Bilden föreställer Tyghusgatan som går förbi Lilla Torg. Detta område anlades först 1858 som torg enligt stadsingenjören Valter Håkansson och belades då med kullersten. På fotografiet som är ett vykort framträder Telegrafverket. Denna mäktiga och borgliknande byggnad med ett försvarstorn har ritats av den kände arkitekten Aron Johansson, som är upphovsman till Riksdagshuset i Stockholm. Här arbetade ett antal kvinnor, sedan invigningen 1926, i källarvåningen av säkerhetsskäl. När jag kom till Halmstad 1960 kunde man gå in i byggnaden och ringa i en rad telefonkiosker, som senare flyttades ut framför byggnaden. Dagens mobiltelefoner har dock gjort slut på telefonkioskerna. Idag har byggnaden andra funktioner.

Fyravåningshuset snett till höger framför Telegrafhuset är uppfört 1923 av Uno Fortmeiier åt handlanden J. Schönbeck. Den är i nationalromantisk stil. En lång tid bodde här konstnären Erik Olson i Halmstadgruppen. På torget nedanför upptäcktes vid omläggningen av stenbeläggningen 1932, ett kloster som tillhörde franciskanerna. Dess utsträckning har markerats med röda gatstenar. Byggnaden längst fram till höger är från 1897, ritad av Sven Gratz. Högertrafiken har ännu inte ägt rum.

Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"