Gamla Halmstad är en anrik förening som arbetar för att dokumentera, tillgängliggöra och sprida minnen från gångna tider. Vi är en av Halmstads största ideella föreningar med 2 700 medlemmar.

Som medlem får du varje år en innehållsrik bok om Halmstad. Artiklarna spänner från stadens grundande på 1300-talet till idag. Det mesta som skrivs i årsboken är sådant som inte står i de vanliga historieböckerna.

Gamla Halmstad arbetar också för att bevara kulturhistoriska miljöer i Halmstad vilket vi ser som en angelägen och viktig uppgift då det i dagens samhälle finns starka krafter som agerar helt utan bevarandeperspektiv.

Välkommen att höra av dig till oss också om du har förslag på ämnen till årsboken eller har något annat på hjärtat!

E-post: info@gamlahalmstad.se

Kansliets öppettider: Måndag- Fredag 9.00-11.00
Halmstad Slott
Aschebergsgatan 1
302 38 Halmstad
Tel: 035-21 40 40

Bankgiro: 308-5081    Plusgiro: 26 42 00-7
Swish 123 107 73 95

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"