Föreningen Gamla Halmstads styrelse

Sven Johansson, ordförande

Christer Harplinger, vice ordförande

Anders Bergenek, kassör

Peter Björk, sekreterare

Mats Jönsson

Staffan Karlsson

Ingela Winstrand

Linda Hellring

Thomas Stålheden

Kristina Johansson

Vill du kontakta styrelsen, skicka e-post till: info@gamlahalmstad.se. Om du söker kontakt med en viss styrelsemedlem, ange namnet på styrelsemedlemmen i din e-post.

Stadgar för Gamla Halmstad.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"