandstualet 1933:167
Strandstubäcken 1946:234
Strandstudammen 1926:148
Strandstudammen 1944:64
Strandstugan 1933:167
Strandstugan 1936:60
Strandstugan 1941:12
Strandstugan 1946:234-242*
Strandstugan 1952:205
Strandstugan 1963:126 ff, 127*
Strandstugan 1970:144
Strandstugan 1974:197 ff*
Strandstugan (vid nuv Hstd C) 1990:182 f
Strandstugan nr 3 se Lyckåkersgatan 16
Strandstugan, Väster 1991:180-190, 1993:142
Strandstugan, Väster 2003:75f, 78
Strandstugatan 1943:61
Strandstugatan 1991:180, 189
Strandstuvägen 1952:207
Strandvägen 1947:254
Strandåkern 1943:182
Strandåkersgatan 1943:61
Street art, Flygstaden 2014:297*
Street art, konstverk Stenvinkelsgatan 2017:300*
Streijffert & Johansson 1961:95
Strejker 1939:40 ff
Stridbeckshålan 1940:50, 52 f
Stridbeckshålan 1974:170
Stridbecksliden 1943:62
Stridbergska Lyckan 1949:181
Stråvalla, kyrkan 1992:34, 1997:228
Strömbergs Skeppshandel 2013:42f*
Strömbergs skeppshandel 2006:171*
Studentbostäder 2008:194f*
Studenters gåva, 1914 års 1971:205
Studentexamen 2007:140f*
Studentexamen, se även Läroverket 1965:192-202*
Studentexamen, se även Läroverket 1967:117 f
Studentexamen, se även Läroverket 1968:180 ff
Studentexamen, se även Läroverket 1972:127*
Stúfsdrapa 1945:18
Sturegatan 1943:16
Sturegymnasiet 2009:10f*, 292*
Stuvaregatan 1943:18
Stuveriarbetare 2013:80*
Stuveriarbetare 2008:130-145*
Stuveribolagets kontor 2009:197f*
Styrbjörn (jakt) 1984:195
Styrestad (Sirstad?) 1935:111
Styrmansgatan 1943:18
Ståhlhallen, boulehall 2007:215*
Ståhls Konditori 2004:222
Stålrör AB 2013:232ff
Stålrörsmöbler 2011:72
Stålsberg 1967:45
Stålsberg 1987:88 f, 98
Stålverksgatan 1943:18
Stålverksgatan 2014:165*
Stämpelpengar 2005:8
Stöld 2010:60-68
Stöld, 1700-talet 2013:60-65
Stövarevägen 1943:182
Sunbeam (skolskepp) 1988:259 f*
Sunbeam, skolfartyg 2009:131*
Sundhetsfiskal (instruktion) 1940:59 f
Sundhetskommitten 1949:180
Sundhetsnämnd 1932:131
Sundhetsnämnd 1940:30 ff, 38 ff
Sundhetsnämnden 1948:235
Sundhetsnämnden 1952:81, 92 f
Sundhetsnämnden 1953:157
Sundhetsnämnden 1992:136
Sundhetsnämnden 1969:75-84
Sundhetsnämnden 2003:102
Sundhetsväsen och renhållning 1924:63
Sundhetsväsen och renhållning 1925:52 ff
Sundhetsväsen och renhållning 1932:131
Sundhetsväsen och renhållning 1944:64 f
Sundhetsväsen och renhållning 1948:235
Sundhetsväsen och renhållning 1949:186 f
Sundhetsväsen och renhållning 1952:81, 86
Sundhetsväsen och renhållning 1953:162 f, 236
Sundsholms sanatorium 1944:135
Sundsholms sanatorium 1950:212 ff*
Sundsholms sanatorium 1954:267
Sundsholms sanatorium 1967:155
Sundsholms sanatorium 1969:172
Sundsholms sanatorium 1995:144
Sune (ångfartyg) 1967:180*
Sune (ångfartyg) 1987:202
Sunnerbo härad 1938:28
Surbrunnar 1971:54 f
Surbrunnar 1980:45
Susegård, Mickedala 2000:223
Susegården 1949:209
Susegården 1974:53
Susegården 1980:68 f
Susegården 1986:77, 79
Suseån 1984:188-198
Sv. Carlson Dammode 2014:16f*
Svalan (apotek) 1927:132*
Svalan (apotek) 1944:30
Svalan (apotek) 1956:151*
Svalan (ångslup) 1943:159
Svalan, apotek 2002:78-81
Svalan, apotek 2005:261*
Svalan, bryggeri 2003:63*, 71
Svalan, ångslup 2004:61
Svanegatan 1943:62
Svanen (skonare) 1974:106, 108
Svanen (ångfartyg) 1980:141
