87:an Axelsson , soldat 2013:123
91:an Karlsson , soldat 2013:121-124*
Aage Brygger (Bröger) 1934:148
Aage Brygger (Bröger) 1935:118
Aage Smed 1934:153
Aagessenn Povel (Poffuel, Poffuill, Poffvel, Pouell, Pouill, Powel, Powill, Povll) 1940:159
Aaron Bundmager 1936:117
Aaron Bundmager 1936:126
Aastrup Poul Mortensen 1944:40, 42 ff
Aastrup Poul Mortensen, biskop 1971:28
Aastrup Svea, f Johansson 1967:102
Abbé Pierre 1989:218
Abbisdatter An(n)e 1935:122 f
Abdirahman, Suad, hemmafru 2007:265*
Abraham Broderson 1968:24
Abraham Broderson 1970:57
Abraham Broderson 1971:43
Abrahamsen Mogens 1935:131 f
Abrahamson T 1935:194
Abrahamsson A 1942:49
Abrahamsson A, konduktör 1967:198*
Abrahamsson A, konduktör 1981:153*
Abrahamsson Bernhardina 1952:251, 254*
Abrahamsson Erik, konstnär 1996:197
Abrahamsson Gunnar, stationsinsp. 1967:248*
Abrahamsson J 1941:182
Abrahamsson J 1947:240*
Abrahamsson Johan 1984:61
Abrahamsson Johanna Maria 1969:92
Abrahamsson Johanna Maria, änka 1994:265*
Abrahamsson Jörgen, handbollspelare 2010:208*
Abrahamsson Richard, förrådsförvaltare 1975:149
Abrahamsson Richard, förrådsförvaltare 1981:119
Abrahamsson Richard, kyrkvärd 1997:208
Abrahamsson Sigrid, led sf 1971:161
Abrahamsson Thomas, borgare 1999:84
Abrahamsson Thomas, vävare 1969:26 f
Abrahamsson, Ann-Charlotte, kommunekolog 2007:57*
Abrahamsson, Ing-Marie, informatör 2003:7, 272*
Abrahamsson, Karl-Gustav, idrottsledare 2004:172 f*
Abrahamsson, Sigrid, led sf 2005:71
Absalon , ärkebiskop 1968:21
Absalon , ärkebiskop 1971:37, 39
Absalon , ärkebiskop 1981:13
Absalon, biskop 2008:13
Acho Jakobi , ärkebiskop 1983:8
Adam Mussicant 1935:73 f
Adam Mussicant 1943:170
Adamson , skeppare 1947:186
Adamson Ture, frisörmästare 1959:276*
Adamssen Niels (Nills, Nils) 1936:121
Adamssen Povel (Poffuel, Poffuill, Poffvel, Pouell, Pouill, Powel, Powill, Povll) 1936:123
Adamsson Birger, brandman 1971:154*
Adamsson Ingvar, konstnär 1979:129-134
Adelcrantz C F 1931:32
Adelholm P 1947:141
Adelsköld Claes, major 1972:82
Adelsköld E V K, löjtnant, gymnastikledare 2000:154
Adelsköld E V K, överstelöjtnant 1982:62
Adelsköld E. W, överstelöjtnant 1957:246
Adelsköld löjtnant 1931:54*)
Adelsvärd T 1928:54*)
Aderkas Margareta Elisabet von 1934:203
Adérn Nils Erik, poet 2014:174
Adholm Erik, droskägare 2013:246
Adielsson, Erik, travkusk 2007:157*
Adlerberg Anne Charlotte 1927:158
Adlerberg Anne Charlotte 1931:197
Adlerberg Anne Charlotte 1932:227
Adlerberg Anne Charlotte 1932:229
Adlerberg E G 1932:227
Adlerberg O S 1927:158
Adlerberg O S, lotslöjtnant 1966:31 f
Adlerberg S S 1927:158
Adlerberg Sofie 1927:158 ff*)
Adlerberg Sofie 1929:213-214*)
Adlerberg, se Dahlberg Dorothea Beata
Adlerberg, se Törnsten Hilda Charlotta
Adlercreutz Axel, justiteminister 1958:131
Adlercreutz M 259f*
Adlerkull Oscar, lärare 1991:90, 2002:174
Adlerstierna, se: Löfman
Adlerstråhle David 1965:64
Adlerström, se: Curnovius
Adolf Fredrik 1928:28
Adolf Fredrik 1941:60
Adolf Fredrik 1973:49
Adolf Fredrik, svensk kung 1999:108-113*
Adolf Johan 1930:66
Adolf Johan 1934:72
Adolf Johan 1935:17 f
Adolf Johan 1939:117
Adolf Johan 1941:41
Adolf Johan 1941:95
Adolf Johan , hertig 1972:30-34
Adolf Johan, hertig, generalguvernör 1989:12, 14 f
Adolfsson A 1926:180 ff
Adolfsson, Karin M , sjuksköterska 2004:280*
Adolfsson, Kerstin, telefonist 2006:76*
Adolp Fältskär 1935:72
Adolp Fältskär 1943:170
Adolphson, Edvin, skådespelare 2005:188, 2006:120, 124
Adolvsson Gunnel 2012:140-143*
Adolvsson Gustav, yrkeslärare 2012:142*
Adrian S 1936:255*) f
Adrian S 1941:73 f
Adrian Sam, lärare 1973:5
Adrian Sam, lärare 1979:31
Adrian Sam, lärare 1963:135* ff
Adrian-Nilsson Gösta, konstnär 2014:125f
Adsersen Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:115
Afzelius F 1931:100
Afzelius F 1931:90
Afzelius F 1943:117 f*)
Afzelius F 1943:121
Afzelius F 1943:124
Afzelius F 1943:162
Afzelius F 1943:165
Afzelius Fredrik, bankdir, led sf 1967:161
Afzelius Fredrik, bankdir, led sf 1971:160
Afzelius Fredrik, bankdir, led sf 1979:58
Afzelius G 1947:319, 321*
Afzelius L 1931:100
Afzelius L 1931:106
Afzelius L, landskamrer 1993:219
Afzelius L, landskamrer 1961:236-240
Afzelius Lars, landssekr 1981:151
Afzelius Märtha 1976:128 f*
Afzelius Nils, bibliotekarie 2013:163
Afzelius Sigrid 1992:259, 263
Afzelius Tora 1953:272, 266 f*, 274*
Afzelius Tora 1955:298
Afzelius Tora 1968:168
Afzelius-Lundén Kjerstin 1983:188
Agardh C A, professor 1976:46
Agardh G 1945:126
Agardh K A 1930:234
Agardh Pettersson H 1950:147, 151 f
Agbeck, Wollmar 2004:202*
Aggeland, Tony, bensinstationsinnehavare 2005:232
Aggeland, Åke, bensinstationsinnehavare 2005:232
Agne K Edwin, ingenjör 2001:57
Agnell Olle, konstnär 1997:80
Agnell Olle, konstnär 2013:110
Agnell Olle, konstnär 2008:188
Agnell, Olle, konstnär 2004:243
Agnér John H, löjtnant 1955:70
Agnér John H, löjtnant 1961:247, 249*
Agnes av Brandenburg, dansk drottning 2008:13
Agrell Beata 1929:208
Agrell Beata 1931:145
Agrell Beata Marie 1992:73
Agrell C M 1931:123 f*)
Agrell Carolina Fredrika 1931:223
Agrell Nils, präst 1970:35, 48
Agrell O B 1929:116
Agrell O B 1934:85
Agrell O B 1936:17 f
Agrell Olof Bernhard, grosshandlare 1992:73
Agrell Olof, skeppsägare 1990:122
Agrell, Eva, fil kand 2003:272*
Agrell, se Cedercrantz E
Agri O N K, överstelöjtnant 1974:134
Ahlander M W, befälhavare 2012:220
Ahlberg , cykelhandl 1979:134
Ahlberg , vaktmästare på slottet 1946:227
Ahlberg A 1939:101
Ahlberg Alf, fil dr 1972:133*
Ahlberg Alf, fil dr 1979:163-166*
Ahlberg Alf, fil dr 1986:180
Ahlberg Alf, fil. dr 1944:5-28*
Ahlberg Alf, fil. dr 1960:203
Ahlberg Anders 1966:53
Ahlberg Anders, frisör 2010:189
Ahlberg Anna 1932:208*)
Ahlberg Axel 1944:5 ff*
Ahlberg Axel 1954:193, 196, 191*
Ahlberg Axel W 1968:197
Ahlberg Axel, lektor 1999:216
Ahlberg Axel, verkmästare 1981:126
Ahlberg Bengt 1965:207 f*
Ahlberg Bengt, tandläkare 1967:252*
Ahlberg Bengt, tandläkare 1974:201 f*
Ahlberg Börje, timmerkarl 1967:60
Ahlberg C J 1928:102
Ahlberg C, handl, led sf 1967:72
Ahlberg C, handl, led sf 1971:161
Ahlberg C. P 1950:154
Ahlberg Carl, tandläkare 1965:123, 140 f*
Ahlberg Carl, tandläkare 1967:252
Ahlberg Carl, tandläkare 1969:194
Ahlberg Carl, tandläkare 1957:144*
Ahlberg Carl, tandläkare 1963:128
Ahlberg Gillis 1965:140, 146
Ahlberg Gillis 1967:160*
Ahlberg Greta, f Carlqvist, handarbetslärare 1980:223*
Ahlberg Gustaf, förman 1993:168
Ahlberg H 1944:7*
Ahlberg Hakon 1968:197
Ahlberg Hakon 1972:133*
Ahlberg Hakon, arkitekt 1999:216, 218
Ahlberg Johanna Christina 1992:75
Ahlberg Julia 1965:141*
Ahlberg Julia 1986:131
Ahlberg Jörgen 1927:47
Ahlberg K 1951:275, 278*
Ahlberg L 1933:223
Ahlberg Lars, stadsfiskal 1981:82
Ahlberg Ludvig, bokhandlare 20217:108ff
Ahlberg Malin 1934:243 f*)
Ahlberg Malin 1974:125, 123*
Ahlberg Maria 1944:146*
Ahlberg Marianne 1983:188
Ahlberg Marianne, handarbetslärarinna 2008:222
Ahlberg Nils Allan, rektor 1964:222 f*
Ahlberg Nils, landskamrerare 1990:263*
Ahlberg Olaus, arbetskarl 1987:106
Ahlberg Olof 1946:233
Ahlberg Olof V, fil lic 1967:251*
Ahlberg Orvar, gatuköksanställd 2013:253f*
Ahlberg Oscar 1944:129
Ahlberg R 1946:227
Ahlberg R 1952:251, 254*
Ahlberg Rolf 1979:158 f*
Ahlberg stadsfiskal 1936:8
Ahlberg W 1929:142
Ahlberg Victor, bokhandl 1983:202
Ahlberg Victor, bokhandlare 1992:120
Ahlberg Victor, bokhandlare 1946:233
Ahlberg Victor, bokhandlare 1947:229*, 240*
Ahlberg Victor, bokhandlare 1957:134
Ahlberg Victor, bokhandlare 2009:240
Ahlberg, Gertrud, golfspelare 2003:153
Ahlberg, Orvar, bensinstationsinnehavare 2004:149
Ahlberg, se Persson Betty
Ahlbom , garvare 1978:32
Ahlbom E 1929:142
Ahlbom E 1930:227
Ahlbom E 1932:140
Ahlbom E 1932:79
Ahlbom E , tulluppsyningsman 1970:105
Ahlbom H 1929:142
Ahlbom H 1938:234
Ahlbom J 1928:41
Ahlbom J 1936:21
Ahlbom J 1936:46 f
Ahlbom J 1937:10
Ahlbom J 1938:234
Ahlbom J 1942:30
Ahlbom J 1942:36
Ahlbom J 1950:159
Ahlbom J P 1925:74
Ahlbom J P 1926:117
Ahlbom J P 1932:137
Ahlbom J P 1936:49 ff
Ahlbom J P 1938:234
Ahlbom J P 1942:40
Ahlbom J. P 1945:61
Ahlbom J. P 1949:176
Ahlbom J. P 1964:65-90
Ahlbom Johan Peter, garverifabrikör 1994:76, 1995:124
Ahlbom Johan, garvare 1993:127
Ahlbom Johannes, carduansmakare 1969:28
Ahlbom Sophie 1960:100
Ahlbom Yngve, arkitekt 1971:124-135*
Ahlbom Yngve, arkitekt 1981:111, 113
Ahlbom Yngve, arkitekt 1983:81
Ahlbom Yngve, arkitekt 1993:170, 2001:99
Ahlbom, Yngve, arkitekt 2003:249
Ahlfelt , kamrer 1969:167, 170
Ahlfvengren F G, lektor 1972:125*
Ahlfvengren F G, lektor 1982:163 f*
Ahlfvengren F E 1929:66
Ahlfvengren F E 1931:203*)
Ahlfvengren F E 1931:205
Ahlfvengren Fr. Elias, lektor 1944:1*, 17 f*
Ahlfvengren Fr. Elias, lektor 1946:260 f*
Ahlfvengren Fr. Elias, lektor 1959:231*
Ahlfvengren Fredrik E, lektor 1998:61
Ahlfvengren, f Rålén Anna 1970:215*
Ahlfvengren, se Rålén Anna
Ahlgren , stenhuggare 1980:131
Ahlgren A P 1938:236
Ahlgren Anders Wilhelm 1973:188*
Ahlgren Anna 1939:195*)
Ahlgren Anna 1940:105
Ahlgren Anna , hotellidkare 1968:61, 65, 63*
Ahlgren Anna Christina 1967:57
Ahlgren Brita Chr. 1944:36
Ahlgren Brita Chr. 1945:108 ff, 100 f*
Ahlgren Brita Chr. 1947:219
Ahlgren C. P 1950:151
Ahlgren Carl Gustav, handbollsspelare 2002:226 f*
Ahlgren Carl-Gustaf 2016:179
Ahlgren Fredrika, mamsell 1991:89
Ahlgren Gustafva (Stava) Maria 1931:158 ff
Ahlgren Gustafva (Stava) Maria 1942:213
Ahlgren Gustafva Maria 1945:109 f
Ahlgren Gustafva Maria 1947:219
Ahlgren Helena Christina 1987:98
Ahlgren kantor 1941:126
Ahlgren Karl, torgvakt 2011:27
Ahlgren N 1938:13
Ahlgren N 1941:100
Ahlgren Nils, jordbrukare, krögare 1967:58, 61, 67, 69
Ahlgren Nils, jordbrukare, krögare 1987:94
Ahlgren S 1935:232
Ahlgren Stina 1986:44
Ahlgren Sven 1967:58, 74 f
Ahlgren Torgny 2016:300*
Ahlgren Torgny, kassör Gamla Halmstad 2011:27
Ahlgren tullman 1938:236
Ahlgren, Christopher, timmerkarl 2005:32ff
Ahlgren, fröknarna 1946:232
Ahlgren, häradsskrivare 1946:171
Ahlgren, tullskrivare 1961:54 ff
Ahlin Johan, handelsbokhållare 1991:250 f*
Ahlin Ludmila, gymnastikdirektör 1998:213
Ahlin, Ludmila, förbundskapten 2005:172f, 174f*
Ahlqvist Anders Germundson, målare 1982:82
Ahlstrand Catarina Lovisa 1993:122
Ahlstrand, f Frick Gudrun 1969:220*
Ahlström 1932:200
Ahlström 1932:203*)
Ahlström Anette 1950:188
Ahlström Annette 1932:194
Ahlström Bertil, försäljningschef 1987:275*
Ahlström Carolina 1934:106 ff
Ahlström E J 1966:47
Ahlström Folke, plåtslagare 1999:280*
Ahlström Helge, tränare 2011:152
Ahlström Ingrid Charlotta 1926:172
Ahlström J F 1926:172
Ahlström J F 1927:51
Ahlström J F 1932:137
Ahlström J F 1935:200
Ahlström J F 1936:49 ff
Ahlström J F 1941:109
Ahlström J F 1942:40
Ahlström J F 1942:48
Ahlström J F, smed 1972:48
Ahlström J. F 1945:62
Ahlström J. F 1947:260
Ahlström J. F 1948:236
Ahlström J. P 1946:245
Ahlström Lina 1944:36
Ahlström O 1943:196*)
Ahlström P L, mekaniker 1978:60
Ahlström V 1946:259 ff*
Ahlström V , lärare 1972:125*
Ahlström, smed 1957:153
Ahnberg John, stadsträdgårdsmästare 1988:195
Ahnfeldt Arvid 1960:17
Ahnfeldt V 1944:249 ff*
Ahnfeldt V 1950:224, 226*
Ahnfeldt Viggo, fanjunkare 1970:184
Ahnfeldt Viggo, fanjunkare 1973:125
Ahnfeldt Viggo, fanjunkare 1979:152, 150*
Ahnfeldt Viggo, fanjunkare 1980:109
Ahrne G 1950:116, 133, 119*
Aili Anders, journalist 2011:50-60*
Aili Karl, lärare 2011:50-60*
Aili Maj, lärare 2011:50-60*
Akrell A E 1932:232
Akrell, se Hammar Ulrika (Ulla) Helena
Akselsson B L 1935:247
Akselsson Barbro Hildur Elisabet Dagmarsdotter 1935:247
Akselsson Elsa Birgitta 1935:247
Akselsson H 1935:246
Akselsson H 1937:258
