Fotot av Köpmansgatan har tagits av den kända fotografen Orla Bock. Stadens ynglingar flockas framför fotografen för att studera vad hon håller på med och för att också vara med på bild. Till vänster avtecknar sig Frimurarhuset ritat av den framstående arkitekten Helgo Zettervall 1876. Det revs 1963  för att ersättas av ett modernare med affärer i botten. Längst t h avtecknar sig 1600-talshuset Hellbergs hörna som tidigare bl a rymt stadens dagstidningar. Huset brann 1981. Bakom skyltar korsvirkesbyggnaden Mellgrenska huset som sedan det rivits återuppfördts på Klammerdammsgatan i närheten av Krönleins bryggeri. I bakgrunden avtecknar sig Sankt Nikolai kyrka, som genomgått många förändringar sedan den byggdes i början av 1400-talet.

Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"