1897 stod utsiktstornet på Galgberget färdigt. Det mäter 14 meter i höjd och inneslöts en bostad åt skogsvaktaren. Från sin bostad kunde han få en bra överblick över sina domäner på Galgberget. Det utgöres av en 64 meter hög grusås, som bildats under istiden för cirka 14 000 år sedan. Det kom tidigt att utgöra ett populärt utflyktsmål för Halmstadborna. Till utsiktstornet leder en brant trappa, som även går till Hallandsgården. Bygget kostade 5 564 kronor. Ansvaret för detta ålåg fabrikören Alfred Wallberg, som även låg bakom Hallandsgården. Liknande utsiktstorn har uppförts runt om i landet. Tornet är öppet större delen av dagarna. Det förvaltas av Halmstads kommun.

Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"