Bilden återger den östra sidan av kvarteret Klingberget. Trevåningsbyggnaden i vänstra delen – den s k ”Pyhlska huset” var försedd med dekorationsmålningar i pompejansk stil utförda av den danske konstnären J S Thomsen i slutet av 1800-talet. Liknande dekorationer har Thomsen utfört på slottet i Halmstad. Trädet stod tidigare invid Millesfontänen från 1926. Fotot bör därför vara senare. Bakom skymtar Meijels affär. Större delen av kvarteret med de idylliska husen revs 1965 för att ge plats åt Domus varuhus. Liknande varuhus kom att uppföras i andra svenska städer vid denna tid. Under torget byggdes ett garage.

Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"