Svanen av Klädesholmen , fyrmastskonare 2009:132*, 134
Svanfors av Fotö, stålfiskefartyg 2008:125
Svarta Malin, motorbåt 2011:125*
Svarta Örnshuset 2009:220-225
Svarta Örnshuset, väggur 2012:163f*
Svarta Örnsorden 2010:230
Svartbröder se dominikaner
Svartbrödrakloster, se:S:ta Katarinas kloster
Svartbrödraklostret, se Sankta Katarinas kloster :
Svartbrödraklostret, se Sankta Katarinas kloster
Svartbrödraklostret, se även:S:ta Katarinas kloster
SW-bröderna 1983:128 f
Svea 2011:271f
Svea Hotell 1958:274
Svea Larson Art Space 2007:280*, 290f*
Sveagården 1927:33
Sveagården 1946:217 ff
Sveagården 1952:194
Sveagården 1953:254 f
Sveagården 1965:80
Sveagården 1967:98, 215, 225
Sveagården 1968:59-65
Sveahuset se Posthuset 2011:
Sveakvarteret 1968:48-65*
Sveakvarteret 1978:7 ff
Sveakvarteret 1990:87 f
Sveas krog 1925:120
Swedish Beach Tour 2014:291*
Sven Carlsson & Co AB 2006:79-85*, 2006:225, 227, 2007:76
Sven Estridsens väg 2001:220
Sven Hagmans speceriaffär 2000:247-250, 256
Sven Hagmans speceriaffär 2004:224
Sven Rancksgatan 1943:17
Sven, storm 2014:286*
Svensdal, Norr 1992:76
Svensk Blästermaskin AB 2014:164f
Svensk Spannmålshandel 1992:171
Svenska familj-journalen 1928:167
Svenska familj-journalen 1936:83-101*
Svenska Familj-Journalen 1990:78 f, 105, 112
Svenska Familj-Journalen, se även:Gernandts Familj-Journal
Svenska Finlandsfrivilligas minnesförening 2013:125
Svenska flaggans dag 1971 2011:239-244*
Svenska Handelsbanken 1998:118
Svenska Karbidkontoret 2008:158,163
Svenska Motor Klubben (SMK) 1996:162
Svenska Motorplogfabriken, aktiebolag 2005:98
Svenska Motorvagnsklubben 2012:262*
Svenska Sockerfabriksaktiebolaget 2008:139
Svenska veckan 1911 se Cykelcorson
Svensken (jakt) 1984:196
Svensken, jakt 1990:126
Svenskindianska förbundet 2016:224
Svensksund, kanonbåt 1996:271
Svenssons likkistverkstad 1960:124
Svenstorp (gård) 1987:104
Svenstorp, Furet 1991:153
Svenstorp, gård 2004:200f*, 2008:251
Svenstorp, Mickedala 1994:230
Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund, SGU 2011:182
Sveriges Radio Halland 2007:192, 199*
Sveriges Redareförening 2008:139
Sveriges Westkust Jernvägsaktiebolag 1974:50-55
Svetsaregatan 2008:150*
Svinabäcken 1925:130
Svinabäcken 1926:148
Svinabäcken 1928:192
Svinabäcken 1940:122, 128
Svinabäcken 1944:63
Svinabäcken 1945:123
Svinabäcken 1947:283
Svinabäcken 1949:218
Svinabäcken 1962:158
Svinabäcken 1977:59
Svärjareberget 1936:142, 144
Sydhalland (tidning) 1985:61
Sydhalland, tidningen 1996:13
Sydowska huset 1927:127 f* , 130*
Sydowska huset, se Storgatan 23
Sydsvenska konstslöjdutställningen 1996:88-96
Sydsvenska kraftaktiebolaget 1938:95
Sydvästen, tåg 2010:24
Sylves Konditori 2004:220, 2008:108
Sylves konditori 2010:242
Symaskinscentralen 2016:280*
Symaskinscentralen 2007:229*
Syskonhamn 1924:85*
Syskonhamn 1934:213 f
Syskonhamn 1936:181, 189, 251, 184*
Syskonhamn 1942:43, 45, 56*
Syskonhamn 1944:59
Syskonhamn 1945:122 f
Syskonhamn 1946:209
Syskonhamn 1947:182, 188
Syskonhamn 1948:304
Syskonhamn 1960:149
Syskonhamn 1961:216
Syskonhamn 1962:156
Syskonhamn 1965:89
Syskonhamn 1972:154
Syskonhamn 1973:89
Syskonhamn 1974:77
Syskonhamn 1978:162 ff*
Syskonhamn 1980:142 f
Syskonhamn 1988:135
Syskonhamn 2004:63f