Akselsson Harald, pastor 1968:166
Akselsson Harald, pastor 1944:34
Akselsson Hildur 1935:247
Akselsson Ingrid (f 1883) 1935:246
Akselsson Ingrid Maria (f 1924) 1935:247
Akselsson J 1935:246
Akselsson Jan 1978:158 f
Akselsson Karin 1935:247
Akselsson Lars (f 1890) 1935:247
Akselsson Lars Petter (f 1918) 1935:247
Akselsson Lennart Axel (f 1923) 1935:247
Akselsson Margareta 1935:246
Akselsson T 1935:247
Akselsson, se Söderman Dagmar Sigrid Josefina
Akselsson, se Wallberg Elin Kristina
Akselsson, se Wirsén Elsa Anna Maria
Akselsson, se: Wallberg Elin
Albe Gerhard, målare, tecknare (målning och teckningar) 1995:168-174*
Albemark Carl, kyrkoherde 1984:216*
Alberdingk Jacob, organist 2014:47f
Alberg Anton, byggmästare 1991:90
Albertina , baderska 1978:113 f
Albertina på Torpaled 2003:74
Albertsdotter Hansen Anna 1938:135
Albertsdotter, se: Mackum Anna
Albertsdotter,se: Börgeson Warberg Thala
Albertsen, se: Mackum, F. A F
Albihn Randi, revyartist 2002:266
Albinsson Gillis 2014:175*
Albinsson Gillis, landstingsdirektör 1991:244
Albinsson Gillis, landstingsdirektör 2012:19
Albræchts Cattarina 1935:72
Albræchts Cattarina 1943:170
Albrecht Axel L , bokbindare 1987:127, 130 ff
Albrecht Christopher, kramhandl 1969:36 f
Albrecht Hans 1968:49
Albrecht, Hilda se Baertling, släkten
Albrechtsen, Frans, skeppare 2005:11
Albrechtsen, Jens, skeppare 2005:11f, 18
Albrechtsson (Albertson, Albrektsen, F 1925:26
Albrechtsson F 1946:154, 161, 164
Albrechtsson F 1947:80, 93 f
Albrechtsson H 1935:193
Albrechtsson J 1941:141
Albrechtsson V 1934:150
Albrechtsson V 1935:110
Albrecktsdotter, se: Mackum Hanne
Albrectson, Bengt, nattväktare 2005:28
Albrektsen, se Machum Fredrik
Albrektson J. A 1947:240*
Albrektson Y, fotbollsspelare 1997:128*
Albrektsson A, järnhandl 1976:170*
Albrektsson Bengt, vaktkarl 1993:142
Albrektsson J A , lokförare, led sf 1971:161
Albrektsson Yngve, lokförare 1980:180
Albrektsson Yngve, lokförare 1985:284*
Albretsen, Albrittssön) F 1934:59 f
Albrett Toller, se Machum A P
Albritssön Knud (Knudt) 1934:164
Aldestam Tore 1998:214
Alebeck, Peder Larsson, se Örneklou
Aleker:se Jon i A
Aleman Allan, 1:e byråinspektör 1990:256*, 1992:191-198* (passim)
Aleman Carl-Fredrik F:son, lektor 1975:159
Aleman Carl-Fredrik F:son, lektor 1982:114*
Aleman Carl-Fredrik, lektor 1992:191-198*, 1993:203-213
Alexandersdotter Anna Lisa 2008:24-27
Alexandersson John, byggmästare 1993:137
Alexandersson John, byggmästare, led sf 1971:161
Alexandersson Mikael, högskolerektor 2012:282*
Alexandersson, Bengt, bensinstationsinnehavare 2004:152
Alexandersson, se: Hildebrand Anna
Alff Augustinus 1939:132
Alfons Carl, apotekare 1984:212*
Alfsjö Artur, arkitekt 1981:115
Alfsjö Artur, arkitekt 2009:225f
Alfsjö J A 1966:53
Alfvén, Hugo, kompositör 2006:120, 124
Algotsson Bengt, lagman, hertig av Halland 2002:209
Alhed Willumsdaater 1926:110
Alkhage Stig 2011:222
Alkinge John 1998:209*
Alkrud Torsten 1973:164
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1934:156
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:108
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:110
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:115
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:131
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:133
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:136
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:138
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:140
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:142
Allbrecht, mamsellerna 1951:248
Allen Evert, kontorschef 1970:197
Allen Evert, kontorschef 1975:221*
Allen Evert, kontorschef 1982:114*
Allerup Karen Peder 1935:110
Allerup Karen Peder 1935:115
Allerup Peder 1992:46
Allgulin Torsten, fil dr 1999:68
Allhed Sven, specerihandl 1985:160
Allhed, Sven, butiksinnehavare 2003:244, 246
Alling A F, landsfiskal 1976:130
Alling Adolf 1963:151
Alling Adolf, bokhållare 2008:229, 231*
Alling And Fredr, landskontorist 1991:103 f
Alling Anders, landsfiskal 2008:229, 231*
Alling Erik, polismästare 1976:128 f*
Alling Erik, polismästare 1985:281*
Alling G 1948:306, 310, 312 ff*, 317*
Alling G 1952:238 f*
Alling Gustaf 1968:200 f*
Alling Gustaf , läkare 1963:258-262*
Alling Jenny 1963:246 f, 240*
Alling, f Parry , kontorsbitr 1976:128 f*
Alling, Martin 2007:276*
Allinger Helga 1936:192*)
Allinger Helga, folkskollärare, led sf 1971:161
Allinger Helga, folkskollärare, led sf 1984:129*
Allinger, Helga, folkskollärarinna, led sf 2005:71f, 82
Alm, Lennart, jur kand, polis 2005:280*
Alma , kammarjungfru 1949:274 f*
Alma Petrea 1993:150
Almberg G 1945:104
Almberg K G, riksbanksdirektör 1993:224
Almberg regementskommissarie 1926:92*)
Almén , generaldirektör 1951:196
Almén A T 1938:84
Almén Alfrida A:son 1944:146*
Almén Eric, verkmästare 1983:54
Almenius N 1930:66 f
Almenius N 1930:90
Almenius N 1947:42 f, 46, 80
Almenius N 1948:46
Almenius Nicolaus, borgmästare 1972:28
Almenius Nicolaus, borgmästare 1978:35
Almer J 1937:88
Almér Johan, stadsläkare i Varberg 1954:268
Almgren Carl, lärare 1974:5
Almgren Carl, lärare 1986:271*
Almgren Eskil 1976:184*
Almgren John R, syssloman 1980:209 ff*
Almgren U 1930:150
Almgren Uno, komminister 2016:214
Almgren Uno, kyrkoherde 1969:215
Almgren Uno, kyrkoherde 1970:56, 65
Almgren Uno, kyrkoherde 1973:7
Almgren Uno, kyrkoherde 1979:84
Almgren Uno, kyrkoherde 1982:112
Almgren Uno, kyrkoherde 1986:225
Almgren Uno, kyrkoherde 1993:7*, 1995:254, 1996:196
Almgren Uno, kyrkoherde 1945:104, 183, 5-9*
Almgren Uno, kyrkoherde 1946:105
Almgren Uno, kyrkoherde 1948:8
Almgren Uno, sjukhuspräst 2017:139
Almgren, f Lundgren Maria (Ia) 1973:189*
Almgren, Uno, kyrkoherde 2004:182
Almquist A 1928:139*)
Almquist C J L 1943:139 ff
Almquist, se Moberg Nanna Karin Louise
Almqvist , baptistpredikant 1947:148
Almqvist C G, kyrkoherde 2012:21f*
Almqvist Carl Gustaf, kyrkoherde 1990:231, 234 f*, 237, 1992:32*, 36*, 43*, 1993:31*, 34*, 36*, 39*, 43*, 47*, 1995:255*, 1997:202, 208, 211, 283*, 1998:50*, 233, 245
Almqvist Carl Jonas Love 1980:65-74
Almqvist Carl Jonas Love 1988:117
Almqvist Carl-Gustaf, pastor, kyrkoherde 1986:228
Almqvist E 1951:259 f*
Almqvist Elisabeth, kantor 1997:211
Almqvist Gust Erik, gesäll 1977:95
Almqvist Ingrid, 1:e postexpeditör 2012:299*
Almqvist Love, författare 2001:67
Almqvist Nils 2012:166
Almqvist Åke, ingenjör 1976:78
Almryd A 1937:125
Almryd A 1937:146
Almryd August, lokmästare, led sf 1966:149
Almryd August, lokmästare, led sf 1967:191, 198*
Almryd August, lokmästare, led sf 1971:161
Almryd August, lokmästare, led sf 1974:87 f, 91*
Almryd August, lokmästare, led sf 1981:149
Almryd August, lokmästare, led sf 1985:80-83
Almryd August, lokmästare, led sf 1987:134, 137 f
Almryd Gurli 1986:245*
Almryd Gustaf, eldare 1964:183, 186*
Almryd Henning A, kvarnmästare 1972:90
Almryd Henning A, kvarnmästare 1987:134-139
Almryd Ivar, järnhandl 1969:227
Almryd Joel, stationsskrivare 1997:140
Almryd John 1987:134, 138
Almryd Östen, postmästare 1996:280*
Almryd, Henning 2006:8f
Almryd, Ivar, järnhandlare 2005:224-230*
Almström Britta Christina 1977:94
Alsin J F 1927:175 f
Alsin J F 1938:56
Alsin J F 1942:41
Alsin J F, handlande 1990:95, 1994:100
Alsin J. F 1957:201
Alsin Maria Fredrika 1938:14
Alsin P F , handl 1976:78
Alsing Augusta Charlotta 1934:242
Alstermark B 1944:1*
Alstermark B 1946:260 f*
Alstermark B 1963:208
Alstermark Bror, lektor 1966:141, 138*
Alstermark Bror, lektor 1968:170, 182
Alstermark Bror, lektor 1972:125*
Alstermark Bror, lektor 1973:122
Alstermark Bror, lektor 1974:134
Alstermark Bror, lektor 1982:163 f*
Alstermark Bror, lektor 1986:225, 229
Alstermark Bror, lektor (teckning) 1994:206*
Alstermark John, löjtnant 1986:229*
Alstrin C 1933:202
Alstrin C 1933:220
Alstrin C 1933:222
Alström T , specerihandl 1985:158
Alströmer C J O , landshövding 1966:44, 46, 201
Alströmer C J O , landshövding 1968:93
Alströmer C J O , landshövding 1970:175
Alströmer C J O , landshövding 1971:192
Alströmer C J O , landshövding 1974:40
Alströmer C J O , landshövding 1979:19 f*
Alströmer C J O , landshövding 1984:46
Alströmer (släkten) 1974:39
Alströmer C J O 1924:81
Alströmer C J O 1924:83
Alströmer C J O 1925:101
Alströmer C J O 1925:95
Alströmer C J O 1928:50
Alströmer C J O 1931:195 f
Alströmer C J O 1931:198
Alströmer C J O 1931:201
Alströmer C J O 1932:136
Alströmer C J O 1932:76
Alströmer C J O 1934:93*) f
Alströmer C J O 1936:130
Alströmer C. O. J, landshövding 1963:68-75
Alströmer Carl J Oscar, landshövding 1997:67
Alströmer Carl Jonas Oscar, landshövding 2012:249
Alströmer Christina Maria 1931:41
Alströmer Christina Maria 1934:93
Alströmer Jonas 1934:94
Alströmer, se Silfverschiöld Anna Margaretha
Alströmer, se Ehrenborg Johanna Christina Augusta
Altberg, Jonas (Basshunter), artist 2007:115
Alvbring Inga 1997:247*, 253*
Alvbring Ingegerd 2011:174-186*
Alvbring Ingegerd Eriksson, fil mag 1997:243-259, 249*, 253*, 255*
Alvbring Lisbeth 1997:249*, 253*
Alvbring Rune 1986:270*
Alvbring Rune, fotbollsledare 1997:253*
Alvbring, Gun-Britt 2004:223*, 2005:205, 2006:106*
Alvbring, Inga 2004:218, 223*, 2005:205, 2006:100, 102, 106*
Alvbring, Ingegerd 2004:223*, 2005:209*
Alvbring, Lisbeth 2004:223*, 2005:209*
Alvbring, Rune 2003:94 f, 97, 2004:217-226*, 2006:99-109*
Alvén Jenny, lärarinna 1992:160, 1994:187
Alvén Joel 1992:160
Alvén Simon 1992:160
Alwå Anders, dir 1985:169
Alvå Yngve, arkitekt 2002:203, 206*
Alvå Yngve, arkitekt 2009:72, 75
Alvå, Yngve Andersson 2005:132, 136f
Amberg Inger 1951:64, 68, 77
Amberg Maren 1951:77
Amberg Nils Nilsson, skrivare 1946:157-164
Amberg Nils Nilsson, skrivare 1948:74 f, 88, 95, 100
Amberg Nils Nilsson, skrivare 1951:68-77
Amberg Nils Nilsson, skrivare 1958:44
Ambions (trol. Ambiörnson) S 1950:96
Ambiörnsson Sven 1936:12
Ambrosius N 1924:88*)
Ambrosius N 1925:83 ff
Ambrosius N 1927:77
Ambrosius N 1927:82 f
Ambrosius N 1928:206 f
Ambrosius N 1929:108
Ambrosius N 1930:40 ff*)
Ambrosius N 1937:87
Ambrosius N 1938:146*) ff
Ambrosius N 1938:179
Ambrosius N 1945:119
Ambrosius Nore, lektor 1966:59
Ambrosius Nore, lektor 1979:40
Amerika-Kalle 1984:184
Amilon Eric, avd chef 1965:210*
Amma Oluf, kronobåtsman 1975:70
Ammilon E 1946:254, 219 ff*, 257*
Amos Vilhelma 1947:162
Amos Vilhelmina 1991:119
Amos Wilhelmina 1930:171
Amos Wilhelmina 1932:53
Amos Wilhelmina 1938:212*)
Amos Wilhelmina, lärare 1969:209 ff*
Amos Wilhelmina, lärare 1986:155
Amos William 1969:210
Amundsson Anna 1934:205
Amya D, (från Göteborg) 1951:45, 74 ff
Anastasius G 1947:93
Andell R 1944:145*
Anderberg Anders Göransson, gesäll 1977:95
Anderberg Hildur, konstnär 1990:241
Anderberg, Bror, bensinstationsinnehavare 2004:145
Anders (Andhers, Annders) Adam 1936:124
Anders Besökare 1951:65
Anders Byeskriffuer 1934:148
Anders Börgeson , kyrkoherde 1983:27
Anders Cronosmed 1935:72
Anders Cronosmed 1943:170
Anders Guldsmed 1949:73
Anders Guldsmed 1951:81
Anders Guldsmed(h) 1934:148 f
Anders Guldsmed(h) 1935:96
Anders i Eldsberga 1950:42 f, 46, 48, 51 f
Anders i Mickedall (Anders Mickedal) 1944:53
Anders i Ryggebo, bonde 2009:38f
Anders Klensmed 1942:110
Anders Klokstöber 1934:150
Anders Pedersen , präst 1970:58
Anders Skomager 1934:147
Anders Skomager 1934:152
Anders Skomager 1935:104
Anders Skomager 1935:116
Anders Skomager 1936:117
Anders Skomager 1936:125
Anders Skomager- Anders Iversen 1948:18 ff, 23
Anders Skriffuir 1940:160
Anders Skräddere (Shredder, Skreder, Skeddhare) 1925:8
Anders Skräddere (Shredder, Skreder, Skeddhare) 1934:152
