En dag 1973 ringde en journalist från tidningen Expressen till Hallands museum. Han undrade om vi hade något speciellt att visa upp och berätta om. Jag svarade då, att det fanns en målning, som föreställde Storgatan i Halmstad med 1600-talsporten Norre Port i bakgrunden. Tavlan var målad av baningenjören Carl Stendahl 1879. Samma år skrev August Strindberg sin berömda roman Röda rummet.

Nederst till höger på målningen står en flicka som är konstnärens egen dotter Amelie, gift Bronikowsky. Efter att bilden publicerats ringde en person från Karlstad och berättade, att han hade en liknande målning. Men flickan på tavlan hade utbytts mot en hund!

Personerna på tavlan har kunnat identifieras. I vagnen sitter kammarherre J M R Brummer på Fröllinge. Han talar med en man på häst, som kan vara landshövding J W Leijonancher. Mitt på Storgatan promenerar doktor J A Björkman med sin hustru Alma. Vattenbäraren har hämtat vatten från källan vid Fredriksvall. Det var först i början av 1900-talet som vatten drogs in i ledningar i staden. I kvarteret Tyghuset till vänster bodde författarinnan Klara Johanson.

En fotokopia av målningen finns i Gamla Halmstads lokaler i Teaterbyggnaden.

Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"