Syskonhamn nr 89 1999:130
Syskonhamn, Söder 2000:235
Syskonhamn, Öster 1990:176, 180, 1993:89, 91, 96, 1994:114, 2002:116
Syskonhamnsgatan 1943:10
Syskonhamnsgatan 1946:205
Syskonhamnsgatan 1952:170
Syskonhamnsgatan 1962:157
Syskonhamnsgatan 1969:106 f*
Syskonhamnsgatan 1984:162
Syskonhamnsgatan 1998:163 f
Syskonhamnsgatan 2004:62
Syskonhamnsgatan 4 1999:188, 197
Syskonhamnsgatan 8 1998:161
Syskonhamnsgatan 9 2002:113
Syskonhamnskajen 1977:122*
Syskonhamnskajen 1991:247
Syskonhamnskajen 2008:134
Syskonhamnsvarvet 2004:62ff, 2008:116
Syskonhamnsvarvet se Skeppsvarv
Syskonpar, skulptur 2005:117*
Sysslomansgatan 1943:42, 178
Systembolaget 1949:95
Systembolaget 1951:177*
Systembolaget 2016:140-152*
Systembolaget, Flygstaden 2014:295
Systembolaget, se även:Brännvinsbolaget, Spritbolaget 1974:122-128
Systembolaget, se även:Brännvinsbolaget, Spritbolaget 1986:243-246*
Systembolagsstrejk 2013:26*
Sång, se Musik och sång :
Sång, se Musik och sång
Sånggrupp, gruppbild rysk sånggrupp i Halmstad 1923 1994:271
Såpbruket 1977:78, 80 f
Såpebruket, Norr 1992:62 f, 74 ff
Såpebruksgatan 1943:63
Såpebrukslyckan 1945:95
Såpebrukslyckan 1951:252
Såpebrukslyckan 1963:163 f
Såpebrukslyckan 1971:120
Såpebrukslyckan 1977:187 f
Såpebrukslyckan 1978:141*
Såpebrukslyckan 1979:56
Såpebrukslyckan 1981:69
Såpebrukslyckan 2010:193*
Såpebrukslyckan (-jorden) 1940:47, 52
Såpebrukslyckan (-jorden) 1943:17, 36
Såpebrukslyckan, Norr 1991:108, 111, 1997:160
Såpsjudaregatan 1943:17
Såpsjuderier 1927:29 ff, 34 f
Såpsjuderier 1946:36
Såpsjuderier 1947:177
Sällskapet 1928:54
Sällskapet 1930:231 f*
Sällskapet 1971:93-97
Sällskapet 1972:68
Sällskapet 1984:98
Sällskapet Gamla Halmianer 2006:105
Sällskapet Halmstads Barnhem, se även Föreningen Halmstads Barnkrubbor 1997:190-196 (passim)
Sällskapet Halmstads Barnkrubbor 2014:205
Sällskapet Halmstads Barnkrubbor, se även Föreningen Halmstads Barnkrubbor 1997:195 f
Sällskapet Jultomtarne 1993:154
Sällskapsresor 1961:110
Sällskapsspektakel 1955:319*
Sällstorp, kyrkan 1992:34
Sällstorp, skulptur 1991:18
Särdal 1952:227
Särdal 1966:171
Särdal 1976:156 f
Särdal 1981:105
Särdal 1984:190-193, 196
Särdals livräddningsstation 1984:193 f
Särdalsstugan 1987:161
Särdalsstugan 1998:159 f
Särskoleelever 2007:274*
Söder 2007:30f*, 41f*, 2008:285*, 2009:283*
Söder 2014:294*
Söder 2013:260-277*
Söder 2010:169-179
Söder (stadsdel) 1988:132-139
Söder (stadsdelen) 1944:64
Söder (stadsdelen) 1947:302
Söder (stadsdelen) 1952:227
Söder 6 se Södra vägen 10
Söder, bebyggelse 2016:295*
Söder, bostadsbyggande 2017:290*
Söder, färjeläge 2002:252, 255
Söder, stadsdel 1989:148-150, 1992:227, 1994:242-248, 1995:88-106, 134-139 (passim), 211-218, 1996:151-159, 1997:181-189, 243-259, 2000:235, 2001:187-196, 210-219
Söderbergs blomsteraffär 2005:145
Söderbergska fastigheten 1968:112*, 116-119*
Söderbergska gården 1950:199
Söderbergska gården 2003:282*
Söderbergska stiftelsen 1925:137, 144*
Söderbergska stiftelsen 1928:126, 134
Söderbotorp 1988:182
Söderhalland 1934:42, 65
Söderkaj 2013:262*
Söderkaj 2013:286*
Söderkaj 2012:288*
Söderkaj 2012:79f*
Söderkaj, bostadsområde 2011:282*
Söderkaj, bostadsområde 2010:285*
Söderkaj, bostadsprojekt 2008:284*