Anders Skräddere (Shredder, Skreder, Skeddhare) 1936:123
Anders Skräddere (Shredder, Skreder, Skeddhare) 1937:156
Anders Smed (1630-t) 1935:128
Anders Smed (1630-t) 1935:145 f
Anders Snedker (Snecher, Snidtker) 1934:153
Anders Snedker (Snecher, Snidtker) 1935:105
Anders Snedker (Snecher, Snidtker) 1935:140
Anders Snickare 1948:24
Anders Snickare 1949:93
Anders Tim(m)erman 1935:73 f
Anders Tim(m)erman 1943:170
Anders Tullskrifware 1935:74
Anders Tullskrifware 1943:170
Anders Wollmester 1936:117
Anders Wollmester 1936:126
Andersdatter An(n)e 1935:130
Andersdatter Lucie 1935:142
Andersdotter Albertina 1990:181
Andersdotter Anna 2010:169, 172*
Andersdotter Anna Catarina, änka 1995:99
Andersdotter Berta Johanna 1995:104
Andersdotter Gustafva, piga 1977:94
Andersdotter Inger, piga 2008:20, 23
Andersdotter Ingrid 1987:99
Andersdotter Johanna, änka 1995:99
Andersdotter Karin 1993:66
Andersdotter Kerstin, änka 1989:57, 1990:179
Andersdotter Petronella, änka 1993:125
Andersdotter, se: Maren, Margrete, Svenborg
Andersen
Andersen (1510-t) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1930:125
Andersen (Anndersön) (1610-t) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:105
Andersen (Anndersön) (1610-t) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:115
Andersen (Anndersön) (1610-t) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:118
Andersen (Anndersön) (1610-t) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1936:126
Andersen (från Kolding) Jörgen (Jörgenn, Görgen 1935:146
Andersen Anders (Andhers, Annders, Andirs) 1949:60
Andersen Anders , borgmästare 1965:29 f
Andersen Hans Christian, författare 2001:67
Andersen i Sirstad Hans (Hanns) 1935:111
Andersen Jens (Jennis, Jenns) 1935:108
Andersen Thomas Kristian, murare 1993:133
Andersen U 1946:232
Andersén Uffo, biografdir 1980:75-91
Andersen Uffo, biografägare 1992:241
Andersen, Hans, skeppare 2005:11
Andersen,se: Anders
Andersens Bentts 1940:160
Andersens Bodel 1935:111
Andersens, se: Maren Nils A
Anderson A 1935:196
Anderson A 1935:73
Anderson A 1943:170
Anderson Anna 1991:227
Anderson Bernard, skulptör 1998:184, 2001:100
Anderson Ebba 1943:149
Anderson F lektor 1928:55
Anderson F lektor 1928:57
Anderson F lektor 1929:108
Anderson F lektor 1930:147
Anderson F lektor 1930:170
Anderson F lektor 1930:30
Anderson F lektor 1930:33 ff*)
Anderson F lektor 1931:115
Anderson F lektor 1931:90
Anderson F lektor 1931:98
Anderson F lektor 1932:191*) ff
Anderson F lektor 1936:164
Anderson F lektor 1936:202
Anderson F lektor 1937:105 ff
Anderson F lektor 1937:116
Anderson F lektor 1937:224
Anderson F lektor 1938:150*) ff
Anderson F lektor 1938:230
Anderson F lektor 1938:40 f
Anderson F lektor 1938:83 ff
Anderson F lektor 1938:89 ff
Anderson F lektor 1938:97
Anderson F lektor 1939:169
Anderson F lektor 1939:175
Anderson F lektor 1940:142
Anderson F lektor 1940:45
Anderson F lektor 1941:116
Anderson F lektor 1941:78
Anderson F lektor 1941:81
Anderson F lektor 1942:54
Anderson F lektor 1942:57
Anderson F lektor 1943:149
Anderson F lektor 1943:8
Anderson G arbetskarl 1935:196
Anderson G F v häradshövding 1943:116
Anderson G F v häradshövding 1943:124
Anderson G löjtnant 1935:248*)
Anderson G löjtnant 1935:251
Anderson Greta 1991:227
Anderson Gunnar, försäljningschef 1995:254
Anderson H 1935:195
Anderson Ivar, köpman 1996:283*
Anderson J 1935:194
Anderson Johan A, direktör, led sf 1992:125, 128, 1993:162, 1995:90, 1997:75, 161, 2002:125
Anderson Jöns 2002:99
Anderson N 1935:195
Anderson P 1935:195
Anderson Sigrid 1943:149
Anderson, Bror 2005:132
Anderss John, snickare 2002:29
Anderssen (Andersson, Andersön) Niels (Nills, Nils) 1925:12
Anderssen (Andersson, Andersön) Niels (Nills, Nils) 1936:122
Anderssen (Andersson, Andersön) Niels (Nills, Nils) 1936:125
Anderssen (Andersson, Andersön) Niels (Nills, Nils) 1938:217
Anderssen (Andersson, Andersön) Niels (Nills, Nils) 1939:140
Anderssen (Andersson, Andersön) Niels (Nills, Nils) 1940:151
Anderssen (Andersson, Andersön) Niels (Nills, Nils) 1940:160
Anderssen Per 1925:11
Anderssen Per 1936:122
Anderssen Staffen (Stafen, Sthaffen) 1936:122
Anderssenn Anders 1940:158
Anderssenn Niels 1991:180 f
Andersson Ernst R, rektor, ordf sf 1972:171
Andersson Fredrik, lektor, ordf sf 1972:67, 122
Andersson (Carlsdotter) Emma Christina 1994:103
Andersson (garvaresläkten), 1935:242-247*)
Andersson (passim) Erik, kontorist 1979:53-59*
Andersson (passim) Ernst R, rektor, ordf sf 1971:92, 124-135, 158-181*, 221*
Andersson (passim) Fredrik, lektor, ordf sf 1971:157-181*
Andersson (passim) Henning , folkskollärare 1973:99-111*
Andersson (passim) Ingvar, riksarkivarie 1981:72-80
Andersson , bröderna, slaktare 1948:304, 308*
Andersson , böckare 1946:214
Andersson , järnhandl 1977:82
Andersson , lots 1947:301
Andersson , skomakare 1944:63
Andersson , slaktare 1947:272 f
Andersson , trädgårdsmästare (Fröllinge) 1980:186
Andersson ”Galne Andersson” 1926:167-170
Andersson A B 1966:53
Andersson A J , målarmästare 1965:108, 149
Andersson A J , målarmästare 1967:231
Andersson A J , målarmästare 1984:152
Andersson A J , polis 1966:199 f
Andersson A, handlande 1949:175
Andersson A, magasinskarl 1944:129*
Andersson A, skolyngling 1946:261, 259*
Andersson Adam 2011:86,88
Andersson Adolf 1996:15
Andersson Adolf 1969:93
Andersson Adolf 1978:97
Andersson Adolf, trävaruhandl 1977:157
Andersson Agnes 1993:142
Andersson Aina 1994:264*
Andersson Aksel 1944:34
Andersson Albert, lokputsare 1974:193 f*
Andersson Albertina 2012:154
Andersson Albin 1929:184
Andersson Albin 1946:215
Andersson Albin, skeppare 1965:89
Andersson Albin, skeppare 1977:198 f*
Andersson Albin, skeppare 1994:119, 1998:143, 147
Andersson Albin, stuveriarb 1977:148*
Andersson Albin, suppleant Halmstads Motorbåtsklubb 2011:124, 133*
Andersson Alex 1930:151
Andersson Alex 1937:226
Andersson Alex 1939:175
Andersson Alex 1939:56
Andersson Alex 1939:59 f
Andersson Alex, skomakare 1951:235 f*
Andersson Alex, syssloman 1976:78
Andersson Alex, syssloman 1984:23
Andersson Alexander, bagare 1980:172
Andersson Alexander, bagare 1988:188, 207
Andersson Alexander, bagaremästare 1954:130*
Andersson Alexander, bagaremästare 1957:198
Andersson Alexander, fattigvårdssyssloman 2014:91
Andersson Alexander, fattigvårdssyssloman 2014:99f
Andersson Alexander, fattigvårdssyssloman 1946:126, 138
Andersson Alexander, fattigvårdssyssloman 1949:215, 234, 278, 276*
Andersson Alexander, fattigvårdssyssloman 1951:230, 235 f, 232*
Andersson Alexander, fattigvårdssyssloman 1957:179
Andersson Alexander, fattigvårdssyssloman 1960:235
Andersson Alexander, fattigvårdssyssloman 1964:147
Andersson Alexander, skomakare 1965:209
Andersson Alexander, skomakare 1980:146
Andersson Alexander, syssloman 2001:109 f, 115, 117
Andersson Alf 2011:231
Andersson Alfhild 1992:150, 1993:193
Andersson Alfred 1942:239 f
Andersson Alfred, handl 1971:203
Andersson Alfred, handl 1976:96
Andersson Alfred, handlanden 2016:84-89*
Andersson Alfred, handlanden 2016:90-97*
Andersson Alfred, konstnär 1967:227
Andersson Alfred, konstnär 1973:171
Andersson Alfred, konstnär 1975:214
Andersson Alfred, konstnär 1977:47
Andersson Alfred, konstnär 1979:111
Andersson Alfred, konstnär 1980:60
Andersson Alfred, köpman 1947:255
Andersson Alfred, målare 1949:213
Andersson Alfred, målare 1950:180-186*
Andersson Alfred, målare 1954:242
Andersson Alfred, målare, konstnär 1992:146-155*, 1993:193, 196 ff, 1996:148, 150, 1993:197*
Andersson Alida Charlotta 1937:260
Andersson Alvar, riksdagsledamot 2008:179
Andersson Amalia, lärarinna 1992:122*
Andersson Anders arbetsborgare 1937:11
Andersson Anders borgmästare 1930:61
Andersson Anders borgmästare 1930:66
Andersson Anders borgmästare 1930:90
Andersson Anders borgmästare 1934:59 f
Andersson Anders Gustaf, miniatyrmålare (Göteborg) 1957:256
Andersson Anders hamndräng 1932:80
Andersson Anders hamndräng 1936:130
Andersson Anders hamndräng 1936:137 f
Andersson Anders hemmansägare 1927:134 f
Andersson Anders Johan, byggmästare 1993:116
Andersson Anders ryttare 1927:67
Andersson Anders, borgmästare 1970:27
Andersson Anders, guldsmed 1965:62
Andersson Anders, målare 1987:184
Andersson Anders, riksdagsman, Falkenberg 1977:108
Andersson Anders, riksdagsman, Falkenberg 1984:50, 55
Andersson Anders, skräddare 1976:101
Andersson Anders, stadsmätare 1969:37
Andersson Andreas, ringare 1974:172
Andersson Andris 1948:97
Andersson Anna Benediktina 1980:208
Andersson Anna bryggaränka (1690-t) 1935:73
Andersson Anna bryggaränka (1690-t) 1943:170
Andersson Anna Eleonora 1950:186
Andersson Anna Eleonora 1992:150, 1993:193
Andersson Anna Linnea, kassörska 1964:228 f*
Andersson Anna Linnea, kontrollant 1974:125, 123*
Andersson Anna Margareta 1965:62
Andersson Anna Ultima, affärsinnehavare 1979:134
Andersson Anna-Lisa, f Rudolf 1986:277*
Andersson Anne 1989:137*
Andersson Annie, lärare 1982:181
Andersson Annie, lärarinna 1991:149*
Andersson Anton 1929:19 ff
Andersson Anton 1930:114
Andersson Anton 1931:209 ff
Andersson Anton 1935:218
Andersson Anton 1935:242
Andersson Anton 1937:241-244
Andersson Anton W, direktör 2008:140
Andersson Anton, magister 1980:65
Andersson Arne 1995:264 f*
Andersson Arne 1975:15
Andersson Arne, arkeolog 2010:59
Andersson Arne, handbollsspelare 2010:215*
Andersson Arne, lantbrukare 1987:97
Andersson Aron, godtemplare 1968:131 ff
Andersson Aug 1937:102
Andersson August 1964:129
Andersson August, slaktare 1994:108 f
Andersson Aurora 1947:318, 311*
Andersson Axel 1977:203*
Andersson Axel Fredrik, handl 1967:72
Andersson Axel Fredrik, handl 1987:93
Andersson Axel, bibliotekarie 1978:158 f
Andersson Axel, bibliotekarie 1980:65
Andersson Axel, förman 1971:86 f*
Andersson Axel, köpman 1973:162
Andersson Axel, köpman 1947:229*
Andersson Axel, skolelev 1947:233 f*
Andersson Axel, stenhuggare 1980:132
Andersson B arbetskarl 1937:12
Andersson B garvaremästare 1925:113
Andersson B garvaremästare 1925:115
Andersson B garvaremästare 1927:140
Andersson B garvaremästare 1927:145
Andersson B garvaremästare 1927:49
Andersson B garvaremästare 1928:40
Andersson B garvaremästare 1929:130
Andersson B garvaremästare 1929:132
Andersson B garvaremästare 1929:19
Andersson B garvaremästare 1930:137
Andersson B garvaremästare 1935:242
Andersson B garvaremästare 1936:47 ff
Andersson B garvaremästare 1937:30
Andersson B P 1966:130
Andersson B P 1973:162
Andersson B, (från Sperlingsholm) 1949:177
Andersson Barbro 1986:224, 221*
Andersson Bengt 2009:71*
Andersson Bengt Magnus 1986:65
Andersson Bengt, arbetskarl 1973:73
Andersson Bengt, arbetskarl 1987:100
Andersson Bengt, laxfiskare 1973:73
Andersson Bengt, ordningsman 1966:30
Andersson Bengt, timmerman 1960:65
Andersson Bengt, torpare 1967:49
Andersson Bengt, torpare 1969:128-131
Andersson Bernard, konstnär 1983:98
Andersson Berndt, arkitekt 1986:214, 218
Andersson Bernhard, konstnär 2008:188
Andersson Bernhard, konstnär 2009:270
Andersson Bernhardine 1968:89
Andersson Bernth, agronom 1989:263*
Andersson Bertil ”Smen”, fotbollsspelare 2008:240
Andersson Bertil ”Smen”, fotbollsspelare 2011:143*
Andersson Betty 1998:125, 128
Andersson Betty 1947:137
Andersson Birger Malkolm, fiskare 1982:87
Andersson Birger, befälhavare 1995:129
Andersson Bladda Kalle, skrothandlare 1984:184
Andersson Blända 1953:270 f*
Andersson Bonde 1992:54
Andersson Britt, butiksbiträde 2013:176f*
Andersson Britt, butiksbiträde 2013:180f*
Andersson Britta Lovisa 1935:244
Andersson Börje, arrendator 1987:103
Andersson C A, sjökapten 1965:93 f
