Centralstationen, tidigare kallad Halmstads Östra, invigdes den 19 september 1886 av kung Oscar II. Vid invigningen deltog även blivande kung Gustaf V och målarprinsen Eugén. Festmiddagen ägde rum på hotell Mårtenson. Invidliggande Grand Hotell kom till först 1903.

På byggnadens fasad växer slingrande grönska på bilden. Arkitekt var troligen Adrian C Peterson, som även ritat Norra station invid Norre Katts park. Denna fungerar inte längre bl a har järnvägen flyttats. Byggnaden finns dock kvar invid en lekpark.

Under senare år har järnvägsstationen genomgått en omfattande renovering och en gångbro invid har uppförts sedan dubbelspåret tillkommit i samband med den ökande tågtrafiken.

Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"