Föreningen Gamla Halmstads styrelse

Sven Johansson, ordförande

Anders Bergenek, kassör

Ilse Holm, sekreterare

Stefan Gustafsson, årsboksansvarig

Kersti Nilsson

Birgitta Tullgren

Mats Jönsson

Christer Harplinger

Peter Björk

Staffan Karlsson

Vill du kontakta styrelsen, skicka e-post till: info@gamlahalmstad.se. Om du söker kontakt med en viss styrelsemedlem, ange namnet på styrelsemedlemmen i din e-post.

Stadgar för Gamla Halmstad.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"