Andersson C bärare 1926:92 f
Andersson C E komminister 1935:243 f
Andersson C H banvakt 1937:146
Andersson C L , sadelmakarmästare 1967:214
Andersson C L byggmästare 1936:202
Andersson C M , kriminalkommissarie, led sf 1971:161
Andersson C M , kriminalkommissarie, led sf 1973:9
Andersson C M , kriminalkommissarie, led sf 1979:159*
Andersson C M , kriminalkommissarie, led sf 1984:162
Andersson C M , kriminalkommissarie, led sf 1986:13, 215, 240 f*
Andersson C M , polis 1981:93*
Andersson C M, kriminalkommissarie 2008:293f *
Andersson C M, kriminalkommissarie 2010:164
Andersson C M, polis 2014:107
Andersson C M, polis 2017:34f*
Andersson C M, poliskommissarie 2000:25*, 27*, 2002:212
Andersson C O R, snickarmästare, led sf 1967:211, 213 f
Andersson C O R, snickarmästare, led sf 1971:161
Andersson C, byggmästare 1944:162
Andersson C, byggmästare 1963:130
Andersson C, köpman 1947:229*
Andersson C. A 1946:208, 210 f, 215 f
Andersson C. A 1947:287-294 f*
Andersson C. A 1953:213
Andersson C. H, kriminalassistent 1955:307
Andersson C. O 1950:180, 186
Andersson C. O. R 1947:271, 269*
Andersson C. O. R 1950:221
Andersson C.P 1945:154
Andersson Carl 1977:199 f, 203*
Andersson Carl August, redare 1967:171
Andersson Carl August, skeppsredare 1992:152, 1994:113 f
Andersson Carl Henrik 1993:139
Andersson Carl Jacob, färgeriägare 1994:106
Andersson Carl Jakob Alfred, färgare 1979:32 ff, 149
Andersson Carl L, byggmästare 1968:86
Andersson Carl L, byggmästare 1969:108
Andersson Carl Ludvig, sadelmakare 1996:268, 270
Andersson Carl Oscar, chaufför 1998:312*
Andersson Carl Oskar Reinhold, snickare 1960:204-230
Andersson Carl Robert, kusk, husar 1987:107
Andersson Carl Sigfrid, sjöman 1982:87
Andersson Carl Wilhelm, boktryckare 1990:105, 107
Andersson Carl, bokhållare 1991:103 f
Andersson Carl, byggmästare 1997:71
Andersson Carl, lantbrukare 1961:247-248*
Andersson Carl, pastor 1986:228
Andersson Carl, redaktör 1972:167 f
Andersson Carl, skeppare 1984:192
Andersson Carl, stationsförest 1967:193
Andersson Carl, stationsförest 1969:179
Andersson Carl, timmerman 1993:125
Andersson Carl, trafikchef 2008:229, 231*
Andersson Carolina 1960:190 f*
Andersson Christian 1993:122
Andersson Clara 1986:214
Andersson Clara Helena 1965:209
Andersson Cristian August, urmakare 1993:119
Andersson Curt, gymnast 2002:178-190* (passim)
Andersson D kronofogde 1925:75
Andersson D kronofogde 1936:130
Andersson D kronofogde 1938:58
Andersson D L , stålverksarb 1984:51
Andersson D riksdagsman 1929:155
Andersson D, kronofogde 1972:74
Andersson Dagmar, fröken 1953:273*
Andersson David, lantbrukare 1975:32
Andersson David, riksdagsman 1958:140
Andersson David, riksdagsman 1977:90-93
Andersson E borgmästare 1931:176
Andersson E R överlärare 1931:106
Andersson E R överlärare 1931:108
Andersson E R överlärare 1936:192*)
Andersson E R överlärare 1938:39*)
Andersson E R överlärare 1938:41
Andersson E R överlärare 1938:57
Andersson E, borgmästare (i Varberg) 1945:59
Andersson E, krögare 1950:96
Andersson E, sakförare (i Harplinge) 1953:204
Andersson Edvin 1981:168, 164*
Andersson Einar, läkare 1979:71
Andersson Einar, läkare, konstnär 1992:211 f*
Andersson Elis, bokbindare 1986:62
Andersson Ella, linnesömmerska 2011:40
Andersson Elly, konditorianställd 2010:236, 244
Andersson Elsa 2012:83
Andersson Elsa 1953:270 f*
Andersson Elsa 1965:190
Andersson Elsa 1984:135, 208*
Andersson Elsa, butiksanställd 1996:283*
Andersson Elsa, folkskollärarinna 1989:265*
Andersson Elvira 1932:208*)
Andersson Emma 1932:194
Andersson Emma 1932:202*)
Andersson Emma 1998:125, 128
Andersson Emma 1950:187 ff*
Andersson Emma 1953:219
Andersson Emma 1954:237
Andersson Emma 1962:195 ff*
Andersson Emma 1963:210
Andersson Emma, lärare 1975:195
Andersson Emma, lärare 1979:40
Andersson Enar, metallarb, led sf 1971:161
Andersson Erica, led sf 1971:162
Andersson Erik 1977:199 f*
Andersson Erik 1983:174
Andersson Erik Bredhe, journalist 1998:310*
Andersson Erik, fiskare 1988:87
Andersson Erik, folkskollärare 1972:194*
Andersson Erik, fotbollsspelare 1997:135 f*
Andersson Erik, skomakare 1987:100
Andersson Erik, stuveriarbetare 2008:145*
Andersson Erland 1936:11
Andersson Erland, mältare 1969:37
Andersson Ernst R, kommunpolitiker 2016:13
Andersson Ernst R, ordf drätselkammaren 2017:217f*
Andersson Ernst R, ordf drätselkammaren 2017:220
Andersson Ernst R, ordf drätselkammaren 2017:224ff
Andersson Ernst R, rektor, ordf sf 1967:237 ff*
Andersson Ernst R, rektor, ordf sf 1974:146 f
Andersson Ernst R, rektor, ordf sf 1975:205*
Andersson Ernst R, rektor, ordf sf 1976:76 ff*
Andersson Ernst R, rektor, ordf sf 1977:11, 176, 185, 179*
Andersson Ernst R, rektor, ordf sf 1979:71, 86-91*
Andersson Ernst R, rektor, ordf sf 1984:58 f
Andersson Ernst R, rektor, sf ordf 2010:154, 216
Andersson Ernst R, stadsfullmäktiges ordf. 1947:252 f
Andersson Ernst R, stadsfullmäktiges ordf. 1951:220*
Andersson Ernst R, stadsfullmäktiges ordf. 1953:252, 254*
Andersson Ernst R, stadsfullmäktiges ordf. 1957:7
Andersson Ernst R, överlärare, led sf 1989:152, 1991:195*, 1993:170, 1994:219, 1997:75, 176 f*, 1994:219*
Andersson Ernst, kamrer 1977:152*
Andersson Ester 1998:284
Andersson Ester, hushållerska 2012:113-116*
Andersson Ester, lärare 1977:108*
Andersson Eva Beata 1927:140
Andersson Eva Beata 1935:244
Andersson Evald 1988:269*
Andersson F 1924:51*)
Andersson F 1924:53
Andersson f Almén Alfrida, änka 1994:106
Andersson F O , polis 1966:199 f*
Andersson F, målarmästare 1949:223
Andersson F, spelman 1949:221
Andersson F, spelman 1953:211
Andersson Fanny Magnhild 1977:94
Andersson Filip, handl 1967:72
Andersson Filip, handl 1985:156
Andersson Filip, handl 1987:93*
Andersson Frans 1967:192
Andersson Frans, skomakare 1993:123
Andersson Fredrik 1961:205
Andersson Fredrik, folkskoleinspektör 1996:97, 102, 1992:105, 129
Andersson Fredrik, förste färjemannen 1961:147
Andersson Fredrik, lektor 1945:119
Andersson Fredrik, lektor 1946:130
Andersson Fredrik, lektor 1947:221
Andersson Fredrik, lektor 1949:220-233
Andersson Fredrik, lektor 1950:188, 190
Andersson Fredrik, lektor 1951:201, 221, 194 ff*
Andersson Fredrik, lektor 1952:163, 121 ff*
Andersson Fredrik, lektor 1954:107*
Andersson Fredrik, lektor 1955:296, 287 ff*
Andersson Fredrik, lektor 1959:198
Andersson Fredrik, lektor, ordf sf 1973:104 f
Andersson Fredrik, lektor, ordf sf 1975:91
Andersson Fredrik, lektor, ordf sf 1986:137, 140
Andersson Fredrik, stadskamrer 1973:9
Andersson Fredrik, stadskamrer 1975:215 f*
Andersson Fredrik, stadskamrer 1982:12
Andersson Fredrik, stadskamrer 1957:118
Andersson Fredrik, stadskamrer 1959:215
Andersson Fredrik, stadskamrer 2009:159
Andersson G 1927:50
Andersson G A, skomakarmästare 1974:200*
Andersson G, bokhållare 1947:141
Andersson G. F, häradshövding 1959:203
Andersson Georgina 1996:268 f*
Andersson Gerda, affärsförestånderska 2008:93
Andersson Gina 2014:65-73
Andersson Gottfrid, byggmästare 1981:115
Andersson Gottfrid, byggmästare 1991:110
Andersson Gottfrid, verkmästare 1958:292*
Andersson Greta 1953:266 f*
Andersson Greta 1973:168*
Andersson Greta, folkskollärare 2010:152
Andersson Greta, specerihandl 1985:156
Andersson Gunnel, sjuksköterska 2012:82-93*
Andersson Gustaf 1968:135
Andersson Gustaf, handl 1978:169*
Andersson Gustaf, löjtnant 2008:212
Andersson Gustav Torvald, målare 1992:150, 1993:193
Andersson Gustav, köpman, gymnast 2000:153*
Andersson Gustav, stenhuggare 1980:126, 129
Andersson Gustav, stuveriarb 1977:148*
Andersson Gustav, vapensamlare 1972:18 f
Andersson Gustav, vapensamlare 1973:186*
Andersson Gustav, verkmästare 2014:159
Andersson Gustava 1961:193
Andersson Gösta 1981:168, 164*
Andersson Gösta, bilreparatör 1997:238-242
Andersson Gösta, chef teknisk service 2012:86
Andersson Gösta, smedmästare 1997:199
Andersson H folkskollärare 1932:194
Andersson H folkskollärare 1932:196 f*)
Andersson H J färgare 1929:150
Andersson H J färgare 1930:10 ff
Andersson Hanna 1932:208*)
Andersson Hans borgmästare 1934:141
Andersson Hans skeppare 1941:141
Andersson Hans, borgmästare 1988:28
Andersson Hans, fällberedare 1970:41
Andersson Hans, förvaltare (Arlösa) 1984:41-49*
Andersson Hans, kvarnmästare 1979:55 f, 51*
Andersson Harry 1995:200
Andersson Harry 1985:164
Andersson Harry, lagerchef 1963:173
Andersson Hedvig Kristina 1946:246
Andersson Henning 1934:198*)
Andersson Henning , folkskollärare 1967:71
Andersson Henning , folkskollärare 1974:56
Andersson Henning , folkskollärare 1976:103*
Andersson Henning, lärare 1952:238 f*
Andersson Henning, lärare 1957:240
Andersson Herman 1949:271 f*
Andersson Herman, banvakt 1967:198*
Andersson Herman, banvakt 1969:172
Andersson Herman, fotbollsspelare 1994:184 f*
Andersson Hilda (Lindqvist) 1947:299 f*
Andersson Hilding, handbollsspelare 2002:229*
Andersson Hildur 1947:233 f*
Andersson Hilma 1937:226
Andersson Hjalmar, reparatör, led sf 1971:162
Andersson Hugo, affärsinnehavare 2000:253
Andersson Hugo, frisör 1985:144*
Andersson Hugo, kassör HBK 2014:54
Andersson Hugo, köpman 1979:150, 152*
Andersson Hugo, textilarb, led sf 1971:162
Andersson Håkan, arrendator 1974:75
Andersson I, tullvaktmästare 1990:96
Andersson I. A 1954:120
Andersson Ida 1991:227, 1998:125-129 (passim)
Andersson Inge, byggnadssnickare 1989:267*
Andersson Ingeborg 1964:120
Andersson Ingeborg (Nanne) 1952:233, 236*
Andersson Ingemar, gymnast 2000:155*
Andersson Ingierd 1976:101
Andersson Ingrid 1942:240
Andersson Ingrid 1947:233 f*
Andersson Ingrid 1979:71
Andersson Ingvar, kontorschef 1974:204*
Andersson Ingvar, trädgårdsmästare 1994:224, 228*
Andersson Ivan, kontorschef 1974:163 ff*
Andersson Iwar, antikvarie 1965:8
Andersson Iwar, antikvarie 1967:20
Andersson Iwar, antikvarie 1970:152
Andersson Ivar, bankdir 1974:163, 165*
Andersson J A direktör 1928:102
Andersson J A direktör 1931:104
Andersson J A direktör 1931:106
Andersson J A direktör 1940:98
Andersson J A direktör 1943:33
Andersson J A direktör 1943:36
Andersson J A rådman 1925:37
Andersson J A rådman 1927:151
Andersson J A rådman 1927:38 f
Andersson J A rådman 1929:141 f
Andersson J A rådman 1932:27 f
Andersson J A rådman 1932:82
Andersson J A rådman 1933:22
Andersson J A rådman 1935:199 f
Andersson J A, frisör 1978:57
Andersson J A, rådman 2013:80
Andersson J A, snickeriarb 1970:116 f
Andersson J glasmästare 1925:114
Andersson J glasmästare 1926:49
Andersson J glasmästare 1926:51
Andersson J glasmästare 1927:34
Andersson J glasmästare 1929:131
Andersson J glasmästare 1936:49
Andersson J M 1929:163
Andersson J M, kolare 1974:81
Andersson J M, polis 1966:199 f*
Andersson J P 1937:101
Andersson J, byggmästare 1973:88
Andersson J, hamnarb 1977:145
Andersson J, lantbrukare 1946:246
Andersson J, magister 1949:178
Andersson J, murarmästare 1973:88
Andersson J, notarie 1971:35
Andersson J, poliskonstapel 1947:317*
Andersson J, rådman 1965:77
Andersson J, rådman 1969:84
Andersson J, skräddaremästare 1950:222
Andersson J, stationsförest 1981:153*
Andersson J. A, polis 1947:317*
Andersson J. A, spegelfabrikör 1952:87
Andersson J. A, spegelfabrikör 1959:171
Andersson J. A, spegelfabrikör 1960:82
Andersson J. E 1947:154, 163
Andersson J. L (Andrup), snickare 1964:130
Andersson J. M 1947:317*
Andersson J. M 1962:240*
Andersson Jacob 1932:80
Andersson Jan, banktjänsteman, led sf 1971:162
Andersson Jan-Åke 1998:198
Andersson Jens (Gäck), fiskare 1964:139 f
Andersson Jep (Jæp) 1926:8
Andersson Jeppa 1950:193
Andersson Jeppe 1930:232
Andersson Jeppe, snickare 1971:217
