Bilden av Stora Torg togs i mitten av 1970-talet. Under åren 1964-66 grävdes torget upp för att bereda plats åt ett garage för den ökande bilismen. Lämningar och kulturlager från det äldsta Halmstad påträffades och undersöktes. Carl Milles berömda skulptur Europa och tjuren från 1926 fick tillfälligt flyttas, men hängpilarna omkring sågades ner. När torget sedan byggdes upp återplanterades inte träden förrän 1986. De togs ännu en gång bort efter att ha dömts ut 2013. Nu hoppas jag, att det skall kunna beredas plats på nytt omkring Europa och tjuren med de fyra tritonerna vid vattendammen för lummiga hängpilar. Tekniskt borde väl detta kunna ordnas.

1973 utgav Föreningen Gamla Halmstad en jubileumsbok med anledning av dess 50-årsjubileum. Ett kapitel hade rubriken ”Stora Torg vackrast i riket”. Det låter onekligen förpliktigande! Torget torde dock vara ett av de större i landet.

Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"