Bilden med Rådhuset i Halmstad, som stod färdigt 1938 och det invidliggande korsvirkeshuset Tre Hjärtan från 1700-talet ger ett ödsligt intryck. Rådhusets klocka sitter under Stig Blombergs skulptur Skeppet som går över land och hav. Den visar att klockan nyss passerat 15 på eftermiddagen. En ensam cyklist har stannat bakom en personbil. Men ännu har inte Edvin Öhrströms skulptur Kungamötet kommit upp. Bara sockeln är på plats till vänster på bilden. Det var först 1953 som skulpturen med de båda kungarna Gustav II Adolf och Christian IV sattes upp. De träffades på vintern 1619 på Halmstads slott – ett sammanträffande som blivit mycket omskrivet. Senare på året brann Halmstad, varefter den fick en ny stadsplan.

Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"