Andersson Jeppe, snickare 1992:150 f
Andersson Jeppe, trädgårdsmästare 1987:103
Andersson Joel, sjökapten 1974:104
Andersson Joh A, direktör, led sf 1970:177
Andersson Joh A, direktör, led sf 1971:162
Andersson Joh A, direktör, led sf 1972:108
Andersson Joh A, direktör, led sf 1973:5
Andersson Joh A, direktör, led sf 1976:176
Andersson Joh A, direktör, led sf 1977:146 ff, 152, 142*
Andersson Joh A, direktör, led sf 1984:97 f, 150
Andersson Joh, timmerman 1994:109
Andersson Joh. A, direktör 1947:234, 237
Andersson Joh. A, direktör 1952:227
Andersson Joh. A, direktör 1960:307*
Andersson Joh. A, direktör 1964:120-129
Andersson Joh. W 1950:224, 227*
Andersson Joh. W 1952:233 f*
Andersson Joh. W 1953:213 ff
Andersson Joh., byggmästare 1947:318, 312*
Andersson Johan spelman 1924:51 *) f
Andersson Johan spelman 1925:109
Andersson Johan spelman 1925:125
Andersson Johan spelman 1926:120
Andersson Johan spelman 1931:71
Andersson Johan (Blinde Johan), musiker 1968:102
Andersson Johan (Blinde Johan), musiker 1971:211, 222
Andersson Johan (Blinde Johan), musiker 1976:134
Andersson Johan A, rådman 1945:64
Andersson Johan A, rådman 1947:261
Andersson Johan A, rådman 1948:238
Andersson Johan A, rådman 1952:81 f
Andersson Johan A, rådman 1961:190 ff, 192*
Andersson Johan Albert, direktör 2008:137-145*
Andersson Johan Alfred, lots 1995:104
Andersson Johan Aron, brädgårdsförman 1955:217, 222, 214*
Andersson Johan Aron, brädgårdsförman 1958:244, 247
Andersson Johan August, musikidkare 1960:134
Andersson Johan byggmästare 1935:211
Andersson Johan byggmästare 1935:213
Andersson Johan Peter, åkare 1994:102
Andersson Johan Petter, jordbrukare 1987:96
Andersson Johan rektor 1924:76
Andersson Johan rektor 1927:183 f
Andersson Johan rektor 1929:90 ff
Andersson Johan rektor 1932:157
Andersson Johan W, sjökapten 1981:109
Andersson Johan W, sjökapten 1987:266
Andersson Johan, byggmästare 1960:121
Andersson Johan, byggmästare, led sf 1969:91, 93, 108
Andersson Johan, byggmästare, led sf 1971:162
Andersson Johan, läroverkselev 1951:266, 264*
Andersson Johan, rektor 1973:64
Andersson Johan, rektor 1980:46
Andersson Johan, skolvaktm 1986:151
Andersson Johan, spelman 1945:55
Andersson Johan, spelman 1953:211
Andersson Johanna Beata 1950:182 f*
Andersson Johanna Christina 1935:244
Andersson Johanna Fredrika 1946:246, 244*
Andersson Johannes 1932:14
Andersson Johannes 1995:151
Andersson Johannes 1999:156
Andersson Johannes 1953:236
Andersson Johannes 1977:198*
Andersson Johannes , torpare 1966:30
Andersson Johannes (Johannes i höet), skeppare 1981:104-109*
Andersson Johannes (Johannes i höet), skeppare 1984:181 f
Andersson Johannes, jordbrukare (Kärleken) 1987:99, 103, 107
Andersson Johannes, lantbrukare 1998:125-134*
Andersson Johannes, lantbrukare (Asige) 1976:133
Andersson Johannes, sjökapten 2012:220
Andersson Johannes, skeppare 1992:187*
Andersson Johannes, skräddarmästare 1971:138
Andersson Johannes, skräddarmästare 1974:160, 162*
Andersson Johannes, skräddarmästare 1980:208
Andersson John 1944:162
Andersson John Birger, skeppare 1992:189-190*
Andersson John Edward, kamrer 1975:178
Andersson John N, handlare 1978:169*
Andersson John, byggmästare 1997:71
Andersson John, expedit 1983:208, 210*
Andersson John, gymnast, köpman 2000:153*
Andersson John, lantbrukare 1967:249*
Andersson John, lantbrukare 1972:175 f*
Andersson John, lantbrukare 1992:172, 1996:15
Andersson John, skräddare 1974:160
Andersson John, stuveriarb 1977:148*
Andersson Johnny 2012:83
Andersson Jonas, skomakare 1970:44
Andersson Jonny 2008:170
Andersson Josua 1983:185
Andersson Josua, stenhuggare 2008:238
Andersson Julia, specerihandl 1985:156, 159*
Andersson Julius, polis 1969:98
Andersson Julle, stuveriarb 1977:150*
Andersson Justina Paulina 1985:170*
Andersson Jöns arbetskarl 1928:32
Andersson Jöns arbetskarl 1937:11
Andersson Jöns studerande 1932:66 f
Andersson Jöns, arrendator 1993:142
Andersson Jöns, mjölnare 1996:40
Andersson Jöns, torpare (Övraby) 1967:49
Andersson Jöns, torpare (Övraby) 1987:94
Andersson Jöns, vaktkarl 1984:109
Andersson Jöns, åkare 1994:105
Andersson Jörgen, fotograf 1974:73
Andersson Jörgen, fotograf 1993:138
Andersson Jörgen, kommunråd 1993:171
Andersson K A S 1943:196*)
Andersson K J , hamnarb 1977:145 f
Andersson K S, prost 1971:219*
Andersson Kalle Blåning, stuveriarb 1984:182
Andersson Kalle Sjöman 1984:182
Andersson Kalle Stopp 1984:183
Andersson Kalle Storm (Blindknaggen) 1984:182
Andersson Kalle Venster, skomakare 1984:181
Andersson Karin 1949:154
Andersson Karl 2013:99*
Andersson Karl 1977:199*
Andersson Karl 1982:164 f*
Andersson Karl 1992:169*
Andersson Karl (Enstukallen), timmerman 1985:118
Andersson Karl L, bankdirektör 1956:271-273*
Andersson Karl Olof (Olle), målare, konstnär 1996:135-141 (passim)
Andersson Karl Uno, pastor 1986:228
Andersson Karl, ”Älvasjöskomakaren”, skomakare 1992:156-163*
Andersson Karl, byggmästare 1975:162 f
Andersson Karl, byggmästare 1985:169 ff*
Andersson Karl, kvarnmästare 1979:57
Andersson Karl, lastbilsägare 2000:143 f
Andersson Karl, prost i Veinge 1950:216, 214*
Andersson Karl, stuveriarb 1977:148*
Andersson Karl-Erik, förman 1987:42, 44
Andersson Karl-Erik, instruktör, led sf 1970:180
Andersson Karl-Erik, instruktör, led sf 1971:162
Andersson Karl-Erik, instruktör, led sf 1980:218*
Andersson Karl-Erik, mudderverksförman 1963:227
Andersson Karl-Erik, ordf hamnstyrelsen 1992:248, 2001:212, 2002:250, 264
Andersson Kasper 1945:158
Andersson Kasper 1947:302
Andersson Katarina 1929:162
Andersson Katarina 1950:193
Andersson Kenneth, musiker 1998:26*
Andersson Kenneth, musiker, vaktmästare 2008:171*
Andersson Klas 1950:222
Andersson Klas, magasinsförman 1971:138
Andersson Knut, kyrkokamrer 1966:30 f, 33
Andersson Knut, köpman 1995:254
Andersson Knut, specerihandl 1985:156
Andersson Kristian, arbetare 1993:131
Andersson L P , garverifabrikör, led sf 1966:44 f, 47
Andersson L P , garverifabrikör, led sf 1970:175
Andersson L P , garverifabrikör, led sf 1971:80 f, 162
Andersson L P , garverifabrikör, led sf 1975:105
Andersson L P , garverifabrikör, led sf 1987:118
Andersson L P, garvaremästare 1990:186 ff
Andersson L, lokputsare 1974:193 f*
Andersson L. P, garveriidkare 1944:34
Andersson L. P, garveriidkare 1946:196, 201, 244
Andersson L. P, garveriidkare 1947:260, 271, 268*
Andersson L. P, garveriidkare 1948:233, 238
Andersson L. P, garveriidkare 1953:156
Andersson ladufogde 1926:94 f
Andersson Lambert (Lalle) 1990:195
Andersson Lars (i Unnaryd) 1937:101
Andersson Lars Aksel 1924:94-96*)
Andersson Lars Aksel 1929:19
Andersson Lars Aksel 1935:245 f*)
Andersson Lars Peter, garverifabrikör 2012:249
Andersson Lars Petter 1925:134
Andersson Lars Petter 1925:32
Andersson Lars Petter 1925:34
Andersson Lars Petter 1926:59
Andersson Lars Petter 1927:39
Andersson Lars Petter 1927:51
Andersson Lars Petter 1929:142
Andersson Lars Petter 1931:199*)
Andersson Lars Petter 1931:202
Andersson Lars Petter 1932:137
Andersson Lars Petter 1932:77
Andersson Lars Petter 1935:242 f*)
Andersson Lars Petter 1936:129
Andersson Lars Petter 1936:131
Andersson Lars Petter 1936:51
Andersson Lars Petter 1937:197
Andersson Lars Petter 1937:203
Andersson Lars Petter 1937:50
Andersson Lars Petter 1938:38
Andersson Lars Petter 1941:100
Andersson Lars Petter 1943:103
Andersson Lars, lasarettssyssloman 1995:97
Andersson Lars, miljöansvarig Pilkington 2009:151*
Andersson Lars, skeppare (från Köpenhamn) 1951:33 ff
Andersson lasarettssyssloman 1941:100
Andersson Lena, sångerska 2011:226, 229f
Andersson Lennart 1993:171
Andersson Lennart 2009:117
Andersson Linus, fastighetsskötare 1990:206
Andersson Lisa, föreståndare 1974:118
Andersson Lises Kalle, stenhuggare 1984:184
Andersson Louise, fotograf 2010:104
Andersson Lovisa 1947:134
Andersson Ludvig 1941:132*)
Andersson Ludvig 1998:125 f, 128
Andersson Ludvig 2014:65-73
Andersson löjtnant 1927:198*)
Andersson löjtnant 1931:48*)
Andersson M 1947:117
Andersson M, kolare 1963:215
Andersson Magnus, fiskare 1964:139
Andersson Magnus, färjkarl 1982:87
Andersson Magnus, handbollspelare 2010:207, 218
Andersson Magnus, polis 1981:93*
Andersson Malin 1995:151
Andersson Maria 1997:204
Andersson Maria, affärsidkerska 1975:178
Andersson Martina 1948:306, 311*
Andersson Matilda 1997:204
Andersson Mårten, godsägare 1984:47 f
Andersson Nils 1991:183 f
Andersson Nils 1970:143
Andersson Nils jordbrukare 1941:12
Andersson Nils jordbrukare 1941:25
Andersson Nils murare 1926:104
Andersson Nils, arbetare 1994:94
Andersson Nils, arrendator 1974:76
Andersson Nils, cigarrhandl 1974:180
Andersson Nils, dräng 1946:236 ff
Andersson Nils, handlande 1947:229*
Andersson Nils, snickare 1976:78
Andersson Nils, statare 2011:24
Andersson Nils, stenhuggare 1980:130
Andersson Nils, torpare (Kärleken) 1987:96
Andersson O 1925:131
Andersson Olaus, färgare 1979:149*-152
Andersson Olaus, färgare 1980:202
Andersson Olaus, färgare 1962:214, 213 f*
Andersson Olaus, färgmästare 1993:131
Andersson Olaus, guldsmed 1974:197
Andersson Olaus, guldsmed 1983:200
Andersson Olaus, stensättare 1987:107
Andersson Olle, lantbrukare 1970:215*
Andersson Olof 1962:80
Andersson Olof 2016:101
Andersson Olof, byggmästare 1972:141
Andersson Olof, byggmästare 1989:64
Andersson Olof, byggmästare 1947:143
Andersson Olof, konstnär 1972:98
Andersson Olof, konstnär 1983:111
Andersson Olof, köpman 1947:229*
Andersson Olof, lantbrukare (Snapparp) 1974:68
Andersson Olof, lantbrukare (Snapparp) 1984:111, 113
Andersson Olof, målare, konstnär 1992:146-155, 1993:193-202*, 287, 1996:135 ff
Andersson Olof, tunnbindare 1965:62
Andersson Olof, vävare 1970:49
Andersson Olov 1965:25, 45 f
Andersson Oscar 1947:273, 280
Andersson Oscar Wilhelm 1993:122
Andersson Oscar, gymnast 2000:149*
Andersson Oscar, handbollsledare 2002:224
Andersson Oscar, köpman 1979:150*
Andersson Oscar, köpman 1985:156
Andersson Oscar, trävaruhandl 1977:157
Andersson Oskar 1977:145, 199 f*
Andersson Oskar, banvakt 1969:173
Andersson Oskar, fiskare 1982:87, 91*
Andersson Otto Bernhard, chaufför 2008:74
Andersson Otto L, kommunalarb, led sf 1971:162
Andersson Otto W, trafikförman, led sf 1971:162
Andersson P 1950:16
Andersson P , skräddare 1963:135
Andersson P A 1937:146
Andersson P A, konduktör 1969:177
Andersson P G, byggmästare 1978:102
Andersson Paul, arbetskarl 1992:76
Andersson Peder rådman 1930:130
Andersson Pehr 1949:177
Andersson Per 1993:122
Andersson Per 1969:94, 97
Andersson Per, dräng 1990:182
Andersson Per, skräddare 1973:108
Andersson Peter båtskeppare 1943:83
Andersson Peter, arbetare 1969:99 f
Andersson Peter, soldat 1970:50
Andersson Petronella (Pella) 1987:184
Andersson Pontus 1987:176*
Andersson postiljonska 1926:143
Andersson provisor 1930:189
Andersson Påhl, timmerman 1972:48
Andersson R 1949:270 f*
Andersson Rane, dräng 1966:30 f, 33
Andersson Robert 1983:176
Andersson Ronny, adjunkt 1999:73
Andersson Roy 2017:274-279
Andersson Rune 1983:185
Andersson Ruth, fru 1963:128
Andersson S 1953:227
Andersson S C, handl 1973:96
Andersson S M , kolare 1978:96
Andersson S, fotbollsspelare 1996:268*
Andersson S. Chr 1952:73, 77
Andersson sadelmakare 1928:47
Andersson Salomon, toffelmakare 1992:161
Andersson Sara 1951:249
Andersson Sara, broarrendator 1977:83
Andersson Selma 1998:125, 129
Andersson Selma 1947:158
Andersson Selma 1980:132, 134
Andersson Seved, smed 1970:52
Andersson Severin 1967:214
Andersson Severin 1985:118
Andersson Severin, byggmästare 1992:158, 1998:125-132 (passim)
Andersson Sigfrid 1995:146*
