Utanför Gamla Halmstads kontor vid Teatern står en sedan länge demolerad skulptur av halmstadkonstnären Bernard Anderson, ”Musikens källa” från 1954. Lyran på konstverket som var av brons stals för många år sedan av en koppartjuv. Strängarna på lyran utgjordes av tre vattenstrålar. Skulptören Jan Åberg arbetade länge med att göra en rekonstruktion av det väldokumenterade konstverket. Det visade sig emellertid falla på grund av invecklade tekniska problem med vattentillförseln. Efter Jan Åbergs död har ingenting hänt.

För den oinvigde måste resterna av Bernard Andersons fragmentariska skulptur idag te sig obegripliga. Om det nu visar sig omöjligt att restaurera skulpturen borde väl resterna av den tas bort. Offentlig konst utsätts idag för mycket skadegörelse. Flera offentliga arbeten av Bernard Anderson finns dock lyckligtvis ännu oförstörda kvar. Mest uppmärksammade torde hans tegel relieffer på Rådhuset vara.

Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"