Som traditionen bjuder sken vårsolen utanför fönstren när Gamla Halmstad på onsdagskvällen den 17 april höll sitt vårmöte i Immanuelskyrkan på Strandgatan 20. En stor skara intresserade hade tagit plats i kyrksalen, där föreningens ordförande Sven Johansson hälsade välkomna till ett vårmöte med Halmstads militärhistoria som tema.

Därpå överlämnades ordet till kvällens båda programvärdar: Christer Harplinger, föreningens vice ordförande, och Ingela Winstrand, ny ledamot i styrelsen sedan i höstas. Efter en digital musikalisk ouvertyr, komponerad av Per Grundström, presenterade Christer Harplinger två inbjudna föredragshållare, vilka representerade varsitt vapenslag, varsitt av de två klassiska (numera nedlagda) förbanden i Halmstad, I 16 och F 14, samt varsitt jubileum under 2024.

Först ut var flyget. Hans Anderson från Flottiljområdets kamrat- och veteranförening berättade om aktiviteterna under året med anledning av Kungliga Hallands Flygkårs 80-årsjubileum. Bland dessa aktiviteter märks en utställning, som bland annat visas som en del av Kultur på Slottet i höst.

Därefter följde infanteriet. Lars Ahlberg från Hallands Regementes Kamratförening tog med åhörarna på en tidsresa i ord och bild genom regementets nu 400-åriga historia, från Västgöta-Dals regemente till Hallands regemente, i Halmstad från 1902.

Evigt förknippad med regementet i Halmstad är förstås Sveriges kanske mest folkkära seriefigur 91:an Karlsson, skapad av konstnären Rudolf Petersson. Eftersom 91:an är föremål för en utställning på slottet i sommar var serien också ett tema på vårmötet.

Två av de nuvarande tecknarna av 91:an-serien, Gert Lozell och Jimmy Wallin, intervjuades av Ingela Winstrand, den förstnämnde i en förinspelad kortfilm och den senare på plats. De berättade bland annat om seriens historiska förankring i Halmstad, samt dess utveckling och förändring genom åren.

Som avslutning på ett mycket lyckat vårmöte berättade Sven Johansson om de aktiviteter som Gamla Halmstad planerar framöver, i form av utställningar och stadsvandringar.

Text: Peter Björk

Foto: Christel Ek

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"