Andersson Signe, sjuksköterska 1975:208 f*
Andersson Sigurd, lärare 1986:272*
Andersson Skräddare Elias, slottsdräng 2010:60-68
Andersson Snöstorps-Kalle, fiskare 1984:181
Andersson Sophie 1932:238
Andersson Stanny 1993:142
Andersson Sten 2000:214*
Andersson Sten Erik 2008:236
Andersson Stig, specerihandl 1985:156
Andersson Sune, fotbollsspelare 1997:135*
Andersson Sune, handbollsspelare 2010:203, 215*
Andersson Susanna Albertina, änka 1993:124
Andersson Sven (i Fröböke) 1937:101
Andersson Sven skulptör 1930:20
Andersson Sven, arrendator (Kärleken) 1987:104
Andersson Sven, jordbrukare (Kärleken) 1987:98
Andersson Sven, torpare 1969:137
Andersson Sven, vaktmästare 1975:208 f*
Andersson Svenne, fotbollsspelare 1997:136*
Andersson Svenne, handbollsspelare 2010:205
Andersson Sven-Olof, kriminalinspektör 2008:75*
Andersson Sven-Olof, polis 2014:103-111*
Andersson Sörensen Vendela, sångerska 1960:134, 136,, 138*, 139*
Andersson T 1934:179
Andersson Tage 2012:83
Andersson Tage, specerihandl 1985:158
Andersson Teoder 2001:121 f
Andersson Thore 2008:236
Andersson Thorvald, förman 1967:46
Andersson Thorvald, trädgårdsmästare 1978:179*
Andersson Tina, frälsningsofficer 1975:180
Andersson Tina, major i Frälsn armén 1960:305*
Andersson Tore, flygmek 2010:90-101*
Andersson Torsten 1983:209*
Andersson Torsten, direktör 2008:144
Andersson Tyra 1948:306, 311*
Andersson Tyra Judit 1946:246 f*
Andersson Ulf, regissör 2009:286*
Andersson Ulf, teaterchef 2014:242
Andersson Ulf, teaterchef 2014:301*
Andersson Ulric, musikdirektör 2009:248, 255*
Andersson V 1933:48
Andersson W 1945:178 f
Andersson W 1950:180
Andersson Vendela 1926:208-211*)
Andersson Vendela 1927:156
Andersson Vendela 1934:112 ff*)
Andersson Vendela Sörensen, operasångerska 1982:48
Andersson Vendela, sångerska 2015:39-40*
Andersson Verner, fotbollsspelare 2002:226
Andersson Wilhelm , förrådsförvaltare 1975:123 f
Andersson Wilhelm , förrådsförvaltare 1976:178 f*
Andersson Wilhelm , förrådsförvaltare 1979:56
Andersson Vilhelm, stuveriarb 1977:148*
Andersson Ville, fotbollsspelare 1994:184*
Andersson Ville, tekniker 1990:257*
Andersson Yngve ”Plös”, fotbollsspelare 1995:201, 1998:288*
Andersson Yngve, frigymnast 2002:176 f
Andersson Yngve, järnhandelsexpedit 2014:190
Andersson Åke 2014:228f*
Andersson(Tönnvall) Åke 2008:236, 238
Andersson, ”Smen”, fotbollsspelare 2006:109
Andersson, ”Sotarn” 2006:150
Andersson, Albert Sigfrid, eldare, brandsoldat 2003:108
Andersson, Alexander, syssloman 2003:289
Andersson, Arvid, bensinstationsinnehavare 2004:152
Andersson, Arvid, brunnsgrävare, fiskare 2003:227, 229
Andersson, August, ölutkörare 2005:273*
Andersson, Bernard, konstnär 2003:127, 2004:239f , 2005:108-122*
Andersson, Bo, musiker 2005:251
Andersson, Bror, boxare 2003:154, 156
Andersson, C M, kriminalkommissarie 2003:11f*, 77, 2004:229, 244f
Andersson, Carl August, sjökapten 2004:63
Andersson, Carl L, byggmästare 2003:65
Andersson, Carl, affärsinnehavare 2003:232, 234 f
Andersson, Carl, snickargesäll, brandsoldat 2003:108
Andersson, Erica, led sf 2005:71
Andersson, Ernst R, överlärare, ordf sf 2003:183, 278 , 2005:272*, 2006:215
Andersson, f Hembring Inga 1988:281*
Andersson, f Lagerstedt Hilda Charlotta 1979:149*
Andersson, f Thornberg Ellen Maria 1982:177*
Andersson, Fritz, stenhuggare, fiskare 2003:227, 229
Andersson, försättsblad Alfred, konstnär 1969:206
Andersson, Gösta 2005:135*
Andersson, Gösta, boxare 2003:156
Andersson, Harriet, skådespelare 2004:248
Andersson, Henry, bensinstationsinnehavare 2005:233
Andersson, Jack, boxare 2003:156
Andersson, Jan 2006:105f
Andersson, Jan, led kf 2006:53f
Andersson, Jan-Erik 2003:227, 229 f
Andersson, Janne 2003:139f
Andersson, Jörgen, kommunråd 2006:53
Andersson, Karine 2003:30 f
Andersson, Karl 2004:267*
Andersson, Kenneth, musiker 2005:251-256
Andersson, Lars, kanotist 2006:165
Andersson, Lennart, kanotist 2006:164
Andersson, Lilly 2007:139*
Andersson, Lorentz, bensinstationsföreståndare 2004:142
Andersson, Maiwi, personalassistent 2003:272*, 279, 264*, 2006:264*, 295*
Andersson, Mikael, kanotist 2006:165
Andersson, Nils 2003:78
Andersson, Nils 2006:160
Andersson, Nils, torpare 2005:30
Andersson, Patly, fotbollsspelare 2003:177
Andersson, se Kröger Carolina Mathilda
Andersson, se Meuller Magna Christina
Andersson, se Wiklund Hildur Kristina
Andersson, se Ridderpeng Wilhelmina
Andersson, se Tullgren Anna (f 1780-t)
Andersson, Sigrid 2005:72
Andersson, Stellan 2006:251*
Andersson, Sture, boktryckare 2003:264-270 *
Andersson, Sune, fotbollsspelare 2003:178
Andersson, Sune, musiker 2005:203
Andersson, Sven, hemmansåbo 2005:31f
Andersson, Valborg 2003:227
Andersson, Verner, fotbollsspelare 2006:99f, 105f, 108
Anderssson Jörgen, kommunråd 2010:275*
Anderszen (Guntzow?) A 1948:42, 45 f
Anderszen Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) borgmästare (1440-t) 1930:58
Andersön Jon (Joen, Jonn) 1936:125
Anderzén Anders, socialassistent 2011:230, 233
Andherssön Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) borgmästare (ca 1500) 1925:9
Andherssön Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) borgmästare (ca 1500) 1930:59
Andherssön Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) borgmästare (ca 1500) 1934:174
Andolf Sven, lektor 1979:92
Andrae, Martin, direktör 2007:205
Andræ, se: Christiernus Petrus
Andreas från Snöstorp, renhållningskarl 1960:122
Andreas Sunesön , ärkebiskop 1971:37
Andreasson A 1929:162
Andreasson August 1985:265*
Andreasson August, stenhuggare 2011:24
Andreasson Berit, gatuköksägare 2013:251-259*
Andreasson Erik, byggmästare 2010:43
Andreasson Folke 1995:264 f*
Andréasson g Wetter Greta 1992:260*, 263
Andréasson Gunnar, verkstadsägare 2002:235 f
Andreasson Hans, jordbrukare 1987:103
Andreasson Josefina 2011:24
Andréasson Karl 1994:188*, 196
Andréasson Kurt, målarmästare 1990:191*, 199*, 1991:79, 85, 93*, 1992:161*, 162* 1993:196 f, 287*, 1994:67-73*, 257, försättsblad*, 1995:175-180*, 1996:129-143*, 1998:149-160*, 1999:270 f*
Andreasson Lars, gymnast 2002:188*
Andreasson Lennart 2008:171
Andreasson Magnus 2013:253
Andreasson Ove, riksdagsledamot 2008:181
Andreasson Stig, gymnast 2002:183*, 188*
Andreasson Susanne, gatuköksägare 2013:252
Andreasson Tommy 2013:252
Andreasson Tore, handl 1984:204*
Andréasson Viktor, vävlagare, led sf 1971:162
Andreasson, Folke, auktionsutropare 2006:105
Andreasson, Nils Peter 2005:109
Andreasson, Stig, boxare 2003:156
Andreasson, Therese, innebandyspelare 2007:159*
Andréen Andrea, läkare 2011:196
Andrén Alma, folkskollärare 1977:106
Andrén Aug , kommissionär 1985:119
Andrén August, polisman, kommissionär 1994:157-161
Andrén Carl-Gustaf, universitetskansler 1999:222
Andrén Erik, lantbrukare 2011:202f*
Andrén J. A 1945:155
Andrén Olof 1987:106
Andrén P V, fabrikör 1967:129
Andrén V 1930:150
Andrén V 1937:264*) f
Andrup Erik, ingenjör 1963:171-172
Anér Josef 2012:265
Aneryd Carl, ingejör 1976:78
Angel A E J 1940:162-170
Angel A F 1940:167
Angel A G 1925:132
Angel A G 1929:142
Angel A W 1925:72
Angel A W 1926:170*)
Angel A W 1928:134
Angel A W 1928:56*)
Angel A W 1928:91
Angel A W 1930:185
Angel A W 1930:189
Angel A W 1931:200*)
Angel A W 1931:202
Angel A W 1934:128*) f
Angel A W 1935:131 f
Angel A W 1935:154 ff
Angel A W 1935:202
Angel A W 1937:101 f
Angel A W 1937:105
Angel A W 1937:107
Angel A W 1937:116
Angel A W 1937:118
Angel A W 1937:203
Angel A W 1937:223*) f
Angel A W 1938:57
Angel A W 1938:78
Angel A W 1938:91
Angel A W 1939:169
Angel A W 1939:174
Angel A W 1939:179
Angel A W 1939:189
Angel A W 1939:191
Angel A W 1939:200
Angel A W 1942:56
Angel A W 1943:116
Angel A W 1943:119
Angel A W 1943:121
Angel A W 1943:156 ff*)
Angel A W 1943:177
Angel A W 1943:69*) f
Angel A W, handlande, konsul 1989:66, 1990:93 ff, 101, 1991:98, 101, 124, 1998:179
Angel A W, konsul 2013:79
Angel A. W, konsul, järnhandlare 1945:104, 126, 138
Angel A. W, konsul, järnhandlare 1946:116, 120
Angel A. W, konsul, järnhandlare 1947:193-221 ff
Angel A. W, konsul, järnhandlare 1949:209-244
Angel A. W, konsul, järnhandlare 1951:196
Angel A. W, konsul, järnhandlare 1952:92
Angel A. W, konsul, järnhandlare 1958:176
Angel A. W, konsul, järnhandlare 1959:204
Angel A. W, konsul, järnhandlare 1961:122
Angel A. W, konsul, järnhandlare 1964:89
Angel Anton Wilhelm, konsul, led sf 1968:170
Angel Anton Wilhelm, konsul, led sf 1971:120, 162, 202
Angel Anton Wilhelm, konsul, led sf 1972:87
Angel Anton Wilhelm, konsul, led sf 1973:86, 90
Angel Anton Wilhelm, konsul, led sf 1975:92
Angel Anton Wilhelm, konsul, led sf 1976:78, 74 f*
Angel Anton Wilhelm, konsul, led sf 1979:37
Angel Anton Wilhelm, konsul, led sf 1980:168 f, 174
Angel Anton Wilhelm, konsul, led sf 1981:165
Angel Anton Wilhelm, konsul, led sf 1986:36, 38, 107 ff, 137 f, 140
Angel Axel Emil 1977:100
Angel C W 1940:167
Angel C. W, målare 1945:61
Angel Ellen 1970:196
Angel Ellen 1971:219*
Angel g Hallberg Selma, fotograf 1989:66 f, 1994:107 f, 2001:9 f
Angel Helga, konsulinna 1960:188
Angel J O 1929:142
Angel J, målare 1969:84
Angel målare 1928:46
Angel Selma, fotograf 1975:192
Angel Selma, fotograf 1980:174
Angel Selma, fotograf 1953:197
Angel Selma, fotograf 1959:249
Angel Selma, fotograf 2010:248
Angel Selma, fotograf 2011:200
Angel, Anna, telefonist 2006:68
Angel, se Busck Emma Maria Lovisa
Angel, se Mårtenson Helga
Angerman Sören, kyrkoherde 1990:172
Angerman, kyrkoherde i Breared 1962:74
Angermannus Gunilla, f Erlandsdotter 1980:22
Angermannus Olaus Olai 1980:22
Angerstein Uno, kammarherre 1967:138, 145
Angotte Carl Edvard Andersson, prost 1966:62-83
Angotte Charlotte, f Bexell 1966:62-83*
Angsvik Tarstad, Christina, körledare 2007:270*
Aniansson Assar, tandläkare 1975:167
Aniansson Assar, tandläkare 1994:279*, 1998:203*
Anjou Arne, disponent 1967:241*
Anjou B 1936:208
Anjou Birgit 1969:206
Anjou E 1936:207 f
Anjou Erik, bryggmästare 1999:132
Anjou K E 1935:208
Anjou K. E 1947:241*
Anjou Marianne, f Hagberg 1983:225*
Anjou, Erik, bryggmästare 2003:70
Ankar f Jepson Anna, fil mag 1991:262*
Ankarcrona , överste 1995:225
Ankarcrona C V E 1928:59
Ankarcrona C V E 1931:54*)
Ankarcrona C V E 1931:56 ff*)
Ankarcrona C, överste 1984:96
Ankarcrona T V 1931:56
Ankarcrona V 1928:54*)
Ankarcrona överhovjägmästare 1949:225
Ankarcrona överste 1959:248
Ankarcrona, se De Geer Elisabeth Charlotta Augusta
Ankarcrona, se Knös Anna Wilhelmina Katarina
Ankarcrona, se Maxe Agda Maria Lovisa
Ankarström M 1927:71
Anna Arfwidsdotter 1948:51
Anna Biörsdotter 1948:52
Anna Cathrina Nilsdotter 1949:176
Anna Gunnesdotter 1951:11
Anna Johansdotter 1945:149
Anna Jönsdotter 1948:51 f
Anna K, skolflicka 1947:283
Anna Katarina av Brandenburg , da drottning 1968:11
Anna Katarina av Brandenburg , da drottning 1980:6
Anna Larsdotter 1949:177
Anna Nilsdotter (i Jönköping) 1951:83
Anna Pehrsdotter (från Sperlingsholm) 1949:177
Anna på söder 1964:191 ff
Anna Roluff Hanssen:se Mackum, Anna Albertsdotter 1947:275
Anna Swen Tierebrennares 1948:52
Anna Thordsdotter 1949:11
Anna, från Reftele 1953:244
Anna, husjungfru 1946:222
Anna, strykerska
Anndersön Torbörn 1936:125
Anndersön Weste 1936:126
Anne Gödersdatter 1948:23
Anne Hagedorns 1948:24
Anne Hansdotter 1951:89
Anne Madses 1948:18
Anne Michelsdotter 1951:84
Anne Nielsdotter 1951:78
Annica Lorentzdotter 1951:88
Antonsson , lärare 1982:163*
Antonsson Johannes, landshövding 1984:164
Antonsson Johannes, landshövding 1986:240 f*
Antonsson Ragnhild, f Åkerberg, affärsidkare 1983:233*
Antonsson E 1927:198*)
