Denna målning är utförd av den judiske konstnären Otto Schloss (1902-1950), som kom till Sverige 1940. Den visar hur Lilla Torg tedde sig 1946, året efter krigsslutet. I motsats till Stora Torg har den en avlång form. Konstnären har återgivit ett myllrande folkliv. I ena änden av torget avtecknar sig stadens brandstation med invidliggande fattighus. Torget som en gång kallades Hästtorget har en intressant historia. Här uppfördes på 1490-talet ett franciskanerkloster, som upphörde vid reformationen 1531, då munkarna fördrevs. I samband med gatuarbeten upptäcktes lämningarna. Otto Schloss har målat flera Halmstadmotiv. Hans liv slutade tragiskt. Han blev ihjälkörd av en bilist, när han cyklade vid Fyllebro. Otto Schloss var bland annat lärare vid ABF. Han har skildrats av Tom Manhof i Gamla Halmstads årsbok 1995. Till hans elever hörde Walter Bengtsson och Hardy Strid.

Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"