Sedan starten 1923 har Föreningen Gamla Halmstad gett ut en årsbok som speglar stadens historia. Innehållet växlar från populärvetenskapliga artiklar till människors egna minnesbilder och hågkomster från en tid som flytt. Artiklarna i årsböckerna har ett stort tidsspann, från vikingatid, medeltid till 1800-tal och ett 1900-tal, som många Halmstadbor fortfarande har många minnen från.

Register till Gamla Halmstads årsbok

Personregister

Ort- och Sakregister

 

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"