Antonsson Erik, stationsförman 1955:358*
Antonsson J 1944:1*
Antonsson J 1963:135 ff, 140
Antonsson Johannes, landshövding 1998:280 f*, 2000:27*
Antonsson Johannes, landshövding 2008:179
Antonsson Johannes, ordf landstinget 2011:240, 242
Anund Skomager 1940:159
Apelkvist Bertil, konsumchef 2012:22
Apelkvist Bertil, konsumchef 2013:31
Apelqvist A J 1936:18
Apelqvist A J 1938:234
Apelstam (passim) Anders Lorens , direktör, ordf sf 1971:93-97*, 156-181*
Apelstam (släkten) 1963:237
Apelstam A L direktör 1928:101
Apelstam A L direktör 1928:151
Apelstam A L direktör 1928:57
Apelstam A L direktör 1928:94
Apelstam A L direktör 1928:99
Apelstam A L direktör 1930:232*)
Apelstam A L direktör 1931:196*)
Apelstam A L direktör 1931:199 f
Apelstam A L direktör 1931:204
Apelstam A L direktör 1931:76
Apelstam A L direktör 1932:213-220
Apelstam A L direktör 1936:131 f
Apelstam A L direktör 1936:158
Apelstam A L direktör 1937:101 ff
Apelstam A L direktör 1937:105
Apelstam A L direktör 1937:107 ff
Apelstam A L direktör 1937:114
Apelstam A L direktör 1937:116 ff
Apelstam A L direktör 1937:129
Apelstam A L direktör 1937:132
Apelstam A L direktör 1937:140
Apelstam A L direktör 1937:142 f
Apelstam A L direktör 1937:149 ff
Apelstam A L direktör 1937:96*)
Apelstam A L direktör 1937:98 f
Apelstam A L direktör 1938:40 f
Apelstam A L direktör 1938:47
Apelstam A L direktör 1938:57
Apelstam A L direktör 1938:65
Apelstam A L direktör 1938:91
Apelstam A L direktör 1939:175
Apelstam A L direktör 1939:205
Apelstam A L direktör 1940:224*)
Apelstam A L direktör 1941:195
Apelstam A L direktör 1942:229 f
Apelstam A L direktör 1943:11
Apelstam A L direktör 1943:116
Apelstam A L direktör 1943:119*)
Apelstam A L direktör 1943:121
Apelstam A L direktör 1943:124
Apelstam A L direktör 1943:177
Apelstam A L direktör 1943:21
Apelstam A L direktör 1943:70*) f
Apelstam A L kommissionslantmätare 1925:135
Apelstam A L kommissionslantmätare 1930:5
Apelstam A L kommissionslantmätare 1938:22
Apelstam A L, bankdirektör 2012:230
Apelstam A L, direktör 2016:117
Apelstam A. L, kommissionslantmätare (f. 1788) 1952:88
Apelstam A. L, kommissionslantmätare (f. 1788) 1956:131
Apelstam Anders Lorens (1788-1848), lantmätare 1974:118
Apelstam Anders Lorens (1855-1946), direktör, ordf sf 1966:146
Apelstam Anders Lorens , direktör, ordf sf 1968:111
Apelstam Anders Lorens , direktör, ordf sf 1969:172*
Apelstam Anders Lorens , direktör, ordf sf 1972:68, 121
Apelstam Anders Lorens , direktör, ordf sf 1974:185
Apelstam Anders Lorens , direktör, ordf sf 1975:195
Apelstam Anders Lorens , direktör, ordf sf 1976:78, 132, 148 f, 74 f*
Apelstam Anders Lorens , direktör, ordf sf 1977:175
Apelstam Anders Lorens , direktör, ordf sf 1981:152
Apelstam Anders Lorentz, bankdirektör 1991:98, 200-207* (passim), 1992:197, 1993:97
Apelstam Anders Lorentz, bankdirektör, ordf sf 2011:190
Apelstam Anders Lorentz, direktör 1946:5-9*
Apelstam Anders Lorentz, direktör 1947:175, 220 ff, 229*, 238*, 246 ff*
Apelstam Anders Lorentz, direktör 1949:244
Apelstam Anders Lorentz, direktör 1950:106, 113, 127 f, 216, 221, 214*
Apelstam Anders Lorentz, direktör 1951:200, 271-273
Apelstam Anders Lorentz, direktör 1953:208
Apelstam Anders Lorentz, direktör 1956:144-149
Apelstam Anders Lorentz, direktör 1963:184, 223, 240 ff
Apelstam Augusta 1940:224*)
Apelstam C A lantmätare 1929:142
Apelstam C A lantmätare 1929:152
Apelstam C A lantmätare 1931:199
Apelstam C A lantmätare 1932:214
Apelstam C A lantmätare 1941:21
Apelstam C A lantmätare 1941:28 f
Apelstam C A lantmätare 1942:44
Apelstam C A, kommissionslantmätare 1990:93
Apelstam C studerande 1940:224*)
Apelstam C. A 1946:9
Apelstam C. A 1947:182
Apelstam C. A 1949:177
Apelstam C. A 1951:249
Apelstam C. A 1952:87 f
Apelstam C. A 1963:237 ff
Apelstam Carl August, lantmätare 1971:210
Apelstam Carl August, lantmätare 1975:196
Apelstam Carl August, lantmätare 1976:133
Apelstam Carl, revisionssekr 1978:137
Apelstam Hedvig, se: Stenström
Apelstam Viola 1959:275*
Apelstam Viola 1963:241 ff,
Apelstam, Anders Lorentz, bankdirektör, ordf sf 2004:86
Apelstam, se Stenström Hedvig Johanna
Apollonidotter Margareta 1999:86
Apollonius (Apeloniuss) glassmäster 1935:74
Apollonius (Apeloniuss) glassmäster 1936:8 f
Apollonius (Apeloniuss) glassmäster 1943:170
Apollonius Andreas 1988:36
Appelberg B A 1927:28
Appelberg Brita Christina 1965:63
Appelqvist f Fredriksson Karin 2002:185*
Appelqwist I. C 1955:58
Appelqwist, inspektor 1959:170
Appeltofft Anders , köpman 1973:60 f
Appeltofft Anders , köpman 1977:98
Appeltofft Anders , köpman 1981:110
Appeltofft Anders , köpman 1983:128 f
Appeltofft Anna Hedvig Elisabeth 1983:128
Appeltofft Charles, trädgårdsmästare, led sf 1971:162
Appeltofft Charles, trädgårdsmästare, led sf 1976:78
Appeltofft Ellen, f Lindén, läroverksadjunkt 1983:231*
Appeltofft Gerda 1983:188 f
Appeltofft Gunnar, kammarskrivare 1983:237*
Appeltofft Gösta , bankdir 1983:235*
Appeltofft Helga 1973:168*
Appeltofft Hugo 1977:203*
Appeltofft Olof, hovrättsråd 1978:116
Appeltofft Olof, hovrättsråd 1985:277*
Appeltofft Per Gustaf, handl 1968:91, 98
Appeltofft Per Gustaf, handl 1970:143
Appeltofft Per Gustaf, handl 1972:110
Appeltofft Per Gustaf, handl 1977:79
Appeltofft Percival Gustaf, tulldir 1973:59
Appeltofft Rudolf 1978:114
Appeltofft Rudolf 1986:106 f
Appeltofft Willy 1980:191*
Appeltofft (släkten) 1931:212-219*)
Appeltofft (släkten) 1983:82
Appeltofft (släkten)
Appeltofft (släkten) Adolf Fredeik 1931:212-219*)
Appeltofft (släkten) Alma Göthilda Amalia 1931:219
Appeltofft (släkten) Alma Göthilda Amalia 1932:208*)
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1729) 1931:212
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1925:130 f
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1925:74
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1927:127
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1927:35
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1929:141 f
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1931:212 f
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1931:222
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1932:137
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1932:32
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1932:36
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1935:200
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1935:210
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1936:201
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1936:49 f
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1937:23
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1943:96
Appeltofft (släkten) Anna Hedvig Elisabeth 1931:217
Appeltofft (släkten) Annie Susan 1931:217
Appeltofft (släkten) Arthur Fredrik 1931:215
Appeltofft (släkten) Arthur Fredrik 1943:196*)
Appeltofft (släkten) C J 1925:131
Appeltofft (släkten) C J 1930:174 ff*)
Appeltofft (släkten) C J 1930:188
Appeltofft (släkten) C J 1931:218*)
Appeltofft (släkten) C R 1925:131
Appeltofft (släkten) C R 1926:103
Appeltofft (släkten) C R 1930:23
Appeltofft (släkten) C R 1931:216*)
Appeltofft (släkten) H E 1931:217
Appeltofft (släkten) H E 1943:207* f)
Appeltofft (släkten) H H 1931:216 f*)
Appeltofft (släkten) H O 1931:216
Appeltofft (släkten) Hilda Amelia Charlotta (f 1859) 1924:88*)
Appeltofft (släkten) Hilda Amelia Charlotta (f 1859) 1931:214
Appeltofft (släkten) Hilda Amelia Charlotta (f 1859) 1939:92
Appeltofft (släkten) Lillie Eliza 1931:217
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1925:131
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1927:72
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1931:213*) f
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1934:131*) f
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1935:215
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1936:129
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1936:201
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1937:197
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1937:203
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1937:46
Appeltofft (släkten) Per ryttmästare 1931:212
Appeltofft (släkten) Percival Gustaf 1931:215*
Appeltofft (släkten) Percival Gustaf 1934:198*)
Appeltofft (släkten) Percival Gustaf 1940:264* f
Appeltofft (släkten) R J 1931:219
Appeltofft (släkten) R J 1935:183
Appeltofft (släkten) R J 1942:50
Appeltofft (släkten) se Peters Hilda Amelia (f 1838)
Appeltofft (släkten) Sofia Charlotta 1931:219
Appeltofft (släkten), se Heuman Hedvig Elisabeth
Appeltofft (släkten), se Johansson Gärda (f 1875)
Appeltofft (släkten), se Johansson Gärda Charlotta (f 1868)
Appeltofft (släkten), se Mårtenson Olga Constantia
Appeltofft (släkten), se Pedersen Annie Claudine
Appeltofft Amelia 1956:131
Appeltofft Anders Julius 1945:61
Appeltofft Anders Julius 1948:235
Appeltofft Anders Julius 1956:154, 155
Appeltofft Anders Julius 1964:65
Appeltofft Anders Julius, handlande 1990:184, 186, 1994:91, 94, 97
Appeltofft Anna Hedvig Elisabeth 1993:129
Appeltofft Artur 1945:89
Appeltofft Artur 1955:58
Appeltofft C 1944:35
Appeltofft Carl, kapten, kartograf 1956:98
Appeltofft Ch. R (morbror Sasse) 1944:164
Appeltofft Ch. R (morbror Sasse) 1947:301-304
Appeltofft Ch. R (morbror Sasse) 1953:242, 245
Appeltofft Charles, trädgårdsdirektör 1994:223*, 1995:104, 1997:73, 75, 77
Appeltofft f Peters Hilda Amalia 1995:102
Appeltofft Gurli Eulalia Hildegard, kokerska 2013:88-95*
Appeltofft Johan Gottfrid 2013:89
Appeltofft Per Gustaf, spannmålshandlande 1995:102 ff
Appeltofft, Anders Julius, handlande 2003:56, 60
Appeltofft, Annie, vaktföreståndare 2006:67
Appeltofft, Lillie Eliza, postexpeditör 2004:191f
Appeltofft, Per Gustaf, spannmålshandlande 2003:60
Appeltoft Gerda 1957:284*, 289*
Appeltoft Hedvig Elisabeth, se: Heuman
Appeltoft Hugo, kassör 1946:254-257*
Appeltoft Hugo, kassör 1947:302
Appeltoft Hugo, kassör 1952:251, 253*
Appeltoft Lillie 1944:146*
Appeltoft Olof H (Olle) 1953:245, 270 f*
Appeltoft P. G, handlande 1951:223, 227
Appeltoft P. G, handlande 1954:98
Appeltoft P. G, handlande 1956:98, 130, 134
Appeltoft P. G, handlande 1963:77
Appeltoft Percival, tulldirektör 1960:83
Appeltoft Rudolf, köpman 1947:212
Appeltoft Rudolf, köpman 1956:98, 134, 147
Appeltoft Sofie 1947:318, 311*
Arborelius Måns, med. dr 1960:198
Arborelius Måns, överläkare 1973:26
Arborelius Måns, överläkare 1993:314*, 1998:92
Arborelius Måns, överläkare 2013:28
Arcadius Kerstin, 1:ste antikvarie 1983:52
Archipenko Alexander, konstnär 2013:168
Arcini Caroline, osteolog 2010:56ff
Ardell Anders Bernhard, kyrkoherde 2016:91
Ardell E, adjunkt 1972:125*
Ardell Ernst, adjunkt, botanist 1946:260 f*
Ardell Ernst, adjunkt, botanist 1949:240
Ardell Ernst, adjunkt, botanist 1959:220
Ardell M 1944:145*
Areheim Edit 1970:194*
Arell Anna Brita 1930:87
Arell Anna Helena 1932:64
Aremar Sven, fritidschef, författare 1991:143, 1998:7, 23*
Aremar Sven, idrottsintendent 2016:20
Aremar Sven, intendent, led sf 1971:163
Aremar Sven, intendent, led sf 1976:78
Aremar Sven, intendent, led sf 1988:195
Aremar Sven, lokalhistoriker 2011:200, 237
Aremar, Sven, fritidschef, författare 2003:7, 12, 2004:251, 278f*
Arenander Catharina Gunilla 1931:45
Arenhill Åke, kåsör 2014:174
Arenius Catharina 1937:186
Arenius Catharina 1937:188
Arenius Olof, konstnär 1973:34
Arenstein H 1929:16
Arent bryggare 1934:148
Arentsson, Brandenburg Hans, rådman 1963:17
Arentzen Hans 2009:30
Arentzen Hans, rådman 1972:33
