Ovanstående teckning av mångsysslaren och konstnären Gustav Dillberg 1925 är intressant av flera aspekter. Den har även årtalet 1866, vilket tyder på att Gustav Dillberg haft en äldre förlaga till sin teckning, som ju har tillkommit betydligt senare. 1866 var Gustav Dillberg endast 8 år och det var under senare delen av sitt liv som han ägnade sig åt att teckna. Den här återgivna bågbron finns tyvärr inte längre idag. Åren 1970-71 ersattes den med en modernare kolonnbro. Denna mycket gamla broförbindelse fick en ännu mer trafikerad granne i Slottsbron, som invigdes 1956 med pompa och ståt, där både landshövding Reimer Johansson och stadens ledande politiker deltog.

Bakom den vackra bron avtecknar sig Hamngatan och en rad korsvirkeshus. De finns inte längre kvar. På baksidan av teckningen har donatorn Barbro Eliasson skrivit att längst till vänster avtecknar sig krogen ”Lilla Helvetet”. Stadsbilden har genomgått en omfattande förändring.

Text: Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"