Detta fotografi är taget då vi fortfarande hade vänstertrafik, vilket framgår av bussen på Österbro. Denna är Halmstads äldsta bro. Bron på fotot ersattes på 1970-talet med en liknande.

I bakgrunden till vänster ser man kvarteret Klingberget, som det tedde sig före byggandet av torggaraget och Domus före 1965.

Till höger om bron ses en låg stenbyggnad med tre fönster. Dess funktion var en så kallad bekvämlighetsinrättning för både herrar och damer. Den blev färdig 1925 efter flera års debatter i stadsfullmäktige. Slutligen enades det om dess placering i anslutning till Österbro och Hamngatan. Flera arkitekter hade ritat förslag till en dylik anläggning. Det slutliga utfördes av Uno Forthmeiier. Denna tiolettbyggnad upphörde emellertid i samband med ombyggnaden av Österbro 1970.

Enligt vad Sven Aremar berättat gick affärerna allt sämre och verksamheten lades ner. Det är emellertid intressant att byggnaden förevigats på ett fotografi innan den revs. Av äldre tiders bekvämlighetsinrättningar finns emellertid en kvar. Den står i Norre Katts park och kan fortfarande användas. Men när den uppfördes fanns inga toiletter för kvinnor. Norre Katts urinoaren är tillverkad av Göteborgs mekaniska och ett tänkbart byggnadsminne.

Lennart Lundborg

 

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"