Söderlingsgatan 1992:77
Söderlingska lyckan 1943:181
Söderlingska Lyckan se Tivolitorget
Söderlingsvägen 1943:63, 181
Södermanlands regemente, se:Sperlings, Casper Otto reg:te
Södermanlands regemente, se:Sperlings, Casper Otto reg:te
Söderport 1933:163, 166
Söderport 1942:137
Söderport 1950:14 f
Söderport 1988:46
Söderslätt 1988:136
Söderströms C. J. boktryckeri 1953:151
Södervallen 1994:185
Södervarvet 2009:125-137*
Södra förstaden 1995:88
Södra Hallands Compagnie 1966:33
Södra Hallands Kraft 2013:238
Södra Hallands Landstormskvinnor, se Halmstads lottakår
Södra Hallands skarpskytteförening 1925:103 ff
Södra idrottsplatsen 2010:194*
Södra IF 1994:184-186
Södra IF 2010:194
Södra roten 166 2010:164
Södra Unnaryd 1944:119
Södra Unnaryd 1969:177 ff
Södra Unnaryd 1987:165
Södra Unnaryd 1995:140
Södra Unnaryd, kyrkan 1965:64
Södra vägen 1945:85, 122
Södra vägen 1968:92
Södra vägen 1973:66
Södra vägen 1975:140
Södra vägen 1996:152
Södra vägen 2011:113*
Södra vägen 10 2004:64
Södra vägen 4 se Segelhus
Södra vägen tidigare Tångvägen 1995:98-104
Sökord Årsbok:sida
Söndags-Nisse 1959:205 ff*
Söndergade (Syndergade, Söndergatan) 1925:10
Söndergade (Syndergade, Söndergatan) 1933:157
Söndergade (Syndergade, Söndergatan) 1941:6
Söndergade (Syndergade, Söndergatan, Södra Storgatan, se även:Adelgatan, Norregatan 1946:21
Söndergade (Syndergade, Söndergatan, Södra Storgatan, se även:Adelgatan, Norregatan 1950:16 f
Söndrum 1930:128
Söndrum 1931:173
Söndrum 1938:103, 110, 115 ff
Söndrum 1940:157
Söndrum 1941:10 f, 13
Söndrum 1944:73, 91
Söndrum 1945:122
Söndrum 1946:17, 133
Söndrum 1949:188, 242
Söndrum 1953:246
Söndrum 1965:70
Söndrum 1967:114
Söndrum 1968:88
Söndrum 1971:46, 145
Söndrum 1974:7, 53
Söndrum 1975:92, 140
Söndrum 1979:13 f
Söndrum 1981:24
Söndrum 1984:85
Söndrum 1986:135, 137
Söndrum 1987:84, 87
Söndrum 1988:30, 132
Söndrum 1990:121 f, 1992:7, 46, 1993:279-283 (passim), 1995:151 f, 154, 1998:149-160, 226, 230
Söndrum 2004:45
Söndrum och Vapnö, pastorat 1996:193-200
Söndrum, Folkets hus 1980:126-134*
Söndrum, fornlämningar 1995:13, 16, 20, 22 ff, 26
Söndrum, församling 1992:50 ff
Söndrum, kyrkan 1965:55
Söndrum, kyrkan 1987:87
Söndrum, kyrkan 1988:78, 75*
Söndrum, kyrkan 1996:195, 199, 1998:92, 2000:59, 2001:83
Söndrum, kyrkan och Stegelhögen 1997:15
Söndrum, kyrkogård 1990:209
Söndrum, laga skifte 1991:244
Söndrum, prästgård 1996:193-198 (passim)
Söndrum, prästgård med gammal lind 1998:287
Söndrum, varvsplatser 2004:60f
Söndrums gård 1934:71
Söndrums industriområde 2006:267*
Söndrums kyrkby 2007:25*
Söndrums kyrkby 2010:289*
Söndrums län 1934:67 f
Söndrums stenhuggares musikkår 1979:111
Söndrums stenhuggeri 1965:147
Söndrums stenhuggeri 1971:112
Söndrums stenhuggeri 1980:126-133*
Söndrums stenhuggeri 1985:123*
Söndrums ängar 2007:25*
Söndrumskolonien 1998:184
Söndrumskolonin 2016:173
Söndrumsskolan 2012:287*
Söndrumsskolan 2013:278f*
Söndrumsvägen 1943:15
Söndrumsvägen 1951:244
Söndrumsvägen 1952:206
Söndrumsvägen 1953:172
Söndrumsvägen 1980:176 ff*
Söndrumsvägen 1991:183 f, 186, 189
Söndrumsvägen 17 1996:266 f, 1998:269 ff, 276
Söte-Nisses ölkrog, se:Krogar 1949:228

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"