På teckningen framträder en ålderdomlig ryggåsstuga inbäddad i ymnig växlighet. Upphovsman till denna är mångsysslaren konstnären Gustaf Dillberg, som levde under åren 1858-1934. Särdalsstugan har avbildats år 1927, då den låg i Norre Katts Park, dit den flyttats från Kråkegård i Harplinge efter att ha löpts av fabrikör Alfred Wallberg på Slottsmöllan 1903. Där kom den att utgöra både bostad och museum.

Sommartid hölls det öppet för allmänheten, som fick tillfälle att uppleva hur ett allmogehem såg ut under äldre tid. En del av byggnaden där vaktmästaren hade sin bostad var moderniserad. I stugan mellan de båda häbbarena hängde färgglada bonadsmålningar och äldre inventarier fanns utplacerade.

När Särdalsstugan flyttades till Halmstad var Halmstad en liten stad med endast något över 15 000 innevånare. Större delen av Hallands befolkning bodde fortfarande ute på landsbygden. Alfred Wallbergs intresse för allmogekulturen resulterade i att han lät anlägga ett friluftsmuseum på Galgberget, i vilket även en ryggåsstuga från Getinge uppförde – Hörsåsstugan. Från Harplinge hembygdsförening framfördes efter hand ett önskemål om att få tillbaka sin stuga från Särdal, vilket den dåvarande ägaren Hallands museiförening inte hade något att invända emot. År 1972 flyttades stugan till Harplinge och återuppfördes på dess hembygdsgård. Men nu skede något ovanligt. Under stugan anlades ett brandsäkert arkiv på 100 kvadratmeter för föreningens arkivalier!

Idag kan man inte längre se spåren efter platsen där Särdalsstugan leget i Norre Katts Park. Gustaf Dillberg har dock påpassligt dokumenterat stugan med sin omgivande lummighet.

Text: Lennart Lundborg

Bild: Museets Bildstation

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"