Stora Torg i Halmstad gör verkligen skäl för namnet. Så här tedde sig en liten del av torget i början av 1900-talet. Torghandeln pågår. I bakgrunden skymtar Immanuelskyrkan från 1900-talets början. Till vänster i kvarteret Klingberget ser man Brand och Lifförsäkrings AB Skåne, vars hus 1914 ersattes av Sparbankens betydligt högre byggnad. Bakom träden låg den Tollska villan, som brann 1954. Till höger i Rådhuskvarteret avtecknar sig Håkanssons konditori, men som fick lämna plats åt det nya ståtliga rådhuset 1938. Bredvid ligger ett av stadens få korsvirkeshus från 1700-talet, Tre Hjärtan.

Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"