Arffued Skräddere 1934:152
Arfinn Jarl 1981:6
Arfinn Jarl 1982:6
Arfwed Smed 1948:54
Arfwedson A, stadsskrivare 1948:43
Arfwedsson Fredrich 1978:9
Arfwesson S 1948:70
Arfwidsdotter E 1948:88
Arfwidsdotter J 1948:88
Arfwidsdotter, se Anna
Arfvidsson Carolina Levina 1931:42
Arfwidsson E 1948:88
Arfvidsson Erland 1971:77
Arfvidsson Jöns, bonde 1989:24
Arfwidsson N 1948:54, 275
”Arga Lina” 1949:217 f
”Arge Kalle” 1984:186
Arlén Arne, ingenjör 1967:241*
Arlén Emil, järnhandl 1968:106
Arlén Selma, f Hammar 1965:214*
Arlén Selma, f Hammar 1968:106
Arlén E 1947:240*
Arlén Emil, järnhandlare 2014:189
Armfeldt Gustav Mauritz 1984:19-22
Armfelt G M 1936:30 f
Arnason Fin 1924:42
Arnason Fin 1934:19
Arnason, se: Fin
Arnborg John, lärare 1965:215*
Arne G 1947:240*
Arnell (passim) Lars, landshövding 1972:50-60
Arnell Anna Ulrika Margareta af Harmens 1952:240*
Arnell Anna Ulrika Margareta af Harmens 1954:79 ff*
Arnell Anna Ulrika Margareta af Harmens 1956:70 ff*
Arnell Anna Ulrika Margareta af Harmens 1957:67 ff
Arnell Anna Ulrika Margareta af Harmens 1959:140 ff*
Arnell Anna Ulrika Margareta af Harmens 1960:16*
Arnell Anna Ulrika Margareta af Harmens 1961:47, 90 ff, 92, 93
Arnell David, folkskollärare 2010:147
Arnell Kerstin, folkskollärare 2010:147-155*
Arnell Lars landshövding 1924:75
Arnell Lars landshövding 1928:42
Arnell Lars landshövding 1932:15
Arnell Lars landshövding 1934:89*) ff
Arnell Lars major 1934:90
Arnell Lars, landshövding 1969:58 f, 206 f*
Arnell Lars, landshövding 1982:39
Arnell Lars, landshövding 1989:41
Arnell Lars, landshövding 1959:140 ff-143*
Arnell Lars, major 1959:141 f
Arnell Marianne 2009:63
Arnell Signe, folkskollärare 2010:147
Arnell, se Rosen Sophia Elisabeth
Arnesson Finn 1945:21
Arnesön Finn, halländsk jarl 1990:8, 10, 45, 1992:5 f, 1997:8, 14 f, 2000:34
Arnesön, Finn, jarl 2004:16
Arnmarker Ingvar, fotograf 1998:206 f, 214
Arnold Erik G. von, sjukhusdirektör 2015:121
Arnold Erik von, sjukhusdir. 1983:60, 236*
Arnold Erik von, sjukhusdirektör 2012:19
Arnold Margareta von, f Gyllenswärd 1988:271*
Arnstam Jenny, fru 1964:224 f*
Arnstam Knut, kanslichef 1988:277*
Arnstam O 1940:202
Arnstam Otto 1957:286*
Arnstam Otto 1957:292*
Arnström Anders, professor 2002:303*
Arnström Anna-Britta, f Lagerroth 1970:197
Arnström Torsten, direktör 1992:283*
Arntsson (Arndtsson, Arentsson) H 1925:62
Arntsson (Arndtsson, Arentsson) H 1926:88
Arntsson (Arndtsson, Arentsson) H 1941:102
Aronson D E 1940:110
Aronson D E 1943:36
Aronsson , skrothandl 1987:178
Aronsson , skrothandlare 2012:142
Aronsson Aron, grosshandlare 1963:173
Aronsson Aron, läkare 2012:125
Aronsson Aron, läkare 2013:202, 246f
Aronsson Berna, led sf 1971:163
Aronsson Bernhard , grosshandl 1974:144, 146, 209*
Aronsson Bernhard, grosshandlare 1989:152, 1996:187*
Aronsson Bernhard, grosshandlare 1947:240*
Aronsson Bernhard, grosshandlare 1963:173
Aronsson Bernhard, grosshandlare 2008:11
Aronsson Bernhard, grosshandlare 2009:63, 65f, 68f*
Aronsson Bernhard, vice ordf ridhusstyrelsen 2013:37
Aronsson D, ingenjör 1997:161
Aronsson Dora, fru 1998:161
Aronsson Enoch 2016:178
Aronsson I 1938:239
Aronsson I 1938:241*)
Aronsson Ivar, kommunalarb, led sf 1971:163
Aronsson Lennart, företagare 1998:198
Aronsson Olivia (Liven) , sjuksköterska 1975:208 f
Aronsson S, handlande 1993:131
Aronsson Selim, grosshandl 1967:129
Aronsson Selim, grosshandl 1971:201
Aronsson Selim, grosshandlare 1998:161
Aronsson, Berna, led sf 2005:71f
Aronsson, Bernhard, grosshandlare 2006:213, 215*
Arpman K B, arkitekt 1969:106
Arrhenius Anna 1988:152
Arrhenius Emmy 1948:271, 269*
Arrhenius Emmy, kassörska 1968:167 f*
Arrhenius Emmy, kassörska 1974:212*
Arrhenius Ernst, lagerchef 1988:152
Arrhenius Gösta 1977:199 f*
Arrhenius, Olof, fil dr 2004:11
Arrhenius-Andersson Otti 1967:220 f
Aruetzen Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1936:121
Aruidsen Jöns 1925:7
Aruidsen Jöns 1930:59
Arulf Anders, grosshandl 1978:170*
Arulf Lars, försäljningsingenjör 1992:277*
Arvedson F 1938:147*) ff
Arvedson F 1941:84 ff
Arvidsdotter Svenborg 1993:146 f, 150
Arvidsson , häradshövding 1979:40
Arvidsson A lantmätare 1942:54
Arvidsson A toffelmakare 1929:168
Arvidsson Agnes 1980:131
Arvidsson Ellen 1976:96
Arvidsson Ellen, karamellkokerska 2012:152
Arvidsson Fredrich, borgare 1990:52
Arvidsson Frits, murare 1993:174
Arvidsson Fritz 1965:203*
Arvidsson Gösta, guldsmed 1992:284*
Arvidsson Jan, kanslichef 2009:175, 181*
Arvidsson Kalle ”Hompel”, fotbollsspelare 2008:240
Arvidsson Olof, skräddare 1970:49
Arvidsson Peter Adam, fabriksarb 1978:72
Arvidsson Sofia, tennisspelare 2013:187
Arvidsson Åke, ritare 1997:201
Arvidsson, Harry 2006:252
Arvidsson, Kalle ”Hompel”, fotbollsspelare 2005:178
Aryn Skredere 1934:152
Ascerssön Jens (Jennis, Jenns) 1926:15
Aschan , notarie 1968:170
Aschan G T 1937:257
Aschan Martin, apotekare 1956:141
Aschan stadskirurg 1929:26
Aschan, se Wallberg Karin Gerda
Ascheberg Rutger von, generalguvernör 1975:21 f
Ascheberg Rutger von, generalguvernör 1976:11
Ascheberg Rutger von, generalguvernör 1977:57
Ascheberg Rutger von, generalguvernör 1984:163
Ascheberg Rutger von, generalguvernör 1985:65
Ascheberg Rutger von, generalguvernör 1991:72, 2001:221*, 2002:96
Ascheberg Rutger von, generalguvernör 1953:67
Ascheberg Rutger von, generalguvernör 1955:60 ff*
Ascheberg Rutger von, generalmajor 2011:101
Ascheberg, v R 1930:81
Ascheberg, v R 1934:73*) f
Ascheberg, v R 1935:50
Ascheberg, v R 1935:64
Ascheberg, v R 1939:123
Ascheberg, v R 1942:15 ff
Ascheberg, v R 1943:174
Aschling E 1928:106
Aschling Emanuel, tullförvaltare 1986:76 f
Aschling Emanuel, tullförvaltare 1962:49
Ask, Anna-Karin, kanotist 2006:165
Asker A 1931:200
Asker A 1931:205
Asker A 1931:98
Asker A 1934:97*) f
Asker A 1937:146
Asker A 1940:224*)
Asker A, landshövding 1947:233
Asker A, landshövding 1950:214*
Asker A, landshövding 1952:247 f*
Asker Axel , landshövding 1966:106
Asker Axel , landshövding 1968:170
Asker Axel , landshövding 1969:114
Asker Axel , landshövding 1970:177
Asker Axel , landshövding 1971:117
Asker Axel , landshövding 1972:124
Asker Axel , landshövding 1978:97
Asker C F 1934:97
Asker W , läroverksadjunkt, led sf 1971:163
Asker W , läroverksadjunkt, led sf 1986:194
Asker W, läroverksadjunkt 1995:145 f*
Asker, se Wahlman Hilda
Asketun (passim) Henry, läroverksadjunkt, led sf 1971:160-181*
Askhammar 1983:175
Asklund Birgitta, f Sköld 1970:210*
Asklund Stig, överkonstapel 1981:199*
Askman , rådman (i Laholm) 1950:150
Aslak , dansk sjöhjälte 1945:23
Asmundsen Bent (Bendt, Bennt, Benntt, Bentt) 1937:156
Asmundsen Bent (Bendt, Bennt, Benntt, Bentt) 1943:204
Asmundsen Bent (Bendt, Bennt, Benntt, Bentt) guldsmed 1934:149
Asmundsen Bent, guldsmed 1975:63
Asmundsen? B Guldsmed 1934:149
Asmundsen? B Guldsmed 1936:122
Asmundsen? B Guldsmed 1940:151
Asmundsen? B Guldsmed 1940:158
Asmundson M 1946:261, 259*
Asmundsson (Assmundson) Thyge (Tyge, Tyke) 1938:112
Asmundsson (Assmundson) Thyge (Tyge, Tyke) 1938:132
Asmundsson (Assmundson) Thyge (Tyge, Tyke) 1941:91
Asmusson B 1950:16
Asp Carl Henrik, bokbindare 1987:115, 122
Asp Gustaf, polis 1981:99*
Asp Ivar, stuveriarb 1977:150*
Aspberg, Roger, målarmästare 2007:252*
Aspegren L 1926:171
Aspegren L 1928:40
Aspegren L 1937:16
Aspegren L , snickare 1965:85
Aspegren Magdalena 1926:171
Aspegren, se Broman Anna Petronella
Aspegren, snickare 1951:72
Aspelin 1933:24
Aspelin 1933:35
Aspelin 1935:232
Aspelin 1936:249
Aspelin Anna 1933:240*)
Aspelin Anna 1933:242
Aspelin Anna 1947:184
Aspelin Anna 1969:192*
Aspelin Anna Sofia Christina, se: Kollberg
Aspelin C 1933:17*)
Aspelin C, lagman 1952:77
Aspelin C, lagman 1961:61
Aspelin C, syssloman 1947:184
Aspelin C. A, stadskassör 1958:140
Aspelin Carl August Theodor, landskanslist, stadskassör 1993:91
Aspelin Carl, lagman 1989:42, 1993:92
Aspelin Carl, lasarettssyssloman 1969:192
Aspelin f Kollberg Anna Sophia Christina 1993:91
Aspelin Hjalmar 1968:200 f*
Aspelin lagman 1938:238
Aspelin, se Kollberg Anna Sofia Christina
Asperot Gustav, toffelmakare 2000:178
Asplund , läroverkslärare (i Karlstad) 1952:218
Asplund Harald, trafikdir 1984:218
Asplund Per, vägdirektör 1993:313*
Asprot , f.d stationskarl, stadsbud 1961:132
Asproth , kusk 1969:166
Assarsson H 1949:177
Asser i Kelldstrup 1936:118
Asser i Kelldstrup 1936:126
Assersen Jens, landsdomare 1992:8, 1993:53
Asserson Jes 1935:91
Assmudsön (= föreg?) Bent (Bendt, Bennt, Benntt, Bentt) 1936:125
Asterling Annie 2009:55f
Asterling Ivar, fanjunkare 1981:180*
Asterling Ivar, underofficer 2009:53f, 58*
Asterling Stig, adjunkt 1998:25
Asterling Stig, adjunkt 2009:53-62*
Asterling Stig, folkskollärare 2014:302
Asterling, Margit, telefonist 2006:68-77*
Asterling, Stig, adjunkt 2003:272 *
Atte Karl Karlsson 1981:14
Atterberg V 1934:242
Atterberg, se Nyman Sally
Atterdag Waldemar 1929:111
Atterdag Waldemar 1930:46 f
Atterdag Waldemar 1934:9 f
Atterdag Waldemar 1941:62
August i månen 1972:124
August Måne 2000:181
August svensk prins 1928:49
August svensk prins 1931:131
Augusta i Hålan se Nilsson, Augusta 2014:
Augusta i hålan, se Nilsson Augusta
Augusta L , skolflicka 1947:281 ff
Augustin bokbindare 1935:72
Augustin bokbindare 1943:170
Augustinsson E 1924:56
Augustinsson E 1925:120
Augustinsson E 1931:81
Augustinsson E 1941:125
Augustinsson E 1941:261*)
Augustinsson E 1941:264
Augustinsson Elsa 1953:271, 269*
Augustinsson Elsa 1968:167 f*
Augustinsson Ernst 1970:171
Augustinsson Ernst 1971:62
Augustinsson Ernst 1972:100
Augustinsson Ernst 1981:87
Augustinsson Ernst 1986:246*
Augustinsson Ernst, civilingenjör 1984:122
Augustinsson Ernst, doktor 1994:38, 1997:98
Augustinsson Ernst, kapten 1999:216
Augustinsson Ernst, läkare 1968:52 f, 197 f*
Augustinsson Ernst, läkare 1944:179
Augustinsson Ernst, läkare 1949:209
Augustinsson Ernst, läkare 1950:213 f*
Augustinsson Ernst, läkare 1953:254
Augustinsson L 1927:198*)
Augustinsson Lisa, f Schéle 1984:122
Augustinsson Maria 1986:246*
Augustinsson Monica 1953:271, 269*
Augustinsson Monika 1968:167 f*
Augustinsson Wilhelm 1968:200 f*
Augustinsson Wilhelm 1986:246*
Augustinsson, Ernst Sigfrid, kapten 2003:48, 51
Augustinsson, se Leijonancker Maria
Augustsson Anna-Greta, gatuköksanställd 2013:257*
Augustsson Gunnar, montör 1966:14
Augustsson Jan-Erik, arkeolog 1983:16
Augustsson Jan-Erik, arkeolog 1985:172 ff*
Augustsson Jan-Erik, arkeolog 1987:42
Augustsson Jan-Erik, arkeolog 1990:33
Augustsson Torsten, advokat 1982:132 f
Augustsson, Jan-Erik, arkeolog 2006:12, 25
Augustsson, Marja, kanotist 2006:165
Aulin , apotekare 1965:117
Aulin Ingrid 1959:257*
Aulin, apotekare 1956:150
Aurelius A B 1931:100
Aurelius A B 1933:138*)
Aurelius A B 1933:140
Aurelius A B 1937:145
Aurelius Anders Peter, prost 1950:98
Aurelius Anders Peter, prost 1952:50
Aurén underlöjtnant 1927:198*)
Aurén underlöjtnant 1931:48*)
Ausell Ivar, sekr. 1963:176
Ausell Ivar, sekreterare HBK 2014:54
Ausenius S 1938:109
Ausenius S 1938:125
Ausenius S, pastor (i Torup) 1952:49
Ausnes Reidar 1995:236*
Austin Paul Britten, författare 2014:176
Austinson Maria 1965:205 f*
Avenstam Stig, grafiker 1983:32
Axel, krigspräst 1951:44
Axelson E 1951:44
Axelsson Bodil 1992:254
Axelsson T 1928:24
Axelsson T 1935:237
Axelsson, Stig, bensinstationsinnehavare 2004:157f
Axelssön Aghe 1942:13
Axemo Arnold, fängelsedir 1967:113
Axemo Arnold, fängelsedir 1968:239*
Axemo Arnold, fängelseföreståndare 2011:170
Axmar Sven, direktör 1961:127
Axselsön E 1932:152

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"